Sunteți pe pagina 1din 3

STRATEGIA DE CONTACT

- coordonate globale -

Scopul major al acestui studiu de caz este de a vă familiariza cu


coordonatele unei strategii de contact aceasta reprezentând componenta
operaţională esenţială a oricărui plan de marketing direct. Componentele
strategiei de contact includ obiectivele, ţinta de comunicare, mediile (şi
instrumentele) de comunicare şi mesajul transmis.

Pentru a o construi, va trebui să:


 alegeţi un produs, un serviciu, o marcă sau un eveniment de marketing,
 definiţi obiectivele viitoarei strategii de contact,
 definiţi ţinta de comunicare a viitoarei strategii de contact,
 identificaţi mediile de comunicare care vor fi folosite pentru a implementa
strategia şi
 să construiţi conceptul de mesaj care va fi transmis către ţinta de
comunicare vizată prin intermediul strategiei.

(1) Produsul, serviciul, marca sau evenimentul de marketing ales


 puteţi alege în mod liber, fără nici o restricţie, un produs, un serviciu, o
marcă sau un eveniment de marketing ca obiect al strategiei de contact;
 descrieţi (folosind cel mult 200 de cuvinte) produsul, serviciul, marca sau
evenimentul de marketing ales prezentându-i principalele caracteristici.

(2) Obiectivele
 specificaţi (folosind cel mult 200 de cuvinte) obiectivele care vor fi atinse
prin intermediul strategiei de contact; aceasta va:
o genera comenzi (vânzări) directe pentru produsul (serviciul) ales,
o genera informaţii suplimentare necesare pregătirii vânzărilor
produsului, serviciului, mărcii sau evenimentului de marketing ales,
o crea trafic către reţeaua tradiţională de distribuţie, înspre evenimentul
ales sau către punctele de activitate/reprezantare ale organizaţiei sau
o va crea suportul pentru dezvoltarea relaţiilor între organizaţie şi clienţii,
respectiv clienţii potenţiali ai acesteia;
 puteţi specifica unul sau mai multe obiective
 vă rog să consideraţi, în formularea obiectivelor strategiei de contact, şi
obiectivele de afaceri, de marketing şi de comunicare asociate produsului,
serviciului, mărcii sau evenimentului de marketing.

(3) Ţinta de comunicare


 definiţi ţinta de comunicare a strategiei de contact (folosind cel mult 200 de
cuvinte) considerând caracteristicile geografice, demografice, psihografice şi
comportamentale ale clienţilor şi/sau clienţilor potenţiali ai produsului,
serviciului, mărcii sau evenimentului de marketing ales. Realizaţi o
1
descriere generală a clienţilor şi/sau clienţilor potenţiali vizaţi considerând
următoarele criterii de referinţă:
o criterii geografice: regionalizarea geografico-istorică, regionalizarea
teritorială şi administrativă, regionalizarea de dezvoltare;
o criterii demografice:
 dacă ţinta de comunicare include consumatori individuali:
vârsta, sexul, starea civilă, nivelul de instruire, profesia, ocupaţia,
mărimea veniturilor, mediul de reşedinţă, etc.
 dacă ţinta de comunicare include consumatori organizaţionali
(companii, instituţii): regimul juridic, forma de proprietate,
domeniul principal de activitate, cifra de afaceri, numărul de
angajaţi, etc.
o criterii psihografice (folosite numai atunci când ţinta de comunicare
include consumatori individuali: personalitatea, stilul de viaţă,
activităţile, interesele şi opiniile);
o criterii comportamentale: frecvenţa de cumpărare, cantităţile
cumpărate, mărcile cumpărate, sortimentele cumpărate, locurile de
cumpărare, motivele de cumpărare etc.
 orientaţi-vă strategia către un singur tip de consumator şi realizaţi descrierea
acestuia folosind criteriile sugerate mai sus;
 aceste criterii servesc doar ca elemente de referinţă şi pentru orientarea
dumneavoastră, folosiţi-le în măsura în care le consideraţi oportune şi
adăugaţi oricare alte criterii pe care le apreciaţi ca fiind utile.

(4) Media
 specificaţi (folosind cel mult 200 de cuvinte) mediile de comunicare care ar
putea fi folosite pentru a implementa strategia de contact considerând:
o mediile de comunicare specifice marketingului direct şi
marketingului online:
 poşta (direct mail şi/sau vânzarea prin corespondenţă),
 telefonul (campanii de telemarketing active/outbound sau
pasive/inbound),
 medii telematice (aplicaţii de tip *.text – audiotext, teletext and
videotext, fax mailing, marketing mobil) sau
 internetul (publicitatea online, campanii de direct e-mail,
aplicaţii de e-commerce, site-uri web, grupuri de discuţii/reţele
sociale, blog marketing, search marketing);
o medii tradiţionale de comunicare:
 presa (campanii de publicitate în presă cu răspuns direct),
 radioul (campanii de publicitate radio cu răspuns direct),
 televiziunea (campanii de publicitate TV cu răspuns direct),
 publicitatea exterioară (campanii de publicitate exterioară cu
răspuns direct) sau
 publicitatea neconvenţională (campanii de publicitate
neconvenţională cu răspuns direct);
2
 puteţi alege unul sau mai multe medii de comunicare după cum
consideraţi necesar;
 pentru că trebuie să elaboraţi o strategie de contact, nu vă limitaţi doar la
medii tradiţionale de comunicare!

(5) Mesajul: specificaţi (folosind cel mult 100 de cuvinte) conceptul de


comunicare pe care veţi dori să-l transmiteţi ţintei de comunicare; descrieţi
(folosind cel mult 100 de cuvinte) conţinutul mesajului care va fi transmis către
ţinta dumneavoastră de comunicare.

Vă rog să lucraţi acest studiu de caz individual. Redactaţi studiul


dumneavoastră de caz într-o manieră concisă încadrându-vă în limitele numărului
de cuvinte specificate pentru fiecare componentă a acestuia!