Sunteți pe pagina 1din 13

Ghid privind Creditele

1. Cum functioneaza sistemul finantarilor rambursabile?


Un finantator autoritate publica, agent economic (cel mai adesea de
tipul unei banci), ONG care dispune de un excedent banesc,
hotaraste sa-l investeasca in diverse activitati (fie activitati cu o
rentabilitate mai ridicata, fie pentru a sprijini un anumit sector de
activitate a carui dezvoltare ii poate aduce in viitor avantaje
importante, fie pentru a raspunde unor nevoi sociale de exemplu,
constructia de locuinte). Aceste sume sunt destinate sprijinirii
temporare a acestor activitati; in schimbul acestui sprijin,
finantatorul solicita, pe langa creditul acordat initial, si o plata
suplimentara (dobanda).
Finantatorul isi stabileste grupul de beneficiari potentiali si
elaboreaza un sistem de evaluare si ierarhizare a acestora, dupa
criterii care sa-i asigure atingerea obiectivelor vizate. Evaluarea
presupune, de regula, elaborarea unui dosar de credit, care cuprinde
o prezentare a solicitantului si a scopului pentru care solicita
finantarea rambursabila.
Dosarele prezentate sunt evaluate de finantator, luandu-se decizia
acordarii creditelor solicitantilor ale caror dosare au obtinut
punctajele cele mai mari. Acordarea finantarii presupune incheierea
unui contract de creditare, in care se stabileste si modalitatea in care
este acordat creditul si forma sub care va fi el rambursat de
beneficiar.
2. Ce doresc finantatorii?
Finantatorii doresc sa isi recupereze banii in cazul finantatorilor
privati sau sa isi atinga obiectivele de ordin social, cultural, politic,
economic in cazul finantatorilor publici. In cazul in care
finantatorul este, de fapt, un refinantator (adica primeste de la o alta
institutie banii pe care ii ofera sub forma de credite), trebuie tinut
cont de conditiile de finantare de la nivelul superior (adica obiectivele
urmarite de institutia care ofera de fapt banii).
3. Ce reprezinta si prin ce se caracterizeaza un credit?
Cuvantul credit sugereza faptul ca principalul element de continut
al creditului il reprezinta ideea de incredere. In principal, creditul se
caracterizeaza prin urmatoarele aspecte:

cel care da cu imprumut suma de bani ( de ex. banca) nu isi


pierde dreptul de proprietate asupra sumei imprumutate, ci numai
dreptul de folosinta, care este transferat celui care solicita creditul
(de ex. persoana care doreste sa-si deschida o afacere, sa cumpere
un imobil etc.);

creditul este acordat pe o perioada de timp, pana la o anumita


data, numita scadenta, sau termen de rambursare, transferarea
dreptului de folosire a sumei imprumutate fiind temporara;

creditul trebuie rambursat (inapoiat) creditorului (de ex.


banca) in functie de cum s-a stabilit impreuna cu acesta in
contractul de creditare, lunar, anual etc., cu rate egale, crescatoare
sau descrescatoare

cel care solicita creditul trebuie sa plateasca celui de la care a


imprumutat suma de bani (bancii) o dobanda, un pret pentru faptul
ca foloseste suma de bani respectiva. Dobanda poate fi platita o
data cu ratele de credit, lunar, anual etc. Ea se calculeaza in functie
de rata dobanzii exprimata sub forma de procent (de ex. 35%) dupa
formula:

a) daca P (perioada) este in zile

b) daca P (perioada) este in luni

unde D dobanda
P perioada
r rata dobanzii
Exemplu: Daca contractati (luati) un credit de 100.000.000 lei, pe
termen de 1 an, cu rata dobanzii de 24%, cu rate egale in fiecare luna,
va trebui sa platiti o dobanda in prima luna de:

cel care solicita creditul trebuie sa detina o garantie. Garantia


poate fi personala, daca o alta persoana se angajeaza sa plateasca in
locul celui care a contractat creditul, daca acesta nu mai poate
rambursa creditul, sau reala, care consta intr-o valoare materiala
(casa, autoturism, utilaje, terenuri etc.), ce poate fi valorificata
(vanduta) de catre banca, in cazul in care cel care a imprumutat
creditul nu-l mai poate inapoia.

4. Care sunt formele creditului, de cate tipuri sunt acestea?


Creditul bancar este un credit sub forma baneasca acordat de
bancheri intreprinzatorilor. El poate fi acordat indiferent de
domeniul de activitate unde functioneaza solicitantul de credite,
indifernet de marimea activitatii acestuia (intreprindere mare,
mijlocie, mica). Modalitatile tehnice de creditare a activitatii curente
a agentilor economici pot fi: avansurile in cont curent, linia de credit
simpla, linia de credit confirmata, credite cu destinatie speciala.
Creditul comercial este creditul pe care si-l acorda intreprinzatorii
la vanzarea marfurilor sub forma amanarii platii. Astfel, un furnizor,
vanzatorul, livreaza marfa clientului, cumparatorului, fara ca acesta
din urma sa plateasca imediat. Ei se inteleg ca, dupa cateva zile,
clientul sa platesca marfa. in schimb, cumparatorul, pentru a garanta
buna sa credinta, va emite o cambie, un document, unde e specificata
suma pe care o datoreaza, termenul la care va plati si faptul ca se
angajeaza sa platesca la acel termen. De asemenea, acest document
contine data emiterii si semnatura celui care o emite. Avantajele sunt
de ambele parti:
Furnizorul isi vinde marfa, fara sa astepte momentul in care
cumparatorul va dispune de bani. El nu ramane cu marfa pe stoc,
economisind cheltuielile de depozitare, conservare, paza etc.. De
asemenea, castiga si isi pastreaza clientii, prin faptul ca ofera marfa
pe datorie, castigand avantaje in fata concurentilor. Furnizorul, in
conditiile in care are nevoie de lichiditati, poate folosi cambia,
mergand la banca sa o sconteze, obtinand suma de bani pe care ar
trebui sa o primeasca de la client, mai putin scontul, o dobanda
calculata pe perioada dintre momentul in care merge la banca si

primeste banii, pana la scadenta. Scontul se calculeaza dupa formula


enuntata la punctul 1.
Clientul beneficiaza si el la randul sau de avantaje. in primul rand nu
este obligat sa imprumute sume de bani pentru a-si plati marfa, sume
care ar implica anumite costuri (dobanzi, comisioane etc.) si timp.
Poate sa-si continue activitatea avand la timp materiile prime
necesare.
Creditul de consum este creditul folosit la vanzarea cu plata in rate
a unor bunuri de consum personal de valori mari si folosinta
indelungata. Aceste bunuri pot fi: electrocasnicele (frigidere, aragaze
etc.), mobila, automobile etc.
Creditul obligatar este un credit pe care il obtine o intreprindere
care doreste sa realizeze finantarea unei investitii, cumpararea unor
active fixe etc. El consta in vanzarea de obligatiuni catre persoane
fizice, alte intreprinderi, banci, societati de asigurari, obtinand sume
de bani. Termenul pentru acest tip de credit este lung (peste 5 ani),
cel care imprumuta creditul trebuind sa plateasca o dobanda de
obicei fixa, numita si cupon. Avantajele celui care obtine acest tip de
imprumut constau in faptul ca cel care achizitioneaza obligatiunile
emise de el nu au drept de vot in Adunarea Generala a Actionarilor,
deci nu devin actionari. De asemenea, de regula, dobanzile la
obligatiuni sunt mai mici decat dividendele, care ar fi trebuit platite
in cazul in care se emiteau actiuni.
Creditul ipotecar este creditul contractat pentru constituirea de
proprietati imobiliare (case, sedii etc) fiind garantat cu aceste
proprietati. Acesta este contractat pe termen lung (peste 5 ani).
Creditele mai pot fi clasificate si dupa termenul pentru care sunt
acordate: scurt(pana la un an), mediu (intre 1 si 5 ani), lung (peste
5 ani).
Dupa fermitatea scadentei creditul poate fi denuntabil (bancherul isi
rezerva dreptul ca inaintea termenului de scadenta fixat, pe baza de
preaviz, sa ceara celui care a imprumutat creditul sa plateasca, mai
ales in situatia creditului de cont curent cand se constata ca situatia
financiara si gestiunea activitatii celui imprumutat se constata ca se
deterioreaza) si nedenuntabil (care nu implica consecintele evocate la
creditul denuntabil).
5. Ce este cambia (trata, biletul la ordin)?

Cambia reprezinta o obligatie scrisa ce confera celui care o detine


dreptul de a cere debitorului (celui care datoreaza o suma de bani) sa
plateasca la scadenta suma de bani specificata. Ea mai poarta
denumirea de efect de comert, polita si este emisa atunci cand este
folosit creditul comercial.
In functie de cel care emite cambia cambia poarta o denumire
specifica: bilet la ordin (daca obligatia de plata este luata de debitor
atunci cand el emite titlul de credit) sau trata (cel care emite cambia
este un creditor si prin cambie se adreseaza unei alte persoane,
debitorului, dandu-i ordin sa platesca).
6. Ce este cecul si ordinul de plata?
Cecul reprezinta un inscris prin care titularul (posesorul) unui cont
bancar da ordin bancii sale sa plateasca o suma de bani unui
persoane. in cazul cecului, contul din care se plateste suma de bani nu
trebuie musai sa detina disponibilitati. in aceasta situatie banca da un
credit pe termen scurt titularului de cont pentru a-si plati datoriile cu
cecul. Cecul poate fi nominal (este indicata persoana pentru care
trebuie sa se faca plata) sau la purtator (nu este indicata persoana
pentru care trebuie sa se faca plata). Cecurile pot fi de asemenea
cecuri certificate (banca confirma existenta disponibilitatilor in cont
si asigura pe beneficiar de plata cecului la prezentare) si cecuri barate
(obligatia de efectua plata prevazuta in cec este a unei anumite
banci).
Ordinul de plata reprezinta un ordin dat bancii de a transfera o suma
de bani din contul celui care a emis oridnul de plata in contul altei
persoane. De obicei, emiterea ordinului de plata implica existenta de
disponibilitati in contul celui care il emite.
7. Ce este dobanda simpla si dobanda compusa (cu
capitalizare)?
A. Formula dobanzii simple (dobanda nu se adauga la depozitul
initial)

unde: Db dobanda
C marimea creditului
P rata anuala a dobanzii
T timpul in zile
B. Formula dobanzii compuse (dobanda se calculeaza si se
adauga la depozitul initial, astfel incat, pentru perioada urmatoare,
procentul de dobanda se aplica la intreaga suma cumulata) este
utilizata in cazul creditelor pe termen mai mare de 1 an, cand
rambursarea creditului si plata dobanzilor se face o singura data, la
scadenta finala.

n numar de ani
Exemplu: Un credit in valoare de 90 mil u.m. este contractat pe
termen de 3 ani, in conditiile unei rate a dobanzii de 35% pe an.
Stiind ca:
a) rambursarea creditului si plata dobanzilor se face anual, cu rate
constante, sa se calculeze marimea obligatiilor de plata si marimea
dobanzii

b) rambursarea creditului si plata dobanzilor se face o singura data, la


scadenta finala, sa se calculeze marimea obligatiilor de plata si
marimea
dobanzii

8. Cum se calculeaza amortizarea (rambursarea) unui


credit bancar?
Se cunosc, in principal, urmatoarele modalitati de rambursare:
a)
prin
amortismente
constante
b)
prin
anuitati
constante
c) o singura data, la scadenta finala
Nota:

amortisment = rata din credit ce se restituie periodic


anuitatea = amortismentul + dobanda

Exemplu: Un credit in valoare de 21.000.000 u.m. este contractat pe


termen de 3 ani, cu o rata a dobanzii de 10% pe an. Sa se exemplifice
cele trei modalitati de rambursare.
a) rambursare prin amortismente constante
Tabloul de amortizare a creditului
Nr. ani
1
2
3
Total

Marimea creditului de
rambursat
21.000.000
14.000.000
7.000.000
X

Marimea
dobanzii
2.100.000
1.400.000
700.000
4.200.000

b) rambursarea prin anuitati constante


Anuitatea (A) se calculeaza dupa formula:

Amortismentu
l
7.000.000
7.000.000
7.000.000
21.000.000

Anuitatea
9.100.000
8.400.000
7.700.000
25.200.000

A anuitate de plata
C marimea creditului
i rata anuala a dobanzii
n numarul de ani de rambursare

Tabloul de amortizare a creditului


Nr. ani
1
2
3
Total

Marimea creditului de
rambursat
21.000.000
14.700.000
7.770.000
X

Marimea
dobanzii
2.100.000
1.470.000
777.000
4.347.000

Amortismentu
l
6.300.000
6.930.000
7.623.000
20.853.000

c) rambursare o singura data, la scadenta finala


c1) dobanda este calculata anual si platita de debitor la sfarsitul
fiecarui an

Anuitatea
8.400.000
8.400.000
8.400.000
25.200.000

c2) dobanda este calculata anual, dar se plateste la scadenta finala

9. Ce indicatori de baza trebuie sa-i cer contabilului


(directorului economic, financiar) meu sa-mi calculeze
pentru a vedea daca am o situatie financiara buna?
Lichiditatea patrimoniala indica posibilitatile de rambursare a
imprumutului pe baza transformarii rapide a activelor circulante si
creantelor acestora in lichiditati. Ca indicator, lichiditatea
patrimoniala (Lp) se stabileste potrivit relatiei:

Ap = active patrimoniale transformabile intr-un termen scurt in


disponibilitati
banesti;
Pp = pasive patrimoniale (creditori cu conditii de plata in termen
scurt)
Lichiditatea unui agent economic este cu atat mai buna, cu cat
rezultatul obtinut este mai mare (peste 100%), limita minima
acceptata fiind de 100%.
Solvabilitatea indica gradul in care agentii economici pot face fata
obligatiilor de plata, indeosebi din surse proprii. Se determina prin
relatia:

Sp
=
Cp
=
Tp = total pasive.

solvabilitatea
capitalul

patrimoniala;
propriu;

Acest indicator este considerat pozitiv cand marimea lui depaseste


nivelul de 30%.
Rata rentabilitatii, calculata dupa urmatoarea formula:

Re = rentabilitatea economica;
Pn = profitul net;
Ch.t = cheltuieli totale
Acest indicator trebuie sa fie cat mai mare, indicand o rentabilitate
economica cat mai mare.
Rotatia activelor circulante la nivel anual, exprima raportul
dintre cifra de afaceri si marimea activelor circulante, fiind apreciata
ca pozitiva, cu cat numarul de rotatii este mai mare.
Gradul de indatorare constituie, de asemenea, un indicator de
baza in aprecierea performantelor debitorilor, indicand limita pana la
care agentul economic este finantat din alte surse decat fondurile sale
proprii. Se calculeaza dupa relatia:

Gi = gradul de indatorare;
PE = plati exigibile;
Ap = active patrimoniale.

Cu cat valoarea acestui indicator este mai mica, cu atat gradul de


indatorare este mai redus, iar situatia financiara si posibilitatea de
rambursare a creditelor este mai buna.
10. Cum trebuie sa fiu eu ca patron, ca investitor si ca om sa
pot imprumuta un credit bancar?
Pentru a avea sanse de a contracta un credit bancar trebuie sa fiti o
persoana de incredere, sa nu fi avut in trecut situatii de nerambursari
de credite, refuz de plata a furnizorilor etc. care sa imi fi facut o faima
nefavorabila. Banca poate sti oricand ce fel de om sunt, chiar daca eu
vreau sa dovedesc contrariu si sa doresc sa o insel cu aparente.
Pe langa acesta calitate trebuie sa dovedesc ca am o buna pregatire
profesionala si experinta in domeniu, sa dovedesc ca stiu ce vreau sa
fac cu banii si cunosc domeniul de activitate in care doresc sa
investesc.
11. De ce documente am nevoie pentru a putea contracta un
credit?
I. Cerere de credit (furnizata de catre agentia de implementare,
banca, ONG).
II. Documente juridice de constituire a societatii:
copie a statutului societatii;
copie a contractului de societate;
hotararea judecatoreasca de infiintare a societatii;
copie a Certificatului de Inmatriculare la Registrul Comertului;
copie a Certifcatului de Inregistrare Fiscala Cod fiscal;
copii dupa Actele Aditionale inregistrate la Registrul Cometului
cu modificarile ulterioare infiintarii.

hotararea Adunarii Generale prin care au fost imputerniciti


reprezentantii sa cotracteze cre-dite bancare in numele societatii.

III. Documente financiare:


ultimul bilant anual (sau bilantul contabil anual)pentru ultimii
2-3 ani si,dupa caz,ultimul bilant semestrial (cu toate anexele);

balantele de verificare pe ultimele trei luni,situatia


patrimoniului si rezultatele financiare pe semestrul anterior;

situatia bugetului de venituri si cheltuieli (contul de profit si


pierderi)pentru anul in care se solicita creditul;

situatii financiare curente ale debitorului si ale oricarui garant


al acestuia.

IV. Plan de afaceri (studiu de fezabiliate incluzand proiectii financiare


pe urmatorii 5 ani). Planul de afaceri trebuie sa aiba ca anexe in
functie de tipul proiectului urmatoarele:

autorizatii si avize necesare functionarii,proiect de


constructie,aviz de mediu;
oferte de la furnizori pentru achizitionarea de echipamente si
materii prime;
cereri de oferta de produse,servicii de la principalii clienti;
lista garantiilor propuse de societate;
rapoarte de evaluare si dovada proprietatii asupra acestora.
acte privind situatia juridica a terenului.

Pentru asociatiile familiale si persoanele fizice autorizate sa


desfasoare activitati independente, sunt necesare dupa caz
urmatoarele acte:

cerere de credit;
autorizatie de functionare;
certificat de inmatriculare la Registrul Comertului;
declaratia de venituri pe anul in curs,depusa la organele fiscale;
adeverinta de la Consiliul Local,in raza caruia are domiciliul
(detine proprietatea), privind situatia patrimoniala;
adeverinta privind situatia actuala a patrimoniului emisa de
sectiile notariale ale instantelor de judecata (Carte Funciara)sau de
Registrul Agricol din cadrul Consiliilor Locale;
situatia imprumuturilor si disponibilitatilor banesti la alte
banci si/sau alti debitori (creditori);
situatia contractelor de desfacere a produselor la intern si
extern pe anul in curs;
situatia disponibilitatilor in conturile deschise la alte banci,cu
prezentarea ultimelor extrase de cont;
situatia creditelor curente si restante,angajate la alte banci,pe
termene si scadente;
modalitatile de plata a furnizorilor si structura angajamentelor
fata de acestia;
situatia creantelor fata de clientii firmei (valoare, termene de
incasare).