Sunteți pe pagina 1din 6

CONTRACT DE CESIUNE A UNUI SITE INTERNET ntre subsemnatii: Societatea __________ Societate cu raspundere limitata, cu un capital de __________ franci,

nmatriculata la Registrul Comertului din __________ sub nr. __________ Cu sediul social n __________ Reprezentata prin Domnul __________, mputernicit n acest sens (denumita n continuare Cedent) PE DE O PARTE, si Societatea __________ Societate cu raspundere limitata, cu un capital de __________ franci, nmatriculata la Registrul Comertului din __________ sub nr. B__________ Cu sediul social n __________ Reprezentata prin Domnul __________, mputernicit n acest sens (denumita n continuare Cesionar) pe de alta parte, (Cedentul si Cesionarul sunt n continuare denumiti colectiv drept Partile.) S-au amintit n prealabil urmatoarele: 1.Cedentul si desfasoara activitatea n domeniile __________. Cedentul intervine astfel pentru clientii sai cu privire la misiuni de __________; 2.Cedentul a conceput si realizat un site Internet accesibil din data de __________, la adresa www. __________, consacrat recrutarii prin Internet, ale carui pagini ecran constituie n integralitate obiectul Anexei 1 la prezentul contract (denumite n continuare Site Internet); 3.Site-ul Internet, asa dupa cum este descris n documentele care constituie Anexa 1 la prezentul contract, prezinta conditiile care sunt necesare din punct de vedere legal pentru a beneficia de protectia conferita de dreptul de autor n virtutea prevederilor articolului L.111.1 si urmatoarele din Codul Proprietatii Intelectuale;

4.Cesionarul este o societate n curs de formare care si desfasoara activitatea n domeniul recrutarii, exclusiv pe retelele numerice interactive; 5.Cedentul doreste sa cesioneze integralitatea acestor drepturi cu privire la Site-ul Internet n conformitate cu Conditiile de mai jos. n virtutea celor de mai sus, s-au convenit cele ce urmeaza: Art. 1 Obiect Prezentul contract are ca obiect cesionarea de catre Cedent Cesionarului, n conformitate cu prevederile Codului Proprietatii Intelectuale, a tuturor elementelor corporale si necorporale din care se compune Site-ul Internet. Art. 2 Cesiunea 2.1. Drepturile cesionate Cedentul cesioneaza Cesionarului, cu titlu exclusiv si n conditiile definite n prezentul articol, drepturile de reproducere, reprezentare, adaptare si traducere a Site-ului Internet. Aceasta cesiune poarta asupra Site-ului Internet n totalitatea sa, precum si asupra totalitatii elementelor care l compun, si n special: Componentelor sale de program si aplicatiile specifice ale acestora; Ramificatiilor sale, modurilor de navigare si principiilor de interactivitate pe care le utilizeaza; Diversele resurse pe care le contine (opere si documente create special sau nu, surse iconografice, componente vizuale, textuale, sonore, animate sau nu); Functionalitatilor sale; Realizarii sale grafice, etc. Cesionarul va fi singurul titular al drepturilor de autor asupra Site-ului Internet, obiect al prezentului contract, si, n special, al urmatoarelor drepturi: Drept de reproducere: acest drept presupune dreptul de a reproduce, direct sau indirect, prin toate procedeele tehnice cunoscute sau necunoscute pna acum, o parte din sau totalitatea Site-ului Internet, pe orice suport si pe orice format;

Drept de reprezentare: acest drept presupune dreptul de a reprezenta, d a face accesibil, de a difuza sau de a comunica publicului n orice modalitate, direct sau indirect, prin toate procedeele cunoscute sau necunoscute pna acum, o parte din sau totalitatea Site-ului Internet reprodusa, tradusa si / sau adaptata pe orice suport si pe orice format; Drept de adaptare si drept de traducere: acest drept presupune dreptul de a adapta, direct sau indirect, o parte din sau totalitatea Site-ului Internet n orice limba. Daca este necesar, Cedentul cedeaza Cesionarului drepturile de reproducere, de reprezentare, de adaptare si de traducere pe care tertii, salariati si / sau independenti care le-ar putea detine cu privire la Site-ul Internet si la elementele care l compun. 2.2. Tipurile de folosinta Cedentul cedeaza Cesionarului drepturile vizate mai sus pentru urmatoarele tipuri de folosinta: Folosinta pe orice retea de telecomunicatii, nationala sau internationala, privata sau deschisa, cum ar fi Internetul, Intranetul sau Extranetul; Folosirea sub forma de casete video, discuri video, CD ROM, DVD, DVD-ROM, si n general sub forma oricarui suport numeric, cunoscut sau necunoscut actualmente; Folos sub forma televizuala pe cale hertziana, prin cablu sau satelit; n general, toate tipurile de folosinta audiovizuala sau multimedia. Aceste folosiri acopera: Orice tip de folosire a Site-ului Internet care nu genereaza venituri comerciale n favoarea Cesionarului, cum ar fi n special consultarea gratuita a Site-ului Internet, utilizarea ntregului Site sau a unei parti a acestuia n cadrul operatiunilor promotionale sau publicitare, prezentarea Site-ului n scopuri informative, etc.; Orice tip de folosire a Site-ului Internet care genereaza venituri comerciale, si, n special: a)recrutarea sau plasarea personalului n contul tertilor, n special n domeniile juridic / fiscal, informatic si financiar; b)consilierea unor terti, organizarea oricarui transfer de know-how n domeniul recrutarii si consilierii n materie de remunerare, de organizare si de conciliere de structuri; c)formarea de personal;

d)organizarea de seminarii sau de stagii n domeniile mentionate mai sus; e)publicarea, pe baza tuturor suporturilor scrise, audiovizuale, multimedia sau altele, de informatii, documente, sfaturi n domeniile vizate mai sus, etc. 2.3. Elemente corporale Cesionarul va detine dreptul de proprietate materiala asupra suporturilor fizice (CD ROMs) ale Site-ului Internet, n versiunea sa cod obiect si cod sursa, precum si a documentatiei referitoare la Site-ul Internet, care sunt remise acestuia din urma n momentul semnarii prezentului contract. 2.4. Durata Partile consimt la prezenta cesiune pe parcursul perioadei legale de protectie a drepturilor de proprietate intelectuala. 2.5. Teritoriul Partile consimt ca prezenta cesiune sa fie valabila n ntreaga lume. 2.6. Exclusivitatea Cedentul cesioneaza drepturile de mai sus cu titlu exclusiv Cesionarului. n consecinta, Cedentul nu va putea ceda sau concesiona vreun drept de utilizare sau de exploatare pentru ntregul Site Internet sau pentru o parte a acestuia unui tert. Orice ncalcare a prezentei clauze va duce la plata de daune interese n favoarea Cesionarului. Art. 3 Conditii financiare 3.1. Pret de cesiune forfetara n schimbul cesiunii drepturilor vizate n articolul 2, cedentul va primi n conformitate cu prevederile alineatului 1 al articolului L-131.4 al Codului Proprietatii Intelectuale un pret brut definitiv de cesiune forfetara de [n cifre] franci [n litere], acest pret fiind stabilit de catre parti n conditiile enuntate de articolul 4 de mai jos. Aceasta suma va fi platita pe o durata de __________ luni, n __________ rate egale de __________ franci brut cu exceptia taxelor __________ franci brut H.T., prima plata efectundu-se la data de __________ 1999, iar ultima, la data de __________. N.B. Pretul poate fi achitat ntr-una sau mai multe transe.

3.2. Modalitati de plata Aceasta suma va fi platita Cesionarului la data de __________ a fiecarei luni, la prezentarea facturii aferente, sub rezerva ca prima plata sa se efectueze la semnarea prezentului contract. Art. 4 Declararea Cedentul declara: ca renunta pentru toate scopurile si n deplina cunostinta de cauza la aplicarea unui pret proportional veniturilor care provin din exploatarea Site-ului Internet, prevazuta n articolul L 131-4 al Codului Proprietatii Intelectuale, pentru pretul forfetar mentionat n articolul 3 de mai sus; ca aceasta renuntare este motivata n special de imposibilitatea practica de a determina baza unei remuneratii proportionale n schimbul cesiunii Site-ului Internet; ca renunta la invocarea oricarei nulitati eventuale care ar putea afecta toate sau o parte din prezentul contract pentru motive de neconformitate cu prevederile mentionate mai sus din Codul Proprietatii Intelectuale. Art. 5 Conditia rezolutorie / transferul numelui domeniului Prezentul contract este ncheiat sub conditia rezolutorie de transfer spre folosul Cesionarului a numelui domeniului __________.com nregistrat la INTERNIC pe numele domnului __________, Cedentul garantndu- Cesionarului transferul direct al respectivului nume n folosul sau n termen de 2 (doua) luni de la semnarea prezentului contract. Art. 6 Contractul de publicitate pe Site-ul Internet Cedentul transfera, prin prezentul contract, totalitatea drepturilor si obligatiilor sale, asa cum decurg acestea din Contractul Publicitate ncheiat, pentru Site-ul Internet, cu __________, n calitatea sa de __________, care constituie Anexa 2 la prezentul contract. Cedentul declara oficial ca a obtinut acordul expres si irevocabil al __________ cu privire la acel transfer si se angajeaza sa furnizeze Cesionarului justificarea acestui acord n termen de 30 (treizeci) de zile de la semnarea prezentului contract. Art. 7 Garantii Cedentul garanteaza Cesionarului pasnica posesie a drepturilor cedate si, n special:

ca este proprietarul drepturilor asupra Site-ului Internet si ca are puteri si calitati depline pentru a acorda drepturile cedate prin prezentul contract, si ca aceste drepturi nu sunt si nu vor fi n nici un mod cedate, ipotecate, grevate si nici transferate n vreun fel n favoarea unui tert; ca Site-ul Internet este original n ansamblul sau, precum si n toate elementele sale si nu aduce atingere drepturilor tertilor; ca nu a facut si nici nu va face, prin cesiunea catre un tert sau prin orice alt mijloc, nici un act susceptibil de a compromite prezenta cesiune de drepturi sau susceptibil de a mpiedica sau de a deranja deplina folosire de catre Cesionar a drepturilor cedate; ca nici un litigiu sau proces care sa aiba ca obiect drepturile cedate nu este n curs si nici pe cale de a fi initiat. Cedentul este raspunzator att fata de terti ct si fata de Cesionar pentru nerespectarea prezentei clauze. Art. 8 Confidentialitatea Fiecare dintre parti se angajeaza sa pastreze caracterul confidential al prezentului contract. Art. 9 Anexe Anexele atasate la prezentul contract constituie o parte integranta a prezentului contract si sunt considerate a avea valoare contractuala. Ele sunt parafate de catre parti. ncheiat la Paris La data de ________ 1999 n dublu exemplar

Cedent

Cesionar

Anexe: versiunea tiparita a fiecareia dintre paginile ecran ale Site-ului Internet ....com la data semnarii prezentului contract. Contractul de Publicitate pe Site-ul Internet.