Sunteți pe pagina 1din 16

Anul 180 (XXIV) Nr.

PARTEA I

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE

Miercuri, 4 ianuarie 2012

SUMAR

Nr.

Pagina
HOTRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI

1.232/2011. Hotrre pentru aprobarea Regulamentului de


emitere i urmrire a garaniilor de origine pentru
energia electric produs din surse regenerabile de
energie ......................................................................

26

1.292/2011. Hotrre privind actualizarea inventarului


centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
aflate n administrarea Serviciului de Protecie i Paz

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE

Nr.
3.026/2011. Ordin al ministrului finanelor publice privind
stabilirea nivelului comisionului de gestiune a
garaniilor acordate de Fondul Naional de Garantare
a Creditelor pentru ntreprinderile Mici i Mijlocii S.A.
IFN, n numele i n contul statului romn, n cadrul
Programului privind reabilitarea termic a cldirilor de
locuit cu finanare prin credite bancare cu garanie
guvernamental..........................................................

14

3.027/2011. Ordin al ministrului finanelor publice privind


stabilirea nivelului comisionului unic de analiz i a
comisionului de gestiune a garaniilor acordate de
Fondul Naional de Garantare a Creditelor pentru
ntreprinderile Mici i Mijlocii S.A. IFN, n numele i
n contul statului romn, n cadrul Programului de
sprijin pentru beneficiarii proiectelor n domenii
prioritare pentru economia romneasc, finanate din
instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate
Romniei ....................................................................

15

15

16

276/3.010/2011. Ordin al ministrului administraiei i


internelor i al ministrului finanelor publice privind
stabilirea cadrului general pentru planificarea
strategic i financiar, gestionarea, implementarea i
auditarea utilizrii asistenei financiare acordate
Romniei prin intermediul Fondului pentru Frontierele
Externe din cadrul Programului general Solidaritatea
i gestionarea fluxurilor migratorii ............................

713

1.768/2011. Ordin al ministrului sntii privind completarea


anexei la Ordinul ministrului sntii nr. 870/2004
pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de
munc, organizarea i efectuarea grzilor n unitile
publice din sectorul sanitar ........................................

13

3.028/2011. Ordin al ministrului finanelor publice privind


stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garaniilor
acordate de Fondul Naional de Garantare a Creditelor
pentru ntreprinderile Mici i Mijlocii S.A. IFN, n
numele i n contul statului romn, n cadrul
Programului Mihail Koglniceanu ..............................

14

3.029/2011. Ordin al ministrului finanelor publice privind


stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garaniilor
acordate de Fondul Naional de Garantare a Creditelor
pentru ntreprinderile Mici i Mijlocii S.A. IFN, n
numele i n contul statului romn, n cadrul
Programului privind creterea calitii arhitecturalambientale a cldirilor ................................................

3.025/2011. Ordin al ministrului finanelor publice privind


stabilirea nivelului comisionului unic de analiz i a
comisionului de gestiune a garaniilor acordate de
Fondul Naional de Garantare a Creditelor pentru
ntreprinderile Mici i Mijlocii S.A. IFN, n numele i
n contul statului romn, n cadrul Programului Prima
cas ..........................................................................

Pagina

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 4/4.I.2012

HOTRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI


GUVERNUL ROMNIEI

HOTRRE
pentru aprobarea Regulamentului de emitere i urmrire a garaniilor de origine
pentru energia electric produs din surse regenerabile de energie
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, precum i al art. 24 alin. (2) din Legea nr. 220/2008 pentru
stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Art. 1. Se aprob Regulamentul de emitere i urmrire a
garaniilor de origine pentru energia electric produs din surse
regenerabile de energie, prevzut n anexa care face parte
integrant din prezenta hotrre.
Art. 2. La data intrrii n vigoare a prezentei hotrri se
abrog Hotrrea Guvernului nr. 1.429/2004 pentru aprobarea
Regulamentului de certificare a originii energiei electrice
produse din surse regenerabile de energie, publicat n

Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 843 din 15 septembrie


2004.
*
Prezenta hotrre transpune art. 15 din Directiva
nr. 2009/28/CE a Parlamentului European i a Consiliului din
23 aprilie 2009 privind promovarea utilizrii energiei din surse
regenerabile, de modificare i ulterior de abrogare a directivelor
2001/77/CE i 2003/30/CE, publicat n Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene nr. L 140 din 5 iunie 2009.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemneaz:
Ministrul economiei, comerului i mediului de afaceri,
Ion Ariton
Preedintele Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul
Energiei,
Iulius Dan Plaveti
Ministrul afacerilor europene,
Leonard Orban
Bucureti, 14 decembrie 2011.
Nr. 1.232.
ANEX

REGULAMENT

de emitere i urmrire a garaniilor de origine pentru energia electric produs din surse regenerabile de energie
CAPITOLUL I
Dispoziii generale
Art. 1. (1) Prin prezentul regulament se instituie cadrul de
organizare i funcionare a sistemului garaniilor de origine a
produciei de energie electric din surse regenerabile, pentru a
dovedi c energia electric sau o pondere din aceasta, livrat
unui consumator final de furnizorul acestuia, este produs din
surse regenerabile de energie.
(2) Garaniile de origine emise n baza prezentului
regulament se utilizeaz de furnizorul de energie electric, la
cererea unui consumator final, pentru a proba corectitudinea
informaiilor coninute n eticheta energiei electrice.
Art. 2. Prezentul regulament stabilete:
a) documentele necesare acordrii garaniilor de origine care
certific originea energiei electrice produse din surse
regenerabile de energie;
b) procedura de solicitare i condiiile de emitere a garaniilor
de origine;
c) transferul i retragerea garaniilor de origine;
d) modul de nregistrare i de gestionare a informaiilor
referitoare la garaniile de origine;
e) recunoaterea garaniilor de origine emise de alte ri
membre ale Uniunii Europene (UE).
Art. 3. Prevederile prezentului regulament se aplic de
ctre:
a) ANRE, n procesul de emitere, transfer i retragere a
garaniilor de origine;

b) productorii, furnizorii i consumatorii de E-SRE.


Art. 4. (1) n nelesul prezentului regulament, termenii i
expresiile de mai jos au urmtoarea semnificaie:
a) anularea garaniei de origine radierea electronic de
ctre ANRE din registrul garaniilor de origine a unei garanii de
origine, n condiiile prezentului regulament;
b) deintorul garaniei de origine persoana nregistrat n
registrul unic al garaniilor de origine creia i-a fost emis
garania de origine sau ultima persoan creia i-a fost
transferat garania de origine;
c) energie electric produs din SRE energia electric
produs n centrale electrice care utilizeaz exclusiv SRE,
precum i proporia de energie electric produs din SRE n
centrale electrice multicombustibil care utilizeaz att SRE, ct
i surse convenionale de energie;
d) etichetarea energiei electrice totalitatea activitilor
desfurate de ctre un furnizor de energie electric n vederea
informrii clienilor si existeni sau poteniali n mod transparent
asupra contribuiei fiecrei surse de energie primar la
producerea energiei furnizate, precum i a impactului asupra
mediului nconjurtor;
e) etichet document ntocmit de furnizorul de energie
electric care specific structura surselor primare de energie
utilizate la producerea energiei electrice furnizate i care ofer
consumatorilor informaii privind impactul surselor respective
asupra mediului;
f) garanie de origine documentul electronic cu funcie
unic de a furniza unui consumator final dovada c o pondere

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 4/4.I.2012


sau o cantitate de energie dat a fost produs din surse
regenerabile, n conformitate cu art. 3 alin. (9) din Directiva
2009/72/CE a Parlamentului European i a Consiliului din
13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaa intern a
energiei electrice i de abrogare a Directivei 2003/54/CE;
g) mix de energie al furnizorului de energie electric
contribuia fiecrei surse primare de energie la portofoliul de
surse primare de energie al furnizorului corespunztor unei
perioade de referin;
h) productor de energie electric deintorul unei
capaciti energetice de producere a energiei electrice care
produce energie electric din surse regenerabile de energie;
i) retragerea garaniei de origine radierea electronic de
ctre ANRE din registrul garaniilor de origine a unei garanii de
origine, n condiiile prezentului regulament;
j) transferul garaniei de origine trecerea unei garanii de
origine de la un deintor la altul prin validarea electronic a
acestui transfer de ctre ANRE n registrul garaniilor de origine;
k) unitate de energie 1MWh.
(2) Abrevierile utilizate n cadrul prezentului regulament au
urmtoarea semnificaie:
ANRE Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul
Energiei
E-SRE Energie electric produs din Surse Regenerabile
de Energie
SRE Surse Regenerabile de Energie
SEE Spaiul Economic European
CAPITOLUL II
Emiterea garaniilor de origine
SECIUNEA 1
Solicitarea emiterii garaniilor de origine. Documentele necesare

Art. 5. (1) Garaniile de origine se emit de ANRE la cererea


scris a unui productor de energie electric pentru energia
electric produs din SRE i livrat n reelele electrice n
perioada pentru care se solicit garanii de origine.
(2) Perioada pentru care productorul de energie solicit
garanii de origine poate fi de o lun, un trimestru sau un
semestru.
Art. 6. (1) Cererea prevzut la art. 5 alin. (1) va fi
adresat ANRE n format electronic n termen de cel mult 30 de
zile de la sfritul perioadei pentru care se solicit garanii de
origine i va fi nsoit de informaiile necesare emiterii acestora.
(2) Modelul de cerere i informaiile necesare emiterii
garaniilor de origine sunt prevzute n anexa nr. 1.
Art. 7. (1) ANRE are dreptul de acces la instalaiile
productorilor de E-SRE pentru a verifica dac informaiile
furnizate de acetia conform prevederilor art. 6 sunt corecte.
(2) Productorii de energie electric din surse regenerabile
de energie asigur accesul persoanei autorizate de ctre ANRE
la propriile instalaii, furnizeaz persoanei autorizate informaiile
solicitate i asigur condiiile corespunztoare efecturii
verificrilor necesare.
SECIUNEA a 2-a
Procedura de emitere a garaniilor de origine

Art. 8. ANRE analizeaz documentaia transmis de


solicitant i emite garanii de origine dac aceasta este corect
i complet, n condiiile prezentului regulament.
Art. 9. (1) n cazul n care este necesar, ANRE poate cere
solicitantului completarea documentaiei depuse cu informaii
suplimentare i/sau care lipsesc, precum i cu justificrile
necesare.
(2) Solicitantul este obligat s transmit informaiile cerute
de ANRE n termen de 10 zile lucrtoare de la primirea cererii de
completare a documentaiei.
(3) n cazul n care solicitantul nu transmite ANRE informaiile
cerute n condiiile alin. (2), ANRE returneaz solicitantului

documentaia transmis de acesta, cu meniunea documentaie


incomplet.
Art. 10. (1) n termen de 10 zile de la data la care
documentaia este complet, ANRE emite garanii de origine.
(2) O garanie de origine este emis n format electronic
pentru fiecare unitate de energie (1MWh) de E-SRE produs i
livrat n reeaua electric i conine cel puin urmtoarele
informaii:
a) data emiterii, organul emitent i ara de origine a acestuia,
precum i un numr de identificare unic;
b) sursa de energie din care a fost produs energia electric
i data iniial i final a producerii acesteia;
c) identitatea, amplasarea, tipul i capacitatea instalaiei
unde a fost produs energia;
d) dac i n ce msur instalaia a beneficiat de un sprijin
pentru investiii;
e) dac i n ce msur unitatea de energie a beneficiat n
orice alt mod de o schem de sprijin naional i tipul de schem
de sprijin;
f) data la care instalaia a fost dat n exploatare.
(3) Pentru fiecare unitate de energie electric se poate emite
o singur garanie de origine.
(4) La emiterea garaniilor de origine, fraciunile mai mari sau
egale cu 0,5 MWh se rotunjesc prin adaos la 1 MWh, iar cele
mai mici de 0,5 MWh nu sunt luate n considerare.
Art. 11. Garaniile de origine sunt valabile pe o perioad de
un an de la data producerii energiei electrice la care se refer.
Art. 12. n situaia n care o garanie de origine nu a fost
retras, este interzis emiterea altei garanii de origine care s
fac referire la aceeai cantitate de energie electric i aceeai
perioad.
Art. 13. Este interzis emiterea de garanii de origine
pentru energia electric destinat pomprii apei n bazinul
superior al unei centrale electrice de acumulare prin pompaj,
dac energia electric consumat n acest scop nu este produs
din SRE.
Art. 14. n cazul centralelor electrice multicombustibil,
inclusiv al centralelor electrice care utilizeaz deeuri municipale
i care produc exclusiv energie electric, energia electric
pentru care se emit garanii de origine se calculeaz conform
anexei nr. 2.
Art. 15. (1) Productorul care deine ntr-un amplasament
capaciti de producere a energiei electrice din mai multe surse
de energie are obligaia instalrii de grupuri de msurare
separate pentru capacitile energetice care produc energie
electric din SRE.
(2) n cazul menionat la alin. (1), operatorul de msur este
obligat s consemneze separat, n procesul-verbal de citire a
contoarelor, valorile nregistrate de grupul de msurare pentru
capacitatea energetic care produce energie electric din SRE.
CAPITOLUL III
Transferul garaniilor de origine
Art. 16. (1) O garanie de origine se transfer de ctre
ANRE la cererea deintorului garaniei de origine.
(2) Cererea de transfer va fi nsoit de datele de identificare
ale operatorului economic ctre care se transfer garaniile de
origine, respectiv denumirea, adresa i numrul de nregistrare
la registrul comerului.
(3) Transferul se consider efectuat la data nregistrrii
electronice a acestuia n registrul unic al garaniilor de origine de
ctre ANRE.
(4) ANRE nregistreaz transferul n termen de maximum
5 zile lucrtoare de la data solicitrii.
Art. 17. (1) Garaniile de origine se transfer dup cum
urmeaz:
a) de la un productor la alt productor de energie electric;
b) de la un productor la un furnizor de energie electric;
c) de la un furnizor deintor de garanii de origine ctre alt
furnizor.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 4/4.I.2012

(2) Garaniile de origine pot fi transferate i participanilor la


piaa de energie din statele membre ale UE.
Art. 18. (1) Transferul garaniilor de origine are loc separat
sau mpreun cu transferul fizic de energie electric.
(2) Transferul garaniilor de origine nu influeneaz
transferurile statistice, proiectele comune sau schemele de
sprijin comune privind consumul final brut de E-SRE dintre
Romnia i alte state membre ale Uniunii Europene prevzute
de Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare
a producerii energiei din surse regenerabile de energie,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.
Art. 19. Cantitatea de energie electric produs din surse
regenerabile corespunztoare garaniilor de origine transferate
de ctre un furnizor de energie electric unei tere pri se
deduce din ponderea de energie din surse regenerabile din
cadrul mixului su energetic la etichetarea energiei pentru
consumatorii finali.
CAPITOLUL IV
Condiii privind utilizarea garaniilor de origine
Art. 20. (1) O garanie de origine se consider utilizat
dac un furnizor de energie electric o ntrebuineaz, potrivit
scopului declarat la art. 1 alin. (2), pentru a proba corectitudinea
informaiilor coninute n eticheta energiei electrice.
(2) Furnizorul de energie electric este obligat s notifice
ANRE utilizarea garaniei de origine potrivit prevederilor alin. (1)
n termen de 15 zile de la utilizare.
Art. 21. (1) La cererea consumatorului final, furnizorul de
energie electric este obligat s solicite productorului de
energie electric efectuarea demersurilor necesare n vederea
emiterii i transferului garaniilor de origine pentru E-SRE pe
care o achiziioneaz de la acesta.
(2) La cererea furnizorului de energie electric n condiiile
alin. (1), productorul de energie electric este obligat s solicite
ANRE emiterea i transferul garaniilor de origine pentru E-SRE
pe care o vinde furnizorului.
Art. 22. (1) ANRE retrage garania de origine din registrul
unic al garaniilor de origine:
a) ca urmare a expirrii datei de valabilitate a garaniei de
origine;
b) dac acea garanie de origine a fost utilizat, nainte de
expirarea duratei de valabilitate.
(2) n cazul n care n urma verificrii ANRE se dovedete c
informaiile furnizate de productorul de energie electric i
utilizate n procesul de emitere a garaniei de origine sunt
incorecte, ANRE procedeaz la anularea acesteia din registrul
unic al garaniilor de origine.
(3) Operaiunea prevzut la alin. (2) se comunic n scris
deintorului garaniei de origine n termen de 5 zile lucrtoare de
la nregistrarea acesteia n registrul unic al garaniilor de origine.
CAPITOLUL V
Registrul unic al garaniilor de origine
SECIUNEA 1
nregistrarea garaniilor de origine

Art. 23. (1) ANRE nfiineaz i actualizeaz un registru


unic al garaniilor de origine, n format electronic, care conine
informaii referitoare la garaniile de origine emise, transferate
sau retrase.
(2) Informaiile detaliate coninute n Registrul unic al
garaniilor de origine sunt cele prevzute n anexa nr. 3.
(3) Data emiterii, transferului sau retragerii garaniilor de
origine este data la care aceste operaiuni sunt nregistrate n
registrul unic prevzut la alin. (1).
(4) ANRE public lunar pe site-ul propriu lista deintorilor de
garanii de origine i numrul deinut.

Art. 24. O garanie de origine se identific printr-un cod


unic, compus din:
a) numrul de ordine care ncepe de la numrul 1 n fiecare an;
b) codul tehnologiei utilizate, conform specificaiilor din anexa
nr. 4;
c) numrul licenei de producere, dac solicitantul deine
licen;
d) codul tipului de sistem de promovare primit de productor,
conform specificaiilor din anexa nr. 5;
e) data emiterii (ziua, luna, anul);
f) data expirrii (ziua, luna, anul).
CAPITOLUL VI
Recunoaterea garaniilor de origine emise de autoritile
altor state membre ale UE
Art. 25. ANRE recunoate garaniile de origine emise de
autoritile altor state membre ale UE la cererea unui participant
la piaa de energie electric, exclusiv n ceea ce privete
informaiile prevzute la art. 10 alin. (2) i numai n scopul
declarat la art. 1 alin. (2) din prezentul regulament.
Art. 26. (1) ANRE poate refuza recunoaterea unor
garanii de origine emise de autoritile altor state membre ale
UE numai pentru motive temeinice referitoare la exactitatea,
fiabilitatea sau veridicitatea emiterii acestora.
(2) ANRE poate s retrag recunoaterea garaniilor de
origine emise de autoritile altor state membre ale UE, pentru
motivele prevzute la alin. (1).
(3) n cazurile prevzute la alin. (1) i (2), ANRE este obligat
s notifice Comisiei Europene i deintorului garaniilor de
origine refuzul/retragerea recunoaterii acestora mpreun cu
motivaia deciziei luate.
CAPITOLUL VII
Dispoziii finale
Art. 27. ANRE ntocmete anual pentru anul anterior, pn
la data de 30 martie, i public pe site-ul propriu un raport privind
garaniile de origine emise pentru energia electric produs din
SRE i livrat n reelele electrice.
Art. 28. Productorii de energie electric n cogenerare
de nalt eficien care solicit garanii de origine n baza
Procedurii privind emiterea garaniilor de origine pentru energia
electric produs n cogenerare de eficien nalt, aprobat prin
Hotrrea Guvernului nr. 1.461/2008, nu au dreptul de a solicita
emiterea de garanii de origine n baza prezentului regulament.
Art. 29. n cazul n care furnizorii de energie
comercializeaz energie din surse regenerabile consumatorilor
fcnd referire la avantajele de mediu ori alte avantaje ale
energiei din surse regenerabile, acetia vor pune la dispoziia
consumatorilor, n form sintetizat, informaii privind cantitatea
sau ponderea de energie din surse regenerabile care provine
din capaciti energetice noi ori a cror putere instalat a
crescut, devenite operaionale dup 25 iunie 2009.
Art. 30. Deinerea de garanii de origine n baza
prezentului regulament nu confer unui productor de energie
electric i dreptul de a beneficia de un sistem de promovare a
energiei electrice produse din SRE, acesta trebuind s
ndeplineasc toate condiiile de eligibilitate prevzute de lege.
Art. 31. n termen de 6 luni de la data intrrii n vigoare a
prezentului regulament, ANRE aprob Procedura privind
implementarea, funcionarea i mentenana sistemului
informatic necesar emiterii, transferului i retragerii garaniilor
de origine, precum i celelalte proceduri administrative necesare
punerii n aplicare a prevederilor prezentului regulament.
Art. 32. Dispoziiile legale care fac referire la statele
membre ale UE se aplic i celorlalte state membre ale SEE.
Art. 33. Anexele nr. 15 fac parte integrant din prezentul
regulament.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 4/4.I.2012

ANEXA Nr. 1
la regulament

Model
1.1. Cerere de emitere de garanii de origine
Domnule Preedinte,
Subsemnatul, ................................, n calitate de .............................................. la Societatea Comercial .............................,
(numele i prenumele)

(director general, administrator unic)

(denumirea firmei)

nregistrat la Oficiul registrului comerului cu nr. ......................., cu sediul social n .......................................................................,


(adresa potal)

telefon/fax nr. .................... i contul .........................................., deschis la Banca ............................................................................,


(specificaia/numrul de cont/rol)

(denumirea bncii comerciale)

sucursala .................................................................................................................., titular al licenei de producere nr. ................


(denumirea/localizarea sucursalei unde este deschis contul societii comerciale)

din data de .............., dac este cazul, solicit emiterea garaniilor de origine pentru energia electric produs din surse regenerabile
de energie, conform documentului anexat prezentei cereri (care va conine informaiile de la pct. 1.2).
n scopul comunicrii cu Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul Energiei, pot fi contactat prin telefon/fax la
nr. [nr. de telefon/fax].
Semntura
..................
1.2. Informaiile necesare obinerii unei garanii de origine
1. Denumirea i adresa productorului de energie electric care solicit o garanie de origine.
2. SRE din care s-a produs energia electric, conform celor specificate n anexa nr. 4 la regulament.
3. Data de nceput i de sfrit a perioadei de producere a energiei electrice din SRE, pentru care se solicit emiterea
garaniilor de origine.
4. Locul de producere a energiei electrice i numele capacitii de producere.
5. Puterea instalat a centralei (MW).
6. Cantitatea de energie electric (MWh) produs n perioada pentru care se solicit garanii de origine.
7. Ponderea energiei electrice produse din SRE, dac aceasta este produs ntr-o central multicombustibil (%), conform
anexei nr. 2 la regulament.
8. Procesul-verbal semnat de operatorul de reea i de productor, n care se consemneaz energia electric produs din
SRE i livrat n reeaua electric.
9. Informaii referitoare la tipul sistemului de promovare de care a beneficiat solicitantul, conform specificaiilor din anexa
nr. 5 la regulament.
10. Declaraie pe propria rspundere a reprezentatului productorului, conform creia nu a solicitat i nu va solicita garanii
de origine pentru aceeai cantitate de energie electric n alt stat membru al SEE.
ANEXA Nr. 2
la regulament

Calculul E-SRE pentru care se emit garanii de origine n cazul centralelor electrice multicombustibil/
centralelor electrice care utilizeaz deeuri municipale i care produc exclusiv energie electric
1. Pe baza datelor furnizate de operatorii economici acreditai se calculeaz lunar, exprimat n uniti de energie (MWh):
CSRE consumul de SRE,
CF consumul de combustibili convenionali (fosili), cu urmtoarele relaii de calcul:
[MWh] (1);
CSRE = QSRE, i * PISRE, i /3600
[MWh] (2),
CF = QF, i* PIF,i /3600
unde:
QSRE, i = consumul de surs regenerabil i, n [t]/[mii Nm3]
PIRES, i = puterea calorific inferioar a sursei regenerabile i, n [kJ/kg]/[kJ/Nm3]
QF, i = consumul de surs convenional i, n [t/h]/[mii Nm3/h]
PIF, i = puterea calorific inferioar a sursei convenionale i, n [kJ/kg]/[kJ/Nm3]
2. Se calculeaz PF ponderea consumului de combustibil fosil n total consum de combustibil cu relaia de calcul:
PF =

CF
CSRE + CF

* 100 [%] (3)

3. Se calculeaz PSRE ponderea consumului de SRE n total consum de combustibil cu relaia de calcul:
PSRE = 100 PF [%] (4)

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 4/4.I.2012


4. Se calculeaz ESRE energia electric produs din SRE:
ESRE = PSRE * (ELRE + ELC Ec EEP) [MWh] (5),
unde ELRE, ELC, Ec i EEP au urmtoarele semnificaii:
ELRE energia electric livrat n reeaua electric
ELC energia electric livrat la consumatori racordai la barele centralei, inclusiv pentru consumul propriu, altul dect CPT
Ec energia electric consumat (extras) din reeaua electric
EEP energia electric produs n grupuri care utilizeaz combustibili fosili.

5. Formula de calcul de la pct. 4 se aplic i n cazul centralelor electrice care utilizeaz deeuri municipale, caz n care
PSRE reprezint coninutul de biomas din deeurile municipale utilizate, exprimat n procente [%].
ANEXA Nr. 3
la regulament

REGISTRUL UNIC

al garaniilor de origine
1. Registrul unic al garaniilor de origine conine urmtoarele
informaii:
a) denumirea productorului pentru care s-a emis garania
de origine;
b) codul unic al garaniei de origine;
c) informaiile menionate la subpct. 27 ale pct. 1.2 din
anexa nr. 1 la regulament;
d) numrul i data emiterii licenei de producere a
productorului;

e) data emiterii garaniei de origine;


f) autoritatea emitent;
g) tipul sistemului de promovare, conform specificaiilor din
anexa nr. 5 la regulament;
h) alte informaii pe care autoritatea competent le consider
utile, precum cele referitoare la transfer.
2. Registrul unic al garaniilor de origine va conine i
informaii referitoare la garaniile de origine retrase, respectiv
data retragerii i motivaia.
ANEXA Nr. 4
la regulament

CODUL

tehnologiei utilizate
SRE

COD

1. Biogaz (BG)

01

2. Biolichide (BL)

02

3. Biomas (BM)

03

4. Energie aerotermal (EA)

04

5. Energie eolian (EE)

05

6. Energie hidraulic (EH)

06

7. Energie geotermal (EG)

07

8. Energie hidrotermal (EHT)

08

9. Energie solar (ES)

09

10. Gazul de fermentare a deeurilor (GFD)

10

11. Gazul de fermentare a nmolurilor din instalaiile de epurare a apelor uzate (GFN)

11
ANEXA Nr. 5
la regulament

CODIFICAREA

tipurilor de sisteme de promovare acordate


Nr.
crt.

Sistemul de promovare

Codul

1.

Fr sistem de promovare

2.

Sprijin financiar pentru investiii

3.

Sprijin financiar pentru exploatarea instalaiilor

4.

Sprijin financiar att pentru investiii, ct i pentru exploatarea instalaiilor

5.

Alte sisteme de promovare

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 4/4.I.2012

GUVERNUL ROMNIEI

HOTRRE
privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
aflate n administrarea Serviciului de Protecie i Paz
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate
public, cu modificrile i completrile ulterioare, art. 21 i 22 din Ordonana Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea i
amortizarea activelor fixe aflate n patrimoniul instituiilor publice, aprobat prin Legea nr. 493/2003, cu modificrile i completrile
ulterioare, i avnd n vedere art. 2 alin. (1) i (2) din Hotrrea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat
al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificrile i completrile ulterioare,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Art. 1. Se aprob actualizarea inventarului centralizat al
bunurilor din domeniul public al statului, aflate n administrarea
Serviciului de Protecie i Paz, potrivit datelor prevzute n
anexele nr. 1 i 2*), care fac parte integrant din prezenta hotrre.
Art. 2. Serviciul de Protecie i Paz i va actualiza n
mod corespunztor datele din evidena cantitativ-valoric i,

mpreun cu Ministerul Finanelor Publice, va opera modificarea


corespunztoare a anexei nr. 42 la Hotrrea Guvernului
nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al
bunurilor din domeniul public al statului, cu modificrile i
completrile ulterioare, referitoare la bunurile publice prevzute
la art. 1.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemneaz:
Directorul Serviciului de Protecie i Paz,
Lucian-Silvan Pahonu
Ministrul finanelor publice,
Gheorghe Ialomiianu
Bucureti, 27 decembrie 2011.
Nr. 1.292.
*) Anexele nr. 1 i 2 nu se public, fiind clasificate potrivit legii.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL ADMINISTRAIEI I INTERNELOR
Nr. 276 din 8 decembrie 2011

MINISTERUL FINANELOR PUBLICE


Nr. 3.010 din 20 decembrie 2011

ORDIN
privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategic i financiar, gestionarea,
implementarea i auditarea utilizrii asistenei financiare acordate Romniei prin intermediul
Fondului pentru Frontierele Externe din cadrul Programului general Solidaritatea i gestionarea
fluxurilor migratorii
Avnd n vedere dispoziiile:
Deciziei nr. 574/2007/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 23 mai 2007 de instituire a Fondului pentru
Frontierele Externe pentru perioada 20072013, ca parte a Programului general Solidaritatea i gestionarea fluxurilor migratorii,
publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 144 din 6 iunie 2007;
Deciziei Comisiei 2008/456/CE din 5 martie 2008 de stabilire a normelor de punere n aplicare a Deciziei
nr. 574/2007/CE a Parlamentului European i a Consiliului de instituire a Fondului pentru frontierele externe pentru perioada
20072013, ca parte a Programului general Solidaritate i gestionarea fluxurilor migratorii, n ceea ce privete sistemele de
gestiune i control ale statelor membre, normele de gestiune administrativ i financiar i eligibilitatea cheltuielilor privind proiectele
cofinanate de fond, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 167 din 27 iunie 2008,

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 4/4.I.2012

n temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea i funcionarea Ministerului
Administraiei i Internelor, aprobat cu modificri prin Legea nr. 15/2008, cu modificrile i completrile ulterioare, al art. 10 alin. (4)
din Hotrrea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea i funcionarea Ministerului Finanelor Publice, cu modificrile i
completrile ulterioare, precum i al art. 2 din Hotrrea Guvernului nr. 1.506/2007 privind abilitarea Ministerului Administraiei i
Internelor de a gestiona fondurile acordate Romniei prin Programul general Solidaritatea i gestionarea fluxurilor migratorii,
ministrul administraiei i internelor i ministrul finanelor publice emit urmtorul ordin:
Art. 1. Obiectul prezentului ordin l constituie stabilirea
cadrului general pentru planificarea strategic i financiar,
gestionarea, implementarea i auditarea utilizrii asistenei
financiare acordate Romniei prin intermediul Fondului pentru
Frontierele Externe din cadrul Programului general Solidaritatea
i gestionarea fluxurilor migratorii, denumit n continuare
Fondul.
Art. 2. (1) n sensul prezentului ordin, urmtorii termeni se
definesc astfel:
a) program multianual i program anual documentele de
planificare strategic i programare financiar, elaborate de
Romnia i aprobate de Comisia European, care au drept scop
orientarea i stimularea activitii de atingere a obiectivelor
stabilite n baza documentelor strategice sectoriale i a liniilor
directoare aprobate de Comisia European;
b) Fond Fondul pentru Frontierele Externe, astfel cum a
fost instituit prin Decizia nr. 574/2007/CE a Parlamentului
European i a Consiliului din 23 mai 2007 de instituire a Fondului
pentru Frontierele Externe pentru perioada 20072013, ca
parte a Programului general Solidaritatea i gestionarea
fluxurilor migratorii;
c) autoritate responsabil organismul abilitat s
gestioneze asistena financiar acordat Romniei prin
intermediul Fondului, s planifice i s coordoneze activitile
finanate n acest cadru i ntreaga comunicare cu Comisia
European;
d) autoritate delegat organismul desemnat de ctre
autoritatea responsabil pentru a transfera ctre beneficiarii
finali contribuia financiar a Uniunii Europene aferent
proiectelor finanate prin programele multianuale i anuale,
pentru a constata, stabili i recupera de la acetia sumele
individualizate n cadrul procedurii de constatare a neregulilor
i pentru a implementa componentele de asisten tehnic
finanate prin programele anuale;
e) autoritate de certificare organismul desemnat s
certifice declaraiile de cheltuieli aferente programelor anuale
naintea transmiterii acestora ctre Comisia European, n
conformitate cu reglementrile europene i procedurile proprii
aplicabile;
f) autoritate de audit organismul care efectueaz auditarea
utilizrii asistenei financiare acordate Romniei, n conformitate
cu procedurile proprii i cu standardele internaionale de audit
acceptate;
g) beneficiar final organismul, autoritatea, instituia sau
organizaia din sectorul public responsabil/responsabil pentru
iniierea ori iniierea i implementarea proiectelor aprobate spre
finanare, n cadrul Fondului;
h) ofier responsabil de program persoana din cadrul
administraiei publice centrale care coordoneaz autoritatea
responsabil,
avnd
ntreaga
responsabilitate
a
managementului Fondului n Romnia;
i) proiect de monopol proiect finanat n cazul situaiilor de
monopol de drept sau din raiuni de securitate;
j) organism executiv calitate n care acioneaz autoritatea
responsabil n cazul n care decide s pun n aplicare
proiectele n mod direct, ntruct caracteristicile acestora nu

permit o alt manier de punere n aplicare, de exemplu n cazul


proiectelor de monopol;
k) organism de atribuire calitate n care acioneaz
autoritatea responsabil n cazul n care pune n aplicare
proiectele, n general pe baza unei cereri deschise, anuale, de
propuneri;
l) cheltuieli eligibile cheltuieli realizate de ctre un
beneficiar final aferente aciunilor finanate n cadrul programelor
anuale care pot fi finanate att din contribuia financiar a
Uniunii Europene alocat din Fond, ct i din cofinanarea
beneficiarului final;
m) cheltuieli neeligibile cheltuielile inerente realizrii
proiectelor finanate n cadrul planurilor anuale care nu pot fi
finanate din contribuia financiar a Uniunii Europene alocat
din Fond i nici din cofinanarea beneficiarului final, conform
reglementrilor europene i naionale relevante, fr a se limita
la acestea;
n) cofinanare public orice contribuie pentru finanarea
cheltuielilor eligibile din sumele aprobate n bugetele prevzute
la art. 1 alin. (2) lit. a)g) din Legea nr. 500/2002 privind
finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare, art. 1
alin. (2) lit. a)d) din Legea nr. 273/2006 privind finanele
publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare, inclusiv
cofinanarea acordat de la bugetul de stat pentru ali beneficiari
dect cei finanai integral sau parial din bugetul de stat sau din
bugetele locale;
o) contribuia naional totalul sumelor cheltuite n cadrul
implementrii Fondului, fiind format din cofinanarea public i
cheltuielile neeligibile;
p) contribuia financiar a Uniunii Europene sumele
alocate Romniei de ctre Uniunea European din Fond pentru
finanarea obiectivelor aprobate prin programul multianual i
anual;
q) partener n cadrul proiectului orice entitate juridic ce
pune n aplicare un proiect n cooperare cu un beneficiar final,
punnd la dispoziia proiectului resurse i primind parte din
contribuia Uniunii Europene, prin intermediul beneficiarului final;
r) asociat orice autoritate naional care particip alturi
de
autoritatea
responsabil/autoritatea
delegat
la
implementarea unei aciuni finanate n cadrul Fondului, n
virtutea competenelor pe care le are n domeniul vizat
(expertiz tehnic, nivel nalt de specializare sau puteri
administrative);
s) acord de cooperare instrumentul juridic care detaliaz
decizia autoritii responsabile/autoritii delegate de a
implementa, n mod direct, o aciune finanat din Fond n
asociere cu o alt autoritate naional cu competene n
domeniul vizat;
t) debite fa de bugetul Uniunii Europene sumele datorate
bugetului Uniunii Europene ca urmare a neregulilor identificate
n cadrul proiectelor i svrite ca urmare a nerespectrii
prevederilor contractuale, a legislaiei europene relevante sau
a altor documente ncheiate ori convenite ntre Comisia
European i Guvernul Romniei i care au cauzat un prejudiciu
bugetului din care au fost finanate;

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 4/4.I.2012


u) cerere de fonduri reprezint documentul ntocmit de
ctre beneficiarii finali prin care solicit transferul sumelor
reprezentnd finanarea nerambursabil acordat. Transferul se
realizeaz prin intermediul autoritii delegate, dup aprobarea
autoritii responsabile;
v) cerere de transfer de fonduri reprezint documentul
ntocmit de ctre autoritatea delegat, n baza cererilor de
fonduri ntocmite de beneficiarii finali, prin care solicit de la
autoritatea responsabil aprobarea i transferul sumelor
reprezentnd finanarea nerambursabil acordat;
w) decizie de finanare instrumentul juridic n baza cruia
autoritatea responsabil acord finanare nerambursabil
beneficiarului final n vederea punerii n aplicare a proiectului de
monopol, ncheiat n conformitate cu procedurile elaborate de
autoritatea responsabil cu respectarea principiului separrii
corespunztoare a funciilor.
(2) n conformitate cu prevederile Deciziei nr. 574/2007/CE a
Parlamentului European i a Consiliului, se constituie
urmtoarele sisteme i funcii:
a) sistemul de gestionare i control, care cuprinde proceduri
de asigurare a corectitudinii i regularitii cheltuielilor declarate
n cadrul programelor anuale, proceduri privind identificarea i
definirea funciilor ndeplinite de autoritile implicate n
gestionarea Fondului, proceduri detaliate privind punerea n
aplicare a sarcinilor delegate, proceduri de raportare i
monitorizare a neregulilor i de recuperare a sumelor pltite n
mod nejustificat, n vederea asigurrii existenei unei piste de
audit suficiente;
b) sistemul de monitorizare, care este coordonat de comitetul
de monitorizare, compus din reprezentani ai autoritii
responsabile i ai autoritii delegate. n cadrul comitetului de
monitorizare, Autoritatea de Audit de pe lng Curtea de Conturi
i autoritatea de certificare particip n calitate de observator.
Comitetul de monitorizare analizeaz stadiul proiectelor i
aciunilor finanate din Fond pentru fazele de programare,
contractare, implementare i evaluare, pe baza raportrilor
semestriale elaborate de autoritatea responsabil. n acest
sens, comitetul de monitorizare stabilete msurile necesare
pentru implementarea corespunztoare a proiectelor i aciunilor
finanate n cadrul Fondului. Comitetul de monitorizare se
reunete semestrial i este prezidat de conductorul autoritii
responsabile. Secretariatul comitetului de monitorizare este
asigurat de ctre Serviciul fonduri europene din cadrul Direciei
generale afaceri europene i relaii internaionale din cadrul
Ministerului Administraiei i Internelor;
c) sistemul de control la faa locului, care const n
controalele efectuate de ctre autoritatea responsabil sau
comisia mixt de control la faa locului. Comisia mixt de control
la faa locului este format din reprezentani ai autoritii
responsabile i ai autoritii delegate avnd ca scop efectuarea
verificrilor cu privire la aspecte de natur administrativ,
financiar, tehnic i fizic a proiectelor, pentru a se asigura c,
din punctul de vedere al obiectivului proiectului, cheltuielile
declarate sunt reale i legitime, iar proiectele finanate respect
regulile de implementare. Preedinia comisiei mixte de control
la faa locului este deinut de ctre autoritatea responsabil.
Activitile de control se finalizeaz cu ntocmirea, de ctre
autoritatea responsabil sau, dup caz, de ctre comisia mixt
de control la faa locului, a raportului de control care st la baza
ntocmirii titlului de crean de ctre compartimentul specializat
din cadrul autoritii delegate, n conformitate cu prevederile
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 66/2011 privind
prevenirea, constatarea i sancionarea neregulilor aprute n

obinerea i utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor


publice naionale aferente acestora;
d) sistemul de verificare a sesizrilor interne sau externe, a
alertelor la neregul/fraud primite de ctre autoritatea
responsabil sau autoritatea delegat, care const n activitile
de prevenire, constatare a neregulilor, de stabilire i de
recuperare a creanelor bugetare rezultate din nereguli, activiti
efectuate de ctre o comisie mixt de verificare format din
reprezentani desemnai ai autoritii delegate i ai autoritii
responsabile, la sediul beneficiarilor finali ai finanrii, n
conformitate cu prevederile Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 66/2011. Preedinia comisiei mixte de verificare este
deinut de ctre autoritatea delegat;
e) sistemul de audit instituit la nivelul autoritii de audit, care
const n efectuarea unor verificri a cheltuielilor declarate, pe
baza unui eantion care trebuie s reprezinte cel puin 10% din
totalul cheltuielilor declarate eligibile pentru fiecare program
anual.
Art. 3. (1) Sumele corespunztoare contribuiei financiare
a Uniunii Europene acordate Romniei din Fond se vireaz n
contul de valut al Ministerului Finanelor Publice deschis la
Centrala Bncii Naionale a Romniei.
(2) Sumele aferente Fondului se gestioneaz de Ministerul
Administraiei i Internelor i de celelalte instituii beneficiare.
(3) Fondurile externe nerambursabile aferente proiectelor,
respectiv componentelor de asisten tehnic implementate din
Fond se cuprind de ctre beneficiari, respectiv de ctre
autoritatea delegat n bugetul fondurilor externe
nerambursabile, anexa la bugetul acestora, la titlul Proiecte cu
finanare din fonduri externe nerambursabile, articolul Sume
aferente Fondului Frontierelor Externe.
(4) n termen de dou zile lucrtoare de la solicitarea
Ministerului Administraiei i Internelor, Ministerul Finanelor
Publice vireaz n contul indicat de acesta sumele n valut
aferente Fondului, ncasate n contul prevzut la alin. (1).
(5) Contractele pentru derularea proiectelor finanate din
Fond sunt ncheiate n moneda euro.
(6) Plile din cadrul contractelor finanate din Fond sunt
efectuate n moneda naional.
(7) Disponibilul aferent Fondului poate fi utilizat cu aprobarea
prealabil a Ministerului Administraiei i Internelor, n calitate
de autoritate responsabil, pentru finanarea unor proiecte n
derulare, chiar dac instituia beneficiar n cauz nu a solicitat
transferul sumelor pentru efectuarea plilor.
(8) Creditele bugetare, altele dect cele aferente fondurilor
externe nerambursabile, se cuprind n bugetul beneficiarilor
finali, la sursa de finanare 01 Buget de stat, la poziia distinct
menionat la alin. (3), astfel:
a) sumele reprezentnd cofinanarea public pentru
proiectele finanate din Fond, conform programrii anuale
transmise spre aprobare Comisiei Europene;
b) sumele necesare continurii finanrii proiectelor finanate
din Fond, n cazul indisponibilitii temporare a contribuiei
financiare a Uniunii Europene;
c) sumele necesare finanrii cheltuielilor neeligibile aferente
proiectelor finanate, inclusiv TVA i diferene de curs valutar.
(9) Pentru componentele de asisten tehnic finanate din
Fond, creditele bugetare, altele dect cele aferente fondurilor
externe nerambursabile, se cuprind n bugetul autoritii
delegate, la sursa de finanare 01 Buget de stat, la poziia
distinct menionat la alin. (3), astfel:
a) sumele necesare finanrii cheltuielilor aferente
transferului de fonduri din conturile autoritii delegate n
conturile contractanilor, beneficiarilor activitilor finanate din

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 4/4.I.2012

componentele de asisten tehnic i beneficiarilor finali ai


proiectelor finanate din Fond;
b) sumele necesare finanrii cheltuielilor neeligibile aferente
componentelor de asisten tehnic, inclusiv TVA i diferene de
curs valutar.
(10) Sumele utilizate de ctre beneficiarii finali, n vederea
continurii implementrii proiectelor finanate din Fond, n cazul
indisponibilitii temporare a contribuiei financiare a Uniunii
Europene,
sunt
rambursate
de
ctre
autoritatea
responsabil/autoritatea delegat n conturile de venituri
bugetare, conturi de cheltuieli bugetare, respectiv conturi de
disponibiliti, n funcie de tipul cheltuielilor, ale beneficiarilor,
din care au fost finanate proiectele, ca urmare a primirii
disponibilului aferent Fondului de la Comisia European.
(11) Disponibilitile din contribuia financiar a Uniunii
Europene i din contribuia naional aferente Fondului rmase
la sfritul anului bugetar n curs n conturile deschise pentru
gestionarea proiectelor finanate din Fond se reporteaz n anul
urmtor pstrndu-se destinaia iniial.
(12) Pe baza deciziei autoritii responsabile, dobnda
acumulat n conturile deschise pentru gestionarea Fondului se
utilizeaz n cadrul programului anual n cauz, fiind considerat
resurs a statului membru cu titlu de cofinanare public i este
declarat Comisiei Europene la momentul elaborrii declaraiei
de cheltuieli ca parte a raportului final privind punerea n aplicare
a programului anual n cauz.
(13) Penalitile contractuale aplicate pentru nendeplinirea
corespunztoare a contractelor finanate din Fond, precum i
sumele rezultate din executarea garaniilor bancare emise
pentru proiectele finanate din Fond sunt considerate resurse
ale statului membru i se fac venit la bugetul de stat, n termen
de 30 de zile de la data primirii din partea Comisiei Europene a
scrisorii de aprobare a raportului final pentru punerea n aplicare
a programului anual n cauz.
Art. 4. Se desemneaz Direcia general afaceri europene
i relaii internaionale din cadrul Ministerului Administraiei i
Internelor, denumit n continuare D.G.A.E.R.I., n calitate de
autoritate responsabil pentru gestionarea asistenei europene
acordate Romniei din Fond i a sumelor reprezentnd
contribuia naional aferent.
Art. 5. Autoritatea responsabil are urmtoarele atribuii
principale:
a) elaboreaz programul multianual i programele anuale,
asigurnd att corelarea msurilor prevzute cu celelalte
documente strategice din domeniile vizate de problematica
Programului general, ct i coerena i complementaritatea
dintre cofinanarea din Fond i din alte instrumente financiare
naionale i europene relevante, i le supune aprobrii
comitetului director n conformitate cu prevederile Ordinului
ministrului internelor i reformei administrative nr. 604/2008
privind sistemul decizional i de monitorizare a implementrii
proiectelor din cadrul Programului general Solidaritatea i
gestionarea fluxurilor migratorii, denumit n continuare comitet
director;
b) organizeaz, n conformitate cu normele i practicile
naionale n vigoare, consultri cu autoritile i organismele
implicate n aplicarea programului multianual/anual;
c) furnizeaz consultan i sprijin beneficiarilor finali n
procesul de stabilire a aciunilor pentru programul multianual,
evalueaz i selecteaz proiectele n urma consultrii cu
instituiile implicate, n cazul n care au fost propuse prea multe
proiecte sau al supradimensionrii bugetului, de ctre oricare
dintre beneficiarii finali;

d) asigur punerea n aplicare a Fondului, conform scopului


i principiilor definite n reglementrile europene specifice i cu
respectarea legislaiei naionale n vigoare;
e) iniiaz modificri ale programului multianual, n
conformitate cu prevederile art. 22 din Decizia nr. 574/2007/CE
a Parlamentului European i a Consiliului;
f) n cazul unor situaii temeinic motivate, care nu au fost
prevzute n momentul elaborrii programului anual i care
necesit o aciune urgent, aprob revizuirea a pn la 10% din
defalcarea financiar a contribuiei fondului ntre diferitele aciuni
ale programului anual sau poate aloca pn la 10% din
defalcarea altor aciuni conforme cu direciile de aciune stabilite
i informeaz, n mod corespunztor, Comisia European cu
privire la programul anual revizuit;
g) organizeaz procedurile de evaluare i atribuire a
proiectelor de monopol de drept i semneaz deciziile de
finanare;
h) monitorizeaz obinerea rezultatelor generale i a
impactului, astfel cum acestea au fost definite prin programul
multianual i programele anuale, prin efectuarea de controale
la faa locului i prin analizarea rapoartelor periodice elaborate
de beneficiarii finali i de autoritile implicate n gestionarea
proiectelor finanate din Fond;
i) efectueaz misiuni de control individual sau mpreun cu
autoritatea delegat n cadrul comisiei mixte de control cu privire
la aspectele administrative, financiare, tehnice i fizice ale
proiectelor, cu scopul de a se asigura dac cheltuielile declarate
sunt reale i legitime, dac proiectele finanate au fost executate
n conformitate cu acordurile de finanare, dac s-au respectat
normele privind contribuia european acordat, cererile de
fonduri ale beneficiarului final sunt corecte i dac proiectele i
cheltuielile au respectat normele europene i naionale
relevante, precum i de a se asigura c acestea evit dubla
finanare a cheltuielilor cu alte sisteme europene sau naionale
i cu alte perioade de programare;
j) n cadrul comisiei mixte de verificare, particip la verificarea
sesizrilor interne sau externe, a alertelor la neregul/fraud
primite de ctre autoritatea responsabil sau autoritatea
delegat, conform prevederilor Ordonanei de urgen a
Guvernului nr. 66/2011;
k) verific i aprob cererile de transfer de fonduri ntocmite
de autoritatea delegat i transmite autoritii delegate
instruciuni de urmat, n vederea efecturii transferurilor de
fonduri ctre beneficiarii finali sau a punerii la dispoziie a unor
informaii adiionale, dup caz;
l) monitorizeaz activitatea autoritii delegate prin analizarea
rapoartelor i a transferurilor de fonduri ctre beneficiarii finali;
m) desfoar activiti de identificare, constatare a
neregulilor, de stabilire i de recuperare a creanelor bugetare
rezultate din nereguli, n situaiile n care autoritatea delegat
poate fi stabilit ca debitor;
n) primete i analizeaz rapoartele de nereguli transmise
de ctre autoritatea delegat;
o) raporteaz Comisiei Europene orice neregul care a fcut
obiectul unei prime constatri administrative sau judiciare n
raportul intermediar ori final privind punerea n aplicare a
programelor anuale n conformitate cu art. 27 din Decizia
Comisiei nr. 2008/456/CE din 5 martie 2008 de stabilire a
normelor de punere n aplicare a Deciziei nr. 574/2007/CE a
Parlamentului European i a Consiliului de instituire a Fondului
pentru frontierele externe pentru perioada 20072013, ca parte
a Programului general Solidaritate i gestionarea fondurilor
migratorii, n ceea ce privete sistemele de gestiune i control
ale statelor membre, normele de gestiune administrativ i

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 4/4.I.2012


financiar i eligibilitatea cheltuielilor privind proiecte cofinanate
de Fond;
p) monitorizeaz efectuarea coreciilor financiare i
recuperarea sumelor pltite nejustificat de ctre autoritatea
delegat, precum i a plilor efectuate ctre bugetul general al
Uniunii Europene, n cazul cheltuielilor constatate ca fiind
neeligibile;
q) avizeaz procedurile de lucru ale instituiilor implicate n
implementarea Fondului;
r) se asigur c evalurile Fondului respect termenele
prevzute i standardele de calitate stabilite de Comisia
European;
s) se asigur c autoritatea de audit primete, n scopul
desfurrii misiunilor de audit, toate informaiile necesare
privind procedurile de gestionare utilizate i proiectele i
aciunile cofinanate din Fond;
t) se asigur c autoritatea de certificare primete toate
informaiile necesare privind procedurile i verificrile
desfurate cu privire la cheltuielile efectuate, n vederea
realizrii certificrii;
u) elaboreaz i prezint Comisiei Europene rapoarte
intermediare i finale privind punerea n aplicare a programelor
anuale, certificri emise de ctre autoritatea de certificare i
cereri de pli sau, dup caz, declaraii de restituire;
v) pstreaz nregistrri pentru fiecare activitate n versiuni
certificate, conform cu originalul, pe suporturi de date acceptate
i n condiii corespunztoare;
w) coordoneaz activitatea comitetului de monitorizare,
prezint membrilor acestuia recomandrile primite de la Comisia
European i se asigur de implementarea, n termenele
stabilite, a msurilor de ndeplinire a acestora;
x) coopereaz cu Comisia European la realizarea
evalurilor ex-post a implementrii Fondului asupra rezultatelor
i concluziilor acestei evaluri;
y) rspunde, mpreun cu autoritatea delegat i cu
beneficiarii finali, pentru respectarea msurilor din programele
multianuale/anuale aprobate i pentru eligibilitatea operaiunilor
finanate din Fond, aplicnd un management financiar i tehnic
riguros i transparent;
z) aprob documentele privind publicitatea i vizibilitatea
proiectelor i a aciunilor finanate din Fond.
Art. 6. Se desemneaz Oficiul de pli i contractare Phare
din cadrul Ministerului Finanelor Publice, denumit n continuare
OPCP, pentru ndeplinirea funciei de autoritate delegat pentru
gestionarea asistenei europene acordate Romniei prin Fond.
Art. 7. Autoritatea delegat are urmtoarele atribuii
principale:
a) deschide conturi n euro/RON pentru gestionarea sumelor
aferente Fondului, precum i pentru recuperarea debitelor;
b) primete, verific i aprob cererile de fonduri ntocmite
de ctre beneficiarii finali;
c) ntocmete cereri de transfer de fonduri i le nainteaz
ctre autoritatea responsabil n vederea verificrii acestora i
aprobrii transferului de fonduri;
d) efectueaz ctre beneficiarii finali transferul fondurilor,
dup primirea aprobrii autoritii responsabile, conform deciziei
de finanare emise de autoritatea responsabil;
e) asigur meninerea evidenelor financiare i pstrarea
tuturor documentelor justificative privind operaiunile pe care le
deruleaz cu respectarea termenelor de pstrare legale pentru
fiecare program/proiect/contract;
f) opereaz n conturile deschise pentru gestionarea sumelor
aferente Fondului, n condiiile efecturii tuturor verificrilor
standard i a reconcilierilor bancare necesare;

11

g) transmite lunar ctre autoritatea responsabil, n copie


conform cu originalul, documentele contabile justificative i
documentele-suport, documentele de plat sau alte documente
cu valoare justificativ privind operaiunile care s-au derulat n
luna anterioar;
h) furnizeaz autoritii de certificare i autoritii
responsabile rapoarte lunare privind situaia financiar a fiecrui
contract i informaii actualizate privind transferurile de fonduri
efectuate;
i) efectueaz periodic, cu autoritatea responsabil i cu
beneficiarii finali, reconcilierea datelor contabile privind sumele
ncasate/transferate;
j) particip la misiunile de control n cadrul comisiei mixte de
control la faa locului, desfurnd verificri ce vizeaz aspecte
de natur administrativ, tehnic, financiar i fizic a
proiectelor finanate;
k) centralizeaz rapoartele de nereguli transmise de ctre
autoritile implicate, iar, trimestrial, elaboreaz rapoarte de
nereguli cuprinztoare pentru ntreg Fondul i le transmite
autoritii responsabile;
l) recupereaz de la beneficiarii finali sumele
neutilizate/nejustificate;
m) ntreprinde msurile necesare pentru asigurarea auditrii
conturilor de ctre autoritile naionale, coopereaz cu Comisia
European i Curtea de Conturi i sprijin aceste instituii n
ndeplinirea cerinelor de audit;
n) desfoar activiti de identificare, constatare a
neregulilor, de stabilire i de recuperare a creanelor bugetare
rezultate din nereguli, n situaiile n care autoritatea delegat
nu poate fi stabilit ca debitor;
o) particip n calitate de preedinte n cadrul misiunilor de
verificare a sesizrilor i/sau alertelor la neregul/fraud n
cadrul comisiei mixte, contrasemnnd raportul de verificare emis
la finalizarea verificrilor desfurate n temeiul Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 66/2011;
p) ntocmete procesul-verbal de constatare a neregulilor n
baza constatrilor inserate n raportul de verificare menionat la
lit. o), care constituie titlu de crean n temeiul Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 66/2011;
q) pentru componentele de asisten tehnic finanate din
Fond, asigur derularea procedurilor de achiziii publice, n
conformitate cu legislaia naional n domeniul achiziiilor
publice, pentru toate activitile aprobate de autoritatea
responsabil i asigur administrarea contractelor;
r) autorizeaz i efectueaz pli pentru activitile finanate
din componentele de asisten tehnic, ctre contractani,
respectiv ctre beneficiarii activitilor finanate din
componentele de asisten tehnic, n baza documentelor de
plat verificate i aprobate de ctre autoritatea responsabil cu
meniunea citit i aprobat i a documentelor justificative
aferente;
s) operaionalizeaz i asigur funcionarea sistemului
contabil necesar administrrii financiare a Fondului.
Art. 8. (1) Se desemneaz structura specializat a
Direciei generale financiare din cadrul Ministerului Administraiei
i Internelor pentru ndeplinirea funciei de autoritate de
certificare pentru asistena acordat din Fond.
(2) Atribuiile autoritii de certificare sunt prevzute n art. 31
din Decizia nr. 574/2007/CE a Parlamentului European i a
Consiliului.
(3) Autoritatea responsabil, autoritatea delegat i
beneficiarii finali au obligaia s transmit autoritii de certificare
informaiile i documentele necesare n scopul certificrii, n
termenele i conform precizrilor stabilite prin procedura

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 4/4.I.2012

interinstituional privind informarea adecvat a autoritii de


certificare.
Art. 9. (1) Se desemneaz Autoritatea de Audit de pe
lng Curtea de Conturi a Romniei n calitate de autoritate de
audit pentru asistena financiar acordat Romniei de ctre
Uniunea European prin intermediul Fondului.
(2) Atribuiile autoritii de audit sunt prevzute la art. 32 din
Decizia nr. 574/2007/CE a Parlamentului European i a
Consiliului i la art. 20 alin. (2) din Decizia Comisiei
nr. 456/2008/CE.
(3) Situaia rezumativ anual a auditurilor prevzut la
art. 53b (3) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al
Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar
aplicabil bugetului general al Comunitilor Europene, cu
modificrile ulterioare, se realizeaz de ctre Autoritatea de
Audit de pe lng Curtea de Conturi a Romniei.
Art. 10. Evaluarea procesului de implementare a Fondului
se realizeaz de ctre autoritatea responsabil prin
externalizarea acestor servicii, n baza unui contract de achiziie
public sau prin resurse proprii, cu aprobarea ofierului
responsabil de program.
Art. 11. Beneficiarii finali ai asistenei financiare acordate
din Fond au urmtoarele atribuii principale:
a) identific propuneri de proiecte finanate din fondurile
alocate din Fond i contribuia naional pe baza prioritilor
stabilite n programul multianual i le nainteaz autoritii
responsabile pentru aprobare;
b) ntreprind toate demersurile pe care le presupune
exerciiul de programare, n vederea asigurrii eligibilitii
proiectelor propuse, completarea sau modificarea fiei de
proiect i redimensionarea bugetului solicitat;
c) elaboreaz norme procedurale proprii de lucru care sunt
supuse avizrii de ctre ofierul responsabil de program;
d) administreaz proiectele i contractele aferente acestora
i ntreprind msurile necesare pentru a asigura ndeplinirea de
ctre contractant a sarcinilor ce i revin conform contractului;
e) actualizeaz programul anual al achiziiilor publice propriu,
prin includerea procedurilor de achiziie public derulate n
vederea atribuirii/ncheierii contractelor/acordurilor-cadru de
furnizare/servicii/lucrri prevzute n programele anuale i
multianuale;
f) ntocmesc documentaiile de atribuire, stabilind
specificaiile tehnice, criteriile de calificare i/sau selecie i
factorii de evaluare, determin valorile estimative ale
contractelor i elaboreaz proiectele de contract;
g) organizeaz procedura de achiziii pentru proiectele
finanate din fondurile alocate din Fond i contribuia naional
i evalueaz ofertele depuse conform prevederilor legislaiei
naionale aplicabile n materia achiziiilor publice;
h) atribuie i ncheie contractele de achiziie public n cadrul
proiectelor finanate din Fond n conformitate cu legislaia
naional n vigoare privind achiziiile publice;
i) atunci cnd este cazul, supun modificrii contractele att
pentru asigurarea conformitii cu reglementrile legislaiei
europene i naionale n vigoare, ct i n condiiile prevederilor
contractuale i informeaz n acest sens autoritatea
responsabil i autoritatea delegat;
j) autorizeaz i efectueaz pli ctre contractani, n baza
facturilor nsoite de documentele justificative necesare
efecturii plii, prevzute n contract;
k) ntocmesc i transmit autoritii delegate cereri de fonduri
nsoite de documente justificative aferente, n conformitate cu
decizia de finanare;

l) furnizeaz autoritii responsabile i autoritii delegate,


lunar, informaii privind planificarea procedurii de achiziii, a
evalurii ofertelor, a atribuirii contractelor, rapoarte referitoare la
situaia financiar a fiecrui proiect, precum i evidene detaliate
privind plile efectuate;
m) asigur meninerea evidenelor financiare privind
operaiunile pe care le deruleaz;
n) supravegheaz n permanen ndeplinirea de ctre
contractant a obligaiilor asumate n conformitate cu contractul
semnat;
o) rspund de recepia bunurilor, serviciilor i a lucrrilor
menionate n facturile emise de contractani, ntocmesc
documentaia de recepie n vederea efecturii plilor conform
condiiilor contractuale i ntocmesc i pstreaz nregistrrile
aferente recepiei;
p) in evidena repartizrii i utilizrii bunurilor achiziionate
din fondurile alocate din Fond i contribuia naional, conform
destinaiei i scopului prevzute n program;
q) pun la dispoziia structurilor de control i audit toate datele
i informaiile solicitate;
r) asigur publicitatea aciunilor realizate i a bunurilor
achiziionate, conform prevederilor europene n vigoare, i
transmit spre aprobare materialele de promovare autoritii
responsabile;
s) suport cheltuielile considerate neeligibile de ctre
Comisia European, autoritile de audit naionale i europene,
precum i alte instituii i structuri abilitate cu atribuii de control
n ceea ce privete gestionarea financiar a proiectelor finanate
din Fond;
) rspund, mpreun cu autoritatea responsabil i
autoritatea delegat, pentru respectarea msurilor din
programele multianuale/anuale aprobate i pentru eligibilitatea
operaiunilor finanate din Fond, aplicnd un management
financiar i tehnic riguros i transparent;
t) ntocmesc documentele de raportare lunar privind stadiul
implementrii contractelor, rapoartele de monitorizare i
evaluare a contractelor, conform procedurilor Fondului, i le
supun aprobrii autoritii responsabile;
) operaionalizeaz i asigur funcionarea sistemului
contabil necesar gestionrii sumelor primite din Fond;
u) utilizeaz registre contabile i asigur nregistrarea
contabil adecvat a serviciilor/bunurilor/lucrrilor finanate din
Fond;
v) asigur transmiterea ctre autoritatea responsabil i
autoritatea delegat, la solicitarea acestora, a informaiilor i
documentelor privind nregistrarea n contabilitate a
serviciilor/bunurilor/lucrrilor finanate din Fond;
w) organizeaz i pstreaz arhiva documentaiei proiectelor
finanate din Fond.
Art. 12. (1) n vederea reflectrii fondurilor acordate
Romniei prin Programul general n poziia net a Romniei n
relaia financiar cu Uniunea European, Unitatea de
coordonare a relaiilor bugetare cu Uniunea European din
cadrul Ministerului Finanelor Publice primete de la autoritatea
responsabil i prelucreaz datele privind contribuia financiar
a Uniunii Europene, conform procedurii i modelului elaborate
de Ministerul Finanelor Publice.
(2) Autoritatea responsabil transmite Unitii de coordonare
a relaiilor bugetare cu Uniunea European din cadrul
Ministerului Finanelor Publice urmtoarele informaii, conform
procedurii elaborate de Ministerul Finanelor Publice:
a) estimrile alocrilor bugetare anuale pentru Romnia,
comunicate de Comisia European pentru Fond, n conformitate

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 4/4.I.2012

13

cu art. 23 alin. (2) din Decizia nr. 574/2007/CE a Parlamentului


European i a Consiliului;
b) situaia sumelor necesare achitrii debitelor fa de
bugetul Uniunii Europene, inclusiv a achitrii acestora i a
majorrilor de ntrziere ca urmare a nerecuperrii la timp a
sumelor de la beneficiari;
c) situaia sumelor aferente contribuiei financiare a Uniunii
Europene, transferate de Comisia European, pentru Fond.
Art. 13. La data intrrii n vigoare a prezentului ordin,
prevederile Ordinului ministrului internelor i reformei
administrative i al ministrului economiei i finanelor

nr. 398/168/2008 privind stabilirea cadrului general pentru


planificarea strategic i financiar, gestionarea, implementarea
i auditarea utilizrii fondurilor acordate Romniei prin
Programul general Solidaritatea i gestionarea fluxurilor
migratorii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 170 din
5 martie 2008, cu modificrile i completrile ulterioare,
referitoare la Fondul pentru frontierele externe pentru perioada
20072013, nu se mai aplic.
Art. 14. Prezentul ordin intr n vigoare la data publicrii n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

Ministrul administraiei i internelor,


Constantin-Traian Iga

Ministrul finanelor publice,


Gheorghe Ialomiianu

MINISTERUL SNTII

ORDIN
privind completarea anexei la Ordinul ministrului sntii nr. 870/2004 pentru aprobarea
Regulamentului privind timpul de munc, organizarea i efectuarea grzilor n unitile publice
din sectorul sanitar
Avnd n vedere Referatul Direciei organizare i politici salariale nr. R.L. 4.538 din 28 decembrie 2011,
n temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) i (4) din Hotrrea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea i funcionarea
Ministerului Sntii, cu modificrile i completrile ulterioare,
ministrul sntii emite urmtorul ordin:
Art. I. Anexa la Ordinul ministrului sntii nr. 870/2004
pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munc,
organizarea i efectuarea grzilor n unitile publice din sectorul
sanitar, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 671 din 26 iulie 2004, cu modificrile ulterioare, se
completeaz dup cum urmeaz:
1. Dup articolul 38 se introduce un nou articol, articolul 381,
cu urmtorul cuprins:
Art. 381. (1) Continuitatea asistenei medicale se poate
asigura i prin gard la domiciliu.
(2) Garda la domiciliu se organizeaz pe specialiti.
(3) Se poate organiza gard la domiciliu, pe specialiti, dac
n seciile sau compartimentele cu paturi, precum i n
ambulatoriul integrat al spitalului sunt ncadrai cel puin 2 medici
n specialitatea respectiv.
(4) n garda la domiciliu, pe specialiti, pot fi cooptai i
medici care nu sunt angajai n unitatea respectiv, dar care sunt
confirmai prin ordin al ministrului sntii n specialitatea
stabilit pentru garda la domiciliu.
(5) Garda la domiciliu se organizeaz, n zilele lucrtoare,
ntre ora de terminare a programului stabilit pentru activitatea
curent a medicilor din cursul dimineii i ora de ncepere a
programului de diminea din ziua urmtoare.

(6) n zilele de repaus sptmnal, zilele de srbtori legale


i n celelalte zile n care, potrivit reglementrilor legale, nu se
lucreaz, garda la domiciliu ncepe de diminea i dureaz
24 de ore.
(7) Medicul care asigur garda la domiciliu n acest interval
are obligaia de a rspunde la solicitrile primite din partea
medicului coordonator de gard i de a se prezenta la unitatea
sanitar ntr-un interval de maximum 20 de minute.
(8) Pe toat perioada efecturii grzii la domiciliu, starea
fizic i psihic a medicului nominalizat trebuie s permit
acordarea corespunztoare a serviciilor medicale, n situaii de
urgen, conform competenelor profesionale ale acestuia.
2. La articolul 44, dup alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul 3, cu urmtorul cuprins:
(3) Programul lunar al grzilor la domiciliu se ntocmete de
directorul medical i se aprob de conducerea unitii sanitare.
3. La articolul 56, dup alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (3), cu urmtorul cuprins:
(3) Pentru spitalele municipale i oreneti cu un numr
redus de paturi se poate organiza i gard la domiciliu pentru
specialiti medicale sau specialiti chirurgicale, n funcie de
ponderea majoritar a paturilor aferente celor dou grupe de
specialiti clinice.
Art. II. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.

Ministrul sntii,
Ritli Ladislau
Bucureti, 28 decembrie 2011.
Nr. 1.768.

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 4/4.I.2012

MINISTERUL FINANELOR PUBLICE

ORDIN
privind stabilirea nivelului comisionului unic de analiz i a comisionului de gestiune a garaniilor
acordate de Fondul Naional de Garantare a Creditelor pentru ntreprinderile Mici i Mijlocii S.A.
IFN, n numele i n contul statului romn, n cadrul Programului Prima cas
Avnd n vedere prevederile art. 2 lit. b) din anexa nr. 2 la Hotrrea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor
de implementare a programului Prima cas, cu modificrile i completrile ulterioare;
n temeiul art. 10 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea i funcionarea Ministerului Finanelor
Publice, cu modificrile i completrile ulterioare,
ministrul finanelor publice emite urmtorul ordin:
Art. 1. Finanatorii care solicit Fondului Naional de
Garantare a Creditelor pentru ntreprinderile Mici i Mijlocii S.A.
IFN (FNGCIMM) emiterea unei promisiuni de garantare vor face
dovada achitrii unui comision unic de analiz de 0,15% pe an
din valoarea promisiunii de garantare.

Art. 2. Pentru semestrul I al anului 2012 se aprob comisionul


de gestiune a garaniilor acordate de FNGCIMM, n numele i n
contul statului romn, n cadrul Programului Prima cas, la nivelul
de 0,49% pe an, calculat la valoarea garaniei statului.
Art. 3. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.

Ministrul finanelor publice,


Gheorghe Ialomiianu

Bucureti, 28 decembrie 2011.


Nr. 3.025.

MINISTERUL FINANELOR PUBLICE

ORDIN
privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garaniilor acordate de Fondul Naional
de Garantare a Creditelor pentru ntreprinderile Mici i Mijlocii S.A. IFN, n numele i n contul
statului romn, n cadrul Programului privind reabilitarea termic a cldirilor de locuit
cu finanare prin credite bancare cu garanie guvernamental
Avnd n vedere prevederile art. 42 din Normele de aplicare a Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 69/2010 privind
reabilitarea termic a cldirilor de locuit cu finanare prin credite bancare cu garanie guvernamental, aprobate prin Hotrrea
Guvernului nr. 736/2010, cu modificrile i completrile ulterioare,
n temeiul art. 10 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea i funcionarea Ministerului Finanelor
Publice, cu modificrile i completrile ulterioare,
ministrul finanelor publice emite urmtorul ordin:
Art. 1. Pentru semestrul I al anului 2012 se aprob
comisionul de gestiune a garaniilor acordate de Fondul
Naional de Garantare a Creditelor pentru ntreprinderile Mici
i Mijlocii S.A. IFN, n numele i n contul statului romn, n
cadrul Programului privind reabilitarea termic a cldirilor de

locuit cu finanare prin credite bancare cu garanie


guvernamental, la nivelul de 0,75% pe an, calculat la soldul
finanrii garantate.
Art. 2. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.

Ministrul finanelor publice,


Gheorghe Ialomiianu

Bucureti, 28 decembrie 2011.


Nr. 3.026.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 4/4.I.2012

15

MINISTERUL FINANELOR PUBLICE

ORDIN
privind stabilirea nivelului comisionului unic de analiz i a comisionului de gestiune a garaniilor
acordate de Fondul Naional de Garantare a Creditelor pentru ntreprinderile Mici i Mijlocii S.A.
IFN, n numele i n contul statului romn, n cadrul Programului de sprijin pentru beneficiarii
proiectelor n domenii prioritare pentru economia romneasc, finanate din instrumentele
structurale ale Uniunii Europene alocate Romniei
Avnd n vedere prevederile art. 5 alin. (2) i (3), i art. 10 alin. (1) i (2) din Normele de implementare a Programului de
sprijin pentru beneficiarii proiectelor n domenii prioritare pentru economia romneasc, finanate din instrumentele structurale ale
Uniunii Europene alocate Romniei, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 175/2010, cu modificrile i completrile ulterioare,
n temeiul art. 10 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea i funcionarea Ministerului Finanelor
Publice, cu modificrile i completrile ulterioare,
ministrul finanelor publice emite urmtorul ordin:
Art. 1. Pentru analiza documentaiei care nsoete
solicitarea de obinere a acordului de principiu privind emiterea
garaniei n cadrul Programului de sprijin conform art. 10 alin. (1)
i (2) din Normele de implementare a Programului de sprijin
pentru beneficiarii proiectelor n domenii prioritare pentru
economia romneasc, finanate din instrumentele structurale
ale Uniunii Europene alocate Romniei, aprobate prin Hotrrea
Guvernului nr. 175/2010, cu modificrile i completrile
ulterioare, Fondul Naional de Garantare a Creditelor pentru

ntreprinderile Mici i Mijlocii S.A. IFN percepe un comision


unic de analiz n sum de 500 lei.
Art. 2. Pentru semestrul I al anului 2012 se aprob
comisionul de gestiune a garaniilor acordate de Fondul Naional
de Garantare a Creditelor pentru ntreprinderile Mici i Mijlocii
S.A. IFN, n numele i n contul statului romn, n cadrul
Programului de sprijin, la nivelul de 0,49% pe an, calculat la
soldul finanrii garantate.
Art. 3. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.

Ministrul finanelor publice,


Gheorghe Ialomiianu

Bucureti, 28 decembrie 2011.


Nr. 3.027.

MINISTERUL FINANELOR PUBLICE

ORDIN
privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garaniilor acordate de Fondul Naional
de Garantare a Creditelor pentru ntreprinderile Mici i Mijlocii S.A. IFN, n numele i n contul
statului romn, n cadrul Programului Mihail Koglniceanu
Avnd n vedere prevederile art. 2 lit. h) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului
Mihail Koglniceanu pentru ntreprinderi mici i mijlocii,
n temeiul art. 10 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea i funcionarea Ministerului Finanelor
Publice, cu modificrile i completrile ulterioare,
ministrul finanelor publice emite urmtorul ordin:
Art. 1. Pentru anul 2012 se aprob nivelul primei de
garantare de 2,6% pe an, format din comisionul de risc de
1,6% pe an cuvenit Ministerului Finanelor Publice i
comisionul de administrare de 1% cuvenit Fondului Naional

de Garantare a Creditelor pentru ntreprinderile Mici i Mijlocii


S.A. IFN, n cadrul Programului Mihail Koglniceanu.
Art. 2. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.

Ministrul finanelor publice,


Gheorghe Ialomiianu

Bucureti, 28 decembrie 2011.


Nr. 3.028.

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 4/4.I.2012

MINISTERUL FINANELOR PUBLICE

ORDIN
privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garaniilor acordate de Fondul Naional
de Garantare a Creditelor pentru ntreprinderile Mici i Mijlocii S.A. IFN, n numele i n contul
statului romn, n cadrul Programului privind creterea calitii arhitectural-ambientale a cldirilor
Avnd n vedere prevederile art. 35 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind msuri de cretere
a calitii arhitectural-ambientale a cldirilor, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 945/2011,
n temeiul art. 10 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea i funcionarea Ministerului Finanelor
Publice, cu modificrile i completrile ulterioare,
ministrul finanelor publice emite urmtorul ordin:
Art. 1. Pentru semestrul I al anului 2012 se aprob
comisionul de gestiune a garaniilor acordate de Fondul Naional de
Garantare a Creditelor pentru ntreprinderile Mici i Mijlocii S.A.
IFN, n numele i n contul statului romn, n cadrul Programului

privind creterea calitii arhitectural-ambientale a cldirilor, la


nivelul de 0,75% pe an, calculat la soldul finanrii garantate.
Art. 2. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.

Ministrul finanelor publice,


Gheorghe Ialomiianu
Bucureti, 28 decembrie 2011.
Nr. 3.029.

Motivul: Format electronic AUTENTIC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.


Locatia:Bucuresti

Cristina-Gabriela F. Popescu

EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR


Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 i 021.401.00.72
Tiparul: Monitorul Oficial R.A.
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 4/4.I.2012 conine 16 pagini.

Preul: 3,20 lei

&JUYDGY|529076]
ISSN 14534495