Sunteți pe pagina 1din 3

FIA DISCIPLINEI

1. DATE DESPRE PROGRAM


1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / calificarea

UNIVERSITATEA DIN BUCURETI


FACULTATEA DE TIINE POLITICE
DEPARTAMENTUL DE TIINE POLITICE, RELAII INTERNAIONALE
I STUDII DE SECURITATE
TIINE POLITICE
LICEN
TIINE POLITICE / TIINE POLITICE

2. DATE DESPRE DISCIPLIN

SP1115

2.0 Codul disciplinei

2.1 Denumirea disciplinei


SOCIOLOGIE POLITIC
2.2 Titularul activitilor de curs
Prof.univ.dr. Georgeta GHEBREA
2.3 Titularul activitilor de seminar
2.4 Anul de studii
I 2.5 Semestrul
II 2.6 Tipul de evaluare

3. TIMPUL TOTAL ESTIMAT (ORE PE SEMESTRU) AL ACTIVITILOR DIDACTICE


3.1 Numr de ore pe sptmn
3 din care

3.2 Curs

3.4 Total ore din planul de nvmnt

3.5 Curs

DISTRIBUIA
FONDULUI
DE TIMP

3.7 Total ore studiu individual

42
58

din care

3.8 Total ore pe semestru

100

OBL

2.7 Regimul disciplinei

3
42

3.3 Seminar

3.6 Seminar
3.9 Numr de credite
ECTS

Studiu dup manual, suport de curs, bibliografie i notie


Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat (opional)
Examinri
Alte activiti

4. PRECONDIII
4.1 De curriculum
4.2 De competene

N/A
N/A

5. CONDIII
5.1 De desfurare a cursului

Acces la retroproiector, Internet i staie de lucru (desktop, laptop, tablet etc.)

4
34
10
10
1
3
-

6 .COMPETENE SPECIFICE ACUMULATE


6.1 Competene profesionale
Cunoaterea conceptelor-cheie a sociologiei politice
Familiarizarea cu specificul viziunii sociologice
nelegerea legturilor i interconexiunii dintre nivelurile macrosocial i microsocial i dintre
diferite categorii de fenomene politice
Familiarizarea cu metodele specifice sociologiei politice
Capacitatea de a analiza i interpreta realiti contemporane, inclusiv romneti, prin prisma
teoriilor i metodelor nvate
6.2 Competene transversale
Spiritul critic, chestionarea stereotipurilor culturale i a simului comun, acceptarea pluralitii
punctelor de vedere, tolerana
7. OBIECTIVELE DISCIPLINEI
7.1 Obiectivul general al
disciplinei
7.2 Obiective specifice

Cunoaterea i aplicarea dimensiunilor eseniale ale teoriei i metodologiei sociologice n sfera


politicului
Clarificarea conceptelor-cheie ale sociologiei politice
Exersarea imaginaiei sociologice
Formarea abilitilor necesare pentru realizarea unei cercetri tiinifice n sociologia politic
Stimularea interpretrii personale i a creativitii

8. CONINUTURI
Curs
1. Perspectiva sociologic. Specificul viziunii sociologice.
2. Obiectul sociologiei politice
3. Specializarea rolurilor politice

Metode de predare
Interactive: conversaie euristic, dezbatere,
problematizare, analiz i comentariu de text
Interactive: conversaie euristic, dezbatere,
problematizare, analiz i comentariu de text
Interactive: conversaie euristic, dezbatere,
problematizare, analiz i comentariu de text
1/3

Observaii
3 ore
3 ore
3 ore

4. Politicul ca sistem
5. Sisteme i structuri politice
6. Politicul ca interaciune
7. Politic i grupuri sociale (I)
8. Politic i grupuri sociale (II)
9. Culturi politice
10. Socializarea politic
11. Opinia public
12. Participarea politic
13. Comportamente electorale
14. Schimbarea politic

Interactive: conversaie euristic, dezbatere,


problematizare, analiz i comentariu de text, aplicaii
Interactive: conversaie euristic, dezbatere,
problematizare, analiz i comentariu de text, aplicaii
Interactive: conversaie euristic, dezbatere,
problematizare, analiz i comentariu de text, aplicaii
Interactive: conversaie euristic, dezbatere,
problematizare, analiz i comentariu de text, aplicaii
Interactive: conversaie euristic, dezbatere,
problematizare, analiz i comentariu de text, aplicaii
Interactive: conversaie euristic, dezbatere,
problematizare, analiz i comentariu de text, aplicaii
Interactive: conversaie euristic, dezbatere,
problematizare, analiz i comentariu de text, aplicaii
Interactive: conversaie euristic, dezbatere,
problematizare, analiz i comentariu de text, aplicaii
Interactive: conversaie euristic, dezbatere,
problematizare, analiz i comentariu de text, aplicaii
Interactive: conversaie euristic, dezbatere,
problematizare, analiz i comentariu de text, aplicaii
Interactive: conversaie euristic, dezbatere,
problematizare, analiz i comentariu de text, aplicaii

3 ore
3 ore
3 ore
3 ore
3 ore
3 ore
3 ore
3 ore
3 ore
3 ore
3 ore

Bibliografie
ALMOND, G.A. & VERBA, S., Cultura civic, Ed. DuStyle, Bucuresti, 1996.
ANDERSON, B., Limaginaire national, La Dcouverte, Paris, 2002.
AVOLIO, B.J., Leadership: Current Theories, Research, and Future Directions, Annual Review Of Psychology 60 /2009.
BDESCU, G. , Coma, M., Sandu, D., Stnculescu, M., Barometrul de opinie public 10 ani, Fundaia Soros Romnia, Bucureti,
2007.
BDESCU, G., Coma, M., Gheorghi, A., Stnu, C., Tufi, D.C., Implicarea civic i politic a tinerilor, Dobrogea, Constana, 2012.
BAUDRILLARD, J., Societatea de consum. Mituri i structuri, comunicare.ro, Bucureti, 2005.
BERGER, P.L., Incertul triumf al capitalismului democratic, Polis, nr.3/1994.
BOIA, L., Mitologia tiinific a comunismului, Humanitas, Bucureti, 2000.
BOUDON, R.(ed.): Dicionar de sociologie, Univers Enciclopedic Gold, Bucuresti, 2009.
BOUDON, R., LIngalit des chances. La mobilit sociales dans les societs industrielles, Armand Collin, Paris, 1973.
BOUDON, R. (ed.): Tratat de sociologie, Humanitas, Bucuresti, 1997.
BOURDIEU, P., Questions de sociologie, Les Editions de Minuit, Paris, 1980.
BOURDIEU, P., PASSERON, J-C: La reproduction, Les ditions de Minuit, Paris, 1970.
CALHOUN, C. (ed.), Classical sociological theory, Blackwell Publishing, Oxford, 2007.
CHAMPAGNE, P., Opinia public i dezbaterea public, in : Paillart, I.(ed.) : Spaiul public i comunicarea, Polirom, Iai, 2002.
COMAN, M., Piaa Universitii : dimensiunile unui ritual liminal, Revista de cercetri sociale, no.4/1994.
COMA, M., GHEORGHI, A., TUFI, C., Alegerile prezideniale din Romnia, 2009, Presa Universitar Clujean, Cluj, 2012.
DANCU, V.S., Socializarea politic i achiziia vocabularului politic, Sociologie Romneasc, no.3/1999.
DOGAN, M., Comparaii i explicaii n tiina politic i n sociologie, Institutul European, Iai, 2010.
DOUGLAS, M. : Cum gndesc instituiile, Polirom, Iai, 2002.
DURKEIM, E., Regulile metodei sociologice, Editura stiintifica, Bucuresti, 1982.
DURKHEIM, E., Diviziunea muncii sociale, Albatros, Bucuresti, 2001.
DUVERGER, M., Les partis politiques, A. Colin, Paris, 1967.
EDELMAN, M., Politica si utilizarea simbolurilor, Polirom, Iasi, 1999.
ETZIONI, A., Modern organizations, Prentice-Hall, Englewood Clifs,1964.
FOUCAULT, M., Nasterea biopoliticii: cursuri tinute la College de France (1978-1979), Idea Design & Print, Cluj, 2007.
GHEBREA, G., Introducere n sociologia politic, Editura Universitii din Bucureti, Bucureti, 2009.
GIDDENS, A. : Consecintele modernitii, Univers, Bucuresti, 2000.
GIDDENS, A.: Power in the recent writings of T. Parsons, Sociology, vol.2, 1968.
GOFFMAN, E. : Aziluri : eseuri despre situatia sociala a pacientilor psihiatrici si a altor categorii de persoane institutionalizate,
Polirom, Iai, 2004.
GOFFMAN, E. : Viata cotidiana ca spectacol, Comunicare.ro, Bucureti, 2007.
GREENWALD, C. : Group Power. Lobbying & Public Policy, Praeger, NY, 1977.
GRUNBERG, G., Mayer, N., Sniderman, P.M., La democratie a lepreuve, Presses de sciences po, Paris, 2002.
HABERMAS, J., Cunoatere i comunicare, Editura politic, Bucureti, 1983.
HABERMAS, J., Sfera publica i transformarea ei structurala, Univers, 1998.
HOFSTEDE, G., Cultures consequences, Sage, London, 1980.
IONACU, A., Perenitatea motenirii comuniste? O analiz a elitelor guvernamentale, Anuarul Institutului de Investigare a
Crimelor Comunismului n Romnia, vol. II, 2007.
LAZARSFELD P.F., Berelson B., Gaudet H., Mecanismul votului : cum se decid alegtorii ntr-o campanie prezidenial,
Comunicare.ro, Bucuresti, 2004.
LIJPHART, A., Modele ale democraiei, Polirom, Iai, 2000.
LIPSET, S.M., Rokkan, S., Cleavages structures, party systems and voter alignments, in Lipset, S.M., ROKKAN, S., Cleavages
structures, party systems and voter alignments, n: Lipset, S.M., Rokkan, S. (eds.), Party Systems and Voter Alignments, Free Press,
2/3

New York, 1967.


MRGiNEAN, I., Suportul social pentru democraie, Sociologie romneasc, II, 1999.
MERTON, R.K., Social Theory and Social Structure, Free Press, Glencoe, IL, 1957.
MICHELS, R., Oligarchy, in Grusky & Miller (eds.), Sociology of Organizations: Basic Studies, FreePress, New York, 1970.
MICHELS, R., Les partis politiques: essai sur les tendences oligarchiques des dmocraties, Flammarion, Paris, 1971.
MILLS, C.W., The Power Elite, Oxford University Press, New York, 1970.
MILLS, C.W., Imaginaia sociologic , Editura Politic, 1975.
NEWMAN, B. (ed.), Handbook of Political Marketing, Sage, London, 1999.
NOELLE-NEUMANN, E., Spirala tcerii, Comunicare.ro, Bucureti, 2004.
ORTEGA Y GASSET, Revolta maselor, Humanitas, Bucuresti, 1994.
PANEBIANCO, A., Modelli de partito, Il Mulino, Bologna, 2000.
PARETO, V., The Mind and Society, Brace &Co., Harcourt, N.Y. 1935.
PASTI, V., Romania in tranzitie. Caderea in viitor, Nemira, Bucuresti, 1995.
PERCHERON, A., La socialisation politique, A. Collin, Paris, 1993.
PUTNAM, R. D., Cum funcioneaz democraia, Polirom, 2001.
ROSE, R., C. HAERPFER, Reacia maselor la transformrile din societile post-comuniste, Revista de cercetri sociale, 4/1994.
ROUQUETTE, M.L., Despre cunoasterea maselor, Polirom, Iai, 2002.
SANDU, D., Sociologia tranziiei , Staff, Bucuresti, 1996.
SANDU, D., Spaiul social al tranzitiei , Polirom, Iasi, 1999.
SARTORI, G., Parties and Party Systems. A Framework for Analysis, Cambridge University Press, New York, 1970.
SIMMEL, G., Sociologie, PUF, Paris, 1999.
SULEIMAN & MENDRAS (eds.), Recrutarea elitelor n Europa, Amarcord, Timioara, 2001.
TUFI, P., Status attainment: Predictable Patterns or Trends Fluctuation?, Institutul European, Iai, 2012.
VEBLEN, T., The Theory of the Leisure Class: An Economic Study of Institutions, Macmillan, New York, 1928.
VOSLENSKY, M., La nomenklatura, France Loisirs, Belfond, Paris, 1980.
WEBER, M., Etica protestant i spiritul capitalismului, Humanitas, Bucureti, 2003.
WEBER, M., Economy and society (ed. by Roth, G. & Wittich, C.), University of California Press, Berkeley, 1978.
WEBER, M., Parties in Economy and Society. An Outline of Interpretation Sociology (ed. by Roth, G. & Wittich, C.), Bedminster Press,
New York, 1968.
WICKHAM-CROWLEY, T.P., Teorii structurale ale revoluiei, in Foran, J. (ed.), Teoretizarea revoluiei, Polirom, Iai, 2004.
WORLSEY, P., Modern Sociology, Penguin Books, London, 1982.
9. SCURT DESCRIERE*
* COROBORAREA CONINUTURILOR DISCIPLINEI CU ATEPTRILE REPREZENTANILOR COMUNITII EPISTEMICE, ASOCIAIILOR PROFESIONALE I
ANGAJATORI REPREZENTATIVI DIN DOMENIUL AFERENT PROGRAMULUI

Cursul definete specificul (teoretic i metodologic) al sociologiei politice. Cursul abordeaz temele majore ale sociologiei politice,
cu accente specifice asupra realitilor contemporane i romneti. Prin analiza, comentarea i interpretarea textelor propuse, prin
exemple i aplicaii la viaa politic, prin exerciii i problematizri, studenii vor deveni capabili s studieze i s neleag
fenomenele politice concrete folosind abordri tiinifice.
10. EVALUARE
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

nsuirea coinuturilor
participare activ

10.3 Pondere din nota final

examen scris
50%
evaluare continu, pe durata semestrului 50%
nregistrare i cuantificare
10.6 Standard minim de performan
Nota final 5 (cinci)
- S participe la 3 cursuri
- S aib 3 intervenii de substan la curs, privind textele, temele i exerciiile
propuse
- S participe la examenul final, care va consta n susinerea unei probe scrise.
Studenii sunt obligai s cunoasc politica de probitate intelectual a Facultii: plagiatul, copiatul, neltoria, multipla
utilizare a unui referat, recursul nemrturisit la surse bibliografice sau la internet vor conduce la nepromovarea cursului. n
conformitate cu Carta Universitii din Bucureti, cazurile de plagiat pot fi sancionate prin exmatriculare fr drept de apel.

3/3

S-ar putea să vă placă și