Sunteți pe pagina 1din 2

Limbajul LaTeX: lista principalelor comenzi

Propoziii i paragrafe
citate
liniue desprire n silabe
n domenii numerice la punctuaie --spaieri mic \, ntre cuvinte \, \@ spaiu de sfrit de
propoziie.
caractere speciale \$, \&, \%, \#, \}, \{, \_
evideniere \em{}
text nefragmentat pe rnduri \mbox{}
note de subsol \footnote{}
data \today

Paragrafe
\begin{quote}\end{quote}
ecuaie scurt pe rnd dedicat
\begin{quotation}\end{quotation}
un citat lung pe rnduri dedicate
\begin{center}\end{center}
text centrat pe rnduri, separate prin \\
\begin{verse}...\end{verse}
\\ ntre versuri, rnduri goale ntre strofe
\begin{verbatim}\end{verbatim} text scris n
stilul typewriter, exact cum a fost introdus
Liste
ncepei fiecare element cu \item sau \item[label].
\begin{itemize}\end{itemize}
elementele cu bullets
\begin{enumerate}\end{enumerate}
liste numerotate
\begin{description} \end{description}
liste etichetate

Tipuri de fonturi
\textrm{}Rom
\textsc{} caps
\textit{} It
\textt{} Type
\textbf{} bold
\textsf{} SSrf
\textsl{} slant
\boldmath bold pt. simboluri mat.
n modul matematic
\mathrm{}Rom
\matht{} Type
\mathit{} It
\mathsf{} SSrf
\mathbf{} bold
\mathcal{} Cali.
\tiny
\scriptsize
\footnotesize
\small

Categorii de documente, pachete, stiluri


\documentclass[options]{class}
class article, report, book, slides,
letter
options 11pt, 12pt, titlepage, twocolumn,
twoside, a4paper, leqno, fleqn
\usepackage[options]{pkg}
pkg amstex, color, latexsym, babel,
graphics, makeidx
\pagestyle{style} stilul header-ului sau al footer-ului:
plain, empty, headings, myheadings
\pagenumbering{style} stilul de numerotare a paginilor:
arabic, roman, Roman, alph, Alph

Mrimi de fonturi
\normalsize \huge
\large
\Huge
\Large
\LARGE

Accente n limba romn


\^A sau \^{A}, \^a sau \^{a},
\u sau \u{A}, \u a sau \u{a},
\^I sau \^{I}, \^\i sau \^{\i},
\c S sau \c{S}, \c s sau \c{s},
\c T sau \c{T}, \c t sau \c{t}.

Pagina de titlu i rezumatul


\maketitle creeaz titlul cu informaia declarat de
\title, \author, i [opional] de \date.
\begin{titlepage}\end{titlepage}
o pagin de titlu realizat n totalitate de utilizator
\begin{abstract}\end{abstract}
creeaz rezumatul

Secionri i tiprirea cuprinsului


\part
\subsubsection
\chapter
\paragraph
\section
\subparagraph
\subsection
\appendix ncep anexele (schimb numerotarea capitolelor
i seciunilor cu A, B, etc.)
\tableofcontens genereaz cuprinsul

Referine ncruciate
\label{key}
asigneaz argumentului key valoarea
contorului curent
\ref{key} tiprete valoarea asignat argumentului key

Formule matematice
$$ sau \(\) formul n text
\[\] formul pe rnd dedicat
\begin{equation}\end{equation} ecuaie
numerotat
\begin{eqnarray}\end{eqnarray} ecuaii
numerotate ca n cadrul array cu 3 coloane;
\nonumber omite numrul unei ecuaii,
eqnarray* omite toate numerele de ecuaii
_{} indice inferior
^{} indice superior
prim
\frac{numar}{numit} tiprete
\sqrt[n]{arg} tiprete

Bibliografie i citri
\bibliography{} creeaz lista bibligrafic i transmite
spre BibTeX numele fiierelor bib
\begin{thebibliography}{lbl}
\end{} creeaz bibliografia;
lbl este cea mai lat etichet
\bibitem[lbl]{key}
ncepe o nregistrarea a listei
bibliografice ce va fi citat cu cheia key i etichetat
cu lbl
\cite[note]{keys} citeaz referina cu cheia keys [cu nota
suplimentar note]

numar
numit

Divizarea fiierului de intrare


\input{file} citete fiierul file
\include{file}
citete fiierul file doar dac nu este
exclus de \includeonly
\includeonly{files}
exclude orice fiier care nu se
regsete n lista files
\begin{filecontents}{file} continut \end{} scrie
continut n fiierul file

arg

trei puncte: \ldots , \cdots , \vdots

simboluri : vezi tabelele din seciunea 2.7


delimitatori \left sau \right urmat de delimitatorii din
tabelul 2.13 (ex. ( | [ /)
\overline{exp} tiprete exp
spaii : mic \, mediu \: gros \; negativ mic \!

Gestionarea rndurilor
\linebreak foreaz trecerea la rnd nou
\\[len] ncepe un rnd nou i las spaiul vertical len
\- permite desprirea n silabe
\begin{sloppypar}\end{sloppypar}permite spaii
mari ntre cuvinte n paragraf
\sloppy permite spaii mari ntre cuvinte n document

\vector(h,v)[l] la fel ca \line, dar deseneaz un vrf de


forma sgeii;
0 h,v 4
\shortstack[pos]{}
la fel ca \begin{tabular}[pos]
\circle{d} deseneaz un cerc de diametru d; forma cu *
deseneaz un disc solid
\oval(x,y)[part]{}
deseneaz un oval [parial] de dim. x y
\frame{} deseneaz un cadru n jurul unui obiect
grosimea liniei \thinlines sau \thicklines

Gestionarea paginilor
\pagebreak foreaz trecerea la pagin nou
\enlargethispage*{ht} crete nlimea textului paginii
procesate curent cu distana ht (ct mai mult posibil
n forma cu *)
\newpage ncepe o pagin nou
\clearpage tiprete toate figurile i tabelele i ncepe o
pagin nou

Pachetul graphics
\resizebox{wd}{ht}{}
scaleaz imaginea la dimensiunile wd ht
\includegraphics{file} import grafica din fiierul file
Figuri i tabele
\begin{figure}\end{figure}
genereaz figuri flotante
\begin{table}\end{table} genereaz tabele flotante
\caption{} genereaz legenda figurii sau a tabelului

Box-uri
\mbox{}
\makebox[wd][pos]{}creeaz un box de limea wd; pos
aeaz textul la stnga (l). la dreapta (r) sau centrat
(implicit)
\fbox{text}
\framebox[wd][pos]{text} la fel ca \mbox sau
\makebox dar traseaz un cadru n jurul box-ului
\newsavebox{\cda} definete \cda ca fiind un buffer de
salvare a box-urilor
\sbox{\cda}{text}
\savebox{\cda}[wd][pos]{text} la fel ca \mbox sau
\makebox dar salveaz box-urile n \cda
\usebox{\cda} tiprete box-ul salvat n buffer-ul \cda

Cadrul tabbing
Liniile sunt separate prin \\; coloanele sunt generate prin de
comenzile:
\= seteaz poziia de stop a tabulatorului
\> deplasare la urmtorul tab
\kill prsete rndul curent i ncepe un rnd nou
Cadrele array i tabular
\begin{array}[pos]{cols}
\end{array}
\begin{tabular}[pos]{cols}
\end{tabular}
se utilizeaz array pentru formule, tabular pentru text;
elementele sunt separate prin & i liniile prin \\; pos
aliniaz sus (t), jos (b) sau centrat (implicit); cols
specific formatul coloanelor:
l text aliniat la stnga
r text aliniat la dreapta
c text centrat n coloan
| linie vertical
@{} text sau spaiu ntre coloane
*{n}{} echivalentul a n cpii

\begin{minipage}[pos]{wd}\end{} creeaz un
parbox de lime wd, aliniat de pos sus (t), jos (b)
sau centrat (implicit)
\parbox[pos]{wd}{} la fel ca minipage, dar textul
este scurt
Spaieri
\hspace{len} creeaz un spaiu orizontal de lime len;
forma cu * poate fi folosit i la nceput de rnd
\hfill creeaz un spaiu orizontal ce se poate extinde orict
\vspace{len} las spaiu vertical de dimensiune len; forma
cu * poate fi folosit i la nceput de pagin
Lungimi
Uniti : cm, em, ex, in, pc, pt, mm
\newlength{\cda} definete \cda drept comand de tip
lungime
\setlength{\cda}{len} seteaz comand de tip
lungime \cda la valoarea len
\addtolength{\cda}{len} adun valoarea len la comanda
de tip lungime \cda

\multicolumns{n}{cols}{} extinde urmtoarele n


coloane n formatul cols
\hline traseaz o linie orizontal ntre linii
\cline{i-j} subliniaz elementele de la coloana i la coloana
j
Definii
\newcommand{\cda}[n][opt]{} definete comanda
\cda [de n argumente][primul argument opional]
\newenvironment{nam}[n][beg]{end}
definete
cadrul nam [de n argumente]
\newtheorem{nam}{cap} definete cadrul de tip teorem
nam cu titlul cap

Desene
\begin{picture}(x,y)(x,y)\end{} desen de dim.
x y [colul stnga-jos de coordonate (x,y)]
\put(x,y){}pune obiectul n punctul de coordonate (x,y)
\multiput(x,y)(x,y){n}{} genereaz n cpii ale
obiectului cu primul n punctul (x,y), al doilea
deplasat cu (x,y)
\makebox(x,y)[pos]{} genereaz un box de dim. x y ;
obiectul este aezat cf. pos sus (t), jos (b), la stnga
(l), la dreapta (r) i/sau centrat (implicit);
\framebox i \savebox au comenzi similare
\dashbox{d}(x,y)[pos]{} la fel ca \makebox dar
pune un cadru cu linie punctat (liniue de lungime d)
n jurul box-ului
\line(h,v)[l] linie de pant h/v i extensie orizontal l
(lungime l dac h = 0),
0 h,v 6

Numerotri
\setcounter{cont}{n} seteaz contorul cont la valoarea n
\addtocounter{cont}{n} adun valoarea n la contorul
cont