Sunteți pe pagina 1din 2

Metode de calcul a amortizarii

Regimurile de amortizare admise de legislatia in vigoare sunt: amortizarea liniara,


amortizarea degresiva, amortizarea accelerata.
1.1. Metoda amortizarii liniare sau constanta
Metoda amortizarii lineare consta in calcularea si alocarea uniforma a valorii contabile de
intrare a activelor amortizabile pe toata durata normala de functionare (durata de viata
utila) exprimata in ani si includerea acestor valori pe cheltuieli de exploatare.
Amortizarea liniara anuala se calculeaza dupa formula:
Amortizarea anuala liniara = Valoarea de intrare x Cota de amortizare, sau
Amortizarea anuala liniara = Valoarea de intrare x 100
Durata de utilizare
Cota de amortizare de amortizare calculandu-se dupa formula:
Cota de amortizare =
1
x 100
Durata de utilizare
In cazul in care mijlocul fix functioneaza doar o parte a unui exercitiu financiar
amortizarea se va calcula dupa formula:
Amortizarea anuala = Valoarea de intrare x Cota de amortizare x numar de luni de
functionare
liniara
12 luni
1.2. Metoda amortizarii degresive
Amortizarea degresiva consta in includerea in cheltuieli a amortizarii din primii ani a
unor sume variabile, mai mari decat in cazul amortizarii liniare
Astfel amortizarea se multiplica cu anumiti coeficienti, in functie de durata normala de
utilizare a mijlocului fix, astfel pentru mijloace fixe cu durata normala de utilizare
cuprinsa:
2 ani - 5 ani : coeficientul de multiplicare este 1,5;
5 ani 10 ani : coeficientul de multiplicare este 2;
peste 10 ani : coeficientul de multiplicare este 2,5.
Regimul amortizarii degresive se poate aplica in 2 variante:
Varianta fara influenta uzurii morale
Consta in aplicarea la valoarea de intrare a mijlocului fix a coeficientului
corespunzator, in functie de durata normala de utilizare,in primul an de functionare.
In urmatorii ani se aplica aceeasi cota de amortizare degresiva, pana cand amortizarea
anuala calculata este egala sau mai mica cu valoarea amortizarii calculate liniar,
moment in care se aplica metoda amortizarii liniare pana la expirarea duratei normale
de fuunctionare
Varianta cu influenta uzurii morale
Consta in amortizarea mijloacelor fixe intr-o perioada de timp mai mica decat durata
normala de utilizare, diferenta exprimata in ani intregi fiind influenta uzurii morale.
De exemplu, durata de utilizare poate fi calculata astfel:
durata de utilizare aferenta regimului liniar recalculata in functie de cota de
amortizare degresiva (DUR):

durata de amortizare in care se realizeaza amortizarea integrala (DUI):

DUI= DN DUR , unde DN = durata normala conform catalogului din


care:
durata de utilizare in cadrul careia se aplica regimul de amortizare
degresiva (DUD):
DUD = DUI DUR;
durata de amortizare in cadrul careia se aplica regimul de amortizare
liniara (DUL):
DUL = DUI DUD.
durata de utilizare aferenta uzurii morale pentru care nu se mai calculeaza
amortizarea (DUM):
DUM= DN- DUI.
Aceasta varianta permite amortizarea valorii contabile intr-o perioada mai mica decat
durata normala de utilizare, diferenta reprezentand influenta valorii morale.
Pentru mijloacele fixe cu o durata normala de utilizare pana la 5 ani nu se calculeaza
influenta uzurii morale.
Calculul cotelor de amortizare pe tipuri de regim de amortizare liniara sau degresiva este
stabilit in legislatie.
1.3. Metoda amortizarii accelerate
Metoda amortizarii accelerate consta in includerea pe cheltuieli de amortizare inregistrate
in primul an de functionare a mijlocului fix a 50 % din valoarea de intrare a acestuia.
Pentru perioada ramasa, conform duratei normale de functionare, se calculeaza
amortizarea liniara, la 50 % din valoarea de intrare a mijlocului fix.