Sunteți pe pagina 1din 1

Metoda istorica: metoda fol pt reconstituirea pe cale

deductive a princip fapte intervenite in anumite


momente ale evolutiei in timp si spatiu a unui produs,
fapte care au generat unele modif calit negative.
Metoda observatiei+experimentului: aceatsa met in
cazul expertizelor constituie in gen etapa cunoasterii
calitatii produselor. Observatia este stiintifica daca se
poate repeta in conditii natural si poate fi
reconstituita pe cale teoretica deductive. Metoda
statisticii: este utiliz in scopul prelucrarii atat a
dateor obtinute prin observatie si experiment cat si a
datelor obtinute in diferite etapte ale investigatiilor.
Acesta met permite expertului sa identifice sis a
alimine erorile de masurare a unor caractere de calit,
sa evalueze aclit loturilor de produse aliment plecand
de la rezulatele obtinute pe esantioane. TERMENUL
DE EXPERT este atribuit persoanei care efectueaza
expertiza, desemneaza pe specialistii de inalta
calificare intrun anumit domeniu care prin preg lor au
dobandit o competenta ridicata in intelegerea si
rezolvarea celor mai complexe probleme specifice
domeniului lor de activitate. In rom calitatea de
expert de dobandeste pe baza de examen avand ca
scop verificarea nivelului cunostintelor de
specialitate ale candidatilor.
Obiectivele si corectitudinea concluziilor sunt det
de urm factori: -calificarea specialistului in domeniul
in care actioneaza ca expert; -cunosterea complexa a
metodelor si tehnicilor de analiza a produselor; -
probitatea profesionala si morala a expertului de a nu
omite aspecte esentiale a invetigatiei si pe aceasta
baza sa emita concluzii eronate sau false; -
independenta fata de partile implicate in litigiu; -
nerespectarea drepturilor partilor implicate in litigiu
in legatura cu desfasurarea expertizei. Denaturarea
prod consta in fabricarea si livrarea unor produse ale
caror caracteristici de calitate nu corespund valorilor
prescrise si nici pretului legal. In aceasta categ se
incadreza: -modif retetei de fabricatie a prod prin
diminuarea proportiilor unor component valorosi si
inlocuirea acestora cu comp mai ieftini reducandu-si
astfel calit; -abaterile de la tehn de fabricatie prin
diminuarea sau modificarea unor faze tehnologice cu
impicatii grave asupra calitatii sau stabilitatii
produselor la pastrare.
RAPORTUL DE EXPERTIZA: trebuie sa rasp la
probl criticate de obiectul litigiului. Elaborarea lui se
face resepectand reguli de ordin procedural de forma
si continut. Rap de expertiza este semnat la sfarsit iar
pe fiecare pag trebuie sa poarte parafa expertului.
Semnarea si parafarea se fac atat pe original cat si pe
copii, aceasta fiind necesar pt e evita substituirea
unor pag. In mod normal rap de expertiza cuprinde
urm sectiuni: -preambulul; -scurt istoric al litigiului;
-obiectul expertizei; -procedura investigatiilor; -
constatarile expertizei; -concluziile expertizei; -
borderou de anexe; -anexe in orig/copie. Preambulul
expertizei cuprinde: -numele+prenumele expertului; -
profesia+calificarea sa; -adresa completa; -organele
care au numit expertul; -nr dosarului pt litigiul in
cauza; -nr actului de imputerinicire. Procedura
investigatiilor cuprinde: -regulitatea indicarii celor
aflati in litigiu pt a conlucra sau asista expertul in
efectuarea unor invetigatii; -numele si calitatea
imputernicitilor; -felul docum de imputernicire; -felul
invetigatiei effectuate de experti in preyenta partilor.

Procedee de falsificare: -extragerea unor
componente naturale ale unui produs; -inlocuirea unor
componenti valorosi din produs cu substante inactive,
indiferente sau daunatoare; -fabricarea produselor din
alte materii prime decat cele normale; -inlocuirea unor
produse naturale cu produse sintetice este unul din
modurile de diversificare aostimentala a produselor; -
deprecierea calitativa a produselor poate intervenni in
orice etapa, dar in special la transport si depozitare.
Cele mai insemnate deprecieri ale produselor care
pot genera litigii se pot datora: -utiliz unui mijloc de
transport necorespunzator, deplasari pe rute
ocolitoare; -folosirea unor ambalaje de transport
necoresp; -manip brutale a produselor.
Factori favorizanti ai falsificarii prod: -dorinta si
posibilitatea de castiguri ilicite; -normative tehnice si
tehnologice, reglemenari asupra caracteristicilor si
calitatii produselor lacunare care faciliteaza
acoperirea falsurilor; - dificultati tehnice in
evidentierea sau consemnarea falsului; -slaba
organizare, lipsa de control in diferite compartimente
de munca, organe de control interfazic/final care
desfasoara o activitate ineficienta.