Sunteți pe pagina 1din 3

TEMA 7 Locul si Rolul UE in Economia Mondiala

7.1 Privirea generala asuprea principalelor realizari ale UE


7.2 Caracaterul modern al Economiiilor tarilor membre ale UE
7.3 Relatiile economice externe ale UE cu tarile lumii
7.1 In present UE cuprinde 27 de tari esteuropene.Toate aceste tari s-au unit
eforturile spre orientarea lor in directia obtinerii prosperitatii si bunastarii.Pentru
cunoasterea temenica si stiitifica a economiilor nationale ca cellule de baza ale
diverselor forme integrationiste si ale economiei mondiale in ansamblu, ONU
(organizatia natiunilor unite) a clasificat aceste economii si diferitelor grupari in
functie de diferite criterii.Din numarul de criterii si a afactorilor determinanti a
locului si rolului economiei tarilor lumii, cei mai utilizati in statistica intenationala
sunt:
- potentialul economic a fiecarui stat national
- nivelul de dezvoltare realizat.
Potentialul economic ca ansblul al resurselor umane si ca resurse matieriale sip e
diversele lor structuri si parti componente exprima forta economica a unei tari sau
grupari de tari.In functie de marimea populatiei ONUDI (organizatia natiunnilor
unite pentru dezvoltarea industriala ) distinge
- tari mari cu peste 50 milioane de locuitori.
-tari medii de la 15 pina la 50 miln locuitori
-tari mici pina la 15 miln locuitori
Este preferat si prioritar in determinarea grupurilor de tari indicatorul privind
diminuarea populatiei datorita dublului sau impact asupra economiei.
Pe de o parte populatia este consumatorul bunurilor de consum iar pe de alta parte
Furnizorul factorului de munca
In functie de marimea populatia ,4 din cele 27 de tari sunt tari mari care au
populatie difirita:
Germania 83 miln
Franta
60 miln Maria Britania 59 miln/ Italia 58 mil,
Tarile mijlocii sunt compuse de 3 tari
Spania 40 miln
Romania 22 miln
Olanda 16 miln
In total UE include dupa datele statistice 484 milione/ dupa alte date aproximativ
500.
Subraportul a structurii economiilor tartilor sun:
Economii industriale
Economii cu orientare industriala
Economii cu orientare primara
Deci UE astazi e un centru de putere economicia a lumii contemporane.
UE si-a fixat urmatoare obiectivele economice:
- promovarea progresului economic si social
- sa afirme identitatea UE pe scena internationala si mondiala
- sa introduca cetatenia europeana

- sa dezvolte o zona de libertate securitate si justitie


- sa se consolideze in baza dreptului comunitar
- sa fomeze un spatiu economic unic echilibrat
Toate tarile din comoponenta UE sunt tari industrializate
Ponderea populatiei active ocupate in cele 3 ramuri ( industrie, agricultura si
service ale economiei UE)
Ex: Germania in industrie are 38%/ agricultura 4% servicii 57%
Austria
37 % industrie 7% agricultura54 %servicii
Marea Britanie
29% industrie /2% agricultura/68% servicii
Olanda 25%industrie /4% agricultura/70%servicii
Luxemburgul are 73 mii pe persoana dupa PIB
Incepind cu 1998 ONU foloseste clasificarea tarilor dupa nivelul lor de dezvoltare
economica in urmatoarele 3 categori:
Tari cu Economie dezvoltata ( sunt 24 de tari pe glob/ dar sunt cele mai dezvoltate
sunt cele din grupul G8)
Tari cu economia in tranzitie
Tari in dezvoltare (sau cu economia in dezvoltare
Indicele dezvoltarii umane :
Este alcatuit pe baza a 4 indicatori : speranta medie de viata la nastere
Nivelul de studio al populatiei
Nr mediu de ani de scolarizare
PIB pe locuitor
7.2 Caracterul modern al Economiiilor tarilor membre ale UE
Problema fundamentala a oricarei economii indifferent de conditiile existentei si
evomutiei o constituie modul in care se actioneaza pentru a stabili cit mai bine ce
cit si cum si pentru cine sa se produca bunuri si servicii de consum
prima trasatura a economiilor tarilo membre ale UE se incrie in existenta si
functionarea economiei de piata bine conceputa si conceputa in toate
domeniile si la toae nivelele.Rezultatele remarcabile ale UE cu economii
moderne de piata se explica prin libertatea de actiune a agentilor economici
pentru realizarea propriilor interese concordate cu interesele tarilor membre
reglementate prin acte juridice.
Economiile tarilor membre UE ca economii de piata se caracterizeaza si
printr-o eficienta ridicata atit pe ansamblu cit si pe diverse compartimente.
Adica tarile UE realizeaza productii mai mari cu consumuri mai mici de
resurse si factori de productie, obtinin astfel performante superioare fata de
celelalte economii.
Furnizarea maxima din ce au nevoie oamenii
7.3 Relatiile economice externe ale UE cu tarile lumii

Ca exponent al intereselor tarilor pe care le reprezinta si purtatoare a ideiilor si


nazuintelor de progress si prosperitate sin lume UE se bucura de o larga
recunoastere pe plan international.
-Drept urmare UE a stabilit si intretine relatii diplomatice cu peste 140 de tari
pe diverse meridiane ale globului
- In al doilea rind UE are statut de observator la ONU
- UE participa la lucrarile organizatiei de cooperare si dezvoltare economica
OCDE
- participa la organizatia pentru securitate si cooperare economica OSCE
Inca in anii 1990 a asemnat tratate si CARTA de la Paris cu alte state europene si
tratate cu cele din America de nord pentru o noua fila economic ce urmarea o
noua divizare economica si sfirsitul razboiului rece.Pina in 1990 europa era
divizata in 2 sisteme (cel de est socialist si cel de vest )