Sunteți pe pagina 1din 1

Contract de munc

Dna/Dl_____________________________________________, bulletin de identitate nr.______________________eliberat


numele, prenumele

la ____________________, domiciliat _________________________________________________________________


telefon de contact____________________________________ (n continuare Angajatorul)
i
Dna/Dl_____________________________________________, bulletin de identitate nr.______________________eliberat
numele, prenumele

la ____________________, domiciliat _________________________________________________________________


telefon de contact____________________________________ (n continuare Salariat)
numele, prenumele

au ncheiat prezentul contract individual de munc, convenind asupra urmtoarelor clauze.


1. Dispoziii generale
Salariatul se oblig s presteze servicii de ngrijire la domiciliu (badante) n favoarea Angajatorului n termenii i condiiile
stabilite reciproc.
2. Durata contractului
Durata contractului este de la data de_____________________pn la data de________________________.
3. Condiiile de retribuire a muncii
Salariu va fi achitat lunar i va constitui suma de _____________________, achitat n numerar .
4. Regimul de munca si de odihna
Timpul de odihna saptaminal este 1 zi de odihna care este: ______________________.
5. Locul de munca
Locul de munca al Salariatului este domiciliul persoanei ngrijite, situat pe adresa ________________________________
_________________________________.
6. Drepturile si obligatiile partilor
6.1 Salariatul
6.1.1 Salariatul are dreptul:
a). s ncheie, s modifice/suspende/desfac prezentul contract individual de munc n condiiile legii;
b). s examineze probleme i s ia decizii n limitele mputernicirilor sale;
6.1.2 Salariatul este obligat:
a). s efectueze calitativ i n termenele stabilite atribuiile ce i revin;
b). s manifeste contiinciozitate, loialitate, iniiativ i s respecte normele sanitare;
7.2 Angajatorul
6.2.1 Angajatorul are dreptul:
a). s ncheie/modifice/suspende/desfac prezentul contract individual de munc n condiiile legii;
b). s cear Salariatului ndeplinirea obligaiilor de serviciu;
6.2.2. Angajatorul este obligat:
a). s asigure Salariatului condiii corespunztoare de munc, care i-ar permite s exercite eficient atribuiile de serviciu;
b). s achite salariul stabilit de prezentul Contract n termenii stabilii;
7. Semnaturile partilor
Angajatorul

Salariatul

_____________________
___________________

_____________________

____ ___________ 20____

____ ___________ 20____