Sunteți pe pagina 1din 5

S.C. IPTANA - S.

A
ASISTENTA TEHNICA PENTRU
ELABORAREA PROIECTELOR DE
INFRASTRUCTURA LA SCARA LARGA
CARE VOR FI FINANTATE PRIN PHARE
2001 SI 2002

Obiectiv 3- Parc Industrial BOR


F INSTALAII DE VENTILAT
Faza-PT+CS

CAIET DE SARCINI
Prezentul caiet de sarcini cuprinde lucrarile de instalatii de ventilare aferente
gospodariei de apa si statiei pompe ape uzate.
A. NOMINALIZAREA PLANSELOR LUCRARII
~F 1.1 - Rezervor apa si camera vane- Plan instalatii ventilatie
~F 4.1 - Statie tratare ape uzate menajere- Plan instalatii ventilatie
B. NIVELUL DE PERFORMANTA AL LUCRARILOR

1. Rezistenta si stabilitate
Protectia antiseismica se va asigura prin fixarea echipamentele pe constructie pe
suporturi fixe si asigurate contra rasturnarilor prin elemente elastice.
- Tubulaturile sunt fixate de constructie prin elemente elastice.
Elementele de sustinere a tubulaturii si a echipamentelor vor fi confectionate pe baza
Catalogului de detalii, elemente si subansambluri prefabricate conformate antiseismic pentru
instalatii in constructii-IPCT-S.A./1996.
2. Siguranta la foc
Prin solutia adoptata, materialele componente ale instalatiei au limita de rezistenta la
foc corespunzatoare cu cea a elementelor de constructie strapunse sau pe care se monteaza.
Materialele si elementele componente ale instalatiei de ventilare sunt incombustibile.
Temperatura elementelor instalatiei este 40C.
3. Siguranta n exploatare
3.1. Securitatea la contact
Suprafetele accesibile ale instalatiilor de ventilare nu vor prezenta muchii sau colturi
taioase, bavuri, suprafete rugoase , etc.
3.2. Securitatea la intruziune
Dispozitivele de evacuare a aerului noxat vor fi prevazute cu dispozitive de protectie
impotriva patrunderii n instalatii a corpurilor straine, vietatilor sau precipitatiilor atmosferice.

4. Performante de igiena si sanatate


Pentru omogenitatea calitatii igienice a aerului, , s-au prevazut instalatii de ventilare
mecanica de evacuare prin intermediul unor ventilatoare care elimina excesul de gaze si
mirosuri neplacute degajate in interiorul statiilor.
Evacuarea aerului se va realiza direct n exterior.
Pentru interventiile in cheson necesare exploatarii s-a prevazut un ventilator de
introducere a aerului proaspat in zona de lucru.
5. Izolatii termice, hidrofuge si pentru economia de energie
Tubulatura interioara este confectionata din tabla zincata (e = 14700 kwh/t) si nu din
PVC (e = 34400 kwh/t).
D. DESCRIEREA SOLUTIILOR TEHNICE DE EXECUTIE CARE
ASIGURA EXIGENTELE DE PERFORMANTA CALITATIVA
Ob.1-REZERVOR APA SI CAMERA VANE

In vederea asigurarii conditiilor optime in exploatare, pentru evacuarea aerului noxat


s-a prevazut un ventilator exhaustor tip turela, avand debitul de 200 mc/h.
Compensarea aerului evacuat se va face prin intermediul ferestrelor dotate cu rame cu
plasa de sarma si jaluzele fixe (vezi proiectul de arhitectura).
Ob.4-STATIA TRATARE APE UZATE MENAJERE

S-a prevazut o instalatie de evacuarea gazelor nocive din zona de lucru, formata dintr-o
tubulatura din tabla de otel zincata 250/315mm, care include un ventilator axial avand
debitul de1800mc/h .
Compensarea aerului evacuat se va face prin intermediul ferestrelor dotate cu rame cu
plasa de sarma si jaluzele fixe
Pentru asigurarea conditiilor optime de exploatare in cheson, s-a prevazut un ventilator
cu D=1000mc/h, dotat cu furtun flexibil si palnie de refulare care va introduce aer proaspat in
camera pompelor inainte de patrunderea in spatiul statiei a personalului de intretinere.
E. MATERIALE FOLOSITE

n proiect au fost folosite materiale de fabricatie curenta, n conformitate cu STAS-urile


si normele interne de fabricatie n vigoare precum si din import.
La executarea lucrarilor se vor utiliza numai materialele consemnate n proiect.
Toate materialele vor trebui sa fie insotite de certificate de calitate.
Toate aparatele care au aplicate sigilii de protectie vor fi montate ca atare, pastrand
intact sigiliul n vederea receptiei.
Pastrarea materialelor se va face n magazii sau spatii de depozitare, organizate n acest
scop, n conditii care sa asigure buna lor conservare si securitate si anume:
- n spatii libere materialele feroase, profile, asupra carora intemperiile nu au influenta;
- n spatii acoperite cele care se deformeaza datorita actiunii directe a soarelui sau
intemperiilor (rame, materiale de izolatii, tabla zincata necesara canalelor, etc) - foile de tabla
zn. se vor aseza orizontal pe grinzi de lemn si n nici un caz direct pe pamant;
- n spatii inchise utilajele, accesoriile, aparate diverse, etc.

- la manipularea materialelor se vor lua masuri pentru evitarea deteriorarii lor.


Materialele ce pot fi deteriorate de agentii climatici (ventilatoare,) se vor depozita sub
un sopron si vor fi acoperite cu prelate sau foi de polietilena.
F. ORDINEA DE EXECUTIE: PROBE, TESTE, VERIFICARI
Executarea instalatiilor din prezentul proiect se va face coordonat cu celelalte instalatii
pe intreg parcursul executiei, incepand de la trasare.
- imbinarile longitudinale ale tablelor se vor realiza prin falturi
- falturile longitudinale trebuie sa fie dispuse alternant pentru a nu se forma o cusatura
continua
- falturile vor fi presate numai catre exterior pentru asigurarea unei
suprafete interioare netede
- sustinerea canalelor de aer se va face cu elemente de sustinere tipizate.
- inainte de racordarea instalatiei de ventilatie la agregate se va verifica si certifica
starea de curatenie a canalelor de aer, calitatea executiei canalelor de aer ca si etanseitatea
acestora.
Confectionarea canalelor de aer din tabla tinnd cont de urmatoarele tolerante admise:
Diametrul sau latura mare a
canalului [mm]
100-250
280-500

Abaterea maxima admisibila


[mm]
2
2

Verificari
a) Asupra utilajelor se fac urmatoarele verificari:
- corespondenta cu proiectul n ceea ce priveste caracteristicile prevazute;
- modul de manipulare si depozitare pna la punerea n lucru.
b) Principalele verificari la:
- canale
- corespondenta cu proiectul n ceea ce priveste marimea si cota de montaj;
- fixarea elastica de elementele de constructie;
Probe
Proba de eficacitate
Instalatia de ventilatie se va proba n conditii normale de exploatare.
Receptionarea instalatiei si punerea n functiune se vor face numai dupa ce se constata
ca s-au respectat prevederile proiectului si instructiunile furnizorului de utilaje.
G. STANDARDE; NORMATIVE SI ALTE PRESCRIPTII CE
TREBUIESC RESPECTATE LA EXECUTIE
La elaborarea acestei documentatii s-au avut n vedere urmatoarele acte normative:
I 5/99 - Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor de
ventilare
Legea 10/95 - sectiunea 2 - Obligatiile si raspunderile proiectantilor
Regulament privind normele generale de protectia muncii (MMPS si MS
90/1996); cap. 221 - Norme de igiena muncii privind efortul fizic

Regulamentul privind protectia si igiena muncii n constructii elaborat de


IPCT/1993, aprobat de MLPAT cu ordinul 9/N din 15.03.1993.
P 118/99
- Normativ de siguranta la foc a constructiilor
Legea 90/96 - Legea protectiei muncii si normele metodologice de aplicare, editia 1996
H.G 9/N/98 - Norme generale de protectia muncii si igiena muncii n constructii
Ordonanta de guvern 60/97 - aprobate prin Legea 212/97, art 24, pct a.
Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor aprobate prin Ordinul
775/22.06.1998.
Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor MLPAT / 20/N/1994.

MI

H. URMARIREA COMPORTARII N TIMP A LUCRARILOR


n conformitate cu prevederile normativului P 130/99 se vor efectua n timp, de catre
beneficiar, verificari asupra functionarii instalatiei la parametrii proiectati
Concluzii
Se stabileste ca faza determinanta momentul n care instalatia este complet montata si
urmeaza sa se execute proba.
NTOCMIT
pr.sp. L. Hleuca

VERIFICAT
ing. A. Stanescu