Sunteți pe pagina 1din 1

Acord de Debitare pentru Operațiuni cu Card

prin serviciul Mail Order și Telephone Order

Subsemnatul/a (nume, prenume titular card) ____________________


_____________________, cu domiciliul (adresa completă din actul de
identitate):______________________________________________________
______________________________________________________________
posesor al cardului cu numărul (număr card)

- - - cu data expirării (luna, anul)

/ și CVV2 ​ , sunt de acord să fiu debitat/ă cu suma de

. , lei în favoarea (beneficiar) TRAVELMINIT

INTERNATIONAL SRL reprezentând contravaloarea Factură proformă nr.


__________ din (data) _______________.
Cardul a fost emis de către (emitentul cardului de vacanță):
_____________________ (Sodexo/Edenred/UP vacanță).

Prin prezenta certific că sunt posesorul legitim al cardului al căror detalii au


fost furnizate mai sus.

Data acordului: ________________________


Nume client: __________________________
Semnătură client: ______________________