Sunteți pe pagina 1din 11

Bucuresti, Piata Garii de Nord nr.

1-3

Tel. CFR- 91/143237,143238


Romtelecom 021/3170347

MEMBRA A C.S.N. MERIDIAN

NOTA
PUNCT DE VEDERE CU PRIVIRE LA NECESITATEA ELABORARII SI IMPLEMENTARII
STRATEGIEI DE DEZVOLTARE DURABILA A SECTORULUI FEROVIAR ROMANESC
Pornind de la cele doua elemente fundamentale care definesc existenta sistemului
feroviar, numind aici rolul strategic pe care il detine in economia nationala (realizarea activitatilor
de operare a transportului feroviar public de calatori, realizarea activitatilor de operare a
transportului feroviar de marfa, satisfacerea nevoilor de aparare a tarii, etc.), respectiv structura
actionariatului unitatilor din sectorul feroviar, inevitabil este necesar a se pune in discutie
respectarea angajamentelor statului roman fata de acest sector, angajamente cuprinse chiar in
actele normative prin care au luat nastere unitatile de cale ferata prin reorganizarea, in anul 1998,
a Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane.
Odata definit rolul sistemului feroviar in economia nationala, se impune cu necesitate
dezvoltarea transportului feroviar, motivata de avantajele de necontestat ale acestui mod de
transport si anume :
a). eficienta energetica: consumul de energie pe unitatea de transport este de 6 ori mai mic decat
la sistemul auto si de 3 ori mai mic decat la cel naval;
b). poluarea mediului: volumul poluantilor emanati in atmosfera pe unitatea transportata este
numai 1/10 fata de celelalte moduri de transport;
c). utilizarea terenului: terenul ocupat de o cale ferata ocupa numai 60% fata de cel necesar unui
drum rutier cu aceeasi capacitate de circulatie;
d). implicarea sociala: acoperire nationala prin infrastructura proprie de transport, ceea ce
creeaza posibilitatea deplasarii cetatenilor Romaniei in orice localitate din tara, conform
programului dorit, pe baza unui grafic orar prestabilit si cunoscut de populatie prin mersul de tren;
e). numarul accidentelor soldate cu morti si raniti este cel mai mic dintre toate modurile de
transport.
UNDE SUNTEM ACUM:
-

numarul calatorilor este intr-o continua scadere : de la 407,9 milioane calatori in anul 1990
numarul s-a redus la 67,3 milioane in prezent, cu tendinta de scadere ;

-02-

in timp ce tarile membre ale Uniunii Europene se reorienteaza catre transportul pe calea
ferata, exploatand eficient avantajele acestui mod de transport, Romania tara membra din
anul 2007, experimenteaza contrariul ;
elementele care compun infrastructura feroviara sunt intr-o continua degradare, iar
majoritatea acestora necesita reparatii capitale, lucru care a condus la necesitatea
introducerii a numai putin de 579 restrictii de viteza ;
infrastructura feroviara precara creeaza dificultati altor activitati economice privind
aprovizionarea sau desfacerea ;
intarzierile trenurilor au devenit o regula inregistrandu-se devieri de la graficele de
circulatie ;
fata de aceasta situatie se invoca foarte des criza economica. Amintim ca Romania a
experimentat zece ani de crestere economica, fara ca in domeniul feroviar sa se prevada
sumele necesare investitiilor.

ABORDAREA SECTORULUI FEROVIAR IN ALTE TARI DIN EUROPA :


-

Franta : din cele 170 de miliarde de euro planificati in urmatoarele doua decenii pentru
investitii in infrastructura de transport, jumatate ( 85 mld. euro) sunt alocati pentru
dezvoltarea cailor ferate de mare viteza ;
Germania : apreciaza ca sectorul feroviar german a fost vitregit de resurse in perioada
2006 2010 si din acest motiv isi reorienteaza investitiile catre acest sistem ;
In Austria si Elvetia ponderea investitiilor in infrastructura de transport se regaseste in caile
ferate ;
In fine, in ceea ce priveste volumul investitiilor in sectorul feroviar ne situam in urma unor
tari precum Cehia, Ungaria si chiar Bulgaria.
COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA .

CNCF CFR SA este chemata sa administreze infrastructura feroviara care este


proprietatea statului roman, infrastructura care trebuie sa asigure o circulatie rapida si in
siguranta a pasagerilor si a marfurilor incredintate la transport.
Actualmente infrastructura feroviara nu corespunde cerintelor actuale ale pietei de
transport si anume :
- starea tehnica a infrastructurii publice feroviare este intr-o continua degradare cu
repercusiuni directe
in scaderea vitezei de circulatie, incepand cu anul 2000
introducandu-se lunar circa 300 de restrictii de viteza;
- se inregistreaza in continuare mari restante la lucrarile de reparatii capitale a liniilor de
circulatie, lucrari de arta, terasamente, instalatii de siguranta circulatiei, semnalizare si
centralizare;
- desi numarul salariatilor CNCF CFR SA a scazut de la 47.427 in anul 1999, la 23.951 la
finele anului 2011, acest lucru nu a condus la eficientizarea companiei, ceea ce
demonstreaza ca reforma nu s-a produs in plan institutional si structural ci doar in
planul capitalului uman.
Pentru satisfacerea obiectivelor propuse este necesar :
-

alocarea sumelor necesare reabilitarii si modernizarii infrastructurii feroviare prin alocatii de


la bugetul statului, printr-o bugetare multianuala care sa asigure cel putin diferenta dintre
veniturile companiei si costurile reale de administrare ;

-03-

accelerarea absorbtiei fondurilor europene nerambursabile destinate transportului feroviar


astfel incat Romania sa se plaseze in interiorul proiectelor feroviare europene si nu in afara
acestora;
reabilitarea tronsoanelor feroviare, prin continuarea si extinderea programelor de reparatii
capitale si modernizare, pentru alinierea la standardele europene de performanta, confort si
siguranta, astfel incat, tinand cont de starea actuala a infrastucturii feroviare, sa se creeze
premizele de reducerea a numarului elementelor infrastructurii scadente la RK, cu
asigurarea finantarii atat din fonduri europene cat si din bugetul statului la nivelul
necesarului ;
modernizarea instalatiilor de centralizare din statiile de cale ferata, prin elaborarea de
programe de intretinere care sa vizeze in primul rand stoparea degradarii instalatiilor de
semnalizare si electrificare, mentinerea acestor instalatii in parametri tehnici precum si
refacerea stocurilor minime de piese si materiale pentru interventii, care au fost drastic
diminuate in urma actiunilor de vandalism inregistrate in perioada 1990-2012 (in ultimii trei
ani pierderile CNCF CFR SA datorate furturilor se ridica la cca 400 mil. lei) ;
realizarea de noi linii electrificate ;
modernizarea la nivelul standardelor europene a statiilor de cale ferata ;
elaborarea proiectelor de achizitii de masini, utilaje, echipamente si instalatii necesare la
intretinerea infrastructurii feroviare ;
avand in vedere faptul ca la infiintare CNCF CFR SA a primit in administrare cea mai mare
parte din patrimoniul SNCFR este necesara valorificarea la maxim a spatiilor excedentare
(terenuri si cladiri) sursa importanta de venituri proprii.

Este necesar a se corela asigurarea veniturilor companiei cu reducerea cheltuielilor in plan


administrativ.
O alta masura de reducere a cheltuielilor o reprezinta reglementarea achizitiei de energie
electrica de pe piata libera , lucru care ar conduce la reducerea cu pana la 30% a cheltuielilor
cu energia.
Modificarea ordinelor 2260, 2261, 2262, 340 si 447, masura prin care se pot economisi
cca. 2 milioane de euro anual.
Consideram ca fiind inoportuna continuarea procesului de licitare a sectiilor de circulatie
neinteroperabile si anularea HG 1409/2007, deoarece prin acest proces nu a rezultat
reabilitarea acestora ci dimpotriva procesul de degradare s-a accentuat.
SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFA
CFR MARFA SA
Avand in vedere pozitia actuala detinuta de societate in piata de transport de marfa,
cauzata de o mutitudine de factori atat de ordin extern, cat si de ordin intern, se impune
adoptarea urmatoarelor masuri:
-

stabilirea taxei de acces pe infrastructura feroviara la acelasi nivel cu taxa de acces pe


infrastructura rutiera, pentru realizarea unei concurente reale cu operatorii rutieri
(actualmente taxa de acces pe infrastructura rutiera este de opt ori mai mica decat taxa de
acces pe infrastructura feroviara);
dezvoltarea traficului intermodal ;
CFR MARFA in calitate de operator feroviar de marfa sa fie scutita de la plata impozitului
aferent profitului pe societate (si nu cel obtinut din transportul combinat care este greu de
evidentiat), pentru cota din profitul reinvestit in domeniul transportului combinat ;

-04-

reducerea taxei de utilizare a infrastructurii cu pana la 25% pentru trenurile de marfa cu


circulatie permanenta;
instituirea taxei preferentiale de utilizare a infrastructurii feroviare pentru transportul RO-LA;
acordarea de reduceri sau scutiri de taxe si impozite pentru societatile care isi desfasoara
activitatea in domeniul transportului combinat si acordarea de subventii cailor ferate in
domeniul transportului combinat din surse externe, nationale si locale (mai ales pentru
transportul combinat de tip RO-LA) ;
renegocierea contingentelor de autorizatii rutiere gratuite, pentru tranzit Romania si
acordarea autorizatiilor rutiere cu scutire de plata a taxelor de drum conditionat cu utilizarea
relatiilor RO-LA ;
modernizarea parcului de material rulant (locomotive si vagoane) ;
exercitarea nediscriminatorie pentru toti operatorii de transport feroviar de marfa a
atributiilor Autoritatii Feroviare Romane, in legatura cu controlul respectarii normelor si
reglementarilor privind desfasurarea de activitati de transport pe calea ferata (respectarea
normelor privind sarcina maxima admisa pe osie, utilizarea personalului in conditii de
siguranta a circulatiei, etc);
sustinerea financiara a societatii prin majorarea capitalului social;
reevaluarea, in ansamblu, a politicii tarifare pe distante scurte si lungi si pe grupe de
marfuri ;
simplificarea procedurilor de incheiere a contractelor de transport ceea ce ar conduce la o
imbunatatire a relatiei cu clientii;
orientarea activitatii tuturor salariatilor cu pregatire comerciala si marketing, respectiv a
celor cu sarcini de conducere catre identificarea tuturor oportunitatilor ce pot conduce la
incheierea de contracte;
eliminarea accizei la achizitia de combustibil, masura aplicata operatorilor de transport
naval si aerian.
reglementarea achizitiei de energie de pe piata libera.
SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI
CFR CALATORI SA

Scaderea continua a numarului de calatori transportati si implicit a cotei de piata, necesita


adoptarea urmatoarelor masuri:
-

reevaluarea contractelor de servicii publice incheiate cu operatorii privati care sa asigurare


subventia necesara transportului public de calatori pe baza unei analize severe a costurilor
necesare asigurarii serviciului public la nivelul stabilit si la standarde de calitate care sa
reflecte in mod corect corelatia cu pretul platit de calatori (la unii operatori privati nivelul
subventiei asigura pana la 90% din totalul veniturilor acestora !) Anexa 1 ;
asigurarea compensatiilor corespunzatoare diferentelor dintre tarifele practicate si costurile
reale de transport, la nivelul necesarului, nivel analizat si din perspectiva comparativa cu
celelalte state membre ale Uniunii Europene ;
definitivarea, potrivit legii, a unui contract de activitate al societatii, care sa prevada
obligatiile acesteia in asigurarea serviciului public si sa garanteze programele de dotare si
modernizare la nivelul necesarului, ce vor fi finantate de bugetul statului, ca detinator al
capitalului ;
modernizarea parcului de material rulant (locomotive si vagoane) cu finantarea si
cofinantarea corespunzatoare de la bugetul de stat, pentru ridicarea gradului de confort a
pasagerilor ;

-05-

eliminarea accizei la achizitia de combustibil, masura aplicata operatorilor de transport


naval si aerian;
reevaluarea, in ansamblu, a politicii tarifare si adaptarea acesteia la conditiile pietei de
transport ;
accelerarea procesului de reparatii a automotoarelor Desiro si introducerea mersului de
tren cadentat intre principalele orase ale tarii ( Bucuresti Ploiesti, Arad Timisoara,
Galati Braila,etc);
orientarea activitatii tuturor salariatilor cu pregatire comerciala si marketing, respectiv a
celor cu sarcini de conducere catre identificarea tuturor oportunitatilor ce pot conduce la
imbunatatirea portofoliului de clienti;
intensificarea controalelor pe sectiile de circulatie identificate de catre SNTFC CFR Calatori
SA ca fiind cu grad mare de fraudulozitate, in scopul acordarii sprijinului necesar
personalului de tren pentru incasarea integrala si la timp a tuturor sumelor de bani rezultati
din prestatii;
reevaluarea tuturor contractelor de prestari servicii in scopul stabilirii oportunitatii continuarii
acestora, respectiv a redimensionarii din perspectiva financiara;
fuziunea prin absorbtie a filialelor societatii este o masura total neeconomica. Spre
exemplificare, prezentam in Anexa 2 concluziile desprinse in urma analizei SWOT
efectuata de catre FNF M/C si conducerea SCVLC VOIAJ CFR SA.

Avand in vedere necesitatile de functionare si dezvoltare ale sistemului feroviar se impune cu


necesitate elaborarea unei Strategii de dezvoltare durabila a sectorului feroviar pe termen
scurt, mediu si lung, continuta intr-un pachet de legi, care sa aibe in vedere transpunerea in
practica a proiectelor europene in domeniul transporturilor ( TEN-T, Marco Polo I, Marco Polo II,
Coridoare verzi de transport).
Apreciem ca se impune o analiza temeinica privind oportunitatea creerii cadrului legislativ
necesar constituirii unei societati de tip holding pentru sectorul feroviar care sa includa CNCF
CFR SA si filialele acesteia, SNTFC CFR Calatori SA si filialele acesteia, SNTFM CFR Marfa SA
si filialele acesteia.
Totodata solicitam sa se aibe in vedere propunerile pe care le-am avansat in prezenta nota
odata cu configurarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2013.

IN PLAN SOCIAL
Ca si baza fundamentala de armonizare a intereselor, pe de o parte ale unitatilor feroviare in
a utiliza judicios si eficient forta de munca, iar pe de alta parte ale salariatilor in a se asigura un
climat de munca echilibrat si sanatos, de natura a evita o serie de dezechilibre cu consecinte
grave in cadrul relatiilor de munca, propunem adoptarea urmatoarelor masuri :
-

implementarea unui sistem de evaluare a performantei care sa sustina productivitatea si


motivarea angajatilor, instrument eficient de management al resurselor umane ;
cascadarea obiectivelor de business ale unitatilor de cale ferata la nivelul tuturor
esaloanelor organizatorice pana la nivelul posturilor de executie ;
asigurarea unui echilibru in utilizarea rationala si eficienta a fortei de munca ;
urmarirea aplicarii integrale si unitare a prevederilor contractelor colective de munca la
nivelul unitatilor de cale ferata ;

-06-

ridicarea nivelului de reprezentare a societatilor feroviare in relatia cu clientii din


perspectiva actiunii factorului uman, trebuie sa se regaseasca cu prioritate in preocuparile
societatilor, manifestate prin derularea unor programe de perfectionare continua a
capitalului uman care sa se materializeze in rezultate superioare in ceea ce priveste
dezvoltarea deprinderilor si aptitudinilor necesare mentinerii competentei profesionale la
nivelul cerintelor posturilor si a capacitatii de face fata provocarilor zilnice izvorate din
procesele de munca ;
asigurarea egalitatii de tratament si sanse pentru toti salariatii, eliminandu-se astfel orice
suspiciune de discriminare in abordarea relatiilor de munca ;
promovarea unui proiect de act normativ pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice, in sensul recunoasterii perioadelor lucrate in grupele a I-a
si a II-a de munca anterior datei de 01.04.2001, resspectiv in sensul asigurarii posibilitatii
de reluare a metodologiei de incadrare a locurilor de munca in conditii speciale ;
promovarea unui act normativ prin care sa se aprobe Statutul personalului feroviar ;
promovarea unui amendament la Legea nr. 283/2011, prin care salariatii feroviari si
membrii acestora de familie, precum si pensionarii proveniti din sistemul feroviar si membrii
acestora de familie sa beneficieze de dreptul consacrat de calatorie gratuita pe calea
ferata ;
revenirea, incepand cu anul 2013, la veniturile salariale inregistrate in anul 2009, venituri
salariale care au fost diminuate prin suspendarea unor drepturi salariale ca urmare a
efectelor crizei economice mondiale.
Cu stima,
PRESEDINTE
Gheorghe Fratica

- ANEXA Nr.
1-

SITUATIA COMPENSATIEI ASIGURATA DE LA BUGETUL DE STAT


PENTRU OPERATORII DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI
IN CONFORMITATE CU H.G. 741/21.07.2010.
DENUMIRE
COMPANIE

CFR Calatori
Regiotrans
SRL
Regional
SRL
Servtrans
Invest
Transferovia
r Grup
FerotransTFI-SRL
TOTAL

1.380.000.000.

PONDERE
COMPENSATI
E
IN TOTAL
VENITURI
40 %

5.500.000.000.

-lei0,24

COMPENSATIE
Cal/km
OPERATOR PRIVAT
COMPENSATIE
Cal/km
CFR CALATORI
100 %

18.300.000.

49 %
86,2 %

173.000.000.

0,656

273 %

14.380.570.

1.685.000.

89,5 %

16.364.000.

0,88

366 %

3.241.050.

180.000.

94,7 %

2.400.000.

1,35

562 %

8.124.360.

3.542.000.

70 %

14.956.000.

0,54

225 %

4.430.660.

687.140.

86,6 %

5.736.670.

0,77

320 %

1.847.495.07
0.

1.404.394.14
0.

56,8 %
(medie)

5.712.456.67
0.

0.323
(medie)

COMPENSATI
E
2011
-lei956.259.000.
+
373.920.000.
113.593.350.

VENITURI
PROPRII
-lei-

CALATORI/
KM

COMPENSATI
E
CALATOR/KM

SITUATIA COMPENSATIEI ASIGURATA DE LA BUGETUL DE STAT


PENTRU OPERATORII DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI
IN CONFORMITATE CU H.G. 746/20.07.2011.
DENUMIRE
COMPANIE

CFR
Calatori
Regiotrans
SRL
Regional
SRL
Servtrans
Invest
Transferovia
r Grup
TOTAL

COMPENSATI
E
2011

VENITURI
PROPRII

5.000.000.000.

-lei0,18

COMPENSATIE
Cal/km
OPERATOR PRIVAT
COMPENSATIE
Cal/km
CFR CALATORI
100 %

-lei937.187.741.

1.255.325.000.

PONDERE
COMPENSATI
E
IN TOTAL
VENITURI
42,74 %

146.769.776.

23.700.000.

86,09 %

242.640.000.

0,60

333 %

21.749.630.

2.265.000.

90,56 %

21.860.000.

0,99

550 %

2.943.533.

180.000.

94,23 %

2.200.000.

1,33

738 %

37.349.319.

4.470.000.

89,31 %

25.350.000.

1,47

816 %

1.145.999.99
9.

1.285.940.00
0.

80,58 %
(medie)

5.292.050.00
0.

0.914 lei
(medie)

-lei-

CALATORI/
KM

SECRETAR GENERAL
Viorel Istrate

COMPENSATI
E
CALATOR/KM

- ANEXA Nr. 2 -

Analiza propunerii SNTFC CFR Calatori SA


cu privire la desfiintarea prin absorbtie a
Societatii Comerciale Voiaj CFR
In luna mai 2012 s-a realizat impreuna cu conducerea SCVLC Voiaj CFR, o analiza
SWOT in urma careia s-au desprins urmatoarele concluzii :
PUNCTE FORTE :

Traditie
Adaptare la noul context socio-economic ;
Vechime in prestarea de servicii feroviare ;
Comision zero la vanzarea legitimatiilor de calatorie in trafic feroviar de calatori ;
Puncte de vanzare situate in zonele centrale ale marilor orase ale tarii ;
Modernizarea punctelor de lucru din agentiile de voiaj CFR (pentru confortul sporit al
clientului):
- spatii modernizate, salubre ;
- climatizare, centrale termice.
Asigurarea mijloacelor de comunicatie intre agentii:
- telefonie fixa si mobila ;
- retea proprie de internet ;
- VPN (Virtual Private Network Retea Virtuala Privata).
Dotarea cu tehnica de calcul proprie destinata comercializarii serviciilor conexe;
Gama larga de servicii conexe ofertate :
- comercializarea de rezervari hoteliere si pachete turistice in tara si strainatate;
- comercializarea de bilete de avion si autocar in trafic international ;
- comercializarea de polite de asigurare medicala, etc.
Modalitatea flexibila de incasare a prestatiilor din activitatile conexe (lei si valuta) ;
Posibilitatea corelarii serviciilor feroviare si conexe (tren + hotel, tren + polita de asigurare,
tren + auto, etc);
Profesionalism, flexibilitate si seriozitate in abordarea clientului de catre personalul propriu ;
Fidelizarea clientilor prin politici de promovare (prezenta online: site, noile media retele
de socializare, etc.);
Dezvoltarea profesionala vasta a personalului (conexe si feroviar) : abilitate de a putea
derula in paralel mai multe activitati ;
Uniformitatea pietei de desfacere (segmentarea target-ului in functie de criterii sociodemografice precum: varsta, ocupatie, mediu rezidential, etc.);
Ca urmare a scolarizarii personalului, SCVLC Voiaj CFR a obtinut:
- 11 brevete de turism pentru directori de agentii de turism touroperatoare si manager in
activitatea de turism;
- 53 de agenti de turism calificati;
- 1 licenta de agentie touroperatoare pentru agentia de turism VOIAJ CFR;
- 25 licente pentru agentii touroperatoare si detailiste;
Societatea, ca urmare a modului in care a incheiat contractele pentru activitatile conexe,
utilizeaza lichiditatile partenerilor in medie 45 de zile, ceea ce insemana aproximativ
830.000 lei/luna (echivalentul salariilor pe o luna a intregului personal, bani, care in cazul
absorbtiei SCVLC Voiaj CFR de catre SNTFC CFR Calatori, ar fi trebuit imprumutati lunar
de la banci cu dobanzile si conditionarile impuse de acestea). In anul 2010 Voiaj CFR a

rulat sume importante din aceste contracte, respectiv 8.729.270 lei ; iar in anul 2011
acestea s-au ridicat la valorea de 8.198.729 lei.
Serviciile oferite calatorilor in agentiile de voiaj CFR sunt la standarde europene;
In cazul in care se va desfiinta societatea Voiaj CFR, credem ca ea va fi reinfiintata in cel
mai scurt timp intrucat, in conformitate cu directiva europeana privind liberalizarea traficului
de calatori pe caile ferate din tarile membre UE incepand din anul 2013, operatori noi pot
veni sa opereze pe caile ferate, avand nevoie de o societate de distributie neutra, alta
decat cea a operatorului national de calatori, societate care la acelasi ghiseu sa vanda
bilete pentru toti operatorii in conditii nediscriminatorii.
PUNCTE SLABE :
Lipsa controlului asupra politicii de pret a serviciilor comercializate (feroviar si conexe);
Activitate neuniforma pe parcursul anului (fluctuatia activitatii de vanzare in functie de
perioadele anului);
Necesitatea supradimensionarii personalului in anumite locatii in scopul asigurarii
functionalitatii agentiilor de voiaj sezoniere;
Climatul de opinie negativa privind CFR-ul in general si conditiile de calatorie oferite;
Imposibilitatea realizarii unei promovari eficiente a traficului feroviar;
Vizibilitatea redusa pe piata de profil datorita lipsei fondurilor alocate pentru reclama si
publicitate;
Notorietate insuficienta in randul segmentului de clienti nefamiliarizati cu agentiile de voiaj
CFR;
Folosirea cu contract de comodat a echipamentelor XSELL precum si a celor de trafic
international (in unele agentii);
Spatiile in care isi desfasoara activitatea agentiile nu apartin in totalitate societatii;
In cazul absorbtiei societatii de catre CFR Calatori, se pierde atat licenta de turism cat si
veniturile din activitatile conexe.
OPORTUNITATI :
Transformarea agentiilor de voiaj CFR in agentii de turism la standarde europene;
Posibilitatea exploatarii sezoanelor si a perioadelor turistice prin corelarea lor cu transportul
feroviar (oferte de vacanta + transport);
Noi parteneriate cu touroperatori;
Cresterea substantiala a veniturilor din turism si mentinerea, inca de la infiintarea societatii,
a comisionului acordat de CFR Calatori de 7,26%, care in prezent este de 7,1% pentru
biletele de tren trafic intern si international (prin comparatie, o societate de turism cu o
raspandire teritoriala similara realizeaza o cifra de afaceri de peste 100 milioane de euro pe
an).
AMENINTARI:
Reducerea vanzarilor in trafic feroviar manifestata prin pierderea unor segmente importante
de clienti datorita:
- calitatii deficitare a infrastructurii feroviare care implica timpi de mers mari pentru
trenuri;
- lipsei confortului pe durata calatoriei ( instalatii de climatizare sau sanitare defecte,
etc.) ;

instabilitatii planului de mers de tren in decursul anului (modificari mers de tren,


compuneri,etc.).
cresterea continua a numarului de sectii neinteroperabile inchiriate ce conduce
implicit la scaderea numarului de calatori transportati, in special navetisti.

Scaderea traficului feroviar de calatori datorata concurentei cu traficul auto ;


Cresterea cheltuielilor societatii datorita majorarii chiriilor pentru spatiile inchiriate (in
special spatii apartinand CNCF CFR SA);
Concurenta neloiala prin desfasurarea campaniilor negative din presa precum si prin
defaimarea ocazionala a societatii;
Largirea canalelor de distributie ale operatorului feroviar national (vanzare online, automate
de vanzare, distribuitori autorizati, agentii de turism) implica scaderea vanzarilor in agentiile
de voiaj CFR.

CONCLUZII:
Consideram ca fuziunea SCVLC Voiaj CFR cu SNTFC CFR Calatori SA nu este oportuna
deoarece:
1. Se pierd veniturile din activitatile conexe, pierzandu-se licenta de turism a societatii si
serviciile corespunzatoare catre clienti;
2. Ponderea activitatilor conexe in activitatea de baza a fost :
- pe 12 luni 2011 de 37,74% ;
- pe 5 luni 2012 de 48% .
3. In prezent Voiaj CFR face fata necesitatilor cu venituri a caror pondere in totalul incasarilor
din activitatea feroviara este de aproximativ 7,25% (fara TVA) pentru trafic intern si de
aproximativ 6,06 % pentru trafic international ; distributia biletelor de calatorie prin sistemul
agentiilor de voiaj este cel mai rentabil datorita concentrarii mari de clienti care cumpara
bilete din agentiile de voiaj cfr, ramanand in functiune doar agentiile cu trafic semnificativ
4. Prin utilizarea lichiditatilor rezultate din activitatile conexe, efortul financiar al CFR Calatori
este mai mic, iar Voiaj CFR nu a fost niciodata in situatia de a face imprumuturi de la banci
si nu are datorii la bugetul de stat.
5. Tendinta, pe plan european, este de a infiinta filiale la societatile nationale cu pierderi
urmarindu-se cel putin trei directii si anume :
- se gestioneaza mai usor si mai eficient ;
- se mentin toate activitatile strategice in functiune ;
- pentru a le putea ajuta financiar la infiintare, fara a fi acuzate de UE ca acorda ajutoare de
stat (interzise in UE).
6. Situatia financiara a societatii absorbante (CFR CALATORI) este deosebit de
proasta datorita pierderilor curente si a celor din anii anteriori iar absorbtia
filialelor ar conduce la o inrautatire si mai mare a acesteia datorita, pe de o parte
a cresterii numarului de personal si a pierderilor iar pe de alta parte a diminuarii
veniturilor si a lichiditatilor datorita unor activitati auxiliare pe care CFR
CALATORI nu le va mai efectua.
7. Intrucat filialele ce urmeaza sa fie absorbite nu primeau subventie de la stat iar
cheltuielile CFR CALATORI dupa absorbtie vor creste, in timp ce veniturile vor

scadea sau in cel mai bun caz vor ramane aceleasi, este evident ca NEVOIA DE
SUBVENTIE A CFR CALATORI VA CRESTE, cu slabe sperante sa fie
satisfacuta de guvern, in conditiile economice actuale.

CAPITALUL UMAN :
Evolutia personalului societatii de la infiintare pana in prezent a fost urmatoarea:
Personal la infiintare (01.11.2001) = 517 salariati;
Personal transferat de la S.C. Mesagerie S.A. si incadrat la Voiaj CFR in anul 2006 = 116
salariati;
Total personal in anul 2006 = 633 salariati;
Total personal la data de 31.12.2011= 326 salariati;
Total personal la data de 31.05.2011 = 281 salariati ;
Procent reducere personal raportat la data infiintarii = 55,6%
Procent reducere personal la restructurarea din 2010 = 21,1%
Procent reducere personal in 2011 = 8,4 %
Procent reducere personal la restructurarea din 2012=13,8%
Reducerile de personal s-au reflectat corespunzator in fondul de salarii al societatii astfel
de la 11.064,82 mii lei in anul 2008 la 7.221 mii lei prognozat pentru anul 2012, ceea ce
reprezinta o reducere cu 34,7 %.
Fata de cele ce preced, Federatia Nationala Feroviara Miscare Comercial considera
propunerea de desfiintare prin absorbtie a SCVLC VOIAJ CFR ca fiind o masura absolut
neeconomica, propusa de fosta conducere a ministerului, ce ar agrava si mai mult situatia
economico-financiara a SNTFC CFR Calatori si a salariatilor acesteia si prin urmare, rugam
noua conducere a ministerului sa stopeze acest proces care ar avea consecinte negative in
primul rand economice si in al doilea rand asupra salariatilor si membrilor nostri de
sindicat.
SECRETAR GENERAL
Viorel Istrate