Sunteți pe pagina 1din 1

COMTECH SRL

Document .
Cod

LISTA DE DIFUZARE/RETRAGERE

Nr.
crt.

Numar
Exemplar

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

F 423 LD/rev.0

Difuzare destinatar Ed-rev.


Entitate org.
Nume
Semn
at.
2
3
4

Data
5

Entitate
org
6

Retragere Ed-rev.
Nume
Semnat.
7

Data
9