Sunteți pe pagina 1din 5

Centrul National pentru Dezvoltare Durabila (CNDD) a fost creat in anul 1997, sub egida

Academiei Romane, ca agentie a Programului Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). Din
2001 s-a transformat intr-o fundatie independenta, extinzandu-si activitatea.
Printr-un efort sustinut si datorita competentei membrilor si colaboratorilor sai, CNDD a reusit
sa devina una dintre cele mai autorizate voci din societatea civila in domeniul elaborarii de
propuneri si strategii pentru dezvoltarea durabila a Romaniei.
Timp de 10 ani a coordonat implementarea programului Agenda Locala 21 si procesul de
realizare a Strategiei Nationale pentru Dezvoltare Durabila. CNDD este membru al
Comitetului National pentru Romania al Programului Natiunilor Unite pentru Mediu si are
statut consultativ pe langa Departamentul Natiunilor Unite pentru Afaceri Economice si
Sociale.
Din anul 2009, Centrul National pentru Dezvoltare Durabila elaboreaza si pune in practica
proiecte cu finantare din partea Uniunii Europene si a Guvernului Romaniei.
Scop:
Identificarea prioritatilor de dezvoltare durabila ale Romaniei si realizarea lor prin proiecte
concrete la nivel national si local.
Valori promovate:
Respect pentru patrimoniul natural si cultural;
Dezvoltarea capitalului uman;
Viziune pe termen lung;
Responsabilitate si profesionalism;
Cooperare si comunicare;
Deschidere spre o lume in continua schimbare.
Mijloace de implementare:
Strategii si planuri pentru dezvoltare durabila;
Campanii de informare si constientizare;
Activitati de educatie si training;
Proiecte stiintifice, culturale, de mediu si schimb de experienta;

Consultanta pentru intarirea capacitatii institutionale.


Grupuri tinta:
Autoritati publice;
Societatea civila;
Organizatii neguvernamentale;
Mediul universitar;
Institutii culturale;
Comunitatea de afaceri.

Masuri de eficientizare a managementului conservativ si participativ in zona Muntilor


Macinului" Cod Proiect 7017 SMIS-CSNR, cf. Ordinului nr.1459/02.11.2009

Proiectul este Finantat de Uniunea Europeana prin Programul Operational Sectorial Mediu;
Axa prioritara 4: "Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protectia
Naturii"; Domeniu Major de Interventie: "Dezvoltarea Infrastructurii si a Planurilor de
Management pentru Protejarea Biodiversitatii si Retelei Natura 2000" si implementat de catre
Fundatia Centrul National pentru Dezvoltare Durabila, Bucuresti, Romania.

Proiectul este cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala.

Durata proiectului este de 18 luni, avand ca perioada de implementare: 06 ianuarie 2010 - 06


iulie 2011.
Valoarea totala a proiectului este de 2.840.726,93 lei, in conformitate cu Ordinul Ministrului
Mediului nr.1459/02.11.2009, din care:
2.407.112,70 lei (finantare nerambursabila din FEDR si buget de stat);
433.614,23 lei (contributia beneficiarului).
Obiectivul general al proiectului: conservarea biodiversitatii prin valorificarea de o maniera
durabila a capitalului natural din zona Muntilor Macinului.

Obiectivele specifice ale proiectului:


Realizarea documentelor strategice si stiintifice necesare implementarii eficiente a unui
plan de management participativ;
Cresterea gradului de informare si constientizare a populatiei locale si a potentialilor
vizitatori cu privire la valoarea patrimoniului natural si importanta conservarii acestuia.

Localizarea proiectului:
Parcul National "Muntii Macinului" desemnat prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea
Planului de amenajare a teritoriului national Sectiunea a III-a zone protejate si care
include si doua rezervatii stiintifice: 1. Rezevatia stiintifica ,,Moroianu"; 2. Rezervatia
stiintifica ,,Valea Fagilor";
ROSPA0073 Macin-Niculitel, desemnat prin HG nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de
protectie speciala avifaunistica ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura
2000 in Romania;
ROSCI0123 Muntii Macinului, desemnat prin Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii
durabile nr. 1964/2007 privind declararea siturilor de importanta comunitara ca parte
integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania.

Grupurile tinta:
Administratia Parcului National Muntii Macinului;
Administratiile publice locale;
Comunitatile locale;
Sectorul economic;
Turisti si vizitatori.

Activitatile principale ale proiectului sunt:


Realizarea strategiei si a planului de actiune pentru conservarea biodiversitatii si utlizarea
durabila a componentelor sale in Muntii Macinului;
Evaluarea capacitatii de suport a sistemelor ecologice din zona Muntilor Macinului;
Realizarea materialelor de informare si constientizare a vizitatorilor cu privire la importanta
conservarii biodiversitatii din zona Muntilor Macinului;

Rezultate specifice:
Eficienta managementului conservativ al Muntilor Macinului;
Constientizarea populatiei locale cu privire la importanta conservarii biodiversitatii si a
rolului acesteia in dezvoltarea durabila a zonei;
Constientizarea publicului cu privire la importanta conservarii biodiversitatii din Muntii
Macinului.

Agenda locala 21 (AL21) s-a constituit in anul 1992, ca o initiativa a Conferintei Natiunilor
Unite pentru Mediu si Dezvoltare, denumita si Summitul Pamantului de la Rio, reprezentand
baza si planul de actiune ale conceptului de dezvoltare durabila. Natiunile care si-au luat
anjamentul de a lua parte la Agenda 21 sunt monitorizate de Comisia Internationala pentru
Dezvoltare Durabila si sunt incurajate sa promoveze Agenda 21 la nivel local si regional in
cadrul proprilor tari. Agenda 21 abordeaza problema dezvoltarii societatilor si economiilor prin
concentrarea asupra conservarii si protectiei mediului si a resurselor naturale.
In cadrul Summitului Pamantului de la Rio, Natiunile Unite au convenit ca punctul de pornire
pentru realizarea unei dezvoltarii durabile se afla la nivel local. De altfel, doua treimi din cele
2500 de obiective de actiune din cadrul Agendei 21 se adreseaza consiliilor locale. Fiecare
autoritate locala trebuie sa isi conceapa propria strategie, in urma discutiilor purtate cu
cetatenii asupra problemelor de interes major.
Agenda 21 reprezinta modelul de dezvoltare durabila din punct de vedere social, economic si
de mediu. Actori precum guvernele, organizatiile non-guvernamentale (ONG), industria si
societatea civila sunt incurajati sa ia parte in acest proces. Agenda 21 ofera un cadru pentru
abordarea problemelor sociale si de mediu precum poluarea aerului. Apei si solului,
defrisarile, pierderea biodiversitatii, sanatatea, tendintele demografice, saracia, consumul de
energie, problemele legate de productia si transportul deseurilor.
Principiile dezvoltarii durabile trebuie sa constituie o parte centrala a oricarei strategii locale.
Agenda Locala 21 abordeaza tema dezvoltarii durabile ca o preocupare a comunitatilor,
implicand toate sectoarele societatii, inclusiv grupurile comunitare, intreprinderile si
minoritatile etnice. Implicarea intregii societati va oferi tuturor oportunitatea de a lua parte in
acest proces si va genera o sursa de entuziasm, talent si expertiza, care este vitala pentru
realizarea dezvoltarii durabile.
Agenda Locala se concentreaza asupra problemelor de ordin social, economic si de mediu si
propune solutii la problemele existente prin incurajarea unor practici mai eficiente. Se
constientizeaza faptul ca dezvoltarea durabila poate fi realizabila fara a face rabat de la

calitatea vietii, prin insusirea unei gandiri creatoare si practicarea unui comportament
sustenabil.
Dupa Summitul Pamantului de la Rio, campanii de succes Agenda Locala 21 au avut loc in
Bolivia, China, Suedia, Marea Britanie, Turcia, Bulgaria, pentru a numi doar cateva state
angajate in acest proces. Romania este, de asemenea, considerata drept un exemplu de
succes in implementarea Agendei Locale 21.
Sustinerea implementarii unor proiecte prioritare prin Agenda Locala 21
In perioada 2009-2010, Centrul National pentru Dezvoltare Durabila a oferit consultanta
administratiilor locale care au implementat Agenda Locala 21. Scopul a fost sustinerea
demararii proiectelor prioritare care au fost identificate ca fiind eligibile pentru parteneriate
public-privat.
Localitati si proiecte:
Consiliul judetean Mures constructie de aeroport;
Orasul Ovidiu reabilitarea retelei de alimentare cu apa si de canalizare;
Comuna Falciu - construirea unei retele de canalizare; reabilitarea infrastructurii
educationale;
Orasul Babadag reabilitarea parcului orasului; sistem de energie eoliana.