Sunteți pe pagina 1din 6

GRADINITA P.P TURT- JUD.

SATU MARE
GRUPA MARE- PREGATITOARE
ED. LILIANA VIORICA GERGELY
DATA: 12.03.2008
DENUMIREA ACTIVITATII: Educarea limbajului
TEME ACTIVITATII: Primavara, de George Toparceanu (fragment
FORMA DE REALIZARE! memori"are
TIPUL ACTIVITATII: predare
OBIECTIVE SPECIFICE:
# e$er%area functiilor memoriei %i educarea calitatilor ei prin memorarea
poe"iei&
# intelegerea %en%ului cuvintelor noi %i utili"area lor in enunturi proprii&
# cultivarea %en%ibilitatii arti%tice %i a drago%tei pentru creatiile literare.
OBIECTIVE OPERATIONALE:
# %a preci"e"e cateva caracteri%tici ale anotimpului primavara&
# %a#%i in%u%ea%ca te$tul poe"iei&
# %a recite e$pre%iv, re%pectand intonatia, accentul, pau"a, ritmul, tonul %i
nuantarea vocii
# %a re%pecte regulile jocului '(ontinua tu) in functie de e$plicatiile date
anterior.
MIJLOACE DIDACTICE:
a metode! e$plicatia, demon%tratia, e$ercitiul, conver%atia
b materiale! te$tul poe"iei, o plan%a care ilu%trea"a primavara, medalioane *
recompen%a
DURATA ACTIVITATII! 30# 3+ ,E -./0TE
SCENARIUL DESFASURARII ACTIVITATII
EVENIMENTUL
DIDACTIC
ACTIVITATEA EDUCATOAREI 1(T.2.T1TE1 (3P..435 METODE SI
PROCEDEE
OBSER
VATII
1. -3-E/T
35G1/.61T35.(
2.(1PT15E1 7.
35.E/T15E1
1TE/T.E.
(ree" conditiile optime pentru buna
de%fa%urarea a activitatii!
# aeri%irea %alii de grupa
# aranjarea %caunelelor %ub forma de
%emicerc&
# pregatirea materialului didactic&
# intrarea %i a%e"area ordonata a
copiilor pe %caunele.
3 voi face prin de%coperirea %ub
forma de %urpri"a a plan%ei pe fondul
careia %e va purta o %curta conver%atie
de%pre anotimpul primavara.
(opii, de%pre ce anotimp vorbim noi
in acea%ta %aptamana8
#voi adre%a cateva intrebari pentru a
e$er%a aparatul fono#articulator.

1juta la formarea
%emicercului apoi %e a%ea"a
pe %caunele.
1%culta, urmare%c, ra%pund
la intrebari
...ra%pund la intrebari
3b%ervatia,
e$plicatia
3b%ervatia,
e$plicatia
3. 1/0/T15E1
TE-E. 7. 1
39.E(T.2E435
:. P5E6E/T15E1
(3/T./0T040.
+.5ETE/T.1 7.
T51/7;E504
Pentru ca vorbim de%pre anotimpul
primavara, eu va propn %a invatam o
poe"ie frumoa%a de%pre ace%t
anotimp.
Poe"ia %e nume%te 'Primavara, a
fo%t %cri%a de un poet pe nume
George Toparceanu.
2oi recita model poe"ia in
intregime dupa care voi e$plica
cuvintele pe care nu le inteleg.
7a invatam acum poe"ia impreuna<
# voi mai recita odata poe"ia cu tonul,
mimica %i intonatia adecvata&
# voi relua prima %trofa!
(ine dore%te %a recite prima %trofa8
#voi %olicita 2#3 copii
# voi continua memorarea %trofei a
doua reluandu#%e cea anterioara.
# voi continua memorarea %trofei
urmatoare in acela%i fel.
2oi propune un joc! '(ontinua tu<)
in care copiii numiti vor recita poe"ia
de unde a rama% copilul %olicitat
inaintea lui.
# e$plic regulile jocului
1%culta
1%culta cu atentie, ra%pund
la %olicitarile educatoarei
1%culta regulile jocului
5a%pund la %olicitarile
educatoarei
E$plicatia
5ecitarea model a
poe"iei, e$plicatia,
e$er%area
E$plicatia, jocul
=. ./(>E.E5E1
1(T.2.T1T..
2oi face fi$area temei %i aprecierile
verbale a%upra modului de
de%fa%urarea a activitatii.
1precierile vor fi colective %i
individuale.
2oi acorda recompen%ele tuturor
copiilor.
0n copil recita poe"ia
1%culta %i participa la
aprecierile facute de
educatoare
(onver%atia,
e$plicatia

S-ar putea să vă placă și