Sunteți pe pagina 1din 16

Anul 180 (XXIV) Nr.

PARTEA I

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE

Miercuri, 4 ianuarie 2012

SUMAR

Nr.

Pagina

1.268/2011. Hotrre privind transmiterea unui drum


naional din domeniul public al statului i din
administrarea
Ministerului
Transporturilor
i
Infrastructurii, prin Compania Naional de Autostrzi
i Drumuri Naionale din Romnia S.A., n domeniul
public al judeului Botoani i n administrarea
Consiliului Judeean Botoani, precum i n declasarea
acestuia din categoria funcional a drumurilor de
interes naional i ncadrarea n categoria funcional a
drumurilor de interes judeean....................................
1.283/2011. Hotrre pentru aprobarea listei obiectivelor
de investiii finanate n cadrul Proiectului Servicii
comunitare de prevenire a separrii copilului de familia

Pagina
sa i instruirea personalului aferent din judeele Arad,
Bihor, Botoani i Slaj i a indicatorilor tehnicoeconomici ai acestora ................................................

HOTRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI


1.221/2011. Hotrre pentru aprobarea Strategiei
Guvernului Romniei de incluziune a cetenilor
romni aparinnd minoritii romilor pentru perioada
20122020................................................................

Nr.

48

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE


A ASIGURRILOR
17/2011. Ordin pentru modificarea i completarea
Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare
i/sau de reasigurare, precum i condiiile de
meninere a acesteia, puse n aplicare prin Ordinul
preedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor
nr. 15/2010 ................................................................

810

REPUBLICRI
3

Hotrrea Guvernului nr. 65/2009 privind nfiinarea,


organizarea i funcionarea Ageniei pentru
Implementarea Proiectelor i Programelor pentru
ntreprinderi Mici i Mijlocii ........................................

1115

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 6/4.I.2012

HOTRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI


GUVERNUL ROMNIEI

HOTRRE
pentru aprobarea Strategiei Guvernului Romniei
de incluziune a cetenilor romni aparinnd minoritii
romilor pentru perioada 20122020
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 11 lit. f) din
Legea nr. 90/2001 privind organizarea i funcionarea Guvernului Romniei i a
ministerelor, cu modificrile i completrile ulterioare,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Articol unic. Se aprob Strategia Guvernului Romniei de incluziune a
cetenilor romni aparinnd minoritii romilor pentru perioada 20122020,
prevzut n anexa*) care face parte integrant din prezenta hotrre.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemneaz:
p. Secretarul general al Guvernului,
tefan Gti
p. Preedintele Ageniei Naionale pentru Romi,
Alina Ene,
consilier personal
Ministrul educaiei, cercetrii,
tineretului i sportului,
Daniel Petru Funeriu
Ministrul sntii,
Ritli Ladislau
Ministrul administraiei i internelor,
Constantin-Traian Iga
Ministrul dezvoltrii regionale i turismului,
Elena Gabriela Udrea
Ministrul culturii i patrimoniului naional,
Kelemen Hunor
Ministrul muncii, familiei i proteciei sociale,
Sulfina Barbu
Ministrul agriculturii i dezvoltrii rurale,
Valeriu Tabr
Ministrul mediului i pdurilor,
Lszl Borbly
Ministrul economiei, comerului i mediului
de afaceri,
Ion Ariton
Ministrul afacerilor europene,
Leonard Orban
Ministrul afacerilor externe,
Teodor Baconschi
p. Ministrul finanelor publice,
Bogdan Alexandru Drgoi,
secretar de stat
Bucureti, 14 decembrie 2011.
Nr. 1.221.
*) Anexa se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 6 bis, care se poate achiziiona
de la Centrul pentru relaii cu publicul al Regiei Autonome Monitorul Oficial, Bucureti, os. Panduri
nr. 1.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 6/4.I.2012


GUVERNUL ROMNIEI

HOTRRE
privind transmiterea unui drum naional din domeniul public al statului i din administrarea
Ministerului Transporturilor i Infrastructurii, prin Compania Naional de Autostrzi i Drumuri
Naionale din Romnia S.A., n domeniul public al judeului Botoani i n administrarea
Consiliului Judeean Botoani, precum i declasarea acestuia din categoria funcional a
drumurilor de interes naional i ncadrarea n categoria funcional a drumurilor de interes judeean
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, al art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate
public, cu modificrile i completrile ulterioare, i al art. 867 alin. (1) din Legea 287/2009 privind Codul civil, republicat, al
art. 12 alin. (1) i al art. 221 alin. (2) din Ordonana Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicat, cu modificrile
i completrile ulterioare,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Art. 1. Se aprob transmiterea unui drum naional, avnd
datele de identificare prevzute n anexa care face parte
integrant din prezenta hotrre, din domeniul public al statului
i din administrarea Ministerului Transporturilor i Infrastructurii,
prin Compania Naional de Autostrzi i Drumuri Naionale din
Romnia S.A., n domeniul public al judeului Botoani i n
administrarea Consiliului Judeean Botoani, precum i
declasarea acestuia din categoria funcional a drumurilor de
interes naional i ncadrarea n categoria funcional a
drumurilor de interes judeean.

Art. 2. Predarea-preluarea drumului naional transmis


potrivit art. 1 se face pe baz de protocol ncheiat ntre prile
interesate, n termen de 30 de zile de la data intrrii n vigoare
a prezentei hotrri.
Art. 3. Anexele nr. 1 i 2 la Hotrrea Guvernului nr. 540/2000
privind aprobarea ncadrrii n categorii funcionale a drumurilor
publice i a drumurilor de utilitate privat deschise circulaiei
publice, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 338 i 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificrile i
completrile ulterioare, se modific n mod corespunztor.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemneaz:
Ministrul administraiei i internelor,
Constantin-Traian Iga
Ministrul transporturilor i infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul finanelor publice,
Gheorghe Ialomiianu
Bucureti, 21 decembrie 2011.
Nr. 1.268.
ANEX

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

a drumului naional care se transmite din domeniul public al statului i din administrarea Ministerului Transporturilor
i Infrastructurii, prin Compania Naional de Autostrzi i Drumuri Naionale din Romnia S.A., n domeniul public
al judeului Botoani i n administrarea Consiliului Judeean Botoani, precum i declasarea acestuia din categoria
funcional a drumurilor de interes naional i ncadrarea n categoria funcional a drumurilor de interes judeean
Denumirea drumului
care se transmite

DN 29F
km 0+000
km 27+900
Vorniceni
Cristineti

Persoana juridic
de la care se pred drumul

Persoana juridic
la care se pred
drumul

Domeniul public al statului i din Domeniul public


administrarea Ministerului
al judeului
Transporturilor i Infrastructurii,
Botoani i n
prin Compania Naional de
administrarea
Autostrzi i Drumuri Naionale
Consiliului
din Romnia S.A.
Judeean
C.U.I. M.T.I. 13633330
Botoani
C.U.I. C.N.A.D.N.R.
16054368

Lungimea total a
drumului naional

L = 27,900 km
(Vorniceni
Cristineti)

Nr.
inventar
M.F.P.

Indicativ
vechi

Indicativ
nou

147573

DN29F

DJ 298

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 6/4.I.2012


GUVERNUL ROMNIEI

HOTRRE
pentru aprobarea listei obiectivelor de investiii finanate n cadrul Proiectului Servicii comunitare
de prevenire a separrii copilului de familia sa i instruirea personalului aferent
din judeele Arad, Bihor, Botoani i Slaj i a indicatorilor tehnico-economici ai acestora
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanele
publice, cu modificrile i completrile ulterioare,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Art. 1. (1) Se aprob lista obiectivelor de investiii finanate
n cadrul Proiectului Servicii comunitare de prevenire a separrii
copilului de familia sa i instruirea personalului aferent din
judeele Arad, Bihor, Botoani i Slaj, prevzut n anexa nr. 1,
care face parte integrant din prezenta hotrre.
(2) Se aprob indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele
de investiii prevzute la alin. (1), potrivit anexelor nr. 2/12/6,
care fac parte integrant din prezenta hotrre.
Art. 2. Finanarea obiectivelor de investiii se face din
mprumutul de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei,
acordat potrivit Hotrrii Guvernului nr. 928/2007 privind
aprobarea Acordului-cadru de mprumut dintre Romnia i
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanarea

Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii


comunitare de prevenire a separrii copilului de familia sa,
precum i instruirea personalului aferent, semnat la Bucureti la
29 ianuarie 2007 i la Paris la 9 februarie 2007, cu completrile
ulterioare, conform prevederilor Ordonanei de urgen a
Guvernului nr. 64/2007 privind datoria public, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 109/2008, cu modificrile
ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii,
Familiei i Proteciei Sociale, n limita sumelor aprobate anual cu
aceast destinaie, de la bugetele locale, precum i din alte
surse legal constituite, conform programelor de investiii publice
aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemneaz:
Ministrul muncii, familiei i proteciei sociale,
Sulfina Barbu
p. Ministrul administraiei i internelor,
Mihai Capr,
secretar de stat
p. Ministrul dezvoltrii regionale i turismului,
Gheorghe Nastasia,
secretar general
Ministrul finanelor publice,
Gheorghe Ialomiianu
Bucureti, 27 decembrie 2011.
Nr. 1.283.

ANEXA Nr. 1

L I S TA

obiectivelor de investiii finanate n cadrul Proiectului Servicii comunitare


de prevenire a separrii copilului de familia sa i instruirea personalului aferent
din judeele Arad, Bihor, Botoani i Slaj
1. Centrul de zi pentru prevenirea separrii copilului de familia sa, n localitatea Botfei,
comuna Hma, judeul Arad
2. Centrul de zi pentru prevenirea separrii copilului de familia sa, n localitatea Urvind,
comuna Lugau de Jos, judeul Bihor
3. Centrul de zi pentru prevenirea separrii copilului de familia sa, n localitatea Lugau de Jos,
comuna Lugau de Jos, judeul Bihor
4. Centrul de zi pentru copii, n comuna Mihileni, judeul Botoani
5. Centrul de ngrijire de zi pentru copiii aflai n situaii de risc, n satul Huseni, comuna Crasna,
judeul Slaj
6. Centrul de ngrijire de zi pentru copiii aflai n situaii de risc, n satul Ratin, comuna Crasna,
judeul Slaj

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 6/4.I.2012

ANEXA Nr. 2/1

I N D I C AT O R I I T E H N I C O - E C O N O M I C I

ai obiectivului de investiii Centrul de zi pentru prevenirea separrii copilului de familia sa,


n localitatea Botfei, comuna Hma, judeul Arad, din cadrul Proiectului Servicii comunitare
de prevenire a separrii copilului de familia sa i instruirea personalului aferent
Titular: Ministerul Muncii, Familiei i Proteciei Sociale i Consiliul Local Hma, judeul Arad
Beneficiar: comuna Hma, judeul Arad
Amplasament: judeul Arad, comuna Hma, localitatea Botfei nr. 97
Indicatorii tehnico-economici:
Valoarea total a investiiei (inclusiv TVA)
mii lei
n preuri la data de 11 aprilie 2011 (1 euro = 4,1084 lei),
din care: C+M
mii lei
Capaciti:
Suprafa teren
m2
Suprafaa total construit
m2
Suprafaa total desfurat
m2
Capacitatea centrului
15 copii/serie
Durata de realizare a investiiei:
luni

312*)
274
300
127,48
127,48
6

Factori de risc
Structura de rezisten se va proteja antiseismic n conformitate cu prevederile Normativului P100-1/2006, cu modificrile
i completrile ulterioare.
Finanarea investiiei
Finanarea obiectivului de investiii se face din mprumutul de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, acordat potrivit
Hotrrii Guvernului nr. 928/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de mprumut dintre Romnia i Banca de Dezvoltare a
Consiliului Europei pentru finanarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separrii
copilului de familia sa, precum i instruirea personalului aferent, semnat la Bucureti la 29 ianuarie 2007 i la Paris la 9 februarie
2007, cu completrile ulterioare, conform prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria public,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 109/2008, cu modificrile ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Muncii, Familiei i Proteciei Sociale, n limita sumelor aprobate anual cu aceast destinaie, de la bugetele locale, precum i din
alte surse legal constituite, conform programelor de investiii publice aprobate potrivit legii.
*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluiei ulterioare a preurilor.

ANEXA Nr. 2/2

I N D I C AT O R I I T E H N I C O - E C O N O M I C I

ai obiectivului de investiii Centrul de zi pentru prevenirea separrii copilului de familia sa,


n localitatea Urvind, comuna Lugau de Jos, judeul Bihor, din cadrul Proiectului Servicii comunitare
de prevenire a separrii copilului de familia sa i instruirea personalului aferent
Titular: Ministerul Muncii, Familiei i Proteciei Sociale i Consiliul Local Lugau de Jos, judeul Bihor
Beneficiar: comuna Lugau de Jos, judeul Bihor
Amplasament: judeul Bihor, comuna Lugau de Jos, localitatea Urvind nr. 189
Indicatorii tehnico-economici:
Valoarea total a investiiei (inclusiv TVA)
mii lei
n preuri la data de 11 aprilie 2011 (1 euro = 4,1084 lei),
din care: C+M
mii lei
Capaciti:
Suprafa teren
m2
Suprafaa total construit
m2
Suprafaa total desfurat
m2
Capacitatea centrului
15 copii/serie
Durata de realizare a investiiei:
luni

302*)
263
640
127,48
127,48
6

Factori de risc
Structura de rezisten se va proteja antiseismic n conformitate cu prevederile Normativului P100-1/2006, cu modificrile
i completrile ulterioare.
*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluiei ulterioare a preurilor.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 6/4.I.2012

Finanarea investiiei
Finanarea obiectivului de investiii se face din mprumutul de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, acordat potrivit
Hotrrii Guvernului nr. 928/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de mprumut dintre Romnia i Banca de Dezvoltare a
Consiliului Europei pentru finanarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separrii
copilului de familia sa, precum i instruirea personalului aferent, semnat la Bucureti la 29 ianuarie 2007 i la Paris la 9 februarie
2007, cu completrile ulterioare, conform prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria public,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 109/2008, cu modificrile ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Muncii, Familiei i Proteciei Sociale, n limita sumelor aprobate anual cu aceast destinaie, de la bugetele locale, precum i din
alte surse legal constituite, conform programelor de investiii publice aprobate potrivit legii.
ANEXA Nr. 2/3

I N D I C AT O R I I T E H N I C O - E C O N O M I C I

ai obiectivului de investiii Centrul de zi pentru prevenirea separrii copilului de familia sa,


n localitatea Lugau de Jos, comuna Lugau de Jos, judeul Bihor, din cadrul Proiectului Servicii comunitare
de prevenire a separrii copilului de familia sa i instruirea personalului aferent
Titular: Ministerul Muncii, Familiei i Proteciei Sociale i Consiliul Local Lugau de Jos, judeul Bihor
Beneficiar: comuna Lugau de Jos, judeul Bihor
Amplasament: judeul Bihor, comuna Lugau de Jos nr. 174
Indicatorii tehnico-economici:
Valoarea total a investiiei (inclusiv TVA)
mii lei
n preuri la data de 11 aprilie 2011 (1 euro = 4,1084 lei),
din care C+M
mii lei
Capaciti:
Suprafa teren
m2
Suprafaa total construit
m2
Suprafaa total desfurat
m2
Capacitatea centrului
15 copii/serie
Durata de realizare a investiiei:
luni

302*)
263
640
127,48
127,48
6

Factori de risc
Structura de rezisten se va proteja antiseismic n conformitate cu prevederile Normativului P100-1/2006, cu modificrile
i completrile ulterioare.
Finanarea investiiei
Finanarea obiectivului de investiii se face din mprumutul de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, acordat potrivit
Hotrrii Guvernului nr. 928/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de mprumut dintre Romnia i Banca de Dezvoltare a
Consiliului Europei pentru finanarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separrii
copilului de familia sa, precum i instruirea personalului aferent, semnat la Bucureti la 29 ianuarie 2007 i la Paris la 9 februarie
2007, cu completrile ulterioare, conform prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria public,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 109/2008, cu modificrile ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Muncii, Familiei i Proteciei Sociale, n limita sumelor aprobate anual cu aceast destinaie, de la bugetele locale, precum i din
alte surse legal constituite, conform programelor de investiii publice aprobate potrivit legii.
*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluiei ulterioare a preurilor.
ANEXA Nr. 2/4

I N D I C AT O R I I T E H N I C O - E C O N O M I C I A I O B I E C T I V U L U I D E I N V E S T I I I

Centrul de zi pentru copii, comuna Mihileni, judeul Botoani, din cadrul Proiectului Servicii comunitare de
prevenire a separrii copilului de familia sa i instruirea personalului aferent
Titular: Ministerul Muncii, Familiei i Proteciei Sociale i Consiliul Local Mihileni, judeul Botoani
Beneficiar: comuna Mihileni, judeul Botoani
Amplasament: judeul Botoani, comuna Mihileni, parcela cadastral nr. 494, nr. cadastral 386
Indicatorii tehnico-economici:
Valoarea total a investiiei (inclusiv TVA)
mii lei
n preuri la data de 31 ianuarie 2011 (1 euro = 4,2549 lei),
din care C+M
mii lei
Capaciti:
Suprafa teren
m2
Suprafaa total construit
m2
Suprafaa total desfurat
m2
Capacitatea centrului
15 copii/serie
Durata de realizare a investiiei:
luni
*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluiei ulterioare a preurilor.

400*)
313
1.500
178,20
178,20
12

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 6/4.I.2012

Factori de risc
Structura de rezisten se va proteja antiseismic n conformitate cu prevederile Normativului P100-1/2006, cu modificrile
i completrile ulterioare.
Finanarea investiiei
Finanarea obiectivului de investiii se face din mprumutul de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, acordat potrivit
Hotrrii Guvernului nr. 928/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de mprumut dintre Romnia i Banca de Dezvoltare a
Consiliului Europei pentru finanarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separrii
copilului de familia sa, precum i instruirea personalului aferent, semnat la Bucureti la 29 ianuarie 2007 i la Paris la 9 februarie
2007, cu completrile ulterioare, conform prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria public,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 109/2008, cu modificrile ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Muncii, Familiei i Proteciei Sociale, n limita sumelor aprobate anual cu aceast destinaie, de la bugetele locale, precum i din
alte surse legal constituite, conform programelor de investiii publice aprobate potrivit legii.

ANEXA Nr. 2/5

I N D I C AT O R I I T E H N I C O - E C O N O M I C I A I O B I E C T I V U L U I D E I N V E S T I I I

Centrul de ngrijire de zi pentru copiii aflai n situaii de risc, n satul Huseni, comuna Crasna, judeul Slaj,
din cadrul Proiectului Servicii comunitare de prevenire a separrii copilului de familia sa
i instruirea personalului aferent
Titular: Ministerul Muncii, Familiei i Proteciei Sociale i Consiliul Local Crasna, judeul Slaj
Beneficiar: comuna Crasna, judeul Slaj
Amplasament: judeul Slaj, comuna Crasna, satul Huseni nr. 37
Indicatorii tehnico-economici:
Valoarea total a investiiei (inclusiv TVA)
mii lei

388*)

n preuri la data de 11 martie 2011 (1 euro = 4,2048 lei),


din care C+M

mii lei

308

Capaciti:
Suprafaa total construit

m2

192,70

Suprafaa total desfurat

m2

192,70

Capacitatea centrului
Durata de realizare a investiiei:

15 copii/serie
luni

Factori de risc
Structura de rezisten se va proteja antiseismic n conformitate cu prevederile Normativului P100-1/2006, cu modificrile
i completrile ulterioare.
Finanarea investiiei
Finanarea obiectivului de investiii se face din mprumutul de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, acordat potrivit
Hotrrii Guvernului nr. 928/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de mprumut dintre Romnia i Banca de Dezvoltare a
Consiliului Europei pentru finanarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separrii
copilului de familia sa, precum i instruirea personalului aferent, semnat la Bucureti la 29 ianuarie 2007 i la Paris la 9 februarie
2007, cu completrile ulterioare, conform prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria public,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 109/2008, cu modificrile ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Muncii, Familiei i Proteciei Sociale, n limita sumelor aprobate anual cu aceast destinaie, de la bugetele locale, precum i din
alte surse legal constituite, conform programelor de investiii publice aprobate potrivit legii.
*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluiei ulterioare a preurilor.

ANEXA Nr. 2/6

I N D I C AT O R I I T E H N I C O - E C O N O M I C I A I O B I E C T I V U L U I D E I N V E S T I I I

Centrul de ngrijire de zi pentru copiii aflai n situaii de risc, n satul Ratin, comuna Crasna, judeul Slaj,
din cadrul Proiectului Servicii comunitare de prevenire a separrii copilului de familia sa
i instruirea personalului aferent
Titular: Ministerul Muncii, Familiei i Proteciei Sociale i Consiliul Local Crasna, judeul Slaj
Beneficiar: comuna Crasna, judeul Slaj
Amplasament: judeul Slaj, comuna Crasna, satul Ratin nr. 47

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 6/4.I.2012

Indicatorii tehnico-economici:
Valoarea total a investiiei (inclusiv TVA)
n preuri la data de 11 martie 2011 (1 euro = 4,2048 lei),
din care C+M
Capaciti:
Suprafaa construit
Suprafaa desfurat
Capacitatea centrului
Durata de realizare a investiiei:

mii lei

393*)

mii lei

311

m2
m2
15 copii/serie
luni

193
193
8

Factori de risc
Structura de rezisten se va proteja antiseismic n conformitate cu prevederile Normativului P100-1/2006, cu modificrile
i completrile ulterioare.
Finanarea investiiei
Finanarea obiectivului de investiii se face din mprumutul de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, acordat potrivit
Hotrrii Guvernului nr. 928/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de mprumut dintre Romnia i Banca de Dezvoltare a
Consiliului Europei pentru finanarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separrii
copilului de familia sa, precum i instruirea personalului aferent, semnat la Bucureti la 29 ianuarie 2007 i la Paris la 9 februarie
2007, cu completrile ulterioare, conform prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria public,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 109/2008, cu modificrile ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Muncii, Familiei i Proteciei Sociale, n limita sumelor aprobate anual cu aceast destinaie, de la bugetele locale, precum i din
alte surse legal constituite, conform programelor de investiii publice aprobate potrivit legii.
*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluiei ulterioare a preurilor.

A C T E A L E C O M I S I E I D E S U P R AV E G H E R E A A S I G U R R I L O R
COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURRILOR

ORDIN
pentru modificarea i completarea Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare
i/sau de reasigurare, precum i condiiile de meninere a acesteia, puse n aplicare
prin Ordinul preedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor nr. 15/2010
Potrivit Hotrrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor din 13 decembrie 2011, prin care s-a adoptat
modificarea i completarea Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare i/sau de reasigurare, precum i condiiile de
meninere a acesteia, puse n aplicare prin Ordinul preedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor nr. 15/2010,
n temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare i supravegherea asigurrilor,
cu modificrile i completrile ulterioare,
preedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor emite urmtorul ordin:
Art. I. Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare
i/sau de reasigurare, precum i condiiile de meninere a
acesteia, puse n aplicare prin Ordinul preedintelui Comisiei de
Supraveghere a Asigurrilor nr. 15/2010, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 14 din 6 ianuarie 2011, se
modific i se completeaz dup cum urmeaz:
1. La articolul 2 litera e), punctul 3 se modific i va avea
urmtorul cuprins:
3. suprafaa sediului social s nu fie mai mic de 15 m2,
acesta s nu fie situat la subsolurile cldirilor, cu excepia
cldirilor de birouri tip centru de afaceri, i s permit
amplasarea mobilierului de birou, tehnicii de calcul, depozitarea
i arhivarea documentelor;
2. La articolul 2, literele f), h), k) i l) se modific i vor
avea urmtorul cuprins:
f) din documentele prezentate s rezulte c nu este i nu va
fi acionar ori asociat direct sau indirect al unui asigurtor,

reasigurtor, al unui agent de asigurare ori de reasigurare i c


nu are i nu va avea ca acionar sau asociat direct sau indirect
ori ca administrator un asigurtor, reasigurtor, un agent de
asigurare ori de reasigurare sau conductorul unui agent de
asigurare persoan juridic;
[]
h) conductorii executivi s aib studii superioare i o
experien de cel puin 2 ani ntr-o funcie de conducere
operativ n domeniul asigurrilor sau de cel puin 4 ani ntr-o
funcie de conducere operativ n domeniul financiar-bancar
i/ori al pensiilor private; aceast prevedere se aplic i
administratorilor, atunci cnd acetia au atribuii similare
conducerii executive. Prin funcie de conducere operativ se
nelege inclusiv funcia de ef de serviciu/compartiment a crui
activitate este relevant pentru specificul domeniului asigurrilor
sau cel financiar-bancar, precum i funcia de director de agenie

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 6/4.I.2012


sau de sucursal a unei entiti care opereaz n aceste
domenii;
[]
k) conductorii executivi s nu dein aceeai funcie la o alt
persoan juridic romn sau strin, dup obinerea
autorizaiei de funcionare ori dup aprobarea de ctre Comisia
de Supraveghere a Asigurrilor, precum i n timpul exercitrii
funciei la brokerul de asigurare i/sau de reasigurare, cu
excepia domeniului privind pregtirea profesional a
intermediarilor n asigurri;
l) conductorii executivi s aib contract de
munc/management i administratorii s aib contract de
administrare/mandat, dup caz, cu brokerul de asigurare i/sau
de reasigurare;.
3. La articolul 3, alineatul (1) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
Art. 3. (1) Comisia de Supraveghere a Asigurrilor
evalueaz, pentru fiecare persoan nominalizat n calitate de
conductor executiv i/sau administrator, dac sunt ndeplinite
cerinele prevzute la art. 2, lund n considerare informaiile
legate de activitatea, experiena i reputaia persoanei n cauz,
precum i orice alte circumstane relevante.
4. La articolul 4, litera d) se modific i va avea urmtorul
cuprins:
d) un scurt studiu de fezabilitate (maximum 10 pagini), care
s cuprind sintetic urmtoarele informaii:
1. scurt prezentare a activitii ce urmeaz s fie
desfurat, din care s rezulte c resursele financiare sunt
suficiente s i permit desfurarea activitii;
2. structura organizatoric, regulamentul de organizare i
funcionare, cu precizarea distinct a rspunderilor i limitelor
de competen pentru conductorii executivi i administratorii
din cadrul brokerului de asigurare i/sau de reasigurare;
3. bugetul de venituri i cheltuieli estimat pentru urmtorii 3
ani financiari;.
5. La articolul 4, litera k) se abrog.
6. La articolul 4, litera l) se modific i va avea urmtorul
cuprins:
l) copia contractului de nchiriere sau de comodat ori a
actului de proprietate al sediului social, nregistrat la
administraia financiar teritorial, dup caz, din care s rezulte
ndeplinirea condiiilor prevzute la art. 2 lit. e);.
7. Articolul 6 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 6. Conductorii executivi trebuie s aib contract de
munc/management i administratorii trebuie s aib un
contract de administrare/mandat, n conformitate cu prevederile
Legii nr. 31/1990 privind societile comerciale, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, dup caz, pe ntreaga
perioad de desfurare a activitii n cadrul brokerului de
asigurare.
8. La articolul 10, alineatul (2) se modific i va avea
urmtorul cuprins:

(2) Dac n termen de 45 de zile de la data la care se


solicit completarea documentaiei depuse n vederea autorizrii
desfurrii activitii n calitate de broker de asigurare i/sau
de reasigurare ori dac n cazul modificrii condiiilor pe baza
crora s-a obinut autorizaia de funcionare nu se completeaz
documentaia, solicitarea se claseaz.
9. La articolul 13, alineatele (1), (6) i (8) se modific i
vor avea urmtorul cuprins:
(1) Dup obinerea autorizaiei de funcionare orice
modificare a documentelor sau a condiiilor pe baza crora s-a
acordat aceast autorizaie se va face numai ulterior aprobrii
ori, dup caz, avizrii prealabile de ctre Comisia de
Supraveghere a Asigurrilor, cu excepia deschiderii sau
nchiderii sediilor secundare/punctelor de lucru.
[]
(6) Orice modificare a condiiilor pe baza crora s-a obinut
autorizaia de funcionare a brokerului de asigurare i/sau de
reasigurare se va depune n mod obligatoriu la oficiul registrului
comerului numai nsoit de avizul prealabil al Comisiei de
Supraveghere a Asigurrilor, cu excepia deschiderii sau
nchiderii sediilor secundare/punctelor de lucru. Comisia de
Supraveghere a Asigurrilor va trebui ntiinat cu privire la
aceste modificri, n termen de 30 de zile lucrtoare.
[]
(8) Brokerii de asigurare i/sau de reasigurare au obligaia
de a raporta Direciei autorizri avizri pe adresa de e-mail:
autorizari@csa-isc.ro copia scanat a poliei de asigurare de
rspundere civil profesional, n termen de 15 zile lucrtoare
de la data intrrii n vigoare a acesteia, precum i trimestrial
copia scanat a documentelor care atest plata ratelor primei
de asigurare aferente contractului de asigurare de rspundere
civil profesional.
10. La articolul 15 alineatul (1), dup litera c) se introduce
o nou liter, litera d), cu urmtorul cuprins:
d) publicitatea mincinoas, promisiuni false sau prezentarea
eronat a unor materiale avnd drept scop recrutarea de noi
colaboratori sau poteniali clieni n vederea realizrii unor
campanii ulterioare n domeniul asigurrilor.
11. La articolul 15, alineatul (2) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(2) Este permis vnzarea produselor de asigurare prin
reele (multilevel marketing) ca o form a vnzrii directe prin
care produsele de asigurare sunt oferite potenialilor
asigurai/asigurailor prin intermediul asistenilor n brokeraj
i/sau al personalului propriu, care primesc un comision de la
un broker de asigurare/reasigurare pentru vnzrile proprii ale
acestuia.
12. Anexele nr. 2, 3 i 5 se modific i se nlocuiesc cu
anexele nr. 1, 2 i 3.
13. Anexele nr. 13 fac parte integrant din prezentul
ordin.
Art. II. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.

Preedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor,


Constantin Buzoianu

Bucureti, 21 decembrie 2011.


Nr. 17.

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 6/4.I.2012


ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 2 la norme)

DECLARAIE*)

Subsemnatul, ......................................................... , declar c ........................................................................................


(numele i prenumele)

(denumirea brokerului de asigurare/reasigurare)

nu este i nu va fi acionar sau asociat direct ori indirect al unui asigurtor, reasigurtor, al unui agent de asigurare sau de
reasigurare i c nu are i nu va avea ca acionar ori asociat direct sau indirect ori ca administrator un asigurtor, reasigurtor, un
agent de asigurare sau de reasigurare ori conductorul unui agent de asigurare persoan juridic.
Data .........................................
Semntura ...............................
*) Se va completa de ctre persoanele prevzute la art. 2 din norme.
ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 3 la norme)

DECLARAIE*)

Subsemnatul, ...................................................... , propus pentru funcia de (avnd funcia de)**) ............................................


(numele i prenumele)

la .............................................................................................. , declar c nu voi deine aceeai funcie la o alt persoan juridic


(denumirea brokerului de asigurare/reasigurare)

romn sau strin dup obinerea autorizaiei de funcionare ori dup aprobarea de ctre Comisia de Supraveghere a Asigurrilor,
cu excepia domeniului privind pregtirea profesional a intermediarilor n asigurri i voi avea domiciliul/reedina n
................................................................................................................. .
Data .........................................
Semntura ...............................
*) Se va completa de ctre persoanele prevzute la art. 2 lit. k) din norme.
**) Sintagma din parantez se va completa de ctre persoanele prevzute la art. 2 lit. k) din norme, care la data intrrii n vigoare a normelor ocup aceste funcii.
ANEXA Nr. 3
(Anexa nr. 5 la norme)

DECLARAIE*)

Subsemnatul, ...................................................................................................................................................... , declar c:


(numele i prenumele)

a) nu m aflu n conflict cu o autoritate de supraveghere din domeniul asigurrilor sau financiar-bancar ori al pensiilor
private din Romnia sau din strintate, nu am fost sancionat i nu mi s-a respins ori retras o autorizaie sau aprobare de ctre
o asemenea autoritate, nu m-am aflat n alt situaie care prin aspectele relevate ar putea avea efecte negative asupra imaginii
ori activitii brokerului la care persoana n cauz este desemnat cu responsabiliti de administrare i/sau de conducere;
b) nu am exercitat, fr aprobarea autoritii menionate la lit. a), o funcie pentru care, potrivit dispoziiilor legale aplicabile,
era prevzut obligativitatea obinerii unei astfel de aprobri;
c) n exercitarea unei funcii de administrare i/sau de conducere a unui asigurtor ori intermediar n asigurri i/sau n
reasigurri ori a unei sucursale a unui asigurtor sau intermediar n asigurri i/sau n reasigurri strin, nu am participat la
adoptarea i/sau aplicarea unor decizii privind activitatea acestuia, prin care s-a urmrit satisfacerea unor interese individuale ori
de grup;
d) intermediarul n asigurri i/sau n reasigurri unde am activat nu s-a aflat n situaia de a nu depune la un asigurtor
sau la un reasigurtor sumele ncasate cu titlu de prime de asigurare ori de reasigurare, n perioada n care am exercitat funcia
de administrare i/sau de conducere a intermediarului n cauz;
e) entitile la care am exercitat sau exercit responsabiliti de administrare i/sau de conducere ori la care sunt sau am
fost acionar semnificativ ori asociat nu s-au aflat n conflict cu vreo autoritate din Romnia ori din strintate, nsrcinat cu
supravegherea n domeniul asigurrilor sau financiar-bancar, i nu au fost supuse vreunei sanciuni dispuse de o asemenea
autoritate sau aceasta le-a refuzat ori le-a retras o autorizaie;
f) nu am fcut i nu fac obiectul unor proceduri penale.
Data .........................................
Semntura ...............................
*) Se va completa de ctre administrator(i) i/sau conducerea executiv.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 6/4.I.2012

11

REPUBLICRI
H O T R R E A G U V E R N U L U I Nr. 65/2009
privind nfiinarea, organizarea i funcionarea Ageniei pentru Implementarea Proiectelor
i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii*)
Art. 1. (1) Agenia pentru Implementarea Proiectelor i
Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii, denumit n
continuare Agenie, se organizeaz i funcioneaz ca organ de
specialitate al administraiei publice centrale, cu personalitate
juridic, n subordinea Ministerului Economiei, Comerului i
Mediului de Afaceri, care realizeaz politica Guvernului n
domeniul dezvoltrii sectorului ntreprinderilor mici i mijlocii, al
celui cooperatist i al mediului de afaceri.
(2) Agenia are sediul n municipiul Bucureti, str. Poterai
nr. 11, sectorul 4.
(3) Agenia are ca scop implementarea tehnic i financiar
a proiectelor i programelor de sprijinire a nfiinrii de noi
ntreprinderi i de susinere a dezvoltrii ntreprinderilor mici i
mijlocii, a mediului de afaceri i a cooperaiei, la nivel naional i
local.
Art. 2. (1) Finanarea activitii Ageniei se asigur din
venituri proprii i subvenii acordate de la bugetul de stat, prin
bugetul Ministerului Economiei, Comerului i Mediului de
Afaceri.
(2) Veniturile proprii ale Ageniei i ale unitilor din subordine
se constituie din:
a) tarife pentru cursurile de perfecionare organizate de
Agenie pentru reprezentanii mediului de afaceri;
b) asisten tehnico-financiar din partea organismelor
internaionale;
c) sponsorizri i donaii;
d) alte venituri.
Art. 3. Agenia ndeplinete urmtoarele funcii:
a) de implementare prin care se asigur programarea,
identificarea, derularea, finanarea, monitorizarea, evaluarea i
controlul programelor pentru ntreprinderile mici i mijlocii
finanate de la bugetul de stat, precum i implementarea
strategiilor Ministerului Economiei, Comerului i Mediului de
Afaceri n domeniile: ntreprinderi mici i mijlocii, mediu de
afaceri i cooperaie;
b) de administrare prin care se asigur administrarea
programelor de dezvoltare i a proiectelor destinate
ntreprinderilor mici i mijlocii, la nivel naional i local;
c) de reprezentare prin care se asigur reprezentarea
statului n exerciiul tuturor drepturilor i ndeplinirea tuturor
obligaiilor ce i revin n calitate de acionar unic al Fondului
Naional de Garantare a Creditelor pentru ntreprinderile Mici i
Mijlocii S.A. IFN i al Fondului Romn de Contragarantare,
precum i n calitate de acionar la fondurile locale de garantare;
d) de autoritate prin care exercit funciile de coordonare
i control al oficiilor teritoriale pentru ntreprinderi mici i mijlocii
i cooperaie i asupra Fundaiei Post-Privatizare n vederea
ndeplinirii atribuiilor i obligaiilor ce le revin n condiiile legii i
asigur reprezentarea intereselor acestora n cadrul unor
organe, organizaii, instituii i autoriti;

e) de organism intermediar pentru implementarea Ariei de


concentrare 5 mbuntirea mediului de afaceri i a accesului
la finanare al IMM-urilor i Ariei de concentrare 7 Dezvoltarea
sectorului privat i promovarea exportului IMM-urilor i/sau
promovarea standardelor din cadrul Programului de cooperare
elveiano-romn pentru reducerea disparitilor economice i
sociale n cadrul Uniunii Europene extinse, conform acordului
de delegare de atribuii semnat ntre Ministerul Finanelor
Publice, n calitate de unitate naional de coordonare, i
Agenie, n calitate de organism intermediar.
Art. 4. (1) Pentru ndeplinirea funciilor prevzute la art. 3,
Agenia are urmtoarele atribuii:
A. n domeniul programelor finanate de la bugetul de stat:
1. pe baza strategiei Ministerului Economiei, Comerului i
Mediului de Afaceri, implementeaz i monitorizeaz
programele de stimulare a nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor
mici i mijlocii, precum i de cretere a competitivitii i a
eficienei acestora n condiiile mediului concurenial i ale
fenomenelor specifice economiei de pia;
2. administreaz, gestioneaz i deruleaz direct programele
de ncurajare i stimulare a nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor
mici i mijlocii, finanate de la bugetul de stat, la nivel naional,
regional i local i asigur managementul financiar i/sau tehnic
al fondurilor alocate de la bugetul de stat, conform Legii
nr. 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii
ntreprinderilor mici i mijlocii, cu modificrile i completrile
ulterioare;
3. sprijin, mpreun cu alte organe ale administraiei publice,
elaborarea i implementarea politicilor i programelor de
cercetare, inovare i a transferului tehnologic n sectorul
ntreprinderilor mici i mijlocii;
4. aplic strategia i politicile specifice n domeniul
programelor de ncurajare i de stimulare a nfiinrii i
dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, n conformitate cu
Programul de guvernare i cu Strategia guvernamental pentru
susinerea dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii;
5. aprob procedurile de implementare a programelor de
ncurajare i stimulare a nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor
mici i mijlocii, aprobate anual de Guvern, i implementeaz
schemele privind acordarea ajutorului de stat, facilitnd
exploatarea mai eficient a posibilitilor oferite ntreprinderilor
mici i mijlocii de a beneficia de acest tip de ajutoare;
6. asigur, prin intermediul centrelor de informare, asisten
i instruire create la nivelul oficiilor teritoriale, servicii de
informare, asisten, consiliere primar i instruire pentru
ntreprinderile mici i mijlocii;
7. instituie i gestioneaz, prin oficiile teritoriale pentru
ntreprinderi mici i mijlocii i cooperaie, baza de date privind
ntreprinderile mici i mijlocii la nivel naional, precum i din
regiunea n care i desfoar activitatea oficiile teritoriale

*) Republicat n temeiul art. IV din Hotrrea Guvernului nr. 798/2011 pentru modificarea i completarea Hotrrii Guvernului nr. 65/2009 privind
nfiinarea, organizarea i funcionarea Ageniei pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii, publicat n Monitorul Oficial
al Romniei, Partea I, nr. 570 din 10 august 2011, dndu-se textelor o nou numerotare.
Hotrrea Guvernului nr. 65/2009 a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 83 din 11 februarie 2009 i a mai fost modificat i
completat prin:
Hotrrea Guvernului nr. 1.400/2009 pentru modificarea Hotrrii Guvernului nr. 65/2009 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea Ageniei
pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 821 din 30 noiembrie
2009;
Hotrrea Guvernului nr. 854/2010 pentru modificarea i completarea Hotrrii Guvernului nr. 65/2009 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea
Ageniei pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii i pentru modificarea Hotrrii Guvernului nr. 1.634/2009 privind
organizarea i funcionarea Ministerului Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 628 din 7 septembrie
2010.

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 6/4.I.2012

respective i se constituie ca baze de date cuprinznd


ntreprinderile mici i mijlocii care au efectuat transferul
afacerilor conform prevederilor Legii nr. 346/2004, cu
modificrile i completrile ulterioare;
8. colaboreaz cu sucursalele/filialele Fondului Naional de
Garantare a Creditelor pentru ntreprinderile Mici i Mijlocii i cu
alte asemenea organisme, n scopul mbuntirii accesului
ntreprinderilor mici i mijlocii la finanare;
9. exercit calitatea de Agenie naional de execuie n
implementarea Programului naional multianual de nfiinare i
dezvoltare de incubatoare de afaceri, derulat conform
Memorandumului de nelegere ncheiat cu Programul Naiunilor
Unite pentru Dezvoltare Romnia (PNUD);
10. faciliteaz accesul ntreprinderilor mici i mijlocii la
activele aparinnd regiilor autonome, societilor/companiilor
naionale i societilor comerciale cu capital majoritar de stat,
potrivit legii;
11. constat, prin intermediul oficiilor teritoriale pentru
ntreprinderi mici i mijlocii i cooperaie, contraveniile i aplic
sanciunile prevzute de Legea nr. 346/2004, cu modificrile i
completrile ulterioare;
12. asigur implementarea i monitorizarea prevederilor
Legii nr. 1/2005 privind organizarea i funcionarea cooperaiei,
cu modificrile ulterioare, la nivel local;
13. primete i rezolv sau, dup caz, transmite spre
soluionare celor n drept, potrivit competenelor, sesizrile
persoanelor fizice i juridice, n conformitate cu prevederile Legii
nr. 52/2003 privind transparena decizional n administraia
public, cu completrile ulterioare;
14. administreaz bunurile proprietate public a statului pe
care le deine cu acest titlu i exercit dreptul de proprietate
privat asupra bunurilor dobndite n conformitate cu legea.
B. n domeniul gestionrii programelor europene:
1. particip la activiti de informare i promovare a fondurilor
europene, precum i la cele de consiliere a potenialilor
beneficiari n vederea ntocmirii unor proiecte competitive i a
absorbiei rapide a fondurilor comunitare;
2. particip la implementarea programelor i a proiectelor
Organizaiei pentru Cooperare i Dezvoltare Economic n
Domeniul ntreprinderilor Mici i Mijlocii;
3. deruleaz i alte programe i proiecte cu finanare extern
destinate ntreprinderilor mici i mijlocii, prin nfiinarea de uniti
de implementare a programelor n condiiile legale n vigoare;
4. asigur, n calitate de organism intermediar, ndeplinirea
atribuiilor specifice implementrii Ariei de concentrare 5
mbuntirea mediului de afaceri i a accesului la finanare al
IMM-urilor i Ariei de concentrare 7 Dezvoltarea sectorului
privat i promovarea exportului IMM-urilor i/sau promovarea
standardelor din cadrul Programului de cooperare elveianoromn pentru reducerea disparitilor economice i sociale n
cadrul Uniunii Europene extinse.
C. n domeniul mediului de afaceri i profesiilor liberale:
1. elaboreaz, actualizeaz, implementeaz i monitorizeaz
Planul de aciuni pentru mediul de afaceri;
2. propune i deruleaz aciuni pentru elaborarea, adaptarea
i implementarea instrumentelor de identificare i msurare a
costurilor administrative, impuse de reglementrile mediului de
afaceri, n concordan cu metodologiile i practicile
internaionale de identificare, msurare i reducere a barierelor
administrative;
3. organizeaz i particip la derularea sondajelor periodice
n vederea evalurii impactului reglementrilor administrative i
procedurale asupra climatului afacerilor, utiliznd expertiza,
metodologia i instrumentele preluate de la organizaii i
organisme internaionale n domeniul cercetrilor de pia;

4. iniiaz, propune, implementeaz, coordoneaz i


monitorizeaz aciuni n domeniul reducerii barierelor
administrative;
5. colaboreaz direct pe proiecte specifice i n regim
permanent cu organizaii i organisme internaionale Banca
Mondial, Comisia European, Agenia Statelor Unite pentru
Dezvoltare Internaional, Organizaia pentru Cooperare i
Dezvoltare Economic, asigurnd coordonarea programelor i
activitilor desfurate mpreun cu acestea n legtur cu
mediul de afaceri;
6. identific i testeaz metode de mbuntire a mediului de
afaceri, pentru asigurarea transparenei administrative,
elaborrii i implementrii unor coduri de bune practici,
ncurajarea i sprijinirea iniiativei antreprenoriale i altele
asemenea;
7. implementeaz politicile n domeniul mediului de afaceri n
scopul respectrii recomandrilor i angajamentelor cu privire
la reforma reglementrilor formulate de Comisia European i
Organizaia pentru Cooperare i Dezvoltare Economic
O.E.C.D. Investment Compact;
8. asigur ndeplinirea obiectivelor stabilite de Comisia
European prin Programul de aciune, n vederea reducerii
constrngerilor i a barierelor administrative n Uniunea
European;
9. asigur identificarea, msurarea i optimizarea costurilor
administrative impuse de reglementrile cu impact asupra
derulrii afacerilor i acioneaz direct sau n cooperare cu
celelalte autoriti interesate pentru reducerea acestora;
10. colaboreaz cu celelalte instituii ale statului care au
competene n domeniul profesiilor liberale;
11. sprijin activitatea asociaiilor profesionale, patronale i
sindicale din domeniile sale de activitate i asigur dialogul
permanent cu acestea, cu mass-media i cu societatea civil,
n scopul informrii reciproce i al perfecionrii cadrului
legislativ existent.
D. n domeniul cooperatist:
1. reprezint autoritatea competent care asigur
respectarea prevederilor Legii nr. 1/2005, cu modificrile
ulterioare;
2. acord avizul pentru conformitatea statutului
asociaiei/uniunii cooperatiste cu prevederile Legii nr. 1/2005, cu
modificrile ulterioare, n vederea nscrierii acesteia n Registrul
asociaiilor i fundaiilor;
3. particip la lucrrile Consiliului consultativ al cooperaiei,
constituit conform Legii nr. 1/2005, cu modificrile ulterioare.
(2) n exercitarea atribuiilor sale, Agenia colaboreaz cu
ministerele i autoritile administraiei publice centrale,
autoritile administraiei publice locale, precum i cu organizaii
de reprezentare a intereselor ntreprinderilor mici i mijlocii, cu
persoane juridice sau fizice.
(3) n scopul ndeplinirii atribuiilor sale, Agenia are dreptul
s solicite informaii, n condiiile legii, de la celelalte organe ale
administraiei publice centrale, de la autoritile administraiei
publice locale, de la alte instituii i autoriti publice, precum i
de la societile comerciale la care statul este acionar sau
asociat, acestea avnd obligaia de a furniza datele solicitate.
(4) Agenia ndeplinete orice alte atribuii stabilite prin acte
normative pentru domeniul su de activitate, prin ordinele
ministrului economiei, comerului i mediului de afaceri, precum
i cele conferite expres sau care decurg din acorduri
internaionale la care Romnia este parte.
Art. 5. (1) Agenia este condus de un preedinte cu rang
de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, la
propunerea ministrului economiei, comerului i mediului de
afaceri.
(2) Preedintele conduce activitatea Ageniei i o reprezint
n raporturile cu Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 6/4.I.2012


Afaceri, cu celelalte autoriti ale administraiei publice centrale
i locale, precum i cu persoane fizice i juridice, romne sau
strine.
(3) n exercitarea atribuiilor sale, preedintele emite decizii.
Deciziile cu caracter normativ se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, n condiiile legii.
(4) Preedintele Ageniei este ordonator secundar de credite.
(5) Preedintele Ageniei este ajutat de un vicepreedinte cu
rang de subsecretar de stat.
(6) Vicepreedintele este numit prin decizie a primuluiministru, la propunerea ministrului economiei, comerului i
mediului de afaceri.
(7) Atribuiile preedintelui i ale vicepreedintelui se
stabilesc prin ordin al ministrului economiei, comerului i
mediului de afaceri.
(8) Agenia are un secretar general, nalt funcionar public,
numit n conformitate cu prevederile legale, care asigur
stabilitatea funcionrii Ageniei, continuitatea conducerii i
realizarea legturilor funcionale dintre structurile acesteia.
(9) Secretarul general ndeplinete atribuiile i
responsabilitile prevzute la art. 49 alin. (2) din Legea
nr. 90/2001 privind organizarea i funcionarea Guvernului
Romniei i a ministerelor, cu modificrile i completrile
ulterioare.
(10) Secretarul general poate ndeplini i alte nsrcinri
prevzute de Regulamentul de organizare i funcionare a
Ageniei ori ncredinate de preedinte.
Art. 6. (1) Structura organizatoric a Ageniei este
prevzut n anexa care face parte integrant din prezenta
hotrre. Prin decizie a preedintelui se pot organiza servicii,
birouri i colective temporare de lucru, n condiiile legii.
(2) Organizarea, coordonarea i atribuiile compartimentelor
din cadrul Ageniei se stabilesc prin regulamentul de organizare
i funcionare, care se aprob prin decizie a preedintelui.
Art. 7. (1) n subordinea Ageniei funcioneaz oficii
teritoriale pentru ntreprinderi mici i mijlocii i cooperaie,
organizate ca uniti cu personalitate juridic, finanate din
venituri proprii i subvenii acordate de la bugetul de stat.
(2) Veniturile proprii ale oficiilor teritoriale pentru ntreprinderi
mici i mijlocii i cooperaie se constituie din:
a) tarife pentru cursurile de perfecionare organizate de
Agenie pentru reprezentanii mediului de afaceri;
b) asisten tehnico-financiar din partea organismelor
internaionale;
c) sponsorizri i donaii;
d) alte venituri.
(3) Conducerea fiecrui oficiu teritorial pentru ntreprinderi
mici i mijlocii i cooperaie se asigur de ctre un ef oficiu.
(4) Activitatea oficiilor teritoriale pentru ntreprinderi mici i
mijlocii i cooperaie, ca uniti cu personalitate juridic, se poate
desfura i n spaii nchiriate n condiiile legii.
(5) Oficiile teritoriale prevzute la alin. (1) au un numr total
de 89 de posturi.
(6) Agenia are n subordine 8 oficii teritoriale pentru
ntreprinderi mici i mijlocii i cooperaie OTIMMC, cu sediul
n municipiile: Braov, Cluj-Napoca, Constana, Craiova, Iai,
Ploieti, Timioara i Trgu Mure.
Urmtoarele 5 OTIMMC-uri, cu sediile n municipiile Bacu,
Bucureti, Galai, Satu Mare i Trgovite, se vor desfiina prin
comasarea prin absorbie, astfel:
a) OTIMMC Bucureti va fuziona prin absorbie cu Agenia.
Numrul total de posturi ale persoanei juridice absorbante va fi
de 33;

13

b) OTIMMC Satu Mare va fuziona prin absorbie cu OTIMMC


Cluj-Napoca. Numrul total de posturi ale persoanei juridice
absorbante va fi de 13;
c) OTIMMC Trgovite va fuziona prin absorbie cu OTIMMC
Ploieti. Numrul total de posturi ale persoanei juridice
absorbante va fi de 10;
d) OTIMMC Bacu va fuziona prin absorbie cu OTIMMC
Iai. Numrul total de posturi ale persoanei juridice absorbante
va fi de 12;
e) OTIMMC Galai va fuziona prin absorbie cu OTIMMC
Constana. Numrul total de posturi ale persoanei juridice
absorbante va fi de 13.
Patrimoniul persoanelor juridice absorbite se preia prin
protocol de predare-preluare ncheiat n termen de 15 zile de la
data intrrii n vigoare a prezentei hotrri*) cu persoanele
juridice absorbante.
(7) n cadrul OTIMMC-urilor absorbante se organizeaz
centre de informare, asisten i instruire, fr personalitate
juridic, cu sediul n Bacu, Galai, Satu Mare i Trgovite,
funcionnd cu un numr maxim de dou posturi.
(8) Personalul din cadrul OTIMMC-urilor absorbite va fi
preluat de ctre instituiile absorbante n condiiile legii.
Persoanele juridice absorbante se substituie n toate
drepturile i obligaiile persoanelor juridice absorbite decurgnd
din: acte normative i administrative, contracte, convenii,
nelegeri, protocoale, memorandumuri, litigii i din orice acte
care produc efecte juridice.
(9) nfiinarea de noi oficii teritoriale se face prin ordin al
ministrului economiei, comerului i mediului de afaceri, la
propunerea preedintelui Ageniei, potrivit prevederilor legale n
vigoare, n funcie de resursele financiare alocate cu aceast
destinaie prin bugetul anual.
Art. 8. (1) ncadrarea personalului, modificarea,
suspendarea sau ncetarea raporturilor de serviciu ori, dup caz,
a raporturilor de munc se face prin decizie a preedintelui
Ageniei, n condiiile legii.
(2) Numrul maxim de posturi al aparatului propriu al Ageniei
este de 70, exclusiv demnitarii i personalul oficiilor teritoriale
pentru ntreprinderi mici i mijlocii i cooperaie.
(3) Atribuiile, sarcinile i rspunderile personalului ncadrat
n Agenie se stabilesc prin fia postului.
(4) Salarizarea personalului Ageniei se va realiza n
conformitate cu prevederile legale n vigoare.
Art. 9. Agenia va prelua n subordinea sa, de la Ministerul
Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri, oficiile teritoriale
pentru ntreprinderi mici i mijlocii i cooperaie, uniti cu
personalitate juridic, cu finanare din venituri proprii i subvenii
acordate de la bugetul de stat, conform legii.
Art. 10. (1) Imobilul situat n municipiul Bucureti,
str. Poterai nr. 11, sectorul 4, aflat n patrimoniul public al
statului i n administrarea Ministerului Economiei, Comerului
i Mediului de Afaceri, se transmite Ageniei, pe baz de protocol
de predare-preluare, n termen de 30 de zile de la data intrrii n
vigoare a prezentei hotrri.
(2) n vederea ndeplinirii atribuiilor sale, Agenia are n
dotare un numr de 3 autoturisme i un consum de combustibil
stabilit potrivit reglementrilor n vigoare. Pentru activitile
specifice desfurate, fiecare oficiu teritorial are n dotare un
autoturism, cu un consum lunar de carburant de
150 litri/autoturism.

*) Fost alin. (51), introdus prin Hotrrea Guvernului nr. 854/2010, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 628 din 7 septembrie 2010.

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 6/4.I.2012

Art. 11. Pe data intrrii n vigoare a prezentei hotrri


se abrog Ordinul ministrului pentru ntreprinderi mici i
mijlocii, comer, turism i profesii liberale nr. 20/2007
privind aprobarea Regulamentului de organizare i

funcionare a oficiilor teritoriale pentru ntreprinderi mici i


mijlocii i cooperaie, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 393 din 11 iunie 2007, cu
modificrile ulterioare.
ANEX*)

S T R U C T U R A O R G A N I Z AT O R I C

a Ageniei pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii


Numrul maxim de posturi = 159, exclusiv demnitarii
(70 de posuri aparatul propriu, exclusiv demnitarii, i 89 de posturi
n cadrul oficiilor teritoriale pentru ntreprinderi mici i mijlocii
i cooperaie)

*) Anexa este reprodus n facsimil.


N O T :

Reproducem mai jos prevederile art. II i III din Hotrrea Guvernului nr. 798/2011 i prevederile art. II i III din Hotrrea
Guvernului nr. 854/2010, care nu sunt ncorporate n forma republicat a Hotrrii Guvernului nr. 65/2009 i care se aplic n
continuare ca dispoziii proprii ale actelor modificatoare:
art. II i art. III din Hotrrea Guvernului nr. 798/2011:
Art. II. (1) Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii va prelua de la
Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri, precum i de la instituiile aflate n coordonarea/subordinea acestuia un
numr de 39 de posturi i bugetul aferent acestora, dup cum urmeaz:
a) de la Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri aparat propriu 18 posturi;
b) de la Inspecia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat ISCIR
5 posturi;
c) de la Agenia Romn pentru Dezvoltarea Durabil a Zonelor Industriale dou posturi;
d) de la Oficiul Participaiilor Statului i Privatizrii n Industrie 5 posturi;
e) de la Oficiul de Compensare pentru Achiziii de Tehnic Special 4 posturi;

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 6/4.I.2012

15

f) de la Autoritatea Naional pentru Protecia Consumatorilor 5 posturi.


(2) n termen de 30 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei hotrri, hotrrile de organizare i funcionare a instituiilor
aflate n coordonarea/subordinea Ministerului Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri, prevzute la alin. (1) lit. b)f), se vor
modifica n mod corespunztor.
(3) Hotrrea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea i funcionarea Ministerului Economiei, Comerului i Mediului de
Afaceri, cu modificrile i completrile ulterioare, se va modifica n mod corespunztor.
(4) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), n temeiul art. 50 din Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i
completrile ulterioare, se autorizeaz Ministerul Finanelor Publice s introduc, la propunerea ordonatorului principal de credite,
modificrile corespunztoare n structura bugetului Ministerului Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri pe anul 2011, precum
i n anexele la acesta, fr afectarea echilibrului bugetar i a Fondului de rezerv bugetar la dispoziia Guvernului.
Art. III. Aplicarea procedurilor legale privind reorganizarea Ageniei pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru
ntreprinderi Mici i Mijlocii se realizeaz n termen de 45 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei hotrri, n conformitate
cu legislaia n vigoare.;
art. II i III din Hotrrea Guvernului nr. 854/2010:
Art. II. ncetarea raporturilor de serviciu/munc determinat de reducerea numrului de posturi din structura organizatoric
a Ministerului Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri se realizeaz cu respectarea prevederilor legale n vigoare.
Art. III. Aplicarea msurilor legale privind restructurarea i reorganizarea Ageniei pentru Implementarea Proiectelor i
Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii, precum i ncadrarea n numrul maxim de posturi aprobat se realizeaz n termen
de maximum 45 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei hotrri, n conformitate cu legislaia n vigoare i cu respectarea
procedurilor stabilite de lege pentru fiecare categorie de personal n parte.

ABONAMENTE LA PUBLICAIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC


Preuri pentru anul 2012
Nr.
crt.

Valoare
(TVA 9% inclus) lei

Numr
de apariii
anuale

Denumirea publicaiei

12 luni

3 luni

1 lun

330

120

1.

Monitorul Oficial, Partea I

900

1.200

2.

Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiar

144

1.500

140

3.

Monitorul Oficial, Partea a II-a

200

2.250

200

4.

Monitorul Oficial, Partea a III-a

435

430

40

5.

Monitorul Oficial, Partea a IV-a

4.800

1.720

160

6.

Monitorul Oficial, Partea a VI-a

250

1.600

150

7.

Monitorul Oficial, Partea a VII-a

48

540

8.

Colecia Legislaia Romniei

450

9.

Colecia Hotrri ale Guvernului Romniei

12

750

50
120
70

NOT:

Monitorul Oficial, Partea I bis, se multiplic i se achiziioneaz pe baz de comand.

A B O N A M E N T E L A P R O D U S E L E N F O R M AT E L E C T R O N I C
Preuri pentru anul 2012
Abonamentul FLEXIBIL
(Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 pri ale Monitorului Oficial, la alegere)
Lunar

Produs

Anual

Online/
Monopost

Reea
5

Reea
25

Reea
100

Reea
300

Online/
Monopost

Reea
5

Reea
25

Reea
100

Reea
300

AutenticMO

50

130

330

790

1.740

500

1.250

3.130

7.510

16.520

ExpertMO

100

250

630

1.510

3.320

1.000

2.500

6.250

15.000

33.000

Autentic+ExpertMO

130

330

830

1.990

4.380

1.300

3.250

8.130

19.510

42.920

Abonamentul COMPLET
(Monitorul Oficial, Partea I + toate celelalte pri ale Monitorului Oficial)
Lunar

Produs

Anual

Online/
Monopost

Reea
5

Reea
25

Reea
100

Reea
300

Online/
Monopost

Reea
5

Reea
25

Reea
100

Reea
300

AutenticMO

60

150

380

910

2.000

600

1.500

3.750

9.000

19.800

ExpertMO

120

300

750

1.800

3.960

1.200

3.000

7.500

18.000

39.600

Autentic+ExpertMO

150

380

950

2.280

5.020

1.500

3.750

9.380

22.510

49.520

Colecia Monitorul Oficial n format electronic, oricare dintre prile acestuia

50 lei/an

Preurile sunt exprimate n lei i conin TVA.


Mai multe informaii putei gsi pe site-ul www.expert-monitor.ro, unde putei aplica online comanda.
Motivul: Format electronic AUTENTIC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.
Locatia:Bucuresti

Cristina-Gabriela F. Popescu

EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR


Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 i 021.401.00.72
Tiparul: Monitorul Oficial R.A.
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 6/4.I.2012 conine 16 pagini.

Preul: 3,20 lei

&JUYDGY|529090]
ISSN 14534495