Sunteți pe pagina 1din 6

TEMELE SI BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMEN SCRIS DE LICENTA, IUNIE 2012

Examenul va consta din 50-60 de ntrebri gril. Cela mai multe ntrebri (90%) vor fi cu rspunsuri nchise, cu un singur rspuns corect. Restul (10 %) vor fi cu ntrebri deschise. Ponderea conceptelor i a ntrebrilor va fi urmtoarea: Teorii sociologice (25%); Metodologie i statistic social ( mpreun 50%); Module/specializri (25%). Modulele i specializrile snt: Managementul organizaiilor, Opiniei public i comunicare, Devian i criminalitate, Relaii internationale; specializarea Antropologie. Examenul va dura 2 ore. In zilele urmtoare vor fi lsate la bibliotec dou copii cu toate materialele bibliografice indicate n tabel. In urmtoarele sptmni vor fi fi puse la dispoziia studenilor, pe site, cteva mostre de ntrebri gril.
1. Auguste Comte si pozitivismul (International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences pp. 2486-2491, 11826-11831). 10 p 2. Sinuciderea anomica (Ronald Fernandez Mappers of Society, Westport si London: Praeger, 2003, pp. 56-61 sau Emile Durkheim Suicide. A Study in Sociology, London: Routledge [1897] 2002, pp.201-239 (capitolul [exista si traducerea romaneasca]) 5p (varianta minima). 3. Diviziunea sociala a muncii (Ronald Fernandez Mappers of Society, Westport si London: Praeger, 2003, pp. 41-47 sau Emile Durkheim Diviziunea sociala a muncii, pp. 249-299). 6p (varianta minima). 4. Aparitia stiintelor sociale (Dorothy Ross Changing Contours of the Social Science Discipline in Theodore Porter si Dorothy Ross (ed.) The Modern Social Sciences, Cambridge: Cambridge University Press pp. 208-229). 21p 5. Clase sociale si lupta de clasa la K. Marx (K. Marx & F. Engels Manifestul Partidului Comunist, pp. 17-31). 18p 6. Valoare si marfa (K.Marx) (Ronald Fernandez Mappers of Society, Westport si London: Praeger, 2003, pp. 16-24 sau Capitalul, vol. I, cartea I, capitolul 1). 8p (varianta minima) 7. Spiritul capitalismului la Max Weber (Weber, Max. 2002. Part I. The Problem, pp. 1-66. In The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism and Other Writings. New York: Penguin Books.)[exista si traducere romaneasca], la Editura Humanitas sau Ronald Fernandez Mappers of Society, Westport si London: Praeger, 2003, pp. 75-82, 94-101) 14p (varianta minima) 8. Conditii de posibilitate ale sociologiei romanesti interbelice (Irina Livezeanu Cultura si nationalism in Romania Mare, Bucuresti: Humanitas, 1998, pp. 17-21 si 27-33) 10p 9. Stigmatul la E. Goffman (Goffman, Erving. 1963. Stigma and Social Identity, pp. 1-40. In Stigma: Notes of the Management of Spoiled Identity. New York: Simon & Schuster Inc.) 39p

Teorii sociologice Total: 150 pagini (25% din concepte/itemi de examen)

10. Simtul practic la Bourdieu (Bourdieu, Pierre. [1980] 2000. Cartea I: Critica ratiunii teoretice, pp. 81- 103, 128-157 . In Simtul practic. Iasi: Institutul european sau Joseph Margolis 1999. Pierre Bourdieu: Habitus and the Logic of Practice, in Richard Shusterman (ed.) Bourdieu: A Critical Reader, Oxford: Blackwell, pp. 64-83) 19p (varianta minima). Varianta minimal a bibliografiei indicate este suficient acoperirea ntrebrilor care vor intra n gril.

Metodologie/Statistica (mpreun 50% din concepte/itemi de examen) Total: 252 + 4 capitole statistica * ~20 pagini/capitol = ~330

(i) Metodologie generala: 1. Practici metodologice obiective: pozitivism, operationalism, empirism, analiza functionala, analiza structurala, analiza sistemica, analiza institutionala; Vlasceanu, Lazar, 1982 [2008] Introducere in metodologia cercetarii sociologice (varianta online a volumului Metodologia cercetarii sociologice. Orientari si probleme , publicat de autor la Editura stiintifica si enciclopedica in 1982, pp. 24-52. 2. Practici metodologice interpretative: metoda comprehensiva a lui Max Weber, interactionismul simbolic, etnometodologia, fenomenologia sociologica; Vlasceanu, Lazar, 1982 [2008] Introducere in metodologia cercetarii sociologice (varianta online a volumului Metodologia cercetarii sociologice. Orientari si probleme , publicat de autor la Editura stiintifica si enciclopedica in 1982, pp. 52-73. 3. Optiuni metodologice: individualism sau holism metodologic ; obiectivitate sau implicare ideologica. Vlasceanu, Lazar, 1982 [2008] Introducere in metodologia cercetarii sociologice (varianta online a volumului Metodologia cercetarii sociologice. Orientari si probleme , publicat de autor la Editura stiintifica si enciclopedica in 1982, pp.87-91; pp. 96-100). (ii) Metode si tehnici de cercetare: Tematica pentru acest capitol este cea indicata in paginile specificate in bibliografie. Chelcea, Septimiu [2001] (2007) Metodologia cercetrii sociologice. Metode cantitative i calitative (ediia a III-a). Bucureti: Editura Economic (pp. 24-62; 104-119; 253-259; 378-382; 585-594). Babbie, Earl [2007] (2010) Practica cercetrii sociologice. Iai: Editura Polirom (pp. 338-429). (iii) Explicatia sociologica : 4. Strategii comparative. Rughinis, Cosima (2007). Explicaia sociologic . Iai: Editura Polirom (pp. 39-42). 5. Testarea ipotezelor cauzale, Rughinis, Cosima (2007). Explicaia sociologic. Iai: Editura Polirom (pp. 42-54, 177-207). (iv) Statistic social descriptiv: Mann, Prem [2010] Introductory Statistics. 5th edition: John Wiley & Sons, Inc.: capitolele 1, 2, 3 i 4. 6. Variabile 7. Niveluri de msurare 8. Msuri descriptive

9. 10. 11. 12.

Tendin central Variaie Poziionare Probabilitate. Module/Specializari

Managementul organizatiilor TOTAL: 155 pagini (25% din concepte/itemi de examen)

1. Organizaiile. Definiii i clasificri. Funciile organizaiilor (PM, pp. 15-23); 2. Teorii organizaionale i manageriale clasice: (PM, pp. 30-36; VM, pp. 97-108); 3. Structura organizaiilor. Definiie. Tipuri de structuri. Caracteristici structurale (JG, , pp. 457473); 4. Autoritate i putere n organizaii. Caracteristicile lor i relevana pentru procesul de management (PM, pp. 68-79); 5. Stiluri de conducere. (VM, pp.316-331); 6. Fundamentele managementului resurselor umane (SM, pp. 262-284); 7. Procesul de motivare n organizaii. Definiia motivaiei. Teorii motivaionale (JG, pp. 150-166); 8. Etapele procesului de luare a deciziei. Modele decizionale. Procesul decizional de grup (PM, pp. 82-87; JG, pp. 371-376); 9. Cultura organizaional. (PM, pp. 45-47; JG, pp. 277-286); 10. Conflictul n organizaii. Perspective, surse i forme de manifestare ( VM, pp. 171-182, 190-203); BIBLIOGRAFIE Preda,M., Comportament organizaional, Ed. Polirom, Bucureti - PM Vlsceanu, M., Psihosociologia organizaiilor i a conducerii, Ed. Paideia, 1993 VM Johns, G., Comportament organizaional, Ed. Economic, 1998 JG Smith,M., Fundamentals of Management, McGraw-Hill Higher Education, 2007 - SM 1. Conceptul de Climat al opiniei 2. Schemele cognitive i euristicile n formarea opiniilor 3. Interpretarea opiniei publice ca fapt social 4. Sondajele de opinie public ritual al democraiei 5. Teoria Spirala tcerii 6. Apariia i evoluia sondajelor de opinie public 7. Teoria Leneul cognitiv 8. Natura publicurilor 9. Liderii de opinie 10. Metode de evaluare a sondajelor pre-electorale Conceptele de la 1 la 10 se gsesc n Chelcea, Septimiu (2006) Opinia public. Strategii de persuasiune i manipulare. Bucureti: Editura Economic (pp. 18-33; 63-67; 68-72; 78-80; 82-96; 106-110; 271273; 329-331; 333-336). 11. Structura procesului de comunicare. Lohisse, J. (2002), Comunicarea De la transmiterea

Opinie public i comunicare TOTAL: 125 pagini (25% din concepte/itemi de examen)

12. 13. 14. 15.

mecanic la interaciune, Editura Polirom, Iai (pp. 32-37); McQuail, D. (1999), Comunicarea, Editura Institutului European, Iai (pp. 29-36); Modele ale comunicarii. Lohisse, J. (2002), Comunicarea De la transmiterea mecanic la interaciune, Editura Polirom, Iai (pp. 77-79; pp. 92-94); Semne, semnificatii, coduri si canale. Lohisse, J. (2002), Comunicarea De la transmiterea mecanic la interaciune, Editura Polirom, Iai (pp. 44-50; pp. 131-145); Perspectiva sociologica asupra comunicarii. Chelcea, S. (2002), Opinia public Gndesc masele despre ce i cum vor elitele?, Editura Economic, Bucureti (pp. 27-42)); Propaganda si persuasiune. Chelcea, S. (2002), Opinia public Gndesc masele despre ce i cum vor elitele?, Editura Economic, Bucureti (pp. 137-155);

Devian i criminalitate Numrul exact de pagini va fi mai mic de 150 (25% din concepte/itemi de examen)

1. Crim, devian, delincven. E. Durkheim (1893/2001), Diviziunea muncii sociale,Bucureti: Ed. Albatros (pp. 80-87); 2. Tipuri de devian. Carierele deviante. H.S. Becker (1963), Outsiders, The Free Press of Glencoe sau trad francez Becker, H.S. (1985). Outsiders. Etudes de la sociologie de la deviance. Paris: Metailie (cap.2, pp.43-64); H.S Becker, Becoming a marihuana user, American Journal of Sociology, 59 (1953), The University of Chicago Press (pp.235- 242); 3. Pedeaps; Sanciune. E. Durkheim (1893/2001), Diviziunea muncii sociale, Bucureti: Ed. Albatros (pp. 87-122); 4. Normal i patologic.Durkheim,E.(1895/2004),Regulile metodei sociologice. Bucureti:Ed. Antet. (pp.75-96); 5. Anomie (Durkheim). Pentru conceptul de anomie la Durkheim, vezi bibliografia de la sectiunea Teorii sociologice,pct 2. 6. Anomie (Merton). Merton, R.K.(1957) Social structure and anomie, n Social Theory and Social Structure. New York: Free Press (131-160), reprintat n Cressey, D.R, Ward, D.A. (1969). Delinquency, Crime and Social Process. New York: Harper & Row.(pp.254-285) 7. Organizare social diferenial. Sutherland E.H., Cressey D.R.(1966) Principles of Crimnology, Philadelphia: J.B. Lippincot Co (7pp.7-83), reprintat n Cressey, D.R, Ward, D.A. (1969). Delinquency, Crime and Social Process. New York: Harper & Row.(pp.426-433) 8. Criminalitatea gulerelor albe. Sutherland, E.H. (1940), White Collar Criminality, American Sociological Review, 5:1-12, reprintat n Cressey, D.R, Ward, D.A. (1969), (pp.426-432) Delinquency, Crime and Social Process, New York: Harper & Row,(349-361). 9. Instituie total. Goffman, E. (1961/2004), Aziluri, Iai: Editura Polirom, (pp.13-23) 10. Controlul social i criminalitatea. Banciu, D.(2005), Crima si criminalitatea, Bucureti: Ed. Lumina Lex (pp. 18-32). 1. Puterea politica, Virgil Magureanu, Sociologie politica, RAO, Bucuresti, 2006, pp. 80-108. 2. Statul, Virgil Magureanu, Sociologie politica, RAO, Bucuresti, 2006, pp. 224-228, pp. 234-237. 3. Partide si ideologii politice, Virgil Magureanu, Sociologie politica, RAO, Bucuresti, 2006, pp. 306348. 4. Scoala geopolitica germana, Ilie Badescu, Dan Dungaciu, Sociologia si geopolitica frontierei, vol. 1, Ed. Floare-albastra, Bucuresti, 1995, pp 46-60.

Relaii internationale TOTAL: 138 pagini (25% din concepte/itemi

de examen)

5. Geopolitica anglo-saxona. Halford Mackinder, Klaus Dodds, David Atkinson (eds.), Geopolitical Tradition - a century of geopolitical thought, Routledge, New York/London, 2000, pp. 32-39. 6. Paradigme ale relatiilor international, Martin Griffiths, Relatii internationale scoli, curente, ganditori, Ed. Ziua, Bucuresti, 2003, p 17, p 97, p. 183, p. 239, p. 285, p.333, p. 349, p. 371, p. 409. 7. Realismul, Joshua Goldstein, Jon Pevehouse, Relatii internationale, Polirom, Iasi, 2008, pp.95103, 127-130. 8. Liberalismul, Joshua Goldstein, Jon Pevehouse, Relatii internationale, Polirom, Iasi, 2008, pp. 149160. 9. Teorii ale natiunii si nationalismului, Dan Dungaciu, Natiunea si provocarile postmodernitatii, Tritonic, Bucuresti, 2004, pp. 26-31. 1. ETNOCENTRISM RELATIVISM CULTURAL, Thomas Hylland Eriksen. 2001. Small places, large issues: an introduction to social and cultural anthropology, London: Pluto Press, pp. 6-8. 2. EMIC - ETIC, Thomas Hylland Eriksen. 2001. Small places, large issues: an introduction to social and cultural anthropology, London: Pluto Press, pp. 36-37; 3. RITURILE DE TRECERE, Thomas Hylland Eriksen. 2001. Small places, large issues: an introduction to social and cultural anthropology, London: Pluto Press, p. 137; 4. DARUL, Thomas Hylland Eriksen. 2001. Small places, large issues: an introduction to social and cultural anthropology, London: Pluto Press, 181-184, 191-192; 5. VRAJITORIA (la Azande), Thomas Hyllan d Eriksen. 2001. Small places, large issues: an introduction to social and cultural anthropology, London: Pluto Press, 229-231. 6. CERCETARE DE TEREN (fieldwork) la Bronislaw Malinowski. Malinowski, Bronislaw. [1922] 1961. Introduction: The subject, method, and the scope of this inquiry, pp. 1-26. In Argonauts of the Western Pacific: An Account of Native Enterprise and Adventure in the Archipelagoes of Melanesian New Guinea. New York: E.P. Dutton & Co., Inc. 7. CERCETARE DE TEREN (fieldwork) la E.E. Evans-Pritchard. Evans-Pritchard, E.E. 1973. Some reminiscences and Reflections on Fieldwork. Journal of the Anthropological Society of Oxford 4, 1: 112. 8. CERCETARE DE TEREN (fieldwork) la Erving Goffman. Goffman, Erving. [1974] 1989. On fieldwork. Journal of Contemporary Ethnography 18, 2: 123-132. 9. NOTE DE TEREN (fieldnotes). Emerson, Robert M. si altii. Writing Ethnographic Fieldnotes. Chicago: The University of Chicago Press, pp. 1-16 10. SITUATIE SOCIALA la Max Gluckman. Gluckman, Max. 1940. Analysis of a Social Situation in Modern Zululand. Bantu Studies 14: 1-30. 11. CULTURA la Clifford Geertz. Geertz, Clifford. 1973. Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture, pp. 3-32. In The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books, Inc., Publishers. 12. INTERPRETARE la Clifford Geertz. Geertz, Clifford. 1973. Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture, pp. 3-32. In The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books, Inc., Publishers. 13. ETATIZAREA TIMPULUI IN SOCIALISM. Verdery, Katherine. [1996] 2003. Etatizarea timpului in Romania ceausista, pp. 71-100. In Socialismul: ce a fost si ce urmeaza. Iasi: Institutul European.

Antropologie TOTAL: 158 pagini (25% din concepte/itemi de examen)