Sunteți pe pagina 1din 2

LAW OFFICE

Cab. Av. NARTEA STEFAN www.nartea.ro

CONTRACT DE CONFIDENTIALITATE

1.PARTI ____________________, cu sediul in ______________, str. ____________ nr. _____, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. ________________, cod de inregistrare fiscal _______________ reprezentata legal de catre ________________________ si __________________ , adresa ______________ str._____________nr.,_____________ reprezentata legal prin Dl/Dna. Dir. ___________________________________ identificat(a) cu actul de identitate seria _____________ nr. _____________ eliberat de _____________ CNP _____________, a intervenit prezentul contract de confidentialitate, cu scopul pastrarii confidentialitatii datelor, informatiilor si documentelor aduse la cunostinta de reprezentantii _________________. 2. DESCRIERE OBIECT Obiectul contractului de confidentialitate il reprezinta informatiile pe care le obtine ___________________ prin reprezentantii sai de la reprezentantii _____________________, informatii care sunt strict confidentiale. Sunt confidentiale urmatoarele informatii: - situatia financiara a societatii ___________________ - proiectele de afaceri - alte documente care reprezinta pozitia pe piata a ___________________ De asemenea sunt confidentiale toate actele si documentele pe care _________________ le va pune la dispozitia reprezentantilor _______________. 3. DURATA ANGAJAMENTULUI

Cab. Av. Stefan


Tel: +4 - 0724 558 296

Florin NARTEA Str. Spartacus, Nr. 13A, RO - 550282 SIBIU


Fax: +4 - 0369 418 723 Email : office@nartea.ro www.nartea.ro

LAW OFFICE
Cab. Av. NARTEA STEFAN www.nartea.ro

Durata prezentului contract angajament este de 1 an.

4. RASPUNDEREA CONTRACTUALA Partea care incalca prevederile prezentului angajament este obligata sa plateasca daune celeilalte parti (conform celor prevazute de lege). Urmatoarele situatii exonereaza de raspundere partea care le invoca: - informatiile erau cunoscute inainte de a fi obtinute de la __________________ - dezvaluirea informatiei s-a facut dupa primirea acordului scris pentru aceasta. Contract de confidentialitate procesat la data de _________________ n 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte. ____________________, prin ________________________ , _____________ prin ________________________

DATA ___________

Cab. Av. Stefan


Tel: +4 - 0724 558 296

Florin NARTEA Str. Spartacus, Nr. 13A, RO - 550282 SIBIU


Fax: +4 - 0369 418 723 Email : office@nartea.ro www.nartea.ro

S-ar putea să vă placă și