Sunteți pe pagina 1din 18

Raport Explicație sociologică, Sociologie, UB, 2016-2017

Reprezentarea genului in piese muzicale

Analiză comparativă de conținut, date cantitative

Mohor Miruna

Anul II, seria III, grupa 2.

e-mail: miruna.mohor@yahoo.com

Rezumat

Această cercetare are ca obiect de studiu analiza a 100 de piese muzicale, ce aparțin unor
genuri muzicale distincte. Din cele 100 de piese selectate pentru proiect, 50 dintre acestea
aparțin stilului rock, iar celelalte 50 aparțin stilului hip-hop. Acest studiu își proprune să
evidențieze cum este reprezentat genul feminin și cel masculin în două stiluri muzicale diferite:
rock și hip-hop. Principalele concepte studiate în acest proiect sunt: gen, inegalitatea de gen,
misoginism, feminitate și masculinitate, sexism, dar și interacțiunile sociale.

Pentru a răspunde intrebărilor de cercetare am utilizat metoda analizei de conținut.


Analiza este un canatitativa, rezultatele obținute au fost illustrate atât grafic cât și prin tabele de
contingență.

Intrebările principale ale cercetării sunt:

• Cum este văzută femeia în cele două stiluri muzicale selectate?


• Apar inegalităti de gen în piesele analizate ?
• Cum este descrisă feminitatea și masculinitatea în cele două stiluri muzicale?
• Există interacțiune în melodiile studiate?
Raport Explicație sociologică, Sociologie, UB, 2016-2017

În urma interpretării rezultatelor, prin compararea celor două stiluri muzicale, rock și hip-
hop pot spune ca există diferențe semnificative în ceea ce privește felul în care este descrisă
femeia, dar și bărbatul. De-alungul timpului stilul rock a primit o mulțime de prejudecăți sau
injurii. Cei care cântă sau ascultă rock fiind numiți de câtre oameni: sataniști, inadaptați, ciudați,
drogați, scandalagii, bătăuși. În analiza cercetării mele, am descoperit o latură diferită a stilului
rock, care este în totală contradictie cu afirmațiile pe care le aduc în general oamenii acestui stil
muzical. În versurile stilului muzical rock femeia este descrisă pozitiv. Este amintită femeia
iubitoare, delicată. De asemenea, stilul rock evidențiază o imagine diferită a bărbatului. Este
evidențiat bărbatul care plânge, care apreciază femeia, care suferă, care visează la o relație
stabilă , bărbatul care face compromisuri pentru iubire. În ceea ce privește stilul hip-hop, este
evidențiat bărbatul dominator, agresiv verbal și fizic, iar femeia este reprezentată doar în context
sexual, având o capacitate intelectuală redusă, această reprezentând doar un accesoriu al
bărbatului, folosită doar pentru satisfacerea nevoilor sexuale.

Introducere

Tema de cercetare aleasă este reprezentarea genului în versurile a două stiluri muzicale
total diferite: rock și hip-hop. Faptul că toate cele 100 de piese muzicale sunt cântate de artiști
de genul masculin nu este o întâmplare, ci o alegere, pentru a evidenția două perspective diferite
atât în ceea ce privește feminitatea cât și masculinitatea.

Am ales aceste două stiluri muzicale (rock și hip-hop) pentru că le-am considerat
relevante pentru a răspunde la întrebările de cercetare, întrucât în componența pieselor muzicale
ale stilului hip-hop se regăsesc atât modele comportamentale feminine cât și masculine, descrieri
ale rolurilor de gen și în cele mai multe dintre cazuri, imaginea bărbatului puternic și dominator.
În plus, conținutul sexist și misogin al versurilor face că studiul acestui fenomen să fie din ce în
ce mai important și necesar.

Studiul este relevant întrucât muzica reprezintă unul dintre cele mai folosite mijloace de
manifestare. Muzica, la fel ca orice altă formă de artă, nu se rezumă doar la funcția de
transmitere a unui mesaj, ea ilustrează, în același timp un model cultural al societătii și, fiind o
activitate atât de plăcută și relaxantă, poate genera cu usurintă o influentă semnificativă asupra
celor care ascultă.
Raport Explicație sociologică, Sociologie, UB, 2016-2017

Întrebarea de cercetare și concepte

Pentru a răspunde la următoarele întrebări de cercetare am folosit ca metodă de cercetare


analiză de conținut.

• Cum este văzută femeia în cele două stiluri muzicale selectate?


• Apar inegalități de gen în piesele analizate ?
• Cum este descrisă feminitatea și masculinitatea în cele două stiluri muzicale selectate?
• Există interacțiune între femei și bărbați în melodiile studiate?

Conceptualizare:

Genul reprezintă “acele înţelesuri şi norme sociale şi culturale ataşate/prescrise sexelor în


anumite sisteme sociale particulare, prin intermediul cărora oamenii sunt catalogaţi drept
feminini, masculini sau androgini (atunci când se combină ambele caracteristici). Genul se referă
deci la calităţile, gusturile, aptitudinile, aşteptările, rolurile, responsabilităţile asociate femeilor şi
bărbaţilor într-o anumită societate.” (Grunberg, 2011, p. 209).

Precum afirmă Laura Grunberg, în timp ce sexul reprezintă diferenţele biologice dintre
femei şi bărbaţi, genul se referă la diferenţele culturale, la felul cum oamenii se percep pe ei şi pe
ceilalţi şi la felul cum acţionează în funcţie de genul cu care se identifică (ibid 209).

Genul este un fenomen dinamic, fiind perpetuat prin eforturile oamenilor de a se înscrie
în genul cu care se identifică. În timp ce pentru individ este important să semene cu cei de acelaşi
gen cu el, în societate conceptul de gen este întărit prin diferenţe: “La nivel social, cel mai
important lucru este ca ceea ce faci să fie perceput ca fiind diferit de ceea ce face cel de sex sau
gen opus.” (Grunberg, 2011, p. 210).

Inegalitatea de gen este descrisă de Forumul Economic Mondial ca “discrepanţele de gen


între femei și bărbați în patru domenii: participare și oportunități economice, reușită
educațională, sănătate, supraviețuire și reprezentare politică.” ( Vlăsceanu, 2011, pag. 233)

Feminitatea şi masculinitatea sunt concepte asociate genului. Deoarece genul este


dinamic, odată cu modificările apărute în cadrul acestuia se modifică şi diversele feluri de
feminităţi şi masculinităţi prezente într-o societate. De asemenea, reprezentările feminităţii şi
Raport Explicație sociologică, Sociologie, UB, 2016-2017

masculinităţii variază în funcţie de vârstă, experienţă de viaţă, etnie, nivel de educaţie etc.
Feminitatea şi masculinitatea sunt concepte pe care oamenii şi le însuşesc prin învăţarea socială,
motiv pentru care ele diferă în funcţie de modelele de gen prezente într-o societate la un anumit
timp. Din acest motiv, există o mare diversitate de feminităţi şi de masculinităţi ce se schimbă,
evoluează, dispar sau se perpetuează.

Interacţiunile sociale reprezintă acţiuni coordonate de indivizii care “se întâlnesc pentru a
produce schimburi reciproce de semnificaţii”. (Vlăsceanu, 2011, p. 93)

Operationalizare:

Concepte Indicatori

Prezența în prim-plan a persoanelor de un


Inegalitatea de gen ( prezență) anumit gen față de persoanele de gen opus

Inegalitatea de gen (autoritate) Persoanele de gen masculin sunt mai


adesea dominante si violente

Metodologie
Cercetarea urmărește modul în care genul este reprezentat în melodiile celor două stiluri
muzicale. Am folosit ca metodă de cercetare analiza de conținut. Bernard Berelson in Content
Analysis in Communication Research (1952) afirma ca “Analiza de conţinut este o metodă
de cercetare pentru descrierea obiectivă, sistematică şi cantitativă a conţinutului manifest al
unor comunicări având ca scop interpretarea lor”

Piesele muzicale au fost analizate rand pe rând , iar rezultatele colectate au fost înregistrate
într-o bază de date in excel. Fiecare piesă muzicală a fost trecută prin lista de variabile,
rezultând astfel o serie de frecvențe, care au fost comparate între ele, iar rezultatele au fost
interpretate.
Raport Explicație sociologică, Sociologie, UB, 2016-2017

Rezultate și interpretare

Exista un barbat ca artist secundar


?
(0 - DA , 1- NU)
TOTAL
GEN MUZICAL

0. Rock 1 . Hip- Hop


0. DA 1 ( *2 ) 20 (*2) 21 %
2% 40%
1. NU 49 (*2) 30 (*2) 79%
88 % 60 %
TOTAL 50 (*2) 50 (*2) 100 %
100 % 100 %

Exista o femeie ca artist secundar ?


(0 - DA , 1- NU)

GEN MUZICAL TOTAL

0. Rock 1 . Hip- Hop


0. DA 12 ( *2 ) 4 (*2) 16 %
24 % 8%
1. NU 38 (*2) 46 (*2) 84 %
76 % 92 %
TOTAL 50 (*2) 50 (*2) 100 %
100 % 100 %
Figura 1- Femei care canta alturi de barbati

Cu ajutorul tabelelor de contingență (din figură 1) am evidențiat preferința stilurilor


muzicale selectate pentru genuri: feminin sau masculin. Se poate observa o inegalitate în stilul
rock, în ceea ce privește genul masculin, întrucât diferențele dintre procente sunt seminificative.
În piesele muzicale ce aparțin stilului rock, genul feminin apare într-un procent de 12 %, iar
genul masculin apare într-un procent foarte scăzut, de 1%. Însă în stilul hip-hop, lucrurile total
invers, genul masculin este avantajat cu un procent de 20%, genul feminin are o pondere destul
de scăzută, doar 4%, iar în restul de 26 de piese muzicale nu există un artist secundar.
Raport Explicație sociologică, Sociologie, UB, 2016-2017

În stilul rock în 12 din 50 de piese, astistul/formația cântă alături de femei, doar în una
alături de un bărbat și în restul de 37 nu există un artist secundar. În stilul hip-hop în 20 de
melodii bărbații cântă alături de bărbați, în 4 alături de femei și în 26 nu există un artist
secundar. %. Așadar, putem deduce ca stilul rock preferă mai mult genul feminin, că artist
secundar, iar stilul hip-hop genul masculin. Se pot observa inegalitati de gen atât în ceea ce
privește genul feminin indentificate în versurile pieselor muzicale ce aparțin stilului hip-hop, cât
și cel masculin în stilul rock.

40

35

30

25

20

15 0 - Genul feminin in prim plan


1 - Genul masculin in prim plan
10
2 - Ambele genuri in prim plan
5
3 - Nu este mentionat
0
Rock Hip-hop

Grafic 1. - Reprezentarea genului in prim plan (0- Feminin, 1- Masculin, 2 -Ambele genuri; 3-
Nu e mentionat)

Când spun că un gen este în prim-plan mă refer la genul principal căruia îi se dedică
piesa muzicală. În stilul hip-hop genul masculin apare mai mult în prim plan, având un procent
de 25 %, iar genul feminin este mai dezavantajat, întrucât apare într-un procent de 14%. Chiar
dacă vorbim de piese în care femeile sunt parțial menționate sau de piese întregi dedicate lor, nu
există nici ilustrare pozitivă și în cele mai multe dintre cazuri, portretul lor este realizat în
context sexual.
Raport Explicație sociologică, Sociologie, UB, 2016-2017

În stilul rock, genul masculin apare mai puțin în prim plan, comparativ cu stilul hip-
hop, având un procent de 8 %. Însă, aici genul feminin mult mai este mai avantajat, apare în
prim plan , având un procent de 38%, iar ilustrarea genului feminin este pozitivă.

Exist o femeie îndrăgostită ? (0- da, 1- nu, 2- nu e menționat)

50
45
40
35
30 0 - da

25 1 - nu
20 2 - nu e mentionat
15
10
5
0
Rock Hip-hop

Grafic 2

Există un bărbat îndrăgostit? (0- da, 1- nu, 2-nu e menționat)


40
35
30
25
0 - da
20
1 - nu
15
2 - nu e mentionat
10
5
0
Rock Hip- Hop

Grafic 3
Raport Explicație sociologică, Sociologie, UB, 2016-2017

Graficul 2 evidențiază în ce proprotie, femeile prezente în piesele selectate sunt


îndrăgostite. În stilul rock, în 12 dintre piesele muzicale, acestea apar ca fiind îndrăgostite, doar
în 2 piese muzicale acestea nu sunt îndrăgostite, întrucât aceste piese muzicale nu se referă la
femeia iubită, ci la femeia mamă, iar în 36 de melodii, artistul își experima dorul, iubirea,
aprecierea pentru femeia iubită, însă nu este menționat dacă ea este sau nu îndrăgostită.

Graficul 3 evidențiază în ce proprotie bărbații artiști din pisele muzicale selectate sunt
îndrăgostiți. Suprinzator, în stilul rock bărbatul este îndrăgostit într-un procent de 37%, adică în
37 de piese muzicale cântate, acesta pare a fi îndrăgostit, comparativ cu stilul hip-hop unde nu
există nici o melodie care să ne trimită cu gândul la un bărbat îndrăgostit, din contra, limbajul
agresiv și injuriile, batjocura adresată femeilor în versurile muzicale analizate aduce în prim-
plan ideea de misoginism.

Exista interactiune in piesele muzicale


analizate ? (0 - DA , 1- NU)

GEN MUZICAL TOTAL

0. Rock 1 . Hip- Hop


0. DA 13 ( *2 ) 24 (*2) 40%
26 % 48 %
1. NU 37(*2) 26 (*2) 60 %
74% 52%
TOTAL 50 (*2) 50 (*2) 100 %
100 % 100 %
Figura 2– interactiunea

În stilul hip-hop, din 50 de piese muzicale, în doar 13% există interacțiune, comparativ cu
stilul hip-hop unde procentul urcă până la 24 %.
Raport Explicație sociologică, Sociologie, UB, 2016-2017

Între ce persoane se stabilește interacțiunea?

40
35
30
25 1 - sex opus
20 2 - acelas sex

15 3 -nu exista interactiune

10
5
0
Rock Hip- Hop

Grafic 4.

Graficul 4 reflectă interacțiunea între persoanele de același sex și cele de sex opus.
Pentru a evidenția interacțiunea, am selectat piesele muzicale în care există 2 artiști care cântă o
piesă muzicală. În stilul muzical hip-hop, artiștii preferă să interacționeze mai de grabă cu
persoane de același sex, masculin în acest caz, având un procent de 22%. Acest procent se poate
datora misogisimului. Spre deosebire de artiștii din muzică rock, unde aceștia interacționează
mai mult cu persoane de sex opus, adică femei, având un procent de 12%.
Raport Explicație sociologică, Sociologie, UB, 2016-2017

Genul feminin este agresiv verbal/fizic ?

60

50

40
0. DA
30
1. NU

20 2. Nu este mentionat

10

0
Rock Hip hop

Grafic Reprezentarea feminitatii violente (0 – da, 1- nu, 2 – Nu


este mentionat)

În niciunul dintre genuri, prin analiza versurilor femeia nu este menționată că fiind
agresivă verbal sau fizic.

Genul masculin este agresiv verbal/fizic ?

60

50

40
0 - da
30
1 - nu

20 2 - nu e mentionat

10

0
Rock Hip- Hop

Reprezentarea masculinitatii violente (0 –DA , 1-NU, 2 – Nu este mentionat)


Raport Explicație sociologică, Sociologie, UB, 2016-2017

Comparativ cu stilul rock, unde bărbatul agresiv fizic sau verbal nu există, stilul hip-
hop evidențiază prin intermediul versurilor existența unui comportament fizic agresiv, cât și
verbal în toate piesele muzicale selectate. De cele mai multe ori, jignirile sunt adresate femeilor.
Este prezentă o formă de sexism în piesele ce aparțin stilului hip-hop, întrucât femeile sunt
tratate inferior de către bărbati. Aceștia numai într-o mică măsură recunosc în melodii
sacrificiile pe care le fac femeile, excepție fac câteva melodii, unde este ilustrată femeia mamă,
cea care aduce bani în casă și este responsabilă de creșterea copiilor.

Prin analiza versurilor se pot remarca mesaje care instigă direct sau indirect la violență
fizică și/sau verbală asupra femeilor. Motivele pentru care femeia ”merită ” un tratament violent,
fie el fizic sau verbal, sunt de cele mai multe ori expuse în versuri prin folosirea metaforelor
pentru a exprima violenţa conjugală “Ţine-te bine, că de-acum înainte nu te mai lovesc cu
cuvinte” (Ombladon – Cheia De Sub Preş). Printre nemultumiri se numara si aspectul fizic
neplăcut ”Yeee! Sunt un criminal în serie/ Femeile urâte-ar trebui-mpușcate că ne sperie”
(Parazitii - Sub influenta) sau nesupunerea față de ordinele bărbatulu ”Ți-am zis că nu știu când
vin n-am mai venit de vină e vinu’ / Nu mai fi tare în gură că te ard și-ți rup iar filmu’ ”
(Parazitii – Imi pare rau)

Bărbatul este prezentat ca îndreptățit să folosească violența fizică asupra femeii dacă
aceasta l-ar împiedica să consume alcool sau dacă nu i-ar facilita procesul servindu-l, ”Dă-mi
coniacu’ repede! Că-ți rup capu’!/ Acum dezbracă-te, ușor, sexy păpușă/ Ieși afară pe sală și
ascultă ce-ți zic prin ușă” (Parazitii – Beatbox)

În rest, bărbatul este invitat și chiar sfătuit să-și ”bată femeia” dacă aceasta îndrăznește
să-i ceară socoteală când ajunge târziu sau beat acasă, dacă o deranjează indifidelitatea acestuia
sau chiar fără ”motiv”, după cum reiese și din versurile ”Uită-te la mine, nu la mâinile mele/ M-
am îmbătat, am chef de ceartă/ Îți bag eu frica-n piele!” (Parazitii – Beatbox) . Cu alte cuvinte,
femeia trebuie bătută regulat, orice s-ar intampla. Exista de asemenea descrisă în versuri: femeia
ca principala cauză a necazurilor bărbaților ”Mă bucur că-i o domnișoară care prezintă știrile/
Că-ntotdeauna veștile proaste le-aduc femeile (Parazitii - Ultimul buletin de știri de la ora 5) ,
femeia materialistă care urmărește doar să se folosească de bărbați ”Femeile dispar cu mașinile și
cu banii/ Incompetentele rămân cu bagabonții” (Parazitii - Degenerația următoare) și,
Raport Explicație sociologică, Sociologie, UB, 2016-2017

bineînțeles, femeia incompetentă intelectual și inferioară bărbatului ”Vrem banii tăi, femeia da’
dă-o-n p*** mea de şifonier/ Mai bine dă-ne ceva care posedă creier” (Parazitii – Felul meu de
a fi)

In versurile stilului rock sunt descrie trăirile unui bărbat îndrăgostit și înnebunit după
femeia sa, care trece prin gelozie, pasiune, dar și momente frumoase de tandrețe. Deși suferă
uneori din cauza ei, în același timp nu poate trăi fără ea. Este evidentiata o latură extrem de
sensibilă, romantică și vulnerabilă a genului masculin.

Concluzii
În ceea ce privește genul masculin predominant în muzica hip-hop, acesta este unul
caracterizat de violentă, putere, misoginism și de o nevoie permanentă de dominație și
supremație. Violența este principalul instrument prin care bărbatul își obține și exercită
dominația asupra femeii. De asemenea, elementele sexiste și misogine prezente în muzică hip-
hop sunt ilustrate că un fapt natural. Femeia este de cele mai multe ori un simplu obiect sexual,
care are o capacitate intelectuală foarte redusă, este un ”accesoriu” al bărbatului. Ea este cea
care insală și care, într-un final, este pedepsită pentru comportamentul său prin violentă fizică și
verbală. Comparați cu stilul hip-hop, în stilul rock, femeia capătă o ilustrare pozitivă, ea este
tot ce are nevoie artistul, o mamă perfectă, o iubita perfectă, fără de care nu vede viața, pe care o
vrea tot timpul alături. Stilul rock reliefează o nouă perspectivă asupra bărbatului, cea a
bărbatului care suferă, care plânge, care dorește să facă compromisuri pentru iubire, este
evidențiat bărbatul romantic, sensibil.
Raport Explicație sociologică, Sociologie, UB, 2016-2017

Bibliografie

Grünberg, L. 2010, Gen și Societate, în Manual de Sociologie, coord. Vlăsceanu, L., Polirom.
Vlăsceanu, L., 2011. Societatea ȋn schimbare. În Vlăsceanu, L. (Coord)., Sociologie. Iaşi:
Polirom, 2011

Berelson, Bernard. (1952). Content Analysis in Communication Research ,(p. 18). Glencoe,
Illinois: Free Press.

Anexa 1. Anexa 1. Lista pieselor muzicale selectate

Nr. Crt Autor Titlu Link versuri

1 Holograf Dă-mi iubirea ta


http://www.versuri.ro/versuri/holograf-da-
mi-iubirea-ta-_2kg7.html
2 Holograf N-am iubit pe nimeni http://www.versuri.ro/versuri/holograf-n-
am-iubit-pe-nimeni-_az4.html
3 Holograf Vreau să te văd zâmbind http://www.versuri.ro/versuri/holograf-
vreau-sa-te-vad-zambind-_jse1.html
4 Holograf Te voi iubi http://www.versuri.ro/versuri/holograf-te-
voi-iubi-mereu-_k14.html
5 Holograf Simona http://www.versuri.ro/versuri/holograf-
simona-_0dy1.html
6 Holograf Și băieții plâng http://www.versuri.ro/versuri/holograf-si-
feat Roxana baietii-plang-_h7m1.html?versuri=-
Andronescu _h7m1&a=1
7 Holograf Romeo si Julieta http://www.versuri.ro/versuri/holograf-
romeo-si-julieta-_fqg1.html
8 Holograf Fară ea http://www.versuri.ro/versuri/holograf-fara-
ea-_3o.html
9 Holograf Atât de multă bucurie http://www.versuri.ro/versuri/holograf-atat-
de-multa-bucurie-_ipm6.html
10 Holograf Bine ai venit în viața http://www.versuri.ro/versuri/holograf-bine-
mea ai-venit-in-viata-mea-_g2a7.html
11 Robin and Când te-am cunoscut http://www.versuri.ro/versuri/ron-and-the-
the Cristina backstabbers-cand-te-am-cunoscut-cristina-
Backstabbe _rxt6.html
rs
Raport Explicație sociologică, Sociologie, UB, 2016-2017

12 Cargo Nu mă lasă să-mi fie dor http://www.versuri.ro/versuri/cargo-nu-ma-


lasa-sa-mi-fie-dor-_4sx6.html
13 Cargo Nu pot trăi fără tine http://www.versuri.ro/versuri/cargo-nu-pot-
trai-fara-tine-_l02.html
14 Cargo Mama http://www.versuri.ro/versuri/cargo-mama-
_j02.html
15 Iris Vino pentru totdeauna http://www.versuri.ro/versuri/iris-vino-
pentru-totdeauna-_e8h1.html
16 Iris Un cer pentru doi http://www.versuri.ro/versuri/iris-un-cer-
pentru-doi-_ugx1.html
17 Direcția 5 O fată ca ea http://www.versuri.ro/versuri/directia-5-o-
fata-ca-ea-_qho2.html
18 Direcția 5 Îți mulțumesc http://www.versuri.ro/versuri/directia-5-iti-
multumesc-_x2u2.html
19 Direcția 5 Dacă ai ști http://www.versuri.ro/versuri/directia-5-
daca-ai-sti-_234.html
20 Direcția 5 Cu tine în gând http://www.versuri.ro/versuri/directia-5-cu-
tine-in-gand-_n7a7.html
21 Direcția 5 Inima mea topită de-a ta http://www.versuri.ro/versuri/directia-5-e-
inima-mea-topita-de-a-ta-_kmm2.html
22 Direcția 5 Te vreau aproape http://www.bestmusic.ro/directia-5/te-vreau-
aproape-665182.html
23 Holograf Chiar dacă e greu http://www.versuri.ro/versuri/holograf-
chiar-daca-e-greu-_a14.html
24 Holograf Mafia http://www.versuri.ro/versuri/holograf-
mafia-_2dy1.html
25 Holograf Mama http://www.versuri.ro/versuri/holograf-
mama-_4dy1.html
26 Holograf O să fie bine http://www.versuri.ro/versuri/holograf-o-sa-
fie-bine-_6dy1.html
27 Holograf Sunt un balcanic http://www.versuri.ro/versuri/holograf-sunt-
un-balcanic-_914.html
28 Direcția 5 Te iubesc http://www.versuri.ro/versuri/directia-5-
feat. Alinka alinka-te-iubesc-_k2a7.html
29 Direcția 5 Forever love http://www.versuri.ro/versuri/directia-5-
feat. Lidia lidia-buble-forever-love-_63a7.html
Buble
30 Direcția 5 Povestea noastră http://www.versuri.ro/versuri/directia-5-
& Delia povestea-noastra-_ur3.html
31 Direcția 5 Salut! Ce faci? http://www.versuri.ro/versuri/directia-5-
feat nicoleta-nuca-salut-ce-faci-_psc7.html
Nicoleta
Nuca
32 Direcția 5 Cred că ești extrem de http://www.versuri.ro/versuri/directia-5-
feat delicată loredana-groza-cred-ca-esti-extrem-de-
Raport Explicație sociologică, Sociologie, UB, 2016-2017

Loredana delicata-_yf67.html
Groza
33 Direcția 5 De-aș putea http://www.versuri.us/de-as-putea-versuri/
ft. Anda
Adam
34 Direcția 5 Hai, Hui http://www.versuri.ro/versuri/last-night-hai-
feat. Paula hui-_u3f7.html
Seling
35 Direcția 5 First Days Of Spring http://www.versuri.ro/versuri/directia-5-
feat Andra andra-first-days-of-spring-_kjn6.html
36 Holograf Întoarce-te acasă http://www.versuri.ro/stiri/holograf-feat-
feat. antonia-intoarce-te-acasa-_ws.html
Antonia
37 Iris feat Baby http://www.versuri.ro/versuri/iris-felicia-
Felicia Filip filip-baby-_35q1.html
38 Compact Cantec pentru prieteni http://www.versuri.ro/versuri/compact-
cantec-pentru-prieteni-_a34.html
39 Compact Toate vor trece http://www.tabulaturi.ro/acorduri.php?tab_id
=11269
40 Sarmalele Violeta http://www.versuri.ro/versuri/sarmalele-reci-
Reci violeta-_coz1.html
41 Sarmalele Adio Mona http://www.versuri.ro/versuri/sarmalele-reci-
Reci adio-mona-_ip.html
42 Pasărea Miruna http://www.versuri.ro/versuri/pasarea-
Colibri colibri-miruna-_3rz1.html
43 Taxi feat. Atât de trist http://www.versuri.ro/versuri/taxi-delia-atat-
Delia de-trist-_fvc7.html
44 Celelalte Așa e viața mea http://www.versuripenet.ro/versuri/celelalte-
Cuvinte cuvinte/asa-e-viata-mea/
45 Holograf N-am ştiut http://www.versuri.ro/versuri/holograf-n-
am-stiut-_wj5.html
46 Holograf Vine o zi http://www.versuri.ro/versuri/holograf-vine-
o-zi-_4o.html
47 Holograf Suflete pereche http://www.versuri.ro/versuri/holograf-
suflet-pereche-_d2k1.html
48 Holograf Chiar dacă e greu http://www.versuri.ro/versuri/holograf-
chiar-daca-e-greu-_a14.html
49 Holograf Atat de multa bucurie http://www.versuri.ro/versuri/holograf-atat-
de-multa-bucurie-_ipm6.html
50 Holograf Banii vorbesc http://www.versuri.ro/versuri/holograf-
banii-vorbesc-corect-_c7a2.html
51 Cabron feat Femei http://www.versuri.ro/versuri/cabron-don-
Don Baxter baxter-femei-_sts2.html
52 B.U.G. Bani, bani, bani http://www.versuri.ro/versuri/b-u-g-mafia-
Mafia feat. michel-kotcha-bani-bani-bani-_prg7.html
Raport Explicație sociologică, Sociologie, UB, 2016-2017

Michel
Kotcha
53 B.U.G Hoteluri http://www.versuri.ro/versuri/b-u-g-mafia-
Mafia hoteluri-_mj.html
54 B.U.G Fete suspecte http://www.versuri.ro/versuri/b-u-g-mafia-
Mafia fete-suspecte-corect-_08n6.html
55 Puya feat. Bărbați și femei http://www.versuri-az.ro/puya-feat-
Cabron cabron/Barbati-si-femei
56 Grasu XXL Elegant http://www.versuri.ro/versuri/grasu-xxl-
feat. Mario elegant-_szj1.html
57 Maximilian P***ă la volan http://versuri.isfree.org/maximilian-pizda-la-
feat Grasu volan-ft-grasu-xxl.html
XXL
58 Villy si Prietenă ta e o târfă http://www.versuri.ro/versuri/b-u-g-mafia-
Paco prietena-ta-e-o-t-a-_iu52.html
59 Bitză Cronica unei vedete http://www.versuri.ro/versuri/bitza-cronica-
unei-vedete-omuepebancheta-_59a2.html
60 Bitză feat Vorbește vinul http://www.versuri.ro/versuri/bitza-vorbeste-
Cheloo vinul-_w62.html
61 Ombladon Cheia de sub preș http://www.versuri.ro/versuri/ombladon-
cheia-sub-pres-_qsu1.html
62 Grasu XXL Turbofin http://www.versuri.ro/versuri/grasu-xxl-
feat Mitza mitza-turbofin-_5bt6.html
63 Codu' Penal Între femeie și bani http://www.versuri.ro/versuri/codu-penal-
intre-femeie-si-bani-_7qk1.html
64 Codu' Penal Frate pentru frate http://www.versuri.ro/versuri/codu-penal-
feat. Dizzy frate-pentru-frate-_gu4.html
65 Codu' Penal Mai hoți ca hoții http://www.versuri.ro/versuri/codu-penal-
feat. Sisu mai-hoti-ca-hotii-_xyh1.html
66 Paraziții Degenerația următoare https://genius.com/Parazitii-degeneratia-
urmatoare-lyrics
67 Paraziții Sub Influenta https://www.letras.com.br/parazitii/sub-
influenta-2-feat-raku
68 B.U.G. Anturaju' http://www.versuri.ro/versuri/b-u-g-mafia-
Mafia anturaju-_ij.html
69 B.U.G. Olimpiada http://www.versuri.ro/versuri/b-u-g-mafia-
Mafia olimpiada-_4oo6.html
70 B.U.G. O La La http://www.versuri.ro/versuri/b-u-g-mafia-
Mafia feat-weedlady-o-la-la-_1po6.html
FeaT.
Weedlady
71 Paraziții Felul meu de a fi http://www.versuri.ro/versuri/parazitii-felul-
meu-de-a-fi-_81g1.html
72 Paraziții Cum să jignești o http://www.versuri.ro/versuri/parazitii-cum-
Raport Explicație sociologică, Sociologie, UB, 2016-2017

femeie sa-jignesti-o-femeie-_pgf1.html
73 Paraziții Toate-s la fel http://www.versuri.ro/versuri/parazitii-toate-
s-la-fel-_w7t6.html
74 Paraziții Din colțul blocului http://www.versuri.ro/versuri/parazitii-din-
coltu-blocului-corect-_0sp2.html
75 Ombladon Curve ca voi http://www.versuri.ro/versuri/ombladon-
curve-ca-voi-_q2t1.html
76 Ombladon Trei agenţi http://www.versuri.ro/versuri/ombladon-
feat Cheloo cheloo-freakadadisk-trei-agenti-_16t1.html
77 Paraziții Imi pare rau http://www.versuri.ro/versuri/parazitii-imi-
pare-rau-_96e1.html
78 Cheloo Toate femeile http://www.versuri.ro/versuri/cheloo-toate-
femeile-_3ln1.html
79 B.U.G. Cât poți tu de tare http://www.versuri.ro/versuri/b-u-g-mafia-
Mafia feat. bodo-cat-poti-tu-de-tare-_tit2.html
Bodo
80 Bitza Sper că n-o să fiu eu http://www.versuri.ro/versuri/bitza-sper-ca-
n-o-sa-fiu-eu-_d42.html
81 Paraziții Ultimul buletin de știri https://genius.com/Parazitii-ultimul-buletin-
de la ora 5 de-stiri-de-la-ora-5-lyrics
82 B.U.G. Viața noastră http://www.versuri.ro/versuri/b-u-g-mafia-
Mafia feat. adriana-vlad-viata-noastra-_jgh1.html
Adriana
Vlad
83 La Familia Portret de politician http://www.versuri.ro/versuri/la-familia-
feat Rashid rashid-portret-de-politician-_17h7.html
84 B.U.G. Când trandafirii mor http://www.versuri.ro/versuri/b-u-g-mafia-
Mafia feat. lucian-colareza-cand-trandafirii-mor-
Lucian _zno6.html
Colareza
85 B.U.G. La fel de prost ca tine http://www.versuri.ro/versuri/b-u-g-mafia-
Mafia feat. bogdan-dima-la-fel-de-prost-ca-tine-
Bogdan _95q6.html
Dima
86 B.U.G. Înainte să plec http://www.versuri.ro/versuri/b-u-g-mafia-
Mafia inainte-sa-plec-_yoo6.html
87 B.U.G. Pantelimonu' Petrece http://www.versuri.ro/versuri/b-u-g-mafia-
Mafia feat. adriana-vlad-pantelimonul-petrece-
Adriana _9ko1.html
Vlad
88 Maximilian Like a boss http://www.versuri.ro/versuri/maximilian-
feat. Mefx mefx-like-a-boss-_met6.html
89 C.I.A Cor de bagabonți http://www.versuri.ro/versuri/c-i-a-cor-de-
bagabonti-_vum6.html
Raport Explicație sociologică, Sociologie, UB, 2016-2017

90 C.I.A Cel care sunt azi http://www.versuri.ro/versuri/c-i-a-cel-care-


sunt-azi-_kew6.html
91 C.I.A. Ai Nimanui http://www.versuri.ro/versuri/c-i-a-cedry2k-
feat.Cedry2 ai-nimanui-_mim2.html
k
92 C.I.A feat. Băieți ca noi http://www.versuri.ro/versuri/c-i-a-puya-
Puya baieti-ca-noi-_0z52.html
93 Paraziții Bun sau rau http://lyricswatch.com/artist/229900-parazi-
ii/lyrics/1842281-r-u-sau-bun
94 C.I.A Anturaje http://www.versuri.ro/versuri/parazitii-
daniel-lazar-demnitate-_uv97.html
95 Paraziții Demnitate http://www.versuri.ro/versuri/parazitii-fara-
feat. Daniel resentimente-_foy1.html
Lazăr
96 Paraziții Fără resentimente http://www.versuri.ro/versuri/parazitii-
drogurile-schimba-tot-_8cy1.html
97 Paraziții Drogurile schimbă tot http://www.versuri.ro/versuri/grasu-xxl-
maximilian-paco-mary-m-g-fara-filtru-
varianta-corecta-
98 Grasu XXL Fără filtru http://www.versuri.ro/versuri/bug-mafia-
feat Mari sergiu-ferat-pe-coasta-_ald7.html
99 B.U.G. Pe Coastă http://www.versuri.ro/versuri/la-familia-
Mafia feat drogul-meu-_5ir1.html
feat. Sergiu
Ferat
100 Paraziții Dusmaniti-ma toti http://www.versuri.ro/versuri/parazitii-
dusmaniti-ma-toti-_tfy1.html

S-ar putea să vă placă și