Sunteți pe pagina 1din 125

INGRIJIRILE DE URGENTA ACORDATE PACIENTILOR

CU INSUFICIENTA RESPIRATORIE

CUPRINS


MOTIVATIA
CAPITOLUL I. NOTIUNI DE ANATOMIE SI
FIZIOLOGIE A APARATULUI RESPIRATOR
CAPITOLUL II. NOTIUNI GENERALE PRIVIND
INSUFICIENTA RESPIRATORIE
II A DEFINITIE
II B CLASIFICARE
II C ETIOLOGIE
II D MANIFESTARI CLINICE
II E ROLUL ASISTENTEI MEDICALE IN
INVESTIGATII SI TRATAMENT
II F TRATAMENT , EVOLUTIE , PROGNOSTIC
II G EDUCATIA PENTRU SANATATE
CAPITOLUL III. PREZENTAREA CELOR TREI CAZURI
III A CULEGEREA DATELOR
III B ANALIZA SI INTERPRETAREA DATELOR
III C STABILIREA OBIECTIVELOR SI PLANIFICAREA INTERVENTIILOR
IN URGENTA
III D APLICAREA IN PRACTICA A
PLANULUI DE INGRIJIRE
III E EVALUAREA PACIENTULUI LA
TRANSFERUL PE SECTIE
EVALUAREA FINALA PENTRU CELE TREI CAZURI
ANEXE
BIBLIOGRAFIE

MOTIVATIA
Asistentul e!i"#l #$e un $%l !e%se&it in in'$i(i$e# )#"ientil%$ , #"el# !e # *#"e
)ent$u "el &%ln#+ "ee# "e #$ *i )utut *#"e el !#"# #$ *i #+ut *%$t# , +%int# si
"un%stintele ne"es#$e.
Din #"est %ti+ )$i# s#$"in# # %$i"#$ei in'$i(i$i este "un%#ste$e# &%ln#+ului , in
*un"tie !e '$#!ul u$'entei , in "%)le,it#te# s# )si-%s%#ti"#.
Inte$+entiile si in'$i(i$ile "e se #"%$!# in u$'entele e!i"#le $e)$e.int# #su$i +it#le
# "#$%$ "%$e"titu!ine si +ite.# !e e*e"tu#$e in*luente#.# in %! -%t#$#t%$ e+%luti#
ulte$i%#$# s#u "-i#$ +i#t# )#"ientului.
Pent$u "# # #+ut %"#.i# s# # "%n*$unt "u inte$+entii !e u$'ent# in "#!$ul
Se$+i"iului !e A&ul#nt# Pl%iesti , # #les "# te# # )$%ie"tului !e !i)l%#
/A"%$!#$e# in'$i(i$il%$ in insu*i"ient# $es)i$#t%$ie/ !e%#$e"e este )$in"i)#l#
u$'ent# "#$e #)#$e *$e"+ent #t#t in "#.ul #*e"tiunil%$ !e"%)ens#te "#t si in
)%lit$#u#tise , int%,i"#tii , et".


CAPITOLUL I
NOTIUNI DE ANATOMIE SI FIZIOLOGIE A APARATULUI RESPIRATORNOTIUNI DE ANATOMIE
T%t#lit#te# %$'#nel%$ "#$e #u $%lul !e # #si'u$# lu#$e# %,i'enului !in #e$ul
#t%s*e$i" si !e # eliin# &i%,i!ul !e "#$&%n !in %$'#nis #l"#tuies" #)#$#tul
$es)i$#t%$.
Din #"est )un"t !e +e!e$e #)#$#tul $es)i$#t%$ "u)$in!e !%u# )#$ti !istin"te 0
1 Conductele aeriene "e "u)$in! 0
2 "#ile n#.#le
2 *#$in'ele
2 l#$in'ele
2 t$#-ee#
2 &$%n-iile )$i#$e
2 &$%n-i%le
2 "#n#le #l+e%l#$e
1 Plamanii in nu#$ !e !%i, #"esti# !i+i.#n!u3se in0
2 l%&i
2 se'ente
2 l%&uli
2 #"ini
2 #l+e%le
#l"#tuin! )#$en"-iul )ul%n#$.
Ae$ul )#t$uns )$in %$i*i"iile n#sului , t$e"e )$in *#$in'e , l#$in'e si t$#-ee si in
!$e)tul +e$te&$ei T4 #"e#st# !in u$# se &i*u$"# in "ele &$%n-ii )$in"i)#le. L%"ul
un!e &$%n-iile )#t$un! in )l##ni se nueste -il. Ultiile $#i*i"#tii #le &$%n-iil%$
, se te$in# l# ni+elul #"inil%$, "#$e este un "%n'l%e$#t !e #l+e%le.
Al+e%l# este "e# #i i"# iit#te !in )#$en"-iul )ul%n#$, !#$ este eleentul
*un"ti%n#l $es)i$#t%$ "el #i i)%$t#nt !e%#$e"e l# #"est ni+el #n l%" s"-i&u$ile
$es)i$#t%$ii.
Fie"#$e se'ent s#u l%& #$e % in!e)en!ent# *i.i%l%'i"# si )#t%l%'i"# $el#ti+# ,
)$%"esele in*l##t%$ii #+#n! #!ese%$i % !ist$i&uie t%)%'$#*i"# l%&#$# 5l%&ite6 s#u
se'ent#$# 5.%nite6.Pl##nii $e)$e.int# %$'#nele !e s"-i& #le #)#$#tului $es)i$#t%$. Sunt in nu#$ !e
!%i , !$e)t si st#n'.
Pl##nul !$e)t )$e.int# t$ei l%&i , este #i #$e si #$e % '$eut#te !e #)$%,i#ti+
788 '$#e.
Pl##nul st#n' )$e.int# !%i l%&i , este #i i" si #$e % '$eut#te !e #)$%,i#ti+ 988
'$#e.
Ei sunt #se.#ti in "#+it#te# t%$#"i"# , %"u)#n! #)$%#)e t%#t# "#+it#te#. L# e,te$i%$ ,
)l##nii sunt in+eliti !e % e&$#n# se$%#s# nuit# )leu$#. A"e#st# , "# %$i"e
se$%#s# , este *%$#t# !in !%u# *%ite0
3)leu$# e,te$n# s#u )#$iet#l#
3)leu$# inte$n# s#u +is"e$#l#
Pleura viscerala este in "%nt#"t inti "u )l##nul si )#t$un!e in )$%*un.ie#
s"i.u$il%$. L# ni+elul -ilului )ul%n#$ se $est$#'e si se "%ntinu# "u )leu$# )#$iet#l#.
Pleura parietala este in "%nt#"t !i$e"t "u )e$etii "#+it#tii t%$#"i"e. Int$e "ele !%u#
*%ite se #*l# "#+it#te# )leu$#l# "u )$esiune us%$ ne'#ti+# 5#i i"# !e"#t )$esiune#
#t%s*e$i"#6 si "%ntin#n! % "#ntit#te i"# !e li"-i! 5li"-i! int$#)leu$#l6. A"est lu"$u
*#+%$i.e#.# #lune"#$e# *%itel%$ un# !e "e#l#lt# , in ti)ul #"tului $es)i$#t%$.
Sistemul vascular #l )l##nil%$ este #l"#tuit !int$3% $ete# nut$iti+# , *%$#t# !in
#$te$ele &$%nsi"e si % $ete# *un"ti%n#l# , "#$e )$%+ine !in #$te$ele )ul%n#$e. L#
ni+elul ultiel%$ $#u$i #le #$te$el%$ )ul%n#$e 5"#)il#$ele )ul%n#$e6 #u l%"
s"-i&u$ile '#.%#se. Rete#u# "#)il#$# #$e % su)$#*#t# !e :;83:<8 et$ii )#t$#ti ,
)eit#n! "# )$in )l##ni s# t$e#"# in *ie"#$e inut 937 lit$ii !e s#n'e.
In "%n!itii !e $e)#us nu *i"ti%ne#.# t%#te "#)il#$ele , "#$e !e+in ins# #"ti+e in
"%n!itii !e su)$#s%li"it#$e 5e*%$t , )$%"ese )#t%l%'i"e6. A"e#st# $e)$e.int# $e.e$+#
*un"ti%n#l# # )l##nului.
NOTIUNI DE FIZIOLOGIE
Res)i$#ti# este un *en%en +it#l. D#"# %$'#nisul )%#te $e.ist# #i ult !e =8 !e
.ile *#$# -$#n# , =34 .ile *#$# #)# , nu )%#te *i li)sit !e %,i'en #i ult !e "#te+#
inute 5= inute6. Res)i$#ti# este % *un"tie "#$e #si'u$# eliin#$e# &i%,i!ului !e
"#$&%n si #)%$tul !e %,i'en "#t$e "elulele %$'#nisului.
A"e#st# *un"tie "u)$in!e t$ei ti)i0
3 ti)ul )ul%n#$
3 ti)ul s#n'+in
3 ti)ul tisul#$
Timpul pulmonar $e#li.e#.# )$iul %ent #l s"-i&u$il%$ '#.%#se. L# ni+elul
e&$#nei #l+e%l%3"#)il#$e , %,i'enul t$e"e !in #e$ul #l+e%l#$ in s#n'e , i#$ &i%,i!ul
!e "#$&%n in sens in+e$s.
Timpul sangvin $e#li.e#.# t$#ns)%$tul '#.el%$ int$e )l##ni 3%$'#n !e #)%$t si
eliin#$e 3 si tesutu$i , "#$e "%nsu# %,i'en si eli&e$e#.# &i%,i! !e "#$&%n.
Timpul tisular $e)$e.int# #l t$eile# %ent #l s"-i&u$il%$ '#.%#se 3 $es)i$#ti#
inte$n#. L# ni+elul tesutu$il%$ , %,i'enul )#t$un!e in "elule , i#$ &i%,i!ul !e "#$&%n
"# )$%!us $e.i!u#l #l "#t#&%lisului este eliin#t.
Re#li.#$e# ti)ului )ul%n#$ )$esu)une #i ulte )$%"ese , "#$e $e)$e.int# et#)e
#le $es)i$#tiei )ul%n#$e 0
3+entil#ti#
3!i*u.iune#
3"i$"ul#ti#
Ventilatia $e)$e.int# % su""esiune !e is"#$i #lte$n#ti+e !e ins)i$#tie si e,)i$#tie "e
"%n!u" l# !e)l#s#$e# un%$ +%lue !e #e$.
In ti)ul ins)i$#tiei se #!u"e )#n# l# ni+elul #l+e%lei #e$ #t%s*e$i" &%'#t in %,i'en
si #)$%#)e li)sit !e &i%,i! !e "#$&%n , i#$ in ti)ul e,)i$#tiei se eliin# #e$ul
)ul%n#$ s#$#" in %,i'en si &%'#t in &i%,i! !e "#$&%n.
I)ulsu$ile #"estei #"ti+it#ti $iti"e )%$nes" !in "ent$ul $es)i$#t%$ &ul&#$ , su&
in*luent# &i%,i!ului !e "#$&%n !in s#n'e si # s"%#$tei "e$e&$#le.
Ins)i$#ti# $e)$e.int# )#t$un!e$# #e$ului in )l##ni )$in #$i$e# !i#et$el%$
"#+it#tii t%$#"i"e , !#t%$it# inte$+entlei us"-il%$ $es)i$#t%$i. De"i ins)i$#ti# este un
#"t #"ti+. In "u$sul ins)i$#tiei , )l##nii u$e#.# is"#$ile "utiei t%$#"i"e !#t%$it#
"%nt#"tului inti $e#li.#t )$in )leu$# si "# u$#$e se !estin!.
Din #"est %ti+, )$esiune# int$#)ul%n#$# s"#!e su& "e# #t%s*e$i"# si )e$ite
int$#$e# #e$ului in )l##ni.
Cu *ie"#$e ins)i$#tie %&isnuit# )#t$un!e in )l##ni un +%lu !e #e$ !e #)$%,i#ti+
<88 l.
E,)i$#ti# este #"e# et#)# # +entil#tiei , "#$e i# n#ste$e l# in"et#$e# "%nt$#"tiei
us"-il%$ $es)i$#t%$i , "e *#"e "# !i#et$ele "utiei t%$#"i"e s# se i"s%$e.e. Su&
#"est #s)e"t )$esiune# !e l# ni+el #l+e%l#$ "$este "u #)$%,i#ti+ ;34 >' *#t# !e
"e# #t%s*e$i"#. A"e#st# !i*e$ent# !e )$esiune *#"e "# #e$ul !in inte$i%$ s# *ie
e,)ul.#t. P$in u$#$e e,)i$#ti# este un #"t )#si+.
In "%n!itii &#.#le 3 in!i+i!ul in $e)#us us"ul#$ si #lient#$ si in e"-ili&$u te$i" ,
+%luul !e #e$ "#$e int$# si iese int$3un inut !in )l##ni este !e 93? : @inut.
A"e#st# +#l%#$e "%$es)un!e unui +%lu "u$ent !e <88 l si unei *$e"+ente e!ii !e
:;3:9 $es)i$#tii )e inut.
In ti)ul unui e*%$t us"ul#$ intens , +%luul $es)i$#t%$ )%#te "$este !e .e"e %$i.
Difuziunea $e)$e.int# s"-i&u$ile '#.%#se !int$e e&$#n# #l+e%l%3"#)il#$#. A"est
)$%"es !e)in!e !e 0
3 !i*e$ent# !int$e )$esiunile )#$ti#le #le %,i'enului si &i%,i!ului !e "#$&%n !e %
)#$te si !e #lt# # e&$#nei #l+e%l%3"#)il#$e , !e"i !in #l+e%le si !in "#)il#$e.
3 st$u"tu$# e&$#nei #l+e%l%3"#)il#$# si )$%"esele )#t%l%'i"e "#$e in'$%#s#
e&$#ne ,in'$eune#.# t$e"e$e# li&e$# # '#.el%$.
3 su)$#*#t# #"ti+# # e&$#nei #l+e%l%3"#)il#$# , "#$e )%#te +#$i# in liite #$i
5;83;88 et$ii )#t$#ti6.
Circulatia pulmonara. Pent$u #si'u$#$e# $es)i$#tiei )ul%n#$e este %&li'#t%$ie si %
"i$"ul#tie "%$es)un.#t%#$e , "#$e s# )e$it# t$e"e$e# unei "#ntit#ti n%$#le !e
s#n'e.
De&itul s#n'+in )ul%n#$ este e'#l "u !e&itul "i$"ul#tiei 'ene$#le , !#$ )$esiunile si
$e.istentele !in #$te$ele )ul%n#$e sunt ult #i i"i. D#t%$it# #"est%$ )$%)$iet#ti ,
"i$"ul#ti# )ul%n#$# t%le$e#.# #$i "$este$i !e !e&it *#$# %!i*i"#$i !e )$esue ,
*en%ene "#$e nu se int#)l# in "i$"ul#ti# 'ene$#l#.


CAPITOLUL II
NOTIUNI GENERALE PRIVIND INSUFICIENTA
RESPIRATORIE
II A DEFINITIE
Insu*i"ient# $es)i$#t%$ie este % '$#+# tul&u$#$e $es)i$#t%$ie , !#t%$it# in"#)#"it#tii
)l##nil%$ !e # *#"e *#t# s"-i&u$il%$ *i.i%l%'i"e !e '#.e , in "%n!itii !e $e)#us si
e*%$t , )$%!u"#n!u3se in *elul #"est# s"#!e$e# %,i'enului !in s#n'e 5-i)%,eie 6 ,
#s%"i#t# s#u nu "u "$este$e# &i%,i!ului !e "#$&%n !in s#n'e 5-i)e$"#)nie6.

II B CLASIFICARE
Insu*i"ient# $es)i$#t%$ie i&$#"# !%u# #$i *%$e si #nue 0
:. Insuficienta respiratorie acuta 3 "#$#"te$i.#t# )$int$3un !e&ut $e"ent !e %$e s#u
.ile. De #seene# e# )%#te "%)li"# &%li "u !e&ut $e"ent s#u &%li "$%ni"e.
Din )un"t !e +e!e$e #l eti%)#t%'eniei si *i.i%)#t%'eniei se !es"$iu !%u# *%$e 0
#6 insuficienta respiratorie acuta fara hipercapnie 3 "#$#"te$i.#t# )$in -i)%,eie ,
+#l%$ile -i)e$"#)niei *iin! n%$#le s#u s"#.ute 5P#CO; su& 4<>'6. A"e#st#
*%$# se int#lneste "el #i *$e"+ent #s%"i#t# "u )neu%ni# +i$#l# si &#"te$i#n# ,
)neu%ni# !e #s)i$#tie , "u e!eul )ul%n#$ , e&%lii "u '$#sii , &%li )ul%n#$e
inte$stiti#le , sin!$% !e !et$es# $es)i$#t%$ie l# #!ult.
&6 Insuficienta respiratorie acuta cu hiprcapnie 3 "#$#"te$i.#t# #t#t )$in -i)%,eie
"#t si )$in -i)e$"#)nie , +#l%$ile #"estei# !in u$# *iin! "$es"ute 5P#CO; )este
4<>'6. A"est ti) este int#lnit in &%li #le SNC , t$#u#tise "e$e&$#le si t%$#"i"e ,
AVC , su)$#!%.#$e "u !$%'u$i s#u e!i"#ente , &%li e!ul#$e si neu$%us"ul#$e
5)%liielit# , i#steni# '$#+is 6, in )neu%)#tii !i+e$se 5&$%nsit# "$%ni"#
%&st$u"ti+e , en*i.e )ul%n#$ , &$%nsit# #"ut# se+e$# , #st &$%nsi" 6.
;. Insuficienta respiratorie cronica 3 #"e#st# *%$# se !e.+%lt# in luni s#u #ni si
#$e l# &#.# -i)%,ei# si -i)e$"#)ni# "$%ni"# !in "%nte,tul &%lil%$ !e &#.#.

IIC ETIOLOGIE
:. Cauze de origine bronhopulmonara :
#6 Sten%.e *un"ti%n#le si %$'#ni"e #le "#il%$ #e$iene su)e$i%#$e 5l#$in'e , t$#-ee60
3 "%$)i st$#ini
3 e!e Auin"Be
3 l#$in'ite #"ute
3 ne%)l#se
3 t$#u#tise e"#ni"e , "-ii"e si te$i"e
3 #*e"tiuni neu$%us"ul#$e
&6 B$%n-%#l+e%lite !e !e'lutitie 0
3 $e'u$'it#$e# in "#ile #e$iene # "%ntinutului '#st$i"
"6 C$i.e !e #st &$%nsi"
!6 Re!u"e$e# #"ut# # "#)ului $es)i$#t%$
3 )neu%t%$#, s)%nt#n
3 )leu$e.ie #si+#
3 &$%n-%)neu%nie
3 en*i.e e!i#stin#l
e6 B.P.O.C.
;. Cauze de origine cardiaca :
#6 Astul "#$!i#"
&6 In*#$"tul in%"#$!i"
"6 E!eul )ul%n#$ #"ut
!6 E&%lie )ul%n#$#
e6 C%$!ul )ul%n#$ #"ut
=. Cauze de origine extrapulmonara :
#6 Alte$#$e# *un"tiei "ent$ului $es)i$#t%$0
3 int%,i"#tii "u &#$&itu$i"e , %)i#"ee , #l"%%l etili"
3 #"i!%.# et#&%li"#
3 %,i'en%te$#)ie i$#ti%n#l#
3 enin'ite
3 tu%$i en!%"$#niene
3 A.V.C.


&6 A*e"tiuni )#$eti"e s#u s)#sti"e #le us"-il%$ $es)i$#t%$i0
3 tet#n%s
3 )%li%ielit#
3 )%li$#!i"ul%ne+$ite
3 t$#u#tise e!ul#$e
3 "%e '$#+e
3 $#-i#neste.ie in#lt#
"6 B%li #le "utiei t%$#"i"e0
3 *$#"tu$i "%st#le
3 %)e$#tii )e t%$#"e
3 t$#u#tise t%$#"i"e si #&!%in#le
!6 B%li #le sisteu$ui ne$+%s0
3 t$#u#tise "$#ni%3"e$e&$#le
3 sin!$%#e !e -i)e$tensiune "$#ni#n#
e6 A*e"tiuni #&!%in#le0
3 #s"ite #"ute #si+e
3 )e$it%nite #"ute
3 %)e$#tii l#&%$i%#se )e #&!%en
4. Cauze generate
#6 Int%,i"#tii #"ute "u e!i"#ente , !e)$i#nte #le S.N.C., "%)usi %$'#n%3
*%s*%$i"i , &%i,i! !e "#$&%n.
&6 A*e"tiuni s#n'+ine
3 #neii
"6 Alte #*e"tiuni
3 %&e.it#te
3 t$i"-in%.#
3 st#$e !e s%"
II D MANIFESTARI CLINICE
M#ni*est#$ile "lini"e sunt )$%!use !e -i)%,eie , -i)e$"#)nie si #"i!%.e $es)i$#t%$ii.
1 Dispneea "#$e )%#te #)#$e# su& *%$# !e 0
2 &$#!i)nee ins)i$#t%$ie ins%tit# !e ti$#( , "%$n#( "e t$#!u"e
%&st#"%le in "#ile $es)i$#t%$ii su)e$i%#$e
2 &$#!i)nee e,)i$#t%$ie , int#lnit# !e $e'ul# in #stul &$%nsi"
si e!eul )ul%n#$ #"ut.
2 &$#!i)nee int#lnit# in int%,i"#tii "u !e)$i#nte #le S.N.C.
2 )%li)nee
2 $es)i$#tie Cuss#ul 5in )#t$u ti)i6 !in #"i!%.#
et#&%li"#
2 $es)i$#tie C-eDne3St%Bes 5)%li)nei"#6 !in #*e"tiuni #le
S.N.C.
1 Cianoza "e e,)$i# !es#tu$#$e# !e %,i'en # s#n'elui #$te$i#l , $es)e"ti+e
"$este$e# -e%'l%&inei in s#n'e. Se #ni*est# initi#l l# &u.e , un'-ii , )#+ili%nul
u$e"-ii si #)%i se 'ene$#li.e#.#.
1 !odifiacrea amplitudinii miscarilor respiratorii )%t *i0
2 $#$e si #)le.
2 *$e"+ente si su)e$*i"i#le in *$#"$u$i "%st#le.
2 is"#$i #le unui -eit%$#"e in "%le"tii )leu$#le #&un!ente ,
)#$#li.i# us"ul#tu$ii unui -eit%$#"e , )neu%t%$#, s)%nt#n.
2 $es)i$#tie )#$#!%,#l# in )l#'i )leu$%3)ul%n#$e , +%let
"%st#l.
1 Tahicardia "e #)#$e "# *en%en "%)ens#t%$
1 "lte semne "e )%t #)#$e si !e)in! !e "#u.# "#$e # !ete$in#t insu*i"ient#
$es%i$#t%$ie 0
2 !u$e$e t%$#"i"# "u se!iu )$e"%$!i#l , $et$%ste$n#l , l# &#.#
-eit%$#"elui si #+#n! "#$#"te$ "%nst$i"ti+ intens s#u (un'-i t%$#"i" +i%lent.
2 te'uent "#l! si ue! #"%)e$it "u t$#ns)i$#tii #&un!ente.
2 -i)e$s#li+#tie !#t%$it# -i)%,eiei si -i)e$"#)niei.
2 -i)e$s%n%$it#te.
2 #tit#te.
2 $#lu$i !e t%#te ti)u$ile.
2 #n,iet#te.
2 s%n%lent#.
2 "%*u.ie.
2 !eli$.

II E ROLUL ASISTENTEI MEDICALE IN
INVESTIGATII SI
TRATAMENT
:. E,#enul $#!i%l%'i" 5$#!i%'$#*i# )ul%n#$#6. Este n%$#l int$e "$i.e , in ti)ul
#""esului #)#$e #s)e"t !e -i)e$"l#$it#te # #&el%$ "#)u$i )ul%n#$e , "ee# "e
$e)$e.int# senul ti)i" !e -i)e$in*l#tie , -i)e$#e$#tie , -i)e$!istensie #l+e%l#$#. Se
e*e"tue#.# si )ent$u e,"lu!e$e# #lt%$ "#u.e "#$e )%t !ete$in# &$%n-%s)#s , !e"i
"#$e )%t i# insu*i"ient# $es)i$#t%$ie.
1 Pregatirea psihica a pacientului
2 se #nunt# )#"ientul , e,)li"#n!u3i3se "%n!itiile in "#$e se +#
*#"e e,#in#$e# 5 "#e$# in %&s"u$it#te6.
2 )#"ientul +# *i "%n!us l# se$+i"iul !e $#!i%l%'ie.
2 se e,)li"# )#"ientului "u t$e&uie s# se "%)%$te in ti)ul
e,#in#$ii 5+# e*e"tu# "#te+# is"#$i !e $es)i$#tie , i#$ $#!i%'$#*i# se *#"e in #)nee
!u)# % ins)i$#tie )$%*un!#.6.
1 Pregatirea fizica a pacientului
2 se !e.&$#"# "%)let $e'iune# t%$#"i"# , )#$ul lun' #l *eeil%$
se le#'# )e "$estetul "#)ului , se in!e)#$te#.# %&ie"tele $#!i%)#"e.
2 se #se#.# )#"ientul in )%.itie %$t%st#ti"# "u #inile )e
s%l!u$i si "%#tele #!use in#inte 5 *#$# s# $i!i"e ue$ii6 in s)#tele e"$#nului , "u
)ie)tul #)$%)i#t !e e"$#n s#u !e "#set# "#$e )%#$t# *ilul.
2 "#n! )%.iti# +e$ti"#l# este "%nt$#in!i"#t# se #se#.# )#"ientul
in )%.itie se.#n! s#u in !e"u&it !%$s#l.
2 in ti)ul e,#enului $#!i%l%'i" se #(ut# )#"ientul s# i#
)%.itiile "e$ute !e e!i".
1 Ingri#irea pacientului dupa examen
2 )#"ientul +# *i #(ut#t s# se i&$#"e !u)# te$in#$e#
e,#enului $#!i%l%'i" si +# *i "%n!us l# )#t.
2 se n%te#.# in *%#i# !e %&se$+#tie e,#enul $#!i%l%'i"
e*e"tu#t.

;. E,#enul &$%n-%s"%)i"
B$%n-%s"%)i# este e,)l%$#$e# #$&%$elui t$#-e%3&$%nsi" si se *#"e "u #(ut%$ul
&$%n-%s"%)ului $i'i! s#u *le,i&il 5*i&$%&$%n-%s"%)ul6.
1 Pregatirea instrumentelor si materialelor necesare
2 se *#"e in+ent#$ul tutu$%$ inst$uentel%$ ne"es#$e E #sti !e
uni"# *%l%sint# s#u "#s%lete "u #sti ste$ile , #nusi ste$ile , )ense , )%$tt#)%#ne ,
%'lin!# *$%nt#l# , se$in'# l#$in'i#n# , t#+it# $en#l# , &$%n-%s"%)ul "u t%#te #ne,ele
ste$ili.#te
2 ste$ili.#$e# "%)%nentel%$ #)#$#tel%$ )$in"i)#le se *#"e
tin#n! "%nt !e inst$u"tni.
2 se +e$i*i"# su$s# !e luin# si "%$e"t# "u)l#$e # "#&lu$il%$.
2 se +e$i*i"# #s)i$#t%$ul si et#nseit#te# le'#tu$il%$.
2 +%$ *i l# in!e#n# 0 *l#"%nul !e #neste.ie 5,ilin#
;F6 ,*l#"%nul "u se$ *i.i%l%'i" , *l#"%nul "u s%lutie !e #!$en#lin# :F , se$i'i !e :8l
!e uni"# *%l%sint# , t#)%#ne , "%)$ese !e ti*%n.
2 su)$#*#t# esei )e "#$e se #*l# inst$uent#$ul este in"#l.it# l#
4834< '$#!e Celsius )ent$u # )$e+eni #&u$i$e# inst$uentului %)ti".
1 Pregatirea fizica sipsihica a pacientului
2 )#"ientul t$e&uie "%n+ins !e ne"esit#te# e,#enului #su)$#
$is"ului )e "#$e si3: #su# $e*u.#n!u3: , li)sin! e!i"ul !e % in*%$#tie "u '$eut#te
in !i#'n%sti".
2 se "$ee#.# )#"ientului un "li#t !e si'u$#nt# )ent$u #
#si'u$# "%%)e$#$e# lui in t%#te %entele e,#in#$ii , )un#n!u3: in le'#tu$# "u #lti
)#"ienti "#$%$# li s3#u e*e"tu#t % #st*el !e in+esti'#tie.
2 in .iu# )$ee$'#t%#$e e,#in#$ii se e,e"ut# % test#$e l#
,ilin# )ent$u # !ete$in# % e+entu#l# #le$'ie E l# in!i"#ti# e!i"ului )#"ientul +# *i
se!#t #t#t in se#$# )$ee$'#t%#$e e,)l%$#$ii "#t si in !iine#t# .ilei $es)e"ti+e.
2 )#"ientul t$e&uie #nunt#t "# nu t$e&uie s# #n#n"e
!iine#t# 5A(eune6.2 )ent$u #neste.ie este #se.#t )e un s"#un , in #n# !$e#)t# +#
tine % t#+it# $en#l# , i#$ "u #n# st#n'# !u)# "e isi !es"-i!e l#$' 'u$# s"%#te li&#
si % %&ili.e#.# "u #(ut%$ul !e'etel%$.
2 in )$i# *#.# e!i"ul #neste.i#.# li&# ,
$%*#$in'ele si -i)%*#$in'ele "u ,ilin# ;F5s)$#D6 , u$#n! s# #neste.ie.e #$&%$ele
t$#-e%3&$%nsi" inst#l#n! )i"#tu$# "u )i"#tu$# #neste.i"ul us%$ in"#l.it "u #(ut%$ul
unei se$in'i l#$in'iene.
2 )#"ientul este "%n!us in "#e$# !e &$%n-%s"%)ie.
1 Participarea la efectuarea tehnicii
2 sunt ne"es#$e !%u# #sistente e!i"#le.
2 )$i# #se#.# )#"ientul )e #s# !e e,#in#$e in !e"u&it
!%$s#l , "u e,t$eit#te# "e*#li"# in e,tensie.
2 su& ue$ii lui se )l#se#.# % )e$n# t#$e "#$e "%&%#$#
"#)ul l# :;3:<" #(ut# l# e,tensi# #"estui#.
2 %$iente#.# "#)ul in !i$e"ti# in!i"#t# !e e!i" )ent$u #
)e$ite #"estui# % %$ient#$e "#t #i "%)let#.
2 # !%u# #sistent# se$+este e!i"ul "u
inst$uentele si #te$i#lele s%li"it#te.
1 Supravegherea pacientului dupa bronhoscopie
2 !u)# e,#in#$e )#"ientul nu +# #n"# % %$#.
2 #sistent# +# su)$#+e'-e# in #"est ti) )#$#et$ii +it#li
5T.A., )uls , $es)i$#ti#6.
2 #sistent# +# #+e# l# in!e#n# -e%st#ti"e )e "#$e le +#
#!inist$# in "#.ul unei -e%)ti.ii , "-i#$ in#inte !e # #nunt# e!i"ul
5#!$en%st#.in, +en%st#t6.
=. S)i$%et$i#
A"est# in+esti'#te "%nst# in #su$#$e# "#)#"it#tii +it#le "u #(ut%$ul #)#$#tului
nuit s)i$%et$u.
S)i$%et$ul este #l"#tuit !int$3un "ilin!$u '$#!#t "e "%uni"# "u e,te$i%l )$int$3
un tu& !e "#u"iu" )$in "#$e su*l# )#"ientul. Cilin!$ul '$#!#t este s"u*un!#t int$3un
"ilin!$u #i #$e "#$e este )lin "u #)#.

1 $fectuarea tehnicii
2 )#"ientul se #se#.# )e un s"#un in *#t# s)i$%et$ului.
2 "u #(ut%$ul unei "lee se )ense#.# n#$ile ,#st*el in#"#t #e$ul
s# nu )%#t# int$# s#u iesi !in "#+it#tile n#.#le.
2 l# tu&ul !e "#u"iu" #l s)i$%et$ului se #!#)te#.# % )ies#
&u"#l# ste$ile , )#"ientul int$%!u"e in 'u$# )ies# si e,e"ut# % ins)i$#tie #,i#
u$#t# !e % e,)i$#tie.
2 #e$ul e,)i$#t *#"e "# "ilin!$ul '$#!#t s# se $i!i"e !e#su)$#
#)ei , )ut#n!u3se "iti #st*el +#l%#$e# #e$ului e,)i$#t.
A"e#st# et%!# se *%l%seste in %! %&isnuit )ent$u !ete$in#$e# "#)#"it#tii
+it#le. C#)#"it#te# +it#l# "u ;8F #i i"# !e"#t +#l%#$e# i!e#l# $e)$e.int#
#*e"tiune )#t%l%'i"#.
C#)#"it#te# +it#l# "u 48F #i i" #!e"#t +#l%#$e# i!e#l# in!i"# #ut%#t #)#$iti#
s#u )$e.ent# !is)neei.

4. S)i$%'$#*i#
Este et%!# "e utili.e#.# s)i$%'$#*ul, #)#$#t "e )e$ite in$e'ist$#$e# '$#*i"#
# +%luel%$ st#ti"e si !in#i"e. Cele #i utili.#te #)#$#te sunt0
3 #)#$#tul Eutest , "u "i$"uit !es"-is 3 &%ln#+ul ins)i$#n! #e$
#t%s*e$i" si )e "#$e il e,)i$# in #)#$#t
3 #)#$#tul G%!#$t #$e "i$"uit in"-is
3 )neu%testul3 #)#$#t ele"t$%ni" "%)iute$i.#t.
E,ist# !%u# +#$i#nte #le #"estui test0
3 un# in "#$e e*%$tul se *#"e t$e)t#t
3 un# in "#$e e*%$tul #$e #"ee#si intensit#te

1 Pregatirea pacientului psihica si fizica
2 )#"ientul este in*%$#t #su)$# i)%$t#ntei te-ni"ii
2 +# *i A(eune s#u testul se *#"e l# =34 %$e !u)# #s#.
2 "u ;4 - in#inte# testului nu se #!inist$e#.# e!i"#tie
e,"it#nt# s#u in-i&it%$ie # "ent$il%$ $es)i$#t%$

2 "u =8 inute in#inte !e test se *#"e $e)#us *i.i".
2 )#"ientului i se !# )ies# &u"#l# si i se )ense#.# n#sul.
2 este )us s# ins)i$e si s# e,)i$e !e "#te+# %$i )ent$u # se
%&isnui.
2 se t$e"e l# in$e'ist$#$e# +#l%$il%$ %&tinute.
2 !u)# te-ni"# se n%te#.# +#$st# , se,ul , in#ltie# , '$eut#te# ,
te)e$#tu$# "#e$ei , ui!it#te# si )$esiune# #t%s*e$i"#.
1 Interpretarea datelor
V#l%$ile %&tinute )e !i#'$## se "%)#$# "u +#l%$ile !in t#&ele CECO.
2 V#l%$ile n%$#le t$e&uie s# *ie "u)$inse int$e 783?8F !in
+#l%$ile st#n!#$!.
2 Pent$u !i#'n%sti" se "#l"ule#.# "#)#"it#te# +it#l# , VEMS ,
in!i"ele TIFFNEAU 5in!i"e !e )e$e#&ilit#te &$%nsi"#6 , +entil#ti# #,i#
in!i$e"t#0 VEMS , =8@:88.
2 V#l%$ile #i i"i !e 78F !in t#&elul CECO in!i"# is"#$e#
%&ilit#tii "utiei t%$#"i"e s#u $e!u"e$e# )#$en"-iului )ul%n#$ s#u $e!u"e$e#
el#sti"it#tii si )e$e#&ilit#tii "#il%$ $es)i$#t%$ii
In "#.ul s)i$%'$#*iei #sistent# e!i"#l# u$#$este si n%te#.# in ti)ul e*%$tului si
!u)# e*%$t u$#t%$ii )#$#et$ii0
3 )#$#et$ii $es)i$#t%$i 5 "%nsu !e %,i'en , eliin#$ile !e &i%,i! !e "#$&%n ,
+entil#ti# )ul%n#$#6
3 )#$#et$ii "#$!i#"i 5)uls , tensiune #$te$i#l# , E.C.G.6
3 )#$#et$ii u%$#li 5s#tu$#ti# !e %,i'en in s#n'ele #$te$i#l6
Inte$)$et#$e# "%nst# in "%)#$#$e# )#$#et$il%$ in $e)#us "u "ei !e e*%$t.
<. P$%&e +entil#t%$ii
P$%&ele +entil#t%$ii u$#$es" e+i!entie$e# *%$el%$ in"i)iente !e &%#l# si !ete$in#
%!ul in "#$e #)#$#tul $es)i$#t%$ s#tis*#"e ne+%ile !e %,i'en #le %$'#nisului in
st#$e !e $e)#us, s#u in "#.ul unei su)$e#in"#$"#$i *i"ti%n#le in s"%)ul st#&ili$ii
"#)#"it#tii !e un"#.
1 VC. %volumul curent& $e)$e.int# "#ntit#te# !e #e$ %&ili.#t# in ti)ul unei
ins)i$#tii si e,)i$#tii %&isnuite in "%n!itii !e $e)#us.
V.C. 3<88 " !e #e$


1 V.I.'. %volumul inspirator de rezerva& ( $e)$e.int# #e$ul int$%!us )$int$3%
ins)i$#tie *%$t#t# !u)# un e,)i$ n%$#l.
V.I.R. G :<883;888 "
1 V$.'. %volumul expirator de rezerva& ) $e)$e.int#
#e$ul e,)i$#t *%$t#t !u)# % ins)i$#tie n%$#l#.
V.E.RG :8883:<88 "
1 C.V. %capacitatea vitala& $e)$e.int# "#)#"it#te# #,i# !e #e$ "#$e "i$"ul# )$in
)l##ni l# #)litu!ine #,i#. A"e#st# +#$i#.# in *un"tie !e +#$st# , se, , in#ltie
si !e '$#!ul !e #nt$en#ent.
C.V. G V.C. H V.I.R. H V.E.R.
1 V.'. %volumul rezidual& $e)$e.int# +%luul !e #e$ $##s in #l+e%le. P%#te *i
e,)ul.#t )$in !es"-i!e$e#
t%$#"elui.
V.R. G :<88"
1 C.P. T. %capacitatea pulmonara totala&
C.P.T. G C.V. H V.R.
1 V.$!.S. %volumul expirator maxim pe secunda& 3 $e)$e.int# +#%luul #,i !e
#e$ eliin#t in )$i# se"un!# # unei e,)i$#tii *%$t#te si !u)# % ins)i$#tie *%$t#t#.

V.E.M.S. G :9883<988"
A"est# se )%#te $#)%$t# l# "#)#"it#te# +it#l# 5C.V.6 su& *%$# in!i"elui Ti**ene#uE
+#l%#$e# n%$#l# # #"estui# *iin! 78F !in C.V.
F%$ul# !e "#l"ul este V.E.M.S.@C.V. , :88
9. P$%&e *#$#"%3!in#i"e
A"este )$%&e !e)iste#.# tul&u$#$ile !e %t$i"it#te &$%nsi"# si se utili.e#.# !e %&i"ei
in *%$ele l#tente !in #stul &$%nsi".
1 !ateriale necesare:
* S)i$%'$#*
I Su&st#nte &$%n-%!il#t#t%#$e s#u &$%n-%"%nst$i"t%#$e
I T$us# !e u$'ent#
1 Testul bronhoconstrictor
Se utili.e#.# "# su&st#nt# &$%n-%"%nst$i"t%#$e #"etil"%lin# :F s#u -ist#in# :F
su& *%$# !e #e$%s%li ti) !e t$ei se"un!e.

Testul se *#"e )$u!ent , &%ln#+ul t$e&uie u$#$it "u #tentie )ent$u "# #"este
su&st#nte )%t in!u"e % "$i.# !is)nee , "ee# "e i)une # se #!inist$# ie!i#t
#e$%s%li "u #!$en#lin# s#u #lt !e$i+#t siil#$.
Inte$)$et#$e0
D#"# V.E.M.S. s"#!e "u #i ult !e :83:<F *#t# !e +#l%#$e# initi#l# #tun"i
$#s)unsul *#$#"%3!in#i" este &un. B%ln#+ii #st#ti"i $#s)un! )%.iti+ #"estei
)$%&e si !e $e'ul# V.E.M.S 3ul s"#!e "u )este ;8F.

1 Testul bronhodilatator
Este "el #i utili.#t. Du)# !ete$in#$e# V.E.M.S.3ului se #!inist$e#.# )#"ientului
#!$en#lin# :F su& *%$# !e #e$%s%li.


Se $#"%$!e#.# l# s)i$%'$#* )ent$u # $e)et# V.E.M.S.3ul *ie ie!i#t , *ie !u)# %
)#u.# in *un"tie !e e*i"ient# #,i# # su&st#ntei #!inist$#te.
Inte$)$et#$e0
D#"# V.E.M.S.3ul "$este "u )este :8F *#t# !e +#l%#$e# initi#l# #tun"i $#s)unsul
*#$#"%!in#i" este &un. L# &%ln#+ii #st#ti"i si "ei &$%nsi"i +#l%#$e# "$este "u
)este ;8F.

7. Dete$in#$e# "%n"ent$#tiei '#.el%$
O&ie"ti+#$e# insu*i"ientei $es)i$#t%$ii se *#"e "u$ent )$in0
1 Determinarea Sa+b,-. %saturatia oxihemoglobinei& +#l%#$e# n%$#l# # #"estei#
este !e J<F si se $e#li.e#.# )$in et%!# %,iet$iei !i$e"te )e s#n'e )$ele+#t !in
#$te$# , l# #!#)%st !e #e$.
1 Determinarea Pa,- %presiunea partiala a oxigenului& din sange arterial. V#l%#$e#
n%$#l# # P#O; este !e J:>'. S"#!e$e# su& J<F # S#>&O; si su& J:>' #
P#O; e,)$i# -i)%,eie si %&ie"ti+e#.# insu*i"ient# $es)i$#t%$ie.
1 Determinarea PaC,-%presiunea partiala a bioxidului de carbon din sangele
arterial& Se $e#li.e#.# "u et%!e +#$i#te , "e# #i "u$ent utili.#t# *iin! et%!#
Ast$u). V#l%#$e# n%$#l# # P#CO; este !e 485H36;>' C$este$e# P#CO; )este
4<>' e+i!enti#.# -i)e$"#)nie, eleent !ese%$i ins%tit%$ #l insu*i"ientei
$es)i$#t%$ii.


1 Determinarea p+ului
Se *%l%seste et%!# ele"t$%et$i"# "u #(ut%$ul un%$ #)#$#te nuite )>3et$e.
O s"#!e$e # )>3ului su& 7.=<3 liit# in*e$i%#$# # n%$#lului 3 %&ie"ti+e#.# #"i!%.#
$es)i$#t%$ie "%$el#t# "u unele *%$e !e insu*i"ient# $es)i$#t%$ie.
?. O,i'en%te$#)i#
S"%)ul %,i'en%te$#)iei este #"el# !e # i&%'#ti "%n"ent$#ti# !e %,i'en !in #el
ins)i$#t in +e!e$e# "%&#te$ii st#$ii !e -i)%,ie.
T$"e$e# %,i'enului !e l# )l##ni in s#n'e este "%n!iti%n#t# !e0
3)$esiune# )#$ti#l# # O; in #e$ul ins)i$#t "%e*i"ientul !e
s%lu&ilit#te #l %,i'enului
3st#$e# )#$en"-iului )ul%n#$ st#$e# )e$etelui #l+e%l#$
1 Surse de oxigen
2 St#ti# "ent$#l# !e O;
2 Mi"$%st#tii
2 Butelii !e O;
1 Precautii in utilizarea surselor de oxigen
2 Pent$u "# O; *#+%$i.e#.# "%&usti# )$e.ent# t$e&uie
#tenti%n#t#
2 P#"ientii si +i.it#t%$ii +%$ *i #tenti%n#ti #su)$# )e$i"%lului
*u#tului , su$sel%$ !e *%" s#u uleiu$il%$.
2 Se +%$ +e$i*i"# e"-i)#entele ele"t$i"e !in in"#)e$e
2 A)#$#tele !e %nit%$i.#$e s#u #s)i$#$e +%$ *i )l#s#te in
)#$te# %)us# # su$sei !e O;
2 Buteliile !e O; +%$ *i )l#s#te in )%.itie +e$ti"#l# )e un
su)%$t si *i,#te )e )e$ete "u inele et#li"e !e)#$te !e "#l%$i*e$ s#u s%&#.
2 Cun%#ste$# !e "#t$e )e$s%n#lul "#$e #ne+$e#.# %,i'enul , #
l%"ului !e #)l#s#$e # e,tin"t%#$el%$ si # %!ului !e utili.#$e # #"est%$#.

1 !etode de administrare a oxigenului
2 Prin sonda nazala este et%!# "e# #i !es int#lnit#,
)e$it#n! #!inist$#$e# %,i'enului in "%n"ent$#tie !e ;<34<F. P%#te *i utili.#t#
)ent$u % te$#)ie )e te$en lun' , !#$ nu )%#te *i utili.#t# l# )#"ientii "u #*e"tiuni
#le u"%#sei n#.#le.
2 Prin masca 5"u s#u *#$# $ein-#l#$e# #e$ului e,)i$#t6. Pe$ite
#!inist$#$e# %,i'enului in "%n"ent$#tie !e 48398F , #""entue#.# st#$e# !e
#n,iet#te #i #les l# "%)ii , )%#te "#u.# i$it#ti te'uentului *etei. Este in"%%!#
!#t%$it# sisteului !e )$in!e$e si et#nseit#te# #stii. Nu se utili.e#.# l# )#"ientii "u
#$su$i l# ni+elul *etei.
2 Prin ochelari nazali. Sunt )$e+#.uti "u !%u# s%n!e "e se
int$%!u" in #&ele *%se n#.#le. Se utili.e#.# in 'ene$#l l# "%)ii si )#"ienti #'it#ti.
2 Prin cortul de oxigen sau izoleta. Este et%!# *%#$te !es
utili.#t# l# "%)ii. C%n"ent$#ti# %,i'enului nu )%#te !e)#si <8F. A$e !e.#+#nt#(ul "#
#t%s*e$# su& "%$t se in"#l.este si se su)$#in"#$"# "u +#)%$i !#t%$it# *#)tului "#
)#"ientul ins)i$# si e,)i$# in #"el#si e!iu.
O,i'enul in-#l#t nu )%#te *i ui!i*i"#t !e%#$e"e # t$e"ut )$in inst#l#ti# !e $#"i$e "e
se #*l# in inte$i%$ul "%$tului. Ne"esit# % su)$#+e'-e$e #i #tent# !e%#$e"e "%$tul
)%#te *i !i.l%"#t !e "#t$e )#"ient.
1 !ateriale necesare
2 Su$s# !e %,i'en.
2 S%n!# n#.#l# , #s"# , %"-el#$i.
2 Ui!i*i"#t%$ "u #)# ste$il# ;@= si :@= #l"%%l.
2 R%)l#st )ent$u *i,#$e# s%n!ei.
1 'olul asistentei in administrarea oxigenului
2 P$e'#teste )si-i" )#"ientul.
2 P%.iti%n#$e# "%$e"t# # )#"ientului.
2 Ve$i*i"#$e# inst#l#tiei.
3 De.%&st$u#$e# "#il%$ $es)i$#t%$ii.

2 A)l#s#$e# e"-i)#entului.
3 M#su$#$e# s%n!ei !e l# n#s l# t$#'us.
2 Ue.este s%n!# "u #)# ste$il# .
3 Int$%!u"e s%n!# si % *i,e#.#.
2 Fi,#$e# !e&itului !e %,i'en tin#n! "%nt !e in!i"#ti#
e!i"ului
2 A)$e"ie$e# $#s)unsului te$#)euti" 5"ul%#$e# te'uentel%$ ,
$es)i$#ti# , )uls6.
2 Su)$#+e'-e$e# )#"ientului )ent$u !e)ist#$e# e+entu#lel%$
"%)li"#tii.
2 Su)$#+e'-e$e# e"-i)#entului !e #!inist$#$e #
%,i'enului.
2 A"%$!#$e# su)%$tului )si-i".
2 M%&ili.#$e# )e$i%!i"# # s%n!ei.
2 S"%#te s%n!# % !#t# )e .i si % int$%!u"e in "e#l#lt# n#$#.
2 Cu$#t# e"-i)#entul l# te$in#$e# te-ni"ii .
1 Incidente si accidente
2 D#"# $e"i)ientul )ent$u ui!i*i"#$e se $#st%#$n# , li"-i!ul
)%#te )#t$un!e in "#ile $es)i$#t%$ii #s*i,iin!u3: )$in &$%n-%e&%lie !e #s)i$#tie.
2 Utili.#$e# )$elun'it# !e %,i'en si "u un !e&it #$it )%#te
"%n!u"e l# i$it#$e# l%"#l# # u"%#sei n#.#le , e!e #l+e%l#$ , -e%$#'ie
int$##l+e%l#$# , #tele"t#.ie.
2 P#t$un!e$e# %,i'enului in es%*#' !u"e l# !istensie
#&!%in#l#.


II F TRATAMENT , EVOLUTIE , PROGNOSTIC
T$#t#ent
1 In cazul insuficientei respiratorii acute $e#ni#$e $es)i$#t%$ie se i)une ie!i#t
si u$#$este0
2 De.%&st$u#$e# "#il%$ $es)i$#t%$ii si #nue0
T$#"tiune# li&ii )ent$u # se e+it# #lune"#$e# ei )%ste$%#$# , "#u.# *$e"+ent# !e
#s*i,ie.
P%.iti# &%ln#+ului in !e"u&it +ent$#l s#u l#te$#l "u "#)ul #i (%s !e"#t t$un"-iul ,
)%.itie "e *#+%$i.e#.# eliin#$e# se"$etiil%$ si )$e+ine "#!e$e# li&ii )%ste$i%$ , s#u
)%.itie %$t%)nei"# "e *#+%$i.e#.# $es)i$#ti#.
Intu&#$e# t$#-e#l# , #s)i$#ti# se"$etiil%$.
Ui!i*i"#$e# #e$ului.
2 O,i'en%te$#)i#
Te$#)ie *%l%sit# )ent$u "%&#te$e# -i)%,iei 593?:@inut6
2 T$#-e%st%i# 3 Met%!# in!i"#t# in %&st$u"tii #"ute #le "#il%$
$es)i$#t%$ii su)e$i%#$e !#t%$#te un%$ t$#u#tise , in*l##tii s#u )$e.entei un%$
"%$)i st$#ini.
2 Ventil#tie e"#ni"# utili.#t# in "#.u$i '$#+e.
2 T$#t#en$ul e!i"#ent%s "e "%nst# in #!inist$#$e# !e
#n#le)ti"e $es)i$#t%$ii , i%*ilin , u"%liti"e , )$%te%liti"e si #ntiin*e"ti%#se. In
#"e#st# *%$# %$*in# si &#$&i$u$i"ele "#$e )%t )$%!u"e %#$te su&it# )$in
!e)$i#$e# "ent$ului $es)i$#t%$ &ul&#$ sunt "%nt$#in!i"#te. Nu se #!inist$e#.#
%,i'en in "#. !e $etentie !e CO; )ent$u # nu #'$#+# -i)e$"#)ni#.

1 In cazul insuficientei respiratorii cornice 3 t$#t#entul in #"e#st# *%$# #$e in
+e!e$e0
2 O,i'en%te$#)i# "e !u"e l# "%$e"t#$e# -i)%,eiei
5:3=:@inut6
2 T$#t#entul %&st$u"tiei &$%nsi"e se *#"e "u &$%n-%!il#t#t%#$e
5te%*ilin#6 , "%$ti"%i.i 5>>C6 :88'l#93?%$eI.V.2 T$#t#entul in*e"tiei &$%nsi"e utili.e#.# #nti&i%ti"e
"%n*%$ #nti&i%'$#ei 5!%,i"i"lin# , #)i"ilin# , 'ent#i"in#6
2 C%nt$%lul se"$etiil%$ &$%nsi"e se *#"e )$in t$#t#$e# "%$e"t# #
in*e"tiei , )$int$3% -i!$#t#$e #!e"+#t# , utili.#$e# !e u"%liti"e 5u"%s%l+in si
&$%n-e,in6
2 T$#t#entul -i)e$tensiunii )ul%n#$e si "%$!ului
)ul%n#$ "$%ni" "e "%nst# in #!inist$#$e# !e !iu$eti"e si !i'it#l# 5*u$%sei! ,
!i'%,in6
2 Intu&#ti# si $es)i$#ti# #sist#t# i)us# in "#.u$i '$#+e 5st%)
"#$!i%3$es)i$#t%$6
2 C%$e"t#$e# !e*i"ientel%$ nut$iti%n#le )$int$3un #)%$t "#l%$i" !e
=<348"#l@B' l# ;4-.
2 Gin#sti"# $es)i$#t%$ie.

1 'olul asistentei medicale in ingri#irile pacientilor in urgenta

2 C%nt$%lul si #si'u$#$e# )e$e#&ilit#tii "#il%$ #e$iene.
2 A)li"#$e# #su$il%$ !e u$'ent# )$i+in! "%&#te$e#
insu*i"ientei $es)i$#t%$ii.
2 Mentine$e# )#"ientului in )%.iti# %$t%)nei"#.
2 I!enti*i"#$e# *#"t%$il%$ "#$e "%nt$i&ute l# e,#"e$&#$e#
#ni*est#$il%$ "lini"e si in!e)#$t#$e# l%$.
2 Inte$n#$e# )#"ientil%$ in st#$e '$#+#
2 Su)lini$e# )#"ientului in s#tis*#"e$e# ne+%il%$ *un!#ent#le
#*e"t#te.
2 Asi'u$#$e# su)%$tului )si-i".
2 A!inist$#$e# t$#t#entului )$es"$is !e e!i" in *un"tie !e
eti%l%'ie.
2 O&se$+#$e# un%$ e*e"te se"un!#$e 5t#-i"#$!ie , #$itii ,
'$e#t#6.
2 M#su$#$e# *un"tiil%$ +it#le si n%t#$e# l%$ in *%#i# !e
%&se$+#tie 5$ee+#lu#$e l# :< inute6.2 Dete$in#$e# )$esiunii )#$ti#le # %,i'enului 5P#8;6, #
C8; 5P#C8;6 si # +#l%$ii )>3ului s#n'+in l# % %$#.
2 Inte$+entie !e u$'ent# in st#$ile !e"%)ens#te.
2 Re"%lt#$e# )$%&el%$ s#n'+ine )ent$u l#&%$#t%$.
2 >i!$#t#$e# "%$es)un.#t%#$e )ent$u *lui!i*i"#$e#
se"$etiil%$.
1 'olul asistentei medicale privind educatia pacientului in respectarea tratamentului
la domiciliu.
2 M%!ul !e #!inist$#$e # t$#t#entului l# !%i"iliu
2 E*e"tele se"un!#$e "e )%t su$+eni
2 Re'iul #lient#$ !in ti)ul t$#t#entului "u "%$ti"%i.i
2 M#su$i !e )$e+eni$e # "$i.el%$ 5e+it#$e# *#"t%$il%$ *#+%$i.#nti6.
2 I)%$t#nt# "%nsuului !e li"-i!e.
2 M%!ul !e int$etine$e si utili.#$e # #)#$#tului !e #e$%s%li.
2 Ne"esit#te# "u$el%$ &#lne%3"li#te$i"e 5s#line6.
2 Re'iul !e +i#t# e"-ili&$#t.
2 Gin#sti"# $es)i$#t%$ie.
2 T%#let# "#+it#tii &u"#le !u)# e,)e"t%$#tie si +#$s#tu$#.
1 Profilaxia
C%nst# in "%&#te$e# si t$#t#$e# tutu$%$ "#u.#l%$ )ul%n#$e si e,t$#)ul%n#$e
"#$e )%t !ete$in# !e"%)ens#$i $es)i$#t%$ii.
E+%lutie
De)in!e !e #*e"tiune# "#u.#l#. In *in#l se #(un'e *$e"+ent l# "%$!ul )ul%n#$ "$%ni"
"#$e )%#te #)#$e# )$in !%u# e"#nise0
1 !ecanism respirator 5-i)%+entil#tie #l+e%l#$#6 "#$e !u"e )e "#le $e*le,# l#
+#s%"%nst$i"tie )ul%n#$#. C#n! este 'ene$#li.#t# #"e#st# #nt$ene#.# tul&u$#$i
%$'#ni"e #)#$#n! -i)e$tensiune# )ul%n#$#.


1 !ecanism circulator "u $e!u"e$e# "#)il#$el%$ )ul%n#$e.
In!i*e$ent !e *%$# "lini"# , insu*i"ient# $es)i$#t%$ie %!#t# #)#$ut# , $e*le"t#
e+%luti# in+#$i#&il# "#t$e e,itus.
T%#te in*e"tiile #"ute s#u #*e"tiunile "#$e $e!u" si #i ult *un"ti# $es)i$#t%$ie
)$e"i)it# e+%luti#, '$#&in! !e.n%!##ntul.

P$%'n%sti"
Este in *un"tie !e $e+e$si&ilit#te# &%lii !e &#.#0
1 Bun in #stul &$%nsi".
1 Se+e$ in !is*un"tii %&st$u"ti+e
1 F%#$te se+e$ in insu*i"ientele $es)i$#t%$ii $est$i"ti+e.

II G EDUCATIA PENTRU SANATATE

E!u"#ti# )ent$u s#n#t#te t$e&uie s# #i&# "# %&ie"ti+ )$e+eni$e# #*e"tiunil%$
$es)i$#t%$ii )$in )$%te(#$e# #)#$#tului $es)i$#t%$ si "#li$e# %$'#nisului.
1 !asuri de profilaxie primara
2 Mentine$e# unei &une )%.itii # "%$)ului.
2 P$#"ti"#$e# e,e$"itiil%$ *i.i"e si # s)%$tului.
2 T$#t#$e# !e*%$#$il%$ us"ul%3s"-eleti"e !in $e'iune#
2 t%$#"i"# 5!e+i#tii #le "%l%#nei +e$te&$#le , +i"ii !e #titu!ine ,
se"-ele )%stt$#u#ti"e s#u !e #lt# n#tu$#6 )$in 'in#sti"# "%$e"ti+# s#u t$#t#ent
"-i$u$'i"#l.
2 E+it#$e# *u#tului !e%#$e"e #"est# )e$tu$&# *un"tiile
*i.i%l%'i"e !e #ut%"u$#ti$e # "#il%$ $es)i$#t%$ii , s"#!e $#n!#entul un"ii *i.i"e si
intele"tu#le , )e$*%$#ntele s)%$ti+e , *#+%$i.e#.# !e.+%lt#$e# unui nu#$ #$e !e
i&%ln#+i$i.
2 E+it#$e# "%nsuului !e #l"%%l si !$%'u$i3#"este# in-i&#
#"ti+it#te# "ent$il%$ $es)i$#t%$i.
2 Res)e"t#$e# unui $e'i !e +i#t# si un"# e"-ili&$#t
"%&in#n! #"ti+it#te# *i.i"# si intele"tu#l#.
2 E+it#$e# e*%$tu$il%$ *i.i"e intense si # st$esului.
2 E+it#$e# $es)i$#tului )e 'u$# in #n%ti)ul $e"e si ue!.
2 E+it#$e# s"-i&#$il%$ &$uste !e te)e$#tu$#.
2 Pu$t#$e# !e i&$#"#inte "%$es)un.#t%$e #n%ti)ului.
2 C#li$e# 'ene$#l# # %$'#nisului )$in *#"t%$i n#tu$#li.
2 Alient#ti# e"-ili&$#t# in )$%teine , 'lu"i!e , li)i!e si &%'#t#
in le'ue si *$u"te.
2 E+it#$e# "%nt#"tului "u )e$s%#ne "#$e )$e.int# #*e"tiuni
$es)i$#t%$ii.
2 E+it#$e# #'l%e$#$il%$ #i #les in "u$sul e)i!eiil%$ '$i)#le ,
+i$#le.2 T$#t#$e# )$e"%"e # #*e"tiunil%$ "#il%$ $es)i$#t%$ii
su)e$i%#$e.
2 T$#t#$e# #*e"tiunil%$ "#$e #u $#sunet si #su)$# #)#$#tului
$es)i$#t%$ 5#neii , in*e"tii , insu*i"ient# "#$!i#"#6.
2 C%&#te$e# %&e.it#tii.
2 E+it#$e# e!iului )%lu#nt.
2 P$e+eni$e# tu&e$"ul%.ei.
2 E!u"#ti# s#nit#$#.


CAPITOLUL III
PREZENTAREA CELOR TREI CAZURI
CAZUL : 3 P.E. 3 INSUFICIENTA RESPIRATORIEE
NEOPLASM PULMONAR
CAZUL ; 3 M.I. 3 INSUFICIENTA RESPIRATORIE
ACUTA SEVERAE ASTM BRONSIC.
CAZUL = 3 P.T. 3 INSUFICIENTA RESPIRATORIE
ACUTAE >IPERTENSIUNE ARTERIALA IN
PUSEUE EDEM PULMONAR
ACUTCAZUL :
III A Cule'e$e# !#tel%$
#6 Surse de culegere a datelor :
)#"ient
3 *#ilie
3 !%"uente e!i"#le
&6 !etode de culegere a datelor:
inte$+iu
3 %&se$+#tie
3 lu#$e# !e n%tite
"6 Date de identitate:
Nue0 P.
3 P$enue0 E.
3 V#$st#0 97 #ni
3 Se,0 B
3 D%i"iliul0 Pl%iesti
3 O"u)#ti#0 )ensi%n#$
3 Reli'ie0 %$t%!%,#
3 St#$e# "i+il#0 ne"#s#t%$it
3 C%n!itii !e l%"uit0 #""e)t#&ile
!6 $lemente fizice si reactionare:
In#ltie0 :.7J
3 G$eut#te0 98B'
3 G$u) s#n'+in0 B III
3 R-0 )%.iti+
3 Liite sen.%$i#le0 #"uit#te +i.u#l# !iinu#t#
3 Ale$'ii0 nu )$e.int#
3 O&i"eiu$i0 *u#t%$ )#n# in u$# "u !%i #ni
3 P$%te.e0 nu )$e.int# , )%#$t# %"-el#$i


e6 Informatii privind starea de sanatate:

1 Ante"e!ente -e$e!%"%l#te$#le0
2 S%$# "u ne%)l#s, !e"e!#t# in u$# "u s#)te #ni
2 T#t#l 3 *#$# i)%$t#nt#
2 M##3 *#$# i)%$t#nt#
1 Ante"e!ente )#t%l%'i"e )e$s%n#le0
2 B%lile "%)il#$iei
2 Re.e"tie '#st$i"# in #nul :J?9
2 Sili"%.#, !i#'n%sti"#t# in #nul :JJ?
2 Ne%)l#s )ul%n#$ in lun# iunie ;88?
Ist%$i"ul &%lii0
2 P#"ientul in u$# !e)ist#$ii sili"%.ei, in #nul :JJ?, se
inte$ne#.# in %! $e)et#t in S)it#lul !e B%li Pul%n#$e B$e#.# si in Institutul !e
Pneu%l%'ie M#$ius N#st# Bu"u$esti. O!#t# "u t$e"e$e# #nil%$, &%#l# # e+%lu#t in
"iu!# #su$il%$ te$#)euti"e lu#te, )#n# l# st#!iul !e et#st#.e )ul%n#$e.
*6 Date privind starea de sanatate actuala:
1 M%ti+ele s%li"it#$ii Se$+i"iului !e A&ul#nt#0
2 In !#t# !e :;38J3;88? #)#$tin#t%$ii &%ln#+ului #u #)el#t l#
Se$+i"iul !e A&ul#nt# P$#-%+#, !e#$e"e st#$e# !e s#n#t#te # D%nului P.E. s3#
in$#ut#tit, %ti+ul s%li"it#$ii *iin! /insu*i"ient# $es)i$#t%$ie #"ut#/
Du)# s%si$e# e"-i)ei e!i"#le !e u$'ent# #"e#st# "%nst#t# "# st#$e# 'ene$#l# #
)#"ientului este '$#+#.

1 E,#enul "lini" )e #)#$#te0
2 Te'uente si u"%#se 3 "#l!e, "i#n%ti"e, tu$'%$ )$e.ent
2 Siste us"ul%3#!i)%s 3 *%#$te sl#& $e)$e.ent#t
2 Siste )%ste%3#$ti"ul#$ 3 inte'$u
2 A)#$#t '#n'li%n#$ 3 '#n'li%ni su)e$*i"i#l )#l)#&il
2 A)#$#t $es)i$#t%$ 3 insu*i"ient# $es)i$#t%$ie RG;<$@in,
!is)nee , $#lu$i si&il#nte , u$u$ +e.i"ul#$ !iinu#t &il#te$#l
2 A)#$#t "#$!i%+#s"ul#$ K )uls )$e.ent, #$n)lu, t#-i"#$!ie
)#$%,isti"# :?8)@in, S)O; G48F, TA G:;<@?8>'.
2 A)#$#t !i'esti+ 3 #&!%en ete%$i.#t, !u$e$%s l# )#l)#$e in
-i)%"%n!$ul st, -i)%"%n!$ul st#n' , s"#un
#&sent.
2 A)#$#t $en#l 3 i"tiuni )$e.ente, !iu$e.# in liite n%$#le,
l%(e ne!u$e$%#se.
$en#le li&e$e
2 S.N.C. 3 st#$e# !e "%nstient# este )$e.ent#.
SCOR GLASGOW

Deschiderea ochilor

Raspuns verbal

Raspuns motor

Interpretare

6. Eecuta!

"#!"$ %ormal

comanda$. Coerent $. Locali&ea&a ll!"' Obnubilatdurerea#. Spontana

#. Con(u&

#. Retra)e la durere

*! "+ Coma

'. La comanda

'. Cuvinte (ara

'. ,leie la

$!- Coma

.. La durere

sens
.. Sunete

durere
.. Etensie la

pro(unda

durere

'!# Are actvitate

" . ,ara raspuns

" . ,ara raspuns

" . ,ara raspuns
1 E,#ene "%)leent#$e0
2 S)O; G 48Fl#%$#l<04< 98F l# %$# :90:4
2 ECG 3 t$#seu %!i*i"#t, t#-i"#$!ie )#$%,isti"# sinus#l#,
PG:?8)@in
2 TA 3:;<@?8>' l# %$# :<04< :;8@?8>'l#%$#l90:4
2 M%nit%$i.#$e )e$#nent# # *un"tiil%$ +it#le.
1 M%ti+ele inte$n#$ii 0
2 In u$# in+esti'#tiil%$ l# !%i"iliu si # institui$ii #su$il%$
!e u$'ent# 5#!inist$e. O;3 :8:@in )e #s"# , PEV "u se$ *i.i%l%'i"6 , st#$e#
)#"ien$ului $##ne in "%ntinu#$e '$#+# ,


)e$sist# insu*i"ient# $es)i$#t%$ie , t#-i"#$!i# , S)O; s"#.ut# ,
%ti+ )ent$u "#$e se !e"i!e t$#ns)%$tul )#"ientului in +e!e$e# inte$n#$ii l# S)it#lul
Ju!ete#n N%$! "u #si'u$#$e# )e ti)ul t$#ns)%$tului , # %nit%$i.#$ii si #su$il%$
!e u$'ent# .
P#"ientul # *%st %&ili.#t )e t#$'# in seise.#n! 5)%.itie "e *#+%$i.e#.# $es)i$#ti#6.
1 D#t# inte$n#$ii
:;38J3;88?

1 Di#'n%sti"ul l# inte$n#$e0
2 Insu*i"ient# $es)i$#t%$ie "$%ni"# #"uti.#t#
2 Sili"%.# )ul%n#$#
2 Tu%$# )ul%n#$# in %&se$+#tie


III B An#li.# si inte$)$et#$e# !#tel%$


%r.
Crt.
%evoia
(undamentala
/ani(estari de
independenta
/ani(estari de
dependenta
Surse de
di(icultate
Grad de
dep.
" %evoia de a
respira si a avea o
!con(ormatie
toracica normala
!respiratie
stertoroasa si
!silico&a
buna circulatie
!respiratie de tip
abdominal superior
!0A 1 ".$2*+mm3)
anevoioasa cu
ortopnee 4
R1.$r.2min
tahicardie
paroistica
51"*+p2min
!tuse pre&enta
!raluri sibilante
bilateral
!te)umente
cianotice 4
SpO.1#+6
!tumora
pulmonara
!cord pulmonar
cronic'p
. %evoia de a bea
si a manca
! re(le de de)lutitie
pre&ent
! nu pre&inta prote&a
dentara
! inapetenta
! masticatie
super(iciala
! )reata
! alterarii
(unctiei
respiratorii
! situatiei de
cri&a
! transportului


'p
%r.
crt.
%evoia
(undamentala
/ani(estari de
independenta
/ani(estari de
dependenta
Surse de
di(icultate
Grad de
dep.
' %evoia de a
elimina
! diure&a in limite
normale 4 mictiuni
(i&iolo)ice
! epectoratie deasa 4
)elatinoasa 4 bruna
! tusei
pre&enta si
inplicit boli de

apro. '++ ml.
! transpiratii
! tran&it intestinal
incetinit
ba&a
! anietate
! reducerea
e(ortului prin
neputinta
persoanei


'p
# %evoia de a se
misca si de a avea
o buna postura
! aparat locomotor
inte)ru d.p.d.v.
anatomic
! diminuarea miscarilor
voluntare 4 intoleranta
la e(ort
! di(icultate de
schimbare a po&itiei
! hipotonie musculara
! po&itie ortopneica
! dispneei


'p
$ %evoia de a
dormi si de a se
odihni
! somn intrerupt 4 a)itat
! odihna
necorespun&atoare
! dispneei
#p%r.
crt.
%evoia
(undamentala
/ani(estari de
independenta
/ani(estari de
dependenta
Surse de
di(icultate
Grad de
dep.
6 %evoia de a se
imbraca si a se
de&braca
! pre&inta
capacitatea de a!si
ale)e vesmintele in
con(ormitate cu
anotimpul si seul
! di(icultatea de a se
imbraca si de&braca
! dispneei
! epui&arii

'p
- %evoia de a
mentine
temperatura in
limite normale
! temperatura
mediului ambiant
"*!.$ )rade
! sub(ebrilitate
! te)umente
cianotice
! procesului
in(lamator

'p

* %evoia de a (i
curat si in)ri7it 4 de
a prote7a
te)umentele
! te)umente si
(anere curate
! edentatie 4 isi
satis(ace cu
di(icultate in)ri7irile
i)ienice
! dispneei
! epui&arii

'p
8 %evoia de a evita
pericolele
! mediu sanatos ! predispo&itii la
complicatii si
accidente
! neoplasmului
pulmonar
! epui&arii

'p
"+ %evoia de a
comunica
! epresie
nonverbala
! acuitate vi&uala
diminuata
! neliniste
! anietate
! con(u&ie
! bolii de ba&a
! situatiei de
cri&a

'p
%r.
crt.
%evoia
(undamentala
/ani(estari de
independenta
/ani(estari de
dependenta
Surse de
di(icultate
Grad de
dep.
"" %evoia de a actiona
con(orm propriilor
convin)eri si valori
4 de a practica
! ansamblul de
valori morale si
credinte
! depresie
! miscari lente
! situatiei de
cri&a

'p
reli)ia
! anietate
". %evoia de a (i
preocupat in
vederea reali&arii
! inte)ritate psihica
! autocritica
! sentiment de
descura7are
! depresie
! disperare
! situatiei de
cri&a
! pro)nostic
ne)ativ

'p
"' %evoia de a se
recreea
! lipsa interesului
pentru activitati
recreative
! dispneei
! situatiei de
cri&a

'p
"# %evoia de a invata
cum sa!si pastre&e
sanatatea
! lipsa interesului
de a!si imbo)ati
cunostintele
! bolii de ba&a
! epui&arii

'p
#'p

1 G$#!ul !e !e)en!ent#
T%t#l 4= )un"te "ee# "e $e.ult# % !e)en!ent# t%t#l#, #"tu#l# si )e$#nent#.
P#"ientul ne"esit# su)lini$e in s#tis*#"e$e# ne+%il%$ *un!#ent#le !in )#$te# e"-i)ei
e!i"#le.
1 P$%&leele )#"ientului l# !%i"iliu si )e ti)ul t$#ns)%$tului0
"ctuale:
:. Dis)nee
;. O&st$u"ti# "#il%$ $es)i$#t%$ii
=. E,)e"t%$#ti#
4. Ci$"ul#ti# in#!e"+#t#
<. P%stu$# in#!e"+#t#
9. C%uni"#$e in#!e"+#t#
Potentiate:
Ris" !e "%)li"#tii
P#"ientul )$e.int# )$%&lee l# ni+elul *ie"#$ei ne+%i *un!#ent#le, !#$ ele +%$ *i
lu#te in "%nsi!e$#tie in %entul inte$n#$ii.
1 Di#'n%sti"ul nu$sin' )ent$u )$%&leele !e u$'ent#
:. Dis)nee !in "#u.# #*e"t#$ii )ul%n#$e si #ni*est#t# )$in0 t#-i)nee
5RG;<$@in6, %$t%)nee, $#lu$i &il#te$#le, te'uente "i#n%ti"e.
;. O&st$u"ti# "#il%$ $es)i$#t%$ii !in "#u.# )$%"esului in*l##t%$ )ul%n#$,
#ni*est#t# )$in0 $use )$%!u"ti+#, $es)i$#tie ste$t%$%#s#.
=. E,)e"t%$#tie !in "#u.# #*e"t#$ii #$&%$elui $es)i$#t%$ si #ni*est#t# )$in0
e,)e"t%$#tie 'el#tin%#s#, &n#, in "#ntit#te !e =88l@;4-.
4. Ci$"ul#tie in#!e"+#t# !in "#u.# #*e"t#$ii "#$!i%3)ul%n#$e #ni*est#t# )$in0
t#-i"#$!ie 5PG:?8)@in6 si s"#!e$e# "%n"ent$#tiei !e O; 5S)8;G48F6.
<. P%stu$# in#!e"+#t# !in "#u.# !is)neei )$in %$t%)nee. Liit#$e# is"#$il%$ !in
"#u.# #*e"t#$ii $es)i$#tiei #ni*est#t# )$in !i*i"ult#te !e s"-i&#$e # )%.itiei si
int%le$#ntei l# e*%$t.
9. C%uni"#$e in#!e"+#t# l# t%#te ni+elu$ile !in "#u.# &%lii !e &#.# si situ#tiei !e
"$i.# #ni*est#t# )$in #n,iet#te.
7. Ris" !e "%)li"#tii !in "#u.# &%lii !e &#.# si # e)ui.#$ii.
Ill C St#&ili$e# %&ie"ti+el%$ si # inte$+entiil%$ in u$'ent#
1 O&ie"ti+ 'ene$#l
2 P#"ientul s# *ie st#&il !in )un"t !e +e!e$e "#$!i%3$es)i$#t%$ si
-e%!in#i" )e ti)ul t$#ns)%$tului.
1 O&ie"ti+e s)e"i*i"e
2 P#"ientul s# )$e.inte % !iinu#$e # !is)neei in te$en !e ;8 in.
2 P#"ientul s# )$e.inte "#i $es)i$#t%$ii li&e$e in te$en !e :8 in.
2 P#"ientul s# nu !e+in# su$s# !e in*e"tie )e ti)ul t$#ns)%$tului.
2 P#"ientul s# )$e.inte % !iinu#$e # t#-i"#$!iei in ;8in si )e ti)ul
t$#ns)%$tului.
2 P#"ientul s#3si entin# % )%stu$# #!e"+#t# )e ti)ul
t$#ns)%$tului si s# nu *ie s%li"it#t !in )un"t !e +e!e$e *i.i".
2 P#"ientul s#3si !iinue.e #n,iet#te# si s# "%l#&%$e.e "u e"-i)#
e!i"#l# )e ti)ul t$#ns)%$tului.
2 P#"ientul s# )$e.inte % #eli%$#$e # st#$ii 'ene$#le si s# nu )$e.inte
"%)li"#tii )e ti)ul t$#ns)%$tului.
1 St#&ili$e# inte$+entiil%$ !e u$'ent#.
2 Pe$e#&ili.#$e# "#il%$ $es)i$#t%$ii.
2 I&un#t#ti$e# $es)i$#tiei si # %,i'en#$ii.
2 Asi'u$#$e# )%.itiei "%$es)un.#t%#$e )e ti)ul t$#ns)%$tului.
2 E"-ili&$#$e# )si-i"# # )#"ientului.
2 Su)$#+e'-e$e# )#"ientului )e ti)ul t$#ns)%$tului.
2 E"-ili&$#$e# -i!$%3ele"t$%liti"#.

Ill D A)li"#$e# in )$#"ti"# # )l#nului !e in'$i(i$e
5erioada 5roblema Obiectiv Interventii autonome si
dele)ate
Evaluare
"$9#$!"69+$
La
domiciliu

Dispnee

Obstructia
cailor
respiratorii

5acientul sa
pre&inte o
diminuare a
dispneei.

5acientul sa
pre&inte cai
respiratorii
libere

! masor respiratia.
! asi)ur pacientului
po&itia se&and4 iar in
timpul eaminarii
clinice suprave)he&
respiratia.
! pre)atesc si a7ut
pacientul in timpul
eaminarii clinice.
! la indicatia medicului
administre&
O. pe masca "+"2min.
! aspir secretiile
bronsice si curat
cavitatea bucala

"$9#$
R1.$r2min
5!"*+p2min
0A1".$2*+mm3)
SpO.1#+6
0e)umente cianotice.
0use pre&enta4 secretii
traheo!bronsice.

"69+$
R!.+r2min 5!"#+p2min
0A1".+2*+mm3)

5erioada

5roblema

Obiectiv

Interventii autonome si
dele)ate
Evaluare
"69+$!"69"#
5e timpul
transportului

Circulatie
inadecvata

5ostura si
miscari
inadecvate

5acientul sa
pre&inte o
diminuare a
tahicardiei.5acientul sa!
si mentina
postura
adecvata.

! masor 0A si pulsul.
! pre)atesc pacientul
pentru E:G.
! e(ectue& E:G si
suprave)he&
pacientul pe timpul
investi)atiei.
! aplic puls!oimetrul si
electro&ii pentru
monitori&are.

! asi)ur pacientului
po&itia se&and cu
a7utorul pernelor iar pe
timpul
transportului cu a7utorul
tar)ii (leibile
;inclinatie -+ )rade<.
! a7ut pacientul sa ia
po&itia indicata de
medic in timpul
eamenului clinic
a7utandu!" in schimbarea
po&itiei.
! transport pacientul la
ambulanta cu
a7utorul tar)ii (leibile.

0e)umente cianotice
SpO.1*+6.
5acientul pre&inta cai
respiratorii libere si
tuse cu epectoratie."$9#$
5acientul pre&inta
ortopnee si intoleranta
la e(ort
"69+$
5acientul este
transportat si instalat
pe tar)a ambulantei in
po&itie se&and asi)urat
cu chin)i.


5erioada

5roblema Obiectiv

Interventii autonome si
dele)ate

Evaluare
Comunicare
inadecvata.


! linistesc pacientul4 il
asi)ur ca i se vor
acorda in)ri7irile
corespun&atoare si ca va
(i transportat in timp util la
spital
! permit pacientului
comunicarea
cu apartinatorii si il asi)ur
de
"$9#$
5acientul este usor
con(u&4 raspunde cu
di(icultate4 a)itat.
"69+$
5acientul este linistit4
cooperant.

Epectoratie
Risc de
complicatii

pre&enta acestora pe timpul
transportului.
! educ pacientul sa
(oloseasca batista de unica
(olosinta4 sa tuseasca cu
)ura inchisa.

! la indicatia medicului
eecut
abord venos si instale&
5E= cu
%aCl 86! $++ml.
! monitori&e& si
suprave)he&
pacientul


"69"#
SCO 1"$
5acientul nu a
pre&entat complicatii
pe timpul transportului
SpO. 1 6+6

5erioada

5roblema Obiectiv

Interventii autonome
si dele)ate

Evaluare

"69"# Respiratie 5acientul sa!si ! la indicatia "69"#
5re&entarea
la camera de
stabili&are

si
circulatie
inadecvata
5ostura si
miscari
inadecvate
imbunatateasca
respiratia si
circulatia.
5acientul sa!si
mentina postura
adecvata

medicului
administre& I= >
33Cl++ m) 4 mio(ilin
"( 4 cordarone "(.
! adm. pe cale
respiratorie bricanil
..$m)
cu a7utorul
nebuli&atorului si a
piesei
bucale.
! adm. O. pe masca
"+"2min
intermitent.
! suprave)he&
per(u&ia si asi)ur
po&itia se&and.
! asi)ur po&itia
se&and a pacientului
! asi)ur transportul
de pe tar)a pe
patul rulant din
serviciul stabili&are

R1.+r2min
51"'+p2min
0A1".+2*+mm3)
SpO. !*+6
0e)umente usor
cianotice.
"-9"+
R1.+r2min
51"'+p2min
0A1".+26+mm3)
Sp+.1*86
0e)umente usor
cianotice.
5acientul adopta
po&itia se&and si
pre&inta intoleranta la
e(ort.5erioada

5roblema

Obiectiv

Interventii autonome
si dele)ate

Evaluare

Risc de
complicatii

5acientul sa
pre&inte o
ameliorare si sa
nu pre&inte
complicatii.

! pre)atesc
materialele si
pacientul pentru
punctia venoasa
! la indicatia
medicului recolte&
san)e pentru 3b4 3t4
3LG4 )licemie4
transamina&e4 uree.
! transport pacientul
la serviciul
radiolo)ie si asi)ur
po&itia acestuia in
timpul investi)atiei

3b1"$..)2"++ml
3t1#*..6
Leucocite1..8++2mm'
Glicemie? "#*m)
+
2
++
0G51#.@i2l
0GO#$"/
@ree1+.*#
+
2
++
Ill E E+#lu#$e# )#"ientului l# t$#ns*e$ul )e se"tie
1 D#t#0%$#
:;38J3;88? ,:70:8
1 Di#'n%sti"ul l# t$#ns*e$ul )e se"tie0
I Insu*i"ient# $es)i$#t%$ie "$%ni"# #"uti.#t#
I Sili"%.# )ul%n#$#
I In %&se$+#tie tu%$# )ul%n#$#
1 Bil#ntul #ut%n%iei0
I In u$# inte$+entiil%$ #"%$!#te l# !%i"iliu , )e ti)ul t$#ns)%$tului si
in se$+i"iul !e st#&ili.#$e, )#"ientul )$e.int# % !iinu#$e # t#-i"#$!iei, %
i&un#t#ti$e # "%n"ent$#tiei !e %,i'en, este "%%)e$#nt si linistit !#$
)$e.int# in "%ntinu#$e #*e"t#$e# tutu$%$ ne+%il%$ *un!#ent#l.
1 G$#! !e !e)en!ent# l# %entul t$#ns*e$ului
I P#"ientul )$e.int# !e)en!ent# #(%$#, #"tu#l# si )e#nent#, ne"esit#
s)$i(in si su)lini$e !in )#$te# e"-i)ei e!i"#le in s#tis*#"e$e# ne+%il%$
*un!#ent#le.
1 Re"%#n!#$i l# %entul t$#ns*e$ului0
I E+it#$e# e*%$tului *i.i" 3 t$#ns)%$tul e*e"tu#t "u )#tul $ul#nt )e se"tie.
I C%ntinu#$e# t$#t#entului.
I Asi'u$#$e# su$sei !e O; )e se"tie.
I Su)$#+e'-e$e )e$#nent#.
I Su)lini$e# in s#tis*#"e$e# ne+%il%$ *un!#ent#le.T#&el "u #n#li.ele )#"ientului P.E.
Anali&a /od de recoltare =aloare normala =aloare reala Observatii
3b 5rin punctie
venoasa 4 .ml san)e
pe ED0A
5rin punctie capilara
"$A.)2"++ml "$..)2"++ml =aloare in limite
normale
3t 5rin punctie
venoasa 4 .ml san)e
pe ED0A sau pe
doua picaturi de
heparina
#.!$.6 #*..6 =aloare in limite
normale
Leucocite 5rin punctie
capilara 4 intepare in
pulpa de)etului
5rin punctie venoasa
#+++!*+++2cm ...8++2cm =aloare peste
limita maima
admisa
.ml san)e pe ED0A
Glicemie 5rin punctie venoasa
.ml san)e pe #ml
%a,
+.*+!".+B "#*m)B =aloare peste
limita maima
admisa
0ransamina&e 5rin punctie venoasa
$!"+ml san)e (ara
anticoa)ulant
0G5!.!"6@I2I
0GO!.!.+@I2I

0G5!#.@I2I
0GO!#$@I2I
=aloare peste
limita admisae
@ree san)vina 5rin punctie venoasa
$!"+ml san)e
+..+!+.#+)B +.#*B =aloare peste
limita maima
admisa
T#&el "u e!i"#ti# )#"ientului P.E.
Denumirea ,orma de pre&entare Do&a &ilnica Do&a unica Actiune Calea de administrare
33C ,iole de $ml ce
contin polietien )icol
C solvent
'++!#++m) In (unctie de
)ravitatea bolii
Antiin(lamator 4
antialer)ic
I= sau 5E=
/io(ilin ,iole "+ ml;.$m)< "+!.+ml "+ml la .#h Antispastic pe
musculaturea bronsica
I= lent
Dricasnil Solutie in unitati de
plastic cu do&e unice
de .ml ;$m)<
.ml de # ori pe
.#h
.ml Relaant al musculatirii
bronsice
Inhalare prin nebuli&ator
Denumirea ,orma de pre&entare Do&a &ilnica Do&a unica Actiune Calea de administrare
Cordarone ,iole 'ml;"$+m)< 'ml;"$+m)< 'ml;"$+m)< Combate 05S=!ul I= in 5E= lent cu G$6
%ACL 86 Solurie apoasa
per(u&abila de $++
ml
"+++ ml in
(unctie de
natremie
.$+ ml 3idratant
De(icit de sare
5E=
Gluco&a
$6
Solutie apoasa
per(u&abila de $++
ml
"+++ ml .$+ ml %utritiva
3idratanta
5E=


CAZUL ;
III A Cule'e$e# !#tel%$
#6 Surse de culegere a datelor :
)#"ient
3 *#ilie
3 !%"uente e!i"#le
&6 !etode de culegere a datelor:
inte$+iu
3 %&se$+#tie
3 lu#$e# !e n%tite
"6 Date de identitate:
Nue0 M.
3 P$enue0 I.
3 V#$st#0 9J #ni
3 Se,0 F
3 D%i"iliul0 Pl%iesti
3 O"u)#ti#0 )ensi%n#$
3 Reli'ie0 %$t%!%,#
3 St#$e# "i+il#0 ne"#s#t%$it#
3 C%n!itii !e l%"uit0 #""e)t#&ile
!6 $lemente fizice si reactionare:
In#ltie0 :.<7
3 G$eut#te0 78B'
3 G$u) s#n'+in0 A II
3 R-0 )%.iti+
3 Liite sen.%$i#le0 #"uit#te +i.u#l# si #u!iti+# !iinu#t#
3 Ale$'ii0 nu )$e.int#
3 O&i"eiu$i0 "%nsu#t%#$e !e "#*e# si )#n# in u$# "u t$ei luni *u#t%#$e
3 P$%te.e0 !ent#$e, %"-el#$i

e& Informatii privind starea de sanatate
1 Ante"e!ente -e$!%"%l#te$#le0
2 T#t# L *#$# i)%$t#nt#
2 M## L *#$# i)%$t#nt#
2 F$#ti L *#$# i)%$t#nt#
1 Ante"e!ente )#t%l%'i"e )e$s%n#le0
2 B%lile "%)il#$iei
2 Ce.#$i#n# in #nul :J7:
2 B$%nsit# t#&#"i"# !i#'n%sti"#t# in #nul :JJ?
2 En*i.e )ul%n#$ !i#'n%sti"#t in #nul :JJJ

1 Ist%$i"ul &%lii0
2 In"# !in #nul :JJ? si $es)e"ti+ :JJJ !e "#n! )#"ient# # *%st
!i#'n%sti"#t# "u &$%nsit# t#&#"i"# si en*i.e
)ul%n#$, st#$e# !e s#n#t#te # #"estei# s3# #'$#+#t !#t%$it# i'n%$#$ii s*#tu$il%$
e!i"#le si # t$#t#entului )$es"$is !e e!i"ul s)e"i#list.
f& Date privind starea de sanatate actuala
1 M%ti+ele s%li"it#$ii Se$+i"iului !e A&ul#nt#

2 In !#t# !e ;;38=3;88? s3# )$iit un #)el l# !is)e"e$#tul
A&ul#ntei )$e"u "# D%#n# M.I. se #*l# in "$i.# !e insu*i"iet# $es)i$#t%$ie.
2 In*%$#ti# # *%st t$#nsis# e"-i)#(ului !e u$'ent# )$in
$#!i%3eisie, !e)l#s#$e# *#"#n!u3se in ti) util !e%#$e"e #seene# !i#'n%sti"
$e)$e.int# % u$'ent# #(%$#.
2 O!#t# #(usi l# !%i"iliul )#"ientei, e"-i)# e!i"#l# #
"%n*i$#t !i#'n%sti"ul si #u t$e"ut l# #si'u$#$e# )$iului #(ut%$.
<<

1 E,#enul "lini" )e #)#$#te0
2 Te'uente si u"%#se 3 us"#te, )#li!e,
TG=9.4MC
2 Siste us"ul%3#!i)%s 3 &ine $e)$e.ent#t
2 Siste %ste%3#$ti"ul#$3 inte'$u
2 A)#$#t '#n'li%n#$ 3 ne)#l)#&il
2 A)#$#t $es)i$#t%$ 3 insu*i"ient# $es)i$#t%$ie, )%li)nee
RG;;$@in, !is)nee e,)i$#t%$ie , $use , N-ee.in' , u$u$ +e.i"ul#$ )$e.ent
&il#te$#l , $#lu$i &$%nsi"e &il#te$#le.
2 A)#$#t "#$!i%+#s"ul#$3 )uls )$e.ent #)lu , t#-i"#$!ie e!ie
sinus#l# PG:88)@in , S)O;GJ8F,TAG :78@J8>' , (u'ul#$e tu$'es"ente.
2 A)#$#t !i'esti+ 3 #&!%en su)lu , ne!u$e$%s l# )#l)#$e ,
s"#une )$e.ente $e'ul#te.
2 A)#$#t $en#l 3 Mi"tiuni )$e.ente , !iu$e.# in liite n%$#le ,
l%(e $en#le li&e$e ne!u$e$%#se.
2 SNC3 st#$e# !e "%nstient# este )$e.ent#.

SCOR GLASGOW

Deschiderea ochilor

Raspuns verbal

Raspuns motor

Interpretare

6.Eecuta

"#!"$ %ormal

comanda

.Coerent

$ .Locali&ea&adur

ll!"'Obnubilat

erea#.Spontena

#.Con(u&

#.Retra)e la durere

*! "+ Coma

' .La comanda

D.Cuvinte (ara

S.,leie la

$!- Coma

.. La durere

sens
..Sunete

durere ..Etensie la

pro(unda

durere

'!# Are

" .,ara raspuns

" .,ara raspuns

" .,ara raspuns

activitate


1 E,#ene "%)leent#$e
2 S)O;GJ8Fl#%$#l40:? J4F
l# %$# :40<8
2 ECG 3 t#-i"#$!ie e!ie sinus#l#, AVG :88)@in
2 TA3 :78@J8>' l# %$# l40:?
3 :98@J8>' l# %$# :40<8
2 M%nit%$i.#$e )e$#nent# # *un"tiil%$ +it#le
1 M%ti+ele inte$n#$ii0
2 In u$# in+esti'#tiil%$ l# !%i"iliu si # institiii$ii #su$il%$ !e
u$'ent# 5)%.iti%n#$e %$t%)nei"#, #!inist$#$e !e O; )e #s"# ?:@in si #&%$!
+en%s "u #!inist$#$e !e i%*ilin
:
@
;
*i%l#, >>C l88', *u$%sei! ;l si nit$%int
; )u*u$i SL6 st#$e# )#"ientului se #eli%$e#.# us%$, !#$ #"e#st# s%li"it# t$#ns)%$tul
l# s)it#l in +e!e$e# inte$n#$ii si su)$#+e'-e$ii.
2 P#"ient# # *%st t$#ns)%$t#t# l# #&ul#nt# "u #(ut%$ul
s"#unului %&il, #)%i )%.iti%n#t# )e t#$'# in )%.itie se.#n!, %nit%$i.#$e# si
su)$#+e'-e$e# *un"tiil%$ +it#le *#"#n!u3se )#n# l# %enl inte$n#$ii.
1 D#t# inte$n#$ii0
;;38=3;88?

1 Di#'n%sti"ul l# inte$n#$e0
2 Insu*i"ient# $es)i$#t%$ie #"ut#
2 Ast &$%nsi" in "$i.#
III B An#li.# si inte$)$et#$e# !#tel%$%r.
crt.

%evoia
(undamentala
/ani(estari de
independenta

/ani(estari de
dependenta

Surse de
di(icultate

Grad
de dep.

"

%evoia de a
respira si a avea o
buna circulatie

! miscari
respiratorii
simetrice

! tahicardie 51"++p2min
! 0A1"-+28+mm3)
! tahipnee R1..r2min
! dispnee4 epectoratie
tuse4 Eee&in)4 7u)ulare
tur)escente

! spasm al
musculaturii
bronsice
! anietate'p

.

%evoia de a bea
si a manca

! re(le de
de)lutitie pre&ent
! prote&a dentara
adecvata
! inapetenta

! dispnee
!situatie de
cri&a.p

'

%evoia de a
elimina

! mictiuni
pre&ente
! tran&it intestinal
normal
! transp. normale"p
%r.crt.

%evoia
(undamentala

/ani(estari de
independenta

/ani(estari de
dependenta

Surse de
di(icultate

Grad de
dep.

#

%evoia de a se
misca si a avea o
buna postura

! aparat locomotor
inte)ru (unctional in
limitele varstei

! ortopnee !
intoleranta la e(ort

insu(icientei
respiratorii

.p

$

%evoia de a dormi
si a se odihni! somn a)itat4
odihna ine(icieta

! dispneei !
anietatii

'p

6

%evoia de a se
imbraca si a se
de&braca

! are capacitate de
ale)ere a hainelor !
se poate imbraca si
de&braca sin)ura

"p

-

%evoia de a
mentine temp4 in
limite normale

! 01'64# C !
te)umente calde

"p

*

%evoia de a (i
curat si in)ri7it4 de
a prote7a
te)umentele

! te)umente si
mucoase inte)re4
curate ! (anere
curate

! te)umente palide4
uscate

de&echilibru
!situatiei de
cri&a

.p
%r.crt.

%evoia
(undamentala

/ani(estari de
independenta

/ani(estari de
dependenta

Surse de
di(icultate

Grad de
dep.

8

%evoia de a evita
pericolele

! mediu securi&ant

! predispo&itie la
complicatii

! bolii de
ba&a

.p

"+

%evoia de a
comunica

! (ara de(icite
sen&oriale ma7ore !
capacitate intelect.
normala ! comunica
la nivel a(ectiv

"p

""

%evoia de a
actiona con(orm
propriilor
convin)eri si
! covin)eri si
credinte personale !
capacitate de
"p

valori4 de a
practica reli)ia

discernamant

".

%evoia de a (i
preocupat in
vederea reali&arii

! inte)ritate psihica

"p

%r.crt.


%evoia
(undamentala

/ani(estari de
independenta

/ani(estari de
dependenta

Surse de
di(icultate

Grad de
dep.

"'

%evoia de a se
recreea! incapacitatea de a
participa la activitati
recreative

! dispneei !
spitali&arii !
situatiei de
cri&a

.p

"#

%evoia de a invata
cum sa!si pastre&e
sanatatea

! dorinta si interes
in acumularea de
noi cunostinte !
mi7loace de
in(ormare adecvate

"p

.'p


1 G$#! !e !e)en!ent#
T%t#l ;= )un"te, "ee# "e $e.ult# % !e)en!ent# %!e$#t# #"tu#l# si )e$#nent#.
P#"ient# ne"esit# #(ut%$ si su)$#+e'-e$e !in )#$te# e"-i)ei e!i"#le in s#tis*#"e$e#
ne+%il%$ *un!#ent#le.

1 P$%&leele )#"ientului l# !%i"iliu si )e ti)ul
t$#ns)%$tului0
"ctuale:
:. Res)i$#tie si "i$"ul#tie in#!e"+#t#.
;. P%stu$# in#!e"+#t#.
Potentiale:
=. Ris" !e "%)li"#tii. St#$e !e $#u #st#ti".
4. De.e"-ili&$u nut$iti%n#l si -i!$i".
<. O!i-n# si s%n ine*i"ient.

1 Di#'n%sti"ul nu$sin' )ent$u )$%&leele !e u$'ent#0
:. Res)i$#tie si "i$"ul#tie ne#!e"+#t# !in "#u.# s)#sului &$%nsi" si # #n,iet#tii,
#ni*est#t# )$in t#-i)nee RG;;$@in, !is)nee e,)i$#t%$ie, Nee.in', $use, t#-i"#$!ie
PG:88)@in TAG:78@J8>', (u'ul#$e tu$'es"ente.
;. P%stu$# si is"#$e in#!e"+#t# !in "#u.# insu*i"ientei $es)i$#t%$ii #ni*est#t#
)$in %$t%)nee si !iinu#$e# "#)#"it#tii !e e*%$t.
=. Ris" !e "%)li"#tii !in "#u.# #*e"tiunii !e &#.#.
4. Di*i"ult#ti in s#tis*#"e$e# ne+%ii !e # &e# si # #n"#, # !%$i si # se %!i-ni, # se
$e"$ee#.Ill C St#&ili$e# %&ie"ti+el%$ si # inte$+entiil%$ in u$'ent#
1 O&ie"ti+ 'ene$#l
2 P#"ient# s# *ie e"-ili&$#t# "#$!i%3$es)i$#t%$ si s# nu
)$e.inte "%)li"#tii )e ti)ul t$#ns)%$tului
1 O&i"ti+e s)e"i*i"e
2 P#"ient# s# )$e.inte !iinu#$e# !is)neei in
te$en !e ;8 inute.
2 P#"ient# s# )$e.inte !iinu#$e# t#-i"#$!iei si #
TA in ;8 inute.
2 P#"ient# s#3si entin# % )%stu$# #!e"+#t# )e
ti)ul t$#ns)%$tului si s# nu *ie s%li"it#t# !in )un"t !e +e!e$e *i.i".
2 P#"ient# s# nu )$e.inte "%)li"#tii )e ti)ul
t$#ns)%$tului.
1 St#&ili$e# inte$+#ntiil%$ !e u$'ent#
2 Asi'u$#$e# )%.itiei "%$es)un.#t%#$e
2 I&un#t#ti$e# "%n"ent$#tiei !e O; in #e$ul
ins)i$#t.
2 A!inist$#$e# e!i"#tiei )$es"$ise L
&$%n-%!il#t#t%#$e, #nti-i)e$tensi+e.
2 Su)$#+e'-e$e# )e$#nent# # *un"tiil%$ +it#le si # st#$ii
)#"ientei.
IIID A)li"#$e# in )$#"ti"# # )l#nului !e in'$i(i$e
5erioada 5roblema Obiectiv Interventii autonome
si dele)ate
Evaluare
"#9"*!
"#9$+
La
domiciliu
! Dispnee
!Circulatie
inadecvata5acienta sa!si
diminue&e
dispneea4 tahicardia
si valoarea 0A!masor respiratia4
linistesc pacienta si
alic pulsoimetrul
!la indicatia medicului
administre& O. pe
masca *"2min.
!masor 0A si pulsul
!pre)atesc materialele
si medicatia pentru
in7ectia I=
!administre& la
indicatia medicului
"
2
.
(iola mio(ilin4 l++ m)
33C4 (urosemid "
(iola4 nitromint .
"#9"*
R1..r2min
5!lOOp2min
0A1"-+28+mm3)
Sp+.18+6
SCG1"$
"#9$+
R1.+r2min
51""+p2min5ostura si
miscari
inadecvate

5acienta sa pre&inte
po&itie
corespun&atoare
si sa nu (ie
solicitata (i&ic pe
timpul transportului

pu(uri SL.

!asi)ur pacientei
po&itie semise&and
!o a7ut in timpul
eaminarii sa ia
po&itia indicata de
medic
!transport pacienta la
ambulanta cu a7utorul
scaunului din dotare

0A1"6+28+mm3)
SpO.18#65erioada 5roblema Obiectiv Interventii autonome si
dele)ate
Evaluare
"#9$+
!"$9++
0ransport

Respiratia si
circulatia
inadecvata
Risc de
complicatii
5acienta sa
pre&inte
diminuarea
dispneei si
tahicardiei
5acienta sa nu
! asi)ur oi)enoterapie
pe masca *"2min
! aplic electro&i pentru
monitori&are
! asi)ur po&itie
semise&and si incura7e&
pacienta
! asi)ur transportul cu
tar)a rnobila spre sectia
Stabili&are.

"$9++
R1.*r2min
51"+8p2min
0A1"6+2*+mm3)
Sp+.18.6
5acienta este
nelinistita in privinta
pro)nosticului si a
internarii.
5re&inta in continuare
dispnee cu ortopnee 4
tahicardie si
pre&inte
complicatii

hipertensiune.


5erioada 5roblema Obiectiv Interventii autonome si
dele)ate
Evaluare
"$9++!
"$9'+ La
spital

Respiratie si
circulatie
inadecvata
Risc de
complicatii

5re&inta
respiratie si
circulatie in
limite normale
5acienta sa nu
pre&inte
complicatii

!la indicatia medicului
continui
oi)enoterapia.
!monte& branula si
pre)atesc 5E= cu
)luco&a $6 ! $++ml
!pre)atesc
nebuli&atorul si ..$m)
bricanilCapa distilata si
invat pacienta sa
inspire aerosolii cu
a7utorul piesei bucale.
!e(ectue& punctie
venoasa si recolte& la
indicatia medicului
san)e pentru e. de
"$9'+
R1.#r2min
51"+#p2min
0A1"#+2*+mm3)
SpO.18$6
3b1"'.*)2"++ml
3t1#6.66
Leucocite1 "'"++2cm
Glicemie1.$-m)6o
@ree1+.#66o
%aC1 ".8mE)2l
laborator9 3b4 3t4
leucocite4 )licemie4
uree4 transamina&e4
iono)rama.
!asi)ur transportul
pacientei la serviciul
radiolo)ie pre)atind!o
psihic si (i&ic.
!pre)atesc pacienta
pentru e(ectuarea E:G
aplicand electro&ii.
!asi)ur transportul
corespun&ator pacientei
pe sectia de interne.

:C 1 '.-mE)2l
0GO1.'@i2l
0G51"-@i2l
E:G normal con(orm
varstei
III E E+#lu#$e# )#"ientei l# t$#ns*e$ul )e se"tie
1 D#t#0%$#
;;38=3;88? ,:<0=8
1 Di#'n%sti"ul l# t$#ns*e$ul )e se"tie
2 Insu*i"ient# $es)i$#t%$ie #"ut# se+e$#
2 Ast &$%nsi" in "$i.#
1 Bil#ntul #ut%n%iei
2 In u$# inte$+entiil%$ #"%$!#te l# !%i"iliu )e ti)ul
t$#ns)%$tului si l# "#e$# !e st#&ili.#$e, )#"ient# )$e.int# % !iinu#$e # TA, #
!is)neei, % i&un#t#ti$e # "%n"ent$#tiei !e %,i'en in s#n'ele #$te$i#l.
2 P$e.int# in "%ntinu#$e t#-i)nee, t#-i"#$!ie, !is)nee %!e$#t#,
si #*e"t#$e# ne+%il%$0 !e # se #lient#, # se %!i-ni, # se $e"$ee#, # e+it# )e$i"%lele,
)$e.ent#n! in "%ntinu#$e $ise !e "%)li"#tii #le &%lii !e &#.#.
1 Re"%#n!#$i l# %entul t$#ns*e$ului0
2 E+it#$e# e*%$tului *i.i" t$#ns)%$tul *#"#n!u3se "u )#tul $ul#nt.
2 C%ntinu#$e# t$#t#entului e!i"#ent%s.
2 Asi'u$#$e# su$sei !e O; )e se"tie.
2 Su)$#+e'-e$e )e$#nent#.
2 Su)lini$e in s#tis*#"e$e# ne+%il%$ *un!#ent#le.


T#&el "u #n#li.ele )#"ientei M.I
Anali&a

/od de recoltare

=aloare normala

=aloare reala

Obseravatii

3b

5rin punctie venoasa4
.ml san)e pe ED0A
5rin punctie capilara

"$A.)2"++ml

"'.*)2"++ml

=aloare in limite
normale

3t

5rin punctie
venoasa4.ml san)e
pe ED0A sau pe
doua picaturi de
heparina

#.!$.6

#6.66

=aloare in limite
normale

Leucocite

5rin punctie capilara4
intepere in pulpa
de)etului 5rin
punctie venoasa .ml
san)e pe ED0A

#+++!*+++2cm
'

"'"++2cm
'

=aloare peste
limita maima
admisa

Glicemie

5rin punctie venoasa
.ml san)e pe #m)
%a,

+.*+!".+m)6o

.$-m)6o

=aloare peste
limita maima
admisa

0ransamina&e

5rin punctie venoasa
$!"+ml san)e (ara
anticoa)ulant

0G5!.!"6@i2l
0OO! .!.+@i2l

0G5!l=@i2l
0GO!.'@i2l

=aloare peste
limita
maima admisa

@ree sancvina

5rin punctie venoasa
$!"+ml san)e

+..+!+.#+)6o

+.#6)6
+

=aloare peste
limita
maima admisa

lono)rama

5rin punctie venoasa
.ml pe serin)a
heparinata

%aC"'-!"$.mE)2l
:C'.*!$.#mE)2l

".8mE)2l
'.-mE)2l

=aloare sub
limita
minima admisa


T#&el "u e!i"#ti# )#"ientei M.I.
Denumirea

,orma de pre&entare

Do&a &ilnica

Do&a unica

Actiune

Calea de
administrare
33C

,iole de $ml ce contin
polietilen
)licolCsolvent

'++!#++m)

In (imctie de
)ravitatea bolii

Antiin(larnator4
antialer)ic

I= sau 5E=

/io(ilin

,iole "+ml;.$m)<

"+!.+ml

"+ml la.#h

Antispastic pe
musculatura bronsica

I= lent

Dricanil

Solutie in unitati de
plastic cu do&e unice
de .ml;$m)<

.ml de patru ori la
.#h

.ml

Relaant al
musculaturii
bronsice

Inhalare prin
nebuli&ator

%itromint

,lacon cu aerosoli
l pu(1+.#m)

.!' pu(uri

"pu(

Antian)inos
Scade presiunea de
umplere a inimii

Sub lin)ual ;SL<


Denumire

,orma de pre&entare

Do&a &ilnica

Do&a unica

Actiune

Calea de
administrare
,urosemid

,iole de .ml ;.+m)<

l!.(iole

" (iola

Diuretic cu actiune
prompta

I/ sau I=

Deameta&ona

,iole de .ml ;#m)<

In (unctie de
)ravitatea bolii

+.$m)!.+m)2.#h

Antiin(lamator
Imunosupresor

I/ ! I= ! 5E=

Gluco&a $6

Solutie apoasa
per(u&abila de $++ml

"+++ml

.$+ml

%utritiva 3idratanta

5E=

C#.ul =
III A Cule'e$e# !#tel%$
#6 Surse de culegere a datelor
)#"ient
3 *#ilie
3 !%"uente e!i"#le
b& !etode de culegere a datelor
inte$+iu
3 %&se$+#tie
3 lu#$e !e n%tite
c& Date de identitate
Nue0 P.
3 P$enue0 T.
3 V#$st#0 78 #ni.
3 Se,0 F.
3 D%i"iliu0 B#$"#nesti.
3 O"u)#ti#0 )ensi%n#$#.
3 Reli'ie0 %$t%!%,#.
3 St#$e# "i+il#0 ne"#s#t%$it#.
3 C%n!itii !e l%"uit0 #""e)t#&ile.
d& $lemente fizice si reactionare:
In#ltie0 :.98
3 G$eut#te0 4<B'.
3 G$u) s#n'+in0 BIII
3 R>0 )%.iti+
3 Liite sen.%$i#le0 #"uit#te +i.u#l# !iinu#t#.
3 Ale$'ii0 nu )$e.int#.
3 O&i"eiu$i0 *u#t%#$e )#n# in u$# "u < #ni.
3 P$%te.e0 nu )$e.int# , )%#$t# %"-el#$i.
e& Informatii privind starea de sanatate:
1 Ante"e!ente -e$e!%"%l#te$#le
2 T#t# 3 *#$# i)%$t#nt#.
2 M##3 *#$# i)%$t#nt#.
2 F$#ti 3 *#$# i)%$t#nt#.
1 Ante"e!ente )#t%l%'i"e )e$s%n#le0
2 B%lile "%)il#$iei.
2 >e)#tit# +i$#l# in u$# "u =8 #ni.
2 C#$!i%)#tie is"-ei"# !u$e$%#s# , -i)e$tensiune#$te$i#l# !i#'n%sti"#te
in u$# "u ;< #ni.
2 E!e )ul%n#$ $e)et#t in ultiul #n.
1 Ist%$i"ul &%lii0
2 In"# !e #"u ;< #ni, )$%&leele !e s#n#t#te #le )#"ientei s3#u #'$#+#t
in"et si si'u$ !#t%$it# i'n%$#$ii s*#tu$il%$ e!i"#le si # t$#t#entului )$es"$is.
2 T%#te #"este lu"$u$i #u "%n!us l# inte$n#$i in %! $e)et#t si !e *ie"#$e
!#t# #"e#st# nu !# i)%$t#nt# s#n#t#tii , %ti+ )ent$u "#$e &%#l# # e+%lu#t
#(un'#n! in %entul !e *#t# l# un '$#! !e !e)en!ent# #(%$#.
f& Date privind starea de sanatate actuala:
1 M%ti+ele s%li"it#$ii Se$+i"iului !e A&ul#nt#0
2 In !#t# !e ;<3893;88? !is)e"e$#$ul Se$+i"iului !e
A&ul#nt# )$ieste un #)el tele*%ni" !in )#$te# *#iliei )$e"u "# D%#n# P.T. se
#*l# in insu*i"ient# $es)i$#t%$ie si "e*#lee %""i)it#l#. In u$# #"estui #)el ,
!is)e"e$#tul !e"i!e !e)l#s#$e# l# !%i"iliul )#"ientei # e"-i)#(ului !e u$'ent#,
"%nsi!e$#n!u3se % u$'ent# #(%$#.2 L# %entul s%si$ii e"-i)# e!i"#l# "%nst#t# "# st#$e# 'ene$#l#
# )#"ientei este int$3#!e+#$ '$#+#, #"e#st# )$e.ent#n! si)t%#t%l%'i# e!eului
)ul%n#$ #"ut.
1 E,#enul "lini" )e #)#$#te0
2 Te'uente si u"%#se3 $e"i, ue!e, )#li!e, TG=9.?MC.
2 Siste us"ul%3#!i)%s3 *%#$te sl#& $e)$e.ent#t.
2 Siste %ste%3#$ti"ul#$ 3 inte'$u.
2 A)#$#t '#n'li%n#$ 3 ne)#l)#&il.
2 A)#$#t $es)i$#t%$ 3 insu*i"ient# $es)i$#t%$ie, )%li)nee RG;?$@in,
!is)nee e,)i$#t%$ie, %$t%)nee, $#lu$i "$e)it#nte &#.#l !$e#)t# H &$%nsi"e in +#$* si
su&"$e)it#nte &#.#l st#n'#.
2 A)#$#t "#$!i%+#s"ul#$ 3 )uls )$e.ent, #)lu, *i&$il#tie "u
$it $#)i! PG:99)@in, (u'ul#$e tu$'es"ente S)O;GJ;F, TAG:J<@:88>'.
2 A)#$#t !i'esti+ 3 #&!%en su)lu, ne!u$e$%s l# )#l)#$e,s"#une
)$e.ente $e'ul#te.
2 A)#$#t $en#l 3 i"tiuni )$e.ente, !iu$e.# in liite n%$#le, l%(e
$en#le li&e$e ne!u$e$%#se.
2 SNC 3 st#$e# !e "%nstient# este )$e.ent#.
SCOR GLASGOW

Deschiderea ochilor

Raspuns verbal

Raspuns motor

Interpretare

6.Eecuta

"#!"$ %ormal

comanda

$.Coerent

$.Locali&ea&a

ll!"'Obnubilat

durerea#.Spontana #.Con(u& #.Retra)e la durere *! "+ Coma'. La comanda

'.Cuvinte (ara

'.,leie la

$!- Coma

.. La durere

sens
..Sunete

durere
..Etensie la

pro(unda

durere

'!# Are

" .,ara raspuns

" .,ara raspuns

" .,ara raspuns

activitate
1 E,#ene "%)leent#$e0
2 S)O;GJ;F l# %$# ?04<
J9F l# %$# J0:<
2 ECG 3 t$#seu %!i*i"#t, *i&$il#tie "u $it $#)i! PG:99)@in.
2 TAG:J<@:88>'l#%$#?04<
:78@J8>'l#%$#J0:<
2 M%nit%$i.#$e )e$#nent# # *un"tiil%$ +it#le.

1 M%ti+ele inte$n#$ii0
2 In u$# in+esti'#tiil%$ l# !%i"iliu si # institui$ii #su$il%$ !e
u$'ent# 5)%.iti%n#$e %$t%)nei"#, #!inist$#$e O; ?:@in )e #s"#, #&%$! +en%s "u
i%*ilin :8l H *u$%sei! ;l, nit$%int : )u* SL, PEV "u G<F <88l si !i'%,in
:l6 st#$e# )#"ientei $##ne in "%ntinu#$e '$#+#, )e$sist# insu*i"ient# $es)i$#t%$ie,
S)O; s"#.ut#, %ti+ )ent$u "#$e se !e"i!e t$#ns)%$tul in +e!e$e# inte$n#$ii
)#"ientei "u #si'u$#$e# )e ti)ul t$#ns)%$tului # %nit%$i.#$ii *un"til%$ +it#le si
#su$il%$ !e u$'ent#.
2 P#"ient# # *%st %&ili.#t# in se.ut )e t#$'# *le,i&il# si
t$#ns)%$t#t# !e u$'ent# l# s)it#l.

1 D#t# inte$n#$iiE
;<3893;88?
1 Di#'n%sti"ul l# inte$n#$e0
2 Insu*i"ient# $es)i$#t%$ie "$%ni"# #"uti.#t#.
2 Fi&$il#tie "u $it $#)i! 3 -i)e$tensiune #$ete$i#l# in
)useu.
2 E!e )ul%n#$ #"ut.

Ill B An#li.# si inte$)$et#$e# !#tel%$
%r.crt. %evoia
(undamentala
/ani(estari de
independenta
/ani(estari de
dependenta
Surse de
di(icultate
Grad
de dep.
" %evoia de a
respira si a avea
! torace normal
con(ormat
! dispnee epiratorie4
ortopnee4 polipnee
!a(ectiunii
cardiovasc.

o buna circulatie


R1.*r2min 4 raluri sub
si crepitante 4 puls
aritmic 51"66p2min 4
SpO.18.
0A1"8$2"++mm3)
! 7u)ulare tur)escente

cronice
! a(ectarii
pulmonare.
'p
. %evoia de a bea
si a manca
! re(le de
de)lutitie pre&ent
! mucoasa bucala
ro& 4 umeda
! edentatie 4 apetit
diminuat 4 deprinderi
alimentare )resite
! de(icit ponderal.

! lipsei de
cunostinte
! posibilitati
materiale
reduse
! insu(icientei
respiratorii
'p%r.crt.

%evoia
(undamentala

/ani(estari de
independenta

/ani(estari de
dependenta

Surse de
di(icultate

Grad
de
dep.

'

%evoia de a
elimina

! mictiuni pre&ente
! tran&it intestinal
normal
! transpiratii
pro(ude reci

! cri&ei
respiratorii

.p

! diure&a in limite

#

%evoia de a se
misca si a avea o
buna postura

! aparat locomotor
inte)ru (unctional in
limitele varstei

! ortopnee
! diminuarea
capacitatii de e(ort

! modi(icarii
(unctionalitatii
respiratorii si
cardiace

'p

$

%evoia de a dormi
si a se odihni

! cunoaste metode
de relaare
! mediu ambiant
corespun&ator

! odihna peturbata
! ore insu(iciente
de somn
! a)itatie

! dispneei
! anietatii

'p

6

%evoia de a se
imbraca si a se
de&braca

! aspect in)ri7it
! vesminte
corespun&atoare

! se imbraca si
de&braca cu
di(icultate

! dispneei

.p

-

%evoia de a
mentine temp4 in
limite normale

! 01'64* C
! a(ebrila

"p


%r.crt.

%evoia
(undamentala

/ani(estari de
independenta

/ani(estari de
dependenta

Surse de
di(icultate

Grad
de dep.

*

%evoia de a (i
curat si in)ri7it 4
de a prote7a
te)umentele

! te)umente si
curate

! te)umente reci 4
umede si palide

! a(ectiunii
cronice cardio
vasculare
!insu(icientei
respiratorii.p

8 %evoia de a evita ! orientata ! a)itatie ! situatiei de

pericolele

temporo!spatial !
cunoasterea
masurilorde
prevenire a
accident

! neliniste
! durere occipitala
! risc de complicatii

cri&a !30A
! a(ectarii
cardiovasc si
pulmonare.p

"+

%evoia de a
comunica

!eprimare
coerenta
!limba7 clar4 precis

!diminuarea
acuitatii vi&uale
!a)itatie 4 neliniste 4
anietate 4 i&olare

!situatiei de
cri&a
!varstei.p


%r.
crt.
%evoia
(undamentala
/ani(estari de
independenta
/ani(estari de
dependenta
Surse de
di(icultate
Grad de
dep.
"" %evoia de a actiona
con(orm propriilor
convin)eri si
valori4 de a practica
reli)ia
%evoia de a (i
preocupat in
vederea reali&arii
! isi epnma
convi)erile si
valorile in limita
posibilitatilor si a
varstei
!mani(estari sociale
si psiholo)ice in
con(ormitate cu
varsta si limitele
bolii"p

". %evoia de a (i
preocupat in
vederea reali&arii
! mani(estari sociale
si psiholo)ice in
con(ormitate cu
varsta si limitele


bolii
"p
"' %evoia de a se
recreea
! imposibilitatea de
a participa la
activitati recreative
! insu(icientei
respiratorii
! situatiei de
cri&a

.p
"# %evoia de a invata
cum sa!si pastre&e
sanatatea
!cunostinte
insu(iciente
!lipsa interesului
!capacitate redusa
de intele)ere
!varstei
!situatiei de
cri&a


.p
.8p


1 G$#! !e !e)en!ent#0
T%t#l ;J )un"te "ee# "e $e.ult# % !e)en!ent# #(%$#.
P#"ient# ne"esit# #(ut%$ si su)$#+e'-e$e !in )#$te# e"-i)ei e!i"#le, "-i#$
su)lini$e# in s#tis*#"e$e# un%$ ne+%i *un!#ent#le.
1 P$%&leele )#"ientei l# !%i"iliu si )e ti)ul t$#ns)%tului 0
"ctuale:
:. Dis)nee. A*e"t#$e# $es)i$#tiei
;. Ci$"ul#tie in#!e"+#t#.
=. P%stu$# si is"#$e in#!e"+#t#.
4. C%uni"#$e in#!e"+#t#.
<. De*i"it !e #ut%in'$i(i$e.
Potentiate:
3 Ris" !e "%)li"#tii )ul%n#$e si "#$!i#"e
3 De.e"-ili&$e 0 #tin'e$e# inte'$it#tii *i.i"e.
P#"ient# )$e.int# )$%&lee !e !e)en!ent# in s#tis*#"e$e# #(%$it#tii ne+%il%$
*un!#ent#le, !#$ ele se +%$ lu# in "%nsi!e$#tie l# %entul inte$n#$ii.
1 Di#'n%sti"ul nu$sin' )ent$u )$%&leele !e u$'ent#
:. A*e"t#$e# $es)i$#tiei !in "#u.# !iinu#$ii "#)#"it#tii *un"ti%n#le # )l##nil%$
si #ni*est#t# )$in !is)nee e,)i$#t%$ie, %$t%)nee, )%li)nee 5RG;?$@in6, $#lu$i
&il#te$#le, S)O;GJ;F.
;. Ci$"ul#tie in#!e"+#t# !in "#u.# #*e"tiunii "#$!i%+#s"ul#$e "$%ni"e si #
ne$es)e"t#$ii $e'iului si #ni*est#t# )$in *i&$il#tie "u $it $#)i! 5PG:99)@in6,
>TA 5TAG:J<@:88>'6, (u'ul#$e tu$'es"ente.
=. P%stu$# si is"#$e in#!e"+#te !in "#u.# %!i*i"#$ii *un"ti%n#lit#tii $es)i$#t%$ii
si "#$!i#"e si #ni*est#t# )$in %$t%)nee, !iinu#$e# "#)#"it#tii !e e*%$t.


4. C%uni"#$e ine*i"ient# !in "#u.# situ#tiei !e "$i.# si # &%lii #ni*est#t# )$in
#n,iet#te, neliniste, #'it#tie, !iinu#$e# "#)#"it#tii +i.u#le.
<. De*i"it !e #ut%in'$i(i$e !in "#u.# !is)neei si #ni*est#t# )$in !i*i"ult#te !e # se
i&$#"#, !e.&$#"# si #3si #"%$!# in'$i(i$i i'ieni"e.
9. Ris" !e "%)li"#tie !in "#u.# &%lil%$ "$%ni"e si # "$i.ei $es)i$#t%$ii.

Ill C St#&ili$e# %&ie"ti+el%$ si # inte$+entiil%$ in u$'ent#

1 O&ie"ti+ 'ene$#l
2 P#"ient# s# *ie e"-ili&$#t# "#$!i%3$es)i$#t%$ si -e%!in#i" si
s# nu )$e.inte "%)li"#tii.
1 O&(e"ti+e s)e"i*i"e
2 P#"ient# s# )$e.inte % !iinu#$e # !is)neei in te$en !e ;8
inute si )#n# l# inte$n#$e.
2 P#"ient# s# )$e.inte % !iinu#$e # *i&$il#tiei si -i)e$tensiunii
in ;8 inute si )e ti)ul t$#ns)%$tului.
2 P#"ient# s#3si entin# % )%stu$# #!e"+#t# )e ti)ul
t$#ns)%$tului si s# nu *ie s%li"it#t# !in )un"t !e +e!e$e *i.i".
2 P#"ient# s#3si !iinue.e #n,iet#te# si s# *ie linistit# si
"%%)e$#nt#.
2 P#"ient# s# nu &ene*i"ie.e !e #(ut%$ in # se i&$#"# si # se
!e.&$#"#.
1 St#&ili$e# inte$+entiil%$ !e u$'ent#
2 I&un#t#ti$e# $es)i$#tiei si # %,i'en#$ii.
2 Asi'u$#$e# )%.itiei "%$es)un.#t%#$e.
2 E+#lu#$e# *un"tiil%$ +it#le si +e'et#ti+e.
2 A!inist$#$e# e!i"#entel%$ $e"%#n!#te.
2 Su)$#+e'-e$e# st#$ii )#"ienului si %nit%$i.#$e#
)e$#nent#.


Ill D A)li"#$e# in )$#"ti"# # )l#nului !e in'$i(i$e
5erioada 5roblema Obiectiv Interventii autonome
si dele)ate
Evaluare
*9#+!89++
La
A(ectarea
respiratiei9
5acienta sa!si
imbunatateasca
respiratia in .+
minute
! masor respiratia
! asi)ur pacientei
po&itia seand in
timpul eaminarii
*9#$
R1.*r2min4
domiciliu

dispneei

Circulatie
inadecvata


5acienta sa!si
diminue&e
tahicardia4 30A in
termen de .+min


clinice
! aplic pulsoimetrul
! la indicatia
medicului
administre& O. pe
masca *"2min si
mio(ilin I=


! masor 0A si pulsul
! aplic electro&ii de
monitori&are
! pre)atesc pacienta
pentru E:G
! suprave)he& si a7ut
pacienta pe timpul
eaminarii
! pre)atesc
materialele si
pacienta in vederea
punctiei venoase
Sp+.18.6
5acienta pre&inta
dispnee4 ortopnee
89"$
R1"$r2min
SpO.1866
5acienta pre&inta
dispnee diminuata 4
ortopnee
*9#$
51"66p2min
0A1"8$2"++mm3)
89"$
51""$p2min
0A1"-+28+mm3)5erioada 5roblema Obiectiv Interventii autonome si
dele)ate
EvaluareComunicare
inadecvata


De(icit de auto
in)ri7 ire
5acienta sa!si
diminue&e
anietatea si sa
(ie linistita si
cooperanta

5acienta sa (ie
spri7inita din
acest punct de
vedere

!aplic branula si la
indicatia medicului
administre& G$64
di)oin "ml4 (urosemid
.ml4 nitromint "pu( SL.

!linistesc pacienta si
apartinatorii
!asi)ur pacienta ca va
primi in)ri7irile core
spun&atoare si ca va
a7un)e in timp util la
spital
!asi)ur pacienta de
pre&enta apartinatorilor
pe timpul transportului
!a7ut sa se de&brace
pentru eamenul clinic si
E:G si sa se imbrace in
vederea transportului la
spital

! pacienta
pre&inta puls
amplu aritmic4
7u)ulare
tur)escente
!traseu E:G
(ibrilatie cu ritm
mediu
89"$
5acienta este mai
linistita4
cooperanta4 se
teme in
continuare de
pro)nostic


5erioada 5roblema Obiectiv Interventii autonome
si dele)ate
Evaluare
89++!89"$
0ransport


89"$!89$+
La spital
5ostura si
miscare
inadecvata
Risc de
complicatii
Respiratie si
circulatie
inadecvata

5acienta sa (ie
a7utata in
e(ectuarea
miscarilor 4 sa i se
asi)ure po&itia
corespun&atoare

5acienta sa nu
pre&inte
complicatii


5acienta sa (ie
echilibrata
cardiorespirator si
sa pre&inte o
imbunatatire a
respiratiei si
circulatiei

!asi)ur po&itia
pacientei in timpul
eaminarii clinice si
apoi pe timpul
transportului cu
a7utorul tar)ii
(leibile.
!mut pacienta de pe
carucior pe tar)a

!monitori&e& si
suprave)he& pacienta
pe timpul
transportului
!urmaresc e(ectul
medicatiei
administrate
!la indicatia
medicului
administre& 5E= .
(iole trinitrosan 4 *m)
deameta&ona.

5acienta pre&inta
ortopnee 4 intoleranta
la e(ort si este
transportata cu
caruciorul si tar)a
asi)urate cu chin)i
5acienta nu a
pre&entat complicatii
pe timpul
transportului
89$+
0A1"6+2"++mm3)
51*6p2min
R1.+r2min
5erioada 5roblema Obiectiv Interventii autonome si
dele)ate
Evaluare
5ostura si
miscari
inadecvate

Risc de
complicatii


5acienta sa!si
mentina o
postura adecvata
si sa nu (ie
solicitata d.p.d.v.
(i&ic
5acienta sa nu
pre&inte
complicatii

!asi)ur pacientei po&itie
semise&and prin
ridicarea etremitatii
ce(alice a patului

!la indicatia medicului
punctione& vena si
recolte& san)e pentru9
3b 4 3t4 leucocite 4
)licemie 4 t 3oEell4
tFuiG 4 uree 4
iono)rama 4
transamina&e 4
(ibrino)en.
!pre)atesc pacienta si o
transport la Serviciul
Radiolo)ie

5acienta pre&inta in
continuare ortopnee


3b 1"'.8)2"++ml
3t 1#$..6
Leucocite
1".-++2cm
'
Glicemie 1"#+m)6
+
@ree 1 '8..6o
t3 1".#+sec
tF 1"6sec
%aC"'*mE)2l
:C#.-mE)2l
0GO16"@i2l
0G51$*@i2l
,ibrino)en1'$"
%u pre&inta
complicatii ma7ore
5erioada 5roblema Obiectiv Interventii autonome si Evaluare

dele)ate
De(icit de
autoin)ri7ire

5acienta sa
bene(icie&e de
a7utor in a se
imbraca si a se
de&braca

!a7ut pacienta sa!si
de&brace hainele
particulare si sa imbrace
pi7amalele


III E E+#lu#$e# )#"ientului l# t$#ns*e$ul )e se"tie
1 D#t#0 %$# 0
;<3893;88? , 8J0<8
1 Di#'n%sti"ul l# t$#ns*e$ul )e se"tie 0
2 Insu*i"ient# $es)i$#t%$ie "$%ni"# #"uti.#t#
2 Fi&$il#tie "$%ni"# "u $it $#)i! 3 -i)e$tensiune #$te$i#l# in
)useu
2 E!e )ul%n#$ #"ut
1 Bil#ntul #ut%n%iei 0
2 In u$# inte$+entiil%$ #"%$!#te l# !%i"iliul , )e ti)ul
t$#ns)%$tului si in Se$+i"iul !e St#&ili.#$e , )#"ient# )$e.int# % !iinu#$e # $itului
"#$!i#" 5PGJ9)@in6 , # -i)e$tensiunii 5TAG:98@:88>'6 , % i&un#t#ti$e #
s#tu$#tiei !e O; in s#n'ele #$te$i#l 5S)O;GJ9F6 , este "%%)e$#nt# , #n,iet#te
%!e$#t# , !#$ )$e.int# in "%ntinu#$e %$t%)nee si !is)nee.
1 G$#! !e !e)en!ent# l# %entul t$#ns*e$ului 0
2 P#"ient# )$e.int# )$%&lee !e !e)en!ent# #(%$# si ne"esit#
su)$#+e'-e$e si in'$i(i$i !in )#$te# e"-i)ei e!i"#le , #+#n! ne+%ie !e #(ut%$ in
s#tis*#"e$e# ne+%il%$ *un!#ent#le.
1 Re"%#n!#$i l# %entul t$#ns*e$ului 0
2 E+it#$e# e*%$tului *i.i" 3 t$#ns)%$tul e*e"tu#t "u )#tul $ul#nt in
)%.itie seise.#n!.
2 C%ntinu#$e# t$#t#entului.
2 Asi'u$#$e# su$sei !e O;.
2 Su)$#+e'-e$e )e$#nent#.
2 S)$i(inul #"%$!#t in s#tis*#"e$e# ne+%il%$ *un!#ent#le.T#&el "u #n#li.ele )#"ientei P.T.
Anali&a

/od de recoltare

=aloare normala

=aloare reala

Obseravatii

3b

5rin punctie
venoasa4 .ml san)e
pe ED0A
5rin punctie capilara

"$A.)2"++ml

"'.8)2"++ml

=aloare in limite
normale

3t

5rin punctie venoasa
4 .ml san)e pe
ED0A sau pe doua
picaturi de heparina

#.!$.6

#$..6

=aloare in limite
normale

Leucocite

5rin punctie
capilara 4 intepare in
pulpa de)etului
5rin punctie venoasa
.ml san)e pe ED0A

#+++!*+++2cm
'

".+++2cm
'

=aloare peste
limita maima
admisa

Glicemie 5rin punctie venoasa +.*+!".+m)6o "*+m)6o =aloare peste

.ml san)e pe #m)
%a,limita maima
admisa

0ransamina&e

5rin punctie venoasa
$!"+ ml san)e (ara
anticoa)ulant

0G5!.!"6@i2l
0GO! .!.+@i2l

0G5!6"@i2l
0GO!$*@i2l

=aloare peste
limita maima
admisa

@ree san)vina

5rin punctie venoasa
$!"+ ml san)e

+..+!+.#+)6
+

+.'8)6
+

=aloare in limite
normale

lono)rama

5rin punctie venoasa
.ml pe serin)a
heparinata

%aC"'-!
"$.mE)2l
:C'.*!$.#mE)2l

"'*mE)2l
#.-mE)2l

=aloare in limite
normale
Anali&a

/od de recoltare

=aloare normala

=aloare reala

Obseravatii

,ibrino)en

5rin punctie venoasa
#.$ ml san)e pe +.$ ml
citrat de sodiu
;anticoa)ulant<

.++!#++m)6

'$"m)6

=aloare in limite
normale

0imp 3oEell

5rin punctie venoasa
#.$ ml san)e pe +.$ ml
oalat de potasiu
;anticoa)ulant<

".'+!..'+sec.

".#+sec

=aloare in limite
normale.

0imp FuiG

5rin punctie venoasa
#.$ ml san)e pe +.$ ml
oalat de potasiu
;anticoa)ulant<
".!"# sec.

"6sec.

=aloare peste
limita maima
admisa.


T#&el "u e!i"#ti# )#"ientei P.T.
Denumirea

,orma de

Do&a

Do&a
unica

Actiune

Calea de

Observatiipre&entare

&ilnica

administrare

,iole

Antispastic pe3emora)ie

/io(ilin

"+ ml ;.$m)<

"+!.+ ml

"+ ml la
.#h

musculatura

I= lent

cerebrala

bronsicaEpilepsie

%e(rita acuta,iole . ml

0onic cardiacIn do&e mari9

Di)oin

;+.$ m)<

"m)

+.$ m)

Dradicardi&ant

I= lent

!pericardita

cu actiune!,IA
ventricular

intensa4 rapida,lacon cu

Antian)inosCe(alee 4
verti7 4

%itromint

aerosoli

.!'
pu(uri

"pu(

Scade

Sub lin)ual

)reata 4l pu( 1 +.#
m)

presiunea de

;SL<

transpiratii

umplere aRisc de 30A

inimii,iole de . ml

Diuretic cuDiure&a

,urosemid

;.+ m)<

"!. (iole

" (iola

actiune

I/ sau I=

ecesiva

promptaRisc de 30A

ortostatica
Deameta&ona

,iole de . ml ;# m)<

In (unctie de
)ravitatea bolii

+.$ m) !.+m) 2
.#h

Antiin(lamator
Imunosupresor

I/!I= ! 5E=

Gluco&a $6

Solutie apoasa
per(u&abila de $++ml

"+++ ml

.$+ ml

%utritiva 3idratanta

5E=

0rinitrosan

,iole de "ml ;$ m)!
nitro)licerina<

In (unctie de
)ravitatea bolii $
m)2h

+.$!l m)2h

Antian)inoasa cu
e(ect rapid

5E= cu G$6 sub
monitori&are4 dilutie
"
2
#EVALUAREA FINALA A CELOR TREI CAZURI
A. CULEGEREA DATELOR

CAZUL : CAZUL ; CAZUL =
Initiale9 5.E.
=arsta9 6- ani
Se9 D
Dia)nostic medical9
! insu(icienta respiratorie
cronica acuti&ata
! silico&a pulmonara
! tumora pulmonara in
observatie
Antecedente patolo)ice
personale9
! re&ectie )astrica in "8*6
! silico&a pulmonara in "88*
! neoplasm pulmonar in .++*


Data internarii9
".!+8!.++*
Sosire domiciliu9
"$9#$
Sosire spital9
"69"#
0rans(er pe sectie9
"-9"+
Initiale9 /.I.
=arsta9 68 ani
Se9 ,
Dia)nostic medical9
! insu(icienta respiratorie
acuta
! astm bronsic in cri&a


Antecedente patolo)ice
personale
! bronsita tabacica in "88*
! em(i&em pulmonar in"888Data internarii9
..!+'!.++*
Sosire la domiciliu9
"#9"*
Sosire la spital9
"$9++
0rans(er pe sectie9
"$9"$
Initiale9 5.0.
=arsta9 -+ ani
Se9 ,
Dia)nostic medical9
! insu(icienta respiratorie
cronica acuti&ata
! (ibrilatie pariistica 4 30A
puseu
! edem pulmonar acut
Antecedente patolo)ice
personale9
! cardiopatie ischemica
dureroasa 4 30A in "8*#
! edem pulmonar acut repetat
Data internarii9
.$!+6!.++*
Sosire la domiciliu9
+*9#+
Sosire la spital9
+89"$
0rans(er pe sectie9
+89$+

B. ANALIZA SI INTERPRETAREA DATELOR


M#ni*est#$i !e !e)en!ent# M#ni*est#$i !e !e)en!ent# M#ni*est#$i !e !e)en!ent#
! dispnee 4 respiratie
stertoasa
R 1 .$r2min 4 tehicardie
paroistica 5 1 "*+p2min 4
te)umente cianotice 4 SpO. 1
#+6
! epectoratie bruna
)elatinoasa
! sub(ebrilitate
! ortopnee
! dispnee epiratorie4
Wee&in)4 tuse
! tahicardie sinusala 5 1
"++p2min
! tahipnee R 1 ..r2min
! 7u)ulare tur)escente
! ortopnee
! hipoemie SpO. 1 8+6
! dispnee epiratorie R 1
.*r2min
! tahicardie aritmica 5
1"66p2min
! hipertensiune arteriala
0A 1 "8$2"++ mm3)
! ortopnee
! hipoemie
! 7u)ulare tur)escente
P$%&lee "%une
! epectoratie
! comunicare inadecvata
! respiratie si circulatie
inadecvata
! postura si miscare inadecvata
! de(icit de autoin)ri7ire
! risc de complicatii
! comunicare inadecvata


Di#'n%sti"e nu$sin' "%une
! epectoratie din cau&a
a(ectarii arborelui bronsic 4
mani(estata prin epectoratie
bruna!)elatinoasa 4 cca
'++ml
! comunicare inadecvata din
cau&a bolii 4 a situatiei de
cri&a mani(estata prin
anietate marcata 4 neliniste 4
diminuarea acuitatii vi&uale
! respiratie si circulatie
inadecvata mani(estata prin
dispnee 4 ortopnee 4 tahipnee 4
hipoemie 4 hipertensiune
arteriala ;ca& .!'< 4 7u)ulare
tur)escenta ;ca& .!'< din cau&a
a(ectiunilor de ba&a
! postura inadecvata si limitarea
miscarilor mani(estete prin
ortopnee 4 diminuarea
capacitatii de e(ort din cau&a
insu(icientei respiratorii
! risc de complicatii din cau&a
a(ectiuniloe de ba&a 4 a celor
asociate si a epui&arii
! de(icit de autoin)ri7ire din
cau&a dispneei mani(estata prin
di(icultate de a!si acorda
in)ri7irile i)ienice 4 de a se
imbraca si de&braca
comunicare inadecvata din
cau&a situatiei de cri&a
mani(estata prin anietate 4
nuliniste 4 diminuarea
acuitatii vi&uale
C. STABILIREA OBIECTIVELOR SI
INTERVENTIILORPLANIFICAREA

O&ie"ti+ 'ene$#l
! pacientii sa (ie echilibrati
cardiorespirator si hemodinami 4
sa nu pre&inta complicatii

O&ie"ti+e s)e"i*i"e "%une
! pacientul sa nu devina sursa ! pacienta sa pre&inte ! pacienta sa!si diminue&e
de in(ectie
! pacientul sa!si diminue&e
anietatea si sa (ie cooperant
diminuarea dispneei in .+!'+
minute si o diminuare a
tahicardiei
! pacienta sa!si mentina po&itia
adecvata si sa nu (ie solicitati
din punct de vedere (i&ic
! pacienta sa bene(icie&e de
a7utor in satis(acerea nevoilor
(undamentale
anietatea si sa (ie
cooperanta
Inte$+entii !e u$'ent# "%une
! permeabili&area cailor
respiratorii
! echilibrarea psihica
! imbunatatirea concentratiei de
O. in aerul inspirat
! asi)urarea po&itiei
corespun&atoare si a7utorul
acordat miscarilor
! masurarea 4 suprave)herea si
monitori&area (unctiilor vitale
! echilibrare psihica
D. APLICAREA IN PRACTICA A PLANULUI
DE INGRIJIRE
E"-ili&$#$e# -i!$%ele"t$i"# si
#!inist$#$e# e!i"#tiei

33C "++m)
/io(ilin "+ml
Dricanil ..$m)
Cordarone "$+m)
%aCl $++ml
Gluco&a $6 .$+ml
33C "++m)
/io(ilin $ml
Dricanil ..$m)
%itromit . pu(
,urosemid .+m)
Deameta&ona
Gluco&a $6 $++ml
/io(ilin "+ml
Di)oin "ml
%itromit " pu(
,urosemid .ml
Deameta&ona *ml
0rinitrosan .ml
Gluco&a $6 $++ml
Re"%lt#$e# !e s#n'e )ent$u
#n#li.e !e l#&%$#t%$

3b 1 "$..)2"++ml 3b 1 "'.*)2"++ml 3b 1 "'.8)2"++ml
3t 1 #*..6
Leucocite 1 ..8++2cm
'
Glicemie 1 "#*m)6
+
0G5 1 #.@i2l
0G5 1 #$@i2l
@ree 1 +.#*)6
+
3t 1 #6.66
Leucocite 1 "'"++2cm
'
Glicemie 1 .#-m)6
+
0G5 1 "-@i2l
0GO 1 .'@i2l
@ree 1 +.#6)6
+
%aC 1 ".8mE)2l
:C 1 "-@i2l
3t 1 #$..6
Leucocite 1 ".-++2cm
'
Glicemie 1 "#+m)6
+
@ree 1 '8..6
+
0G5 1 $*@i2l 4 0GO 1
6"@i2l
t3aEell 1 ".#+s 4 tFuiG 1
"6s
%aC 1 "'*mE)2l 4 :C 1
#.-mE)2l
,ibrino)en 1 '$"m)6
E,#ene "%)leent#$e
E:G ! modi(icat !
tahicardie paroistica
E:G > traseu normal con(orm
varstei
E:G > (ibrilatie cu ritm
mediu
E. EVALUARE

"$9#$ R 1 .$r2min
5 1 "*+2in
A 1 ".$2*+mm3)
SpO. 1 #+6
"69+$ R 1 .+r2min
5 1 "#+p2min
0A 1 ".+2*+mm3)
SpO. 1 *+6
Cai respiratorii libere 4
oropnee
"#9"* R 1 ..r2min
5 1 "++p2min
0A 1 "-+28+mm3)
SpO. 1 8+6
"#9$+ R 1 .+r2min
5 1 "++p2min
0A 1 "6+28+mm3)
SpO. 1 8#6
Ortopnee 4 anietate
+*9#$ R 1 .*r2min
5 1 "66p2min
0A 1 "8$2"++mm3)
SpO. 1 8.6
+89++ R 1 .+r2min
5 1 ""$p2min
0A 1 "-+28+mm3)
SpO. 1 866

Intoleranta la e(ort 4
cooperant
Anios
"69"$ R 1 .+r2min
5 1 "'+p2min
0a 1 ".+2*+mm3)
SpO. 1 *+6
0e)umente cianotice

"-9"+ R 1 .+r2min
5 1 "'+p2min
0A 1 ".+26+mm3)
SpO. 1 *86


"$9++ R 1 .*r2min
5 1 "+8p2min
0A 1 "6+2*+mm3)
SpO. 1 8.6
Ortopnee

"$9'+ R 1 .#r2min
5 1 "+#p2min
0A 1 "#+2*+mm3)
SpO. 1 8$6


+89"$ R 1 "$r2min
5 1 ""$p2min
0A 1 "-+28+mm3)
SpO. 1 866
Ortopnee 4 intoleranta la
e(ort
+89$+ R 1 .+r2min
5 1 *6p2min
0A 1 "6+2"++mm3)
SpO. 1 866
Ortopnee 4 anietate
moderata 4 cooperanta
Dependenta ma7ora Dependenta moderata Dependenta moderataBIBLIOGRAFIE
G>ID DE NURSING 3 As. LUCRETIA TITIRCA
URGENTE MEDICO3C>IRURGICALE 3
3As. LUCRETIA TITIRCA
ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUI 3
3 PROF .DR. I.C. VOICULESCU
3 PROF .DR. I.C. PETRICU
MEDICINA INTERNA 3 DR. MIOARA MINCU MEDICINA INTERNA 3 DR.
CORNELIU BORUNDEL
>ARRISON MEDICINA INTERNA 3
3 DR. EUGENE RRAUNNALD
3 DR. ANT>ONO S. FAUCI
3 DR. DENNIS L. CASPER
3 DR. DAN L. LONGO
ANEXE