Sunteți pe pagina 1din 7

Program analitic

Obiective
1. -nsuirea unor instituii fundamentale de drept civil, care s permit studenilor s
mbine n cadrul viitoarelor activiti profesionale cunotinele dobndite
2. -studiul opiniilor exprimate n doctrina uridic civil
!. -formarea la nivelul studenilor a unei gndiri ba"ate pe rigoarea anali"ei pe care o d
cercetarea unor instituii de drept
Structura temelor
#$%$#&'%()$%' *'+'%$,- $.%'P&/,/( #(0(, %123+
4eciunea (
+15(/+'$, %1,/,, P%(+#(P((,' 6( .',(2(&$%'$ .%'P&/,/( .%'P&/,/(
#(0(,
7 1. #onsideraii necesare asupra noiunii de drept
1.1. +oiunea de drept n general
1.2. .ivi"iunea dreptului n drept public i drept privat
1.!. $ccepiunile noiunii de 8drept civil9: ;font<
7 2. +oiunea dreptului civil romn
2.1. .efiniie
7!. %olul dreptului civil
!.1. Po"iia dreptului civil de 8drept comun9: ;span<
!.2. $lte aspecte ale rolului dreptului civil.
7 =. Principiile dreptului civil romn
=.1. 'numerarea principiilor dreptului civil
=.2. #aracteri"area principiilor fundamentale ale dreptului civil
7>. .elimitarea dreptului civil fa de alte ramuri de drept
>.1. +ecesitatea i criteriile de delimitare
>.2. %amurile de drept fa de care se face delimitarea
4eciunea a ((-a
&'1%($ ,'*(( #(0(,'
7 1. ("voarele dreptului civil romn
1.1. +oiunea de i"vor al dreptului civil
1.2. #ategorii de i"voare ale dreptului civil
1.!. $ctele normative ? i"voare ale dreptului civil
7 2. $plicarea legii civile
2.1. Preci"ri prealabile
2.2. (ntrarea i ieirea din vigoare a legii civile
2.!. $plicarea legii civile n timp. Principii i excepii
2.=. $plicarea legii civile n spaiu. Principii i excepii
2.>. $plicarea legii civile asupra persoanelo
r7 !. (nterpretarea legii civile
!.1. .efiniie
!.2. +ecesitatea interpretrii normelor dreptului civil
!.!. #lasificarea interpretrii legii civile
#apitolul ((
%$P1%&/, @/%(.(# #(0(,
4eciunea (+oiune, caractere i structur
7 1. .efiniia raportului uridic civil
7 2. #aracterele raportului uridic civil
7 !. 4tructura raportului uridic civil
4eciunea a ((-a+oiuni generale privind subiecteleraportului uridic civil
7 1. .efiniii i categoriile subiectelor de drept civil
1.1. .efiniii
1.2. #ategoriile subiectelor de drept civil
7 2. .eterminarea, pluralitatea i scAimbarea subiectelor raportului uridic civil
2.1. .eterminarea subiectelor raportului uridic civil
2.2. Pluralitatea subiectelor raportului uridic civil
2.!. 4cAimbarea subiectelor raportului uridic civil
7 !. #apacitatea civil
!.1. +oiune
!.2. #apacitatea civil a persoanei fi"ice
!.!. #apacitatea civil a persoanei uridice
4eciunea a (((-a
#oninutul raportului uridic civil
7 1. +oiunea de coninut al raportului uridic civil
7 2. .reptul subiectiv civil
2.1. .efiniia dreptului subiectiv civil
2.2. #lasificarea drepturilor subiective civile
2.!. #ategoriile de drepturi subiective civile n funcie de aceste criterii
2.=. %ecunoaterea drepturilor subiective civile
2.>. 1crotirea drepturilor subiective civile
2.B. 'xercitarea drepturilor subiective civile
2.C. $bu"ul de drept
7 !. 1bligaia civil
!.1. .efiniia obligaiei civile
!.2. &erminologie
!.!. #riteriile de clasificare i categoriile de obligaii civile
!.=. $nali"a obligaiilor civile n funcie de aceste criterii
4eciunea a (0-a
1biectul raportului uridic civil
7 1. *eneraliti privind obiectul raportului uridic civil
1.1. +oiunea de obiect al raportului uridic civil
1.2. .efiniia bunului n dreptul civil
7 2. #lasificarea bunurilor
2.1. #riterii de clasificare i categoriile de bunuri n funcie de aceste criterii
4eciunea a 0-a
("voarele raportului uridic civil concret
7 1. +oiuni generale
1.1. #orelaia dintre norma uridic, raportul uridic civil abstract, raportuluridic
civil concret i i"vorul raportului uridic civil concret
1.2. .efiniia i"vorului raportului uridic civil concret
7 2. #lasificarea i"voarelor raporturilor uridice concrete
2.1. #riterii de clasificare
2.2. $nali"a categoriilor de i"voare
4eciunea a 0(-a
Proba raportului uridic civil concret
7 1. #onsideraii generale privind probele
1.1. .efiniia probei i terminologie
1.2. 4ediul materiei i importana probelor
1.!. 1biectul i sarcina probei
1.=. #ondiiile de admisibilitate a probei
1.>. #onveniile asupra probelor
7 2. 2iloacele de prob
2.1. Dnscrisurile ca miloc de prob
2.2. 2rturia Eproba cu martori ori testimonialF
2.!. 2rturisirea ErecunoatereaF
2.=. Pre"umiile
#apitolul (((
$ctul uridic civil
4eciunea (
+oiunea i clasificarea actelor uridice civile
7 1. +oiunea actului uridic civil
1.1. .efiniie
1.2. 4ensurile expresiei 8act uridic civil9: ;font<
7 2. #lasificarea actelor uridice civile
2.1. #riterii de clasificare i categorii de acte uridice n funcie de aceste criterii
4eciunea a ((-a
#ondiii pentru valabilitatea actului uridic civil
7 1. .efiniia i clasificarea condiiilor actului uridic civil
1.1. .efiniie i terminologie
1.2. #lasificarea condiiilor actului uridic civil
1.!. #aracteri"area condiiilor actului uridic civil
7 2. #apacitatea de a ncAeia actul uridic civil
2.1. .efiniie
2.2. Principiul capacitii i excepia de la acest principiu
7 !. #onsimmntul
!.1. #orelaia dintre consimmnt i voina uridic
!.2. Gormarea i principiile voinei uridice
!.!. .efiniia consimmntului i condiiile pe care trebuie s le ndeplineasc pentru a
fi valabil
!.=. 0iciile de consimmnt
7 =. 1biectul actului uridic civil
=.1. +oiune
=.2. #ondiii de valabilitate
=.!. %eglementarea legal a condiiilor de valabilitate
=.=. #oninutul condiiilor de valabilitate
7 >. #au"a EscopulF actului uridic civil
>.1. +oiune
>.2. 'lementele cau"ei actului uridic civil
>.!. #ondiiile de valabilitate a cau"ei actului uridic civil
>.=. Proba cau"ei
4eciunea a (((
Gorma actului uridic civil
7 1. .efiniie i terminologie. Principiul consensualismului
1.1. .efiniie i terminologie
1.2. Gorma actului uridic civil ? n sensul restrns Estricto sensuF ? Principiul
consensualismului
7 2.Gorma cerut ad validitatem
2.1. @ustificarea formei cerute ad validitatem
2.2. #aracterele uridice ale formei cerute ad validitatem
2.!. #ondiii ce trebuie respectate pentru asigurarea formei ad validitatem
2.=. $plicaii ale formei ad validitatem
7 !. Gorma cerut ad probationem
!.1. +oiune i ustificare
!.2. #aracteristicile formei cerut ad probationem
!.!. $plicaii ale formei ad probationem
7 =. Gorma cerut pentru opo"abilitate faa de teri
=.1. +oiune i ustificare
=.2. $plicaii ale formei cerut pentru opo"abilitate
4eciunea a (0-a
2odalitile actului uridic civil
7 1. +oiunea de modalitate a actului uridic civil
7 2. &ermenul
2.1. .efiniie i reglementare
2.2. #lasificare i efecte
2.!. 4cadena i exigibilitatea
7 !. #ondiia
!.1. .efiniie i reglementare
!.2. #lasificare i efecte
!.!. #omparaie ntre termen i condiie
7 =. 4arcina
=.1. +oiune i reglementare
=.2. #lasificare i efecte
=.!. #omparaie ntre condiie i sarcin
4eciunea a 0-a
'fectele actului uridic civil
7 1. +oiunea i determinarea efectelor actului uridic civil
1.1. .efiniie
1.2. %eglementare
1.!. 4tabilirea EdeterminareaF efectelor actului uridic civil
1.=. %eguli de interpretare a actului uridic civil
7 2. Principiile efectelor actului uridic civil i excepiile lor
2.1. Preci"ri introductive
2.2. Principiul forei obligatorii ? pacta sunt servanda
2.!. Principiul irevocabilitii actului uridic civil
2.=. Principiul relativitii efectelor actului uridic civil
4eciunea a 0(-a
+ulitatea actului uridic civil
7 1. +oiunea nulitii actului uridic civil
1.1. .efiniie
1.2. 4ediul materiei
1.!. Gunciile nulitii
1.=. 'voluia concepiei cu privire la nulitatea actului uridic
7 2. .elimitarea nulitii fa de alte sanciuni de drept civil
2.1 Preci"ri prealabile
2.2. .elimitarea nulitii fa de re"oluiune, re"iliere, revocare, caducitate i
inopo"abilitate
7 !. #lasificare, cau"e i regim uridic
!.1. #lasificarea nulitii actului uridic civil
!.2. #au"ele de nulitate
!.!. %egimul uridic al nulitii
7 =. 'fectele nulitii actului uridic civil
=.1. #onsideraii generale
=.2. .efiniia efectelor nulitii
=.!. Principiile efectelor nulitii i excepiile lor
=.=. %eguli de drept care nltur principiul Huod nullum est,nullum producit efectum
#apitolul (0P%'4#%(P5($ 'I&(+#&(0-
4eciunea (
#1+4(.'%$5(( *'+'%$,' P%(0(+. P%'4#%(P5($ 'I&(+#&(0-
7 1. *eneraliti
7 2. .efiniia prescripiei extinctive
7 !. %eglementarea prescripiei extinctive din dreptul civil
7 =. #aracterul normelor care reglementea" prescripia extinctiv
7 >. +atura uridic i delimitarea prescripiei extinctive
>.1. +atura uridic a prescripiei extinctive
>.2. .elimitarea prescripiei extinctive
7 B. 'fectul prescripiei extinctive
B.1. Preci"ri prealabile
B.2. #ontroversa privind efectul prescripiei extinctive
B.!. Principiile efectului prescripiei extinctive

4eciunea a ((-a
.12'+(/, .' $P,(#$%' $ P%'4#%(P5('( 'I&(+#&(0'
7 1. +oiunea i criteriile de determinare a domeniului prescripiei extinctive
1.1. +oiunea de domeniu al prescripiei extinctive
1.2. .eterminarea domeniului prescripiei extinctive
7 2. .omeniul prescripiei extinctive n categoria drepturilor patrimoniale
2.1. Prescripia extinctiv i drepturile de crean
2.2. Prescripia extinctiva i drepturile reale accesorii
2.!. Prescripia extinctiv i drepturile reale principale
7 !. .omeniul prescripiei extinctive n cadrul drepturilor nepatrimoniale
!.1. Principiul imprescriptibiliti aciunilor ce apr drepturile personale
nepatrimoniale
!.2. 'xcepii de la principiu
7 =. Probleme speciale privind domeniul prescripiei extinctive
=.1. 4ituaii uridice n care se ridic problema prescriptibilitii
=.2. 4oluii adoptate n re"olvarea problemelor speciale privind domeniul prescripiei
extinctive
4eciunea a (((-a
&'%2'+',' .' P%'4#%(P5(' 'I&(+#&(0-
7 1. +oiune i clasificare
1.1. +oiune
1.2. #lasificarea termenelor de prescripie extinctiv
7 2. &ermenele generale de prescripie extinctiv
2.1. .eterminarea, n pre"ent a termenelor generale de prescripie extinctiv
2.2. &ermenul general de prescripie de ! ani, aplicabil aciunilor personale, care nsoesc
drepturile subiective civile de crean
2.!. &ermenul general de prescripie de !J de ani
7 !. &ermenele speciale de prescripie extinctiv
!.1. &ermene speciale aplicabile aciunilor personale nepatrimoniale
!.2. &ermene speciale aplicabile aciunilor personale, ntemeiate pe drepturi de crean
!.!. &ermene speciale de prescripie extinctiv aplicabile unor aciuni reale
4eciunea a (0-a
D+#'P/&/, #/%4/,/( P%'4#%(P5('( 'I&(+#&(0'
7 1. %egula general privind nceputul cursului prescripiei extinctive
1.1. Preci"ri prealabile
1.2. #onsacrarea legislativ a regulii generale
1.!. @ustificarea regulii generale
72. %eguli speciale privind nceputul cursului prescripiei extinctive
2.1. (pote"a dreptului subiectiv civil pur i simplu Eneafectat de modalitiF
2.2. (pote"a dreptului subiectiv civil afectat de o condiie suspensiv sau de un termen
suspensiv
2.!. (pote"a rspunderii civile pentru fapta ilicit i ca"uri asimilate
2.=. (pote"a aciunii n declararea nulitii relative Eaciunea n anulabilitateF
2.>. (pote"a rspunderii pentru viciile ascunse ale lucrului, lucrrii sau construciei
2.B. $lte reguli speciale privitoare la nceputul cursului prescripiei extinctive
4eciunea a 0-a
4/4P'+.$%'$ #/%4/,/( P%'4#%(P5('( 'I&(+#&(0'
7 1. +oiunea i cau"ele suspendrii cursului prescripiei extinctive
1.1. +oiune i ustificare
1.2. #au"ele de suspendare a prescripiei extinctive
1.!. $nali"a cau"elor de suspendare a cursului prescripiei extinctive
7 2. 'fectele suspendrii cursului prescripiei extinctive
2.1. 'fectele generale ale suspendrii cursului prescripiei extinctive
2.2. 'fectul special al suspendrii cursului prescripiei extinctive
4eciunea a 0(-a
D+&%'%/P'%'$ #/%4/,/( P%'4#%(P5('( 'I&(+#&(0'
7 1. +oiunea i cau"ele ntreruperii cursului prescripiei extinctive
1.1. +oiune i ustificare
1.2. #au"ele de ntrerupere a cursului prescripie extinctive
1.!. $nali"a cau"elor de ntrerupere a cursului prescripiei extinctive
7 2. 'fectele ntreruperii cursului prescripiei extinctive
2.1. %eglementarea efectelor ntreruperii cursului prescripiei extinctive
2.2. $nali"a efectelor ntreruperii cursului prescripiei extinctive
4eciunea a 0((-a
%'P/+'%'$ D+ &'%2'+/, .' P%'4#%(P5('
7 1. +oiunea i reglementarea repunerii n termenul de prescripie
1.1. %eglementarea legal a repunerii n termenul de prescripie
1.2. .efiniie
1.!. @ustificarea repunerii n termenul de prescripie
7 2. .omeniul repunerii n termen
7 !. &ermenul de repunere n termenul de prescripie
!.1. %eglementarea acestui termen
!.2. +atura uridic a termenului de o lun pentru repunerea n termen
!.!. 'fectul repunerii n termenul de prescripie
7 =. Dmplinirea EcalcululF termenelor de prescripie extinctiv
Bibliografie
.rept civil. Partea general, #ornoiu .nu, 2JJB, 'ditura Gundaiei %omania
de 2aine, Kucureti
2anual de .rept #ivil. Partea *eneral, #onf. dr. Petric &ruc, ,ector dr.
%oxana &opor .rumea, $sistent drd. $ndrada &ruc, 'ditura 'uropolis, 2JJL
,upan, '., &ratat de drept civil romn. 0ol. (. Partea general, 'ditura
#M.KecN, Kucureti, 2JJBO

S-ar putea să vă placă și