Sunteți pe pagina 1din 12

MISIUNEA DE TINERE A CONTABILITATII ,INTOCMIREA SI

PREZENTAREA CONTURILOR ANUALE

DESTINATARUL MISIUNII

Intreprinderile mici , caracterizate prin:


-activitate simpla,obisnuita,cu fluxuri relativ limitate

-structura lejera; putine proceduri scrise de separare a functiilor (sau


chiar absenta acestora)

-difuzarea externa de informatii financiare limitata

-dar risc de neinregistrare a informatiilor, datorita organizarii interne

FINALITATEA MISIUNII
Misiunea ii permite profesionistului contabil sa ateste ca : nu s-au
evidentiat elemente care sa puna in discutie sau la indoiala coerenta sau
credibilitatea conturilor anuale, sau sa ateste contrariul

Norma 2130

ETAPELE MISIUNII
1.Cunoasterea activitatii clientului si contractarea lucrarilor

2.Organizarea si programarea misiunii

3.Organizarea sau aprecierea organizarii contabilitatii clientului

4.Controlul regularitatii si sinceritatii contabilitatii

5.Lucrarile de control ale inchiderii exercitiului financiar

6.Lucrarile de inchidere a exercitiului financiar

7.Eliberarea atestarii
CUNOASTEREA ACTIVITATII CLIENTULUI SI CONTRACTAREA
LUCRARILOR

NORMA PROFESIONALA:

- 115- Acceptarea si mentinerea misiunilor

- 122- Contractarea lucrarilor

-2120- Cunoasterea activitatilor clientului

TEHNICI SI PROCEDURI

- vizitarea intreprinderii

- interviuri

- colectarea documentelor

Se realizeaza in timpul mai multor exercitii financiare si este un


proces permanent

ORGANIZAREA SI PROGRAMAREA MISIUNII

NORMA PROFESIONALA:
- 121- Programarea lucrarilor
1

- 123- Delegarea si supravegherea lucrarilor

- 125- Documentarea lucrarilor

-2129- Documentarea lucrarilor

TEHNICI SI PROCEDURI

- organizarea interna a cabinetului

- planificarea si programarea

Se realizeaza in timpul mai multor exercitii financiare si este un


proces permanent
ORGANIZAREA SAU APRECIEREA ORGANIZARII CONTABILITATII
CLIENTULUI

NORMA PROFESIONALA:

-2124- Organizarea contabilitatii clientului

TEHNICI SI PROCEDURI

- interviuri

- asistenta si consultanta

Se realizeaza in timpul mai multor exercitii financiare si este un


proces permanent

CONTROLUL REGULARITATII SI SINCERITATII CONTABILITATII

NORMA PROFESIONALA:
- 121- Programarea lucrarilor
-2125- Controlul regularitatii si sinceritatii contabilitatii
TEHNICI SI PROCEDURI
- interviuri
- justificarea inregistrarilor contabile
- concordanta inregistrarilor cu documentele justificative
Aceasta etapa este legata de un exercitiu determinat

LUCRARILE DE CONTROL ALE INCHIDERII EXERCITIULUI

NORMA PROFESIONALA:
-2125- Controlul regularitatii si sinceritatii contabilitatii
-2126- Inchiderea conturilor
TEHNICI SI PROCEDURI
- justificarea inregistrarilor contabile
- concordanta inregistrarilor cu documentele justificative
- controlul coerentei
Aceasta etapa este legata de un exercitiu determinat

LUCRARILE DE INCHIDERE A EXERCITIULUI FINANCIAR

NORMA PROFESIONALA:
- 123- Delegarea si supravegherea lucrarilor
-2127- Analiza critica a conturilor anuale
TEHNICI SI PROCEDURI
- supravegherea lucrarilor
- examinarea analitica
- interviuri
Aceasta etapa este legata de un exercitiu determinat
2

ELIBERAREA ATESTARII

NORMA PROFESIONALA:
- 130- Norma de raport
-2130- Norma de raport

Aceasta etapa este legata de un exercitiu determinat

TEHNICI DE CUNOASTERE A INTREPRINDERII


-Vizitarea intreprinderii, intalnirea cu conducatorul acesteia
,aprecierea climatului general al intreprinderii

Interviuri, cu persoanele imputernicite cu atributii administrative si


contabile pentru obtinerea maximului de informatii

Colectarea documentelor justificative indispensabile misiunii

IDENTIFICAREA RISCURILOR
Cunoasterea activitatii clientului, ofera profesionistului contabil
posibilitatea identificarii riscurilor.

Profesionistul contabil va fi vigilent asupra riscurilor constatate , va


recomanda remedieri si in mod extrem poate aprecia ca este necesar sa
refuze misiunea.
DEFINIREA NECESITATILOR INTREPRINDERII IN MATERIE CONTABILA

Pentru definirea necesitatilor clientului in materie contabila si deci


pentru a preciza dimensiunea misiunii, profesionistul contabil ia
cunostinta:

-de natura si calitatea lucrarilor contabile cerute de client

- de caracteristicile contabile si fiscale ale clientului

- de cantitatea de lucru , in caz de tinere partiala sau completa a


contabilitatii

- de prestatiile complementare misiunii contabile, dorite de client

POSIBILITATEA REALIZARII MISIUNII


Dupa parcurgerea etapelor anterioare, profesionistul contabil va
putea aprecia daca poate accepta misiunea.

De asemenea va aprecia gradul de independenta pe care il are in


raport cu clientul.

Se va asigura de respectarea regulilor de etica ,in cazul preluarii


misiunii de la un coleg.

DEFINIREA MISIUNII
Informatiile astfel colectate ii permit profesionistului contabil sa
decida care va fi tipul misiunii (tinerea contabilitatii sau examinarea
contabilitatii), poate sa isi stabileasca un buget si sa faca propunerea
privind contractul de prestari servicii.

CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII


Forma si continutul cadru al contractului de prestari servicii privind
tinerea contabilitatii ,intocmirea si prezentarea conturilor anuale trebuie
sa fie conforme cu modelul a , anexat normei profesionale nr.21

SCRISOARE CATRE UN COLEG


Codul privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si
contabililor autorizati din Romania , prevede:

Membrul Corpului care a fost solicitat trebuie sa indeplineasca


obligatia profesionala cu acceptul clientului de a cere , de regula, in scris,
membrului Corpului aflat in functiune, informatiile necesare indicand
natura generala a cererii sale.

PRIMA CONSULTANTA - SUGESTII


Cunoasterea activitatii societatii, permite profesionistului contabil sa
faca primul diagnostic privind:

- contabilitatea societatii

- componentele fiscale (descoperirea unor eventuale erori in


aplicarea prevederilor fiscale)

- modalitati juridice

Acest diagnostic va conduce profesionistul contabil la elaborarea


primelor sugestii pentru conducatorul societatii si eventual la propunerea
unor misiuni complementare

DOSAR PERMANENT

DOCUMENTAREA DOSARULUI PERMANENT


La sfarsitul acestei etape, profesionistul contabil dispune de primele
elemente ale informatiei permanente, care vor fi ordonate in dosarul
permanent.

CONTINUT DOSAR PERMANENT

DOSAR
DOSAR
DOSAR
DOSAR
DOSAR
DOSAR

GENERALITATI
CONTABILITATE
JURIDIC
FISCAL
SOCIAL
CORESPONDENTA

DOSAR GENERALITATI

A
B
C
D
E
F

-A

CONTINUTUL
REFERINTA
DATA ACTUALIZARII
FISA CARACTERIZARE CLIENT
A1
31.12.2004
ADRESE UTILE
A2
15.06.2005
PREGATIREA CONTRACTULUI
A3
01.01.2004
PREGATIREA BUGETULUI
A4
01.01.2004
CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII A5
01.01.2004
SCRISORI CATRE COLEGI
A6
15.02.2004
URMARIREA ONORARIILOR
A7
30.06.2005
IMPRIMATE CU CARACTER GENERAL A8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

A1

.
FILA 1/4

FISA DE CARACTERIZARE A CLIENTULUI


INFORMATII GENERALE
-denumire :
-forma juridica :
-activitate : CAEN
-sediu social :
-puncte de lucru :
-data infiintarii :
-CUI :
J05//
-interlocutori :
-alti consilieri :
-misiunea: conducerea evidentei contabile
COD A1
FILA 2/4

FISA DE CARACTERIZARE A CLIENTULUI

INFORMATII FISCALE

IMPOZITE DIRECTE impozit pe profit


impozit micro

impozit salarii

TAXE SI IMP.LOCALE

IMPOZITE INDIRECTE
TVA ,accize

AVANTAJE IN NATURA ALE INTREPRINZATORULUI INDIVIDUAL


COD A1
FILA 3/4
FISA DE CARACTERIZARE A CLIENTULUI

INFORMATII SOCIALE
NUMAR DE SALARIATI PERMANENTI /TEMPORARI
SARCINI SOCIALE
ANGAJATOR ANGAJAT
INFORMATII ECONOMICE
Se vor insemna elementele disponibile, printre care:
Tabloul soldurilor intermediare de gestiune
Situatia fluxurilor de trezorerie
Ratele semnificative(rentabilitate,solvabilitate,lichiditate)
Notati punctele importante privind:
SECTORUL DE ACTIVITATE (evolutia globala a sectorului, caracter
sezonier,litigii susceptibil sa apara,etc)
- Activitate de productie
EXPLOATAREA (familii de produse,credit client obisnuit,credit furnizor
obisnuit ,etc)

COD A1
FILA 4/4

FISA DE CARACTERIZARE A CLIENTULUI


INDICATORI CHEIE
Se vor urmari pentru ultimele 5 exercitii urmatorii indicatori:
-cifra de afaceri (mil.lei)
-marja %
-rezultat net (mil.lei)
-credit client (nr.zile)
-credit furnizor(nr.zile)
-impozit profit(mil. Lei)
-alti indicatori
COD A2
I
FILA 1/2
ADRESE UTILE
Se vor nota urmatoarele adrese:
-ADRESA ADMINISTRATOR :
-BANCA :
-CONSILIER JURIDIC:
-NOTAR PUBLIC:
-CONSULTANT FISCAL:
-ALTI CONSULTANTI :
-ALTE ADRESE :
COD A2
FILA 2/2
ADRESE UTILE

Se vor nota adresele complete ale principalelor institutii :


-ADMINISTRATIA FINANCIARA:
-CAMERA DE MUNCA:
-CASA DE ASIGURARI SOCIALE:
-ALTE ADRESE
COD A3
FILA 1/3
PREGATIREA CONTRACTULUI

CONTABILITATE
11. DESCRIEREA SUMARA A SISTEMULUI
(Computer- PC, Soft, alte sisteme)
12. CALIFICAREA SI CALITATEA PERSONALULUI CONTABIL
(Efective, calificarea si experienta profesionala)
13.VOLUME SI REPARTIZAREA SARCINILOR (intre client si cabinet)
6

COD A3
FILA 2/3
PREGATIREA CONTRACTULUI

14. PROBLEME CONTABILE PARTICULARE

(Evaluare, Taxe indirecte)

2. ALTE ASPECTE

21. ASPECTUL SOCIAL-CONTROALE SOCIALE-PARTICULARITATI


SOCIALE

Numarul buletinelor de salarizare-fluturasi-(precizati repartitia intre


diferite regimuri de salarizare).

Sistemul de plata in vigoare ( manual, informatizat)

Contractul colectiv de munca

Datele ultimelor controale sociale

Repartizarea lucrarilor privind salariile (intre client si cabinet)


COD A3
FILA 3/3
PREGATIREA CONTRACTULUI

22.ASPECTE FISCALE CONTROALE FISCALE PARTICULARITATI


FISCALE

- repartizarea lucrarilor privind intocmirea declaratiilor de impozite ,


taxe si contributii sociale (intre client si cabinet)

-data ultimului control fiscal

23.ASPECTE JURIDICE

-repartizarea sarcinilor privind redactarea proceselor verbale CA si


AGA, tinerea registrului actionarilor si alte asemenea documente(intre
client si cabinet)

24.ASPECTE PRIVIND GESTIUNEA

-tablou de bord

-situatii intermediare

-buget
DOSAR CONTABILITATE
-B

CONTINUTUL

REFERINTA
DATA ACTUALIZARII
(1) (3)
(2)
.
Conturi anuale (3 exercitii)
B1
31.12.2004
Plan contabil societate
B2
01.01.2005
Ghid contabil profesional
B3
--------------Modalitati de contabilitate
B4
--------------Organizarea contabilitatii
B5
--------------Test asupra softului contabil
B6
01.01.2004
Tablou al imobilizarilor
B7
31.12.2004
Fotocopii facturi imobilizari sau
Calculul lucrarilor facute de
societate pentru ea insasi
B8
30.09.2005
-----------------------------------------------------------------(1) se completeaza atunci cand sunt informatii
7

(2) data se inscrie in creion pentru a putea fi modificata


(3)-elementele referintelor asupra sumarelor sunt indicative
COD B6
FILA 1/2

TEST ASUPRA SOFTULUI CONTABIL

Numele softului

Editorul

1.CONTROLUL COERENTEI GLOBALE IN MATERIE DE CUMUL


INTRE:

-jurnale

-balante

-cartea mare

CONCLUZIA:
SATISFACATOARE
NESATISFACATOARE

2. TESTUL COERENTEI INREGISTRARILOR INTRE JURNALE SI


CARTEA MARE

asupra caror inregistrari

asupra centralizatorului- sau rulajelor lunii

3.CONTROLUL DATARII SI NUMEROTARII CRONOLOGICE A


EDITIILOR

SATISFACATOR - X
NESATISFACATOR

4. IMPOSIBILITATEA MODIFICARII UNEI PERIOADE INCHISE

DA
NU
COD B6
FILA 2/2
TEST ASUPRA SOFTULUI CONTABIL

5. CONTROLUL FIABILITATII TRANSFERULUI INREGISTRARILOR


IMPORTANTE VIRATE DIN SOFTURI- PROGRAME- ASOCIATE
SATISFACATOR
NESATISFACATOR
Programul mijloace fixe
Programul comercial-facturarea
Programul salarii-centralizator state
6. EXISTENTA UNEI DOCUMENTATII DA / NU
(manual de utilizare a softului)
7. EXISTENTA UNEI ASISTENTE EXTERNE DA / NU
8. EXISTENTA UNEI PROCEDURI DE ARHIVARE DA / NU
9. EXISTENTA UNEI PROCEDURI DE SALVARE DA / NU
CONCLUZII
RECOMANDARI

DOSAR JURIDIC

CONTINUTUL

- C
1/2
REFERINTA
(1) (3)

DATA ACTUALIZARII
(2)
.
8

PENTRU TOATE INTREPRINDERILE


Inregistrare Reg.Com si
atribuire CUI
C1
Contracte inchiriere
C2
Imprumuturi
l
C3
Contracte de asigurare
C4
Contracte de leasing
C5
Depozite si cautiuni
C6
Brevete
C7
Alte contracte --------------C8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOSAR JURIDIC

CONTINUTUL

31.12.2004
01.01.2005
------------------------------------------01.01.2004
-------------------------------------------

- C
2/2
REFERINTA
(1) (3)

DATA ACTUALIZARII
(2)
.

SOCIETATI
Statute
Organe de directie si control
si lista actionarilor
C20
31.12.2004
Capital social si rezerve l
C21
31.12.2004
Extrase procese verbale CA
C23
--------------Extrase procese verbale AG
C24
--------------Extras al remuneratiilor si
conventiilor
C25
-------------------------------------------------------------------------------(1) se completeaza atunci cand sunt informatii
(2) data se inscrie in creion pentru a putea fi modificata
(3)-elementele referintelor asupra sumarelor sunt indicative
COD C2
FILA
CONTRACT DE INCHIRIERE
Se inscriu contractele de inchiriere intr-un tabel mentionand:
-descrierea bunului
-durata contractului
-rata reinnoirii
-valoarea garantiei
-chiria anuala si modalitati de indexare
-modalitatea de plata anual,semestrial, trimestrial,lunar
- platibil la scadenta sau in avans
- TVA: da sau nu
COD C3
FILA
IMPRUMUTURI
Se inscriu contractele de imprumut intr-un tabel mentionand:
-organismul imprumutator
-capital imprumutat
9

-dobanda
-obiect
-date: prima si ultima scadenta
-modalitatea de plata anual,semestrial, trimestrial,lunar,unic
- rata constanta sau variabila
-garantii
Se anexeaza tablourile de rambursare a creditelor
COD C4
FILA
CONTRACTE DE ASIGURARE
Se inscriu contractele de asigurare intr-un tabel mentionand:
-riscul garantat
-capital asigurat
-numele si adresa societatii de asigurare
-numarul politei
-data scadentei
-modalitatea de plata trimestrial,lunar
-prime anuale de baza
COD C5
FILA

CONTRACTE DE LEASING
Se inscriu contractele de leasing intr-un tabel mentionand:
-natura bunului
-numele si adresa organismului proprietar
-valoarea mijlocului fix (fara TVA)
-data si durata contractului
-periodicitatea
-scadentele (fara TVA)
-optiunea de a cumpara si data

COD C5
FILA

DEPOZITE SI CAUTIUNI
Se inscriu eventualele depozite si cautiuni intr-un tabel mentionand:
-data
-numele si natura depozitului
-suma initiala
-data rambursarii
-eventuale observatii
Daca rambursarea este progresiva se va intocmi o fisa speciala
COD C20
FILA
EXTRAS DIN STATUTE
Se vor extrage articolele din statut care se refera la :
10

-forma sociala
-durata societatii
-capitalul social si forma titlurilor
-administratie, adunare generala
-atribuirea reprezentarii
-convocare
-distribuirea rezultatelor
-dispozitii speciale

COD C21
FILA
ORGANELE DE DIRECTIE SI CONTROL SI LISTA
ASOCIATILOR/ACTIONARILOR

Se vor extrage infomatiile referitoare la organele de control si


directie, respectiv:nume, functie, data si locul nasterii,data numirii in CA
sau AGO, durata mandatului, sfarsitul functiunii
Si informatii referitoare la asociati /actionari, respectiv:nume,
numarul de titluri posedate, procentaj si suma totala
COD C22
FILA
EVOLUTIA CAPITALULUI SI A REZERVELOR

Se vor extrage informatii privind valoarea capitalului initial si


modificarile sale ulterioare (modificari ale numarului de actiuni /parti
sociale , sau modificari ale valorii nominale)

Si informatii privind cuantumul rezervelor constituite si evolutia


acestora in timp
COD C23
FILA
EXTRASE DIN PROCESELE VERBALE ALE CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE

Se vor intocmi scurte rezumate ale proceselor verbale ale consiliului


de administratie , mentionand si data deliberarii, precizand in mod expres
daca o copie a procesului verbal respectiv , este depusa in dosarul anual.
COD C24
FILA
EXTRASE DIN PROCESELE VERBALE ALE ADUNARII GENERALE

Se vor intocmi scurte rezumate ale proceselor verbale ale adunarilor


generale , mentionand data adunarii si natura acesteia (ordinara sau
extraordinara), precizand in mod expres daca o copie a procesului verbal
respectiv , este depusa in dosarul anual.

COD C25
FILA
EXTRAS AL REMUNERATIILOR SI AL CONVENTIILOR

Cuprinde informatii privind remuneratiile si conventiile reglementate,


respectiv:

-identitatea

-data deciziei sau autorizarii CA


11

-durata

-natura (sau referirea la o foaie de lucru detailata)


DOSAR FISCAL
- D

CONTINUTUL
REFERINTA
DATA ACTUALIZARII

(1) (3)
(2)
.

Fotocopii dupa eventualele

optiuni
D1
31.12.2004

Contencioase
D2
--------------
Controale fiscale
D3
--------------
Fotocopii de pe declaratiile de

taxe profesionale
D4
--------------

-----------------------------------------------------------------(1) se completeaza atunci cand sunt informatii


(2) data se inscrie in creion pentru a putea fi modificata
(3)-elementele referintelor asupra sumarelor sunt indicative

DOSAR SOCIAL

CONTINUTUL

- E
REFERINTA
DATA ACTUALIZARII
(1) (3)
(2)
.
Contract colectiv de munca
E1
31.12.2004
Contracte de adeziune la
organisme sociale
E2
--------------Contencioase
E3
--------------Controale
E4
-------------------------------------------------------------------------------(1) se completeaza atunci cand sunt informatii
(2) data se inscrie in creion pentru a putea fi modificata
(3)-elementele referintelor asupra sumarelor sunt indicative

DOSAR CORESPONDENTA
- F

Reprezinta o centralizare a corespondentei si cuprinde in anexa


copii ale corespondentei efective
EXEMPLU DOSAR PERMANENT

CLIENT : SC MODEL SRL


Va multumim pentru participare si va dorim SUCCES !

12