Sunteți pe pagina 1din 1

ANALIZA SWOT

Puncte tari
- Adresabilitate mare - Spitalul Onesti deservind o zona de 30 de km de jur imprejurul
orasului Onesti - si in crestere prin desfiintarea altor unitati sanitare mai mici din zona
(aproximativ 160.000 de locuitori)
- Profesionisti cu vasta experienta clinica
- Preocupare pentru satisfactia pacientului
- Dotari de inalta performanta
- Raport cost/eficienta avantajos pentru pacienti
- Personal medical si nemedical devotat, responsabil si bine pregatit profesional
Puncte slabe
- Lipsa de personal sufficient
- Nivelul scazut al salariilor impus de fondurile CAS si bugetare
- Cota scazuta a subventiilor necesare sanatatii
- Nevoia de finantare pentru renovari si modernizari (extinderi)si aparatura moderna
- Supraaglomerarea saloanelor datorita afluxului mare de pacienti si a dificultatilor de
extindere a capacitatilor
- Dificultati in atragerea de fonduri extrabugetare si numar scazut de proiecte cu
finantare externa
Oportunitati
- Buna colaborare cu specialistii altor unitati din centre universitare in interesul
pacientului
- Intelegerea si sustinerea din partea autoritatilor locale a necesitatii modernizarii in
contextul acreditarii spitalelor
- Sustinerea din partea unor factori decizionali, importantei deblocarii posturilor de medici
si asistenti in sistemul sanita
- Atragerea de fonduri prin programe de dezvoltare regionala
- Colaborari cu spitale si schimburi de experienta cu specialisti din strainatate.
Amenintari
- Reducerile de personal si de paturi de spital
- Reducerea fondurilor alocate de casa de asigurari de sanatate si pe programe de
sanatate
- Periclitarea imaginii spitalelor si a personalului medical prin informatii tendentioase in
mass-media
- Comunicare defectuasa personal medical - pacient - Concurenta neloiala dintre spitale
- Politici de sanatate experimentale care nu asigura stabilitate pe termen lung a realizarii
obiectivelor institutiilor sanitare