Sunteți pe pagina 1din 7

coala Postliceal Sanitar Grigore Ghica-Vod Iai

Anul colar 2009-2010


Anul I cali!icarea "ro!esional asistent medical generalist
MODULUL 7 # PSIHOLOGIE GENERAL
Pro!esor $d%ond &iu%au
PLANIFICARE CALENDARISTIC
&urriculu% a"ro'at "rin ()$d&* nr+ 2,1-.29+11+200,
&o%"eten/e#
1+ Identi!ic in!rastructura "sihicului u%an+
2+ $0iden/ia1 structura integratoare a %ecanis%elor "sihice+
-+ Integrea1 "erce"/iile inter"ersonale 2n "ractica "ro!esional+
)odulul , se e!ectuea1 2n anul I de studiu i are alocate un nu%r de 120 de ore din care 30 de ore teorie i 30 de ore de la'orator tehnologic+
&o%"eten/a &on/inuturi Strategia didactic
Pro'e de e0aluare
4con!or% criteriilor de
"er!or%an/5
*er%ene
6u%r de ore
*
$
(
7
I
$
8
A
9
(
7
A
*
(
7
$
V
A
8
:
A
7
$
&1# Identi!ic
in!rastructura
"sihicului u%an+
Natura psihicului uman
1+1Psihicul - !or% a 0ie/ii
de rela/ie
1+2Psihicul - !or% de
re!lectare ideal-su'iecti0 i
de construc/ie a realit/ii+
1+-Psihicul - "roces
deter%inat social-istoric+
Acti0it/i de "redare 2n0/are
cu caracter interacti0 #
con0ersa/ia euristic
desco"erirea inducti0 i
deducti0 e;"unerea+
Se 0or !olosi i %etode
alternati0e# 'rainstor%ing
"ro'le%ati1are o'ser0a/ie
diri<at studiul de ca1 lucrul
2n gru" 4 =9olul "etelui de
aur= =&aruselul= =9ulgrele
de 1"ad= <oc de rol+
Vor !i utili1ate i acti0it/i de
2n0/are cu caracter a"licati0#
!ie de lucru re!erate eseuri
Pro'e orale scrise i
"ractice "rin care ele0ul
de%onstrea1 c este
ca"a'il s identi!ice
in!rastructura "sihicului
u%an con!or% criteriilor
de "er!or%an/ i
condi/iilor de
a"lica'ilitate+
Instru%ente de e0aluare
!olosite#
Pro'e orale 42ntre'ri
gru" de discu/ii5 test
scris !i de lucru
re!erat eseu eseu cu
S 1
S 2
3 2
&1# Identi!ic
in!rastructura
"sihicului u%an
Niveluri structural
funcionale ale psihicului
1+>+&ontient
1+?+Su'contient
1+3 Incontient
1+,+ 7ela/ii 2ntre structuri i
!unc/ia de ada"tare
Captarea i prelucrarea
informaiilor+
1+@+ Sen1a/ii
1+9 Perce"/ii
1+10+ 7e"re1entri
1+11GAndire
1+12+)e%orie
1+1-+I%agina/ie
Stimularea i energizarea
comportamentului
1+1>+ )oti0a/ie
1+1?+A!ecti0itate
7eglarea "sihic a
co%"orta%entului
1+13+ &o%unicare i li%'a<
1+1,+ Aten/ia
1+1@+ Voin/a
%unc inde"endent+
7esursele %ateriale tre'uie s
cu"rind a ga% cAt %ai
0ariat# casete 0ideo &B-uri
!olii de retro"roiector teste
"sihologice etc+
nu%r de cu0inte
"resta'ilit "ro'e "ractice
4studiu de ca1 <oc de rol5
Vor !i !olosite i %etode
alternati0e de e0aluare #
autoe0aluarea
coe0aluarea 2n gru"ul de
lucru anali1a "roduselor
4culegeri de date5
o'ser0area siste%atic a
ele0ilor+
S-
S>
S?
S3
S,
S@
3
3
-
-
2
2
1
1
&2# $0iden/ia1
structura
integratoare a
%ecanis%elor
"sihice
Conceptul de personalitate
2+1 Indi0id-indi0idualitate
2+2 Persoan - "ersonalitate
2+-+Persona< social i %asca
2+>*eorii "sihologice ale
de10oltrii "sihice+
Acti0it/i de "redare 2n0/are
cu caracter interacti0 #
con0ersa/ia euristic
desco"erirea inducti0 i
deducti0 e;"unerea+
Se 0or !olosi i %etode
alternati0e# 'rainstor%ing
"ro'le%ati1are o'ser0a/ie
diri<at studiul de ca1 lucrul
Pro'e orale scrise i
"ractice "rin care ele0ul
de%onstrea1 c este
ca"a'il s identi!ice
in!rastructura "sihicului
u%an con!or% criteriilor
de "er!or%an/ i
condi/iilor de
a"lica'ilitate+
S9
S10
3 2
&2# $0iden/ia1
structura
integratoare a
%ecanis%elor
"sihice
Structura personalitii+
2+? Personalitatea - entitate
'io-"siho-socio-cultural+
2+3+ *e%"era%ent i
ti"ologii+
2+, A"titudinea caracterul
inteligen/a creati0itatea+
Relaii ntre componente+
2+@+ *e%"era%ent-caracter+
2+9+ A"titudini-caracter
2+10+*e%"era%ent-
a"titudini+
2n gru" 4 =9olul "etelui de
aur= =&aruselul= =9ulgrele
de 1"ad= <oc de rol+
Vor !i utili1ate i acti0it/i de
2n0/are cu caracter a"licati0#
!ie de lucru re!erate eseuri
%unc inde"endent+
7esursele %ateriale tre'uie s
cu"rind a ga% cAt %ai
0ariat# casete 0ideo &B-uri
!olii de retro"roiector teste
"sihologice etc+
Instru%ente de e0aluare
!olosite#
Pro'e orale 42ntre'ri
gru" de discu/ii5 test
scris !i de lucru
re!erat eseu eseu cu
nu%r de cu0inte
"resta'ilit "ro'e "ractice
4studiu de ca1 <oc de rol5
Vor !i !olosite i %etode
alternati0e de e0aluare #
autoe0aluarea
coe0aluarea 2n gru"ul de
lucru anali1a "roduselor
4culegeri de date5
o'ser0area siste%atic a
ele0ilor+
S11
S12
-
-
1
1
&-#Integrea1
"erce"/iile
inter"ersonale
2n "ractica
"ro!esional
Comunicare nonverbal+
-+1+ Se%ni!ica/ia gesturilor
"osturii "ro;i%itate s"a/iu
"ersonal "o1i/ia cor"ului
atingere+
-+2+ $;"resii !aciale#
categoriile (sgood+
-+-+ Parali%'a<ul+
Formarea impresiilor
-+> 7ela/ii inter"ersonale i
de %unc
Atracie interpersonal
-+? Atri'uire dis"o1i/ional
i atri'uire situa/ional
-+3 &o0arianta CellD -
consens co%"orta%ental
consisten/
co%"orta%ental
Acti0it/i de "redare 2n0/are
cu caracter interacti0 #
con0ersa/ia euristic
desco"erirea inducti0 i
deducti0 e;"unerea+
Se 0or !olosi i %etode
alternati0e# 'rainstor%ing
"ro'le%ati1are o'ser0a/ie
diri<at studiul de ca1 lucrul
2n gru" 4 =9olul "etelui de
aur= =&aruselul= =9ulgrele
de 1"ad= <oc de rol+
Vor !i utili1ate i acti0it/i de
2n0/are cu caracter a"licati0#
!ie de lucru re!erate eseuri
%unc inde"endent+
7esursele %ateriale tre'uie s
cu"rind a ga% cAt %ai
0ariat# casete 0ideo &B-uri
Pro'e orale scrise i
"ractice "rin care ele0ul
de%onstrea1 c este
ca"a'il s identi!ice
in!rastructura "sihicului
u%an con!or% criteriilor
de "er!or%an/ i
condi/iilor de
a"lica'ilitate+
Instru%ente de e0aluare
!olosite#
Pro'e orale 42ntre'ri
gru" de discu/ii5 test
scris !i de lucru
re!erat eseu eseu cu
nu%r de cu0inte
"resta'ilit "ro'e "ractice
4studiu de ca1 <oc de rol5
Vor !i !olosite i %etode
S1-
S1>
-
-
1
1
s"eci!icitate
co%"orta%ental+
-+,+ Encadrarea 2n a'loane
Atitudini i pre!udeci"
-+@+ &o%"onentele unei
atitudini
-+9+ Be10oltarea
"re<udec/ilor
-+10+7educerea
"re<udec/ilor
!olii de retro"roiector teste
"sihologice etc+
alternati0e de e0aluare #
autoe0aluarea
coe0aluarea 2n gru"ul de
lucru anali1a "roduselor
4culegeri de date5
o'ser0area siste%atic a
ele0ilor+
S1? - 1
8a'orator
tehnologic
4A"lica/ii5
1+&u% in!luen/ea1
%oti0a/ia unei ac/iuni
sta'ilirea sco"urilor i
ac/iunilor ulterioareF
8ucru "e gru"e
4Argu%entare5
Acti0it/i de 2n0/are cu
caracter a"licati0# !ie de lucru
re!erate eseuri %unc
inde"endent+
Instru%ente de e0aluare
!olosite#
Pro'e orale 42ntre'ri
gru" de discu/ii5 test
scris !i de lucru
re!erat eseu eseu cu
nu%r de cu0inte
"resta'ilit "ro'e "ractice
4studiu de ca1 <oc de rol5
Vor !i !olosite i %etode
alternati0e de e0aluare #
autoe0aluarea
coe0aluarea 2n gru"ul de
lucru anali1a "roduselor
4culegeri de date5
o'ser0area siste%atic a
ele0ilor+
S13 @ 2
8a'orator
tehnologic
4A"lica/ii5
2+Gor%ula/i argu%ente
"entru a sus/ine
co%"orta%entul unei
"ersoane 2ntr-o situa/ie dat
4 de e;+ e;a%en5
Se%inar de discu/ii
Acti0it/i de 2n0/are cu
caracter a"licati0# !ie de lucru
re!erate eseuri %unc
inde"endent+
Instru%ente de e0aluare
!olosite#
Pro'e orale 42ntre'ri
gru" de discu/ii5 test
scris !i de lucru
re!erat eseu eseu cu
nu%r de cu0inte
"resta'ilit "ro'e "ractice
4studiu de ca1 <oc de rol5
S1, @ 2
Vor !i !olosite i %etode
alternati0e de e0aluare #
autoe0aluarea
coe0aluarea 2n gru"ul de
lucru anali1a "roduselor
4culegeri de date5
o'ser0area siste%atic a
ele0ilor+
8a'orator
tehnologic
4A"lica/ii5
-+Alege/i o "ersonalitate
4 din tiin/ art "olitic5 i
anali1a/i %odul ei non0er'al
de a se "re1enta i
"articulari1a
Se%inar de discu/ii i.sau Hoc
de rol
Acti0it/i de 2n0/are cu
caracter a"licati0# !ie de lucru
re!erate eseuri %unc
inde"endent+
Instru%ente de e0aluare
!olosite#
Pro'e orale 42ntre'ri
gru" de discu/ii5 test
scris !i de lucru
re!erat eseu eseu cu
nu%r de cu0inte
"resta'ilit "ro'e "ractice
4studiu de ca1 <oc de rol5
Vor !i !olosite i %etode
alternati0e de e0aluare #
autoe0aluarea
coe0aluarea 2n gru"ul de
lucru anali1a "roduselor
4culegeri de date5
o'ser0area siste%atic a
ele0ilor+
S1@ @ 2
8a'orator
tehnologic
4A"lica/ii5
>+Pre<udec/ile sunt idei
"reconce"ute des"re
anu%ite "ersoane sau
situa/ii+ Acestea "ot !i
reduse "rin contact social i
coo"erare.co%"eti/ie
8ucru "e gru"e
4Argu%entare5
Acti0it/i de 2n0/are cu
caracter a"licati0# !ie de lucru
re!erate eseuri %unc
inde"endent+
Instru%ente de e0aluare
!olosite#
Pro'e orale 42ntre'ri
gru" de discu/ii5 test
scris !i de lucru
re!erat eseu eseu cu
nu%r de cu0inte
"resta'ilit "ro'e "ractice
4studiu de ca1 <oc de rol5
Vor !i !olosite i %etode
alternati0e de e0aluare #
S19 @ 2
autoe0aluarea
coe0aluarea 2n gru"ul de
lucru anali1a "roduselor
4culegeri de date5
o'ser0area siste%atic a
ele0ilor+
8a'orator
tehnologic
4A"lica/ii5
?+&onstruirea "ortretului
ideal al asistentei %edicale
"rin "ris%a a"titudinilor i
ca"acit/ilor "sihice
Se%inar de discu/ii i.sau Hoc
de rol
Acti0it/i de 2n0/are cu
caracter a"licati0# !ie de lucru
re!erate eseuri %unc
inde"endent+
Instru%ente de e0aluare
!olosite#
Pro'e orale 42ntre'ri
gru" de discu/ii5 test
scris !i de lucru
re!erat eseu eseu cu
nu%r de cu0inte
"resta'ilit "ro'e "ractice
4studiu de ca1 <oc de rol5
Vor !i !olosite i %etode
alternati0e de e0aluare #
autoe0aluarea
coe0aluarea 2n gru"ul de
lucru anali1a "roduselor
4culegeri de date5
o'ser0area siste%atic a
ele0ilor+
S20 @ 2
8a'orator
tehnologic
4A"lica/ii5
3+ Psihologia rela/iilor
"acient-"ersonal %edical
Se%inar de discu/ii i.sau Hoc
de rol
Acti0it/i de 2n0/are cu
caracter a"licati0# !ie de lucru
re!erate eseuri %unc
inde"endent+
Instru%ente de e0aluare
!olosite#
Pro'e orale 42ntre'ri
gru" de discu/ii5 test
scris !i de lucru
re!erat eseu eseu cu
nu%r de cu0inte
"resta'ilit "ro'e "ractice
4studiu de ca1 <oc de rol5
Vor !i !olosite i %etode
alternati0e de e0aluare #
autoe0aluarea
coe0aluarea 2n gru"ul de
S21 @ 2
lucru anali1a "roduselor
4culegeri de date5
o'ser0area siste%atic a
ele0ilor+