Sunteți pe pagina 1din 5

PARLAMENTUL ROMNIEI

CAMERA DEPUTAILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea i completarea Legii dialogului social
nr. 62/2011
Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.
Art. I. - Legea dialogului social nr. 62/2011, republicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 625, din 31 august
2012, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific i se
completeaz dup cum urmeaz:
1. La articolul 1, litera r) se modific i va avea urmtorul
cuprins:
r) sectoare de activitate - sectoarele economiei naionale
care se stabilesc de ctre Consiliul Naional Tripartit i se aprob
prin hotrre a Guvernului;
2. Articolul 24 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 24. - (1) La cererea organizaiilor sindicale i cu
acordul membrilor acestora, angajatorii vor reine i vor vira
sindicatului cotizaia de sindicat pe statele lunare de plat.

(2) Cotizaia pltit de membrii de sindicat este deductibil n


cuantum de maximum 1% din venitul brut realizat, potrivit
prevederilor Codului fiscal.
3. La articolul 41, dup alineatul (4) se introduce un nou
alineat, alin. (5), cu urmtorul cuprins:
(5) Un sindicat poate fi afiliat, la nivel naional, la o singur
federaie sindical. De asemenea, o federaie sindical poate fi
afiliat, la nivel naional, unei singure confederaii sindicale.
4. La articolul 55, dup alineatul (4) se introduce un nou
alineat, alin. (5), cu urmtorul cuprins:
(5) Un angajator poate fi afiliat, la nivel naional, la o
singur federaie patronal. De asemenea, o federaie patronal
poate fi afiliat, la nivel naional, la o singur confederaie
patronal de rang superior.
5. La articolul 78, dup litera f) se introduce o nou liter,
lit. f ), cu urmtorul cuprins:
f1) stabilete sectoarele de activitate, care se aprob prin
hotrre a Guvernului;
1

6. Articolul 134 se modific i va avea urmtorul


cuprins:
Art. 134.- Prile contractului colectiv de munc sunt
angajatorul sau organizaia patronal i angajaii, prin organizaiile
sindicale, reprezentai dup cum urmeaz:
1. Angajatorul sau organizaiile patronale:
a) la nivel de unitate, de ctre organul de conducere al
acesteia, stabilit prin lege, statut ori regulament de funcionare,
dup caz;
b) la nivel de sector de activitate i grup de uniti, de ctre
organizaiile patronale legal constituite i reprezentative potrivit
legii;

c) la nivelul instituiei bugetare i al autoritilor i


instituiilor publice care au n subordine sau n coordonare alte
persoane juridice care angajeaz for de munc, de ctre
conductorul instituiei, respectiv de conductorii autoritilor i
instituiilor publice, dup caz, ori de ctre lociitorii de drept ai
acestora;
d) la nivel de sector de activitate bugetar, de ctre
reprezentantul legal al autoritii publice centrale competente.
2. Angajaii:
a) la nivel de unitate, de ctre sindicatele legal constituite i
reprezentative. n cazul n care sindicatul nu este reprezentativ,
reprezentarea se face de ctre federaia la care este afiliat
sindicatul, dac federaia este reprezentativ la nivelul sectorului
din care face parte unitatea; acolo unde nu sunt constituite
sindicate, de ctre reprezentanii alei ai angajailor;
b) la nivelul grupurilor de uniti i al sectoarelor de
activitate, de ctre organizaiile sindicale legal constituite i
reprezentative potrivit legii;
c) la nivelul instituiilor bugetare i al autoritilor i
instituiilor publice care au n subordine sau n coordonare alte
persoane juridice care angajeaz for de munc, de ctre
organizaiile sindicale reprezentative potrivit legii.
7. Articolul 137 se abrog.
8. Dup articolul 138 se introduce un nou articol,
art. 1381, cu urmtorul cuprins:
Art.1381.- (1) Contractele colective de munc se negociaz
i la nivelul regiilor autonome, companiilor naionale, asimilate
grupurilor de uniti, precum i la nivelul autoritilor i
instituiilor publice care au n subordine sau n coordonare alte
persoane juridice care angajeaz for de munc. n cazul
autoritilor i instituiilor publice care au n subordine sau n
coordonare alte persoane juridice care angajeaz for de munc,

contractul colectiv se ncheie ntre conductorul autoritii sau


instituiei publice i sindicatele legal constituite i reprezentative,
potrivit legii.
(2) n contractele colective de munc ncheiate la nivel de
sector de activitate, pentru personalul din sectorul bugetar, prile
vor stabili expres modalitile de negociere a contractelor colective
de munc la nivelul autoritilor i instituiilor care au n subordine
sau n coordonare alte persoane juridice care angajeaz for de
munc, autoriti/instituii aflate n coordonarea sau n
subordonarea autoritii publice centrale.
Art. II. - Legea dialogului social nr. 62/2011, republicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 625 din 31 august
2012, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i cu
modificrile i completrile aduse prin prezenta lege, se va
republica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, dndu-se
textelor o nou numerotare.

Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu


respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (1) din
Constituia Romniei, republicat.
PREEDINTELE
CAMEREI DEPUTAILOR

PREEDINTELE
SENATULUI

VALERIU-TEFAN ZGONEA

CLIN POPESCU-TRICEANU

Bucureti,
Nr.