Sunteți pe pagina 1din 6

coala Gimnazial, Smrdan

Cu structura coala Gimnazial Mihail Koglniceanu


Comuna Smrdan, jud. Galai
Tel/ fax 0236/830003, e-mai: scoalasmardan@yahoo.com

PLAN OPERAIONAL AL COMISIEI METODICE


LIMB I COMUNICARE PE SEMESTRUL I
Nr.
crt
.

OBIECTIV

ACTIVITI PROPUSE

Participarea la consftuirile speSporirea eficienei cifice disciplinei.


actului didactic Evaluarea i autoevaluarea cadrelor
didactice.
ntocmirea i avizarea planific-rilor
anuale i semestriale.
Analiza activitii Comisiei n anul
colar precedent.
1. Participarea la Cercul pedagogic

Continua
specific disciplinei.
perfecionare a 2. Prezentarea ofertei CCD Galai i
cadrelor didactice
nscrierea la cursuri de formare.

1. Evaluarea predictiv rezultate,


Optimizarea
msuri.
procesului de
2. Lecie transdisciplinar
nvmnt i
Halloween Party
valorificarea
3. Sptmna colii M. Koglniexperienei
ceanu act. cultural-artistice
pozitive a cadrelor
4. Lecie demonstrativ la Limba i
didactice
literatura romn.
5. Evaluarea sumativ rezultate,
msuri.
1. Concursul Comper - etapa I
Stimularea
creativitii
elevilor i
valorificarea
inteligenelor
multiple

2. Olimpiada de Lb. i lit. romn


etapa pe coal
3. Ziua limbilor strine
4. Halloween Party
5. Colinde, colinde...

RESPONSABIL

Fiecare cadru did.


Fiecare cadru did.
Fiecare cadru did.

TERMEN DE
DESFURA
RE

1-10 sept.
2013 ISJ
sept. 2013
30
sept.2013

prof. A. Bezman

Fiecare cadru did.


Resp. Comisiei de
Formare
Profesional
Prof. responsabili cu
evaluarea
prof. A. Bezman
prof. G. Moldovianu
Fiecare cadru did.
A. Bezman
Prof. responsabili cu
evaluarea
prof. A. Bezman
prof. G. Munteanu
prof. A. Bezman
prof. G. Munteanu
prof. C. Ban
prof. G. Moldovianu
prof. A. Bezman
Fiecare cadru did.
Cons. educativ

11 oct.
2013
nov. 2013
10 oct.
2013
11 oct.
2013
oct. 2013
nov. 2013
dec. 2013
ian. 2014
9 dec. 2013
dec. 2013

oct. 2013
dec. 2013

OBS

Atragerea
populaiei colare
prin management
i marketing
educaional
adecvat noilor
cerine i
promovarea
imaginii colii

1.Elaborarea i transmiterea spre


avizare a CD.
2.Publicarea unor articole i studii n
reviste de specialitate/ site-uri
educaionale.
3.Serbri colare
4.Activiti demonstrativen cadrul
Sptmnii Porilor Deschise

Director,
prof. Nina Nedelcu

prof. C. Ban
prof. G. Moldovianu
Fiecare cadru did.

1 oct. 2013
Ocazional

Fiecare cadru did.

Ocazional

Fiecare cadru did.

Oct-nov
2013

Director adj.,
prof. Nicoleta Vasile

Resp. Comisie Metodic,


prof. Adriana Liliana Bezman

COALA GIMNAZIAL MIHAIL KOGLNICEANU


COMUNA SMRDAN, JUD. GALAI
TEL/FAX 0236830003, e-mail: scoala_smardan@yahoo.com

TEMATICA ACTIVITILOR COMISIEI LIMB I COMUNICARE


PE SEMESTRUL I, ANUL COLAR 2013-2014

NR.
CRT.

ACTIVITATEA

DATA

RESPONSABIL

1.

Analiza activitii desfurate n cadrul


comisiei pe anul colar 2012/ 2013
ntocmirea tematicii i comunicarea temelor
membrilor comisiei metodice.

4 oct. 2013

Bezman Adriana

3.

Activitate transdisciplinar
Halloween Party

29 oct. 2014

Bezman Adriana
Moldovianu Gabriela

3.

Activitate transdisciplinar
Cei doi mari Mihai ai Literaturii romne

7 nov. 2013

Bezman Adriana
Munteanu Georgiana
Marin Nicoleta

4 dec. 2013

Dumitriu Camelia

19-21 dec.
2013

Fiecare cadru didactic

16 ian. 2012

Adriana Bezman
Georgiana Munteanu

Ianuarie
2013

Adriana Bezman

4.
5.
6.

7.

Lecie demonstrativ:
Opera liric-aplicaii-elemente de fonetic
i vocabular
Atelierul de teatru:
Colinde, colinde
Activitate extracurricular
Luceafrul poeziei romneti
Analiza activitilor extracolare pe
semestrul I al anului colar 2013-2014.

Responsabil,
Prof. Adriana Liliana
Bezman

OBS

coala Gimnazial, Smrdan


Cu structura coala Gimnazial Mihail Koglniceanu
Comuna Smrdan, jud. Galai
Tel/ fax 0236/830003, e-mai: scoalasmardan@yahoo.com

PLAN OPERAIONAL AL COMISIEI METODICE


LIMB I COMUNICARE PE SEMESTRUL al II-lea
Nr.

OBIECTIV

ACTIVITI PROPUSE

RESPONSABIL

TERMEN

crt

DE

DESF
URARE

Evaluarea i autoevaluarea cadrelor


1

Sporirea eficienei

Fiecare cadru did.

2014

didactice.

actului didactic ntocmirea i avizarea planificrilor

Fiecare cadru did.


febr.

semestriale.
Participarea la Cercul pedagogic
2

Continua

Fiecare cadru did.

2014
apr-mai
2014

specific disciplinei.

perfecionare a Participarea la Simpozioane i sesiuni


cadrelor didactice

febr.

Fiecare cadru did.

de comunicri tiinifice cu lucrri

Sem. al

de specialitate.

II-lea

Publicarea de articole i studii n

Fiecare cadru did.

reviste de specialitate.
Susinerea lucrrii metodico-tiinifice

pro. A. Bezman

2014

Valene formative ale nuvelei din

epoca marilor clasici


Referat Tema pentru acas
component a activitii de
Optimizarea
nvare
procesului de
Mas rotund Metode moderne de
nvmnt i
predare la clasele de gimnaziu
valorificarea
Referat Jocul didactic n procesul
experienei

pozitive a cadrelor
didactice

instructiv-educativ

mai

prof. G. Moldovianu

febr.
2014

prof C. Ban.

martie
2014
apr.

prof. A. Bezman

2014

prof. R. Furdulea

mai

Lecie demonstrativ la Limba


francez

2014

Evaluarea sumativ rezultate, msuri.


Prof. responsabili cu

iunie

evaluarea

2014

OBS

Stimularea

Olimpiada de Lb. i lit. romn etapa

creativitii

local/ judeean

elevilor i

Atelierul de teatru

valorificarea
inteligenelor
multiple

prof. A. Bezman

ian.-

prof. G. Munteanu

feb.

prof. A. Bezman

2014

prof. G. Munteanu

dec.
2013-

Realizarea materialelor publicistice


Fiecare cadru did.

pentru revista colii

mai
2014
sem. II

Atragerea

Publicarea unor articole i studii n

populaiei colare

reviste de specialitate/ site-uri

prin management

educaionale.

i marketing
educaional

Serbri colare

Fiecare cadru did.


Ocazio
nal
Fiecare cadru did.
Ocazio

adecvat noilor

nal

cerine i
promovarea
imaginii colii

Director,
prof. Nina Nedelcu

Director adj.,
prof. Nicoleta Vasile

Resp. Comisie Metodic,


prof. Adriana Liliana Bezman

COALA GIMNAZIAL MIHAIL KOGLNICEANU


COMUNA SMRDAN, JUD. GALAI
TEL/FAX 0236830003, e-mail: scoala_smardan@yahoo.com

TEMATICA ACTIVITILOR COMISIEI LIMB I COMUNICARE


PE SEMESTRUL al II-lea, ANUL COLAR 2013/2014
NR.
CRT.

ACTIVITATEA

DATA

RESPONSABIL

1.

ntocmirea tematicii i comunicarea


temelor de ctre membrii comisiei
metodice Limb i Comunicare

17 feb.
2014

Bezman Adriana

OBS

Referat:
2.

Tema pentru acas component a


activitii de nvare

feb. 2014

Moldovianu Gabriela

3.

Mas rotund
Metode moderne de predare la clasele de
gimnaziu

mar. 2014

Ban Carmen

4.

Referat:
Jocul didactic n procesul instructiveducativ

apr. 2014

Bezman Adriana

5.

Lecie demonstrativ:
nva de la toate

mai 2014

Radu Furdulea

6.

Analiza activitilor extracolare pe


semestrul al II-lea al anului colar
2013-2014.

Iunie 2013

Bezman Adriana

Responsabil,
Prof. Adriana Liliana Bezman