Sunteți pe pagina 1din 1

Facultatea de Matematic

a, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iasi


Concurs "Gaudeamus" 2013/2014, Etapa I
Clasa a IX-a, Algebr
a
Fiind dat x 2 R, not
am cu [x] cel mai mare num
ar ntreg care nu-l dep
aseste pe
x, num
ar numit partea ntreaga a lui x, si not
am cu fxg diferenta fxg = x [x],
numit
a partea fractionara a lui x. Sunt evidente urm
atoarele caracteriz
ari:
[x] = n , n 2 Z si x 2 [ n; n + 1);
si
fxg =

2 [ 0; 1) si x

2 Z:

Amintim si echivalentele
fxg = fyg , x

y 2 Z; fxg = x , [x] = 0:

1. Ar
atati c
a, pentru orice x; y 2 R, are loc egalitatea fx + yg = ffxg + fygg.
2. Ar
atati c
a, pentru orice n 2 Z si x 2 R, are loc egalitatea fnxg = fnfxgg.
3. Rezolvati n multimea numerelor reale ecuatia fx2 g = fxg2 .
4. Ar
atati c
a n sirul
fag; f2ag; f3ag; : : : ; fnag; : : : ;

(1)

apar numai un num


ar nit de valori distincte dac
a si numai dac
a a este num
ar
rational.
5. Fie a 2 Q. Ar
atati c
a ori toate valorile sirului
fag; fa2 g; fa3 g; : : : ; fan g; : : : ;

(2)

sunt distincte ntre ele, ori toate sunt nule.


6. Ar
atati c
a sirul

p
p
p
p
f 1g; f 2g; f 3g; : : : ; f ng; : : : ;

(3)

are o innitate de valori distincte.


7. Ar
atati c
a, oricare ar n 2 N , are loc inegalitatea
p

p
p
f 1g + f 2g + f 3g +
8. Ar
atati c
a sirul

+ f ng

p
2([ n] 1)
p
:
3+1

p
p
p
p
f 1g; f 2g; f 3g; : : : ; f ng; : : : ;

are cel putin o valoare n orice subintervalul ( ; )

(0; 1).

(4)

(5)