Sunteți pe pagina 1din 16

PARTEA I

Anul 180 (XXIV) Nr. 8

Joi, 5 ianuarie 2012

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE


SUMAR

Nr.

Pagina
DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
1. Decizie privind prelungirea perioadei de exercitare,
cu caracter temporar, de ctre domnul Lrnt Para a
funciei publice de secretar general adjunct al
Ministerului Mediului i Pdurilor................................

2. Decizie privind prelungirea perioadei de exercitare,


cu caracter temporar, de ctre domnul Daniel
erbnescu a funciei publice de secretar general
adjunct al Ministerului Mediului i Pdurilor ..............

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
2.709/2011. Ordin al ministrului culturii i patrimoniului
naional privind clasarea n Lista monumentelor
istorice, categoria Ansamblu, grupa valoric B, a
imobilului Muzeul Aviaiei, din str. Fabrica de Glucoz
nr. 24, sectorul 2, Bucureti ....................................

2.710/2011. Ordin al ministrului culturii i patrimoniului


naional privind clasarea n Lista monumentelor
istorice, grupa valoric B, a imobilului Capela Haa,
din Cimitirul Municipal, din Oradea, judeul Bihor ......

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE


A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
22/2011. Hotrre pentru aprobarea Normei nr. 11/2011
privind investirea i evaluarea activelor fondurilor de
pensii private ..............................................................

515

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 8/5.I.2012

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU


GUVERNUL ROMNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind prelungirea perioadei de exercitare, cu caracter
temporar, de ctre domnul Lrnt Para a funciei publice de
secretar general adjunct al Ministerului Mediului i Pdurilor
Avnd n vedere Solicitarea Ministerului Mediului i Pdurilor nr. 3434/L.B.
din 21 decembrie 2011, nregistrat sub nr. 15/2.589/t.G. din 22 decembrie 2011,
n temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea i funcionarea
Guvernului Romniei i a ministerelor, cu modificrile i completrile ulterioare, al
art. 19 alin. (1) lit. b) i al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcionarilor publici, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. Se prelungete perioada de exercitare, cu caracter temporar,
de ctre domnul Lrnt Para a funciei publice, din categoria nalilor funcionari
publici, de secretar general adjunct al Ministerului Mediului i Pdurilor.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemneaz:
Secretarul general al Guvernului,
Dzsi Attila
Bucureti, 3 ianuarie 2012.
Nr. 1.

GUVERNUL ROMNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind prelungirea perioadei de exercitare, cu caracter
temporar, de ctre domnul Daniel erbnescu a funciei
publice de secretar general adjunct al Ministerului Mediului
i Pdurilor
Avnd n vedere Solicitarea Ministerului Mediului i Pdurilor nr. 3433/L.B.
din 21 decembrie 2011, nregistrat sub nr. 15/2.590/t.G. din 22 decembrie 2011,
n temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea i funcionarea
Guvernului Romniei i a ministerelor, cu modificrile i completrile ulterioare, al
art. 19 alin. (1) lit. b) i al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcionarilor publici, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. Se prelungete perioada de exercitare, cu caracter temporar,
de ctre domnul Daniel erbnescu a funciei publice, din categoria nalilor
funcionari publici, de secretar general adjunct al Ministerului Mediului i Pdurilor.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemneaz:
Secretarul general al Guvernului,
Dzsi Attila
Bucureti, 3 ianuarie 2012.
Nr. 2.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 8/5.I.2012

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL CULTURII I PATRIMONIULUI NAIONAL

ORDIN
privind clasarea n Lista monumentelor istorice, categoria Ansamblu, grupa valoric B,
a imobilului Muzeul Aviaiei, din str. Fabrica de Glucoz nr. 24, sectorul 2, Bucureti
n conformitate cu dispoziiile art. 16 alin. (2) din Normele metodologice de clasare i inventariere a monumentelor istorice,
aprobate prin Ordinul ministrului culturii i cultelor nr. 2.260/2008, cu modificrile i completrile ulterioare,
n temeiul prevederilor art. 13 alin. (1), pct. 2 lit. d) i alin. (3) i ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind
protejarea monumentelor istorice, republicat, cu modificrile ulterioare, precum i ale art. 11 alin. (1) i (4) din Hotrrea Guvernului
nr. 90/2010 privind organizarea i funcionarea Ministerului Culturii i Patrimoniului Naional, cu modificrile i completrile ulterioare,
ministrul culturii i patrimoniului naional emite prezentul ordin.
Art. 1. (1) Imobilul Muzeul Aviaiei, din str. Fabrica de
(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecie
Glucoz nr. 24, sectorul 2, Bucureti, se claseaz ca a monumentului istoric sunt prevzute n anexa care face parte
monument istoric, categoria Ansamblu, grupa valoric B, cod integrant din prezentul ordin.
Art. 2. Direcia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului
n Lista monumentelor istorice B-II-a-B-21033, cu urmtoarele Culturii i Patrimoniului Naional comunic prezentul ordin
componente:
Direciei pentru Cultur i Patrimoniul Naional a Municipiului
Bucureti, pentru ducere la ndeplinire.
cldirea administrativ, cod B-II-m-B-21033.01;
Art. 3. Direcia pentru Cultur i Patrimoniul Naional a
cldirea principal a muzeului, cod B-II-m-B-21033.02;
Municipiului Bucureti va ndeplini procedurile de comunicare n
biblioteca, cod B-II-m-B-21033.03;
termen de cel mult 30 de zile de la data publicrii prezentului ordin.
hangarul nr. 2, cod B-II-m-B-21033.04;
Art. 4. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.
hangarul nr. 3, cod B-II-m-B-21033.05.
Ministrul culturii i patrimoniului naional,
Kelemen Hunor
Bucureti, 17 noiembrie 2011.
Nr. 2.709.
ANEX

Zona de protecie a monumentului istoric Muzeul Aviaiei,


din str. Fabrica de Glucoz nr. 24, sectorul 2, Bucureti
Coordonatele punctelor de contur
Nr.
pct.
-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Coordonate stereo local Bucureti


N (m)

E (m)

557161,31
557185,13
557381,48
557388,03
557437,46
557454,05
557523,49
557513,04
557515,01
557510,11
557517,97
557496,71
557494,44
557442,50
557442,70
557433,22
557404,86
557399,39
557372,00
557356,89
557356,02
557321,65

342347,53
342360,29
342471,20
342475,28
342494,16
342500,24
342527,19
342550,35
342551,33
342561,48
342565,38
342612,03
342615,43
342591,73
342590,67
342586,54
342642,30
342639,96
342699,89
342733,10
342735,25
342720,70

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

557061,26
557129,54
557157,04
557170,38
557171,69
557171,25
557171,89
557170,33
557167,30
557139,92
557135,42
557129,27
557121,41
557122,81
557120,29
557118,40
557117,38
557113,79
557096,58
557060,33
557073,66
557126,99
557139,09
557144,54

342634,49
342510,67
342461,16
342437,16
342435,04
342434,92
342430,58
342425,08
342420,73
342403,54
342410,72
342407,62
342402,60
342400,03
342398,18
342394,61
342396,45
342390,06
342375,62
342345,21
342329,12
342335,56
342338,25
342340,06

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 8/5.I.2012

MINISTERUL CULTURII I PATRIMONIULUI NAIONAL

ORDIN
privind clasarea n Lista monumentelor istorice, grupa valoric B, a imobilului Capela Haa,
din Cimitirul Municipal, din Oradea, judeul Bihor
n conformitate cu dispoziiile art. 16 alin. (2) din Normele metodologice de clasare i inventariere a monumentelor istorice,
aprobate prin Ordinului ministrului culturii i cultelor nr. 2.260/2008, cu modificrile i completrile ulterioare,
n temeiul prevederilor art. 13 alin. (1), pct. 2 lit. a) i alin. (3) i ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind
protejarea monumentelor istorice, republicat, cu modificrile ulterioare, precum i ale art. 11 alin. (1) i (4) din Hotrrea Guvernului
nr. 90/2010 privind organizarea i funcionarea Ministerului Culturii i Patrimoniului Naional, cu modificrile i completrile
ulterioare,
ministrul culturii i patrimoniului naional emite prezentul ordin.
Art. 1. (1) Imobilul Capela Haa, din Cimitirul Municipal,
din Oradea, judeul Bihor, se claseaz ca monument istoric,
grupa valoric B, cod n Lista monumentelor istorice
BH-II-m-B-21035.
(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecie
a monumentului istoric sunt prevzute n anexa care face parte
integrant din prezentul ordin.
Art. 2. Direcia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului
Culturii i Patrimoniului Naional comunic prezentul ordin

Direciei pentru Cultur i Patrimoniul Naional a judeului Bihor,


pentru ducere la ndeplinire.
Art. 3. Direcia pentru Cultur i Patrimoniul Naional a
judeului Bihor va ndeplini procedurile de comunicare n termen
de cel mult 30 de zile de la data publicrii prezentului ordin.
Art. 4. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.

Ministrul culturii i patrimoniului naional,


Kelemen Hunor

Bucureti, 17 noiembrie 2011.


Nr. 2.710.

ANEX

Zona de protecie a monumentului istoric Capela Haa,


din Cimitirul Municipal, din Oradea, judeul Bihor
Coordonatele punctelor de contur n sistem stereografic 70
Nr. pct.

X (N) [m]

Y (E) [m]

1.

266315,95

620276,33

2.

266124,16

620321,78

3.

266075,81

620120,13

4.

266203,05

620090,24

5.

266203,05

620141,20

6.

266282,48

620125,58

7.

266315,95

620276,33

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 8/5.I.2012

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE


A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

HOTRRE
pentru aprobarea Normei nr. 11/2011 privind investirea i evaluarea activelor
fondurilor de pensii private
Avnd n vedere:
Nota de fundamentare nr. 5.619 din 9 decembrie 2011 a Direciei reglementare i autorizare,
prevederile art. 25 alin. (1) lit. i), ale art. 28 alin. (1) lit. e) i alin. (2) lit. f) i ale art. 54 din Legea nr. 411/2004
privind fondurile de pensii administrate privat, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, i ale art. 79 alin. (4), ale
art. 87 alin. (1) lit. i) i ale art. 90 alin. (1) lit. e) i alin. (2) lit. f) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificrile
i completrile ulterioare,
n temeiul dispoziiilor art. 16, 21, 22, 23 lit. f) i ale art. 24 lit. b) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 50/2005 privind
nfiinarea, organizarea i funcionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 313/2005, cu modificrile i completrile ulterioare,
Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite urmtoarea hotrre:
Art. 1. Se aprob Norma nr. 11/2011 privind
investirea i evaluarea activelor fondurilor de pensii
private, prevzut n anexa care face parte integrant din
prezenta hotrre.

Art. 2. Prezenta hotrre i norma menionat la art. 1 se


public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
Art. 3. Direcia secretariat i directorul general asigur
ducerea la ndeplinire a prevederilor prezentei hotrri.

Preedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,


Mircea Oancea
Bucureti, 15 decembrie 2011.
Nr. 22.
ANEX

N O R M A Nr. 11/2011

privind investirea i evaluarea activelor fondurilor de pensii private


Avnd n vedere prevederile art. 25 alin. (1) lit. i), ale art. 28 alin. (1) lit. e) i alin. (2) lit. f) i ale art. 54 din Legea
nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, i ale art. 79
alin. (4), ale art. 87 alin. (1) lit. i) i ale art. 90 alin. (1) lit. e) i alin. (2) lit. f) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu
modificrile i completrile ulterioare,
n temeiul dispoziiilor art. 16, 21, 22, art. 23 lit. f) i ale art. 24 lit. b) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 50/2005
privind nfiinarea, organizarea i funcionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 313/2005, cu modificrile i completrile ulterioare,
Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumit n continuare Comisie, emite prezenta norm.
CAPITOLUL I
Dispoziii generale
Art. 1. (1) Prezenta norm este aplicabil:
a) administratorilor de fonduri de pensii administrate privat i
administratorilor de fonduri de pensii facultative, denumii n
continuare administratori;
b) fondurilor de pensii administrate privat i fondurilor de
pensii facultative, denumite n continuare fonduri de pensii
private.
(2) Prezenta norm stabilete:
a) tipurile de investiii i limitele investiionale ale activelor
fondurilor de pensii private;
b) procedura de ncadrare n grade de risc a fondurilor de
pensii private;
c) atribuiile i obligaiile administratorilor de fonduri de pensii
private cu privire la activitatea de investire;

d) regulile de evaluare a activelor fondurilor de pensii private;


e) regulile de calcul al valorii activului net i al valorii unitilor
de fond.
Art. 2. (1) Termenii i expresiile utilizate n prezenta norm
au semnificaiile prevzute de:
a) art. 2 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii
administrate privat, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, denumit n continuare Legea nr. 411/2004;
b) art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu
modificrile i completrile ulterioare, denumit n continuare
Legea nr. 204/2006;
c) art. 2 din Legea nr. 297/2004 privind piaa de capital, cu
modificrile i completrile ulterioare, precum i de normele i
regulamentele de aplicare a acesteia;
d) Ordonana de urgen a Guvernului nr. 99/2006 privind
instituiile de credit i adecvarea capitalului, aprobat cu

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 8/5.I.2012

modificri i completri prin Legea nr. 227/2007, cu modificrile


i completrile ulterioare, precum i de normele, regulamentele
i circularele de aplicare a acesteia.
(2) De asemenea, termenii de mai jos au urmtoarele
semnificaii:
a) conductori membrii consiliului de administraie i
directorii administratorului ori, dup caz, membrii consiliului de
supraveghere i ai directoratului;
b) abatere pasiv de la limitele investiionale depirea
ori scderea fa de limitele investiionale aprut fr ca
administratorul s cumpere sau s vnd instrumentele
financiare respective;
c) abatere pasiv de la gradul de risc depirea ori
scderea fa de limitele de ncadrare aferente fiecrui grad de
risc aprut fr ca administratorul s cumpere sau s vnd
instrumente financiare;
d) agenii de rating ageniile internaionale de evaluare a
riscului ale cror calificative sunt luate n considerare la
ncadrarea instrumentelor financiare n categoria investment
grade sunt Fitch, Moodys i Standard & Poors;
e) OPCVM tranzacionabil exchange traded fund
organism de plasament colectiv n valori mobiliare, autorizat n
conformitate cu reglementrile comunitare n vigoare, care este
tranzacionat pe o pia reglementat;
f) grup un grup de entiti, format dintr-o societate-mam,
filialele sale i entitile n care societatea-mam sau filialele
sale deine/dein o participaie, precum i un grup de entiti
legate ntre ele printr-o relaie, alta dect cea dintre o societatemam i o filial, respectiv o relaie n urmtorul sens:
(i) o entitate sau mai multe entiti este/sunt
conduc/conduse pe o baz unic n virtutea unui
contract ncheiat cu acea entitate ori a prevederilor
statutului sau actului constitutiv al acelor entiti;
(ii) organele de administrare, de conducere sau de
supraveghere ale uneia ori mai multor entiti sunt
formate din aceleai persoane reprezentnd
majoritatea decizional, aflate n funcie n cursul
exerciiului financiar i pn la ntocmirea situaiilor
financiare consolidate;
g) investment grade calificativul de performan acordat
unei emisiuni de instrumente financiare sau, n lipsa acestuia,
emitentului de ctre ageniile de rating menionate la lit. d),
conform grilelor de evaluare specifice acestora;
h) persoan relevant n raport cu administratorul oricare
dintre urmtoarele persoane:
(i) un conductor sau echivalent al administratorului;
(ii) un angajat (salariat) al administratorului, precum i
orice alt persoan fizic ce i ofer serviciile la
dispoziia i sub controlul administratorului i care este
implicat n desfurarea de ctre administrator a
activitii de administrare a fondului de pensii private;
(iii) persoan fizic/juridic direct implicat n furnizarea
serviciilor ctre administrator n baza unui contract de
externalizare;
i) director de investiii persoana cu atribuii de conducere
a direciei de investiii;
j) investiii private de capital private equity investiii pe
termen lung n aciuni ale companiilor care nu sunt listate pe o
pia reglementat, ce presupun o strategie activ prin
implicarea direct a administratorului de fonduri de pensii private
n managementul companiei deinute astfel, n scopul obinerii
de plusvaloare n raport cu investiia iniial, i care pot fi:
(i) investiii ntr-o companie nou-nfiinat sau ntr-o
companie existent, cu scopul dezvoltrii acesteia n
baza analizei unui plan de afaceri;

(ii) cumprarea de aciuni n vederea dobndirii unei


poziii de control sau de acionar la o companie
existent n baza analizei unui plan de afaceri;
k) infrastructur sistemul de lucrri publice dintr-un stat
sau dintr-o regiune, incluznd drumuri, utiliti i cldiri publice
etc.;
l) investiii n infrastructur investiii n aciuni, obligaiuni
sau titluri de participare emise de entitile special create pentru
dezvoltarea proiectelor de infrastructur, companii private sau
companii private n colaborare cu instituii ale sectorului public;
m) prospect al schemei de pensii prospectul schemei de
pensii private sau prospectul schemei de pensii facultative, dup
caz;
n) rating calificativul acordat unei emisiuni de instrumente
financiare sau, n lipsa acestuia, calificativul acordat emitentului
de ctre o agenie de rating ca urmare a evalurii riscurilor
asociate acestuia;
o) reverse repo acord prin care fondul de pensii cumpr
active eligibile pentru tranzacionare i care implic transferul
proprietii asupra activelor eligibile respective de la vnztor la
cumprtor, cu angajamentul vnztorului de a rscumpra
respectivele active la o dat ulterioar i la un pre stabilit la data
ncheierii tranzaciei;
p) societate-mam o entitate care se afl n una dintre
urmtoarele situaii:
(i) are majoritatea drepturilor de vot ntr-o alt entitate,
denumit filial;
(ii) are dreptul de a numi sau de a nlocui majoritatea
membrilor organelor de administrare, de conducere
ori de supraveghere ale altei entiti, denumit filial,
i este n acelai timp acionar/asociat sau membru al
acelei entiti;
(iii) are dreptul de a exercita o influen dominant asupra
unei entiti, denumit filial, al crei acionar/asociat
sau membru este, n virtutea unui contract ncheiat cu
acea entitate ori a unor prevederi ale actului constitutiv
al entitii, n cazul n care legislaia aplicabil filialei i
permite acesteia s fie supus unor astfel de contracte
sau prevederi;
(iv) este acionar/asociat sau membru al unei entiti i
majoritatea membrilor organelor de administrare, de
conducere ori de supraveghere ale acelei filiale, aflai
n funcie n exerciiul financiar n curs, n exerciiul
financiar anterior i pn la data la care sunt ntocmite
situaiile financiare consolidate, au fost numii numai
ca rezultat al exercitrii drepturilor sale de vot; aceast
prevedere nu se aplic n cazul n care o alt entitate
are fa de acea filial drepturile prevzute la pct. (i),
(ii) sau (iii);
(v) este acionar/asociat sau membru al unei entiti i
controleaz singur, n baza unui acord ncheiat cu
ali acionari/asociai sau membri ai acelei entiti,
denumit filial, majoritatea drepturilor de vot n acea
filial;
(vi) are dreptul de a exercita sau, n opinia autoritilor
competente, exercit n fapt o influen dominant ori
un control asupra altei entiti, denumit filial;
q) tranzacie personal o tranzacie cu un instrument
financiar efectuat de ctre sau n numele unei persoane
relevante n raport cu administratorul, n situaia n care acea
persoan relevant acioneaz n afara obiectului activitii pe
care o desfoar n acea calitate.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 8/5.I.2012


CAPITOLUL II
Atribuiile administratorului cu privire la activitatea
de investire
SECIUNEA 1
Dispoziii generale

Art. 3. Administratorul investete activele fondului de


pensii private cu respectarea declaraiei privind politica de
investiii autorizate de Comisie, avnd ca obiectiv investirea
prudenial a activelor fondului de pensii private n folosul
exclusiv al participanilor sau, dup caz, al beneficiarilor, innd
cont de obligaiile pe termen lung ale fondului de pensii private
i n conformitate cu prevederile legale.
Art. 4. Administratorul are urmtoarele obligaii:
a) s asigure investirea activelor fondurilor de pensii private
cu respectarea limitelor prevzute de Legea nr. 411/2004 i de
Legea nr. 204/2006 i a celor stabilite prin prospectul schemei
de pensii;
b) s investeasc activele fondurilor de pensii private ntr-un
mod care s asigure securitatea, calitatea, lichiditatea i
profitabilitatea activelor fondului de pensii private;
c) s asigure diversificarea portofoliului fondului de pensii
private, n vederea dispersiei riscului i a meninerii unui grad
adecvat de lichiditate. Activele se diversific n mod
corespunztor, astfel nct s se evite dependena excesiv de
un anumit activ, emitent sau grup de societi comerciale,
precum i concentrri de riscuri pe ansamblul activelor.
Art. 5. n exercitarea atribuiilor sale, administratorului i
sunt interzise urmtoarele:
a) s negocieze i s ncheie tranzacii n numele i n contul
altor persoane dect fondul de pensii private pe care l
administreaz, cu excepia tranzaciilor permise de legislaia n
vigoare;
b) s externalizeze, n sensul transferrii de atribuii pe baz
de contract sau ncredinrii executrii anumitor obligaii ctre
un alt administrator ori ctre o societate comercial, activitile
prevzute la art. 57 alin. (1) lit. a)f) din Legea nr. 411/2004 i
la art. 15 alin. (1) lit. a), c), e), f)h) din Legea nr. 204/2006.
SECIUNEA a 2-a
Reglementri interne

Art. 6. Reglementrile interne ale administratorului cu


privire la activitatea de investire sunt aprobate de consiliul de
administraie/consiliul de supraveghere i se vor referi, fr a se
limita la:
a) proceduri referitoare la tranzaciile n interesul propriu al
administratorului sau tranzaciile personale ale salariailor
acestuia i proceduri de administrare a conflictului de interese;
b) proceduri adecvate care s asigure separarea
instrumentelor financiare aparinnd fondului de pensii private
de cele aparinnd administratorului, precum i de cele ale
celorlalte fonduri de pensii private administrate de acelai
administrator;
c) proceduri de administrare a riscului, care s includ
metode de evaluare a riscurilor investiionale, a riscului de credit,
a riscului de pia, riscului de lichiditate, riscului operaional,
riscului reputaional etc.;
d) proceduri adecvate care s asigure posibilitatea ca toate
operaiunile efectuate de administrator s fie reconstituite,
inclusiv n ceea ce privete prile implicate, timpul i locul unde
au fost efectuate, s asigure pstrarea nregistrrilor tranzaciilor
desfurate, n conformitate cu prevederile Normei Comisiei de
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 2/2008 privind
organizarea activitii de arhiv la administratorii de fonduri de
pensii private, aprobat prin Hotrrea Comisiei de
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 3/2008;

e) proceduri adecvate care s detalieze competenele i


modul n care se administreaz activele fondului de pensii
private;
f) proceduri de investire a activelor;
g) proceduri de evaluare i raportare a activelor.
CAPITOLUL III
Gestionarea conflictului de interese
Art. 7. (1) Administratorul trebuie s ia toate msurile
astfel nct s se asigure c situaiile de conflict de interese ntre
societate, inclusiv conductori, salariai, societatea-mam,
grupul din care administratorul face parte sau orice persoan
afiliat ori aflat n mod direct sau indirect n poziie de control
fa de societate, i fondul de pensii private, precum i ntre
combinaii ale situaiilor de mai sus sunt identificate i gestionate
astfel nct interesele fondului de pensii private s nu fie
afectate.
(2) De asemenea, administratorul se va asigura c nu exist
un conflict ntre interesul participantului la fondul de pensii
private i interesele personale ale unui angajat, atunci cnd
angajatul are interese n calitatea sa de persoan privat.
(3) n vederea identificrii tipurilor de conflict de interese care
apar n cursul furnizrii serviciilor de administrare a portofoliului
fondului de pensii private i a serviciilor conexe sau a
combinaiilor acestora, a cror existen ar putea prejudicia
interesele unui fond, administratorul va lua n considerare, n
baza unor criterii minime stabilite la nivelul societii, situaia n
care o persoan relevant sau o persoan legat de aceasta n
mod direct ori indirect prin control se afl n oricare din
urmtoarele situaii:
a) administratorul sau acea persoan ar putea obine un
ctig financiar ori ar putea evita o pierdere financiar, pe
cheltuiala fondului;
b) administratorul sau acea persoan beneficiaz de un
stimulent financiar ori de un altfel de stimulent pentru a favoriza
o societate comercial cu care va ncheia un contract de orice
tip.
Art. 8. Administratorul trebuie s dispun msurile i
procedurile necesare pentru a se asigura c sunt respectate:
a) cerina ca personalul direciei de investiii care efectueaz
activiti de analiz financiar i alte persoane relevante s nu
se implice n tranzacii personale sau s procedeze la sftuirea
ori determinarea oricror persoane de a proceda la efectuarea
de tranzacii cu instrumentele financiare supuse cercetrii sau
cu orice instrumente financiare legate de acestea, nainte ca
rezultatele cercetrii s fie utilizate de fondul de pensii;
b) cerina ca tranzaciile personale identificate la nivelul
administratorului fondului de pensii private s fie evideniate
ntr-un registru care s includ orice aprobare sau interdicie n
legtur cu acestea;
c) interdiciile prevzute la cap. V.
Art. 9. Procedurile ntocmite n aplicarea art. 8 lit. b)
trebuie s fie astfel concepute nct s asigure n mod distinct
urmtoarele:
a) fiecare persoan relevant trebuie s cunoasc restriciile
cu privire la tranzaciile personale, precum i msurile stabilite
de ctre administrator cu privire la tranzaciile personale i la
dezvluirea informaiilor;
b) administratorul trebuie s fie informat de ndat cu privire
la orice tranzacie personal la care particip o persoan
relevant, fie n baza unei notificri cu privire la acea tranzacie,
fie prin alte proceduri care permit administratorului s identifice
asemenea tranzacii.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 8/5.I.2012


CAPITOLUL IV
Investiiile fondului de pensii private
SECIUNEA 1
Reguli generale

Art. 10. Pe toat durata funcionrii fondului de pensii


private, administratorul investete activele acestuia numai n
instrumentele prevzute de Legea nr. 411/2004, de Legea
nr. 204/2006 i de prezenta norm, cu respectarea limitelor
prevzute pentru fiecare clas de active.
Art. 11. Administratorul investete activele fondului de
pensii private n instrumente tranzacionate pe piaa primar, pe
piaa secundar reglementat i pe piaa secundar bancar.
Art. 12. Activele fondului de pensii private sunt investite
n instrumentele financiare prevzute la art. 25 alin. (1) lit. a)h)
din Legea nr. 411/2004 i la art. 87 alin. (1) lit. a)h) din Legea
nr. 204/2006 i de prezenta norm, cu respectarea urmtoarelor
limite maxime pentru fiecare instrument:
a) 20% din activele fondului de pensii private pot fi investite
n instrumente ale pieei monetare, cu respectarea urmtoarelor
sublimite:
(i) conturi n lei sau n valut liber convertibil la bnci
autorizate s funcioneze pe teritoriul Romniei,
Uniunii Europene sau al Spaiului Economic
European 5%;
(ii) depozite n lei sau n valut liber convertibil la bnci
autorizate s funcioneze pe teritoriul Romniei,
Uniunii Europene sau al Spaiului Economic
European 20%;
(iii) certificate de trezorerie tranzacionate pe o pia
reglementat sau pe piaa secundar bancar din
Romnia, din state membre ale Uniunii Europene sau
din state aparinnd Spaiului Economic European
20%;
(iv) acorduri reverse repo ncheiate cu instituii bancare
5%;
b) 70% din activele fondului de pensii private pot fi investite
n titluri de stat, inclusiv certificatele de trezorerie menionate la
lit. a) pct. (iii), din Romnia, state membre ale Uniunii Europene
sau aparinnd Spaiului Economic European;
c) 30% din activele fondului de pensii private pot fi investite
n obligaiuni i alte valori mobiliare emise de autoriti ale
administraiei publice locale din Romnia, state membre ale
Uniunii Europene sau aparinnd Spaiului Economic European,
tranzacionate pe o pia reglementat ori pe piaa secundar
bancar din Romnia, din state membre ale Uniunii Europene
sau din state aparinnd Spaiului Economic European;
d) 50% din activele fondului de pensii private pot fi investite
n valori mobiliare tranzacionate pe piee reglementate din
Romnia, state membre ale Uniunii Europene sau aparinnd
Spaiului Economic European, cu respectarea urmtoarelor
sublimite:
(i) aciuni i drepturi tranzacionate pe piee reglementate
din Romnia, din state membre ale Uniunii Europene
sau aparinnd Spaiului Economic European 50%;
(ii) obligaiuni corporatiste, cu excepia obligaiunilor care
presupun sau ncorporeaz un instrument derivat
30%;
e) 15% din activele fondului de pensii private pot fi investite
n obligaiuni de stat emise de state tere, tranzacionate pe o
pia reglementat sau pe piaa secundar bancar din
Romnia, din state membre ale Uniunii Europene ori din state
aparinnd Spaiului Economic European;
f) 10% din activele fondului de pensii private pot fi investite n
obligaiuni i alte valori mobiliare emise de autoriti ale

administraiei publice locale din state tere, tranzacionate pe o


pia reglementat din Romnia, din state membre ale Uniunii
Europene sau din state aparinnd Spaiului Economic
European;
g) 5% din activele fondului de pensii private pot fi investite n
obligaiuni emise de organisme strine neguvernamentale,
altele dect cele menionate la lit. j), tranzacionate pe o pia
reglementat sau pe piaa secundar bancar din Romnia, din
state membre ale Uniunii Europene ori din state aparinnd
Spaiului Economic European;
h) 5% din activele fondului de pensii private pot fi investite n
titluri de participare emise de organisme de plasament colectiv
n valori mobiliare din Romnia, state membre ale Uniunii
Europene sau aparinnd Spaiului Economic European i din
state tere, cu urmtoarele sublimite:
(i) titluri de participare emise de organisme de plasament
colectiv n valori mobiliare 5%;
(ii) titlurile de participare ale OPCVM tranzacionabile
exchange traded fund, tranzacionate pe o pia
reglementat din Romnia, din state membre ale
Uniunii Europene sau din state aparinnd Spaiului
Economic European 3%;
i) 10% din activele fondului de pensii private pot fi alocate
investiiilor private de capital private equity, cu urmtoarele
sublimite:
(i) aciuni la companii din Romnia, din state membre ale
Uniunii Europene sau aparinnd Spaiului Economic
European 5%;
(ii) fonduri de investiii private de capital din Romnia, din
state membre ale Uniunii Europene sau din state
aparinnd Spaiului Economic European 10%;
j) 15% din activele fondului de pensii private pot fi investite n
obligaiuni emise de Banca Mondial, Banca European pentru
Reconstrucie i Dezvoltare, Banca European de Investiii,
tranzacionate pe o pia reglementat sau pe piaa secundar
bancar din Romnia, din state membre ale Uniunii Europene
ori din state aparinnd Spaiului Economic European;
k) 5% din activele fondului de pensii private pot fi investite n
mrfuri i metale preioase tranzacionate pe o pia
reglementat i specializat sau pe piaa secundar bancar i
n titluri de participare emise de organisme de plasament
colectiv n mrfuri i metale preioase din Romnia, din state
membre ale Uniunii Europene ori din state aparinnd Spaiului
Economic European;
l) 10% din activele fondului de pensii private pot fi investite n
aciuni, obligaiuni i titluri de participare ale entitilor din
Romnia, din state membre ale Uniunii Europene sau din state
aparinnd Spaiului Economic European, special create pentru
dezvoltarea proiectelor de infrastructur;
m) 3% din activele fondului de pensii private pot fi investite n
titluri de participare emise de alte organisme de plasament
colectiv din Romnia, state membre ale Uniunii Europene sau
aparinnd Spaiului Economic European.
Art. 13. (1) Expunerea fa de un singur emitent nu poate
depi 5% din activele fondului de pensii private, iar expunerea
fa de un grup de emiteni i persoanele afiliate acestora nu
poate depi 10% din activele fondului de pensii private.
(2) Limitele prevzute la alin. (1) se refer la toate tipurile de
investiii permise de lege i de prezenta norm, inclusiv conturi,
depozite bancare, instrumente financiare derivate i operaiuni
reverse repo, cu excepia titlurilor de stat.
(3) Expunerea fa de un emitent n cazul instrumentelor
financiare derivate este reprezentat de valoarea de pia a
acestora n cazul instrumentelor financiare derivate cu
decontare n fonduri i de valoarea noionalului n cazul
instrumentelor financiare derivate cu decontare cu livrare.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 8/5.I.2012


(4) Expunerea fa de un emitent n cazul operaiunilor
reverse repo este reprezentat de valoarea dobnzii acumulate.
(5) Un fond de pensii private nu poate deine mai mult de
10% n aciunile fr drept de vot ale unui singur emitent.
SECIUNEA a 2-a
Reguli specifice

Art. 14. Administratorul investete activele fondurilor de


pensii private n aciuni i drepturi tranzacionate ale emitenilor
care ndeplinesc cel puin condiiile de admitere la categoria a 2-a
a Bursei de Valori Bucureti.
Art. 15. Administratorul poate tranzaciona pe alte piee,
cu excepia celor prevzute la art. 11, numai n urmtoarele
cazuri:
a) tranzacionarea implic instrumente financiare derivate de
tipul forward i swap prevzute la art. 20;
b) tranzacionarea implic instrumente financiare de tipul
uniti de fond emise de organisme de plasament colectiv n
valori mobiliare prevzute la art. 12 lit. h) pct. (i);
c) tranzacionarea implic aciuni ale companiilor catalogate
drept investiii private de capital.
Art. 16 O emisiune sau un emitent este considerat/
considerat investment grade n urmtoarele situaii:
a) n cazul n care emitentul sau emisiunea este evaluat()
de o singur agenie de rating, este considerat() a fi investment
grade dac a primit cel puin acest calificativ de la agenia de
rating;
b) n cazul n care emitentul sau emisiunea este evaluat()
de dou agenii de rating, este considerat() a fi investment
grade dac a primit cel puin acest calificativ de la ambele
agenii de rating;
c) n cazul n care emitentul sau emisiunea este evaluat() de
3 agenii de rating, este considerat() a fi investment grade dac
a primit cel puin acest calificativ de la cel puin dou dintre
ageniile de rating.
Art. 17. (1) Administratorul poate investi activele fondurilor
de pensii numai n acele obligaiuni ori alte titluri de crean ale
emitenilor din state aparinnd Uniunii Europene sau Spaiului
Economic European ori statelor tere, care au calificativul
investment grade, cu excepia titlurilor de stat emise de statul
romn, a obligaiunilor emise de autoriti ale administraiei
publice locale i a obligaiunilor corporatiste ale emitenilor din
Romnia.
(2) Administratorul poate investi numai n acele obligaiuni
emise de organisme strine neguvernamentale, care au
calificativul investment grade.
(3) Administratorii ncheie tranzacii de tip forward, swap i
opiuni, altele dect cele de pe pieele reglementate, numai cu
bnci care au primit calificativul investment grade sau a cror
societate-mam a primit acest calificativ.
Art. 18. (1) Administratorul are obligaia de a se asigura c
pe toat perioada de deinere a instrumentelor financiare
menionate la art. 17 alin. (1) i (2) acestea sunt investment
grade.
(2) n cazul n care, dup achiziie, instrumentele financiare
prevzute la art. 17 alin. (1) i (2) nu mai au calificativul
investment grade, administratorul corecteaz, inclusiv prin
msuri active, abaterea de la cerina privind calificativul
emitentului sau al emisiunii respective, n termen de maximum
180 de zile calendaristice.
(3) n cazul n care administratorul nu corecteaz abaterea n
termenul prevzut la alin. (2), instrumentele financiare
respective sunt evaluate aplicnd preului brut un coeficient de
0,75, 0,5, respectiv 0,25 pentru fiecare perioad ulterioar de
90 de zile calendaristice; ulterior, instrumentele financiare
respective vor fi evaluate la zero.

Art. 19. (1) n cazul n care n procesul de investire sunt


depite n mod pasiv limitele prevzute la art. 12 i 13, n
maximum 30 de zile calendaristice de la data depirii limitei,
administratorul fondului de pensii private are obligaia s
corecteze, inclusiv prin msuri active, abaterea de la limitele
investiionale prevzute de legislaia n vigoare i n prospectul
schemei de pensii.
(2) Abaterea de la limitele prevzute la art. 12 i 13 ca
urmare a ncasrilor contribuiilor sau a transferurilor
participanilor nu reprezint abatere pasiv, iar administratorul
are obligaia s corecteze aceste abateri n maximum o zi
lucrtoare.
Art. 20. (1) Administratorul poate proteja portofoliul de
investiii al fondului de pensii private mpotriva riscului valutar, a
riscului de dobnd i a riscului de pia, prin intermediul
urmtoarelor instrumente specifice:
a) futures, forward, swap, opiuni pentru acoperirea riscului
de curs valutar;
b) futures, forward, swap, opiuni pentru acoperirea riscului
de rat a dobnzii;
c) futures i opiuni pe aciuni, mrfuri i metale preioase
pentru acoperirea riscului de pia.
(2) Mrimea tuturor contractelor aferente instrumentelor
financiare prevzute la alin. (1) lit. a) pe o anumit valut nu
poate depi pe toat perioada deinerii lor valoarea expunerii
portofoliului fondului de pensii fa de valuta respectiv.
(3) Mrimea tuturor contractelor aferente instrumentelor
financiare prevzute la alin. (1) lit. b) nu poate depi pe toat
perioada deinerii lor principalul de rambursat al activului-suport
deinut n portofoliul fondului de pensii private, iar scadena
final a instrumentelor financiare derivate trebuie s fie cel mult
egal cu scadena aferent activului-suport.
(4) Mrimea tuturor contractelor aferente instrumentelor
financiare prevzute la alin. (1) lit. c) pe o anumit aciune, marf
sau pe un anumit metal preios nu poate depi pe toat
perioada deinerii lor valoarea expunerii portofoliului fondului de
pensii fa de aciunea sau marfa respectiv.
(5) Instrumentele financiare derivate de tipul futures
prevzute la alin. (1) i opiunile prevzute la alin. (1) lit. c) vor
fi tranzacionate numai pe piee reglementate.
(6) Instrumentele financiare derivate negociate n afara pieei
reglementate trebuie s poat face obiectul unei evaluri zilnice
de ncredere i verificabile i s poat, la iniiativa
administratorului, s fie vndute, lichidate sau nchise n orice
moment la justa lor valoare, cu aceeai contrapartid cu care a
fost ncheiat tranzacia iniial.
Art. 21. (1) Activele eligibile pentru operaiunile de tipul
reverse repo trebuie s ndeplineasc n mod cumulativ
urmtoarele condiii:
a) s fie n proprietatea contrapartidei fondului de pensii
private;
b) s nu fie gajate sau sechestrate;
c) s aib o scaden ulterioar scadenei operaiunii
efectuate;
d) s aib cupoane scadente ulterior scadenei operaiunii
efectuate;
e) s fie titluri de stat emise de statul romn.
(2) Termenul pn la scadena operaiunii de reverse repo
este de maximum 90 de zile calendaristice.
CAPITOLUL V
Interdicii privind investiiile
Art. 22. (1) Administratorul nu poate investi activele
fondului de pensii pe care l administreaz n instrumente
financiare emise de ctre societatea-mam a administratorului,
grupul din care administratorul face parte, precum i de ctre
orice alt persoan afiliat sau aflat n mod direct ori indirect n
poziie de control fa de societate i n orice alte active care nu
pot fi identificate sau a cror evaluare este incert.

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 8/5.I.2012

(2) Administratorul nu poate iniia pentru fondul de pensii pe


care l administreaz operaiuni de vnzare n lips sau de
mprumut cu valori mobiliare admise la tranzacionare.
Art. 23. (1) Administratorului, analitilor financiari i
persoanelor relevante implicate n studiul, analiza i cercetarea
investiiilor le este interzis s accepte orice fel de avantaje
materiale sau de alt natur de la persoanele avnd un interes
material legat de subiectul cercetrii pentru investiii.
(2) Persoanele prevzute la alin. (1) nu trebuie s promit
emitenilor asigurarea unei cercetri favorabile.
Art. 24. Este interzis investirea n titluri de participare ale
organismelor de plasament colectiv n valori mobiliare sau ale
OPCVM-urilor tranzacionabile care nu respect cerinele
Directivei Europene 2009/65/CE a Parlamentului European i a
Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere
de lege i a actelor administrative privind organismele de
plasament colectiv n valori mobiliare (OPCVM), publicat
n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 302 din
17 noiembrie 2009.
Art. 25. (1) Este interzis investirea n companii care
desfoar activiti n domeniul producerii i/sau comercializrii
de produse din tutun, alcool i armament ori n domeniul jocurilor
de noroc.
(2) Este interzis investirea n orice alte active care nu sunt
prevzute expres de prezenta norm.
CAPITOLUL VI
Reguli de evaluare a instrumentelor financiare
Art. 26. (1) Activele fondului se evalueaz la preul de
nchidere al seciunii principale a pieei reglementate pe care
sunt tranzacionate din ziua pentru care se efectueaz calculul.
(2) Atunci cnd sunt admise la tranzacionare pe mai multe
piee reglementate, valoarea la care se iau n calcul trebuie s
fie reprezentat de preul pieei celei mai relevante din punctul
de vedere al lichiditii, determinat conform art. 9 din
Regulamentul (CE) nr. 1.287/2006 al Comisiei din 10 august
2006 de punere n aplicare a Directivei 2004/39/CE a
Parlamentului European i a Consiliului privind obligaiile
ntreprinderilor de investiii de pstrare a evidenei i
nregistrrilor, raportarea tranzaciilor, transparena pieei,
admiterea de instrumente financiare n tranzacii i definiia
termenilor n sensul directivei n cauz, publicat n Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 241 din 2 septembrie
2006.
(3) Activele se evalueaz conform urmtoarei formule:
VA = N X P,
unde:
VA = valoarea actual;
N = numrul de uniti de valori mobiliare n portofoliu;
P = preul de nchidere.
Art. 27. Prevederile art. 26 nu se aplic activelor de tip
investiii private de capital, organismelor de plasament colectiv
n valori mobiliare nelistate pe o pia reglementat i nici
activelor prevzute la art. 20.
Art. 28. Instrumentele financiare prevzute la art. 12 lit. a)
pct. (iii), lit. b), c), lit. d) pct. (ii), lit. e)g) i j) i obligaiunile
prevzute la art. 12 lit. l) se evalueaz la preul brut.
Art. 29. Relaia dintre preul net, preul brut i dobnda
acumulat pentru instrumentele prevzute la art. 28 este
urmtoarea:
Pb = Pn + Da,
unde:
Pb = preul brut exprimat procentual;
Pn = preul net exprimat procentual;
Da = dobnda acumulat exprimat procentual.

Art. 30. Activele pentru care nu exist sau nu este


disponibil preul de nchidere prevzut la art. 26 alin. (1) i (2)
sunt evaluate la ultimul pre de nchidere disponibil.
Art. 31. (1) Prin excepie de la prevederile art. 26,
instrumentele financiare prevzute la art. 12 lit. a) pct. (iii),
lit. b), c), lit. d) pct. (ii), lit. e)g) i j) i obligaiunile prevzute
la art. 12 lit. l) sunt evaluate dup cum urmeaz:
a) folosind cotaia bid afiat de furnizorii de cotaii
Bloomberg Finance L.P. sau Thomson Reuters S.A pentru ziua
respectiv;
b) n lipsa cotaiei prevzute la lit. a), folosind preul de
nchidere conform art. 26.
(2) n cazul n care pentru o zi nu sunt disponibile preurile de
nchidere sau cotaii pentru instrumentele financiare prevzute
la art. 12 lit. a) pct. (iii), lit. b), c), lit. d) pct. (ii), lit. e)g) i j) i
obligaiunile prevzute la art. 12 lit. l), n conformitate cu
prevederile art. 26 i alin. (1), acestea sunt evaluate utiliznd
cel mai recent pre de nchidere sau cea mai recent cotaie
folosit la calculul activului.
(3) Administratorul are obligaia s notifice Comisiei lista i
ordinea n care utilizeaz cotaiile furnizorilor menionai la
alin. (1) lit. a).
(4) n cazul n care primul furnizor de cotaii din list nu poate
furniza datele solicitate, administratorul utilizeaz pentru
evaluarea activelor cotaia urmtorului furnizor de cotaii stabilit
conform alin. (3).
(5) Administratorul utilizeaz pentru evaluarea activelor
prevzute art. 12 lit. a) pct. (iii), lit. b), c), lit. d) pct. (ii), lit. e)g)
i j) i obligaiunilor prevzute la art. 12 lit. l) cotaiile furnizorilor
menionai n lista prevzut la alin. (3) pentru o perioad de
un an de la data notificrii, respectnd prevederile alin. (4).
(6) Cu 30 de zile lucrtoare nainte de expirarea termenului
prevzut la alin. (5), administratorul transmite Comisiei o nou
notificare privind lista i ordinea n care utilizeaz cotaiile
furnizorilor menionai la alin. (1) lit. a).
Art. 32. (1) Acordul de tipul reverse repo este evaluat prin
metoda bazat pe recunoaterea zilnic a dobnzii aferente
perioadei scurse de la data cumprrii activelor eligibile.
(2) Valoarea activelor eligibile cumprate n cadrul unui acord
reverse repo nu este luat n calculul activului fondului de pensii
private.
Art. 33. n cazul n care are loc un eveniment de credit
definit ca atare n prospectul de emisiune a unei obligaiuni sau
n cazul n care pentru 3 cupoane consecutive ori timp de un an
emitentul nu a efectuat nicio plat aferent acestor cupoane,
ncepnd cu data producerii evenimentului de credit sau,
respectiv, ncepnd cu data urmtorului cupon obligaiunea
respectiv este luat n calculul activului la valoarea zero.
Art. 34. (1) Disponibilitile din conturile curente i din
conturile deschise la intermediari se evalueaz prin luarea n
considerare a soldului disponibil la data pentru care se
efectueaz calculul.
(2) n calculul activului net se iau n considerare sumele n
tranzit i sumele n curs de rezolvare, care se recunosc la
valoarea de nregistrare n contabilitate, i sumele aflate n curs
de decontare.
Art. 35. (1) Depozitele cu plata dobnzii la scaden
constituite la instituii de credit, indiferent de durata depozitului,
se evalueaz folosindu-se metoda bazat pe recunoaterea
zilnic a dobnzii aferente perioadei scurse de la data efecturii
plasamentului.
(2) n cazul n care pentru depozitele prevzute la alin. (1)
s-au efectuat ncasri de dobnd nainte de scaden, sumele
astfel ncasate sunt deduse din valoarea calculat conform
alin. (1).
(3) Depozitele cu plata dobnzii n avans constituite la
instituii de credit, indiferent de durata depozitului, se evalueaz
la valoarea sumei iniiale constituite ca depozit pe toat perioada
depozitului.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 8/5.I.2012


Art. 36. (1) Dividendele se recunosc din prima zi n care
investitorii care cumpr aciunile nu mai beneficiaz de
dividend pn la ncasarea acestora.
(2) n cazul n care dividendele nu sunt pltite n termenul
precizat n hotrrea adunrii generale a acionarilor emitentului,
acestea sunt evaluate la valoarea zero, ncepnd cu urmtoarea
zi calendaristic.
Art. 37. (1) Cupoanele i principalul se recunosc la datele
specificate n prospectul de emisiune pn la ncasarea
acestora.
(2) n cazul n care cupoanele sau principalul, dup caz, nu
au fost pltite/pltit pn la data maxim de plat specificat n
prospectul
de
emisiune,
acestea/acesta
sunt/este
evaluate/evaluat la zero.
Art. 38. Pn la admiterea la tranzacionare pe o pia
reglementat, aciunile nou-emise se evalueaz la preul din
cadrul ofertei publice primare n care au fost achiziionate
respectivele aciuni.
Art. 39. (1) Aciunile rezultate din majorri de capital ce nu
presupun contraprestaie n bani din partea investitorilor se
recunosc n prima zi n care investitorii care cumpr aciunile
nu mai pot participa la majorarea de capital i vor fi luate n
considerare la calculul limitelor prevzute la art. 12.
(2) Aciunile rezultate din majorri de capital ce presupun
contraprestaie n bani din partea investitorilor se recunosc la
data plii efective a aciunilor subscrise la majorarea de capital
i vor fi luate n considerare la calculul limitelor prevzute la
art. 12.
(3) n cazul n care aciunile rezultate din majorri de capital
fac obiectul unui litigiu n desfurare, fcut public de ctre
operatorul de pia care administreaz piaa reglementat pe
care se tranzacioneaz emitentul respectiv, vor fi evaluate n
activul fondului la valoarea zero.
Art. 40. (1) Drepturile de preferin se recunosc din prima
zi n care investitorul care cumpr aciunile nu mai beneficiaz
de aceste drepturi i se evalueaz anterior admiterii la
tranzacionare la valoarea teoretic, conform formulei:

unde:
P = preul de nchidere din ultima zi n care cei care cumpr
aciuni au dreptul de a participa la majorarea de capital;
PS = preul de subscriere de aciuni noi pe baza drepturilor de
preferin.
(2) Ulterior admiterii la tranzacionare, drepturile de preferin
vor fi evaluate conform art. 26.
(3) n cazul n care, ulterior admiterii la tranzacionare,
drepturile de preferin nu au disponibil un pre de nchidere,
acestea sunt evaluate utiliznd cel mai recent pre de nchidere
sau cea mai recent valoare teoretic folosit la calculul
activului.
Art. 41. (1) Titlurile de participare ale unui organism de
plasament colectiv nelistat pe o pia reglementat se iau n
calcul la ultima valoare unitar a activului net publicat i
certificat de depozitar, dup caz.
(2) Titlurile de participare ale unui OPCVM i AOPC
tranzacionabile i ale unui organism de plasament colectiv n
mrfuri i metale preioase, pentru care nu exist un pre de
nchidere conform art. 26, sunt evaluate la minimul dintre ultimul
pre de nchidere disponibil i ultima valoare unitar a activului
net publicat i certificat de depozitar.
(3) Titlurile de participare ale unui fond de investiii private de
capital se evalueaz n baza valorii certificate de un auditor
independent sau de un depozitar, dup caz.

11

(4) Investiiile n infrastructur se evalueaz n funcie de


instrumentul financiar prin care se realizeaz investiia.
Art. 42. Contractele futures i opiunile tranzacionate pe
o pia reglementat sunt evaluate zilnic prin marcarea la pia
realizat de intermediar.
Art. 43. (1) Contractele de tip forward vor fi evaluate la
cotaia de pia furnizat de contrapartida din cadrul
contractului.
(2) n cazul n care contrapartida nu a furnizat o cotaie,
administratorul poate utiliza pentru evaluarea zilnic cotaia
oferit de un alt furnizor.
Art. 44. (1) Contractele de tip swap sunt evaluate la cotaia
de pia furnizat de contrapartida din cadrul contractului.
(2) n cazul n care contrapartida nu a furnizat o cotaie,
administratorul poate utiliza pentru evaluarea zilnic cotaia
oferit de un alt furnizor.
Art. 45. (1) Opiunile tranzacionate pe piaa secundar
bancar sunt evaluate la cotaia de pia furnizat de
contrapartida din cadrul contractului.
(2) n cazul n care contrapartida nu a furnizat o cotaie,
administratorul poate utiliza pentru evaluarea zilnic cotaia
oferit de un alt furnizor.
Art. 46. (1) Pentru evaluarea investiiilor private de capital
se pot utiliza urmtoarele metode, cu notificarea prealabil a
Comisiei:
a) valoarea minim dintre preul de achiziie i valoarea
contabil;
b) evaluarea realizat de ctre un evaluator independent,
persoan juridic, membru al unei asociaii naionale
profesionale de evaluare recunoscute ca fiind de utilitate public
i cu o experien profesional de cel puin 36 de luni.
(2) Valoarea contabil pe aciune este determinat prin
raportarea poziiei Capitaluri proprii din cele mai recente
rezultate financiare anuale auditate, depuse la organele
competente, la numrul de aciuni emise.
(3) Valoarea contabil pe aciune se recalculeaz n termen
de maximum 60 de zile calendaristice de la data-limit de
depunere la organele competente a situaiilor financiare anuale
auditate.
(4) n cazul n care administratorii fondurilor de pensii private
care utilizeaz evaluarea prevzut la alin. (1) lit. a) nu obin
situaiile financiare anuale respective, n termen de 60 de zile
calendaristice de la data-limit de depunere a acestora la
organele competente, aciunile companiilor de tip investiii
private de capital private equity se includ n activul fondului de
pensii private la valoarea zero.
Art. 47. n cazul evalurii realizate conform art. 46 alin. (1)
lit. b), preul stabilit de un raport de evaluare este valabil cel mult
12 luni de la data raportului iniial, perioad dup care evaluarea
se face n baza unui nou raport de evaluare ntocmit de
evaluator, iar, n lipsa acestuia, la valoarea zero.
Art. 48. (1) n anumite situaii justificate, de natura celor n
care societile emitente se afl n procedura de insolven sau
n lichidare ori n ncetare temporar de activitate, aciunile care
au fost suspendate de la tranzacionare vor fi luate n calculul
activului net la valoarea zero de la data suspendrii de la
tranzacionare a acestora.
(2) n cazul n care suspendarea de la tranzacionare, n
situaiile prevzute la alin. (1), are loc n timpul edinei de
tranzacionare, pentru calculul valorii activului zilei respective,
aciunile societilor emitente suspendate de la tranzacionare
se evalueaz n conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1).
(3) n situaia relurii tranzacionrii aciunilor societilor
emitente prevzute la alin. (1), acestea se evalueaz n
conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1).
(4) Aciunile societilor emitente aflate n procedur de
insolven sau n lichidare ori n ncetare temporar de activitate
i care au fost retrase de la tranzacionare sunt luate n calculul
activului fondului de pensii privat la valoarea zero.

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 8/5.I.2012

(5) Aciunile societilor emitente care au fost retrase de la


tranzacionare, dar care nu se afl n procedur de insolven,
n lichidare sau n ncetare temporar de activitate sunt evaluate
conform art. 46.
Art. 49. nregistrarea n portofoliul fondului de pensii
administrat privat a tranzaciilor cu instrumente financiare se
face la data tranzaciei, pe baza confirmrii de tranzacionare.
CAPITOLUL VII
Procedura de ncadrare n grade de risc a fondurilor
de pensii private
Art. 50. (1) Fiecrui fond de pensii private i se asociaz un
grad de risc.
(2) Gradul de risc se exprim procentual i se calculeaz
zilnic, dup urmtoarea formul:

(3) Valoarea activului ponderat la risc se calculeaz dup


cum urmeaz:
a) se cumuleaz valoarea activului cu valoarea de pia a
instrumentelor derivate de acoperire a riscului de dobnd
i/sau de pia, dup caz, valoarea astfel obinut
ponderndu-se n funcie de activ, conform prevederilor art. 51;
b) se nsumeaz valorile obinute la lit. a);
c) se cumuleaz valoarea de pia a instrumentelor derivate
de acoperire a riscului valutar;
d) se nsumeaz valoarea obinut la lit. b) cu valoarea
obinut la lit. c).
(4) n funcie de gradul de risc total, un fond de pensii private
poate fi ncadrat ntr-una din urmtoarele categorii:
a) fond de pensii private conservator: grad de risc sub 10%
inclusiv;
b) fond de pensii private echilibrat: grad de risc ntre 10%
exclusiv i 25% inclusiv;
c) fond de pensii private dinamic: grad de risc ntre 25%
exclusiv i 50% inclusiv.
Art. 51. (1) Ponderarea activelor se face dup cum
urmeaz:
a) ponderea 100% se aplic:
1. activelor prevzute la art. 12 lit. a) pct. (iii) i lit. b) emise
de statul romn;
2. activelor prevzute la art. 12 lit. a) pct. (iii) i lit. b), cu
excepia celor emise de statul romn, i la art. 12 lit. e), g) i j)
care au calificativul investment grade;
3. activelor prevzute la art. 12 avnd garania explicit i
integral a statului romn;
4. activelor prevzute la art. 12 avnd garania explicit i
integral a statului, avnd calificativul investment grade;
b) ponderea 75% se aplic:
1. activelor prevzute la art. 12 lit. a) pct. (i) i (ii) constituite
la bnci care au primit calificativul investment grade sau a cror
societate-mam a primit acest calificativ;
2. activelor prevzute la art. 12 lit. c) emise de autoritile
publice locale din Romnia care au calificativul investment
grade;
3. activelor prevzute la art. 12 lit. c), cu excepia celor emise
de autoritile publice locale din Romnia, i la art. 12 lit. f) care
au calificativul investment grade;
4. activelor prevzute la art. 12 lit. h) pct. (i), clasificate drept
fonduri monetare, conform clasificrii Asociaiei Administratorilor
de Fonduri din Europa EFAMA;
5. valorii acordurilor reverse repo;
c) ponderea 50% se aplic:
1. activelor prevzute la art. 12 lit. d) pct. (ii) ale emitenilor
din Romnia care au calificativul investment grade;

2. activelor prevzute la art. 12 lit. d) pct. (ii), cu excepia


emitenilor din Romnia, care au calificativul investment grade;
3. activelor prevzute la art. 12 lit. h) pct. (i), clasificate drept
fonduri de obligaiuni, conform clasificrii Asociaiei
Administratorilor de Fonduri din Europa EFAMA;
d) ponderea 25% se aplic:
1. activelor prevzute la art. 12 lit. d) pct. (i);
2. activelor prevzute la art. 12 lit. h) pct. (i), cu excepia
fondurilor monetare i de obligaiuni, conform clasificrii
Asociaiei Administratorilor de Fonduri din Europa EFAMA;
3. activelor prevzute la art. 12 lit. h) pct. (ii);
4. activelor prevzute la art. 12 lit. m);
5. activelor de tip metale preioase i organisme de
plasament colectiv n metale preioase;
e) ponderea 0% se aplic celorlalte active i cazuri
neacoperite de prevederile lit. a)d).
(2) Ponderile aplicabile activelor fondurilor de pensii private
prevzute la alin. (1) sunt prevzute n anexele A i B, care fac
parte integrant din prezenta norm.
Art. 52. (1) Administratorul fondului de pensii private are
obligaia s corecteze, inclusiv prin msuri active, abaterea de
la gradul de risc declarat n prospectul schemei de pensii, n
maximum 60 de zile calendaristice de la data depirii/scderii
pasive peste/sub limitele aferente gradului de risc declarat.
(2) Abaterea de la gradul de risc ca urmare a ncasrii
contribuiilor sau ca urmare a transferurilor participanilor nu
reprezint abatere pasiv.
CAPITOLUL VIII
Reguli de calcul al activelor fondului de pensii private
Art. 53. Valoarea net a activelor unui fond de pensii
private se calculeaz prin scderea obligaiilor din valoarea
total a activelor:
Valoarea net a activelor fondului = Valoarea total a
activelor Valoarea obligaiilor
Art. 54. (1) Valoarea total a activelor fondului se
calculeaz zilnic, prin nsumarea valorii tuturor activelor aflate
n portofoliul acestuia, evaluate n conformitate cu prevederile
cap. VI.
(2) Contribuiile participanilor regsite n contul colector nu
intr n calculul valorii totale a activelor pn la data convertirii
acestora n uniti de fond i a transferului de lichiditi n
conturile individuale ale participanilor.
(3) Convertirea contribuiilor n uniti de fond se face la
ultima valoare unitar a activului net raportat i certificat de
ctre depozitar.
Art. 55. (1) Comisionul de administrare din activul net al
fondului de pensii private este estimat i nregistrat zilnic n
calculul valorii activului net i regularizat lunar, conform
documentelor justificative.
(2) Cheltuielile cu taxele de auditare ale fondului de pensii
private sunt estimate anual, nregistrate zilnic i regularizate la
data plii acestora, conform documentelor justificative.
Art. 56. (1) Calculul valorii unitare a activului net al unui
fond de pensii private pentru o anumit dat se realizeaz
conform urmtoarei formule:
Valoarea unitar a activului net la acea dat = Valoarea net
a activelor fondului la acea dat/Nr. de uniti de fond la acea
dat
(2) Numrul de uniti de fond este diferena dintre numrul
total de uniti de fond emise i numrul total de uniti de fond
anulate ca urmare a plii drepturilor participantului, a
transferului activului personal sau anulate n caz de invaliditate
ori de deces al acestuia, precum i ca urmare a regularizrilor
efectuate de ctre instituia de eviden, dup caz.
(3) Valoarea unitar a activului net se calculeaz i se
raporteaz n fiecare zi lucrtoare i are ca baz de calcul

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 8/5.I.2012


informaiile valabile din ziua lucrtoare anterioar efecturii
calculului.
(4) Valoarea unitar a activului net se calculeaz i se
nregistreaz cu 6 zecimale n evidenele fondului de pensii
private.
Art. 57. (1) Erorile identificate n calculul zilnic al valorii
unitare a activului net, constatate ulterior raportrii acestor valori
ctre Comisie, se vor corecta i se vor regulariza la data
constatrii lor.
(2) Administratorul, anexat raportrii zilnice a valorii unitare a
activului net din data la care se efectueaz corecia, va transmite
Comisiei o not explicativ, sub semntura electronic extins
a reprezentantului legal sau persoanelor mputernicite, n care
va prezenta detaliat cauzele care au determinat erorile
prevzute la alin. (1).
Art. 58. (1) n cazul n care unele elemente de activ sunt
exprimate n valute liber convertibile, pentru transformarea n lei
se utilizeaz cursul Bncii Naionale a Romniei comunicat n
ziua pentru care se efectueaz calculul.
(2) n situaia n care exist elemente de activ exprimate n
valute pentru care Banca Naional a Romniei nu public un
curs de schimb valutar, se utilizeaz cursul monedei respective
fa de euro, comunicat de banca central a rii n moneda
creia este exprimat elementul de activ, i cursul euro/leu
comunicat de Banca Naional a Romniei n ziua pentru care
se efectueaz calculul.
CAPITOLUL IX
Decizia de investire i atribuiile directorului de investiii
Art. 59. Decizia de investire se va lua cu respectarea
declaraiei privind politica de investiii, a limitelor de investire
prevzute de prospectul schemei de pensii autorizat de ctre
Comisie i a reglementrilor n vigoare.
Art. 60. n vederea gestionrii operaiunilor zilnice ale
fondului de pensii, administratorul va avea n structura sa
organizatoric o direcie de investiii organizat n mod distinct,
responsabil cu analiza oportunitilor investiionale i plasarea
activelor n conformitate cu strategia stabilit de consiliul de
administraie sau de consiliul de supraveghere, dup caz.
Art. 61. Directorul de investiii are cel puin urmtoarele
atribuii n domeniul su de activitate:
a) s organizeze activitatea direciei de investiii;
b) s asigure investirea activelor, cu respectarea limitelor
prevzute de Legea nr. 411/2004, de Legea nr. 204/2006, de
prezenta norm i a celor stabilite prin prospectul schemei de
pensii;
c) s asigure diversificarea portofoliului fondului de pensii
private i s menin un grad adecvat de lichiditate;
d) s efectueze analize prealabile investirii asupra riscului de
investiie i a costurilor implicate;
e) s asigure dezvoltarea de politici i proceduri adecvate
privind analiza oportunitilor investiionale i a plasrii activelor;
f) s asigure respectarea reglementrilor prudeniale;
g) s asigure informarea consiliului de administraie/
consiliului de supraveghere asupra problemelor i evoluiilor
semnificative care ar putea influena profilul de risc al fondului de
pensii private;
h) s stabileasc sisteme de raportare detaliate i oportune
ctre consiliul de administraie i/sau consiliul de supraveghere,
dup caz, care s permit acestora s efectueze o evaluare
corect a activitii desfurate.
CAPITOLUL X
Dispoziii tranzitorii i finale
Art. 62. Comisia poate decide, n situaii excepionale sau
n alte cazuri de natur s prejudicieze interesele participanilor,
s adopte msuri specifice i punctuale.

13

Art. 63. (1) Prin excepie de la prevederile art. 2631,


pentru titlurile de stat, indiferent de maturitatea acestora, precum
i pentru toate instrumentele cu venit fix, inclusiv obligaiuni
neguvernamentale, obligaiuni municipale ale autoritilor
publice locale sau obligaiuni corporative, evaluarea se face prin
adugarea la preul net de achiziie att a dobnzii cumulate,
calculat prin aplicarea ratei cuponului la valoarea nominal
pentru perioada scurs de la data de nceput a cuponului curent
pn la data de calcul, ct i a sumei rezultate din
recunoaterea zilnic a diferenei dintre valoarea nominal care
va fi efectiv ncasat la scadena titlurilor i preul net de
achiziie.
(2) Comisia hotrte, cu cel puin 3 luni nainte de aplicare,
schimbarea metodei de evaluare a instrumentelor financiare cu
venit fix n conformitate cu prevederile art. 2631.
Art. 64. (1) Prin excepie de la prevederile art. 50 i 51,
pentru o perioad de 6 luni de la intrarea n vigoare a prezentei
norme, gradul de risc al fondurilor de pensii private se stabilete
n funcie de gradul de deinere a instrumentelor cu risc sczut
ca procent (%) din totalul activelor fondului de pensii private,
astfel:
a) grad de risc sczut al unui fond de pensii private total
deineri de instrumente financiare cu risc sczut din total activ
net al fondului: 100%80%;
b) grad de risc mediu al unui fond de pensii private total
deineri de instrumente financiare cu risc sczut din total activ
net al fondului: 80%60%;
c) grad de risc ridicat al unui fond de pensii facultative total
deineri de instrumente financiare cu risc sczut din totalul
activului fondului: 60%40%.
(2) n perioada de 6 luni prevzut la alin. (1) administratorul
are obligaia de a informa Comisia cu privire la gradul de risc
asociat fondului de pensii private, n conformitate cu prevederile
art. 50 i 51.
Art. 65. (1) Constituie contravenii urmtoarele fapte:
a) investirea activelor fondului de pensii fr respectarea
politicii de investiii conform prevederilor art. 3;
b) nerespectarea de ctre administrator a obligaiilor
prevzute la art. 4;
c) nerespectarea de ctre administrator a interdiciilor
prevzute la art. 5;
d) nerespectarea obligativitii de elaborare i aprobare de
ctre consiliul de administraie/consiliul de supraveghere a
procedurilor de desfurare a activitii fondului de pensii
private, conform prevederilor art. 6, i a procedurilor privind
identificarea i soluionarea conflictelor de interese, conform
prevederilor art. 9;
e) nerespectarea obligativitii de investire n instrumentele,
pieele i cu limitele prevzute la art. 10, 11, 12 i 13;
f) nerespectarea condiiilor privind tipul i calitatea
instrumentelor n care sunt investite activele fondurilor de pensii
private;
g) ncheierea de tranzacii de tip forward i swap cu bnci
care nu au primit calificativul investment grade sau a cror
societate-mam nu a primit acest calificativ;
h) nerespectarea obligaiei administratorului de a corecta
abaterea de la cerina privind calificativul emitentului sau al
emisiunii n termenul prevzut la art. 18 alin. (2) sau, dup caz,
a obligaiei de ponderare a valorii activului conform prevederilor
art. 18 alin. (3), de corectare a abaterilor de la limitele
investiionale i de la gradul de risc prevzute la art. 19,
respectiv art. 51;
i) ncheierea de tranzacii cu instrumente financiare derivate
fr respectarea condiiilor prevzute la art. 20 alin. (2)(6);
j) ncheierea de acorduri reverse repo fr respectarea
prevederilor art. 21;

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 8/5.I.2012

k) nerespectarea interdiciilor privind desfurarea activitii


de investire a activelor fondurilor de pensii private, prevzute la
art. 2225;
l) nerespectare regulilor de evaluare stabilite prin prevederile
art. 2649;
m) nerespectarea prevederilor privind modul de calcul al
gradului de risc;
n) nerespectarea obligaiei de calculare zilnic a activului
fondului;
o) nerespectarea prevederilor art. 55 privind modul de calcul
i nregistrare ale comisionului de administrare i ale cheltuielilor
cu taxele de audit;
p) nerespectarea cerinelor privind corecia erorilor prevzute
la art. 57 alin. (1) i nendeplinirea obligaiei de transmitere a
notei explicative conform cerinelor art. 57 alin. (2);
q) nerespectarea cerinelor privind existena n structura
organizatoric a administratorului a unei direcii de investiii
organizate n mod distinct conform prevederilor art. 60;
r) nendeplinirea de ctre directorul de investiii a atribuiilor
ce i revin n activitatea de investire a activelor fondurilor de
pensii private;
s) nerespectarea celorlalte obligaii prevzute de prezenta
norm.
(2) Nerespectarea dispoziiilor cuprinse n prezenta norm
se sancioneaz n conformitate cu prevederile legislaiei n
vigoare, respectiv art. 16, art. 81 alin. (1) lit. c), art. 140 alin. (1),
art. 141 alin. (1) lit. g), alin. (2), (3), (4), (6), (7), (9) i (10) din
Legea nr. 411/2004 i art. 38 lit. c), art. 120 alin. (1), art. 121
alin. (1) lit. f) i k) i alin. (2), (3), (4), (6), (7), (9) i (10) din
Legea nr. 204/2006.

Art. 66. Termenele prevzute de prezenta norm care


expir ntr-o zi de srbtoare legal sau ntr-o zi nelucrtoare
se vor prelungi pn la sfritul urmtoarei zile lucrtoare.
Art. 67. Prezenta norm intr n vigoare la data publicrii
n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
Art. 68. De la data intrrii n vigoare a prezentei norme se
abrog:
a) Norma nr. 3/2009 privind investiiile fondurilor de pensii
administrate privat i organizarea activitii de investire,
aprobat prin Hotrrea Comisiei de Supraveghere a Sistemului
de Pensii Private nr. 3/2009, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 82 din 11 februarie 2009;
b) Norma nr. 4/2009 privind investiiile fondurilor de pensii
facultative i organizarea activitii de investire, aprobat prin
Hotrrea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii
Private nr. 4/2009, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 85 din 12 februarie 2009;
c) Norma nr. 5/2009 privind calculul activului net i al valorii
unitii de fond pentru fondurile de pensii administrate privat,
aprobat prin Hotrrea Comisiei de Supraveghere a Sistemului
de Pensii Private nr. 6/2009, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 160 din 16 martie 2009, cu modificrile
i completrile ulterioare;
d) Norma nr. 6/2009 privind calculul activului net i al valorii
unitii de fond pentru fondurile de pensii facultative, aprobat
prin Hotrrea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii
Private nr. 7/2009, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 160 din 16 martie 2009, cu modificrile i
completrile ulterioare.

ANEXA A
la norm

C O M I S I A D E S U P R AV E G H E R E

a sistemului de pensii private


Nr.
crt.

Activ

Investment grade

Non-investment
grade

Conturi n lei sau n valut liber convertibil la bnci autorizate s funcioneze pe


teritoriul Romniei, Uniunii Europene sau al Spaiului Economic European

75%

0%

Depozite n lei sau n valut liber convertibil la bnci autorizate s funcioneze pe


teritoriul Romniei, Uniunii Europene sau al Spaiului Economic European

75%

0%

Certificate de trezorerie din Romnia, tranzacionate pe o pia reglementat sau pe


piaa bancar secundar din Romnia, din state membre ale Uniunii Europene ori din
state aparinnd Spaiului Economic European

100%

100%

Certificate de trezorerie tranzacionate pe o pia reglementat sau pe piaa bancar


secundar din Romnia, din state membre ale Uniunii Europene ori din state
aparinnd Spaiului Economic European

100%

0%

Titluri de stat din Romnia tranzacionate pe o pia reglementat sau pe piaa


bancar secundar din Romnia, din state membre ale Uniunii Europene ori din state
aparinnd Spaiului Economic European

100%

100%

Titluri de stat din state membre ale Uniunii Europene sau aparinnd Spaiului
Economic European, tranzacionate pe o pia reglementat sau pe piaa bancar
secundar din Romnia, din state membre ale Uniunii Europene ori din state
aparinnd Spaiului Economic European

100%

0%

15

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 8/5.I.2012


Nr.
crt.

Activ

Investment grade

Non-investment
grade

Obligaiuni i alte valori mobiliare emise de autoriti ale administraiei publice locale
din Romnia i din state membre ale Uniunii Europene sau aparinnd Spaiului
Economic European, tranzacionate pe o pia reglementat din Romnia, din state
membre ale Uniunii Europene ori din state aparinnd Spaiului Economic European

75%

0%

Obligaiuni corporatiste ale emitenilor din Romnia, tranzacionate pe o pia


reglementat din Romnia, din state membre ale Uniunii Europene sau din state
aparinnd Spaiului Economic European

50%

0%

Obligaiuni corporatiste ale emitenilor din state membre ale Uniunii Europene sau
aparinnd Spaiului Economic European, altele dect Romnia, tranzacionate pe o
pia reglementat din Romnia, din state membre ale Uniunii Europene ori din state
aparinnd Spaiului Economic European

50%

0%

10

Titluri de stat emise de state tere i tranzacionate pe o pia reglementat din


Romnia, din state membre ale Uniunii Europene sau din state aparinnd Spaiului
Economic European

100%

0%

11

Obligaiuni i alte valori mobiliare emise de autoriti ale administraiei publice locale
din state tere, tranzacionate pe o pia reglementat din Romnia, din state membre
ale Uniunii Europene sau din state aparinnd Spaiului Economic European

75%

0%

12

Obligaiuni emise de organisme strine neguvernamentale, altele dect cele


menionate la art. 12 lit. j) din norm, tranzacionate pe o pia reglementat din
Romnia, din state membre ale Uniunii Europene sau din state aparinnd Spaiului
Economic European

100%

0%

13

Obligaiuni emise de Banca Mondial, Banca European pentru Reconstrucie i


Dezvoltare, Banca European de Investiii, tranzacionate pe o pia reglementat

100%

0%

14

Active avnd garania integral i explicit a statului romn

100%

100%

15

Active avnd garania integral i explicit a statului

100%

0%

ANEXA B
la norm
Nr.
crt.

Activ

Pondere
aplicabil

Acorduri reverse repo

75%

Aciuni i drepturi tranzacionate pe piee reglementate din Romnia, din state membre ale Uniunii
Europene sau aparinnd Spaiului Economic European

25%

Titluri de participare emise de organisme de plasament colectiv n valori mobiliare din Romnia, state
membre ale Uniunii Europene sau aparinnd Spaiului Economic European i din state tere, definite
conform Asociaiei Administratorilor de Fonduri din Europa EFAMA ca fiind fonduri monetare

75%

Titluri de participare emise de organisme de plasament colectiv n valori mobiliare din Romnia, state
membre ale Uniunii Europene sau aparinnd Spaiului Economic European i din state tere, definite
conform Asociaiei Administratorilor de Fonduri din Europa EFAMA ca fiind fonduri de obligaiuni

50%

Titluri de participare emise de organisme de plasament colectiv n valori mobiliare din Romnia, state
membre ale Uniunii Europene sau aparinnd Spaiului Economic European i din state tere, cu
excepia fondurilor monetare i de obligaiuni

25%

Titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv n valori mobiliare tranzacionabile


exchange traded fund i titluri de participare emise de alte organisme de plasament colectiv

25%

Metale preioase i fonduri de metale preioase

25%

Alte active

0%

ABONAMENTE LA PUBLICAIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC


Preuri pentru anul 2012
Nr.
crt.

Valoare
(TVA 9% inclus) lei

Numr
de apariii
anuale

Denumirea publicaiei

12 luni

3 luni

1 lun

330

120

1.

Monitorul Oficial, Partea I

900

1.200

2.

Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiar

144

1.500

140

3.

Monitorul Oficial, Partea a II-a

200

2.250

200

4.

Monitorul Oficial, Partea a III-a

435

430

40

5.

Monitorul Oficial, Partea a IV-a

4.800

1.720

160

6.

Monitorul Oficial, Partea a VI-a

250

1.600

150

7.

Monitorul Oficial, Partea a VII-a

48

540

8.

Colecia Legislaia Romniei

450

9.

Colecia Hotrri ale Guvernului Romniei

12

750

50
120
70

NOT:

Monitorul Oficial, Partea I bis, se multiplic i se achiziioneaz pe baz de comand.

A B O N A M E N T E L A P R O D U S E L E N F O R M AT E L E C T R O N I C
Preuri pentru anul 2012
Abonamentul FLEXIBIL
(Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 pri ale Monitorului Oficial, la alegere)
Lunar

Produs

Anual

Online/
Monopost

Reea
5

Reea
25

Reea
100

Reea
300

Online/
Monopost

Reea
5

Reea
25

Reea
100

Reea
300

AutenticMO

50

130

330

790

1.740

500

1.250

3.130

7.510

16.520

ExpertMO

100

250

630

1.510

3.320

1.000

2.500

6.250

15.000

33.000

Autentic+ExpertMO

130

330

830

1.990

4.380

1.300

3.250

8.130

19.510

42.920

Abonamentul COMPLET
(Monitorul Oficial, Partea I + toate celelalte pri ale Monitorului Oficial)
Lunar

Produs

Anual

Online/
Monopost

Reea
5

Reea
25

Reea
100

Reea
300

Online/
Monopost

Reea
5

Reea
25

Reea
100

Reea
300

AutenticMO

60

150

380

910

2.000

600

1.500

3.750

9.000

19.800

ExpertMO

120

300

750

1.800

3.960

1.200

3.000

7.500

18.000

39.600

Autentic+ExpertMO

150

380

950

2.280

5.020

1.500

3.750

9.380

22.510

49.520

Colecia Monitorul Oficial n format electronic, oricare dintre prile acestuia

50 lei/an

Preurile sunt exprimate n lei i conin TVA.


Mai multe informaii putei gsi pe site-ul www.expert-monitor.ro, unde putei aplica online comanda.
Motivul: Format electronic AUTENTIC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.
Locatia:Bucuresti

Cristina-Gabriela F. Popescu

EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR


Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 i 021.401.00.72
Tiparul: Monitorul Oficial R.A.
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 8/5.I.2012 conine 16 pagini.

Preul: 3,20 lei

&JUYDGY|529113]
ISSN 14534495