Sunteți pe pagina 1din 14

biologiebac

Bine a?i venit!


Rezolva?i probleme ?i aduna?i puncte!

PROBLEME
grupa sanguin?
1.Tata are grupa sangvin? B (III), iar mama O (I). Bunica din partea tat?lui are grupa
sanguin? O (I). Stabili?i urm?toarele:
a) genotipurile p?rin?ilor;
b) genotipurile descenden?ilor posibili;
c) fenotipurile posibile ale bunicului din partea tat?lui.
Rezolvare
2. ntr-o familie, tat?l are grupa de snge A (II) ?i este heterozigot, iar mama are grupa de
snge B (III) ?i este, de asemenea, heterozigot?. Stabili?i urm?toarele:
a) genotipul celor doi p?rin?i;
b) grupele de snge posibile ale descenden?ilor;
c) genotipurile posibililor descenden?i.Rezolvare
3. Un copil are grupa sangvin? O (I), mama sa are grupa B (III), iar tat?l are o grup?
sanguin? diferit? de a celor doi. Stabili?i urm?toarele:
a) genotipul mamei ?i al copilului.
b) grupa de snge a tat?lui copilului; alte posibile grupe de snge ale copiilor acestui
cuplu ?i genotipul acestora.
c) abaterea de la legile lui Mendel, ntlnit? n cazul grupei AB (IV).
4. ntr-o familie, mama are grupa sangvin? A (II), genotip heterozigot, iar tat?l grupa
sangvin? AB (IV). Stabili?i urm?toarele:
a) genotipul mamei ?i al tat?lui;
b) toate combina?iile genotipice ce pot ap?rea la eventualii copii ai cuplului;
c) probabilitatea (%) ca ace?ti p?rin?i s? aib? copii cu grupa sangvin? B (III), respectiv cu
grupa sangvin? A(II).
5. O femeie cu grupa de snge A (II), a c?rei mam? are grupa O (I), na?te un copil cu
grupa AB (IV). Stabili?i urm?toarele:
a) genotipul mamei ?i genotipul copilului;
b) genotipurile posibile ale bunicului (tat?lui mamei);
c) grupe de snge posibile ale tat?lui copilului ?i genotipurile acestora.
6. O femeie cu grupa B (III) are un copil cu grupa sanguin? O (I). Stabili?i urm?toarele:
a) genotipul mamei ?i cel al copilului;
b) ce genotip ?i ce fenotip poate avea tat?l copilului;
c) grupele de snge posibile ale copiilor rezulta?i din c?s?toria unei femei cu grupa B
(III) homozigot? cu un b?rbat cu grupa A (II) heterozigot

page 1 / 14

biologiebac

7. Mihaela are grupa sanguin? O (I). Deoarece nici unul dintre p?rin?i ?i nici fra?ii ei nu
au grupa O (I), Mihaela se teme c? grupa sa de snge a fost determinat? gre?it.
Determina?i:
a) grupele sanguine ?i genotipurile posibile ale p?rin?ilor (toate variantele);
b) grupele de snge ?i genotipurile posibile ale fra?ilor Mihaelei, dac? p?rin?ii au grupe
de snge diferite.
8. ntr-o familie sunt patru copii, fiecare cu o grup? sangvin? diferit?. Stabili?i
urm?toarele:
a) grupa sangvin? a p?rin?ilor ?i genotipul acestora;
b) genotipul grupelor sangvine ale celor patru copii;
c) dac? p?rin?ii sunt homozigo?i ?i/ sau heterozigo?i.
9. ntr-un cuplu, femeia are grupa de snge A (II), iar b?rbatul are grupa de snge B (III).
Tat?l femeii are grupa O (I), n timp ce p?rin?ii b?rbatului au, ambii, grupa AB (IV).
Stabili?i urm?toarele:
a) denumirea fenomenului de interac?iune genic? care st? la baza apari?iei grupei de
snge AB (IV) ?i semnifica?ia sa;
b) genotipurile femeii ?i b?rbatului din cuplu;
c) grupele de snge c?rora pot apar?ine copiii acestui cuplu.
10. Un b?rbat cu grupa sanguin? O (I) se c?s?tore?te cu o femeie cu grupa sanguin?
B(III), dar al c?rei tat? avea grupa O (I). Stabili?i urm?toarele:
a) genotipul celor doi so?i;
b) probabilitatea ca descenden?ii acestui cuplu s? aib? grupa 0(I);
c) probabilitatea de a avea copii cu grupa AB ( IV);
11. Dac? mama are grupa de snge A (II) ?i tata grupa B (III), copiii pot avea grupa de
snge AB (IV). ?tiind c? cei doi p?rin?i sunt heterozigo?i, stabili?i urm?toarele:
a) tipul de interac?iune genic? ce determin? apari?ia grupei de snge AB (IV);
b) alte grupe de snge pe care le pot avea copiii acestor p?rin?i ?i genotipul grupelor de
snge ale acestor copii;
c) grupa/ grupele de snge pe care le-ar fi putut avea copiii, dac? p?rin?ii ar fi fost
homozigo?i.
12. Grupa sanguin? a Mariei este B (III), iar grupa sanguin? a fratelui ei este 0 (I). ?tiind
c?, pentru acest caracter, Maria a mo?tenit tipuri diferite de gene de la cei doi p?rin?i,
stabili?i urm?toarele:
a) genotipurile celor doi copii;
b) genotipurile posibile ale fiec?rui p?rinte (toate variantele);
c) fenotipurile posibile ale fiec?rui p?rinte (toate variantele).
13. ntr-o familie, mama are grupa sanguin? A (II) iar cei doi copii au grupele sanguine: 0
(I) ?i AB (IV). Stabili?i urm?toarele:
a) grupa sanguin? a tat?lui copiilor;

page 2 / 14

biologiebac

b) genotipurile grupelor sanguine ale celor doi p?rin?i ?i ale celor doi copii;
c) motivul pentru care nu este posibil ca grupa sanguin? a tat?lui s? fie alta dect cea
determinat? la punctul a) al problemei.
14. Un copil cu grupa sanguin? O (I) are tat?l cu grupa sanguin? A (II) ?i mama cu grupa
sanguin? B (III).Stabili?i urm?toarele:
a) genotipul p?rin?ilor ?i tipurile de game?i forma?i de ace?tia;
b) genotipul b?iatului;
c) procentul de descenden?i posibili ce ar putea mo?teni grupa sanguin? a mamei,
respectiv a tat?lui.
15. Un b?rbat cu ochii alba?tri (bb) ?i cu grupa de snge AB IV se c?s?tore?te cu o
femeie cu ochii negri (BB) ?i cu grupa de snge A II heterozigot. Stabili?i urm?toarele:
a) genotipul celor doi indivizi;
b) tipurile de game?i forma?i de fiecare dintre ace?tia;
c) probabilitatea apari?iei descenden?ilor cu grupa 0 (I), respectiv a celor cu ochii negri.
16. Un b?rbat brunet, cu grupa de snge A (II) se c?s?tore?te cu o femeie blond?, cu
grupa de snge AB (IV). Culoarea neagr? a p?rului este determinat? de gena B, iar
culoarea deschis? a p?rului de gena b. B?rbatul este heterozigot pentru ambele
caractere,
Stabili?i urm?toarele:
a) genotipul celor doi indivizi;
b) tipurile de game?i forma?i de fiecare dintre ace?tia;
c) procentul/ raportul de descenden?i brune?i cu grupa de snge AB (IV).
17. Maria are grupa sangvin? B III, iar fratele ei grupa O I. Stabili?i urm?toarele:
a) genotipurile celor doi fra?i;
b) dou? combina?ii posibile ale grupelor de snge ale p?rin?ilor;
c) volumul de elemente figurate din sngele Mariei, ?tiind c? volumul sangvin reprezint?
8% din greutatea corporal?, iar plasma reprezint? 55-60% din compozi?ia sngelui.
Maria are 54 de kg. Pentru calcule folosi?i una din valorile cunoscute.
18. Tat?l sufer? de daltonism ?i are grupa sangvin? A (II), iar mama este s?n?toas?,
purt?toare a genei pentru hemofilie ?i are grupa sangvin? O (I). Bunicul din partea tat?lui
are grupa sangvin? O (I). Stabili?i urm?toarele:
a) genotipul p?rin?ilor;
b) grupele de snge posibile ale copiilor;
c) probabilitatea apari?iei n aceast? familie a copiilor s?n?to?i, dar purt?tori ai genei
pentru hemofilie ?i/ sau daltonism.
19. ntr-o familie, mama are ochii alba?tri (a - caracter recesiv) ?i grupa sanguin? A (II).
Tat?l are ochii c?prui (A), fiind heterozigot pentru acest caracter ?i avnd grupa de snge
B (III). Cei doi copii au ochi alba?tri. ?tiind c?, att femeia, ct ?i b?rbatul din
acest cuplu au unul dintre p?rin?i cu grupa O (I), stabili?i urm?toarele:
a) genotipul, pentru ambele caractere, ale femeii ?i b?rbatului;

page 3 / 14

biologiebac

b) tipurile de game?i produ?i de b?rbat;


c) grupele de snge pe care le pot avea copiii acestui cuplu.
20. ntr-o familie, so?ia are grupa de snge B (III), iar so?ul ei, grupa 0 (I). ?tiind c? tat?l
femeii a avut grupa de snge A (II),
stabili?i urm?toarele:
a) genotipurile celor trei indivizi;
b) genotipurile ?i fenotipurile posibile ale grupelor de snge pentru descenden?a familiei
respective;
c) procentul descenden?ei homozigote posibile pentru copiii familiei pentru situa?ia n
care so?ul ar fi avut grupa de snge AB (IV).

PROBLEME
Legile mendeliene - dihibridare
1. Se ncruci?eaz? un soi de tomate cu fructele ovale (O) ?i ro?ii (R) cu soi de tomate cu
fructe rotunde (o) ?i galbene (r). P?rin?ii sunt homozigo?i pentru ambele caractere.
Stabili?i
urm?toarele:
a) fenotipul organismelor din F1;
b) tipurile de game?i forma?i de hibrizii din F1;
c) raportul de segregare fenotipic din F2 ?i num?rul de combina?ii homozigote pentru
ambele
caractere din F2.
2. Se ncruci?eaz? un soi de mere cu fructe rotunde (R) ?i galbene (G) cu un soi de mere
cu
fructe ovale (r) ?i ro?ii (g). P?rin?ii sunt homozigo?i pentru ambele caractere. Stabili?i
urm?toarele:
a) genotipul p?rin?ilor;
b) tipurile de game?i forma?i de hibrizii din F1;
c) num?rul combina?iilor din F2 care au fructe rotunde ?i ro?ii ?i genotipul organismelor
din F2
cu fructe ovale ?i galbene.
3. Un b?rbat cu ochii alba?tri (bb) ?i cu grupa de snge AB (IV) se c?s?tore?te cu o
femeie cu
ochii negri (BB) ?i cu grupa de snge A (II) (heterozigot). Stabili?i urm?toarele:
a) genotipul celor doi indivizi;
b) tipurile de game?i forma?i de fiecare dintre ace?tia;
c) probabilitatea apari?iei descenden?ilor cu grupa 0 (I), respectiv a celor cu ochii negri.
4. Se ncruci?eaz? un soi de lalele cu tulpina nalt? (H) ?i petale ro?ii (R) cu un soi de
lalele
cu tulpina scurt? (h) ?i petale galbene (r). P?rin?ii sunt homozigo?i pentru ambele
caractere.

page 4 / 14

biologiebac

n prima genera?ie, F1, se ob?in organisme hibride. Prin ncruci?area ntre ei a hibrizilor
din
F1, se ob?in n F2
16 combina?ii de factori ereditari. Stabili?i urm?toarele:
a) fenotipul organismelor din F1;
b) tipurile de game?i forma?i de hibrizii din F1;
c) num?rul combina?iilor din F2 homozigote pentru ambele caractere.
5. Se ncruci?eaz? un soi de trandafir cu frunze lucioase (l) ?i flori galbene (r) cu un soi
cu
frunze mate (L) si flori ro?ii (R). P?rin?ii sunt homozigo?i pentru ambele caractere. n
prima
genera?ie, F1, se ob?in organisme hibride. Stabili?i urm?toarele:
a) fenotipul ?i genotipul organismelor din prima genera?ie (F1);
b) tipurile de game?i forma?i de hibrizii din F1;
c) num?rul combina?iilor din F2 care au frunze lucioase ?i flori ro?ii; genotipul indivizilor
din F2
cu frunze mate ?i flori galbene.
6. Se ncruci?eaz? un mascul apar?innd unei rase de iepuri cu blan? neagr? ?i urechi
scurte
cu o femel? apar?innd unei rase de iepure avnd blan? alb? ?i urechi lungi. Caracterele
blan? alb? ?i urechi scurte nu se pot manifesta dect n stare homozigot?. P?rin?ii sunt
homozigo?i pentru ambele caractere. Folosind litere/ simboluri alese de voi, stabili?i
urm?toarele:
a) genotipurile p?rin?ilor;
b) genotipul ?i fenotipul indivizilor din F1;
c) procentul ?i fenotipul organismelor dublu homozigote din F2.
7. Se ncruci?eaz? un soi de fasole cu tulpina nalt? (H) ?i p?st?i galbene (G) cu un soi de
fasole cu tulpina scurt? (h) ?i p?st?i verzi (g). P?rin?ii sunt homozigo?i pentru ambele
caractere. n prima genera?ie, F1, se ob?in organisme hibride. Prin ncruci?area ntre ei a
hibrizilor din F1, se ob?in n F2
16 combina?ii de factori ereditari. Stabili?i urm?toarele:
a) fenotipul organismelor din F1;
b) tipurile de game?i forma?i de hibrizii din F1;
c) num?rul combina?iilor din F2 homozigote pentru ambele caractere.
8. Culoarea neagr? a bl?nii la ?oareci este determinat? de o gen? dominant? (B), iar
culoarea
cafenie de o gen? recesiv? (b). Caracterul coad? scurt? (S) este dominant fa?a de cel cu
coad? lung? (s). Se ncruci?eaz? un ?oarece cu blan? neagr? ?i coad? scurt? cu un
?oarece
cu blan? cafenie ?i coad? lung?. P?rin?ii sunt homozigo?i pentru ambele caractere.
Stabili?i
urm?toarele:

page 5 / 14

biologiebac

a) genotipul p?rin?ilor;
b) genotipul ?i fenotipul descenden?ilor posibili, rezulta?i din aceast? ncruci?are;
tipurile de
game?i forma?i de ace?ti descenden?i din prima genera?ie;
c) probabilitatea apari?iei ?oarecilor cu blan? neagr? ?i coad? lung? (BBss), rezulta?i n
urma
ncruci??rii ntre doi ?oareci din prima genera?ie.
9. Se ncruci?eaz? un soi de m?r cu fructe ro?ii (R) ?i rotunde (O) cu un soi cu fructe
galbene
(r) ?i ovale (o). P?rin?ii sunt homozigo?i pentru ambele caractere. n prima genera?ie, F1,
se
ob?in organisme hibride. Stabili?i urm?toarele:
a) fenotipul organismelor din F1;
b) tipurile de game?i formate de hibrizii din F1;
c) num?rul combina?iilor din F2 care au fructe galbene ?i rotunde; genotipul
organismelor din
F2 cu fructe galbene ?i rotunde.
10. Tat?l sufer? de daltonism ?i are grupa sangvin? A (II), iar mama este s?n?toas?,
purt?toare a genei pentru hemofilie ?i are grupa sangvin? O (I). Bunicul din partea tat?lui
are grupa
sangvin? O
(I). Stabili?i urm?toarele:
a) genotipul p?rin?ilor;
b) grupele de snge posibile ale copiilor;
c) probabilitatea apari?iei n aceast? familie a copiilor s?n?to?i, dar purt?tori ai genei
pentru
hemofilie ?i/ sau daltonism.
Legile mendeliene monohibridare
1. n genotipul unei plante, gena pentru culoarea albastr? a florilor (A) este dominant?
fa?? de
gena care determin? culoarea alb? (a), iar organismele heterozigoe au flori albastre.Prin
ncruci?area organismelor heterozgote se ob?ine o descenden?? neuniform?.
Stabili?i urm?toarele:
a) genotipul plantelor heterozigote;
b) genotipul game?ilor forma?i de plantele heterozigote;
c) raportul de segregare dup? genotipul ?i fenotipul descenden?ilor; genotipul plantelor
cu flori albe
d) completa?i problema cu o cerin?? pe care o formula?i voi. Rezolva?i cerin?a pe care
a?i propus-o.
2. Game?ii con?in doar unul din cei doi factori ereditari din perechea ini?ial?.
a) Numi?i legea eredit??ii sugerat? n enun?; preciza?i numele celui care a elaborat-o.

page 6 / 14

biologiebac

b) Preciza?i tipul de diviziune celular? care are ca rezultat formarea game?ilor ?i trei
caracteristici
ale primei faze a acestui tip de diviziune.
c) Alc?tui?i un text coerent, format din dou? propozi?ii / o fraz?, n care s? folosi?i corect
?i n
corela?ie urm?toarele no?iuni: fenotip, heterozigot, gen? recesiv?, homozigot.
3. Se ncruci?eaz? ?oareci gri caracter dominant, cu ?oareci albi caracter recesiv,
rezultnd n
F1, ?oareci hibrizi. ?tiind c? ambii genitori sunt homozigo?i, s? se stabileasc?:
a) genotipul ?i fenotipul hibrizilor din F1;
b) genotipurile indivizilor din F2;
c) raportul de segregare dup? genotip n F2.
d) completa?i problema cu o cerin?? pe care o formula?i voi. Rezolva?i cerin?a pe care
a?i propus-o.
Pentru rezolvarea problemei, folosi?i simboluri / litere alese de voi.
4. Gregor Mendel, un c?lug?r franciscan, este considerat p?rintele geneticii.
a) Defini?i no?iunile: monohibridare, genotip.
b) Realiza?i, pn? n F1, schema ncruci??rii dintre o plant? homozigot? cu bobul neted
(N) ?i o
plant? homozigot? cu bobul zbrcit (z).
c) Descrie?i din punct de vedere fenotipic ?i genotipic indivizii fin F1
d) Alc?tui?i un text coerent, format din dou? propozi?ii / o fraz?, n care s? folosi?i corect
?i n
corela?ie urm?toarele no?iuni: codominan??, fenotip, grupe sangvine.
5. Se ncruci?eaz? dou? soiuri de maz?re care se deosebesc printr-o pereche de
caractere
ereditare: culoarea ro?ie (forma homozigot?) ?i culoarea portocalie (forma homozigot?
recesiv?).
Stabili?i urm?toarele:
a) genotipurile p?rin?ilor, folosind nota?ie la alegere
b) propor?ia organismelor din F1 care au fenotipul dominant
c) propor?ia organismelor din F1 care sunt homozigote
d) completa?i problema cu o cerin?? pe care o formula?i voi. Rezolva?i cerin?a pe care
a?i propus-o.
6. Gena (A) determin? culoarea gri a ?oarecior, iar gena (a) culoarea alb?. Din
ncruci?area unui
?oarece gri cu unul alb, au rezultat n F1 ?oareci gri ?i albi. Stabili?i urm?toarele:
a) genotipul ?oarecilor parentali, gri ?i albi
b) genotipurile ?oarecilor din F1
c) raportul n care se produce segregarea fenotipic? ?i genotipic? n F1
d) completa?i problema cu o cerin?? pe care o formula?i voi. Rezolva?i cerin?a pe care
a?i propus-o.

page 7 / 14

biologiebac

PROBLEME ?I NTREB?RI STRUCTURATE


Genetic? uman?
1. ntr-o familie, tat?l este bolnav de hemofilie, iar mama este s?n?toas?. Stabili?i
urm?toarele:
a) genotipul p?rin?ilor;
b) fenotipul ?i genotipul descenden?ilor posibili din F1;
c) procentul descenden?ilor, din prima genera?ie, care pot manifesta boala ?i cauza
manifest?rii acestei maladii cu o frecven?? mai mare la sexul masculin.
2. Maladiile ereditare sunt determinate de muta?ii genice, care pot fi dominante sau
recesive.
a) Preciza?i manifestarea definitorie a: polidactiliei, albinismului, anemiei falciforme.
b) Selecta?i maladiile ereditare recesive dintre urm?toarele: sindactilie, hemofilie,
sindrom Down,
daltonism; preciza?i n ce tip de cromozomi se g?sesc genele care determin? maladiile
selectate.
c) Alc?tui?i un text coerent, format din dou? propozi?ii / o fraz?, n care s? folosi?i corect
?i n
corela?ie urm?toarele no?iuni: muta?ie, heterozomi, sindrom, autozomi.
3. ntr-o familie n care ambii p?rin?i sunt s?n?to?i se na?te un b?iat daltonist. Stabili?i
urm?toarele:
a) genotipul p?rin?ilor ?i al b?iatului daltonist;
b) fenotipul ?i genotipul celorlal?i descenden?i posibili;
c) procentul descenden?ilor care pot manifest? boala.
4. Muta?iile pot fi clasificate dup? mai multe criterii.
a) Defini?i muta?ia; da?i cte un exemplu de factor mutagen fizic, chimic ?i biologic.
b) Preciza?i tipul de mutatie ?i cte o manifestare pentru daltonism ?i albinism.
c) ntr-un cromozom genele au urm?toarea ordine: a-b-c-d-e-f. Stabili?i succesiunea
genelor n
acest cromozom atunci cnd are loc o dele?ie a segmentului d-e-f, respectiv o inversie la
nivelul
segmentului c-d-e.
5. Se c?s?tore?te o femeie cu daltonism cu un b?rbat s?n?tos. Stabili?i urm?toarele:
a) genotipul p?rin?ilor
b) tipurile de game?i forma?i de p?rin?i
c) genotipul descenden?ilor
d) probabilitatea ca acest cuplu s? aib? copii s?n?to?i
e) completa?i problema cu o cerin?? propus? de voi; rezolva?i cerin?a propus?.
6. Se c?s?tore?te o femeie s?n?toas? cu un b?rbat daltonist. Stabili?i urm?toarele:
a) genotipul p?rin?ilor
b) tipurile de game?i forma?i de p?rin?i

page 8 / 14

biologiebac

c) genotipul descenden?ilor
d) probabilitatea ca acest cuplu s? aib? copii s?n?to?i
e) completa?i problema cu o cerin?? propus? de voi; rezolva?i cerin?a propus?.
7. Tat?l sufer? de daltonism ?i are grupa sangvin? A (II), iar mama este s?n?toas?,
purt?toare a
genei pentru hemofilie ?i are grupa sangvin? O (I). Bunicul din partea tat?lui are grupa
sangvin?
O(I). Stabili?i urm?toarele:
a) genotipul p?rin?ilor;
b) grupele de snge posibile ale copiilor;
c) probabilitatea apari?iei n aceast? familie a copiilor s?n?to?i, dar purt?tori ai genei
pentru
hemofilie ?i/ sau daltonism.

PROBLEME
Compozi?ia sngelui
1. La om, sngele reprezint? 8% din greutatea corpului, iar plasma reprezint? 55-60% din
compozi?ia sngelui. Marian are grupa sangvin? AB (IV) ?i o greutate de 75 kg. El a
donat 400
ml snge la un centru de recoltare a sngelui. Stabili?i urm?toarele:
a) genotipul grupei de snge pe care o are Marian;
b) volumul final de plasm? din sngele r?mas n corpul lui Marian (dup? donare); pentru
calcule folosi?i una din valorile cunoscute.
c) cantitatea de elemente figurate din sngele lui Marian (nainte de donare); pentru
calcule
folosi?i una dintre valorile cunoscute.
d) completa?i problema cu o cerin?? pe care o formula?i voi. Rezolva?i cerin?a pe care
a?i propus-o.
2. La om, sngele reprezint? 8% din greutatea corpului, iar elementele figurate reprezint?
45%
din volumul de snge. Stabili?i urm?toarele:
a) cantitatea de snge a unei persoane de 90 kg;
b) cantitatea de ap? din sngele aceleia?i persoane;
c) cantitatea de plasm? r?mas? n sngele acestei persoane, dup? ce a pierdut, prin
hemoragie, 100 ml snge.
d) completa?i problema cu o cerin?? pe care o formula?i voi. Rezolva?i cerin?a pe care
a?i propus-o.
3. Volumul de snge reprezint? 8% din greutatea corpului, plasma reprezint? 55% din
volumul
sngelui, iar apa reprezint? 90% din plasm?. S? se calculeze:
a) cantitatea de ap? din plasma unei persoane care cnt?re?te 70 kg;
b) cantitatea de plasm? pe care o prezint? persoana, dup? o transfuzie cu un litru de

page 9 / 14

biologiebac

snge.
c) completa?i problema cu o cerin?? pe care o formula?i voi. Rezolva?i cerin?a pe care
a?i propus-o.
4. O femeie cu greutatea de 75 de kilograme a pierdut, n urma unui accident, o cantitate
de
1,5 litri de snge. Stabili?i urm?toarele :
a) volumul de snge al acestei persoane, dup? accident, ?tiind c? sngele reprezint? 8%
din
greutatea corpului;
b) denumirea ?i rolul elementelor figurate;
c) genotipurile posibile ale descenden?ei, n situa?ia n care so?ul femeii are grupa de
snge O
(I), iar p?rin?ii femeii au grupele O (I) ?i B (III), genotip homozigot.
d) completa?i problema cu o cerin?? pe care o formula?i voi. Rezolva?i cerin?a pe care
a?i propus-o.
5. Sngele reprezint? o component? a mediului intern.
a) preciza?i alte componente ale mediului intern;
b) preciza?i alc?tuirea sngelui;
c) caracteriza?i o boal? a sistemului circulator cauze, manifestare, prevenire
d) calcula?i cantitatea de substan?e organice din sngele unui adult de 70 kg, ?tiind c?
sngele
reprezint? 8% din greutatea corpului, plasma 60% din snge iar substan?ele organice 9%
din plasm?.
e) completa?i problema cu o cerin?? pe care o formula?i voi. Rezolva?i cerin?a pe care
a?i propus-o.

PROBLEME
Diviziunea celular?
1. ?tiind c? la om o diviziune mitotic? a unei celule somatice cu 2n = 46 de cromozomi
dureaz?
60 de minute ?i c? intervalul de timp (interfaza) dintre dou? diviziuni este de 10 ore,
stabili?i urm?toarele:
a) n cte ore se produc 16 celule, pornind de la formarea celulei-mam? cu 2n = 46 de
cromozomi, f?r? a lua n calcul interfaza dinaintea primei mitoze ?i pe cea care urmeaz?
dup? ultima mitoz?;
b) num?rul total de cromatide din cele 16 celule formate ?i aflate n anafaza unei alte
diviziuni mitotice;
c) num?rul de celule ob?inute prin diviziuni mitotice, ntr-un interval de 33 de ore,
pornind de la
momentul n care 10 celule-mam? diploide intr? n profaz?.
2. Durata diviziunii mitotice variaz? in func?ie de specie. La gru, diviziunea mitotic? a
unei celule

page 10 / 14

biologiebac

somatice cu 2n = 14 cromozomi dureaz? 60 de minute, dintre care: 8 minute metafaza; 18


minute telofaza; profaza jum?tate din durata diviziunii.
a) Enumera?i cele patru faze ale mitozei n ordinea desf??urarii acestora ?i stabili?i
timpul necesar
desf??ur?rii profazei ?i anafazei;
b) Stabili?i num?rul de cromozomi existen?i n placa metafazic? ?i tipul de cromozomi
afla?i n metafaz? ?i anafaz?;
c) Stabili?i num?rul de diviziuni mitotice prin care dintr-o celul?-mam? (2n) se formeaz?
128 de celule-fiice.
3. Celulele ficatului de ?oarece (hepatocitele) au 2n=40 de cromozomi ?i durata diviziunii
celulare
de 5 ore ?i 10 minute, din care profazei i revin 4 ore, iar metafazei 10 minute.
a) Calcula?i timpul necesar parcurgerii anafazei, ?tiind c? ultimele dou? faze ale
diviziunii
nucleare necesit? acela?i timp de desf??urare;
b) n urma diviziunii unui hepatocit se formeaz? dou? celule, dintre care una are formula
cromozomial? 2n=41=39+XY , cealalt? are formula cromozomial? 2n=39=37+XY.
Denumi?i tipul
de muta?ie ap?rut?, dup? urm?toarele criterii: tipul celulei n care s-a produs, tipul
cromozomilor
afecta?i; tipul modific?rii numerice care s-a produs.
c) Preciza?i num?rul de cromozomi al unui hepatocit neafectat de muta?ia descris? la
punctul b),
dar afectat de o duplica?ie cromozomial?.
4. Celula-mam? a unui ovul are 2n = 20 de cromozomi. n timpul diviziunii meiotice a
acestei
celule, nu se produce disjunc?ia cromozomilor din perechile num?rul 1 ?i num?rul 2.
Stabili?i urm?toarele:
a) num?rul de cromozomi din fiecare dintre cele dou? tipuri de ovule formate;
b) num?rul de cromozomi ai zigotului rezultat prin fecundarea ovulului cu num?rul cel
mai mic
de cromozomi, de c?tre un spermatozoid normal apar?innd unui individ din aceea?i
specie;
c) num?rul de cromozomi, respectiv de cromatide, din toate celulele rezultate dup?
prima
diviziune a acestui zigot, nainte de a intra n interfaz?.
5. n urma diviziunii mitotice a unei celule-mam? cu 2n=10 cromozomi se ob?in
celule-fiice.
Stabili?i urm?toarele:
a) num?rul de cromatide, respectiv de cromozomi din celula-mam? aflat? n anafaz?;
b) num?rul de celule rezultate dup? trei diviziuni ale celulei-mam?, precum ?i num?rul
total de
cromozomi din aceste celule;

page 11 / 14

biologiebac

c) numele muta?iei ap?rute n situa?ia n care nu se produce disjunc?ia ntr-una dintre


perechile
de cromozomi ale celulei-mam?.
6. n urma fecunda?iei unui ovul cu n = 31 cromozomi, de c?tre un spermatozoid cu
acela?i
num?r de cromozomi, rezult? celula-ou, care sufer? mitoze succesive. Stabili?i
urm?toarele:
a) num?rul de cromozomi ai celulei-ou ?i num?rul de cromatide din spermatozoidul care
a
participat la fecunda?ie;
b) num?rul de cromatide prezente n celula-ou, n profaza primei diviziuni mitotice;
c) num?rul de celule rezultate dup? trei diviziuni mitotice succesive ale celulei-ou.
7. O celul? notat? cu A intr? n diviziune mitotic?. La sfr?itul anafazei, n celul? exist?
un num?r
de 48 de cromozomi monocromatidici. Stabili?i urm?toarele :
a) dou? evenimente prezente n metafaza mitozei;
b) num?rul de cromozomi din toate celulele care rezult?, n final, din celula ini?ial? A,
dup?
patru diviziuni consecutive; prezenta?i modul de calcul;
c) patru diferen?e dintre diviziunea mitotic? ?i cea meiotic?.
8. O celul? cu 12 cromozomi se divide mitotic. Stabili?i num?rul de cromozomi, respectiv
de
cromatide, n:
a) profaz?;
b) anafaz?;
c) fiecare dintre celulele-fiice la momentul form?rii acestora.
9. O celul? sporogen? (2n) d? na?tere la spori (n). ?tiind c? procesul de formare a
sporilor
cuprinde 4 mitoze succesive, apoi celulele rezultate se mai divid o dat? prin meioz?,
stabili?i
urm?toarele:
a) num?rul de spori rezulta?i;
b) num?rul total de seturi de cromozomi, dup? ncheierea form?rii sporilor;
c) num?rul de celule sporogene care sunt necesare pentru a se forma 192 de spori dup?
patru mitoze succesive ?i o meioz?.
10. La o plant? monocotiledonat? cu 2n= 24 cromozomi, celulele epidermei au fost
distruse n
urma unui traumatism mecanic. Au loc intense procese de diviziune celular? pentru
refacerea
?esutului. Stabili?i urm?toarele:
a) num?rul de cromozomi dintr-o celul? a acestui ?esut aflat? n anafaz? ?i din fiecare

page 12 / 14

biologiebac

din cele
dou? celule-fiice, rezultate n urma diviziunii celulare;
b) tipul de diviziune ?i tipul de cromozomi, dup? num?rul de cromatide din celulele-fiice,
imediat dup? formarea lor;
c) schema diviziunii celulare care a avut loc n acest caz.
11. O celul?-mam? din organele reproduc?toare ale unei plante cu flori intr? n diviziune
meiotic?. ?tiind c? celula-mam? are 2n=16 cromozomi, stabili?i urm?toarele:
a) num?rul de cromatide al celulei-mam? nainte de faza de sintez? a interfazei;
b) num?rul de celule-fiice la sfr?itul telofazei I ?i tipul acestora;
c) num?rul total de cromozomi, respectiv de cromatide din toate celulele rezultate la
sfr?itul
meiozei acestei celule-mam?.
12. Fiecare dintre cei patru spermatozoizi, forma?i prin diviziunea meiotic? a unei
celule-mam? cu
2n = 6 cromozomi, particip? la cte o fecunda?ie. ?tiind c? ovulele participante la
fecunda?ie au
acela?i num?r de cromozomi ca ?i spermatozoizii, stabili?i urm?toarele:
a) num?rul total de cromozomi ?i respectiv de cromatide din cei patru spermatozoizi;
b) num?rul total de cromozomi din cele patru celule-ou formate;
c) num?rul total de cromatide din toate celulele somatice rezultate din una din
celulele-ou
dup? patru diviziuni mitotice succesive; se ia n considerare num?rul total de cromatide
din momentul form?rii celulelor.

PROBLEME
Respira?ia
1. Calcula?i capacitatea vital? a unui sportiv, ?tiind urm?toarele:
? VC = 700 ml aer;
? VER este de trei ori mai mare dect VC;
? VIR = 2300 ml;
2. Calcula?i volumul de aer vehiculat prin pl?mnii unui sportiv n timp de 60
min,
?tiind c?:
? Volumul curent este de 700 ml
? Frecven?a respira?iei este de 27/min.
? Completa?i problema cu o cerin?? propus? de voi; Rezolva?i cerin?a propus?.
3. Capacitatea pulmonar? total? a unei persoane ste de 5500 ml aer, volumul
curent
este 500 ml, iar volumul rezidual este de 1500 ml. Stabili?i urm?toarele:

page 13 / 14

biologiebac

? Capacitatea vital?;
? Volumul inspirator de rezerv? ?tiind c? acesta este cu 1000 ml mai mare dect
volumul curent;
? Volumul expirator de rezerv?;
? Completa?i problema cu o cerin?? propus? de voi; Rezolva?i cerin?a propus?.
4. Calcula?i capacitatea pulmonar? total? a unui sportiv n timpul efortului fizic,
?tiind
c?:
? Volumul curent este de 500 ml aer;
? Volumul expirator de rezerv? este 50% din valoarea capacit??ii vitale;
? Volumul inspirator de ezerv? este de 2500 ml aer;
? Volumul rezidual este de 1500 ml aer.
5. Calcula?i volumul expirator de rezerv? ?i capacitatea pulmonar? total? la un
bolnav
care are capacitatea vital? de 2800 ml aer, ?tiind c?:
? Volumul curent este de 400 ml aer
? Volumul rezidual este de 1300 ml aer
? Printr-o inspira?ie for?at? ce urmaz? unei inspira?ii obi?nuite, introduce n
pl?mni 1300 ml aer.
6. Calcula?i capacitatea pulmonar? total? ?i timpul necesar pentru a epuiza aerul
dintrun
recipient de 500 litri cnd se respir? normal, ?tiind c?:
? VC = 500 ml
? VER = 1500 ml
? VIR = 2500 ml
? Volumul rezidual este de trei ori mai mare dect volumul curent
? Frecven?a respiratorie este de 16 respira?ii/minut

page 14 / 14
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)