Sunteți pe pagina 1din 11

CENTRUL REGIONAL DE FORMARE

PROFESIONALA A ADULTILOR Dolj

PORTOFOLIU
Curs de specializare
Ocupatia: MANAGER PROIECT

Cursant: Bucur Elena

Noiembrie 2014

Titlul proiectului

Asigurarea sustenabilitatii energiei din surse alternative


a consumatorilor institutii publice si iluminat public
Programul Operational Sectorial - Cresterea
Competitivitatii economice

Axa,
domeniul major
de interventie
(tipul
programului)

Axa.4. Creterea eficienei energetice i a securitii


furnizrii, n contextul combaterii schimbrilor climatice.
Domeniul Major de interventie 2: Valorificarea resurselor
regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi.
Operatiunea : Sprijinirea investiiilor n modernizarea i
realizarea de noi capaciti de producere a energiei electrice
si termice, prin valorificarea resurselor energetice
regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (n
uniti cu putere instalat mai mic sau egal cu 10MW),
solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor
geotermale i a altor resurse regenerabile de energie.
Asigurarea energiei electrice necesare iluminatul public i
institutiilor publice din localitatea Goiesti, jud Dolj (primarie,
politie, gradinita, scoala, camin cultural, dispensar).

Obiectivul
proiectului

Asigurarea unei puteri instalate de 4.1 MW ce va reduce cu


80% consumul de energie produsa din combustibili fosili si
cu 85% cheltuielile cu energia electrica.
Prin implementarea proiectului se contribuie la realizarea
obiectivul general de mediu al politicii energetice din UE,
respectiv diminuarea emisiilor de CO2 si a altor gaze cu
efect de sera, prin cresterea eficientei energetice si
utilizarea surselor de energie regenerabila.

Activitile
eligibile ale
proiectului

A1. Managementul proiectului


A1.1 Organizare proiect
A1.2 Coordonare
A1.3 Achizitie echipamente IT si consumabile
A1.4 Implementare proiect si monitorizare
A1.5 Management resurse
A1.6 Management riscuri
A1.7.Arhivare

A2.Lansarea proiectului si publicitate


A2.1 Intocmirea listei de invitai
A2.2 Expedierea invitaiilor
A2.3 Subcontractarea unei firme de publicitate
A2.3.1 Intocmire documentatie pentru subcontractare
A2.3.2 Cerere de oferta
A2.3.3 Selectarea ofertelor
A2.3.4 Contractare
A2.4 Subcontractarea unei televiziuni locale
A2.4.1 Intocmire documentatie subcontractare
televiziune locala
A2.4.2 Cerere de oferta
A2.4.3 Selectarea ofertelor
A2.4.4 Contractare

Activitile
eligibile ale
proiectului

A3.Obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor


necesare
A4.Elaborare studiu de fezabilitate de subcontractat
A4.1 Intocmire documentatie pentru subcontractare
A4.2.Cerere de oferta
A4.3 Selectarea ofertelor
A4.4 Contractare
A5.Elaborare proiect tehnic si acordare asistenta
tehnica de subcontractat
A5.1 Intocmire documentatie pentru subcontractare
A5.2.Cerere de oferta
A5.3 Selectarea ofertelor
A5.4 Contractare
A6.Achizitie sistem de supraveghere video
A6.1 Intocmire documentatie pentru contractare
A6.2 Cerere de oferta
A6.3 Selectarea ofertelor
A6.4 Contractare
A7.Amenajare teren si drumuri de acces in incinta din
balast, piatra sparta si macadam.
A7.1 Intocmire documentatie pentru contractare
A7.2 Publicare anunt pe SEAP
A7.3 Selectarea ofertei
A7.4 Contractare
A8.Achizitie instalatii electrice, echipamente si materiale
A8.1Intocmire documentatie pentru contractare furnizare
instalatii electrice, echipamente si materiale

A8.2 Publicare anunt pe SEAP


A8.3 Selectarea ofertei
A8.4 Contractare
A9. Desemnare subcontractant efectuare lucrari montaj
instalatii electrice si imprejmuire
A9.1 Intocmire documentatie pentru contractare
A9.2 Publicare anunt pe SEAP
A9.3 Selectarea ofertei
A9.4 Contractare
A10.Efectuarea si monitorizarea lucrarilor de montaj
echipamente si instalatii, racordarea la SEN,
imprejmuirea perimetrului
A10.1 Organizarea de santier, imprejmuirea terenului
A10.2. Executarea lucrarilor de montaj echipamente si
instalatii, conectare la SEN
A10.3 Monitorizarea lucrarilor de montaj echipamente si
instalatii electrice

Activitile
eligibile ale
proiectului

A11.Efectuarea probelor tehnologice si intocmirea


raportului de evaluare finala
A11.1 Efectuarea probelor tehnologice
A11.2. Intocmirea raportului de evaluare finala
A12.Publicitate incheiere implementare proiect
A12.1 Actualizare informatii pe site
A12.2 Organizarea unei conferinte de presa
A12.3 Realizarea de mape de prezentare

Rezultate
anticipate

A1. Managementul proiectului


A1.1 Organizare proiect
R.1.1 Conceperea, planificarea proiectului ( definire
activitati, identificare resurse, timetable), alegerea echipei
A1.2 Coordonare
R1.2 Corelari, relationari cu entitatile implicate
A1.3 Achizitie echipamente IT (4 laptop-uri cu software
preinstalat, 2 licente MS Project, 2 scannere si consumabile
A1.3.1 Intocmire documentatie pentru contractare
R1.3.1 Un set caiet de sarcini achizitie echipamente IT,
software si consumabile
A1.3.2.Cerere de oferta
R1.3.2 Publicare anunt pe SEAP
A1.3.3 Selectarea ofertei
R.1.3.3 O oferta selectata pt achizitie
A1.3.4 Contractare

R.1.3.4 Contract incheiat pentru achizitie consumabile si


echipamente IT
A1.4 Implementare proiect si monitorizare
R.1.4 Implementare proiect, control
A1.5 Management resurse
R1.5 Organizare, conducere si gestionare resurse
A1.6 Management riscuri
R.1.6 Analiza si gestiunea posibilelor riscuri
A1.7.Arhivare
R.1.7 Indosarierea originalelor si copiilor tuturor
documentelor, pastrarea pentru cel putin 10 ani

Rezultate
anticipate

A2.Lansarea proiectului si publicitate


A2.1 Intocmirea listei de invitai
R2.1 Lista cu 50 de invitati ( reprezentati ai institutiilor
publice locale si centrale, cadre medicale, cadre didactice,
reprezentanti ai presei centrale si locale, localnici)
A2.2 Expedierea invitaiilor
R2.1 50 de plicuri cu invitatii expediate
R.2.2 Borderou cu numele invitatilor la care s-au expediat
plicurile trimise ca recomandate postale
A2.3 Subcontractarea unei firme de publicitate
A2.3.1 Intocmire documentatie pentru subcontractare
R2.3.1 Una documentatie intocmita pentru
subcontractare firma publicitate
A2.3.2 Cerere de oferta
R.2.3.2 Oferte primite in vederea selectionarii
A2.3.3 Selectarea ofertelor
R2.3.3 Una oferta selectata pentru subcontractare firma
publicitate
A2.3.4 Contractare
R2.3.4 Incheiere contract cu firma de publicitate pentru
100 de mape personalizate, 100 de pixuri personalizate, 2
panouri publicitare expuse la sediul oferit de primarie
pentru proiect, 100 de calendare personalizate
A2.4 Subcontractarea unei televiziuni locale
A2.4.1 Intocmire documentatie subcontractare televiziune
locala
R2.4.1Una documentatie intocmita pentru subcontractare
televiziune locala
A2.4.2 Cerere de oferta
R.2.4.2 Oferte primite in vederea selectionarii
A2.4.3 Selectarea ofertelor
R2.4.3 Una oferta selectata pentru subcontractare firma
publicitate
A2.4.4 Contractare
R2.4.4 Incheiere contract cu televiziunea castigatoare
pentru clipuri publicitare de 3 min, la ora 19.00, in cadrul
emisiunii de stiri locale, timp de 10 zile, 2 emisiuni despre

6
proiect una la inaugurarea proiectului si cea de-a doua la
finalul implementarii
A3 Obtinerea avizelor, autorizatiilor, acordurilor
necesare
R.3 Intocmirea documentelor si plata taxelor, in vederea
obtinerii Autorizatiei de construire, Certificatului de atestare
fiscala, Acordului de mediu, Avizului montare sistem de
supraveghere, Avizului tehnic racordare la SEN Sistemul
Energetic National

Rezultate
anticipate

A4.Elaborare studiu de fezabilitate de subcontractat


A4.1 Intocmire documentatie pentru subcontractare
R4.1 Un set caiet de sarcini elaborare Studiu de
fezabilitate
A4.2.Cerere de oferta
R4.2 Publicare anunt pe SEAP
A4.3 Selectarea ofertei
R.4.3 Una oferta selectata pentru intocmire Studiu de
fezabilitate
A4.4 Contractare
R.4.4.1 Contract incheiat pentru intocmire Studiu de
fezabiliate
A5.Elaborare proiect tehnic si acordare asistenta
tehnica de subcontractat
A5.1 Intocmire documentatie pentru subcontractare
R5.1 Un set caiet de sarcini elaborare Proiect tehnic si
acordare asistenta tehnica
A5.2 Cerere de oferta
R5.2 Publicare anunt pe SEAP
A5.3 Selectarea ofertei
R5.3 Una oferta selectata pentru intocmire Proiect tehnic si
acordare asistenta tehnica
A5.4 Contractare
R5.4 Un contract incheiat pentru intocmire Proiect tehnic si
acordare asistenta tehnica
A6.Achizitie sistem de supraveghere video
A6.1 Intocmire documentatie pentru contractare sistem de
supraveghere video
R6.1 Un set documentatii sistem de supraveghere video
cu 7 telecamere fixe day/night si 2 camere video motorizate
infrarosii pentru filmare nocturna
6.2 Cerere de oferta
R.6.2 Oferte primite in vederea selectionarii
A6.3 Selectarea ofertelor
R6.3 Una oferta selectata pentru achizitie sistem de
supraveghere video
A6.4 Contractare

7
R6.4 Un contract incheiat pentru achizitie sistem de
supraveghere video
A7.Amenajare teren si drumuri de acces
A7.1 Intocmire caiet de sarcini pentru contractare firma de
amenajare teren si drumuri de acces in incinta din balast,
piatra sparta si macadam.
R7.1 Un set documentatie amenajare teren si drumuri de
acces
A.7.2 Cerere de oferta
R7.2. Publicare anunt pe SEAP
A7.3 Selectarea ofertei
R.7.3 Una oferta selectata pentru amenajare teren si
realizare drumuri de acces.
A7.4. Contractare
R.7.4. Un contract incheiat pentru amenajare teren si
realizare drumuri de acces in incinta din balast, piatra sparta
si macadam.
R7.4.2 Angajarea a 10 localnici muncitori necalificati

Rezultate
anticipate

A8.Achizitie instalatii electrice, echipamente si materiale


A8.1 Intocmire documentatie pentru contractare
R8.1 Un set documentatie achizitie instalatii, 1 set
documentatie achizitie echipamente, 1 set documentatie
achizitie materiale
A8.2 Cerere de oferta
R8.2 Publicare anunturi pe SEAP
A8.3 Selectarea ofertei
R8.3 Una oferta selectata achizitie echipamente, 1 oferta
selectata achizitie instalatii electrice, 1 oferta selectata
achizitie materiale
A8.4. Contractare
R.8.4 Un contract incheiat pentru achizitie echipamente, un
contract incheiat pentru achizitie instalatii electrice, un
contract incheiat pentru achizitie materiale
A9.Desemnare subcontractant efectuare lucrari montaj
instalatii si imprejmuire
A9.1 Intocmire caiet de sarcini documentatie pentru
contractare
R9.1 Un set documentatie contractare executie lucrari
montaj instalatii electrici, imprejmuire si instalatie de iluminat
A9.2 Cerere de oferta
R9.2 Publicare anunt pe SEAP
A9.3 Selectarea ofertei
R9.3 Una oferta selectata contractare executie lucrari
montaj, imprejmuire si instalatie de iluminat
A9.4. Contractare
R.9.4 Un contract incheiat pentru executarea lucrarilor de
montaj instalatii electrice, echipamente, imprejmuire si

8
instalatie de iluminat a locatiei
A10.Efectuarea si monitorizarea lucrarilor de montaj
echipamente si instalatii electrice, racordarea la SEN,
imprejmuirea perimetrului
A10.1 Organizarea de santier, imprejmuirea terenului
R10.1 Numire diriginte de santier, organizarea vestiarelor, a
punctului PSI si magaziei de materiale
A10.2. Executarea lucrarilor de montaj echipamente si
instalatii, conectare la SEN, gard perimetral, din plasa
sudata, cu o inaltime de cca. 1,8m inglobat in fundatie de
beton si instalatie de iluminat externa
R10.2 Sistemul este implemetat 100% ,fiind format din
16695 panouri fotovoltaice cu eficienta ridicata, adica 795
module, asigurand o putere 4.1MW P
A10.3 Monitorizarea lucrarilor de montaj echipamente si
instalatii electrice
R10.4 Efectuarea rapoartelor intermediare lunare,
verificarea zilnica a incadrarii in grafic cu executia lucrarilor
si la parametrii solicitati
A11.Efectuarea probelor tehnologice si intocmirea
raportului de evaluare finala
A11.1 Efectuarea probelor tehnologice
R11.1 Intocmirea Procesului-verbal de receptie a
sistemului fotovoltaic
A11.2. Intocmirea raportului de evaluare finala
A11.2 Un raport de evaluare finala

Rezultate
anticipate

Contextul
proiectului

A12 Publicitate incheiere implementare proiect


A12.1 Actualizare informatii pe site
R12.1 Postarea de articole si poze pe site-ul primariei
despre detaliile tehnice ale proiectului, probleme
intampinate la implementare, performante
A12.2 Organizarea unei conferinte de presa
R12.2 Liste cu 50 de invitati, articole publicate in presa
centrala si locala
A12.3 Realizarea de mape de prezentare
R12.3 Realizarea de 100 de mape si pliante

Odata cu implementarea proiectului, se va contribui la


realizarea angajamentelor pe care Romania si le-a asumat
prin Tratatul de aderare la UE, in privinta producerii energiei
din surse regenerabile.
Astfel se va realiza obiectivul general de mediu al politicii
energetic din UE, respectiv diminuarea emisiilor de CO2 si a
altor gaze cu efect de sera, prin cresterea eficientei
energetice si utilizarea surselor de energie regenerabila.

9
Grupul tinta este identificat pe baza analizei financiare a
cheltuielilor administratiei publice locale (primarie, politie,
gradinita, scoala, camin cultural, dispensar medical).

Justificarea
necesitii
implementrii
proiectului

Resursele
alocate pentru
implementarea
proiectului

Anual o economie de circa 85 % din factura de energie


electrica.
Asigurarea unor conditii decente de munca angajatilor
institutiilor publice ( utilizarea a inca 10 aparate de
climatizare) .
O componenta pozitiva socio-economica prin antrenarea
fortei de munca (10 locuri de munca pentru persoane
necalificate) in perioada implementarii proiectului si 5 locuri
de munca dupa incheierea implementarii proiectului (1.ing.
energetician, 4 paznici), dar si prin cresterea schimburilor
economice si a turismului
Implicarea mai activa a mediului de afaceri (companiilor
private din tara si din strainatate), precum si a autoritatilor
publice locale si centrale, n procesul de valorificare a
resurselor regenerabile de energie.
Din partea primariei :
-un arhivar , o sercretara
-una masina de teren
-3 ha teren
-1 birou complet utilat pentru echipa de implementare a
proiectului ( mobilier, 1 sistem desktop, 1 imprimanta, 1
telefon, 1 fax, acces la Internet)
-copiator
-chetuieli de protocol
-cheltuieli cu asigurarea parcului fotovoltaic in caz de
calamitati naturale
De achizitionat de catre solicitant (primarie):
Logistica:4 laptop-uri cu software preinstalat Win7, MS
Office 2010, 2 MSProject, 1 aplicatie colectie legislativa, 2
scanere, 5 UPS-uri, aparatura de specialitate pentru ing.
energetician., consumabile ( hartie copiator, toner
imprimanta, pixuri, bibliorafturi, mape, dosare, DVD-uri).
Echipa de management
Instalatiile electrice, echipamentele si materialele vor fi
asigurate de furnizorii desemnati in urma licitatiilor.
Utilajele tehnologice necesare executiei lucrarilor de montaj
instalatii electrice, imprejmuire, iluminare externa, sistem de

10

Resursele
alocate pentru
implementarea
proiectului

supraveghere, drumuri de acces si executia lucrarilor


respective se vor asigura de catre subcontractanti.

Manager proiect, licentiat in domeniul tehnic, experienta


profesionala 10 ani, participant la implementarea a inca 2
proiecte din fonduri structurale. Asigura managementul
proiectului, monitorizeaza lucrarile de executie a proiectului,
participa in comisia de selectarea a ofertelor, managementul
resurselor, managementul riscurilor.
Contabil autorizat, licentiat, experienta 10 ani. Atributia de a
certifica completitudinea, corectitudinea i realitatea
informaiilor coninute n cererile de rambursare, precum i a
nregistrrii n sistemul contabil a tuturor operaiunilor
declarate n cererile de rambursare, de a tine evidenta
contabila conform legislatiei in vigoare.
Responsabil resurse-umane, atributii administrare personal
si selectia candidatilor.

Managementul
proiectului

Jurist, consilier juridic definitiv, membru al Asociaiei


profesionale a consilierilor juridici Dolj, cunotine temeinice
de drept civil, drept comercial, dreptul muncii i legislatia
achiziiilor publice, experienta 5 ani. Verificarea respectarii
prevederilor legale in vigoare pentru documentatii, contracte.
Inginer energetician, studii superioare de specialitate,
experienta 10 ani in domeniu, participant la inca 1 proiect de
implemetare sistem fotovoltaic. Intocmeste documentatiile
pentru licitatii/achizitii, intocmeste rapoartele de evaluare,
asigura
informarea
mass-mediei
despre
stadiul
implementarii proiectului.
Expert energetician pe termen lung (10 luni), studii
superioare de energetica, manager de proiect la 3 lucrari de
investitii energetice. Verifica documentatiile intocmite pentru
studiul de fezabilitate si proiectul tehnic, verifica studiul de
fezabilitate si proiectul tehnic al sistemului, monitorizeaza,
impreuna cu managerul de proiect, executia lucrarilor de
montaj, executa raportul final la incheierea proiectului.

Metodologia de
implementare

Documentatia pentru contractarea realizarii studiului de


fezabilitate se va efectua de catre ing. energetician.
Studiul de fezabilitate se va realiza de catre
subcontractantul desemnat prin licitatie si se va verifica de

11
catre expertul tehnic si managerul de proiect.
Proiectul tehnic va fi realizat de catre subcontractantul
desemnat prin licitatie si se va verifica de catre expertul
tehnic si managerul de proiect.
Documentatia in vederea achizitionarii echipamentelor,
materialelor si instalatiilor electrice se va intocmi de catre
ing. energetician.

Metodologia de
implementare

Lucrarile de executie a proiectului se vor realiza de catre


firma desemnata prin licitatie. Monitorizarea activitatii se a
efectua de catre MP zilnic si expertul lunar. Intocmirea
raportelor catre autoritate se vor efectua lunar de catre
inginerul energetician.
Activitatea de informare si publicitate se va efectua de catre
ing. energetician la inceputul lucrarilor, intermediar si la
sfarsitul lucrarilor : articole in mass-media, publicarea de
articole si poze pe site.
Tehnica comunicarii, selectia de oferte prin negocieretehnica negocierii, metode de preintampinare a riscurilor.

Grup tinta

Estimare valoare
totala buget

Institutiile publice din localitate. Beneficiarii directi : primaria,


politita, elevii, cadrele didactice, pacientii, medicii,
comunitatea locala (3113 loc.), administratia publica
centrala.
5 milioane EUR (22.700.000 lei) din care :
-98% Fonduri Structurale
- 2% contributie primarie, echivalentul a 100.000 EUR
(454.000 lei)