Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI

FACULTATEA DE INGINERIE DIN BRAILA


CATEDRA / DEPARTAMENTUL DE UTILAJ TEHNOLOGIC
SI TEHNOLOGII
Adresa: Calea Calarasilor nr. 29, 810017 Braila
Nr. telefon / fax: 0239 612572
E-mail: eftimie.dorin@ugal.ro

PROGRAMA ANALITIC
Disciplina: STUDIUL MATERIALELOR
Domeniul de Licenta: Inginerie si Management
Program de studii: Inginerie economica in domeniul mecanic
A. Locul disciplinei n planul de nvmnt:
Anul
de
studiu
Nr.
ore

Sem. I
C
L
3
1

Anul I
Sem. II
C
S

Total ore
C
42

S
14

Forme de verificare
Sem. I
E

Sem. II

Nr. credite
Sem. I
5

Cod
disciplin

Sem. II
UG IB 03
OI, 08

B. Obiectivele disciplinei:
- cunoastere si utilizarea adecvata a notiunilor specifice disciplinei (materiale,tehnici si metode de prelucrare)
-explicarea si interpretarea proceselor de producere si prelucrare termica a materialelor
-intelegerea modului in care procesele tehnologice pot aduce prejudicii mediului
-intelegerea proprietatilor materialelor si a modului de investigare a acestora
-intelegerea modului de alegere si utilizare a materialelor

C. Metode de predare nvare: prelegerea,prezentari cu


videoproiector,conversatia,consultatii,lucrari practice de laborator,studiul documentelor
curriculare si al bibliografiei
D. Forme i metode de evaluare: evaluare continua ( pondere 35 % ), participare la procesul
de invatare,lucrari de laborator,efectuare de referate,participare la manifestari stiintifice;
evaluarea finala a cunostintelor ( 65 % ),prin probe scrise/orale.
E. Coninutul cursului / numr de ore pentru fiecare tem:
1. Structura metalelor si aliajelor metalice 2 ore
-Structura atomica a metalelor
-Legaturile dintre atomi
- Structura cristalina a metalelor
2. Imperfectiuni structurale la metale 2 ore
3.Structura reala a corpurilor metalice 2 ore
- Izotropie si anizotropie
4. Solidificarea metalelor si aliajelor metalice 2 ore
5. Starile alotropice 2 ore
6. Structura aliajelor metalice 4 ore
- Legea fazelor
- Constituenti structurali
7. Diagrame de echilibru termic 4 ore
- Trasarea curbelor solidus si lichidus
- Diagrame de echilibru ale aliajelor ce formeaza solutii solide
- Diagrame de echilibru ale aliajelor ce formeaza amestecuri mecanice
- Diagrame de echilibru ale aliajelor cu solubilitate partiala
8. Aliaje Fe-C 4 ore
- Diagrame de echilibru ale sistemului de aliaje Fe-C

- Oteluri

9.Proprietatile si incercarile metalelor si aliajelor metalice 4 ore


- Proprietatile metalelor si aliajelor metalice
- Incercarile metalelor si aliajelor metalice
10. Prelucrarea termica a aliajelor metalice 12 ore
- Tratamente termice si termochimice,definitie ,clasificari
- Tratamente termice primare
- Tratamente termice finale
- Tratamente termochimice
- Tratamente termice specifice unor marci de oteluri
- Deformarea plastica a aliajelor metalice ,definitie clasificari
- Elemente de teoria deformarii plastice a metalelor
- Procedee de deformare plastica
11.Noutati in domeniu 4 ore

F. Coninutul lucrarilor de laborator / numr de ore pentru fiecare tem:


1.Recunoasterea materialelor 2 ore
2.Pregatirea probelor metalografice 2 ore
3.Metode de analiza a structurii materialelor metalice 2 ore
4. Determinarea duritatii metalelor 2 ore
5. Microstructura otelurilor carbon 2 ore
6. Microstructura fontelor 2 ore
7.Punerea in evidenta a structurii cuprului si a aliajelor pe baza de cupru 2 ore

G. Bibliografie de elaborare a cursului


1.Ciurea Aurel Stiinta si ingineria materialelor curs multiplicat in universitate,2007
2.N.Popescu,R.Saban,D.Bunea,I.Pencea Stiinta si ingineria materialelor,Editura Fair
Partners,,Bucuresti,1999
3.Drugescu E. Metalurgie fizica si tratamente termice,Galati,1987
4. Manualul inginerului metalurg,vol.II,Editura tehnica,Bucuresti,1982
5. Cazimirovici E.-Teoria deformarilor plastice, Editura Didactica si Pedagogica,Bucuresti,1981
6. T.Dulamita,I.Gherghescu-Oteluri de scule Proprietati.Tratamente termice. Utilizari ,Editura Tehnica
,Bucuresti,1990

H. Bibliografie minimal de studiu pentru studeni1


1.Ciurea Aurel Stiinta si ingineria materialelor curs multiplicat in universitate,2007
2.N.Popescu,R.Saban,D.Bunea,I.Pencea Stiinta si ingineria materialelor,Editura Fair
Partners,,Bucuresti,1999
3.Drugescu E. Metalurgie fizica si tratamente termice,Galati,1987

Data aprobrii programei analitice n catedr / departament: 21.01.2007


ef catedr,
Conf.dr.ing.EFTIMIE DORIN

Este de preferat ca bibliografia minimal de studiu pentru surdeni s identifice cu claritate i precizie capitolele pe
care studenii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare i nvare, eventual fiind particularizat n
funcie de tematica cursurilor i seminariilor.