Sunteți pe pagina 1din 7

Universitatea BabeBolyai, ClujNapoca

Facultatea Chimie i Inginerie Chimic


Anul universitar 2011-2012
Semestrul III
-

Informaii generale despre curs, seminar, lucrare practic sau


laborator

Titlul disciplinei: CONTROLUL ALIMENTELOR


Codul: CIA6121
Numrul de credite: 7
Locul de desfurare: Facultatea de Chimie i Inginerie Chimic
Programarea n orar a activitilor:
Curs: in funcie de orarul pe facultate
Laborator: sala 106
-

Informaii despre titularul de curs, seminar, lucrare practic sau


laborator

Nume, titlul tiinific: conf. dr. Freniu Tiberiu


lector dr. Cobzac Simona
Informaii de contact: Adresa e-mail ftibi@chem.ubbcluj.ro
codruta.cobzac@yahoo.com
Telefon 0264 593833 interior 5196
Ore de audien: Luni 12 - 14
-

Descrierea disciplinei:

Familarizarea studenilor cu principiile i importanta controlului chimic al alimentelor i


semipreparatelor alimentare. Cursul permite studenilor s cunoasc metodele de prelevare,
pstrare i preparare a probelor de alimente pentru analiza chimic, s cunoasc metodele
cromatografice, spectrochimice de analiz utilizate n controlul alimentelor,.

Obiectivele cursului: Prezentarea noiunilor de baza privind controlul chimic al


alimentelor si semipreparatelor. Prezentarea metodelor cromatografice, spectrochimice de
analiza ale componenilor de baza ai alimentelor (lipide, proteine, glucide, minerale si
vitamine) si a contaminatilor organici si anorganici. Familiarizarea maternazilor cu
metodele multinstrumentale de control a originii i autencicitii alimentelor i buturilor.
Cunoaterea metodelor de analiz n vederea depistrii falsurilor alimentare. Cursul conine i
metodele de analiz i speciere a unor elemente prioritare (Hg, Cd, Pb, As, etc), dar i a
celor esesniale. Studentii pot cunoate metodele de analiz a alimentelor de baz: lapte,
carne, legume, fructe, etc. prin metodele cele mai performante. Masteranzii vor cunoate
performanele analitice ale acestor metode. Obiectivele aplicaiilor practice sunt dezvoltarea
aptitudinilor studenilor n utilizarea metodelor de control, utilizate n analiza alimentelor

n laboratoare acreditate. Dobandirea de cunostinte privind prelucrarea probelor prin


derivatizare in vederea determinarii elementelor toxice.

Metode utilizate n cadrul predrii: metoda conversaiei, nvarea prin descoperire,


prezentare de material ilustrativ pentru instrumentaia de laborator; prelucrarea datelor
experimentale de laborator cu ajutorul programelor la calculator; interpretarea datelor.
Pentru predarea cursului se utilizeaz videoproiector. Experimentele n laborator sunt
dezvoltate pe grupuri de cte 3 4 studeni.
-

Bibliografia obligatorie:

1. Leo M. Nollet, Handbook of food analysis, Marcel Dekker, New York, 2004
2. D.J. McClements, Food analysis, in: Encyclopedia of Food Science and

Technology, 2nd Edition, John Wiley and Sons, Chichester, England, 1999.
3. Horia Dumitrescu, Constantin Milu, Ctlin Dumitrescu, Ariadna Bordeianu,

Controlul fizico-chimic al alimentelor, Ed. Medicala, Bucuresti, 1997


4. Sergio Caroli, The determination of chemical elements in food:applications for

5.

6.

7.

8.
9.

atomic and mass spectrometry, Wiley and sons, Hoboken, New Jersey, USA,
2007.
Emil Cordo, T. Freniu, A.M. Rusu, M. Ponta i E. Darvasi Analiza prin
spectrometrie de absorbie molecular n ultraviolet-vizibil, Ed. Institutului
Naional de Optoelectronic Bucureti, 2001, ISBN 973-98742-7-4. (Biblioteca
Facultii de Chmie)
Emil Cordo, T. Freniu, A.M. Rusu, M. Ponta i A. Fodor Analiza prin
spectrometrie atomic, Ed. Institutului Naional de Optoelectronic Bucureti,
1998, ISBN 973-98742-0-7. (Biblioteca Facultii de Chmie)
Douglas A. Skoog, F. James Holler, Timothy A. Nieman Principles of
Instrumental Analysis, fifth edition, Saunders College Publishing, 1998 (cadru
didactic)
Cordo E, Freniu T., Ponta M, enil M, Tnselia C, Spectrometrie atomic
Analitic cu surse cu plasm, INOE 2007, ISBN 978-973-88109-1-4.
***, Colectia de standarde pentru Industria Alimentar

- Materiale folosite n cadrul procesului educaional specific disciplinei:


Videoproiector, calculator, sisteme pentru titrare manual i automat, aparatur spectral
(spectrometre de absorbie molecular UV-Vis, spectrometre de emisie i de mas cu
plasm cuplat inductiv, spectrometru de absorbie atomic de nalt rezoluie i surs
continu), aparatur pentru cromatografie pe strat subire, cromatograf de lichide de
nalt performan, echipamente de prelucrare a probelor. Instrumentaia este asigurat de
Facultatea de Chimie i Inginerie Chimic.

Planificarea /Calendarul intlnirilor i a verificrilor/examinrilor


intermediare:

CURS
Aspecte generale ale controlului alimentelor
Noiuni fundamentale privind analiza alimentelor. Metode de mineralizare a
probelor de alimente n vederea determinrii metalelor i As.
Cuvinte cheie: degradare, alterare, impurificare chimic i biologic, etapele
analizei, lot, mostr, proba medie, iniial i de laborator, reguli de prelevare
mostre de alimente, mineralizare acid, extracie bazic i acid, extracie
enzimatic, digestie n microunde, digestie umed, calcinare la cenu, standarde
SR EN 10542/1-86, 14082-2003, 13013/1-91, 8342/1-86, buget de incertitudine,
incertitiudine compus i extins, buletin de ncercare.
Horia Dumitrescu, Constantin Milu, Ctlin Dumitrescu, Ariadna Bordeianu,
Controlul fizico-chimic al alimentelo, Ed. Medicala, Bucuresti, 1997

2 ore

Sergio Caroli, The determination of chemical elements in food:applications for


atomic and mass spectrometry, Wiley and sons, Hoboken, New Jersey, USA, 2007.
Clasificarea elementelor din alimente
Tipuri de elemente prezente n alimente. Standardul Comisiei Uniunii Europene
1881/2006 i amendamentul 1881/2008 la acest strandard pr.

2 ore

Cuvinte cheie: elemente nutriional majore, elemente nutriionale minore, elemente


toxice, elemente eseniale, dispoziia 1881/2006, limite maxime admise (LMA) n
alimente, LMA pentru As i metale grele Cd, Hg, Pb, Sn, dioxine, PCBs, PAHs n
lapte i produse lactate, carne i produse din carne, fructe, legume i conserve,
buturi alcoolice i nealcolice, sucuri de fructe i legume, produse de panificaie i
dulciuri, intrarea elementelor cu dieta.
Sergio Caroli, The determination of chemical elements in food:applications for
atomic and mass spectrometry, Wiley and sons, Hoboken, New Jersey, USA, 2007.
Commision Regulation 1881/2006 i Amendamentul 1881/2008
Metode de determinare a microelementelor toxice i eseniale din probe de alimente
Controlul alimentelor prin metode spectrale UV-Vis. Determinarea elementelor
prin absorbie atomic n flacr (FAAS) i cuptor de grafit (GFAAS).
Cuvinte cheie: absorbie atomic cu surse de linii, absorbie atomic cu surs
continuu, absorbie atomic n flacr, absorbie atomic n cuptor de grafit,
platforma Lvov, modificarea de matrice, corecia de fond, aplicaii ale FAAS,
aplicaii lale GFAAS, standardul SR EN ISO 11885/2007 pentru ICP-AES i
standardul SR EN ISO 17294/2005 pentru ICP-MS, standardul SR EN
14083/2003, SR EN 14084/2003 pentru FAAS i GFAAS, SR EN 1134-1996, SR
EN 14082-2003, SR EN 14084-2003.

2 ore

Emil Cordo, T. Freniu, A.M. Rusu, M. Ponta i A. Fodor Analiza prin


spectrometrie atomic, Ed. Institutului Naional de Optoelectronic Bucureti,
1998, ISBN 973-98742-0-7. (Biblioteca Facultii de Chmie)
Douglas A. Skoog, F. James Holler, Timothy A. Nieman Principles of
Instrumental Analysis, fifth edition, Saunders College Publishing, 1998 (cadru
didactic)
Cordo E, Freniu T., Ponta M, enil M, Tnselia C, Spectrometrie atomic
Analitic cu surse cu plasm, INOE 2007, ISBN 978-973-88109-1-4.
Sergio Caroli, The determination of chemical elements in food:applications for
atomic and mass spectrometry, Wiley and sons, Hoboken, New Jersey, USA, 2007.
Colecia de standarde facultii i din laboratorul de analiz instrumental.
Controlul alimentelor prin determinri multielementale n plasma cuplat inductiv.

2 ore

Cuvinte cheie: emisie atomic n plasm, spectrometrie de mas n plsam, tor,


spectrometre optice, spectrometre de mas, interferene.
Douglas A. Skoog, F. James Holler, Timothy A. Nieman Principles of
Instrumental Analysis, fifth edition, Saunders College Publishing, 1998 (cadru
didactic)
Emil Cordo, T. Freniu, A.M. Rusu, M. Ponta i A. Fodor Analiza prin
spectrometrie atomic, Ed. Institutului Naional de Optoelectronic Bucureti,
1998, ISBN 973-98742-0-7. (Biblioteca Facultii de Chmie)
Cordo E, Freniu T., Ponta M, enil M, Tnselia C, Spectrometrie atomic
Analitic cu surse cu plasm, INOE 2007, ISBN 978-973-88109-1-4.
Sergio Caroli, The determination of chemical elements in food:applications for
atomic and mass spectrometry, Wiley and sons, Hoboken, New Jersey, USA, 2007.
Aplicaii ale ICP-AES i ICP-MS n controlul alimentelor.

2 ore

Cuvinte cheie: limite de detecie n ICP-AES i ICP-MS, analiza apei prin ICPAES (SR EN 11885 2007), analiza apei prin ICP-MS (SR EN 17294/2 2005,
analiza sucurilor de fructe prin ICP-MS, analiza vinurilor prin ICP-MS,
autenticitatea i originea vinului prin analiza elemental, culoarea vinului din
analiza elemental, analiza laptelui de vac i uman prin ICP-AES i ICP-MS,
analiza de cereale, carne prin ICP-AES i ICP-MS.
Sergio Caroli, The determination of chemical elements in food:applications for
atomic and mass spectrometry, Wiley and sons, Hoboken, New Jersey, USA, 2007.
Determinarea autencitii alimentelor i buturilor prin abordri analitice
multiinstrumentale
Determinarea autencicitii alimentelor i buturilor din profilul elemnetar i
2 ore
izotopic.
Cuvinte cheie: decizia 17872002 EU, autencicitate, origine geografic, soiuri,
protocol analitic autencicitate din profilul elementelor, profil raport izotopi grei i
uori, factorii care influeneaz raportul izotopic pentru carbon, oxigen i

hidrogen, civlu fixare carbon, metoda IRMS, autentificare buturi (vodc, vin),
autentificare legume de ser i cmp, autentificare miere, origine vinuri romneti.
Sergio Caroli, The determination of chemical elements in food:applications for
atomic and mass spectrometry, Wiley and sons, Hoboken, New Jersey, USA, 2007.
Metode speciale de prelucrare a probelor de alimente i de determinare a elementelor
Determinarea i specierea mercurului, arsenului seleniului din alimente

2 ore

Cuvinte cheie: toxicitatea compuilor cu mercur, toxicitatea compuilor cu arsen, seleniu


elemnet antioxidant, determinare mercur i As din ap i alimente (pete), proceduri de
extracie a mercurului i arsenului din alimente, speciere mercur, mercur anorganic,
organic i total, derivatizare la vapori reci (CV), concentrare mercur prin amalgamare,
specii de As n alimente, generator de hidrur, determinare Hg prin fluorescen atomic
(CV-AFS) i absorbie atomic (CV-AAS), CV-GFAAS, CV-ICP-AES, CV-ICP-MS,
determinare As prin HG-AAS, HG-ICP-AES, HG-ICP-MS, speciere Hg i As prin metode
necromatografice i cromatografice cuplate (GC-ICP-MS, HPLC-ICP-MS, HPLC-HGICP-AES), determinare SE prin generare de hidur.

Sergio Caroli, The determination of chemical elements in food:applications for


atomic and mass spectrometry, Wiley and sons, Hoboken, New Jersey, USA, 2007.
Cordo E, Freniu T., Ponta M, enil M, Tnselia C, Spectrometrie atomic
Analitic cu surse cu plasm, INOE 2007, ISBN 978-973-88109-1-4.
Determinarea lipidelor prin metode cromatografice.
Cuvinte cheie: clasificarea lipidelor, pregtirea probei, alegerea tehnicii
cromatografice, instrumentatie, metode standardizate.

2 ore

Bibliografie obligatorie: Horia Dumitrescu pag 49-52, Leo M. Nollet pag 221-383

Determinarea compuilor cu azot. Determinarea aminoacizilor, peptidelor i


proteinelor.

2 ore

Cuvinte cheie: metode de separare a aminoacizilor, metode cromatografice de determinare


a amminoacizilor, separarea i determinarea polipeptidelor, separarea i determinarea
proteinelor. Metode standardizate.
Bibliografie obligatorie: Horia Dumitrescu pag 42-49, Leo M. Nollet pag 83-203
Determinarea carbohidrailor. Determinarea zaharurilor, polizaharidelor i a
fibrelor alimentare.
Cuvinte cheie: clasificarea carbohidrailor, separarea carbohidrailor, metode
cromatografice de determinare a zaharurilor, a amidonului si a fibrelor alimentare.
Bibliografie obligatorie: Horia Dumitrescu pag 52-55, Leo M. Nollet pag 383-409, 771805

2 ore

Determinarea vitaminelor
Cuvinte cheie: vitamine liposolubile, vitamine hidrosolubile, metode de izolare, metode
de determinare. Metode standardizate
Bibliografie: Leo M. Nollet pag7391-7410

2 ore

Determinarea aditivilor alimentari.


Cuvinte cheie: clasificarea aditivilor alimentari, metode de extrac ie, metode de
determinare cromatografic, metode standardizate de analiz.
Bibliografie obligatorie: Horia Dumitrescu pag 162-220, Leo M. Nollet pag 717-747 i
805-878

2 ore

Determinarea contaminanilor i poluanilor. Determinarea antibioticelor i


pesticidelor.
Cuvinte cheie: antibiotice de uz veterinar, pesticide, metode de extracie, determinare
cromatografic. Metode standardizate.
Bibliografie obligatorie: Horia Dumitrescu pag 247-259, Leo M. Nollet pag 1037-1297

2 ore

Determinarea micotoxinelor i ficotoxinelor.


Cuvinte cheie: micotoxine, ficotoxine, analiza imunologica. Metode standardizate.
Bibliografie obligatorie: Horia Dumitrescu pag 232-240, Leo M. Nollet pag 879-931

2 ore

LUCRRI DE LABORATOR
Nr. Crt.
1.

2.

3.

4.

5.

Lucrare
Protecia muncii. Calculul statistic al rezultatelor. Interpretarea rezultatelor
analitice
Cuvinte cheie: distribuie normal, deviaie standard, deviaie standard
procentual, precizie i justee, repetabilitate i reproductibilitate, incertitudine
compus i extins.
Bibliografie obligatorie: referat de laborator
Chimie analitic, Donald J. Pietrzyk, Cjyde W. Frank, Ed. Tehnica, Bucuresti,
1989, ISBN 973-31-0074-9. CAP. IV (pag. 44 55).
Ghid EURACHEM. Calculul incertitudinii (existent in laborator)
Obligaiile studentului: lectura referat de protecia muncii.
Determinarea unor metale din probe alimentare prin FAAS i ICP-AES
Cuvinte cheie: extracie, generare de hidrur, ICP-AES.
Bibliografie obligatorie: referat de laborator
Obligaiile studentului: lectura referat, ntocmire referat.
Determinarea Hg i As din pete prin CV-AFS i CV-ICP-AES
Cuvinte cheie: extracia Hg, generare de vapori reci, CV-AFS, CV-ICP-AES
Bibliografie obligatorie: referat de laborator
Obligaiile studentului: lectura referat, ntocmire referat.
Determinarea vitaminelor prin cromatografie pe strat subire.
Cuvinte cheie: vitamine lipofile, vitamine hidrofile, cromatografie pe strat
subire, identificare, cuantificare.
Bibliografie obligatorie: referat de laborator
Obligaiile studentului: lectura referat, ntocmire referat.
Determinarea coloranilor alimentari sintetici prin cromatografie i
spectrofotometrie VIS.
Cuvinte cheie: colorant alimentar, metode de izolare, extrac ie pe faza solid,
separare prin cromatografie pe strat subire, analiz spectrofotometric,
spectru, determinare spectrofotometrica, curba de calibrare.
Bibliografie obligatorie: referat de laborator
Obligaiile studentului: lectura bibliografiei, ntocmire referat de laborator

Ore
2

La fiecare lucrare de laborator studentul trebuie s intocmeasc un referat care s conin


consideraiile teoretice, instrumentaia, reactivii i soluiile utilizate, rezultatele experimentale i
interpretarea rezultatelor. Referatele vor fi efectuate utiliznd calculatoarele existente n laborator.

- Modul de evaluare:
Examen scris de semestru i testarea aptitudinilor experimentale n laborator. Ponderea
examenului scris este de 80% iar cea a activitii desfurate n laborator de 20%. Nota
minim la ambele evaluri trebuie s fie 5.
- Detalii organizatorice, gestionarea situaiilor excepionale:
Prezena la curs este facultativ. Prezena la lucrrile de laborator este obligatorie.
Recuperarea lucrrilor de laborator se face n cursul semestrului pe baza unui progam
stabilit n funcie de desfurarea altor activiti experimentale n laborator. Condiiile de
prezentare la examen: efectuarea tuturor lucrrilor de laborator i evaluarea aptitudinilor
experimentale. Copierea n timpul examenului de la colegi sau din cursuri atrage dup
sine anularea examenului i excluderea din examen. Contestaiile se pot rezolva n termen
de 24 ore dup afiarea rezultatelor. Lucrarea va fi prezentat studentului fiind evideniate
lipsurile prin care se certific nota.
- Bibliografia opional:
Internet: reeaua de calculatoare din laboratorul de analiz instrumental.
21.11.2011

Conf. Dr. Tiberiu Freniu


Lect. Dr. Codrua Cobzac