Sunteți pe pagina 1din 1

SC IPTANA SA

C. 2882/2002
PORTUL LIBER CONSTANA
mprejmuire i drum de supraveghere.
Solutii de definitivare a amenajarii.

INCADRAREA LUCRARII

1. Din punct de vedere al importantei constructiei:


In conformitate cu "Regulamentul privind stabilirea categoriei de
importanta a constructiilor" (Bul. Constructiilor nr.4/1996), lucrarea se incadreaza in
categoria de importanta "C" - Constructii de importanta normala.
2. Din punct de vedere al actiunii seismice
In conformitate cu normativul P 100-92, din punct de vedere al actiunii
seismice, lucrarea se caracterizeaza prin:
- Clasa de importanta a constructiei:

Clasa III

- Zona seismica de calcul:

Zona E

- Coeficient functie de zona seismica de calcul:

Ks = 0,12

- Perioada de colt:

Tc = 0,7

3. Incadrarea in categoria de exigente esentiale


Din punct de vedere al categoriei de exigente esentiale, constructia se afla
in domeniul "A 6" - Rezistenta si stabilitate pentru constructii de porturi si platforme
marine.

INTOCMIT,
Ing. V. Suciu