Sunteți pe pagina 1din 181

PLANTE C E SE POT CULTIVA P E BALCON $1 TERASA

4
GRUPA 3

Solutii ingenioase
I

Vase de flori, in cornbina tii originale


I

Florile plan tat in butoaie sau gdeji vechi &ri o privelipe romantici, in edita'.

3e cere putma tan tezie


I

PLANTARE
c-

Nu conteaxi ce fel de flori afege$, d a d ele se potrivesc lntre ele ji sunt adecvate vasului.
&

'

ACCESOR~~

CI un recipient zincat
(cu diametru de 50 cm)

CONTINUTUL VASULUI
MACUL (Papaver n udicaule)
4

CI plasi pentru flnfari CI p i e t r i ~ GURA-LEULUI v ) " CI mugchi de turba (Sphagnum) f H (Anrirrhium y majus) CI pHmlnt de flori
PIANTE:

C I 3 rlsaduri de gura-leului

CI 3 rasaduri de mac C i 1 r k a d lberis sempewirem CI 6 rHsaduri de ciubotica


cucului D 3 rgsaduri de varza -mamentali 16 rkaduri de panreluJe

Cu un ciocan ~i un cui gros faceti In fundul mipientului clteva gZiuri pentru xurgere.

O n vas un strat de 5 cm de pie*. Acope$-l cu o plaa de tAnMri, peste a r e pamant pans la 3 nn de rnarginea superioarg a refipientului.~ - '

2 Putmu

ALYSSUM
(Lobularia maritima)

V A R DE ~ BRUXELLES (Brassica ofemcea)

(Primula)

',1
(

CU

nte Iantare curayati g i j a ,Fclpientul pentru a preveni infecfiile.

Plantafi gwta-leului ~i madi tn formi de triunghi, la o distanta de 5-8 cm. Biitiitoriti bine padntul. ,

La oarecare distan$% de

mijlocul recipientului, plantati ~beri mparvimns. in jur se p a t e planta dubofica-cucului.

Aoa care sa x u w l a d urme I

se @esc h u - o gamP laq@de soiuri pi culori. Foile verzei decorative pot fi de verde-lnchis, crem sau purpuriu. Ciubo$ca cucului o avefi la dispozifie i n ' toate culorile.

Iberis sempervireas (sus) are nurneroase flori albe, ropii sau roz. Crqte p h 5 la cel mult 30 de cm. Plan@cu rniros plzcut, Alyssum crqte abundent, florile sale arPtoase acoper5 marginea vasului.

Tulpina cu multe flori a 1 u s o a t fi scundii sau l d d , in hncfie de soi. Macii au flori cu petale diafane, de diferite nuanJe pastelate, dispuse pe tije florale foarte lungi.

I
1

vasul pe o suprafala care wpoTt3 umiditatea, de pil& ne ~ Z m l nsau t pe o 1 e . kuportul nu esth pradic, pentru cH la o udare mai substanfiali, apa se va xurge din el.

Plantati pe marginea vasului rasadurile de varza ornamental& iar i n spafiile libere panselufe $i Alyssum.

licheni Tntre ele pentru ca pamintul sa nu-$ piarda umidt tatea. hezafi vasul tntr-un loc Insorit.

Udau bine plantele. PunGi

Vase de Bori, in combina#i originafe

Alte sugestii pen rru plan tare


FLORI IN BUT01
Butoaiele, indiferent de mlrimea lor, sunt foarte ar5toase ca vase de flori. fn vasul m i c din imagine (dreapta) am aldtuit o minigr%dinZ de p r i m l v d din flori ieftine

, -1 I 1

3 rkaduri de narcise 3 rkaduri purpurii de Primula juliae 3 rkaduri de Primula I

9"

Rugina de pe recipientele din metal nu dauneazi plantelor. Daci v5 deranjeazi, indepirtati-o cu o perie de slrmi sau cu

dI
I

ciubo~ica-cuculuir q i e

I I

I
I
ROAB~ CU FLORI
0 roabg veche de lemn, piing de flori (dreapta) amintqte dl
atmosfera de la ~ a r l . fn roabi, t n d p h d in ea relativ mult p h a n t , s e pot planta o mulGme de plante.
12 rkaduri de mqcate pendule 8 riisaduri de m-tl 1 &ad de cercelu8i (fuchsia)

nu se arund, deoarece ele pot servi drept ghivece de flori. Aerul lor rustic iese tn miden$% plantkd tn ele flori simple, dar viu colorate.

4 riisaduri de Prirnula duboPca cucului (Prirnula

vulgaris)

Florile, mai ales pe cglduri treb'uie udate zilnic in vasl le cu flori, pamlntul seaca repede. Turnati apa aproape de tulpina. Udarea prin pulverizarea apei intr-o ploaie fin& se executa numai pe timp de seceta indelungata. indepirtati cu regularitare florile ofilita, pentru a stimula cresterea noilor flori.
I

li
r

,'

PLANTE C ES E POT CULTIVA PE BALCON $1 TERASA

GRUPA 3

Mici gridini pen tru propria bucit;irie

'

Rojii ji mirodenii, combinate

'

vaca' in luna ma par]rap 111 u u o 2 rojii ji plan te condimen tare, toamna : le pu t e ~recolta. i

z w

Rod copt la soare


Plantd risadurile in sol bogat in substan~e nutritive. P1asaP ghiveciuf ornamental la un loc cu soare fi a p h t de v b t .

PLANTARE $1
,CCESORII

INCRIJIRE

Cl ciubir sau ghiveci mare


(diametru 40 cm), cu scurgere pe fundul vasului Q p i m l n t de culturi, contindnd deja tngri#mAnt artificial cu dexompunere lenti Cl pietricele
WNTE

CONTINUTUL GHIVECIULUI

Cl 1 risad de rogii de balcon Cl 1 rasad de pitrunjel Q 1 risad de j a l e ~ de g r i d i n i Ll 1 r b a d de busuioc Cl 1 risad de mighiran Cl 4 rasaduri de clltuna~i

Awzafi mai intTi un drat de drenare de cca. 5 cm, format din pietricele, dupa care umplqi vasul cu pamlnt.

Puneti Mm8nt tn ghiveci, lasand un spatiu liber - neceMr pentru udare - de 2-3 cm la periferia superioara a vasului. Manta$ qiaT n mijloc. 4
- #

T I.

PLANTE PERENE

ROSII

P M T E ANUALE

Jalegul de grkWi (sus)


Crqte fnalt de 30-60cm. Florile albe sau rnov apar In iunie-iulie. Frunzele sunt foarte aromate. Se mai numqte si salvie. Milghimnul Pnflorqte din iunie plnii In septembrie. DaG dorifi C I 1 uscaji, frunzele-i piiroase trebuie culese Pnainte de tnflorire.

Rogia (sus) dii rod bogat ~i d n d este p l a n t a ~ P n ghiveci, cu wndijia d alegeji soiurile speciale numite rogii de balcon. Udaji-le cu regularitate ~i din abundenp. Nu-i l%a5i niciodatii p h l n t u l sa se usuce.

Florile ro~ii sau galbene ale (sus) sunt comestibile. PZtrmjelul nu suportZ apa stiitiitoare. fn ciubiir se plant& numai exemplarele bine davoltate. Busuiocul este o plant3 cu aroma pliicutii. Sunt cunoscute soiuri cu fiunze verzi ,si ropii.

dpagului

Ro9ii p i mirodenii, combinate

GRUPA 3

N t e sugestii pen tru plan tare


FLORI$1 wogn
Ragiile din mijloc sunt "mconjurate de deri multiwlore (dreapd. & & de ciucugoara de sr%mc& toate plantde sunt plante a n & .
1riisad de rqii de bacon 2 r%saduride busuiw 3~depirtnuljel 2 &aduri de c i u c u p d (Alyssum saxaide) l 2 conteinere cu lobelia @ l p u m saxadel eG&aduridecr?iife

Ro~ia este o planti care necesiti multe substanfe nutritive. C a si dea rod bogat ~i O n ghiveci, solul ei trebuie fertilizat o data la dous sapttirnani. Este indicat2 procurarea unor ing+iminte speciale pentru ro~ii sub formi de batoane sau de solufie nutritivi.

I
t

TRIO CU ROSII
Busuiocul ~iro~iile se potrives nu nurnai la gust, dar se tolerea6 foarte bine gi t n gluveci (sthga). Albul crizantemelor scoate bine In widen* contrastul dintre culoarea ro$ilor ~i verdele fiunzelor de busuioc.
8

1 rhad de ro~ii ornamentale 3 rhaduri de margarete (Chysanthemum maximum) 3 Gaduri de busuioc

RO~I IN I CASCADA
Planta9 florile fn q a fel, ca ele
sZ nu fie deranjate de ramurile

Plantele tinere trebuie aparate de frig dar pi de razele solare intense. Acoperifi fiecare risad cu o punga din hartie sau material plastic. Nu uitafi si executafi orificii de aerisire pe aceste protectoare. Se pot confecjiona $i apiritoare din folie perforati.

rqiilor b a t e in jos din cauza recoltei (dreapta).


'

1 &ad de roii pendule 2 r h d u r i de pgtrunjel

r-l 1
L A . . .
RO-P-02-10-002

2 Gaduri de busuioc 1 &ad de saschiu (Vinca minor) 4 &aduri de criiite galbene

OIMP#%%!lWS~
L

Lad2 cu flori de vari


L a & cu flori ce stducesc h culorile curcubeului reprezinti podoaba pervazului, oferind o atmodera' vhtica' chiar f i hzdele noroase.

PLANTARE
ACCESORII - O lada de flo'(85 x 20 x 20 un) O pim0nt de flori universal O inaragmbnt chimic granular
PLANTE:

CONTINUTUL UZII DE FLORI


SALmALBASTRii
TRANDAFIR LA GHlVECI
(Salvia hinacea)
(Rosa)
'
II

s-

O 2 fire salvie albastri O 2 fire regina-noptii Sander


Ci 4 fire lobelia pitice

O 2 fire ~Brciumireasa ,,Classicn 1

1.
Asigurati mrgerea apd din lazi, apoi urnpleti lada cu @mint pentru flori. Amestecati solul cu ingra~iirnint granular,

REGINA-NOopT

SANDER
(Mcorianax sanderae)

'
f~ FUNDAL

CI 1fir trandafir la ghiveci dc

LOBELIA

/ ( M i a eriC

~Incii
nus)

culoare roz Ci 2 fire craife galbene

Unga peretde din spate al lazii, la dirtante egale, plantqi salvie albastrB, iar la dreapta gi la stinga, regina-noptii Sander.

cm'pMICI /
(Tagetespanda)
Puneti trandafirul roz la ghiveci in centrul IBzii in asa fel ca locul altoirii sa fie la 2-3 crn sub nivelul solului.

ry7r.
-ww
-

PE MARGIN1

PLANTE INTERMEDIARE
cel putin d o u i vincluri de fixare din ofel ~i guruburi dl 7-8 cm. Accesoriile necesarc pentru fixarea lazii pot f i

Afinafi rldacinile criiiplor ~i plantali-lei n arnbele pi* ale trandafirului, in partea din fa@ a lazii.

.u q

C % c i u m h a (sus) are flori de nuanje portocaliu-viu sau maro-portocaliu, frunze fnguste 8i llstari pendenti.

Regina-nopgi Sander &us)

Trandafirul k ghiveci (sus)


D a dP n lada de k r i qezaf~ unele IOr@ altele ghima cu fiori, exempla-rete ofitiie,

este populari~ datoritii florilor infundibulare. Soiurile Nicotiana x sanderae sunt scunde.

Florile m h n t e violet, roz, albe sau albastre ale lobeliei pitice hfloresc phi5 la sosirea fnghepdui, hcepfind din iunie.

Salvia albastrg cu florile ei


purpurii, albastre sau albe oferii o impresie dcoroasii in d e l e fierbinfi de vad.

este unul dintre cele mai elegance elementele ale lkii de flori ~ifnflorqte tot timpul verii. D w q e l e dip sunt plante nepretenjioase. Hibrizii panda sunt folosiG la urnplerea golurilor dintre plantele a&niitoare ~icele cu ndpinii erect&

In colfurile din fata puneji cdte o circiumsreasa aproape de lastarii sa-i aarne liber.

h golurile din fala lazii ~idin


colturile din spate plantqi

plantele abundent.

Alte sugestii de plan tare


CASCADA COLORATA
Florile pestrije gi frunzigul bogat vor u m ~ l e " a1 ~lantelor lada de flori (dreapta).fniimpul verii pot fi plantate in Ikile de pe balcon gi numeroase plante de cameri.
I

2 fire gornfrena 2 fire exacurn 2 fire eriofilum 1 fir catarantus 1 fir verbena 1 fir gaulteria

ARMONIA CULORILOR
Imaginea mugcatelor roz, rogii gi mov va fi complets alaturi de lobelia pitid gi calceolaria ht;inga).

4 fire mugcati curgiitoare de


culoarea liliacului

4 fire mugcat; erects de


culoare roz 4 fire mugcati erects de culoare rogie 4 fire calceolaria 4 fire lobelia penduli U ,,Pendula Saphir"
raiati regulat fllorik ofilitc Jnele flori, precum :randafirul la ghiwci, regi la-nopfii Sander, salvia albastra sau craijele pot fi folosite ca flori tsiate la buchete de varZ. Prin scurtarea periodic2 a plantelor din lazile de bal con le puteti asigura o lnflorire Tndelungati.

rile deschise contraste&A cu rigiditatea pervazului de piatrs (dreapra).Dracena situati in timpul verii in fundalul compozi~iei de pe fereastrii oferg o priveligte rnediteraneani.

4 fire mugcati roz 6 fire petunia (alb, roz, albastru) 2 fire iederH

O IMP ABJIMP SRL

*a/iqi~s~za~i . . . . 4uns uwal ap 3i~snr

I PLANTARE
Pomd fiuctl*fer cuftivatprintre pfante anuale . ofera'noi posibifita'p'de hfiwnusepe a gra'dinii
ACCESORII: D butoi de stejar t i i a t pe jurnatate sau ciubir de lemn

D compost 5 parnlnt de flori P nisip

-PIERSICPITIC
(Prunus persica)
'

CI granule de argili
PIANTE:

CI 1 puiet de piersic pitic


Ll 3 plante de frag Ll 4 plante de c r a w a2 plante de nierernbergia
L13 plante de gazania P 2 plante de dalii scunde de
gradini

Borfora$ifundul vasului $ depunefi pe fund granule de argili. Amestecati compost $i parnBnt i n p r o p a i i egale.

Plantafi pomul udat abundmt in vasul umplut pe j u m M e cu ptimant. Locul attoirii sa fie cu cbliva centimetri deasupra solului.

cRh'J'EMAR1 (Tageres erecm)


-IA (Gazania)
/

! !

FRAG DE GRADINA
(Fragaria x ananassa)

NIEREMBERGIA (Nierernbergia hippomania var. violacea)


De fiecare parte a pomului plantali d t e un frag. Stolonii plantelor vor deborda cu timpul marginile vasului.

PENTRU BORDURI

In partea posterioara a vasului plantafi d t e doui craife de fiecare parte a pomului. SBdifi nierembergia in f a p criilelor.

DaG vara nu putqi s i hgrijiti zilnic vasul cu plante, utilizag un sistem automat de udam, care asigura dozarea corespunzatoare a apei. In comeq se gLesc mai multe asemenea sis-

,
I 1

?.'Hierernbergia (sus) hflorqte in mai-septembrie. Florile sunt de culoare albg sau viol&, * mIzstarii debordeazii margin& ciub~rului. Gazania are flori rasii, roz, galbene, dbe,a r h i i sau pord. F b d e apar pe vrerne k lmai-sepcembrie.

hw

Piersicul pitic (sus) a t e autofertil, cultivat fn ci&r rikpkrege fngrijirea timp de ani de zile cu fructele sale gustom. Fragul dezvoltii stoloni pe care se coc fructele pilni toamna. 0 darP la trei ani rehnoiji plantele prin marcote.

C&pk (sus) infloresc toamna. Alegeg soiuri scunde (max. 50 cm). Daliile scwde de g d i n 1 (40-60 cm) se @esc in mai multe culori. Dac5 iarna p k tragi ciub&ul In locuin*, toamna nu trebuie sii scoategi plantele din sol.

Grupele de plante asemanitoare cu cele prezentate aici necesita, i n afar4 de administrarea de a@, ~i asigurarea din abundenfe de substanfe nutri tive. Din aprilie pana h iulie fertilizati plantele din doui in doua siptamani cu ingr4@rnAnt I confinut de fosfor.

Plantati gazaniile alaturi de fragi, T n partea din fata a vasului, aproape de margini, pentru a le deborda i n expansiunea lor.

Sidqi daliile T n stanga ~i dreapta fragilor plantafi anterior. Daci este necesar, completafi pamantul din vas. Udati-l bine, pentru a se sedimenta. -3

- -

.dss S!JIS~A~X~ snph) la~nped . m y ap wod 1

AeneaJ J O ln~ugtuyd ~ a[-!iau!$uaw'SOJO>~J !Zsou -!tun1301un-JJUL al-!ieseldtuy -eiu!n,ol nes !we6

( 2 ~ ~w 0 2 ~

~uo~JB[~~)

u? alaJaqn!> !teased eule!

p~3dnw ap alue~d I (,,!!~aAan" uour!y sn.11!3) !&-I ap u o d I .alal -O!A al!Job ! d 3npo~d ]!qasoap lsaja u n .(&ups) JolauJoj ealeqsJan!p e~n%!se a13a~a 'zo~ ala~eshw !31y ~ 0 3 p q

.aseo~sn6!ew !S !leu !etu !J JOA aseury alapnJ4 pour pa,e ul .tu> s La$!> ap a t e 4 -s!p el !>!tu p>u?alapnJ4 !~J!J '!leu !eu ag, apny aqoAzap as ys >!s~a!d ad e:, ndiuad

luns p u p punle eqo3aJ eseol -sn%!em ea3 ~ n p o '~ (E dI ~ E ~ J ~ ) au!%ew! u!p ~ n p o l s o d ! S l a j w '!JajpmJj !mod ! S o ~ a u n ~

~ . I Vu J ~ [~ d J uad J . msdns .

am

PLANTE C E SE POT CULTIVA PE BALCON $1 TERASA

GRUPA

11 florilor

Gridini de legume in vas

Compozijia formati din plan te aspectuoase fi comestibile este nu n umai frumoasi, dar totodat i $ foarte folositoare.

Combina+a dintre ditkritefe soiuri de legume pi flori de diverse forme, cdori pi arome va'poate produce m d t e bucurii pi satisficF.

ACCESORII: Ociubar (6Ox60cm) O suport (inilfime: 2 m) O 4 guruburi de lemn, de 5 cm lungime O pamint de flori universal O ingrigamint cu degradare PLANTE:

MA%&E DE G

RAB~~~

(Pisum sarivum convar. axiphium)

I!I
.
SALATX DE FOI. (Lacruca sariva var. crispa ,,Red Salad Bowl")'

CI 4 plante de mazire de

MANGOLD (Beta vulgaris ssp. vulgaris var. fla&cens ,VuIka?)

q r l d i n i crescute i n prealabil AmostecGi in sol ingra@mdnt plante de varzi . chimic cu degradare lent2 penO ornamentala O 2 plante de mangold tru a asigura plantelor necesarul CI 1 planta de salati de c i p i j d n l de substanle nutritive. O 1 salata de foi O 5 plante de pansele

Fixafi suportul de peretele ciubarului cu ajutorul ~uruburilor de lemn. Umplefi ciubarul cu pimdnt pin2 la 10 cm de margini.

SALATX VERDE
(Lacruca sariva var. capirara ,,Sioux?
(Viola wirrrockiana)

In partea posterioara a ciubarului plantali mazirea, PLANTE DECORATIVE SALATE LEGUME pentru a se putea urca pe suport. _ _ - -I inainte de plantare, risfirafi cu griCultivand legumele penoj& ridac~nile. nal, economisiti bani. Din martie acestea se pot sernana T n l l z i de sernanat sau cofraje de oua, iar rnai tarziu se pot repica Fn ghivece de turbh. Dupa serngnare ~i udare acoperifi sernanatura I cu o folie sau o placii de sti-

INALTE

In mijlocul vasului plantafi varza, iar pe cele doui laturi ale sale, plantele de mangold.

Frunze~e ~ucioase ale mangoldului (sus) confed o not2 deosebitii cornpoziriei. Recolta~i fiunzele din exterior spre interior. M b e a d e g%dinZ crqte pe s ~ p o rp t h 5 la Pndilyirnea de 1,8 rn sau gi mai rnult. CdegeG din vrerne p & W e pentru ca h b e l e & nu se Inriireas~g.

Frunzele de culoare cre~ violete sau purpurii ale ve,, decorative (sus) se pot folosi gi la irnpodobirea mPndrurilor. Panselele sunt plante ce infloresc indelungat, usor de ingrijit, inviodnd prin culorile lsr fragede ansarnblul vegetal.

Frunzele salatei d e ciXpZ$ing bus) sunt gofrate, crocante, h diferite nuanFe de rogu gi verde. Salata d e foi se poate cultiva simplu in ciub5. Frunzele sale r o ~ isunt i rotunde ~i aspre. D a d nu culegefi frunzele, va creste in h d ~ i r n e .

lmei ferestre, la luminl gi l l d u r i . Bup5 aparifia pl8nu ~ e l oPndepgrtati r dcoperirea. De la Cnceputul lui mai rlsadurile se pot ~lanta I n vasele de afar&

In fafa, la dreapta, plantafi d a t a de cap&*&, iar la stinde fai. Nu le plantafi addnc pentru ca miezul r a m h i la suprafat&.
--

Dea lungul marginilor, Tnanjurind ciubirul, plantafi pansele, apoi udafi plantele abundent.

GrMnP de legume h vas

Alte sugestii pen tru plan tare


INGENIOS
Tubul de ceramid formed un cadru neobignuit penuu legume gi plante condimentare. Amplasafi in sol tuburile deschise la cele do& extremidg, astfel acestea vor constimi cadre solide. CrZiiifelecu flori a d estompe& rigiditatea marginilor gi atrag privirile (dreapta). 1 pland de origanum 2 mbunchiuri de ceap5 peren5 pitid (chive) a 1 pland de ardei gras
n perioada de dezvoltare a rildicinii legumelor nou plantate, menfineti solul unifwm reavh. Udati numai solul, evitsnd ca apa d ajunga pe frunze, prevenind astfel fainarea. Administrati siptamanal plantelor ingril~amant lichid, diluat in propwfie de 4:l.

IMGRIJIR

VERDE PROASPAT
Vii puteiifidelecta cu forma specifid a frunzelor de salad gi cu nuangele de verde proaspPt sau de rogu ale acestora. CumpiIrati r h d u r i produse 4 n prealabil sau sernhafi seminge pentru &aduri (stdnga). 1 planti de salad roman5 (marul5) de salatg pentru foi 3 3 plante de salad de dp5+5

,
frunzele legurnelor cu C'Mere rapidax de exem~lu a salatelor. Dad recoltafi legumele T n Tntregime, plantafi In locul lor alte soiuri. in cazul mangoldului~i al salatei de capi@nil recoltafi numai frunzele exterioare. Frunzele comestibile ale verzei decorative se pot folosi ~i la ornarea

ROD BOGAT
Avantajul ciuberelor mari este d fn eel se pot asocia multe plante comestibile, intr-o g 6 din5 mkund. Fructele piersicului pitic gi ale dpgunilor sunt comestibile gi totodatz apectuoae (dreapta). 1 altoi de piersic pitic 3 plante de ciipgun 0 3 plante de p2trunjel 3 plante de v d 1 pland de salatl

Q IMP ABAMP SRL

RO-P

PLANTE CE S E POT CULTIVA GRUPA 3

P n jurul arbqtiforlongevivi, vqnic vem* pot fiplantate tot anul flori colorate.

1 -

--

n--r7-

CONTINUTUL VASULUI

D ciob de ceramid D granule de lut pentru

C3 balon decorativ pentru


trandafir cu arac Plantare: primgvara. Udafi rasadurile. Punef~ un ciob de ceramica pe fundul vasului, deade scurgere. supra or~ficiului

(Muscari armeniacum)

%
I

Pentru drenarea apei ~i aerisirea pamlntului din vas, depunefi un drat de 10 cm de granule de lut pe fundul vasului.

CIUBO'J'ICA-CUCULLJI

D 4 fire ciubofica-cucului D 1 fir de panselup

(Viola wirrrbckiana)

,,GOLDHEART" (Hedera helix ,Goldheart";

ARBUSTI

PLANTE CU BULB1

'" I
I

FLORI DE P R I U V A R ~ ~

I Lq3
DacB dori9 G avefi flori frumoase de la inceputul primSverii, cumparafi rasaduri crescute in prealabil. Deseori bulbii florilor de primgvara plantafi toamna se distrug fn timpul iernii. Plantele crescute ?nprealabil nu sunt rezistente la temperaturi sGzute deoarece sunt ~bi~nuite cu condifiile de sera, ded trebuie protejate 'impotriva Tnghefului. La temperaturi de sub qC acoperifi plantele cu materiale usoare, precum 'olie sau hertie de ziar.

Puneli folie permeabil intre stratul de drenaj $ipimintul de flori.

Amestecafi pi3mdntul cu Tngr&amant ~i umplefi vasul pe jumitate. Plantali ci~rnirul h spate, 'in mijloc, iar la margine iedera.

rn
Cump5raji in marrie ciubo$ca-cucului (sus) ce urmeazi a fi plantar2 in g1-5dins. Plantele ce infloresc mai devreme nu sunt foarte viabile Alege~i panselutele in q a fe incat s5 se asortae la culoare cu celelalte plante.

L r a r i i iederei (sus) acoped marginea vaselor. Soiurile albverzui 8i galben-verzui tolere& soarele puternic.

Muswii se pot procura


primgvara sub forms de r%aduri la ghiveci (sus).

poace fi tuns la forma doritz k c e p h d Q primtima p W toamna.

q *

Narcisa, fiind scunds este ideals crescut2 in vas. Planta~i prirnzvara narcisele cultivate in prealabil.

T n partea opusi, imediat?n fafa cipirului, punefi narcisa ~ltivata in prealabil, iar In fap acesteia - musari.

In prim plan, in mijloc, plantati panselup ~i ciubo$m-cdui. Udafi abundent ~i infigefi ?nsol aracul pentru trandafir.

elmSnuI ap aJrj p ye!d-ap-pov z (,~ay30~&" vuqu -~SJ!A snmdrunn ~ednua!1

.adurnx !ew iuns 'gln6a~ ap '!S !Jei !elu a ! ~ ig>ui la4ise a u e iuns iaq6ul el aiuais!za~ in1 ap apse/\ .iaq6ui el a ~ u a ~ s ! z a ~ aseA !ia6ale ' y e p leu -la! el ala~ueld !iesq pea .$uapunqe alaiueld !iepn !ode '$ugurg<e~6ui wind n> nou u!p lnlos !ie>aisaure '!ou !ieiueld ajn3 - a ~ljq ! ~ o l In201 j u ! pug3 (~0103!q O!~JUJS) ~seo!3g~ds aJrj p (EUE~VOJJJ!M v~o!h, ainpsued p (suar!~adruas snxng) ~!w6!3 1
.(&q3s)

gseo!3~~ds IS ainpsued n3 ~ e ~ u ealsa l d au$kw! UJ


.!Jo~asxaAlp n> dw!~oue a m a y
UJ

~epose rj a~eod 1n1!u18!3

ede ul aA!j!Jtnu alaiuepqns !ie6nqpy -anp!ranua $ u w -qns ap soepe un aua~ad

w u n y nes gu!dlnj ad ap oJew ie6aqnd ap alajad nes azunJ$ ad sndap sou!!$ InleJjs ~ d n p gnxoun3a~ !+ateod yeoq ga.sea:,y .~o1atueld eie)e~dnsad a r aJeu!gJap auuras alalen -uaAa jeln6a~!iq&!rai

aqp pop n2 e p u ~ p d arrf P p a y @ ap elnurpd aJrf 9 a alnlasmd ap aJrf 6 a

.!plaw Iieunpe 'a!eold ydnp nes eleas !ualjoted !!iua6e el !$uaje

PLANTE CE SE POT CULTIVA P I BALLON $1 ITRAs*

GRUPi

~iv'iobi$n uit de aspecruos

La& de flori h trepte

Fforile de variplan tate unele deasupra celorfafte creeazi o

D i n treapta' in treapt i
Plantele la ciubir cultivate in ansambluri mixte se pun h valoare mai bine daca' sunt amplasate la niveluri &rite.

CONTINUTUL -11
L I P S C & Y O A I,,EARLY ~ SUNRISE"
(Coreopsis grandiflorn ,,Early Sunrise")
.
.

L . .

g i
MUSCATA:' OBISNUITA: ~
I.

I (

HLCESORII: 0 2 ISzi d e 90 cm lungime O 6 drgmizi 0 cioburi de ceramid 0 pimant de flori R vermicutit


PIAM:

i
Amplasati L . ,&e flori una T n faTa celeilalte. bezafi lada din spate pe drHmizi stabile.

O 2 plante de lipsdnoaice
0 3 plante de osteoyrerrnum
0 2 plante de noSana 0 1 plantZi de rnuycata
obignutti

1
1

OSTEOSPERMUM

(Pelargonium : zonale)Il
.
-

O 2 plante de iedera cu frunze


dungate

cu cioburi de ceramic& 2 Umpletl-lecu Mm8nt qi verrniculit,

Acoperifi mffkiib de s r ~ r g e ~

II

.
(Nolana napiformis)

TULPINI ERECTE

PLANTE PENDULE

INTERCALATE

1II
I

L i p s ~ ~ ,,Early ~ , Sunrise" (sus) cregte pin5 la indjimea de 75 cm. Florile sale galbene infloresc din iunie pin5 in septembrie. Mqcata obignuid este ifloarea clasid a balcoanelor. ,Florile de culoare albii, rogie gi roz infloresc din mai p h s in octombrie.

Iedera (sus) acoped in scurt [imp marginile ciub5rului cu lktarii ssi lungi, eleganfi. Exists o mare varierate de soiuri, din care vii putegi alege exemplarele dorire. In afar5 de soiurile cu frunze uniform verzi exist5 numeroase soiuri cu frunze t5rcate.

Osteosperrnum (sus) i ~ i revars5 toatii vara, F a d preget florile albe, roz sau violet-pal precum florile liliacului.

Ghivecele de ceramic4 r i s turnate pot servi drept suport stabil pentru ciu, bere, ahivece z i lizi. Deoarece s e gisesc I n dimeniiuni diferite, puteji repede amenaja simplu ~i diferite niveluri de iniljime. I Folosiji treptele s d r i i penI t r u a sadi plantele la i niveluri diferite. Ghivecele $i lizile sunt foarte aspertuoase cand lastarii intrees grilajele, acoperi colfurile, se urci pe balustrade zi inconjoari

'

dreapta plantafi lipsdnoaice.

listarii s i poati cre~te plna la lada de la nivelul inferior.

Frumuserea deplins a nolanei cu lsstari ugor thrhtori 8i nenumiirate flori albastre se revelead doar pe [imp cald gi uscar.

Plantalimugcata in centrul lazii de jo5. Pe ambele margini plantati la distanp de 15 cm c& o

la a l e doua extremititi ale lasii inferioare. Udafi plantele abundent.

Alte sugestii pen tru plan tare


GHIVECI DE CERAMIC^
Ghivecele de ceramic5 sunt ideale pentru compozifiile florale t&rate (dreapra). 2 plante de regina-nopfii (Nicouna x sanderae) 0 3 plante de sporul-casei (Impatiens wallerjana) 3 plante de ochiul-boului (Callisrephus chinensis) o 8 plante de lobelia pitid (Lobelia erinus)

I I ,X

CULORI PASTELATE
Prin plantarea florilor in culori pastelate pe doul niveluri puteji obfine o casca& de flori parhmate (stbga). 3 plante de mugcat5 obignuit: (Pelargonium zonde) 2 plante de lobularia (Lobularia marirjma) 2 plante de sporul-casei pitic (Impariens walleriana) 1 plant; de pentas (Penras lanceolara)

Putefi obfine efecte diferite dacH din clnd in cand rearezafi IHzile, de exemplu pe cele din spate le apzati in fafa. DacH plantafi in lazi de perene ~i plante ve~nic wrzi, de exemplu iederii, acestea pot riirnane plante permanente. urnpieti golurile cu plante cu flori corespunzatoare sezonului, astfel florile pestrife wor Tnveseli compozif ia verde I tot anul.

Cwnphfi mpri t n f o d de semicerc, cu spade plat. A m i i bwte fiumos suspendate pe coloane, ziduri sau p d u r i pe rnai multe niveluri. Se pot umple cu rnulte plante estivale scunde saw a&dtoare. Co~ul plantat cu begonii de diferite culori are o aunosfed rustic2 (dreapm). 2 1 de begonii (Begonia semperilo~ens)

O IMP AWMP

@L R(TPo2.10527

ISBN 078-WM60W

Aceasti la& de balcon atrage atenp'a prin florile in cdori intense fi iEunzele cu fbrma' interesanti.

CONTINUTUL &II

ACCESORII: UI & de fkwi Uungime: 120 cm) Cln t & p m it de flori 5 Ongr9bf;4mlntgranular cu degmkce lent2 O fdie de material plastic tramparent& ! 3araci scum

r
I
-

W E : Q 3 plante de mugcata cu flori mari P 2 plante de m w a aobipit&


m a

P 2 plante de mqcatl penduh


rqie P 2 plante de rnugcata ,Gv W f u l m t h " P 5 p l a m de lo$elia

Flmtare mai. A m Udafi plentele uscab, @rn&ntulcu 3 pumni de T n funddl htr-un a TngrfigmBnt ~i depuneli-l O n lad& uniform cele trei r n m allre Umplefi lada p&n$la 5 cm de gur%. M d .

(Lo belia erin us ,,KristallpalastV)

.
1

MUSCATX ,,GREY

LADY PLYMOUTHn
(Pelargonium graveolens ,Grey Lady Plymouth")

m
MUSCATE-TRANDAFIR

\
-

MQCATA OBISNUITA
(Pelargonium zonale)

IP
i n iulie sau august tiiiafi de pe miqcate llstari slnltogi, de aproximativ 10 cm, pent r u butapi. Cu excepfia celor d o u l frunze superioare, indeplrtafi de pe ei rnugurii, florile gi frunzigul. Pentru Tnrldacinare infigefi b u t a ~ ila i adlincimea de 3-5 cm intr-un arnestec forn propoqie egall din mat Y plmant de flori gi nisip. Umezifi moderat amestecul. Acoperei vasul de tnrnulfire cu folie transparent&, pent r u a Tmpiedica evaprarea. Plasafi vasul intr-un loc luminos, dar nu la soare. De indata ce apar noii 1%' ari, tndepartafi acoperirea.

PLANTE DE BORDUR.~

INTERCALATE

Printre ac&tra amplasag c h i m u q t e obiyurite r o ~ ,

Plantali la mijloc, in fati, ~i pe o laturi a L b i i r n q t e l e pendule rosii, care in scurt timp vor accrperi rnarginea Mi.

Pe lbtarii de 60-90 cm lungime ai m y c a t e l o r pendule (sus) in maioctombrie infloresc flori de culoare albii, rogie, roz sau purpurie. Culoarea albastru-lnchis a lobeliei, inflorind in maioctombrie, contracared nuanfele r q i i dominance.

Soiul de mqcatii ,,Grey Lady Plymouthn (sus) are frunze cu parhm de trandafir gi mend. Mugcata cu frunze crefe eman5 un parhm de liimaie, mugcata mirositoare un parfum de brazi, mugcata piIroasa un parfum de mend, iar mugcata cu miros de l h 9 i e un parhm de Iam2ie gi mere.

M q c a t a obipnuitii (sus) va d e l e c t d in mai-octombrie cu flori de culoare rogie, albH, roz, portocalie, rogu-somon, purpurie sau albastru-levibfid. M y c a t a cu f l o r i m a r i b a n diflora) este preferat5 gi ca plar ta de camern cu inflorire indelungad. Florile de dimensiuni rnari apar P n mai-septembrie.

/I

Plantafi alaturi mu~catele ,Grey Lady Pymouth", de asemenea in fafa. Completafi latura libera ~ispafiul intermediar ru lobdii. Udafi.

P e timp racoros acoperifi lada. lnfigefi araci in sol. Seara intindeli o folie peste plante. Ziua indepartati folia.

6-

Alte sugestii pen tru plan tare


Ansamblul floral dasic alb-rogu este diversificat de verbena violet2 (dreapra).

3 plante de muscat5 penduk


(Pelargonium pelmtum, rasie) ,, 3 plante de petunia (Petunia, albii, roie gi crem) 1 plant5 de verbena (VerbenaJ violet5)

Examinafi regulat plantele Data observafi pe frunze sau flori pelicule cenu~ii sa albe cauzate de fainare, indepirtaji partile contam
Tiiprfi florile trecute pentrl

ca lada de flori s5 arate to1 deauna frumos. Astfel stimulafi cresterea plantelor rnpiedicati aparijia

Sirnetria rnuacatelor este rupta de urzica indianii (stdnga).


1 mugcatii pendulg

(Pelargonium peltatum, rogie) 1 mugcat5 obi~nuitii (Pelargonium zonale, rogie) 2 petunii (Petunia surfinia, alba gi violetz) 1 urzid indianz (Plectranthus hu ticosus)

Lunar, dimineafa devreme


stropifi plantele cu api

Compozifia tradi~onak rqualb-violet este ddtuitZ din plante ce se pot cultiva pe balcon (dreapra).
1 rnqcad obignuid (Pelargonium zonale, rogie) 1 petunie (Petunia surfinia, roz-violaceu) 0 1 himenastema (Hymenostemma paludosA: d b ~ ) 1scevola (Scaevola saligna, violet5)

pentru a le spala de praf, de poluiri $i de noxe care, mai ales In orah se depun pe frunze #i blocheaza orificiile xhimbului de gaze.

O IMP AWMP SRL

Nor parfrmat de flori


Ofera' o imagine ademenitoare florile mkunte de culori diferite,
CONTINUTUL VASULUI
TRANDAFIR CU TULPINA INALTA (Rosa,,The Fairyn)

\
a

k t ?
8

TRANDAFIR SCUND DE STRAT (Rosa ,,Sunflare")

/
&a

TRANDAFIR SCUND

DE STRAT (Rosa ,,Regensberg)

,
L . r

Umeziji bine ghiveciul de lut gi Umpleji ghivedd cu parnWt acoperiti orificiul de scurgere de flori panti la tnSl~tme?a de cu ciobul de ceramic% DepuneJi un 10 cm de guril. Amestecaji @ a &

TRANDAFIRTUFA PITIC (Rosa ,,Orange Juwel")

TRANDAFIR CU

TULPINX INALTX

TRANDAFIRI-TUFA PITICI TRANDAFIRI DE STRAT

Plantati in mijloc trandafirul cu tulplnl Fnaltti. Aveji grija ca Z i stea drept. in locuri cu planta s vant ariciti tulpina trandafirului.

Plantaji trandafirii-tufepWd pe ambele pioi ale vawlui, O n fati, astfel ca lktarii & p a aarna peste rnarginea w u l u i .

Soiul ,,The Fairy" (sus) a fost inirial un viguros trandafi~ acoperitor de sol, Ensa altoit pe tulpin3 inalta este foarte indrligit deoarece ramurile fin at2rnZtoare sunt acoperite toatli vara de buchete de flori Envoalte, roz-deschis.

Soiul ,,Schneekiisschen" (SUS) atinge Ind5imea de 30 cm, florile mzrunte au petale albe cu marginea roz-deschis ~i aldtuiesc buchete. Soiul ,,OrangeJuwel" are flori invoalte, dese, roz-somon si datorita inal5imii de 30 cm poate fi crescut E n ciublir.

Soiul ,,Sunflare" (sus) apaqine categoriei de rrandafiri scunzi datorid indrimii sale de nurnai 40 cm. Florile invoalte, galbene au parhm puternic. Soiul ,,Regensberg" foarte indesat ~i tufos, cu flori stacojii. Are inPljimea de doar 35 c m gi t n f l o q t e abundent toatl w a .

Tranddri-tuf2pitici

Alte sugestii de plan tare


G R ~ I CU N ~ TRANDAFIRI
Trandafirii pot fi asociafi cu arbugti vqnic verzi, pe I2n@ care culoarea acestora pare rnai accentuati. Plantafi trandafiri de culori diferite in vase de b r m i variati gi qezayi plantele una Ibg; cealald (dreapra). 3 trandafiri de culoare rogie, albP si galbens 1 laur cu tulpina inalti 1 cismir
Trandafirii-tufa pitici se dezvolta mai viguros ~i Onflorex mai lndelungat d a d sunt CurSfafi regulat. Taiati buchetele ofilite dea supra primei formafiuni de cinci frunzulife de sub flori.

CO$ CU FLORI
Tranddrii-tuG cu Ikarii a t h i t o r i sunt ideali pentru decorarea cosurilor de flori de pe terase sau balcon (sthga). Pentru acest scop sunt pouivifi gi tranM~rii acoperitori de sol, cu p& p k u t , hd acqtia necesid fiieri regulate.
1 trandafir-tuf5 scund sau un t r a n a r acoperitor de sol ca de exernplu ,Lovely Fairyn

+I

DE~ORATII MXRUNTE
Multi trandafiri pitici au flori r n h n t e de culori vii, *or de asociat. fn irnaginea prezentatz florile crern ale trandafidui scund de strat evidengias nuanp roz a trandafirului-t&a

Cc l '

(dreapm).
1 trandafir de strat cu flori crem 1 trandafir-t& scund rozdeschis 1 trandafir-tuf5 scund rogucarmin
Q IMP ABflMP SRL

Trandafirii crexufi in ghivece, in special in vase de lut, se usca mai repede pe timp de seceta. Verificaji solul regulat ~i la nevoie udafi plantele.

RO-P-CL

.. .

ISBN 9 7 8 -

PLANTE C E SE POT CULTIVA PE BALCON $1 TERASA

GRUPA 3

Multe plan te aromatice in loc restrins

Amfora' cu mirodenii

Din fiecare parte a acestui vas de teracot2 se pot cufegeplan te condim en tare parfuma te.

I.

f r!
' 2

M d t e parfum uri fn acefaji foc


Amfora cu buzunare era destinata' la inceput cultivikii flagilor, dar vasul s-a dovedit a fi excelent Ppentru cultivarea plantelor condimentare cu o mare bogfie de arome.

PLANTARE , - , C C E S O R I ~ -~r de din ceramics cu 9 orificii (buzunare) de flori

CONTINUTUL AMFOREI
ROSMARIN (Rosmarinus oficinali~

LI dteva pietre O Tngfi#mdnt cu degradare lentii


(granule) O mqchi de turba

CIMBRQOR CU PARFUM DE LAM&E ,,SILVER QUEEN"

PLANTE:

O 1 planZa de Sales medicinal


,,Ictarinen

O 1 planti3 de maghiran O 2 plante de ceapi4 (Allium tuberowrn)

CIMBRISOR CU PARPVM DE LAMAIE (Thymus x ciuiodorus)

de xurgere. Amesteca* O 2 plante de cirnbnpr cu parfum pamdntul cu Rgragmant ~i de lamdie primelor deschizaturi.

vasului. Diviza$ balotul r&d&il plantelor prea voluminoase.

: :

1
'

JALQ MEDICINAL " ,,ICTARINEn (Salvia officinalis,Ictarinen)

MAGHIM (Origanurn majoranurn)

cu TULPINA ERECTA

rLllNTE INTkwlEDIARE

PWWTE DE B O R D U ~

,
I

u d t o r , gi plantati tn deschizituri

ceapa (Alliurn tuberaurn) ~i cimbriprul cu parfum de IPrdie.

Rantati in deschizaturile superioare cimbriprul cu parfum de U d i i "Silver Queen" iar In gura vasului rosmarinul. Apasa$ plantele in sol.

I
Frunzele parfumate 8i florile mirunte, comestibile ce infloresc P n mai-iunie ale msmarinului (sus) sunt totodata i aspectuoase. Jalegul medicinal cu frunzele sale ornate de Pete galbene este o planti aspectuoasg, Pmpodobind orice vas cu flori.

Cibrigorul cu par& de l h % e bus) de forms interesand cu frunze mikunte, verde-deschis eman5 un parfim puternic de I h % e . Cimbrigorul cu parfum de I h i i i e ,,Silver Queen" varietatea verde-albui a speciei de bazi este inreresand cu plante verzi.

J
le condlmentare ce se
x i n rnagazinele de
~cultura au deseori mai lea pamantului completati

&pa (AUium ruberosum) bus) acoped aspectuos marginile vasului. Florile sale comestibile apar vara, sunt de culoare alba gi au un miros q o r de usturoi. M%hiranul crqte buiac. Frunzele marunte verde-inchis au un gust dulceag, condimentat, caracteristic.

Alte lugest i pen tru pla


VAS MIC DE MIRODENII
htr-un vas de dimensiuni mici se pot s u p h t e condimentare de budtkrie deosebite. Jalegul, phunjelul gi busuiocul cu parh m de I h I i e form& un ansamblu divers de frunze gi gusturi pentru multe feluri de bucate ( h p t a ) .
1 plant5 de jdeg 6 plante de pluunjel 2 plante de busuioc cu parfiun de h % e
Dezvoltarea corespunzitoare necesiti udare abundenti ~i fertilizare. Pe vrerne calda vasele de cerarnici se usuci repede, astfel plantele trebuie udate zilnic. Adaugati din doui In doua siptamani Ingri@mant lichid in apa de udare.

Plantde cu flairi c o d & gi condimentele g~tii d n w t PB d n (sr%np). A.nmnblul brmar din d y e ~i capam+ se poste & h i la pmpawea &elor. Li se p 0 t r k . s ~ melent cimbriprul j+ul medid* r 1 plant5 de jdq medicinal .laarid w 3 plante de cimbr*r r 3 planre de d f e pieice r 3 plame de tope*

nvestite. Data avefi nevoie e condirnente, taiaji pur Si mplu frunzele sau ramurile. iierea stimuleazi cregerea iitoare a plantelor. Verificaji ulat ca apa de udare sa f i spalat pamantul din vas lantele condimentare s i u f i fost atacate de dsuniori. Nu folositi i n niciun caz

Mats gi fragii sunt g u s M gi aroma& totodatZI &d i o imagine f n u n o d (dreaprd. Fragii suculenfi gi frunzele ondulate, uerde-intens, parfumate ale mentei folosesc la prqmwea de speci&t%fi culinare de varZ deserturi gi ceaiuri 6coritowe.

cB IMP AMMP SRC

PLANTE CE SE POT CULTIVA PE BALCON $1 TERASA

CARTEA

GRUPA 3

12

Ghivecele cu plan te condimentare sun t odoabele frumoase i utile aft, mu&

plan te in ghiveci emanQndarome exotice


I

PLANTARE

Plantele condimentare crescute i n ghivece mari, pe ~hg"' fiunzele fi.umoase, au un gust fi z z n p&m distins. -

.XCESORU

-.

P ghiveci de argila (diametru:


40 cm) cu orificii de scurgere D cioburi de ghiveci D suport D pietrig sau perliti D pimant de flori D plantator Cl scoaw de brad pentu ' ' acoperirea solului
PLANTE

CONTINUTUL GHIVECIULUI
-________I_

I
1 cu cioburi de ghiveci. lqezati
ghiveciul cu 2 de flori plna la c m d@bar dura. Udati pBm&ntul grija.
Umple$i p 2

D 1 r2sad de salvie medicinah pe fundul ghiveciului un drat de D 2 rasaduri de busuioc cca. 5 c m de pietri~ dur sau perliti. D 1 rasad de rnirar . _,. 1;. .F$ Dl rasad de pvarv D 1 rasad de rozrnarin D 4 rasaduri de patrunjel
.+A

cu

PE MARGINE

IN MIlLOC

PLANTE INTERMEDIARE

P&trunjelul(sus) se va planta pe marginea ghiveciului. Soiurile cu h z e drepte sunt mai pa&mate d d t cele cu frunze creje. $ovarval are flori roz-deschis, frunzele eman5 un miros plscut. Este indicat penuu condimentarea h u r i l o r ~i a sosurilor. k r eE n fiecare an.

Rozmarind (sus) este o tufl peren& Frunz.de sale aciculare flori albe sau mov. Se utili.Leazala confin ulei aromat, &uia i se condimentarea pastelor fiinoase. datorea& aroma puternid de M k a d poate q t e chiar ~i 1 mirodenie a planrei. m indyke. Are o idloresen@ Busuiocul are frunze veni galben-venui, for ma^ din flori sau bordo, cu parfum puternic mici. Seminde sale sunr de un ~i foarte p l h r . Ne fndnt5 cu gust mai pregnant d d t fiunzele. ghirlanda sa de flori albe.

! h h h medicin& ( $ a ) are

tiunze d t o a s e verde-cenqiu i

Ghivecele de flori pot lSsa Pete pe rnobila, pe piatra sau pe lernn. Decolorarea este cauzata de condensarea apei sub ghiveci sau suport. Puteji evita acest inconvenient prin utilizarea de picioruge sub suportul ghiveciului. Aceste accesorii utile se gisesc in variate

' 5S%rlltf

'

b marginea
paWmjel$ govarv

A f te sugestii pen tru plan tare


MULTICOLOR $1 COMESTIBIL
Folositi pentru decorarea minigr8dinii he ghivece culorile minunate ale plantelor condimentare. Purpuriul verzii de Bruxelles, comestibile, se impune, de exemplu in aranjarnentul ghiveciului algturat (dreapta).
Ghivecele cu plante condimentare au nevoie de un loc cilduros ~i insorit, pentru ca plantele s i fie gustoase li parfurnate. E important ca plantele s i obtini destula api. Nu lasali pirnantul s i se usuce. Udafi zilnic plantele, iar data este foarte cald, chiar de doui ori pe zi, dimineafa ~i seara. 0 dati pe sAptirnlnis5 fertilizati.

1 dpgjAn2 de van3 de Brwelles 3 risaduri de pztrunjel 1 cap de salatl 2 r%aduri de dbenenele

SALATAIN 1

GHIVECI

Sidifi intr-un vas mare mai multe feluri de condimente frumos mirositoare. Plantele din compozijia alkuratii (srhga), se completeaz5 reciproc. Levan~ica albastra, cu tulping d r e a p ~se , a r m o 4 d cu $ 3 roz de rozmarin.

3 &aduri de lev5n5id 3 &aduri de rozmarin

Mirosul rnultor rnirodenii alungi psduchii de plante. Daci t o t u ~apar, i faceti plantelor un dus.

Din acest ghiveci (dreapta) putem culege tot sezonul, mirodenii pentru salate. Frunzele parhmate gi florile nu nwnai ar%toase,dar gi comestibile, transform5 orice salatti simp15 Pntr-o adevsrati delicatesi.
1 r%ad de panselu~g

1 rksad de pHtrunjel 2 capete de salati? 3 b i b i de snidling 1 rksad de govarv 2 r%aduri de gdbenea


Q IMP ABllMP SRL

PLANTE C ES E POT CULTIVA ,P E BALCON $1 TERASA

,II,

,
1

,
4,

,,

GRUPA 3
11,

1)

Pentru terasi ji balcon


@

Plan te agititoare in vas


I

1
I

I
I

Plantefe @ja'tme $ cdori inense a r a d fome firnos fn vase., cultivate dgmi de plan te scunde de acompaniament.

Alte suges tii pen tru plan tare


SUPORT ODORANT
Plantele agzjztoare cresdnd deasupra florilor anuale multicolore ernan5 un parfurn dulce

I
Puteti Trnpiedica crestera buiacil a plantelor agatifltoare prin reapzarei regulat2 a 18starilor pe suporturi. Culcati IMarii pe barele suportului si fixati-i cu rafie moale.

(dreapra).
1 plant2 de trahelospermun-

(Trachelospermum jasminoides) 3 fluturqi (Cosmos bipinnarus) 2 petunii (Petunia) 2 garoafe (Dianthus chinesis)

TUATX y m
Plant& muale de aremplu mnhet$ia, craw rapid

~~

Pentru stimularea fnfloririi ukeriaare Indeep&rta$i florile clernatisului d n d petalele au d z u t si nu a rlrnas decat centrul alb a 1 florii.

PARFUM $1 CULOARE
Planta~i intr-un vas mic shngele-voinicului anual, care se caf5r5 pe suporturi. Florile anuale plantate sub suport completead in mod fericit ansamblul (dreapta).

krtiliza$ plantele s8pt2rniinal cu TngrZ$irniint lichid diluat fn apa de udat, pentru ca plantele s;S dispun3 de suficiente substante nutritive.

3 plante de slngele-voinicului (Lathyrus odoratus) 3 plante de regina-nop~ii ,,Sanderv (Nicoriana x sanderae) garoafe (Dianthus chinesis)
O IMP ABJIMP SRL

CARTEA

LadZ de flori de primZvar2

GRUPA 3

14

N t e suges tii pen tru plan tare


POTOP DE FLORI
Puteti amenaia un ansamblu floral aspectuos prin asocierea plantelor davoldndu-se tufos, cu flori albastru-aprins, galben sau roz. In compozifia praentatZ (dreapra) f i g u r d plante cu fnflorire indelungatii.
rn 4 plante de lobelia rn 6 plante de nemesia rn 3 $ante de brurnikele anuale
TSiafi regulat florile trecute,

1 pentru ca plantele s i - ~ i

I
PLANTARE ETAJATX
Cultivafl lante de diferite t d f i . n ansamblul din imagine (stg,g;t) se pot veda jos, In fig topor* &, la rnijloc n a r h gdbene fi Pn fimdal lalele ro~ii.

rnenfinl rnult tirnp valoarea decorativa. Taiafi ~i tulpinile crescute excesiv ale panselelor, pentru ca plantele s i rarnina stufoase si s i infloreasca mai bogat.

1
P
Plantele cu bulbi se trec rnai repede ca cele anuale. Transplantali exernplarele cu florile trecute din lada de flori intr-un colt rnai indepartat a 1 gradinii, penB se tru ca acolo frunzele s poati usca. in locurile ramase libere, plantqi flori pertrite anuale. lama, @stra$i lada in locuinta Pntr-un Ioc rece, erit de ger.

rn 11 bulbi de lalm ,,Mme Lefkbre" rn 10 bulbi de narcise rn 6 plante de topoqi .

. L'

a t e neobknuiz deoarece reprezind o tranzi~e de la priiZvar3 spre w-3. Perioada de tnflorire a plantelor anuale d i m lada de flori este primavara, dar ea se p a t e prelungi p h 3 la mijlocul verii.
- a

4 plante de pi&ord-c;crcoguluidG
@ 6 plante

de topom+ rn 1 plant%de marpet5 pitid 1 plantti de ciucupar%


oB IMP WIMP SRL

E 4m :=
& s a := Ern

.4 -

F.3 .8-4
g
m

, m p b 5 E

m2S *

<%

K L '

Z 5 f ~ 2 $ !

2 -8 ; ;. 6

" :n

m u

2a

aaaa
2nn
nnn
n

*~n u03pq p ap aseon~3ad~ apq~opod J uns ~ ~ arrroguj n3 iqpq n3 qauyd

Bij u teriile pnmaver.1


I

- P-.

- - A -

-.

- - --.---

I
1

PLANTARE
.KCESORII:

Avantajuf plantelor cultivate h vas este ci dupi Morire se pot hdep;iita q o r .

I
CONTINUTUL VASULUI
NARCISA
(Narcissus)

o vas rezistent la ger


(diametru: 45 cm, adlncime: cm) - -- . . 15-20 3 pietri~ sau bucifi de ceramic3 3 pamant de flori, nisip 3 turba, fain5 de oase
'LANTE: 3 3 bulbi de lalea 3 3 bulbi de narcisa 2 3 bulbi de zambila 3 5 bulbi de chionodoxa 3 5 bulbi de muscari 3 5 bulbi de $ofran

1
\
.

(Tulipa)

ZAMBIU
(~~cinihus orientalis)

Plantali bulbii de lalele $1 narPerioada adecvati3 de plantare: septembrie. Depunefi T n vas un use la distanfe de 2-3 cm, la addncirnea de 5 an ?nmijlocul strat de pietriz, apoi pamdnt de flori, nisip, turba ~ipufina Rina de Mqii posterioare a varului. oase.

'I

MUSCARI

(Muscari armeniacurn)

T'
SEMI-~NALT SCUND

$OF-"
(Crocus)

~NALT

1
I

in zilele friguroase
amplasati vasul in sera sau intr-alt loc protejat. Acoperiti florile cu un strat de frunze sau muschi.

Zarnbilele plantafi-le imediat in fala celrwlalti bulbi. Wrful hlbilor 5% fie cu plain sub pamdnt.

3
,

Plantali bulbii de chionodoxa cu vdrful in sus, la addncimea de 3-5 cm, alaturi de lalele.

1 .

I Sofranul (sus) nu dep@qte Zambila (sus) se 1c~larc3 Pe tulpinile inalte de chiar tndfimea de 15 cm. Are flori 60 cm ale narcisei (sus) se prin inflorescenye-ciotchine

dezvolta flori de culori intern, crern, portocaliu, galben-caisj 2Ib sau galben-biie.

ajunghd p$n2i la o indpime de 25 cm emanii un parfum dulceag. Se @sgre ?n nuande de alb, albastru, roz pi crem.

aspectuoase purpurii, albastrukvgntid, albe, eventual galbene sau bicolore.

Muscarii, narcisele ~i ~ o f r a n i in al doilea an nu mai infloresc la fel de frumos in vas. De aceea imed

Plantali rnuxarii in fata zamti latelele 'in fa@ bulbilor de chio-

Weaua a t e floarea dasid a p r W m i i ~i se gikqte b mai


mare &dr. Exisd miuri cu bllorire timpusie pi. & & t

Chiornodom se distinge p

Mllsclrii au flori mkmte, albastre sari albe, p&ta Au ?n3ilgimea de 15-25 cm.

flori stelate albasne, cu pete

Acoperiti bulbii cu amestecul pZmlnt. Udafi, acoperifi vasul cu frunze uscate $i amplasati-1 afara. U d a in ~ zilele fara ger.

albe. Crme p W la m a 15 cm.

Alte sugestii pen tru plan tare


GRUP MIXT
Prin gruparea de vase cu plante bulboase de diferite Indfirni gi culori putegi crea buchete vii de flori. fn imagine (dreapta) se pot vedea In fap narciselor lalele ~i rnuscari. timlnile de dupa plantare solul sa fie permanent reavan. Vlrfurile primilor listari apar dupa aproximativ doua luni, cand puteti deja plasa vasul la caldura $i soare In grSdin5 $i puteti uda plantele 'in mod obisnuit.

12 bulbi de muscari 10 bulbi de narcise 4 bulbi de Mele

SXRBATOARE DE V

A ~

fn martie plasagi tntr-un loc d dg i luminos tuberculii plantagi In turbP umeds ai begoniei. DupP ce rkar, uansplanta$-i In vas, iar In mai amplasag-i ah%. Frunzele p i florile In culori intense ale begoniei sunt dmpotrivP aspectuoase (stihga). Begoniile pendente g i cele cu tulpinP erect5 prefed locurile umbroase.
1 tubercul de begonie

MWLU M W L MaJ d m rn de p b t e cu b & , idmh rn


creeiveg fmdsmna o irnpresie

Dupa inflorire fertilizafi din doua in doua saptamlni cu solutie nutritiva, plni la Tngalbenirea frunzelor. Plantele astfel, asimillnd substante nutritive, 'inmagazineaza suficienta energie pentru sezonul urmator. Dupi aceasta nu mai udati. Amplasati vasul intr-un loc racoros $i uscat.

ferm&twre, werneni nard o r ,G&m H m a (dreapta). Penttu ~~ venirii pridverii, plaade bdboase cu flori impresimmas: sunt c$e mai potrivite. m 12 bulbi de narcise ,Golden

Hcarmst"

rUn dram de nostalge

PLANTARE
ACCESORII: CI lad5 de flori (lungirne: 90 crn) C l pamint de flori de calitate D granule de retenlie a apei CI scoarfIi rniirunJit5
PLANTE: C14 plante de nu-m5-uita CI 1 miaandra ,,Allioni" D 1 p&rZilu@ Q 2 plante de stahis "Silver Carpet" 2 rnuscate curgatoare

Umple# cu prlmAnt lada de flori @n5 la jumatate. Amestecati P n sol granule de aistale umezite, pentru ca solul Gi r i m l n l mutt timp mavin.

Plantali h fundal plantele cu tulpina ere& inicsandra .Alibi" la mijlac, iar pe a l e doui laturi plante de nu-mti-dta.

1 1
FUNDAL

"in cauza ud4rjir lada de flwT h i n e foafiehgna. IX&-O la ~ m b ~ I e m @ p w supnmIrS,*dnm&I; &

iodicat 0s ~ ~ h h r n ~ ~ t ~ a % ~

PLANTE INTERMEDIAMI

Afanali ridirina p2lrtilufei$ plantati-oOnclinat,aproape de marginea din fa@ a Ibii.

4 Plantali

cele douZI s t a h i s in f a t i lbii, la dregpta de pSralu@.

P' K.'

',,- - -.

6 - 2

rairrtede plantase, exarni-

1
I

Mugrcata a u g h e r e us), e v o h d prin fnsnzele sale iedera, rnasched marginea likii. Pe Ihtarii atilrnltori infloresc abundent toatii vara flori albe, roz, ro~ii ~i violete.

Nu-d-uita bus) f o r m e d
prin florile sale dbastre, ficoroase h d a l u l . simple sau Pnvoalte formeaz.5 covor vegetal. Stahisul ,,Silver Carpet" este o apari~ie elegant2 datorits lastarilor tPrltori arginriucatifelat.

a 6 W de flori. Gizile
plantelar iis solului. Schimba~i suporturile metalice uzate cu altele mi. Plantati mu~catele curgatoare la margine, astfel 'lncdt s i umple marginea ~i colfurile din fala ale lazii. Mulciji solul cu un strat de aproximativ 2,5 cm de scoaqa maruntit& pentru a evita deshidratarea acestuia. Udati abundent.

Micsandrele ,,AIlionim
cu flori galbene ~i portodii ernan3 prirnzvara ~i vara un parfurn adernenitor discret.

'

, < $

Afte sugestii pen tru plan tare


In pimantul uscat plantele

TREI CULORI
Dedesubtul florilor in culori pale (dreapra) se &qte culoarea I&ii cu flori. Floridor in tonaliGfi de alb, roz g i albastru li se ponivqte bine lemnul cenqiu.

3 m w t e cu flori mari 2 mugcate parfumate 6 azalee de g & d ~ ~ 8 lob& albastru-lndnjs 2 plante de lobularia
(ciucqod)

n
pier. Dac3 lenga lada de flori montafi o instalatie de udarei prin picurare, nu rnai este nevoie de udarea anevoioas3. Orificiile de picurare trebuie situate la distante de 30 crn, astfel se poate asigura o administrare uniform3 cu ap5.

FRUNZE ARGINTII
Leviingica gi cerastium ( s t h e ) atrag privirile ca un magnet. Priveli~tii i se ada* i w p12cut parfum.

1 mugcad parfumat5 .. fndeptirtafi sistematicflorile db3 cu flori mari ofilite ~i frunzele fngalbenite. 3 plante de diascia 0 2 plante de I w b g i d Plantati noi flori in locul celor trecute. 2 plante de cerastium 1 plant3 de iarba-osului 2 plante de nepeta (iarba-mats) ,,3

._

-1

Combinaria floral2 rogu-galben (dreapm) se r e f l d gi I n cdorile Ibii neobignuite de flori. P&t&d florile h ghlvecele de material plastic, compozi~a se poate oridnd rewnfigura.

Flori frumoase, abundente se dezvolB numai in sol c u substante nutritive corespunz3toare. Solutia cea rnai simp13 este sa fnfigeti batoane de fertilizare fn sol, care prin diluare cedea'z3 treptat substanlele nutritive.

"1

Q IMP ABllMP SRL

. ~riidinii minusculii la nivelul ochilor

Co;; suspenda t cu

rflori parfuma
-

te

Fforifeji frunzele colorate ji parfumate ale plan telor revigoreazi simprile ji vi ajut i s i vi refaxaji.

s ti; p ."m 's. j g -5 g


U 'A
44

mi:
a

81 s .2 .S
'-5;

e*,i $ aagg 3 ! 2 g ,y p .g 2 *
3 s>aTl ""1
$9

N t e sugestii pen tru plan tare


PLANTE CONDIMENTARE
Plantele condimentare cultivate in cogul suspendat (dreapta) sunt parhmate ,si gustoase. Amplasafi cogul in apropierea budtzriei, pentru a-1 avea la indem&nPin timp ce giititi. 2 ~lante de cimbrigor cu parfum de 1 planta de jaleg 1 plant5 de rozmarin 1 plant8 de tulbaghia (Tulbaghia violacea) 2 plante de usturoi
Deoarece co~ul suspendat trebuie udat zilnic (in zilele fierbinti chiar de dous ori pe zi), substanfele nutritive vitale se scurg repede din p a d n t . Administrati plantelor din dou3 'ln doui dptamani ingr3ramant lichid pentru a se dezvolta frumos. Pulverizati apa ~i pe frunzele si muschiul de turbi de la marginea coyIui.

:'
!

4
I,

I
COMPOZIVE DE AROME
f n acest cog (shga) conviepiesc
arrnonios plante fnu-o cornpozijie neobignuid. Amalgamd de parfumuri cuprinde de la a r o ma dulcea@ a mentei cu miros de mere piWi la p a r h u l q o r al garoafelor o scalP lar@ 3 ~ l a n t de e garofip de @din1 1 cimbrigor cu parfiun de h % e 1 planti de brumSde anuale 1 plantii de mentii cu parfum

BUCHET ~NFLORITOR
Acest ansamblu (dreapta) ernanl un parfum proasplt, iar culorile sale minunate produc o irnpresie foarte plikud Tiiiaji imediat florile trecute, pentru a stirnula aparitia altora noi. 2 plante de profife de gr%dinP 8 plante de garoafe scunde (Dimthus arenarius) 2 plante de mentii 1 pland de vanilie 1 pland de mu,scatl parfumat5
O IMP ABIIMP SRL
RO-P-02-10010

trecute si indepirtafi lastarii prea lungi, pentru a pastra forma sferica a co~u

ISBN 978-963-86092-4.1

II

PLANTE C ES E POT CULTIVA PE BALCON $1 TERASA

GRUPA 3

Decora tie verde


I

Plan te de sezon de iarni fn vas de lemn

Plan ta~i pen tru iarni, dnd nu avem flori)plan te aspectuoase in vase de lemn.

Plante de sezon de iarna'in vas de lemn

Alte sugestii pen tru plan tare


CASCADX VERDE
ledera frumoaB atarnhnd peste marginile vasului din piatri aduce culoarea verdegn cenudul iernii (dreapta). CumpBrafi neaparat un soi rezistent la ger. Avefi griji ca vasul de piatra si dispun3 de orificii de scurgere, deoarece numai astfel plantela pot ierna bine.

I I
2 plante de chiparos (Chamaecyparislawsoniana ,Elwoodin) 1 planta de pircanta (Pyrcantha ,,Navahou)

osebit de rece protejafi de inghef plantele tinere cu saci de iuta sau folii de izolare. hfigurafi complet vasele $i plantele, fnsi ziua indepirtafi acoperirea.

1
1

p suporturi (ndnga). Atenfie:


bacele sunt toxice!

Asterneti pe sol un strat de material organic, de exemplu scoarfa rnarun$itZi de copac, compost sau frunzis

tn vase tmltrr cornul =at3 minunat pi iarna (dreapta). AspmSul vasului este cornpletat de varza ornamental3 si pamlele de

epirtaji de pe plante si ierburi stratul gros si umed de zapada pentru a evita ruperea acestora.

1 planta de corn (Cornus serkea) 3 plante de van& ornamental2 (Brassica oleraEea) 3 plante de pansele de grading (Viola witfrackiai
O IMP ABJIMP SRL
SBN 97WBMW62-8-1

Alte sugestii pen tru plan tare


CULORILE CURCUBEULUI
Realizari in cop o compozifie muticolori (dreapta). 1 riidicinii de fuxia cu creptere vertical; 1 ridzcinii de panseluti 3 r2dPcini de clopojei albqtri 6 ridiicini de slibinogi in culorile alb ~i roSu 3 rzdicini de verbena ,,Blazen 6 containere de lobelia ,,Cascade mix" 2 ridicini de dentiti
deoarece este e x p din toate parfile curer$ilor de zrer. Din acest motiv este recornandat c vara florile din cog s i i fts udatr zilnic o daa, p timp de canicula chiar de doua ori. Udatul se efectus-d seara $ dimineata, astfel apa nu se va wapora prea repede. SP va evita udatul cu apa In jurul prtinzului, deoarece pic& turlle de api vor funcfiona ca lem'la convergent3 atdgtind

COf GALBEN-AURIU
Se poate realiza o frumoasi compozi~ie floral2 din plante galben-auriu ,si albastru de viorea (sthga).

I I!

lui galben de origine asiatid 3 ridicini de brumirea 3 riisaduri de panselu@ de culoare viorea 3 containere de ieded cu frunze alb-pestrite 5 containere de lobelia cu flori albastre ,,Cambrige Blue" - ' 1 ddicini? de mycat2 lung2 ,; . cu flori albe pi cregtere vertical$ '

PESTRITE
fmpodobiSi cqul cu plante a v b d frunze dense pi colorate (dreapta). G ridicini de fuxie adrnati 6 ridiicini de sllbinogi de gddini (Impatiens Neu-Guinea) 3 riidiicini de nalbii de miitase (Abutilon) cu frunzip pestri~ 3 containere de iederg ,,Saggitifolia" 5 riidgcini de silnic rotund ,,Variegatan (Glechoma hederacea ,,VariegataW)
O IMP ABIIMP SRL

PLANTE CE S E POT CULTIVA PE BALCON $1 TERASX


_ C

-'

Pascadi de flori

Pfante sidite in vas de piatri

Florile ce cresc revksindu-se peste marginea vasului de piatra' ofera' o privelipte pitoreasca'.

PLANTARE
-

. .CCESORII: D vas din piatra sau beton


(aproximativ 60 x 25 crn)

D cioburi de ceramicl Ll p i m i n t de flori

O fngr3pim8nt cu degradare

I O cultivator manual sau


plantator

LANTE: J 1 plant3 de vinerifa

O 1 planta de scevola
O 1 planta de disodia
D2 ~ l a n t e de nierembergia

SCFYOLA
(Scaevola)

TOPORMI
(Viola hederacea)

( & @ & $

i
DISODLA
I

PLANTE PBNDENTE

INTEUEDW

T n rnijloc plantali vineriw, ?n htr-un capaZ al vasului plantag a p fel incdt 52 rljmlna loc penxevola, iar in celilalt captit tru extinderea celorlalte plante. plant@icEirodia.

Vasele de piatr5 sunt foarte


pamant ~i flori sunt ~i mai dificil de deplasat. Punefi vasul pe o bucata de covor vechi, astfel tl putefi trage mai usor la noul siiu loc. I n comerj se gasesc rnici suporturi cu rofi, pe care vasele se pot deplasa mai simplu.

Scwala ) dispune de flori &, xe ~i 1 h m i dm@, de d puyin 1 m.


?nsctombrie.

~&w bogat din mai @a


o

i m i

~&~ tot din ~n &3aKmbrie. Florile

Topoqii au flori m h n t e , p a r h a t e , & culoare albviola. fiflorcsc din mai p a

Vinerip (sw] se prinrr-un fhdf& v&p&d p M la cula brodui. I d o r e s c m $ ~ a p a r ?n i p & gi mai. Crepe ea plant% acapericoarede s o l ,&bor&d m q i d e wului. 0 f i u m d floare d vide&

Ca planti4 i n w a r z i plantali in fundal plantele de iiarambagia, iar tntre ele, In fafa, ,e dou% planta de topoteiii.

l ! & plant& @ din was cu mj@Q ~labIapap&n&&nd@%iw scurge prin orificiile de scurgere.

Pn =ma&*.

Alte sugestiipen tru plan tare


TNO DE FUCSII
Fucsia are soiuri pendente gi erecte deopouivg (dreapta). Bine fertilhe, fnflorek deosebit de bogat. Amplasafi-le P n penurnbd. 2 plante de fucsia erect2 (Fuchsia ,General Monkm gi ,Joy Patmore")

SUCULENTE SPLENDIDE

Uzile cu flori dupi prima tnflorire In rnasi vor ~BpBti repede un aer nelngrijit: flwile se ofilesc, petalele cad. Din acest rnotiv inde pirtati regulat, cel pufin o data pe siptgrn8nB, parfile trecute, vestejite. Nu uita$: prin curifire stirnulafi cea de-a doua inflorire. Fertilizafi plantele siptZrn8nal, in tirno ce le udati.

~icaziil~ln (~edum gurium ,FddagIutn) 1 plant5 de iarbn-gra& ,Weihenstephm Galan (Sedum Bor&rm ,,Weihenstephane &Mn) 1 plant2 de iark-grad caucaaian5 ,Variegatum" (Sedum spurium ,,Variegatumfl)

II
1
1

I lnainte de venirea iernii,


cand o data cu prirnele hghefuri Tnflorirea ia sfaryit, lazile trebuie cur& late. TBiafi parfile vegetale de deasupra solului. Dad sunt sinatoase, pot f i tocate ~i cornpostate. Scoatefi pirnantul si radacinile din vas 5i cornpostafi-le. Curafafi lizile ~i iarna pastrafi-le tntr-un loc protejat.

AMESTEC FESTM'f!

2 plante de gura-leului

galkg ( h tirrhinum majus)


6 2 plante de salvie albastd

(Salvia tgrinacea) 2 plante de godefia tn cdori vii de alb si roz (Godetia grandinom) 2 plante de garoaf5 roz-fnchis (Dianrhus chinensis) 0 1 plant5 de lobelia pitid (Lobelia erinus)
l IMP AMMP SRL

A t e sugestii de plan tare


LADX DE FLORI DE PRIMXVARA
Acest ansarnblu de flori crescute in prealabil trebuie protejat contra inghefului (dreapta). 4 plante de zambila roz 2 plante de zambilH alba (Hyacinth us orien &is) 7 plante de pidupa albg (Bellis perennis) 4 plante de ciubogica-cucului alba 1 plant3 de ciubopica-cucului roz (Primula vulgaris)
ra$ifundu415zii pentru a &$he orifkii de xurgere, pen'tru a ridkinile plantelor s i nu puwezeasci" dupa o u&re mai abunder tP w u o plaaie mai mare.

HRANA PENTRU ALBINE


Compozifia alb-roz-albastru este mult tndriigid de albine (srdnga). 2 plante de salvia albastd ,Porcelainn (Salvia kinacea ,,Porcelainn) 1 pland de salvia albastd (Salvia firinacea) 2 plante de sporul-casei (Ipatiens walleriana) 1 land de verbena ~ e n d u l a

0 data pe saptamana fertilizati florile lazii de balcon cu o solufie nutritiva cu continut de fosfor diluata 'In apa de udat. Udafi florile cel putin o data pe zi. In cazul lazilor dotate cu rezervor de ap5 este suficient sa umplefi cu ap8 rezervorul din trei in trei zile.

'
,
'
1

PARFUM DE v A R ~
Vasele rustice plantate cu flori albe $i roz coloreazii ~i inmiresme& balconul ~i terasa (dreapta). 12 plante de micsandra (Matthiola incana) 4 plante de petunie purpuriuviolet (Petunia grandiflora) 3 plante de g a r o h roz (Dianth us chinesis)

O IMP AB/IMP SRL

a~uyn3ns a ~ u ~n3 l ds q
-L

~\n9iumauiq . ~uodns
A

Plante exotice iubito


1

Sucdentefe suntpfante aspectuoase, cu forme interesante. fngrqirea for a t e e m ' de s i m ~ f i

!I

PLANTARE
0 vas d e ceramica (050 cm) 0 pietre mici si mari

CONTINUTUL VASULUI
IARBA-GRA~~~ ROZALBUI (Sedumalboroseum)

II
Alegeli

CI Lamant de jlori
0 frunzi~ tocat 0 nisip grosier

Plante:

0 1 iarbg-grad roz-albui
01 1 plant3 g r a d CI1 iarba-graa japoneza CI 1 iarba-arad de Csmciatca
amst$

un vas cu adancimea Fm$i un $n~~.o.$ 1 de cel outin 20 cm. Drev%zut cu 2 de nkip, dauA ~&J@ flori $ o pane c b fFund?@ijm?-?&

KALANHOE (Kalanchoci tome-,.

C I 1 echeveria ,,Derenbergn

strat de drenaj de 5 cm.

Umpleti doua treimi din vis.

JARBX-~RAsii JAPONEZA
(Sedumc a u r i c o l a )

TULPINI ERECTE

CQVOR VEGETAL

INTERMEDLARE
rmeaza pui. Taiafi de pe

Udati pamdntul. Plantati iarbagrass rozalbui la mijlocul

posterioare a vasului, iar alanta grad in faJa acesteia, la jreapta.


3arfii

In partea dreapta ~i stfing3 plantali d t e o specie de i a M grasii tlirtlutoare. Preqi solul bine in jurul radacinilor.

Manta grad [ s u s ) crepte aspectuos. Frunzele e n o a s e , v m i au borduri brun-ruginiu. Puneyi-o la iernat in locuin~ri, Intr-un loc lurninos ~i cald. I d a - g r a s i roz-albui cu 1 : 40-50 m are flori alb-venui 9n septernbrie. Soiul ,Medie variegatan are frunze verdegiflbui.

e I a f b a - p 5 de Camdatca (sw) are flori galbene 5i rowte de frunze lucioafe verde-fnchis. fnflorep P n iulie-septernbrie. Iarba-grass japone& Inflorqte P n iunie-iulie. Florile purpurii w dezvoltg deasupn frunzelor albastru-cenqiu cu borduri rogcate. P u n e ~ - o la iernat fn locuin&

Echeveria ,Derenberg" ( s u s ) "y dezvoltri florile portocalii P n aprilie-iunie. Punegi-o la iernat htr-un loc lurninos, la temperaturi cuprinse Intre 5-1 0 "C. Kalanhoe are frunze argintii catifelate ornate de o bordurri brun-ruginiu. Punefi-o la ierna~ tn bcuiny5.

i
'

Majoritatea piantelor sucuente trebuie iernate Mr-un lor Inchls. Cfiteva specii necei i t a racoare: tineti-le b red gau In grains de iarnl ~racoroasa. Amplasaji celelalte plante in locuir@ impreuna Lu plantele de apanament. fntr-un loc cald filurninos.

II

Plantali echeveria Fms@ipImtintul in jurul ~ in partea n din fa@ ~ radkinilor. Acoperiti suprafafa solului cu pietris fin. Amplasati I vasului. iar kalanhoe in partea ;tdn& ram& libera. , ; . vasul tntr-un loc cu soare.
,

-h.w!,mr.

. , .-

Alte sugestii pen tru plan tare


U
A A

VARIETATE FLORA^
Plantele suculente arat5 bine in vase zincate. Kalanhoe rosie, compacts ~i floarea de piatd coloreazi compozi~ia in nuante intense (dreapta).
1 plant2 de iarbl-grass

(Sedum morganian um) 2 plante de floare de piatd (Portulaca grandiflora) 1 pland dewkalanhoe. (Kalanchoe blossfeldiana)

Putregaiul r M k i n i i se poate evita prin udarea plantelor cu a p i statuti la numai zile dupi plantare. Udafi nurnai in perioada d t crqtere. h t r e doui udiri lisafi solul s i s e usuce.

FRUNZE CU DESENE
Printre suculente sunt rnulte plante de forrne neobignuite. h imaginea dsturad ghiveciul esteLlocuit de o sGecur2toare veche (s&ga).
1 plants de pleiospilos (Pleiospilos bolusii) 1 ghiveci cu specii de litops 1 pland de aloe (Aloe brevifolia) 1 pland de echeveria (Echeveria shaviana)

Suculentele necesita pqine ingr-inte. Fertilizafi numai o datZ, la pse siptamini dupi plantare, cu pufine granule de Tngri$1m6nt cu degradare lenti. Dupi aceasta fertilizafi de doui ori pe an, prirnevara $ivara.

GHIVECI CU MIRODENII
fn ghiveciul de mirodenii de dimensiuni rnici se evidenfiazi bine frunzele plantelor suculente (dreapta).

4 plante de urechelniP (Sempervivum) 1 plants de iarbg-gras2 siberians (Sedum pluricaule ,,SachalinV) 1 plant5 de echeveria (Echeveria agavoides)
Q IMP AWIMP SRL
RO-P-02-10033

II

Punefi la iernat echeveria Tntr-un loc lurninos, la ternperatura de aproxirnativ 10 "C. Trnpodobifi locuinfa toati iarna cu kalanhoe ri planti grad.

ISBN 876-

PLANTE C ES E POT CULTIVA P E BALCON $1 TERASX

GRUPA 3

Flori pini la soslrea toamnei

Ladi de flori la urnbri

Cultivhd ffori ce prefer umbra in locurile adecvate, puteji infiumuseja fi

Lada' de flori fa umbra'

GRUPA3

2,

Alte sugestii de plan tare


CULORI PUTERNICE
Plantafi ffiu-o lad8 begonia cu tuberculi cu flori mari 8i begonia curgiltolue. Compozifia din
I

imagine are caracter rustic (dreapra). Flode de culori vii a q privirile toat&vara.
2 fire begonia cu t u b a d cu

I
I
FRUNZE V A U T B
Compozifia din imagine este decoratid datorid M o r de

UdAnd ~i fertilizand plantele regulat vefi dispune de plant longwive. Adaugand substanfe nutritive la apa de udat, veli efectua printr-o sin gilr3 rrli~care arnbele operafii

flori rogi

a 2 fire &qpnia cu tubmdi cxl flori dbe a 1 firlwgonia~oarecu


flori &kne

culori i forme variate (srhga). Plant* crinul de t d fn e n m gi 13q.i iedera s8 s e reverse peste m e n i l e IGi.
1 fir crin de toarnn8 ,,Auream 2 plante de hutuinia

,Variegatan dteva fire de urzid m o a r d 2 fire de ieded cu h z e

patrip

In locuri umbroase plantele pot fi atacate de fainare. Semnele contarninarii sunt aparifia unui strat alb-cenu$u pe frunze, ~i totodata ingalbenirea ~i ofilirea frunzelor. Tiiati frunzele contaminate ~i udaf i plantele doar in orele dirninetii, astfel frunzisul putandu-se usca in tirnpul zile

3 fire hibrizi & spod-msei @prim Neu-Guinea) a 4 fire creasta-cmqului mgie sau p o d e (Wosia mistat% ,Plumosan)
O IMP ABAMP SRL

II

Toarnna adunafi tuberculii begonillor ~i pastrafi-i pana prirnavara In turba, in locuri Tntunecate ~iferite de ger.

PLANTE C E SE POT CULTIVA P E BALCON $1 TERASA

v
I

GRUPA 3

Frum usete ciasica'


n

3 r

"'R " , 1 6 L w F q

-.

Suportul cu flori color at^ decorem" cu o pad cromatici vie vecinitatea intririi.

06 I?-,

'&*I

brd fiY#
.,.,

,,a
-

.'i

PLANTARE
Adernm'p' oaspe/;ii cu vase decddrej pLate perene P de mri, In d o r i d e .
ACCESORII: , . suport elegant de flori O pietri~ +,.'! C i pim$nt de flori CI ingragimlnt granular CI stropitoare O rumegus de scoar$?i
.

CONTINUTUL VASULUI

PLANTE:

0 1 fir de echinacea
1 fire de alstroemeria

GERBERA

/ A

O 1 fire de gerbera O 9 fire de brumirele

-!. ' ,
-

CI 2 fire de lantana ,_ , * - 1 x 'mh-

m -8

-~-k-%

'

aporturile m r i se pot muta greu, de aceea inainte de pbntare punefi vasele F n locul definitiv MU alezali-le pe suport rulant.

pe fundul vasului ~ 6 % cm de pietrii pentru a ac~peri orificiul de scurgere, apoi umpleti vasul cu p?idnt fertilizat.

2 Puneg

PLANTE CU TULPINA

P L A W E INTERMEDIARE
I

PLANTE ATARNXTOARE

m h 2 3
~uportu plantat ~ cu flori frumoase este decorativ t o a t i vara. Dacg alegeji flori cu perioada de inflorire scud, puneji-le i n vas cu ghived cu tot. 'Jmplefi spatiul dintre ghivece cu p i m l n t sau mughi. D u p i ofilire florile pot fi usor hlocuite.

Plantafi mai intai plantelc &ez@i gerhera T n centru ~i Tnalte, alstroemeria li echiumplei partea anteri~ari a nacea, la distanp de 15 cm Tntre vasului EU grupuri de cite trel fire ele, in partea posterioar2 a vasului. de brumarele.

1I

UdaJi plantele abundent. La nevoie umpleli vasul cu pamfint ~imulciti-1cu un strat gros de scoaqi maruntiti. . -

( & & ! L a b @ r a c*we&dmh


s + & En general a r e cuttivatit ca plant5 anuals.

Inflorescenple brumihlelor
albe, roz-somon, rogii $ mov f o r r n d covor tndesat.

rninunad adecvagfj suporturilor suspendata I n f l o w &dent && p&g fn ocrombrie. PuneG planra la iernat P n loc lumix@#l si ficoros (10-12 OC). 77 I

I-

II

JZ
0 '

Pe cele doui margini ale vasului punefi lantana astfel ca 12starii acesteia s a poata atarna lui. .. -. - - <,a.

.is

-.

CARTEA

Suport de flori elegant


I r a
-4

GRUPA3
L.:
T-

25
*

V-VTF

Alte sugestii de plan tare; : ; . ;: ck$!lL .


CULORI DE VAR;~
I

,
'q
"

Compozi9e In nuan~e de galben (dteapta).


1 fir de lipsdnoaie

2 fire de titonia 4 fire de veuicea 4 fire de cr&Fe pitice gi scunde 1 fir de dalie rogie

Plantele crescute in vase de piatr3 sau teracoti se usuca repede, astfel pe vreme calda ~i uscata trebuie udate regulat. h acest scop sunt foarte utile sistemele de udat automate.

Ll-

NUANTE FINE
Plantele roz sunt b a n e decoran vase elegante. tive P Compozi~ia preferii penumbra de sub arbori (srhga).

4 fire de petunia rse


(Petunia multiflora)

4 fire de balsaminri
(Impatiens walleriana)

~uCIREMULT~COL.~~
Vasele inalte sunt ideale pentru plantele athngtoare (dreapta).

1 fir de urzid indianri (Plectranrhus coleoides ,,Marginatus") 2 fire petunia (Petunia grandiflora) 1 fir brahicome (Brachycome iberidifoha) 1 ghiveci de margarete (&ran themum fiutescens) 2 fire mu9cat5 (Pelargoniurn wnale)
Q IMP ABllMP S R L

-: 1
-

Suporturile de fiori plate sunt foarte decorative, ins5 'in ele e prea pufin loc pentru pgmbnt, de aceea pot fi folosite doar pentru plante anuale cu radgcina superficiala. Si in aceste vase solul se usci mai repede decbt in vasele mai adbnci. Pastrafi plantele umede pentru a stimula o 5nflorire bogata ~i indelungati.

*,es.ra~ ad p i ~ ~ ~ o 3 a
n

au inp ~ o 3~JEJOIO n, 1~ ~ i .

q n3

i g a. ~ i y 3 a~uqd uip rj'~l"ua~ . . , *

Alte sugestii de plan tare


Compozi5ia de mai jos este compusii din plante de balcon ce infloresc abundent (dreapta).

3 fire de regina-nopgii Sander de culoare roz (Nicotiana x sanderae) 2 rnugcate rogii (Pelargoniumzonale) 2 fire de lobelia pitid (Lobelia erinus) 2 fire de verbena atkniitoare (Verbena tenera)

fn compozifia bicolorii in fafa reginei-nopgii Sander se deshid flori albastre gi mov (sthga).

3 fire de regina-nopgii Sander de culoare albii (Nicoriana x sanderae) 2 fire de lobelia pitid (Lobelia erinus) i puhlef a~basiru (Ageratum houstonianum) 1 fir de verbenii athitoare

Cultivafi tot timpul anului plante veznic verzi, care in general sunt rezistente la ger, toleread conditiile de viafa urbane ~i pot fi asociate cu plantele crescute pe terasa., fnlocuifi cu plante noi plantele ofilite, astfel putefi admira flori de culori ~i forme variate.

Sporul-casei hibrid atrage atenGa prin abundep sa de flori (dreapta). Plantele ce form& buchete mari prefeA penurnbra, dar pot fi crescure gi P n ghiveci.
12 fire de sporul-casei hibrid de culoare rogie (Impatiens Neu-Guinea) 2 fire de urzid indianz (Plectranrhus coleoides ,,Marginatus")
Q IMP ABIIMP SRL

Florile viiratice plantate $n gghivece coloreaza"pitorescterasa fi colful de odihni din grhfht

PLANTARE Boga'tie floral; in bitaia soarel ui 4 ,


I
I

ACCESORII.

O 1 ghiveci voluminos de
ceramica

CONTINUTUL GHIVECELOR
RUDBECHIA
(Rudbeckia hirra)

-*

O 2 ghivece de ceramicti de
marime medie

CI 1 bol mare de ceramic5


Ci g5leati O pamant de flori universal Cl Pngr5sambnt cu degradare lent3

PLANTE: Cl 2 rudbechia Cl 3 albastrele LI 4 lipscanoaie O2 fluturei

Alegeti vase care se potrivesc cu stilul terasei. Folosifi ghivece confeqionate din acela~i material.

inainte de plantare, hmui* pentru 15-20 de minute gh5vic cek In apa. Amestecali T n pamantul de flori ?ngr&#mantchimic, apoi depune~i-l T n ghivece.

C ~ C I U ~ E ,,CLASSIC"
(Zinnia angusrifolia ,,Classicn)

Cr

----.. noru DE PAIE ,,BIKINI>"


(Helichrysurn bractearurn

i
T n ghiveciul eel mare plantafi 3 plante de aMstrels In spate $ 2 plante de rudbachia in fala.

TULPINI ERECTE

PLANTE SCUNDE

INTERMEDIARE

fn ghivecele Ite marime m e d b plantali r6te 2 plante de tip. sc2inwie $ cate o planGide f b

tumi.

I
Rudbechia (sus) are tulpini erecte puternice, flori galbenauriu cu centrul brun-inchis.
Pe tulpinile drepte ale albhrelelor se dezvolta flori gragioase, albastru-azur, care se potrivesc bine cu florile galben-aprins.

Floarea de pai (sus) are rnulte soiuri. Soiul ,,Bikiniware Endilfirneade 30 cm. Florile sale se usucs foarte bine.
Soiul ,,Classicn a 1 &ciumiXreselor are inalgimea de 25-30 crn pi pe tulpinile sale cresc nenurnzrate flori simple, portocaliu-aprins.

de culoare intensa sunt galbenauriu. Flutureii, flori anuale, sunt frumogi gra~ie combinauei fermedtoare dintre castaniu gi nuange de galben. Florile acoperii aproape complet frunzele pgroase.

: b m kdh I W ~ I ~
ELII ~ I 8~ ~L

? I@mpW~
resati alul T n jurul tulpinilar.

$3 p~Q

~ %paw~ P co Z

maZ:dride mi~&l% & e ~ ~ m - 1f3 3 plante de di~iudresa.

Pfante iubitoare de fumina' In vas

Alte sugestii pen tru plan tare CULORI R~~COROASE 7 ~NGRIJIRF


Florile anuale albastre, de culoarea IevkGcii $i purpurii se pot aranja de rninune $i intr-un vas simplu (dreapra).

6 plante de verben5 (Verbena) 6 plante de verbens pendent5 (Verbena renera) 2 plante de salvie albastra (Salvia hrinacea)

Sprijiniti plantele cu inflorescenp grea, de exemplu floarea-soarelui sau rudbeckia. Fixafi-le de tutori din plastic sau bambus lax, cu rafie sau cu un alt material de legat.

Acest ansamblu galben-portocaliu buiac, dar sirnplu de Pngrijit, inflorqte toad vara (sr;inga).
2 plante de floarea-soarelui

3
Cur5jind plantele ~iindepartsnd florile trecute sistematic stimulafi formarea bobocilor noi. Multe flori ca anuale se pot folosi $i e poate evita flori tiiate. S formarea petelor de apa sub ghivece daci punefi sub ele farfurii-suport. Astfel, R d n d economie de spa, plantele se pot uda mai putin. Dupa o o r i virsafi apa acurnulata in suporturi.

(Helianthus ann us) I plant5 de criiiiife (Tagetes erecta) 2 plante de lobularia (Lobularia maritima) 2 plante de sanvitalia (Sanvitalia procum bens)

Plantele iubitoare de luminii pot 6 plantate gi fn la& Futefi aldtui o compozifie aspectuoasz din Murite flori anuale (dreapral.

2 plante de salvie albastrz (Salvia hinacea) 8 plante de drcium?irese (Zinnia elegans) 6 plante de brurnhle (Phlox dnunmondii) 2 plante de Timofda (ThymophyUa rendoba)
Q IMP ABflMP SRL

IPLAMTE C ES E POT CULTIVA PE BALCON 51 TERASA


--

".I

GRUPA 3

Pen tru zilele fierbin ti

Vas de lemn f . culori reci

Compozijiia in cdorile albastru, roz ji mov are efecr racoritor in zilele foarte calde,

pObfiflefi compozi@ nparte fi grapoase p h tiad Pn ciubiir flori m-z;


!

Elegant2 in c u h i reci
I

--

PLANTARE

femecitoare, i n cdori pu ternice,

CONTINUTUL VASULUI

3 &-5-.
i

% % ? f
CIOCmBERZE] (Geranium cinereurn,
I

O pamtant de flori Os c m da copac tocatS C31 IngrZgSmant cu dmompunerelantit


PCEINTE: O 2 fire de s & l k i & L I Z fire de cildaru@ O 1 fir de ciocul-berzei

1 AEegM

un uubar mare, d planteta. 1rncap&toate

ciubi%rul cu p&mW & prtea s u p e r i o a a a vasului.

Vops&i

1 fir de n e w Dtfirdevwbna

partea ext-arioaril cu voprea spedalii, durabilh pentru Imn.

I I
VERBENA (Verbena)

NEPETA

(Nepeta racemosa)

PLANTE CU TULPINA

CiubiSrele mari sunt foarte grele d a d sunt umplute cu @m$nt. Plantafi T n vase doar cand acestea sunt agerate T n lacul lor definitiv sau ag?zali-le pe suport cu roti, p m ~ auputea fi mutate la nevoie.

1 I -

rn

DREAPTA

In centru plantafi doua U Plantad c i w l - b e d #i napeta we, iar in spatele acestora de o parte ~i alta a d d i r u sp&!hcioasa. Daca este necesar gelor. Tasati @mtintul 'in jurul afanafi q o r balotul radhcinii. plantelor.

Florile fn forma de clopot ale

d&u# ( s u s ) c ~ s in c maiiunie t n d r f d adpinilor h a t e de 40-60 un, deasupra rozetelor formate din frunze
verde-albhtrui. Se gkesc diferite combina@ de culori p r a m albastru-alb, ropugalben sau roz-alb.

Frunzele argintii, pbloase ale spdkioasei (sus) asigurii un hndal neutru florilor de culori intense.

:armecul nepetei (sus) este asiaurat de florile albastru" lavandg pi frunzele arornate verde-cenqiu ale frunzelor. Pe lktarii de 30-50 rn lungime ale verbenei infloresc t oa f l o ed o , purpurii, albastre sau mov.

I
I

Ciocul-benei este planta grsdinilor alpine care, datorits davoltarii athnstoare ce f o r m e d covor, poate fi plantat5 pi fn c i u b .

L P
I

Pentru esigurat-ea scurgerii apei pi a aerisirii, nu p u n q i ciubarul de lemn direct pe pSm$nt, ci a~ezali-l pe fi de lemn sau caramizi

I
Plantafi verbena strans de partea din fa@ a vasului, ca ~astarii s a poata attirna din ciubar. phstrarea umidita$i solului mulciti cu scoarfa de copac maruntiti.

Udafi plantele abundent ca pamdntul sh se depunh. Pentru

V a s de lemn in culori reci

GRUPA 3

Alte sugestii de plan tare


CULORI CE SE ARMONIZEAZA;
Amenajati un bol decorativ din flori Tn nuante de albastru, purpuriu, roz ~i albastru-lavanda (dreapta). Micsandrele cu parfumul lor fin asigura fundalul florilor minunate de cineraria. rentru pastrarea um~a~tZfii uniforme a solului ~i asigurarea dezvoltarii corespunzstoare a plantelor, udav regulat. Folositi o stropitoare cu rozet: pentru evitarea udiirii exagerate a solului. Udafi seara f:rl a stropi frunzele, astfel evitaji arderea frunzelor gi rsspfindirea bolilor.

a 3 fire de cineraria
(Senecio cruentus)

a 3 fire de micsandra
(Matthiola incana)

VRAJAPLORALA
rative gi din Gante chltivate in ghivece diferite (stanga).

I Puteti amenaia com~ozitiidecoa 1 fir de sp:l:cioasii


(Senecio bicolor)

a 3 fire de jale~ de camp


(Salvia nemorosa)

a 1 fir de ciocul-berzei
(Geranium dalmaticum)

a 3 fire de verbena
(Verbena)

VECHI, DAR PROASPAT


Transformati lada veche de flori intr-o grading proaspats de varl (dreapta).

Fertilizaji regulat. Folosind Tngrwrnfint cu dexompunere lent:, care asiguri uniform gi timp indelungat substanfele nutritive necesare solului, nu va trebui s i fertilizati foarte des. Pndepgrtafi florile ofilite stimuland astfel dezvoltarea noilor boboci.

a 2 fire de brahicome albastra


(Brachycome miltifida)

a 1 fir de salvie albastra


(Salvia farinacea) 1 fir de iedera caucazian: (Hedera colchica) a 2 fire de verbena (Verbena) a 2 fire de spalacioasa (Senecio bicolor)
O IMP ABllMP SRL

PLANTE C E SE POT CULTIVA PE BALCON $1 TERASA

GRUPA 3

Solutii bizare
I

Plante sridite in trunchi de copac

trundu' de copac cu i.--nul scobit j;i m care cresc flori reprezinti un ornament
9

I
1

decorativ neobijnuit.

Tmctu'ul de copac cu miezul scobit va deveni a t r a ' a este plantat cu flori decorative de vari.
CONTINUTUL TRUNCHIULUI

gragra& da&

I-

Bh
ABUTILON (Abutilon)

LIPS~OAIE ,,MOONBEAMn (Coreopsis verticillata

ACCESORII: O trunchi de copac I O ciocan dalta O pamant de flori O ingrdgdrnant granular cu descornpunere lent5 O stropitoare

PIANTE:

'

O 1 fir de abutilon
Cl 1 fir de lipscinoaie

0 1 fir de stelufd

TOPORA$I (Viola cornura)

O 1 fir de urzicd galbend


Cl 3 fire de t o p o r a ~ i

partea interioarl a Umpkti azlnchiul cu p&rn%mt imnchiului cu ajutorul ciocanude flori amesteeat cu un pumn a dallii. Asigurati xurgerea de ingra$imant granular cu lui $i apei. descompunere lenta.

1 Mtadg

uRzIcii GALBENA

(Lamlastrum ' galeobdolon)

STEL~A

(Aster dumosus)

PLANTE CU TULPINA DW&

PMTE AT~NXTOARE P M T E INTERBdEDW

La Tnceput puneli plantele inalte cu tulpina dreapta: abutilon tn fundalul vasului, in mijloc. Tasali solul in jurul plantei.

Langa abutilon plantali lips c h a i e . Puneli stelufa in partea opusa in a S a fel ca aceasta sa poati creste peste marginea vasului.

vam Florile dbe, gabae, p o d i i + q i i ise d d d Pntre fiunzele a d k I a t e , verdedeschis.


t&

SQiup (sus) atinge fdlfimea de 20-50 an,are flori albe, ra, rqii #i albastre
,si ?nfloqte abundent din august p h d f n octombrie.

&@dite, lnfloresc Indelunga,~ $ reprezindi o t q %


veselP toat5 v m . Pot fi h&iG In culori variate,
speciile monocolore pot fi albe sau mov, f n d e x i d ~i variets~i bicolore sau chiar tricolore.

"
cm

Putefi fabrica un vas decorativ pentru flori dintr-o poqiune corespunzdtoare a unui trunchi gros de copac. Fixafi pe partea de jos a trunchiului plasi de sarmd ii umplefi trunchiul cu ,,amant. Puneli pietre sau bucdti de lemn sub trunchi 3entru a asigura scurgerea ~ p e i Plantali . T n vas flori :olorate anuale sau perene.

I/

II
e in fala, ?nmijloc plantali urzici

) gdbeni aproape de margine,


astfel ca lujerii sa poata atarna pe ~eretii trunchiului.

h gdbed are lujeri

Umpleji golurile dintre plante cu mporagi. TasaJi solul, apoi udati abundent.

lungi, at%miitori. Florile galbene q a r pe I * i i drepfi

ei mai-funie.
-

CARTEA

P h t e szdite fn trunchi de copac

F?
P

GRUPA3

31

i
1
I

H t e sugestii de plan tare


DOUA
NIVELURI
Datorita microorganismelor din sol ~i rhdicinii plantelor, cu tirnpul trunchiul de copac poate putrezi ~i 'lgi va pierde stabilitatea. Astfel, Tnaintea fiecarei plantlri verificaji regulat partea interioara a trunchiului ca acesta s i nu porfiunile intefie putred ~i rioare sti nu-i fie moi.

fn ramurile laterale scobite ale trunchiului plantapi plante cu flori si frunze de forme diferite 1
I

5 fire de nolana
(Nolana napiformis)

3 fire de n&turei
(Gomphrena globosa) 1 fir de ciucqoarg purpurie (Lobularia maritima) 1 fir de iederg (Hedera helix)

I
SUPOWT IDEAL'

Trunchi de copac cu kri@ 6 ieded care prefer2 umbra. Florile colorate ale cercelqului hveselesc wmpozi$a (st&&.
1 fir de cercelq (Fuchsia) a 1 fir de ferigZ
Scoarp groasa ~i fibrele viguroase izoleazti Trnpotriva gerului, astfel unele plante perene pot ierna T n tunchiul de copac. Plantele sensibile la ger, precurn abutilonul, toarnna trebuie transplantate T n vase ~i puse la iernat in casa, T n locuri lurninoase. Scoateti $i cornpostati florile anuale.

7.

(Polysrichum s e t i k m ) a 2 fire de glecoma (Glechoma hederacea) 1 fir de iededi ,,Ingobertn (Hedera h& ,Ineobert") "
"

Buturugile bZ&e pot fi folosite GI supon ideal penuu boluri sau ciubere mari (dreap- : ta). In compozitia din imagine .sunt plantate urechelnifl pur- ' purie gi ochii-,soricelului cu flo&:'

albe.
11

4 fire de ochii pricelului


(Saxltiaga panicdata)

5 fire de urechelnip
.Purpurriesen (Sempe~~vum ,Purpurriesen)
8 IMP AB/IMP SRL

mSTqs $pm as 14 3wpun'C@ alh~om a3 " s pJ ap a p ~ " p!os :anozpoprj pmqa

.!JO~$IJ~ !!mq PVAE p u n n 3 l m a 10s !nun !pppuq!q

pump~ar alsa 10s ISWV .!!uIau


apqw!Ts

7p u a ~ s a~sa !~~
md&q

! 9 a m @ n m ~ a apnurar s ax (sns) uuaI.puar3 uon auorps" a r e *

.ewe! ap !nlnsneda~ ~ n d u? w alalueld ~ !iez!(!g -la4 nu !t JeJ ala~ueld !jepn .aseo3aunlui nes aseou!wnl 'aseoJo3eJ !JnJo( u i 'ese3 ui IeuJa! el und as alale3Snyy .aleledas '!Jew !ew a)an!y 6 u! !!2e$nq !$eluelda~ !S e!lo$ !ieuedapug '!Je$sg !!ou ~ede p u n .gua~edsue~$ ago$ n3 alasan!y6 !iyado3e !5 !aJawe> elnle~ad - u a l el 'gses u! 'sou!wnl:,ol un-J$u? alasen !iezatv y n p -esy n ~ l u a d 10s n : , a3an!y6 u i !!te~nq !ie$ueld !5 aJeo!J -a$u! alazuny !ieuedapul .w:, 01 .xoJde ap !Lgnq

( U u a y u a ~ UOA 3 auqtpSu

wmeqad wn!uoBnp J) uNiM3NiM3 NOA mQH3SU

II

'xiapAw03 $uptw$p~Gwap uwnd .w 1 ap lejp un-lgu! m m p p s & m e .ade ' ~ ~ W U I in1ap alnue~6 !n[nsen inpun4 ad ~ ~ u P ! W W ~ e p % m s ~ '!loll !Wind ap ~I!ZPI !i&a~n3 nl mwfi!$W~O~V .!ew : ~ u t ~. p e. Ip *
-

mr-q * , .

aJma96~1.13 gW3nu aP a ! & Z C1 ~oll~w4" ~4aP aP J!J 1 13 "aYlQMlaqHs" a!ed ap a~eol$ ap J!J r *l=Px'lm ap JU 1C %1?013&l!?~ ap J!4 1 C

4.LNV-k
W P ~ J ~ xaldw3 & U ~ W @ Q J ~ 0 U~

-r-%

~lmd
aw!fjunl

PJ ap !zJ"2~'"!~W C q!Gre ap alnue~6 t 08 J P !JO& Wl C :llMQs33,3,b

3NVlNVlc

CARTEA

Compozifierosie-ar~in tie

GRUPA3

32

Alte sugestii de plan tare


C o g CU FLORI
Plantele rqii gi argintii arad frumos In locuri umbroase (dreapta). 2 fire sporul-casei roau (Impatiens wderiana) 2 fire begonia (Begonia semperflorens) 3 fire u n i d - m o d rogie (Lamium maculaturn ,Bacon Silver") 3 fire de ieded cu frunze db-pesttit (Hedera helix ,,Glacier")

~NGRIJIRE

Mu~catele sunt foarte recunoscatoareingrijirii corespunzhtoare. Rupefi regulat florile ofilite de la baza tijei florale. Chiar ~i soiurile ce se autocuraJ5, cu flori marunte, sunt mai decorative daca le Tndepartafi.piflile ofilite.

8,

,888

I
FLORI CARE ADO^ 7 LUMINA
I ,

Bucurad-d de ultimde zile i%d inghej s&d pe balcon sau terasii dzturi de compozifia de culori frumoase de toamn?i (shga). 2 fire de Cdocefalus (Calocephalus brownii) 2 fire de sp?ilgcioad (Senecl'o bicolor ,,DiamantW ,Silverdust") 2,fire de v d ornamentalii :sic~ olemca)

Toatii vara pu* axne '.v poziGa rogu-argineiu, plantaxil in c i u b ~qezad , fntr-un IOC 1ferit de v h t , expus la soare (dreapta). 2 fire pelin cu frunzig ar '--' (Arremisia) 4 fire gura-leului (Anrirrhin urn majus) 2 fire garofife rqii (Dianrh1.c plumarius ,Davidn)

'-a ./k

Frunzele argintii devin verzi datorita fertilizarii exagerate cu substanle nutritive. Plantelor prezentate adaugafi-le la 10-14 zile fngr3~grnhnt lichid, cu continut de fosfor ce stimulaza Tnflorirea, iar pentru frhnarea dezvoltarii frunziyului, cu continut redus de azot.

Q IMP W M P SRL

PLANTE C ES E POT CVLTIVA PE BALCON 51 TERASA

"

"I

GRUPA

IJentru cef cu gustun raffnate

Plan te condimentare in vas de lemn

Prin tre plan tele cultivate pe terasa', compozijia in cdori sclipitoare ji cu aroma' pican ta'produce un efect surpriniitor.

CUtLI

GRUPA 3

33

Alte sugestii pen tru plan tare


SALATE
Amestecul de d a t e cu iz condimentat este aspectuos gi gustos. Dupg recoltare, phntafi o ald combina$e de plante (dreapra).
-.

~NGRIJIRE .-

21 ~lante de cicoare (Cicohoriumintybusvar. ~liosunl) 2 plante de papadie (Tmacum oficinde) Iiiptud (Lactuca sau'va var. . . crjspa) eruca (Eruca sativa)

Pentru ca vasul plantat c , condimente sh vZ aprovizioneze tirnp de siptarnani in sir cu frunze ~i fructe gustoase, fertilizati o data pe lung cu solutie nutritiv.5 (jumitate de dozi). in urma fertilizirii excesive plantele sunt atacate rnai usor de boli ~i diunitori, iar gustul lor se estompeazi.

MIC RAI AL CQNDIMENTELOR


Amplasaji i n apropierea ~ idei la budtikie vasul cu plante condimentare aromate (st$nga). 1 planti de pkrunjel penrru f r u n d (Petroselinurn crispum) 1 pland de g o v h (Origanun: J4.e) 1 planti de cimbrigor (Thymus vulpis) 1 planti de m+ran (Majorana horrensis)

I
I

f n aceasd lad5 de lemn sunt


plantate rozmarin, cicoare gi usturoi. Iedera asi@ cadrul de cdoare ver& (dreapta). 2 plante de usturoi (RLEum.sa r i m ) 6 plante de ceapl vhgtg timpurie (Allium cepa) 1 pland de rownarin (Rosrnarinusofficinalis) 3 plante de cicoare (Cichorium intybus var. fbliosum) 2 plante de iederii (Hedera helix)
Q IMP AWlMP SRL

Remltati ststernatic frunzele coriandrului, a cepei perene ~i a cepei chinezegi. Prin Gieri succesiw asigurali cregerea noilor I5stari verzi, proaspqi $i fragezi, ca plantele SZI r i m h i compack $i SZInatoase,totodata evitati Tnfloririle nedorite.

PLANTE C ES E POT CULTIVP P E BALCON $1 T E R A S ~


-

hori rojii, galbene ji albastre

Culori de fond r"n tr-un vas

'~pz~ e!ueze% 3 ) ap axy (snp4ydoh snrpm;~) !!#or alyo& ap ary 2


S"?J

(unpywu = . w O Z ? )F q a

pn!d e ~ q 0J P 1 a qE :FfejUYP T 7

.uoqeq ap ajueld nes ! ~ o n y~juad juewefg~6ui jepn ap ede u?!iaund leugwgjd~s !ode 'gn!yJjnu a!tnlos !ie6ngpe alejueld gdnp !ugwgj -dys g p e l 'gde gjlnw !eu gysa3au jyje ns 2ue!Jnxn !ew gyonzap as alajuelc $e>n3 '&elnbac depf

I , , ,
'I 1 I

-wax enyjodwl a ! j x i o ~ d eln6!se gpojau glrea3y .ahnJ ap a6!llg3 n , !!zq eau!6lew ap mexy Je!z ap a!S.rgy n3 alajueld !i!~ado3y .!$!he ap al!lnpespl de!aw~d a~ejueld gdnp ap al!z alaw!~d ul

'

PLANTE CE S E POT CULTIVA PE BALCON $1 TERASA

A \

GRUPA 3

fn douii Iiii puse una intr-dta sepotier~aplmaecu6d6i ce fnfforesc prima'vara.

1tlS dWIMV d N I 6

(ZUE.~~OJU.!AX

a l m d ap s q d p
( V ~ P EPVJd) mpt~-wfioq0!3 ap ~;lueld I

-e!lo$le~gdeau !ievgdapuj 'y~orul dw!p ad sale !ew Jep '!al!z ~ndlu!$ u b 'JOl!JOl$ ea~adnJ lagse pugqna 'epel uj aldyuuj snqweq ap aiaq

' ( & u p s ) alpasad awposa prre~d n : , m a!5~odur~

'ale1 -au!w an!qJlnu !!inlos lepn ap ede u?!lenl!p 'qJesgJ ne !!qlnq a3 edna .ugAeaJ tueqsuo, lnlos ! i a u ! i u a ~ ad ap perq ap al!rnureJ evgdapul !Iajnd g~eneur!~d ap aple:, !ew alal!z u

- -

- Aroma' din regiunile suace


,
WJr
.-,-I: I

1:-

, , c , -

, f l , ,

, 6

-,,

aroma' caracteristica'preparatelor meditemaae.

nLCESORII: Q coz impletit (0 70-80 cm) Q vas din material plastic

O r l d l c i n l de dafin
O r l d i c i n l de patrunjel

I1
'
'

perjoacie de plantwr~: mi.Pe

I
UmplM vasul cu amestec de nisip ~i pZim%ntp6na la 3 cm de gura vasului. Apzati plantele in vas.

fundul vasului din m,aterial plastic efectuatj un orificiu de scurgere a apei, peste care agezali un ciob de figll.

Cu o or- ..Ante de plantare udafi piantele. Dafnul s e va planta ?ncentrul vasului. Presafi bine solul la radscina plantelor.

n spate, la stinga de dafin, plantaji phtrunjeluldo frunra, iar la dreapta salvia medim& (distanja intre rsdticini: 30 cm);

4'

7,

. .y..(

8 Dafinul

este un arblwL nic verde. Exemplarele mai b l t d n e tnfloresc h mai, apoi dezvol~ fructele tip b a d

., Florile ~ o v M u (.us) i di culoare roz infloresc in i u l i i septembrie. h t a r i i depQ~.\c rapid marginea cogului, dc

(JUJ), ue violet, infloresc in die. Soiul ,,Icatrinen are u n gust q o r condimentat p i frunze dtoase, aspr5. P2trunjelul de h m e are frunze cu suprafafa nete&, aroma lor este mult mai
LC J.LIVIE;I

.u exceptia pItrunjelului ae .runze, toate plantele din cossunt plante perene. Dacl aji folosit tot pltrunjelul, i n locul rlmas liber puteli planta busuioc din rlsad. Din acest motiv, tineti cdteva zile coy1 intrun loc umbros, pentru ca llstarii busuiocului obfinut i~ lleascl. Din
t
.+ime..:

+.=+

. .

d doza prescnsa.

Plantele tiratoare se vor planta &eza$ co$ulintr-un loc insorit ~i udafi cu grije plantele. in in fafe: la stinga p%4rful, iar la lreapta rozmarinul. Plantafi primele zile umbrifi pufin co5ul. mbele plante pufin ot

L-.

-=Ax:-.

* , .

--,

a unui c

CARTEA

Cos condimentar mediteranean

GRUPA3

38

Afte sugestii pen tru plan tare


LKMAIOARA (CIMBRISOR)
DE TREI FELURI
Data sunt adepfii preparatelor mediteraneene, cultivafi neaparat limlioari (dreapta) in locuri insorite pe balcon, terasi sau in gradina.
1 radacina de lamlioarl (Thymus villosus) a 1 radacina de cimbru cu aroma de lamdie (Thymus x citriodorus ,,Silver Queen 3 1 radacina lamlioarl de gradins (Thymus vulgaris)

fn locurlie lnsorlre, lngrijite


corespunzitor, din plantelc condimentare ale cogului putefi obtine mulfi Iistari. De fiecare data taiafi Ins5 numai djiva listari. Este de preferat culegerea superioare a lastarilor, pentru c i astfel plantele se dezvolti mai stufos. De pe plantele bine dezvoltatc putefi recolta mai mulfi lastari pe care ti putem congela sau usca.

IARBX $1 CONDIMENTE
Meiul plantat ca fundal, spre toamna se coloreazi In ro~u-purpuriu (stlnga).
1 r i d l c i n i de mei (Panicum virgatum) a 1 r5dicini de patrunjel (Petroselinum crispum) a 1 radgcini de ~ o v l r f (Origanum vulgare) a 1 radacina de rozmarin t l r l t o (Rosmarinus officinalis , , Repanda")

CONDIMENTE IN GHIVECI
Plantele condimentare, cresclnd in forme variate, sunt ar5toase Impreuna (dreapta).
1 ridacing de rozmarin t l r l t o r (Rosmarinus officinalis , , Repanda ") 1 radScin5 de salvie medicinal5 cu frunze de culoare rosie (Salvia officinalis , , Purpurascens") 1 radicina de maghiran (Origanum majorana) a 1 radacina de ceapa chinezeasca (Allium tuberosum)
O IMP ABllMP SRL

___ plante . _ condimentare necesitl condlfii speclale de mdiu. Din mai p l n i in octombrie tineti co~ul In locuri insorite calde, iar pentru iernat duceti-l T n locuinfi, fntr-un loc rlcoros ~i luminos la o temperatura de 10-15C. T n astfel de condifii udafi plantele mai moderat. Solul nu trebuie sa fie permanent umed dar nu-l lisati nici sa se usuce in totalitate.

PLANTE C E SE POT CULTIVA PF BALCON $1 TERASA

GRI I D A

Vara j i toamna sunt cele mai frumoase


./

r-rburi ornamen tale fn ghiveci

.'
I

-- . fn efectuf de ex;beranf~ fi natuiaeje a! acestui ansamblu de plan te rolul principa. $1 este dejinut de diferitele specii de iarbi. . 4
#

Frum usete sdbatici


I

Compozi$a a1ca"tuid.i din pfante cu iron' p i specii de iarba' h&ti ochii pe bafconp i terasa' deopotrivii.

9CCESORII: 2 cioburi de ceramic5 sau

CONTINUTUL VASULUI .
"

CI 1 ghiveci de ceramica
(0 40 cm) LI 1 ghiveci de cerarnica (025 cm)

a?.--

CI @mint de flori
P ingrwmint complex granulat
PLANTE: P 1 planta de peniseium

mijlocul lui mai. In Urnple$ivasele cu pimlnt, 1 fundul vasului amenajafi un 2 lisand un spafiu liber de strat de drenaj de c m din margini. Amestecafi solul
Plantare:

7,5 CP

2.5-5

sub

In

LANTANA

(Lantana camara)

3
(Agerarum housronianum)

de c o a d a ~ ~ ~ n c e - ciohuri de ceramicl sau cocotaa$e de argili. lului 1 3 plante de pdulgt 1 1 plant3 de splinujI 3 2 plante de lantana 2 2 plante de colilie

fiecsrui ghiveci a t e o mlnide Tngr8$imlntgranular.

COLILIE (Sripapennara)

PLANTE ~NALTE

Planta$ peniseturn in ghiveciul Plantafi coadagaricelului C n mijlocul vawlui mijlociu ~i cel mai mic. RBsfirafi-i e n rldacinile $1 presafi solul, dupa ce pufulcfli la marginile acestuia p tru ca mai tarziu s2i poatS deborda I-aji depus Tn vas. vasul.

I r l Q 0s ~ f n w ~ apar Pn iulie-septembrie. Planta p e viguroad ~ ~poate c r e p p%nala fndfimea de 80 un.


(sus)

fhdqaricelului fnflorqte en imieaqwt. Planta per& tMb$made 30-80 cm


slFen-mghiWL

Pe adpinile gra@aee de (sus) apar Pn mai-iunie inflorescenv-spic alungindu-se p W la 20 cm. Mhunchiurile de fiunze verde-cenqiu ~iinflorescen~elespic roz ale penktumului hpodobesc g&ha f n augustoctombrie. La noi peniseturn

40 cm ale

~~

IWidqii (sus) au flori albasuu-intens ce apar din i u k p&n& la primele fnghepri. fn vas plantaji soiuri scunde (de cel mult 30 cm). Lantana, cu.florile sale fn tonalidri d d e de galben, portodiu ~i rqu, se i n t q r d bine ?n ansamblu. fnflorqte P n mai-ocrombrie.
0

mente mobile, pe care ciuberele se pot deplasa reped ~i usor.

SBdifitn centrul vaurlui cel mai mare Minufa.Pe cele d o a laturi, aproap de margini, plant$i llavtana.

Plantali cdlilia api&ape;mde . ' 6splinuM,nrpanivmrpate~ acesteia. Comple~li p3m@ntk!i vaselor $i udaji abundef~tplaWIle, .

.-

--

..-..-A.

A I L

.a$nu!u p u p alsad nou u!p !iepn '$exn aueo4 a$sa lnlos p e a .an!yl$nu aiue~s -qns $epn ap ede u?lie6 -ngpe !ugupxdps pnop u? gnop u!p Je! '3!ul!z alueld ap lnlquesue !iepn yde g$lnu !ew pqsa3au ala~ueld $g$e n3 'al!JnqJa! 3sa~3 !Jew

!ew $unr ala~ueld lp n:

U I a1e1m1d aro[or,ynm a p o v n3 15 nrluar, U J mpnr nr, % p a au!%ur! o p a j o !JOE ap e p g

XLVMfldWd BLW'Id

a m mid na uad . ii~sa3ns .

a~w

J uns

(nldmis3sasa/i~Buj ., as :regni3 ap
n .

PLANTARE

Frumusetea compo&$eiprezentate se datoreazi noitijiibrmelor, culorifor, : p h u r i f o r gi aromelor.

C1 vas de lut fn forma de amfora


cu 12 orificii (0 60 cm)

COMJOZI'JIA
7
-

AMFOREI.

CI cioburi de ceramica CI plantator CI pamant de flori universal CI compost


PLANTE: C14 fire menta verde C1 4 fire
Mentha piperats var. citrata

MENTX CU PARFUM DE CITRICE

J
MENTX CREATA
(Mentha spicara
var. crispa)

(Mentha x piperim var. cirrata)

C1 2 fire menti piperats

CI 2 fire menti aeafh CI 1 fir Mentha suaveolens var.


variegata

Alegefi o amfor&cu orificii Puneti cioburi de ghiveci peste orificiile de scurgere a apei.

PregZLtiti un amestec din patru p8rfi de parnant ~i o parte de compost. Umpleti ciuMrul cu acest amestec.

4' (

ENTX

PIPERATA

(Mentha x piperita var. piperita)

MENTX VERDE
(Mentha spicara)

PLANTE SCUNDE PLANTE INTERMEDIARE


4u~W slkdmilbr s n r b
tubm @3rawsmde* cu
In cele patru orificii inferioare plantati m n t i i d. Afana* radkinile, apoi umplqi golurile din jur cu pZLrnd.nt.

CU TULPINA

DREAPTA

In cele patru orificii superioarl plantati Mnh. piprata var. citrata; T n orificiile din mijloc poneti d t e un fir de m n t h piperas.

L W tkq!l mm psate ma-

Ml @'&@Ria

gi w dmmina

oetekb @l&rs1.PentPtr
(sus) are frunzele rotunde, de
culoarea bronzului, cu pa&m reconfortant de lhbie.

Menta creajii (sus) este varietatea selec5ionat3a mentei veni. Frunzele verde-inchis, cu nervuri adbnci au marginea fin incregt3. Menta verde are frunze de un verde-viu, fin incre~ite, cu parhm de ments sau l h a i e .

M a t 2 swveolens var. yaclYaClegzta sau menta cu


parhm de mere are frunze cu margifie albg sau crem, ~i parfiun pl~c*,& b
-

are parhm condimentat, frunzele ovoide cu v b f d ascuGt sunt de culoare verde-viu, rogu sau mov, in funqie de soi. Frunzele proaspete sunt folosite la condimentarea sosurilor ~i desermrilor. Din frunze uscate se face ceai.

T&i@ riso~li ce les din ciubar $ ciupiJi ~$rfun"le I&* tarilor, ca plantele fie dese ~icompacte.

Plantali menta creafa M c m lalte doua orificii mijlocii, iar mentha suereolem var. variegata in centrul vasului.

Ud@ plantele abundent, cu grija. DUNsedimentare, reumpleli vasul cu NmPnt.

aple:, !ew ala> alapeo!~ad UJ y q u n !i !!iau!ur!p Inun3 ui aleos ale apun 301

.SVA a!*d xa l p v w ) yerad!d puaw ap a q 0

( = = F

( + P

m d w~ d ! ~ q ap w q~ . I (2muuaddad m 1 8 0 0 Y 3 "U " ? ~ ~ pnmm ap Jy I


% 1 -

i*&yjj7j1..'

I * .

.~w-a!~udz uj a ~ h o g 19 q u n 0s ap tmxxg~uj a%u!~e $puaq@ auqmw n3 azuny ale IaplaA s!uSa~alsa jgsad ~nzo%oa

. a x m n p !S aq@NOH n5 lvsapuj <apla~ ro~m un -r.uroj !9 ~&ne-a!un! u~mapunqr!

.!eur-ag!~dr! t q~saropq ' p i ~ i d n ap s ~ol!up~pl a a1aps !log n3 %ouurapwas10s pw~oj!un are1!p!wn !Je~d!sv ap lo~uadme a~sa pwoqq*g .alepm !loin3 na !S a l u n l p 1uns alpold 'SEA UE EJlZAnp5 .a!un! UI tuyd ~w !nl nnuad plaap! a m c ' a u ~ ~ ' c 1n3o[[!w el ap luapunqr! a ~ b ~ o g u ~ a p ~ 3!uSan a ~ !a~ueld e p!l!d '09 elue!mA .!nua~-nnseqppnla~n .xew ap r!aw!i@uj~%U!IE ' a p ~ a ~ n3 Jaj!uo> un alsa (sns) ~ q # l 3 ! u b ~'JOI!IOUU~ IsnqJr?(sns)

Alte sugestii de plan tare


Rozmarinul ruginiu infloregte in rnai-iunie, iar cirnbrigorul de d m p in mai-octombrie (dreapra).
1 jneapk (Pinus mugo ,,Mops") 1 rozrnarin ruginiu (Andromeda polifolia ,Nikko") 1 rogoz pestri~ (Carex morrowii ,,Variegatan) 2 cirnbrisori de &p (Thymus serrpylllum ,,Minorn;
Ca o minigridini japonezi s l riminl decorativi, tr@bule Imgrijita regulat. IndeNrtafi frunzele ingllbenite #i ofilite, #i tiiati ramurile uxate. Ciupifi cu mIna sau cu foarfeca florile vqtejite ale rododendronului.

I BONSAI DECORATIV
Nici una dintre compozi5iile de plante in vase nu poate concura cu un arbore pitic, cu formii frumoasl. Acest ienupiir de Virginia, inconjurat de rnqchi, a t e o miniaturs a celui Pndnit in naturl (schga). Grldinarii 'incepltori pot cultiva cu succes ienupir, deoarece este rezistent gi nu necesitl ingrijire special&

I
Acest vas contine plante P n diferite nuante de verde.

1 ienupk de Virginia Quaiperus virginiaiaa)

La plantarea mu~hiului stelat in var, avefi griji de ridicinile rododendronului, d m r e c e acestea crex foarte aproape de suprafati. Verificafi periodic urniditatea solului muqchiului stelat. PInl la inridicinarea plantei, menfineti solul uniform umed.

1 chamecipwis (Chamae-is obtuse ,,Nana ~Giilis") 1 euonymus @uanymus brcunei ,Gracilis") 1 armeria (Armeria juniperifblia) I cimbalaria (Cymbalaria m uralis)
O IMP AMMP SRL

b
I
W-02-10-062
ISBN 978-963-86092-8-1

r
1
I I

PLANTE CE SE POT CULTIVA PE BALCON 51 TERASA

GRUPA 3

Plicu te privirii, u tile organismului

n te medicinale in vas ceramic

Plan tele medicinale ujor de Ink r l L

--.

F
k+

ate fn vase ceramice, sun t nu n umai afnectuoase,dar i gustoase.

Aspect frumos, gust specitic


Plantefe medicinale cultivate h vas sepot totdeauna culege q o r ~i au spagu suticient pen tru a crqte abundent.

PLANTARE
ACCE30811 O vas de cerarnica (0 50 crn) O granule de polistiren Ll folie permeabila Cl Mm8nt de flori 5 compost O Tngragirn%ntorganic complex O roaba O x o a @ de copac mirunfit3 PLANTE
Pentru ca vasul sa nu fie prea Amestecafi trei pa@ de greu, depuneti pe fundul lui parnant de flori cu o park de boabele de polistirenIhtr-un strat compost, la care adaugafi o m&i gros de 7,s crn. Plasali peste strat o de Sngra~am8nt de grajd. Umplefi folie. vasul.

CONTINUTUL VASULUI
MUSETEL MEDICINAL
. Posmarinus oficinalis)

O 1 p l a n t i de rnuptel

.
MENTX VERDE
(Menrha spiam)

medicinal Q 1 planta de rozmarin 5 1 plant2 de mentii verde CI 1 plant3 de iarba-fetei ' ; I1 plant2 de roinifa

(Melissa officinalis)
IARBA-PETEI (Tanacerumparrhenium)
Repartizati plantele uniform in Plantati romarinul la dreapta, in llnga rnuselel. Anterior rasfivas. Plantali mu~ejelul partea anterioara si in rnijlocul rali-i radicina. Plantati menta in vasului. fata mu~eJelului, la stinga.

'

ROINITA

TULPIN;~ERECT^

PLANTE BUIACE

PLANTE INTERCALATE

Rommdnul (sus) fnflorqte din martie p M P n iunie. In


timpul iernii fineri ?n aceasd plant5 vqnic verde.

Roinip medicinal5 (sus) se extinde repede si atinge fndgimea de 1 m. Frunzele sale au un parfum de 1Pmiiie.
Poate fi utilizad pentru prepararea bluturilor reci, a ceaiurilor fierbingi ~i deserturilor, dar este aspectuoass ~i fn buchete de flori.

Mqeplul medicinal
Pnflorqte din mai p2nP P n august. Florile sale uscate pot servi la prepararea de ceaiuri calmante +ittllm&iuitoare.

Menta verde (sus)este folositP E n Anglia pentru prepararea sosurilor de mend. Ceaiului E i confed un gust proaspst de mend.
Din florile ~ifiumele verde g b u i ale ierbii-fetei se poate prepara ceai cantra migrenei, cu dect calmanr.

Presa$i bine parn6ntul. Ud& Plantafi roinip in fala, la plantele, lasati p&m&nt~l sa se dreapta, iar iarba-fetei la o dissedimenteze. &ternefi peste el tanp mai mare, la stlnga. scoaaa de copac maruntit&.

Alte sugestii pen tru plan tare


CEA@

MARE DE CEAI
De tndata ce plantele se inradacineaza in vasele de

Cqca cu plante medicinale poate fi un cadou inedit (dreapra). Soiurile de mentl au un efect rzcoritor, iar frunzele pigmentate ale cimbrigorului au miros a l h 2 i e . 1 pland de mentl verde

recoltarea. Astfel plantele vor fi mai aspectuoase, mai ma de tufa. Culegeti frunzele
~i flprile tn zile uscate, pe cat

(Mentha spicara) 1 plant5 de mend piperad (Mentha piperita var. piperita) a 1 plant5 de cimbrigor cu miros de I k b i e (Thymus x cirriodorus ,&gentus")

posibil, dimineafa.

CEAINIC PARFUMAT
Ceainicul uzat pot semi ca excelent vas de flori (srhp). Florile gi k l e plantei agastache pot fi folosite in ceai sau 2n salat5, conferind acestora un gust discret gi q o r dulceag de anason.
inlocuirea plantelor medici-

1 plant5 de agastache (Agastachem'sata)

COMPOZI~E PARFUMAT~
Mugcatele parfumate cu florile lor aspectuoase gi f u z e l e deosebite p a r h e a d caaiurile ~i dulciurile, arMnd deosebit de estetic, plantate in vase identice. 1 plant5 de mu9cad (Pelagonium crispurn) cu frunz.2 crea~ii gi rniros de l h % e 1 plant5 de rnqcad (Pelargnium graveolens) cu miros de trandafiri gi scor~igoar5 1 plant5 de rnqcad

nale recoltate se poate efectua prin cuttivarea de noi plante oblinute prin butalire. Taiati Iistari cu lungimea de 7-12 cm de pe roini$3, rozmarin sau menti. inmuiali-le intr-un preparat hormonal stimulator de inradscinare ~i plantali-le intr-un amestec din perlit ~i sol fara turba. Plasati vasul intr-un loc lumi-

(Pelargonium tomentosum)
cu fiunze piiroase
B IMP AWIMP SRL
RQP-02-10-W5

D lad%de flori (lungirne: 1 m)


O granule grosiere de argila O folie permeabill

cu degradare lent5

O 2 plante de ruii
D2 &ante de papuciidoarnnei f l 4 piante de hibrizi pitici de sporul-casei D 1 planta din hibridul ,Lanaiw de sporul-casei ';12 planta de dyssodia I 1 olanta de sanvitalia
P e r i i a de plantare lncepend Pe fundul l2zii depunefi uo cu mijlocul lunii mai. Curmfi strat de 5 crn de granule lada balcon. Daci a mai fost grosiwe de argil2. Decupati la folositi, controlati-i orificiile de mirimea potrivita folia perrneaM21 xurgere. ~i clptqiti cu ea lada.

1 de

1 I

rnTALIA (Sanviralia procum bens)

- ,
0-

"
C

tenuil& ldener Fleck")

FUNDALUL

LA MIJLOC

lncorporafi p&tnhului de fk.. In partea din spate, T n mijloc, plantati doi ruji, la dreapta ~i ingr2~2mint cu degradare lent2. la sthnga cdte o plant2 de papudC Umplefi lada lasand un spafiu de 5 cm intre nivelul pirnhtului gi mar- doamnei. ginea superioari a lizii. Ave$ griji ca folia GI nu se deplaseze.

.
;

Rujiii (m)- plante anuale hfloresc din iulle phi^ h OCtombrie. Varietatea ,,Marmalade" de culoare galben-ausiu se W$iphii l a 50-60 an,avhd
o u q r e h formit de & t Planta pqmcii-doamnd Infloqtc f n mai-octombrie gi are o M + z de 40 e m .

Sporul-casei (sus) are flori


de culoare a b l? 4 i roz ~ rogie. ;i

Dyssodia (sus) inflorqte fntre iulie pi octombrie, a v k d o Inafime de numai 15 cm.


Planta in f o r d de d, cu l h t a r i upr atilrnatori, Inflorqte abundent.

- L w= !
Alituri de sanvitalia plantgi

Hibridul ,,L9naimd
sporuluieei t n f l o r v h
eulori aprinae de qu-carmin, deasupra M o r sale verde-

Trebuie & d de p U @ &t.

b c h i s .

( I
I

CARTEA

Flori galbene in lad;

GRUPA3

44

Alte sugestii pen tru plan tare


COMPOZITIE GALBENA
Sub crGfe s t r a u q t e o mare de flori galbene (dreapta).

3 crste (Tagetes erecta


,,Doubloon") 1 plants de asterisc (Asteriscus rnaritirnus) 1 plant2 de lotus (Lotus maculatus) 2 plante de papucii-doamnei (Calceolariain tegrifolia) 1 tulpinz de gZlbQoad (Lysirnachia congestifolia)

Vara nu lasafi plantele din lada de flori de pe balcon s i se usuce. Cu cat se dezvolta mai frurnos, cu atat necesitatea lor de apa creste. La aproxirnativ gase siqttarnlni dupa plantare st irnpune inceperea fertilizirii aptamanale cu solufii nutritive adaugate in apa de udat.

CULORI TOMNATICE
Crizantema de gadin3 (tuf'anica) cu flori abundente rogii pi aurii e v o d nuanpele toamnei ( s b g a ) . Pe balcon sau pe teras1, aceastZ plantZ Pnflorind Pndelungat, se cultiva de obicei tnpp.

mk'#

'

d
GALBEN-AURIU SI ALB
fn aceasd lads cu flori pendente pi abundente de Sanviralia pmumbens plantate de jurIrnprejur, gazania alb-galbui din n fap medaliomijloc produce P nului de baltH (Melampodium paludosum) un efect cromatic deosebit de agreabil.
2 plante de Sanvitalia procurn bens 3 plante de Melampodium paludosum 3 plante de gazania (Gazania)
O IMP ABIIMP SRL

3 crizanterne de @ding
(Dendranthema grandiflorum)

I 1 I

plrfile ofilite, stirnulend astfel infloririle succesive ~i impiediclnd forrnarea rnicozelor. Vara scurtafi de rnai multe ori lastarii florii Sanvitalia procumbens, pentru ca frurnoasa planta pendant2 sa infloreasci pang toamna.

-RO-P-02-10-048

* a p ~ 3 iaun m

auropre \-npqp~oqap
..

JO\~JOU ~ ~ J O lmu01~2rdun J E ~ EW
if

a m qiqou aiasnunuf o ap

Fforipe postament halt


Po vazefede piatri vofuminoasepi indte, pfantefece se pot d t i v a pe b h n
se dmofta'p i.nfloresc viguros p i din ababuanpi.

PLANTARE
-

CONTINUTUL VAZEI DE PI AT^

nCCESORIIf D vaza mare de piatri a b u d t i de cerarnica D pamant de flori CI ingra$lmlnt cu degradare lenta
PLANTE:

-L

BALSAMINA ,,SUPER E
(Impatiens walleriana

~ W '
(Pelargonium zonale

G !1 plantl de balsamid pitici


,,Kardinal")

,,Super Elfin")

CI 1 planta de m u ~ a t obi~nuit5 a 0 2 plante de m w a t 5 pendent& FWbada de plantare: luna de difcrite culori I planti de verbena pendenta mai. Arnplasati vaza la locul B 1 planta de cercelq pendent Gu definitiv. Aveti grija ca pe fundul enesteh 4 existe orificii de

MU SCAT^ PENDENTA"
,,SUMMER SHOWERS"
(Pelargonium pelrarum
1-r-

xurgwe a apei.

Apzafi pe fundul MIU~L bucstile da cerarnM. Arne cati plmentul cu ingrlglmint~ artificial. Umple9 mza @ra& aproape de margini.

,,MEXIKANERIN"
(Pelargonium peltarum

,Summer Showers")

,Mexikanerinm)

VERBENA (SPORIS)
,,KLEOPATRA"
(Verbena tenera ,,Kleopatran)

\ CERCELUS ,,MARINKA"
(Fuchsia ,Marinkan)

PLANTE PENDENTE

MUSCATA PENDENTA

CU TULPINA ERECTA

Cercelqul pendent (sus)


infloreste din rnai pSn5 in octornbrie in culorile alb, roz ~i rogu. Verbena pendend se davolt5 extrern de viguros, avhnd flori abundente h culorile alb, rogu sau albastru. Se poate cultiva in c i u b ~ , arnpolng sau I&.

Mqcata pendend (sus)


se remard prin frunze asem5niitoare frunzigului iederii. Lungirnea Iktarilor, rarnifichdu-se puternic, poate atinge un 1,5 rn. Florile sale simple sau invoalte, albe, roz sau ropii, uneori bicolore apar din rnai pan5 P n octornbrie.

Mqcata obignuid (sus) are inflorescenje urnbelate cornpuse din flori simple sau Pnvoalte, de culoare alb9, roz, rogu de somon, portocalie sau rogie. Balsamina piti& inflorqte neobosid din mai p h 5 in octornbrie. Florile sale sunt de diverse culori, fiind simple sau invoalte.

Pentru locurile din umbrh alegqi plante iubitoare de umbra, de exemplu begonia cu tuberculi (Begonia), care are ~i varietag pendente aspectuoase, begonia cu fnflorire continua (Begonia semperflorens), cercelu~ pendent (Fuchsia), floarea de abutilon (Abutilon megapotamicum), balsamina pitid sau hibrida (Impaciens walleriana; Impatiens Neu-Guinea). Caracterul ornamental verdealb al frunzelor se poate accentua prin glecoma cu frunae tarcate (Glechoma hederacea ,,VariegataV), iederi obignuit5 (Hedera helix ,,Ingobefin) gi . urz1d-moart8 (Lamiom macu,,Beacon Silver").

M a t i plantele pentru ca balotul & radacini s l nu fie uscat. 'Iantafi in mijlocul vazei cele dou.3

Plantafi la stinga, T n spate, bakamina, la dreapta de aceasta mu#catroQI$muitii. Pma$ pamentuli n jurul r8dMnilor.

Plantafi T n stenga, T n fala, verbena pendent& iar la dreapta acesteia cercehrgd pendent, pu$n indinat spre marginea va2Li.

Tasati bino pamintul T n jurul plantelor 9 umplqi adinciturile cu pamint. In final udafi plantele cu un jet slab de a*.

.gu!pg~6 ul nou u!p al-!ie$uelda~ ! S ala~ueld !ie!p$eJeAgu!Jd 'In$ -ugued amsn as !I g s !iesgl nu !S 'u!ind al-!iepn .3, f; 1-8 ap e~n$eladwax el 'sou -!urn1301 el al-!iau!l .a!3ol[!u a u ! q u ap ala~!q6 u?eun a $ ! : , eun al-!ie$ueldat]y a z -unq !S al!Joy al-!ieuedapuj .seA u!p alajueld !ja$eo3s 'euueol .)eula! el aund

.a!~quro330u~ p q d a!p! u ! p 4&unppy aibr - O P E !"pOq-p!'PO '(~VJS) ! n ~ n o q - m p ! ~ ap, o aputuol 15 p w apoD ~ y a d s 'snp,ja a~ - o p ap y u g m <aseo$v~% alaz -ung pqou !4 a n q d Isenurn un

.eugw n3 !5 ~o2n adn~ $od as ~ola~e3Snw alazuny !f e[!l 7nlaq ne-s a3 J O I ~ -014 alazunq !5 e!!~3!$ewa$s!s !ieugdapud p e p ~ola$ueld ea~!~ol4u? elnw!gs !ia-+nd=an!$ -p$nu !!blos $epn ap ede u l !ien[!p !ugug$dgsnqed-!a~$ el g$ep 0 'an!$!qnu aiue~s -qns aynu 'alida3xa g~g4 'R!sa>au a~exuaza~d alaxueld

(,aqox a ] ~ ~"a ~ 1 o . 'RA u q m w o d d y ~.jaquma?gq) e!%~aqura~a!u ap a ~ u e 9 ~d ( B E Emnvg) e m u e l ap a ~ u e ~ d

Compozitie parfuma t i
I

V a s u l plan tat dens cu flori Indnta' privirea pe orice fef de mas&


CONTINUTUL VASULUI

b
HIBRID DE

ACCESORII: O t a v i de ceramic2 (040 cm) O suport O folie permeabili O pietris O pimant de flori O granule de i n g r s e m b t cu degradare lenti U muvhi de turba

L-'GERBERA DE GR~SDINA AMESTEC ,PANDORA PASTELL" (Gerbera jamesomi' ,,Pandora Pastell" arnestec)

(Linaria biparrira,

LINARITA

PLANTE

CI 5 plante de linarits CI 1 planti de gerbera CI 2 plante de garoafe CI 2 plante de pansele

Perioada de plantare: din primavari p i n i in toarnni. AlegeJi un vas potrivit mesei pi florilor. hgrijiji-vi $ de un suport.

Pu* pe fundul vasului o %lie perrneabill ~i o man&de pietrip. Arnestecati plm&ntulcu ingraSirnAnt mjteral ~i depunei-l P n vas. r. 4

LAVENDER PINK"
(Dianthus caryophyllus "Lillipot Lavender Pink")

,,SORBET LAVENDER ICE" (Viola cornura ,,Sorbet Lavender Ice")

PLANTE CARACTERISTICE PLANTE PARFUMATE

PLANTE DE B O R D U ~

plasarea ~ n u suport i dln material plastic sub var. ET mlufie optima este Gi am@mTi o da@ cu vwul gi un suport care ra se ma&ze la coloare ri rnate-

Linarip (sus) infloregte in iulie-septembrie. Florile pastel, inalte de 20-30 cm, sunt asemkItoare gurii-leului. Gerbera este o plant%de griidin5 gi de apartament cultivat5 in ghiveci, foarte indrQitI. Florile Pnalte de numai 20-25 cm ale seriei .Pandoran sunt de culori diverse.

Garoak de gr&diniiscundii (sus) este o plant5 anual5 de strat sau de ghiveci foarte popuad. Soiurile seriei ,,Lillipotn au o indilfimede numai 20 cm jii o constitujie deosebit de compacts. Garoafa poate fi inlocuid cu trandafirul pitic alb, galben, roz sau rogu.

Panselele inflorbc 111 maiseptembrie (sus). Mijlocul alb-galben a1 florilor violete ale soiului "Lavender Ice" este ornat de un desen negru. Panselele pot fi tdocuite cu nierembergia argentinianz (Nierembergia hippomanica var. violacea) de forms gi culoare asems~toare.

)Isnga margine, pe ceIe doua

Plantali in faJa doui garoafe;

laturi ale gwberei plantaJidrept tmrdura cae o pansea. .

UdaJi plantele abu~ndent, dar cu griji, dupi care acopriii spafiile dintre acestea cu mu*i de turM.

V a s de flori pe mas;

GRUPA~

46

Alte sugestii de plan tare


PARFUM DULCE
AIbip Pmpreunl cu garoala form& un buchet de mass cu un parfum fermestor (dreapta).

7
-

2 plante de albigii mirositoare albg (Lobularia maririma ,,Snow Crystals) 1 plants de albi$% mirositoare violets (hbuiaria maritima ,,Orientdische Nachte") 2 plante de g a r o h chinezeasd (Dianthus chinensis)

JtlPl.i;,-- .i-. , ,d,,, ~ertiiizarea plantelor se poate efectua ln mod simplu prin utilizarea b a t o a ~ l o r fettilhanto. Pentru un vas cu un diarnetru de 30 cm folasiti doua batoane. Infueti-le complet ln pi3mAnt IAnga marginea vasului, dupa care udati plantele. Repetati operatia dupi doui luni.
,'#I, i.11 ,,,I;?

. -:xil:,.

..

~,

.'

Acest vas original hmnjoarii ca un inel bara parasolarului (s&P h t e l e iubitoare de WM pot @i condifii favorabile h &de fierbinfi de d in hurile ferite de Mtaia soarelui.

A.

2
htrs~ineji cu grija tavile cu flori, deoarece ele sunt T n permanenla In fala ochilor. indepirtati florile panselelor $i garoafelor scunde de indata ce s-au trecut. Astfel mentineti aspectul estetic a 1 florilor $i totodata le stimulati lnfiorirea. Mentineti solul uniform reavan. Este important controlul de zi cu zi al plantelor, deoarece soarele le usud repede solul.

a 4 p h t e de begonia roz vqnic Pnfloritowe (Begonia semperflorens) 4 plante de IobeIia violetdbsuui p i t i d (Lobeha
erinwJ

Pe masl lung5 sau o w & , lda de flori, e c h i l i b h d prin frumusere formele mobiiei, arad PnchtZtor. Deosebit de elegante sunt fndeosebi l & d e din por5elan sau lut ars, fn care se potrivesc excelent panselele (kpm).

a 3 plante de pansele Wola wiuodriana ,Rally Lilac Cap")

.a~plnw ap !a!l04 eie~e~dns ad !S !$lo)ullod eaj -sax !5 lol!ua!nJnq alaiu!luas e!itydlul rjn!qodoap lad alalelu!ue IS l n l u g ~ 'aJplnur ap !a!lo+epnp u~ ~e!43 poaun lede a m 'iPy!ua!mnq pqe~6ap !etu $5, ai-!ie~niglui '>saJg$ul as nu al!upppeJ pug:, wed

I
(s!~eg[nn qnrupd) !nln3n3 -w!loqn!> ap !JnpeqJ 0 I ("ald~nd ~no[ai\" eue.y2or]]!M E [ o ! ~ ,,ald~ndnol la^" ainlasued ap !Jnpest?J E *(&U~IS) ! J O I ~ al!Jaj!p ~ ap !n1n3n3-w!ioqn!3 ! S pdmd ainlasmd areoapnlpas wsme ul p~pllJi$ P O U T UE l!SO[Oj Tf a~eod F J I E ! ~ap So3 1nA!leJo3aa

(s![BJ~ UI E!JE/'IB~UI~) E ~ E ~ E ~ U ap I pesp ! ~ I (EUI!I!RUI e!.relnqo7) e,reoSnmp ap pnpesp p (wnaso~ urn~a~drlw urn~a~dgaq ap !JnpeqJ p (e~dea~p) mn~a~dqaq !S epelequrp 'e~eoSn3n!~ u!p asnduro3 I!!!J~u! ap n[dur!s ~ol!!l!zoduro3 apeJo3ap puoj pajo peje lua~ede alel!n a p q 7

.$u~uigd !$amd !eu a!o~au ep re2 ui !b alaiueld !5elo.1$ uo, a!eold gdna .~olalueld ezeq el a~n3g4 alaueol!q e ~ d~ s o awapunqe d al!ald .a$epn ay gs !nlnlaqn!> e p~eo!~asad e w e d u!p alaueld !t E : , ')uale !1~pn '~allupgpp~ run! u!p !nl -nlm eaun!zoJa laWe eyna e nquael w e ap uu $a! un n3 al-bepn 'ane44 [upgpp~ $31.11

yxvAWIaa aa So:,

PLANTE C E SE POT CULTIVA P E BALCON $1 TERASA

GRUPA 3

G & G E ibulbi

Vraji de primivari

Plan tare sub arbujtii ce infloresc prima'vara, florifemirun te pestrite ofera'

..

Mir ornamental cu flori


L

Vara, dupi Morirea din primivam",plan tafi h~j d rnkzlui ornamental flori anuale vesele. CONTINUTUL CIUBXRULUI

ACCESORII: O ciubilr (040-50cm) O cioburi de ceramid '3 sol de flori universal 3 T n g r W M n t cu descompunere lenta CL plantator PLANTE:

,,GOLDEN HORNET" (Malw


,Golden Hornetn)

CI 1 mar ornamental

O 2 ghivece de lalele
prefoflate
Qs plMltim: apiifii.

,DON QUICH
(Tulips ,Don
Quichote")

O 2 plante de nu-ma-uita
7 3 parSlufe 3 1 plant5 de ochii-pricelului
umezig ciubarul. Acoper@i orifiul

de x u q m a apei cu un ciob.

Af&na$id t r l gi m&ecejl.l un pwnn de Ingr&&n&ntcu deSC6mp~1~5e~e knti. Punefi amestctul in dub&.

PLANTE ~NALTE

PLANTE SEMI~NALTE- PLANTE SCUNDE

I
I 1
1 Noaptea acoperifi plantele impotriva Vnghejului cu material fesut des, dar nu greu. Rezistenp fafa de ger a plantelor forpte fn sere este mai mica decdt cea a plantelor crescute In gradins. Pe vrerne calda, d a d bate soarele Tndepartafi materialul de acoperire, deoarece sub acesta temperatura crest@ foarte

In spate phntati RPinrO armmental, la dreapta un fir de nu-M-uita, iar in fa@ o p&r1Iu$3. Scoatqi laleaua din ghiveci.

PuneJi lahaua in fata mgrului. in stanga plantaJi d t e o numi-uita $ o p&&Jufa,F n fata c6ta-o pir&l@ ~i dior~ekrkti.

M
'

a ornamental (sus)

Laleaua ,Don Quichote"


(sus) atinge indfimea de

atinge indfimea de 3 m, iar in grsdins chiar gi 5 m. h t a r i i soiului ,,Golden Hornet" se r&firs vertical. Din florile albe se dezvolts grupuri de d t e patru fructe rotunde, cu diametrul de 3 crn.

40-50 cm gi deseori se v h d preforfate. La plantare pot fi folosite ~i alte soiuri rogii de lalele forpte cu inflorire drzie.

Floarea de nu-m6-uita inaltH de 15-40 cm are flori albastru-azuriu.

PZrduple (sus) au indgimea de doar 20 cm, florile sferice infloresc din martie p h s in mai. Ochii-~oricelului are flori albe ca dpada, ce infloresc din mai phi5 in iunie gi prefers locurile dcoroase, semiumbroase. Dups inflorire se planteazi in grsdins.

b
1
Tasati fin sdul la radacini ~i urnpieti ciubirul cu pamlnt pAna la 2 cm de borduri. s e G plantele, ca solul s e lipeasci sedimenteze
sB

Udali cu grija dar abundent


~isa

de radacini.

.eaueld !&pn gs ! $ q n nN r g s m u l nes Ie~e6 u l aeuJa! el snp a!nqaJa ze3 s a x u l gsul 'la6 el auayzaJ sen u l !Z aea - U ~ ~ ~ Sy U qeod ~ J J '1n6unl e-ap lue JeJnqlnaau eqon -zap aaeod as apun XI un -~au!'gu!py6 ul 1-!$eaueld !J Jpqnp u!p leauaweulo I n J w !lazeox euueol

-!$eaueldal!J aod !!qlnq euweol -6waa~ a s alazunJ4 a : , gued !JnaeJas ul a(a(a(e1 !$mg(! i '!!u!p~J6 le soJqurn!uras 301 un-qul !nlnla~!~oi-!!qm !le~ueld 'eyn-gur-nu ap eaJeol4 !t alafnlg~gd !ieasoduro~ -alenueaaueld J O ~ 1nx1 U? !ieaueld !f asen u!p glenguryd ap alaaueld @ ! ~ 6 n : , !iaieo:,s ar!lol)ul g d q

.pnr,sa~r,a~d saqeo~uL yrog nr, !!.rap-adam muode! pb~p qns !ie~ue~d apJ -OD aluapunqa Faun lea~au!iqo nnuad - ( E J ~ B J ~a~a~gurpd ) guna~durj g u ! d q u j asseqp !S aqp pov qqnp 1sa3e u~

-i.znpiz .. if . i d p s ( 2 ~ ~ 0 1tun 0 3 me3


V

Piramidi florala' m ulticolori


Cultivafi pe cofoanefe balconulu' fi terasei plante c a m ' t o a r e anuale fiilori vktice j n cculoi vesele.

PLANTARE
ACCESORII: O ciublr mare din lernn O cirimizi R borrna~inl Cl plmdnt de flori D granule de Tngrigimdnt cu degradare lenta Ci scoaai rnirunfita de arbore

CONTINUTUL CIUBXRULUI

phunbergia data)

PLANTE: Ci 1 plante de tunbergia Cl 2 plante de coada~oricelului C i 1 planGi de lipxanoaie Cl4 plante de craije C l 2 plante de nierembergia

Y
Alegeti un ciubar cu pereii solizi. Risturnafi-l zi perforafi pe fundul vasului doua orificii de scurgere a apei.

Agezafi algturi de o coloanl dteva ciramizi. Plasafi pe acestea ciubirul, aproape de coloanl. Astfel apa se poate scurge mai uyor.

LIPSCANOAIE ,,FARLY SUNRISE"


(Coreopsis gma!hlora

,,EarlySunrise")
C m ' J ESCUNDE (Tageres parula x )

NIEREMBERGIA (Nierembergia hippomanica var. violacea)

'

4
Arnestecafi pamdntul de flori PlantaJi in partea posterioara a cu fngragmdnt ~iumplefi ciublrului cele doul plante de dubarul cu amestecul obinut pdni coadaqoricelulu~i. Plantafi tipa+ la rnargini. Plantafi tunkrgia T n noaiele in mijloc, in fafa plantei fafa coloanei. c3llritoare.

PLANTE CXTARATOARE

PLANTE INTERMEDIARE
v e r d e q i o coEoMl v o l u m r noasii sau un stalp de beton, TnfS~urafi pe acestea a p l a d de s%rmisau Ontindefi la 10-20cm cdte un cablu. Fixqi suporturile la 5 cm de vas, ca plantele fi se p o a t i a g i g cu y u r i n f i . In ciubiirul solitar, r a supor? se pot utiliza k J e de barnbus qezate T n formi de cort sau un spalier din gipci subjiri, fixat T n vas, respeaiv ldngi acesta.

I n f l o m j e l e plate, rotunde, in culori pastelate ale dp~celului (sus) se f o r m e d intre iunie gi august. Frunze verde-cenqiu. Inflorescenple galbene in formii de cuib ale lips&oaiei apar fn intervalul dintre iunie gi septhbrie. ,Early Sunrise" atinge indjimea de 40 a.

* Tunbergia (sus) este o


plant3 c5pr5toare cu crqtere rapids, ale drei flori portocalii apar din abundenjii din iunie phii In octombrie. Florile se evidened pregnant pe fundalul format de fiunzele cordiforme verde-lnchis ale plantei.

Dinue fiunz.de duunte, verde-hchis ale n i e r e m b w (SUS) apar la lumina zilei h u e iunie gi septembrie flori violetaprins, h form3 de q d . Cdple, fnflorind din mai P n octombrie, se @esc In comerj In multe soiuri de diferite culori: galben, portocaliu, brun-rogcat.

. - .
stsnga cozilor~oricelului. Plantafi niemnbergiain mijlocul p5qii menfinerea umiditlfi agernqi pe plmsnt un strat de xoarfa de

.(mdvarp)ra~ueld eu!dp pruua331! i!nsad-qp p n p -npses !!to$& ! ! r n S g -ma1 ap paapds ad pap! p o r u - d s e ~qeopod o asa ~ o ~ ! d p s -pmyo~d-ap~an a~azung !d 203 '!nm a@saIjop nr, q p p u e ~ ~

~sa~!no as d!I a3 a~uadox ap a~ueld p p o s e as g p g , sap ' w n p ui ~eunqtu

.Cmdv)

Paravan de flori

GRUPA 3

51

pen trupla
La finele lunii mai, plantafi fasolea decorativa intr-un \ volurninos. Plasafi in vas ur suport de cel pufin 2,5 m. Planta anuala cu o constitufie viguroasa, crescdnd vertiginos T n inalfirne, este ornats de flori rogii. Asigura o recolts suficienta pentru doui rnese (dreapta).
5-7 serninfe de fasole (Phaseolus coccineus'

,-.

&

!,
L.

,.

POTOP DE FLOWI
Floarea-pasiunii, de culoare albastra, dezvolti f runze de o forma rninunata intre iunie $i septernbrie (st8nga). i n odornbrie, adapostifi-o tn - 5 4 deoarece este o planti sensibilil la tnghef. Punefia la iernat la o temperaturs de 10 "C, udaf i-o cu m8suri.
3 plante de floarea-pz
'

lii

Hameiul ornamental (dftmpfa) este o plana anuala. Fwfilfi-o T n locuin$&din luna martie, Tncepand din rnai, p4antafi-o afarl. aici, fn xurtg vreme, $i forrneaiG un ffunziq dens $i se dezvolta pSni la o tniI$ime de cel mutt 3 rn. Florile-i wrzi apar din iulie pbna i n august.
3 plante de harnei ornamental (Humulus scandens)

Ingra$lmSntulcu degradare lentl administrat la plantare i$i produce efectul timp de Zase sSpt3rnbni. Dups aceasta, adrninistrafi plantelor sipt5mdnal solutii nutritive i u arnestecafi parndnt granule de ingrlgsrnantcu degradare lent;. Astfel, pe o durati de Inca gase Giptsrnbni plantele nu mai trebuie fertilizate.

in

Q IMP ABllMP SRL

PLANTE C ES E POT CULTlVA PE BALCON $1 TERASA

-TI

'

?I

7
GRUPA :

Ansam blu vesel de CL

Plante anuale in vas ceramlc

toati vara infrumuse~eazaw ca prin b m e c terasa, umplhd-o de via$ i culoare.

Compozitii florale vesele


f

Plate &tie cu idorire 2adelung;ztipot piha' toamna prin abundenp lor de Aori.

fi cultivate pi h vase, dd&d-ra'

rnic dreptunghiular,

CONTINUTUL VASELOR :

dreptunghiulare, cu lungimea de 30 crn CZ b u c w de scoaq3 de arbore sau de ceramic3

2 granule de fngrcigrnint cu
degradare lena PLANTE: slantare: b luna rnai. ?nmuiati Amestecati in mabi pamant in api vasele ceramice. de flori cu granule de Arnenajati pe fundul lor un strat TngrB$%rnant. Umpleli vasele cu de drenaj din bwZ$ide scoaqi de acest amestec, pin3 la cafiva cencopac sau de ceramic& tirnetri sub margine.

CZ 2 plante de j a l q
Q

de c~rciurnarese

CI 3 plante de flutura~l C13 plante de garoafe


chinezegti

Cl 1 plant3 de rnqcata-d~acului

cARcIUM~~RESE
,,OLD MEXICO" (Zinnia angustifblia C ,,Old Mexico")

1
MUSCATA[ ' DRACULUI
r I

1 1 planta de ruji galbeni

(Scabiosa arropurpurea)

C
I
in vasul din stanga, plant* jalegii (20 cm). in fa*, la o distang de plantare identi& plantali.

GAROAFX C H I N E Z E A S ,TELSTAR-MIXyy ~ (Dianthus chinensis "Telstar-Mixn)

PLANTE I NALTE

PLANTE SEMI-INALTE

PLANTE SCUNDE

4h

Plantali T n vasul mare in diagonali trei exemplare de fluturqi. fafa lor, tot in diagonal5 plantati garoaf& chinezqti.

Jalegul (sus) Pnflorqte din rnai p2na in septernbrie. Florile soiului ,,Victorian au o culoare albastru-profund. Fluturagii ,SensationPrachtmischungn abundii in flori albe, roz-palid ~i rozinchis din iulie p%nain octornbrie. fndilfirneaplantei poate atinge 80 crn.

Rujii galbeni anuali (sus) infloresc din iulie p h i i in octornbrie. Soiul ,,Marmaladew a t e stufos, cu flori galbene aurii si o inidtime de 60 crn. Mupta-dracului se @qte in corneq in amestecuri de culori alb, roz, rap gi violet. fnflorqte in iunie- octornbrie. fnd5imea plantei este de 40-60 crn.

Garoafa c h i n d (sus) inflorqte din rnai p8nZ in septernbrie. Amestecul ,TelstarMix" contine flori de culoare rogie, roz, albz, precurn ~iflori cu margini albe. Are indilfirnea de 20-30 cm. f&ci-le ,Old Mexico" dispun de flori portocalii, cu v&f galben, avhd indFirnea de 40 crn.

,sub ap%&-fax

1 L 1 S dYYW dWI O

t
(=!fEur U ~ ~ V J J ? ~ )

! n p a j - d ap a~rreld
(x W=qJ=3)

wgrai3 ap a u y d 'pew ~d a ~ n d q o a u q d ! i q d u m 3 -arolm!q !.IOU aP IzYJqYY mIIv3 ' u o p a l p w pu~ ul tramm y 3 4 as aeunu!nr p o asmy ~ .(wdmp] durp ~ p som w 4 a3~~1~la asta q -ny aq-J 1 aurq px.~ 1;83 pw ppal-.ern% !S e~aqras rr~p ~ e w r op j~quresq

F " " " " Z

nha-ana ona
(,MIPA
u a ~ ~m 0s 3 rau
~ p 3 d

=&LC)

a p m d p 9. (X e r e m amvEYt) e m u q ap a ~ d (*.~073t;lf~ TP*@3) ala~q* (9-?nw) m@saw 1 (&ups) earpyrd m u p q XI 15 r o ~ p n p ~ s n~amtte un p x a u r ~ oanuap! j ~nqm ap uou ap earapoqr

. .

nmnv LW~I
u.91.S

q~ 3nyd rnmap ~ y I d zor 3n!d rrjepuen ap a~ueld z


3p!d n ~ e p u m ap aueld z n h r 3n!d ryepuen ap ~1m1d I 'le3Sn @my n3 a1-fipdme !5 apu!dpu al-fi!o~nint\~ . u o ap ~ Inlens y !-fimw~d'eureI .(mdw.rp) euumol g ~ Juapunqe d ssar

-OUUJ a m y !ieauyd . a s e ~ UE apnlpu nnuad sa~dxa pow

rq $mn lsoj ne pn!d n r y e p m ~

m-vamJ aa nmnnion

art^ myd ~ J uad J msa2ns

..

PLANTE CE S E POT CULTIVA PE BALCON $1 TERASA

in ciublir si in ghiveci

Culuva$ plant& de mlqtini ln vas, ask1 acestea pot fi ampfasate3i pe

- ?

-.,>

.J!W

. t., .~ola$ueld eau~!ilgu~ ap a!Lutq u g alase~ !ie!ue~v lnpan!q6 u~ '!JOG

WWW~ UJ %~4w(!l !i~ueld

aura= ap p!mau s v s o p a murnq n:, ue~ea p~ ~ op s~aja~ ' lda q u ~ el S!DJ 'n!~nd~nd-lalo!a !log n : , d n u q d .a!.rqura~dasul e q d !p a ~ b ~ o u(sns) uj e glelalaxe ea~!l[nwu? gzeazne:, a3 eaa:, 'abazle>u? as ede 'lln~u!ew gzealnp ajeos el ealaundxa p e a .!z ad JJO !all ynur la3 aleos el sndxa a!4 gs l p u l lapse leJnae!u!u Inxl !ieleuaury

8 ap m ~ f i ~El ul .~snfane-a!un! ug a ~ h o ~ u ~ 'u 5'1 ap eaurflpu~ a % ~ e u a q p !IOU n~ e ~ u t q j aleod m p d m m - F J O ~ ! ~ I ~ J O U U Ja p a p u o d .paurn !d sou!un~:,o~ .~s&ne!S a!ln! ~ J I U Jlede un-JIUJ'3,91 u!lnd la3 ap pn1 o el o-!lau!l !l t$u!n:,ol U e q r!nln!os a@a q p al!lol+~ -e~adrua~ -pure! ap a!ba~o~d p!sa~au uj o-flmnp < e u u r e o-a~n!p!um ~ JV ' E U P ~ I U I ap [njos lnue !S xu!urnl plnur p!sa3a~ gl~odns (sns) t p a n a ! ~ ~ -pde u g mls es p ~ a f a ~ !S dUI 1lnu e!~\ru p p l a n a f u p s el e q d a ~ b ~(sns) : , mad!=)
IOI

.yde n> l-!$aldun

!i!pua!ugs aaur!3ugpe w3 5 el 303 ul !imueld

-yl6 n3 $03 un ylqd n3 !i!lanu! .3!u Inlgqn!) a!p, n) !#n$dy~

e!lapa$uod ap elueld .!n~nfom3-ynlop@ au!6~ew el cued InJgqn!, !ialdurn ap sueid o alp3 a~e3q4 u ! !Sm '~gqnp u?al!~do:,$eseldury -ueld '$u@wgd n3 al-ijaldwn 'pnlo~ ~nop g~sgd n3 !i!~anub .a!loj InJgqn!:, !i!h$d~3
n3 alew

-mad!:, ap giueld o !$q -uqdl e g ~ ru 6 $03 eal!a~~ le u~

(t!.uw!@s m~@7)

Mnun

pmat
-.'p,lzun

IS

ap p p d

~st.3~ p 3

i q3 v q U . W

3~.TZl37?[?& ?U#??~~II

u o v q ad ,mpxaa a a m ap alatwlJ

MLASTINA MICA
Pe Rrilajul balconului se poate , agzga un lac rniniatural @reapta). Cultivasi plantele in sol de mlqtinii.
Alegsti plante c o r q u n d toare gradului de umiditat~. Plantele specifice malului apelor prefera solul rewan, dar nu tolereaza apa stagnant3 la radacini. Plantele de mlqtird suporta urniditatea durabila, dar numai apa cu o adOncime de cel mutt 10 cm.

1 plant2 de IirnbarigP (Alisma plan tagoaquatica) 1 plants de mirnulus (Mirn d u s ringens) 1 plants de piciorul-cocogului fRnnnnculuq linpua) . -. -- . . . . 0--, ,- -- - - -. 1 plant2 de hutuinia (Houttuynia cordat:)

I
ASOCIERE FRUMOASA
AlZturi de pantele de rnlqting din vas, cultivapi plante originare pe rnalul apelor (sthga).

6 plante de sdnjenel
(Iris ~seudacorus)

3 plante de rnirnulus
(Mirn d u s lureus) 2 plante de op2gel (Lychnis flos-cuculi) 4 elante de nu-rn2-uita (M~OSO cis palustris)

, A

, CurnpiWnd nufed. nu
alegefi d d t soiuri pitice, care suporti4 ap& nu prea adand (20-40 crnj. 0 varietate corapunz&toare este nufarul pRic (Nymphaea tcrtragona), wiurile .Madame Laydeker" cu flori rqii, ,IndianaN variind de la portocaliu la rqu, ,Graziellan portocaliu $i Laydekeri Lilacea" roz.

LAC MINIATURAL
Un lac miniatural intr-un vas cu diametrul de un metru (dreapra).

I plants de ciperus (Cyperus longus) 2 plante de papurz (Typha minima) 1 plant2 de stinjenel (Iris laevigara ,,Albax) 3 plante de pontederia Pon tederia cordata) 1 plants de nufir (Nymphaea x ,,Indianan)
O IMP ABIIMP SRl

se datoreaza"plantelor de balcon ti plan tefor pcteaie b I t i $ n d n - s e h hmimWhd

I
ACCESORII: lad& de flori (lungirne: 1,2 m, latime: 30 on) C3 bormqinB D pietr$ O p%m8nt de flori C;l 'lngragrnint granular cu degradare lenta D plantator O minugi D xoa@ de copac rnirun$iti

P L A N T A R E 51 ~NGRIJIRE

a 1 planti
BALSAMINA INVOALTA sau SALCIOARA
(Impariens walleriana)

cerceii-doamnei

R
7

D 3 plante de dW2ruge P 1 plans de wrcelu$ O 2 plante de dragaicil. D 2 plante de balsamini4

potrivttB locului de amplaare. Efectuqi pe fwdul k i i orificii de %urgere.

W a n e t i un strat de pietri), dupi4 care umpleti lada cu @mint de f h i . Administrati, dac este necesar, tngr&#dnt mineral.

D ~ G Asau I ~ SANZIENE (Galiurn odoraturn)

CERCELUSI PENDENTI (Fuchsia)

TARATOARE

PLANTE INTERCALATE

Plantati ldnga marginea poste rioara a larii cerceii-doamnd. La stdnqa plantati o dldBru~Z, - ei . iar pe celdalte doua la dreapta acesteia. Pentru a evita p u t r e z ~ w ' lazii de flori, nu o amplasafi direct pe podea sau pavaj. Punefi-o pe o banca Tnalti, sau montafi pe fundul ei i 'n crucig 2-4 sipci. Daca taiafi gipcile oblic, din fa$B nu vor f i vizibile. Un alt avantaj al

Plantafi aproape de marginea anterioarg a llzii cercelu~ul, pentru ca planta sa poata atdrna mai tdrziu peste bordura vasului.

p.7

I lorile wrdiforme roz-alb ale cerceilor-doamnei apar in piraguri lungi P n rnai gi iunie, frunz$ului gra~ios

Cedugii ( s u s ) hfloresc f?id preger, la umbd, din rnai


p h i 5 In octombrie. Florile, de cele rnai multe ori bicolore, au o palet5 lar@ de nuanp de culori: alb, roz, ropu, purpuriu g i violet. Hibrizii s i i penduli sunt ideali in ampolne, vase h d t e sau Pn dubere Inalte. miniaturali p i inflorqte din mai p W i & octombrie. Dr3gaica inflorefte in aprilie-mai. Deasupra salbelor sale de frunze verde-deschis sunt dispuse inflorescenje formate din flori m h n t e , albe, umbeliforme.

Ib
Plantei dr&able T n cele do& colturi din fat2 ale Iazii, iar balsminele la marginea ante rioars, intre celelalte plante.

Udati abundent solul, apoi acoperisi-l cu xoam de c o w maruntits (folosifi manuti).

.alnzp alelaban al!Dgd ej!~6 n3 !jeuedapuj .azuny !S eunpe $od as lugn n3 awaJh ad ' ! J O ~ J qns B a$e -nys al!zel uj '!z ad !JOenop ap ala~ueld !iepn '!&!q~a!j alal!z uj q e u ?! ~ n $ e ~ a d - u a l Joun 1nze3u~sale !ew

t T 4W P H )

'!PY lnpr utpeaJ !$au!iuaw

&usad papa! ap a ~ u e ~ zd Pu!~aJ-x!ly urn!Ji%Jbr) ap alueld t~.P~01@= s?!llxyd) s?!m ap P ~ l 1 d

( anu303 t ? 1 0 ! h ,

a~asued ap a 1 7 d p e

PLANTE C E SE POT CULTNA PE BALCON $1 TERAS~

GRUPA :

Am biant i vie
I

Ansam blu de flori rojii

Florile in n uanje pregnan te de roju produc o privelijte fermeca'toare in balcon i pe t e r d

i n

Compozitie de vari scin teietoareF i 1

PLANTARE
ACCESORII: O vas de plantare din ciment sau piatra (aprox.: 60 x 35 x 25 cm) O b u d $ de ceramic3 CI p&m&ntde flori El Tngr&amPnt ur degradare lenti 0 compost

d flori de varaYh nuanp dk m p cu plate cu f k m ansambfu fforsrl rx ~ t i p n ' v ~

pl'.

zonale
,,Americana Cherry Redn)

PLANTEd O 1 plant3 de pelin alb O 2 rnlqcateobi~uite O 2 pietunii a 2 p8r&lufe 0 1 mugata pendent3

* $ . ;

. -

Alege# un vas in armonie cu florile rogii. Cele mai potrivite sunt vasele in nuanpalbe sau cenqii.

2 importante. % p u t$

Qrl&ilk de seurgece rn

h uas

bucgfi de ceramic&, apoi cu Nmdnt. Amesteeafi ?ngr&@m&nt fn ppam&vt>

"

FLORI MAEU ,,ROTER TRAUM"


(Petunia

pmfiflora
i ~ o c eTramn) r

MUSCATA /

PENDENTA ,,BAROCK"

(Pelargonium pelraturn "Barock")

m
PLANTE PENDENTE
INTERMEDIARE
enfie la culori! Culoare ro~ie are diferite nuante, unele calde, altele reci (cu iriz3ri albastrii). Pentru a combina armonios diferite flori ro~ii, comparaji plantele inainte de a le Lang3 peretele posterior al / in colfurile posterioare plantafi vlwlui, ?nm i j pantai peliCD o rnqcatr obinuitti, iar in nu1alb, la addncrmea la care fusese cele din faja petuniile. lnainte de in ghiveci. Presaji piimantul in plantare afana$i cu grij8 ri3dScinile. jurul radlcinii.

TULPINA ERECTA

Lf

a M w t a obqnuid (sus)
fnflorqte toat5 vara cu mare abundenp. Florile cu o tenti sclipitoare se Pnaljg dintre Fiunze catifelate, pe tije drepte. Frunzele cenqiu-argintiu ale pelinului alb produc un fundal dcoros. f nZ15imea miului ,Lambrook Silver" a t e de doar 50 an.
.
27

a Mqcata pendend (sus)


se remarc5 prin lkmi ce a&n% cu grayie peste marginea vasului. fncephd din mai, d a d piiqile ofilite sunt continuu h d e p k a t e gi este fertilizad sistematic, inflorqte neobosit pang la venirea primelor geruri.

Muple (sus) Pnfloresc


p h d din mai, mai tPrziu fiind mascate de petunii.
Petunia este acoperitg din mai p h g in octombrie de nenumiirate flori. Hibrizii de ,,Grandifloran au o Pndyime de doar 30 cm.Florile sale mari au form5 de pdnie.
~

Pe c&t posibil, udati plantele dimineap, pentru ca solul s3 r3mana reav3n si in perioada cea mai fierbinte a zilei, iar frunzele s3 se poat3 usca pan3 la

Alaturi de petunii, langa marginea din fq3, plantafi cdte o p&alup. in fala, plantai In mijloc

Udaji bine. A~ternefi pe sol un strat de compost, care dozeaza lent plantelor wbstanfele nutriI

--

!nw
yqejs gugwg~ gs Inser\ e> gr!~6 !tar\v .!$!la~dop g j a6~n>s a$eodas ede l a j l w .uwal ap pd!t nes a~la!d eva>e qns !$eseldwe'mueu

!JOB n 3 geSgur
1-

I
t

.(mdmrp)

!$3unj aps nou

: .-A,,

< b ; f r . .

( X i3@UOZ

~m!~~&lad)

almueqo a1e3h-i~

(T!J@YJ~ X~ ~9%) ~J
p r a q m nr, !Sol !!uoSaq

i
\

GOI-!~" ETIY~Q) mn!d WP z


.!awal e nes mpumpq en l q U T e S m ap p $ 3 ~ w !e ep!de~ e a n w ~ o ~ s u el!q!sod zn my

n> alalueld !tepn '$!21?4s e l .gde ul aldeou o ap swam o-!$e!nwul!5 aqxn gzugd o nes q e q un-JZU!g>!ue6~o eyaiew !i!lar\ul .$sodwo> ap ! pie16 ap l u g ~ g b g ~ 6 u l ap p p e J v aqauaq as3 '!ugwg~dgs amz n!lew!xo~de ednp $vap lez!l!vy a!nq - a ~nu $ ~nlos ' ~ u arepe~bap q na ~ugu1&~6ul e!ap $el$ -s!u!wpe !ie a~eweld el p e a

'(adzup) !!JOB ap 301a3ah!+


eanqur!rps !S e a n ! ~

' .
I

PLANTE CE SE POT CULTIVA P E BALCON 51 TERASA

GRUPA 3

Lulofl reci in phlvece susDendate

In acest ghiveci suspendat florile roz frunzele cenujii c r e e d o fiumoasa' imaein ea de - ansamblu.
"f -: 3.

Flori ji fiunze in cufor~ estompate


Acest ghiveci suspendat cu flori de nuan,te roz se potrivqte bine cf~ifo moderne r fi zidwilor dbe.

) PLANTARE

- -

. --

. -- -. -. .- . -~ - -

-~ ~

. .-

- -

..-- ,
- 8

. - . =I
~ ~

- - -

- -

CONTINUTUL AMPOLNEI

JW 3UR-

BACSAMINAPITICS

PURASCENS"
(Wvia otscinalis ,,Purpurascensn)

,,BELIZZY V I O L E T
(Impatiens wallerianr ,Belizzy Violettn)

I I 1

ACCESORII: CI ghiveci suspendat (040 cm) P pimifnt de flori CI ?ngri4$imdnt complex i n granule 0 grubber de man3 O borma5in&, ciocan CI cifrlig de plafon cu diblu special
PLANTE:

R 1 planti4 de j a l e ~

C I 1 planti de balsamini

I
\

R 1 planti de verbena
penduli

CI 1 planta de floare de pai

Plantare: mijlocul lui mai. Amesteofi in pbrnsnt W ihAfSnati pimantul de floai gi guri de fngrsrsymdnt complex umpleti cu el vasul curtitat, pan% la granulat. Plantelevor necesita o 2 cm de gura acestuia. noua fertilizare doar dupi doua dptamdni.

VERBENA
PENDULA
(Verbena x)

FLORI-DEPAI ,,SILBERWOLKE"
Yelichlysum periolare ,,Silbennrolke")

PLANTE CU FLORI

FRUNZE CENUSII

FRUNZE ROSIATICE

Verbtma pendul; (sus) este un hibrid de Verbena renera. fnfloqte in perioada cuprinsa intre iunie ~i octombrie. Balsamina pitid Pnflorqte din mai p h %in octombrie. biltimea seriei , , ~ e ~ i z r cu y~ crqtere tufoas2 nu depqepte
20an.

Helidupurn petiolare ,,SilberwoIke" (sus) este ruda


florilor de pai, dar florile sale marunte, g b u i sunt neinsemnate. Frunzele arginrii situate pe 15stari larg extingi sunt foarte aspectuoase. 0 altii posibilitate: senecio, cu frunze de asemenea cenupii p i tulpini erecte.

Jalegul (sus) are mai multe soiuri de diferite culori. ,Purpurescensn are frunze de o nuan52 purpuriu-pal, ,,Ictarine se distinge prin frunze verde@beniu, iar ,Tricolor" prin frunze db-pestrij. Iresine (Iresine herbsrii) are de asemenea frunze q i i , pi o indrime de 20-40 cm.

I!

i n magarinele de specialitate se gssesc vase suspendate cu rezervor de api4. I n acestea este montat, ca strat intermediar, un fund dublu pe care se a f l l un tub rnai multe ori- I de umplere ~i ficii. I n aceste gauri trebuie introduse fitiluri, care absorb continuu apa din o transport5 spre I rezervor ~i pimantul uscat. Ghivecele suspendate sau IHzile cu rezewor nu necesita o udare zilnid. Este suficient Presafi bine p&mi%tul fn jurul a urnple rezeworul prin fiecarei radi3rini.Uda~i abuntubul de urnplere i n fiecare doua sau a treia zi. dent plantele. La nevoie, campleI

in fa@, la stdnga, plantali In partea dreaptl, in fundal, plantafi balsamina, avdnd grip verbena, astfel ca llstarii sa-i atdrne peste marginea vasului. de lastarii sli carno~i. Alaturi, la La dreapta verbinei plantafi florile stdnga, plantafi jale~ul. de pai.

3-

Faceti o gaura h h u t potrivit. Bateti in perete diblul nr clocanul 81 in~urubafi clrligul. Aga)a$i

'aslo!A !me" -mu ap neulo luns [<u!a~ yu!du !"I"P!J9"1 aIe JalQP-=OJ-q@ aEJold ' ( a b ~ p ~w?do ) a -1aj o-nuud 16 fiuapuad !nlq w ~u d r nop ~ aufiqo m o d as !'OH ap eaprad eauauiam 0
n3 a

I1

I'

CARTEA

Flori p a h m a t e In vas

GRUPA3

59

Alte sugestii de plan tare


IN COS
Acest cof de &mg este ciiptqit cu mugchi, In mijlocul lui fiind plantate micsandre, lncadrate pe margini cu &gufe ciucqoare miirunte (dreapta).

Florile plantate in vase, ingrijite corespunzlltor tnfloresc toata vara. In caz ca una dintre flori in~ocuiti-o inceteaza s~ cuinf atti loreasca, plant3

5 fire de micsandra
(varietatea Marrhiola incana ,,Zwerg-Pyramiden") 5 fire de ciucu~oar~

(Lobularia maritima)

galben-vioi (srhga).

3 fire de mqefel (Chamomilla recutita)

I
TRIO PMUMAT
Compozi* din imagine este amenajatii din micsandre, garoafe gi ducugoare, trei feluri de plante ce se potrivesc la culoare gi hiiljirne (dreapta).

Numeroase plante se pretea23 pentru flori aiate, d c exemplu fluturqii, micsandra sau garoafele, ~i-2i revarsa parfumul placut ~i 'In cas3. Taiati florile dimineata devreme, alegand fire cu boboci. Schimbati zilnic apa florilor sau adiugafi in ap2 o substant2 con servant&

3 garoafe ,Liliputn (Dianthus

caryophyllus) 3 micsandre (Matrhiola incana) 3 ciuqoare (Lobularia maritima)

. I

-a/i~i~i.~d . . . euneapJOJ UJ ~ ~ Ea JEA J y'm~n3is n~ a ,~ i, ~ . i~ojn3 y p ap p o uip ~ esndruol nes pilosu~ pru~of ap aifizoduro~ .. 0
n

PIan tare divers;


N~anp ricoroasi a fkrmeca'toruluiansamblu de flori de v d este
temperata'de culoarea albi a jalqului.
ACCESORII:

CONTINUTUL L b 1 1 DE FLORI
BRUMARELE ANUALE STERNENZAUBER" (Phlox drummondii
,,Sternenzaubern)

O lad3 de flori cu o lungime de 80 un O perie, M i p a r e O granule grosiere de argili O folie permeabili O pamint de flori C1 granule de hgrigmdnt artificial

LI 3 b~ante de brumireke
.Blue Beauty"

'

O 1 planti de brumirele
.Sternenzaubern O 1 planta de garoafi chinezeaxi

lincepand cu mijlocul lui mai. CurSvji lada de flori, degajafi orificiile de scurgere.

4folie permeahill gl a~terneg I


peste ea un strat de 5 cm de granule grosiere de argill.

6 C2$tu~ili fundul liidcu s

GAROMA

CHINEZEA~CA
,,Pink Charm")

> a
- . -

,,PINK CHARM" (Dianthus chinensis

BRIM~ELE WALE ,,BLUE BEAUTY" (Phlox drummondii ,,Blue Beauty")

SPORUGCASEI PITIC ,,ACCENT VIOLETn (Impatiens walleriana


,,Accent Violetn) Amestecaji p i m l n t u l de flori cu ingri@mlnt artificia1 cu degradare lenti. Umpleti lada M n i la 5 cm de borduri.

CULOARE ARGINTIE

NUANTE DE ROSU

FLORI VIOLET

Jdqul (sus) fnflorqte din mai p h s h octombrie. Inflorescenfele albe ale soiului ,Porcelain" hfloresc pe tije ce pot atinge ~i Inafimea de 40 cm. fn acest ansamblu jalqul se e v i d e n t i d prin culoarea florii deosebitii de celelalte flori pi prin forma sa rigid vercidP.

Sporul-asei pitic (sus)


fnflorqte din mai p h H in octombrie. ,,Accent Violet" face pane din seria ,,Accentn. Seria are flori mari, in d o u k c i ~i una de nuanfe, cu PnHljimi de 15-20 cm. Garoafkle chinezgti ,,Pink Charm" au flori rozdeschis din rnai p h i P n septembrie.

BmPrele anuale ,Blue Beauty" (sus) au o fnid5ime de 15-20 cm pi flori violet-albiistrui din iulie plna i n septernbrie. in gase Seria ,,Beautyn se gike~te nuanpe. BrumWe anuale ,,SternenzauberV au petdele aspectuoase dispuse f n forms de stea.

La amenajarea lazii de flori aveti i n vedere urmitoarele: accentele dominante ale compozijiei florale pot f i date de plantele mai inalte, de exemplu, de plantele cu tulpini erecti, de plantele citiritoare dirijate vertical, respectiv de plantele pendente. Efectul accentelor poate f i sporit prin alegerea unor culori inedite. Puteti plasa planta cea mai aspectuoasi fie la mijloc, fie i n mod asirnetric la extremitatea lizii. Produce o priveli~te deosebit de frumoasa arnplasarea unui rdnd de mai rnulte lizi cu aceleia~i flori, dar cu aranjamente

ale~ul i n fundal, 4-Pn mijloc. La stinga plantali o sclnteiuji, garoafa chinezeascS, iar la rnargine o planti de sporul-casei pitic.

L a dreapta jaleylui plantali k e ~d eo u i varietati de brumirele, i n faja lor o planti de sporul-casei pitic ~ii n c i o brumirea.

Bitgtorifi usor p i m l n t u l din ladi. Plasaji lada de flori la locul definitiv, udati cu griji, dar temeinic.

CARTEA

Flori violet In lad;

GRUPA~

60

Alte sugestii de plan tare


FORME DIVERSE
Bacopa gra~ioasii,cu flori albe pendente delimited evident florile de pai ce se inal~s pe verticals (dreapta). DupB plantare, timp de cdteva zile protejafi r3sadurile de razele soarelui. In perioadele de soare intens acoperiti lejer plantele cu hlrtie de ziar fixata de marginea lazii cu clrlige de rufe. Prin aceasti metod i putefi proteja plantele ~i contra temperaturilor joase din timpul nopfii.

4 plante de floare de pai


galbene (Helichrysum bracteatum ,,Golden Beauty") 1 plants de bacopa splendi& (Bacopa speciosa ,,Snowflake")

Yolbura abasu?inord-afiicanz a t I Pn&tiXor In fap tutunului o m m e n d m4u ,Sander3' (shga}. , e 4 plante de tutun ornamental rogu ,Sanderm (Nicouana x smderae ,,Domino Red") e 2 plante de verbena penddH (Verbena tenera ,,OpheliaW) 2 plante de lobelia pitid dbP (Lobeha erinus ,,SchneeballW) 1 plant5 de v o l b d albasuti nord-&icanZ (Convoh.ulu?i sabacius)

Tunbergia aripat2 atrage privirea prin Istarii s f aplecati gi M m r i (dreapm). 2 plante de floare de pai cu fmnze verde-galkn, rotunde (Helichrysum petioIare

Plantafiile dense necesiti multa api. Cu cat plantele sunt mai expansive, cu atdt au nevoie de mai rnulti api. h zilele fierbinti udati ~i dimineafa $i seara. 0 data pe dptirn8n3 adaugati apei de udat solufii nutritive de stimulare a infloririi.

2 altoi de"~andafiiide parc (Lantana camam x) &e 1 pland de c&5e mari, respectiv de cGipe scunde (Tagetes erecta; T.patula)

PLANTE CE SE POT CULTIVA PE BALCON 51 TERASA

"

CARTEA

61

Flori pestrite, fiunze fiumoase

Compozitie cu arbust in vas


I

*
4

T o m a , frunzele colorate ji boabele coapte b c ji mai decorativ vasul cu flori.


:, I

*
1

Podoabi durabila'
Vasd aspectuos cu arbqti pi plmte perene ofera' o privelipte fi-umoasa'timp hdelungat. ../ CONTINUTUL VASULUI

'I PLANTARE

-ac
v
(Pica glaua ,,Laurinm)

nCCESORII. O var din piatrti sau cirnent (0 1 m) CI p i e t r i ~ de marime mijlocie f . ip i e t r i ~ rnarunt CI parnant de flori Q compost Q scoarfa marunjitli de copac

[?

PiANTE:

0 1 plant3 de Cotoneaster
divaricatus

5 1 planta de rnolid alb Q 3 plante de crizantema de


gr2idina

Al-i un var de Rori cu orificii de scurgere sau perforafi vasul. Agternei in vas un strat de 5 de pietri~ de drenaj.

Amestecati pamdm,. , e f i r cu compost maturizat granular. Umplei vasul cu pimant de plantare @nti la margini.

CI 1 plant5 de Aster dumosus x 5 1 planta & Aster ericoides CI 1 plant5 de coljuna$i mari CI 3 plante de Cotoneaster
dammeri

(Aster ericoides)

ik(Tropaeolum majus) '

Hami 4 de
Mul~ arbugti l cu frunzi~ ctizitor ~i multe specii de conifere au gi variante pitice. Acestea cresc lent ~i nu prea Tnalt, fiind excelante 5i pentru cultivarea in ghiveci sau ladti. Sunt foarte aspertuqi arbustii cu frunzig autumnal marginile.

tdh$ mginea din fati a vsrsultli a l e r e 1 plant1

I
B k m d e (Coroneasm
0 B%made (Comneasm

a mde
august p&ng

diwYanam] din imagine (sus) sunr p h t e la c;~l.eprin

dammeri) sunt plante acoperitoare de sol fbarte apreciate ameliorare s-a objinut o t u l p i ~ (sus). Idloresc din rnai p& Z n
iunie, florile lor sunt de culoare albii, iar iiuctele rqii ~i lucitoare. Co4uuqii d iidloresr: de vara p8.d manma. Florile au culori intense &&ire.

h noiembrie.
empervirens)~i coniferele cu orme variate. Cweji ajutarul

haltit, Asdd sevalorkad S i rnai bine IiXmrii En f o r d de evantai 6 6uaele rag, lucioase.

Molidnl alb de form& conid asociat cu ala plante este foarre

v.

Steluple. Asrer dummus x ^ d o q t e abundent din septembrie p& In octornbrie, &nd o plant?i peren5 Ascer ericoides este la grafiod ca ~i floarea-miresei.

rasadul de coltunagi. Udati gi mulciti plantele cu scoargi de copac rnarunfita.

amnw ap u!d ap g ~ w l d 1 (wdta.rp) !auwleol al!rouro=)

~ J Eu J

v ~ J uad J . ri~s93z .

PLANTE C ES E POT CULTIVA PE BALCON 51 TERASA

GRUPA 3

Balcon de toamna cu dalii

myW@

V Z pu teji delecta de primivaa p h i


toamna cu minunata priveli~tea florilor

Toamna'gdben-auriu
Plantefeprezentate mai jos creeazi o ,,cortinin eleganta'p i colorata' p i lmpodobesc balconul de la mijlocul verii p h i toamna. PLANTE PE BALCON
RUDBECHlA (Rudbeckia rriloba)

PLANTARE

I . ---- 8

. - - -~

- -

-. . . -

---:- -

- .

m
ACCESORII: O 5 ciublre volurninoase CI plrnAnt de flori Ci solufie nutritivl PLANTE:

ylLIErPOMPON

I 2 1 p l a n t l de dalie-cactus O 1 plant3 de dalie-pompon C3 1 p l a n t l de rudbechia O 1 plant3 de rniscantus CI 1 p l a n t l de iarba-albl

I
Fomre: din martie plantag tn fiecare ciubAr cate un tubercul de dalie. indepartafi parfile uscate sau mucegiite ale radacinii tuberizate.

pompon)

? n f i mT n ciubere d t e un tutore. Acoperiji tuberculii cu un stat de pamBnt de 5 cm. Amplasafi vasele intr-un loc luminos.

DALII

PERENE f NALTE

IERBURI ORNAMENTALE

In aprilie, cumparati rudbechia Tot in aprilie plantali intr-un ,i o alt ciubar un miscantus s plantati-oPntr-un la ghiveci ~i ciubir rezistent la ger. Nu plantali planti de iarM-albl. Dupa udare, amplasati vasul pe balcon. alituri alte plante. Amplasati ciubirul pe balcon.

3'

Daliilecact~~ (sus) au flori mari, puternic Invoalte, cu etale cu v2rful &wit. n d f i e a lor variaz5 Pntre 80-120 cm. fnfloresc din iulie p W i in octombrie.

Rudbechia (sus) Pnflorqte in iulie-septembrie. Sprijinipi din timp tulpinile sale inalte de 1-1,4 m. Poate fi Pnlocuitii cu
floarea-soarelui perens (specii de Helian thus), stelu~e (Aster novae-angliae) sau brumkele (Phlox paniculara).

Daliile-pompon au petale
foarte fin e u c i t e 8i se inclin9 In dikrire direcfii.

Mi~cantus (sus)este o iarbg ornamental5 cu h d ~ i m e a de 1-2,7 m, are flori in forma de evantai, toamna frunzele i se coloreaG in galben. Iarba-dbii atinge 0,5-1 m pi are frunze in form5 de trestie, dungate in alb. Inflorepte in iunie-iulie. Florile se Pnalj5 cu 1-2 m deasupra frunzelor.

Dupa mijlocul lui ma1 plantag daliils forfate alsturi de rudk h i a . La inceput protejaji-le de razele solare directe.

Vara Udgji $ifertilizali plant! o data la doua dptam8ni. Toamna scoateli din sol tuberculii de dalie ~ dupa i , uscare, pastrati-i

Balcon de toamna'cu dnEi

&

N t e sugestii pen tru pl,an tare


CULORI AUTUMNACE
Multe crizanteme de g&Z au Bori de c u l w e ragu de bmcat 6
4bz.n-auriu (dteapta). o 2 crknteme wmhalte gi 2 crizanteme xmde
helix) 1 plan6 de pemetia (Pernetqamuuonat;l) 1 plan6 de iarM-neagri?
(Calluna d g z r i )

(hhh pa04 2 plate de i d & (liedem

ARBUSTI PESTRITI
Arbu~tii cu frunze P n culori titrate sau cu bace rosii Pnfrurnusepxzi balconul (stings). 1 pland hibridz de blrcoace cu fructe ro~ii (Cotoneasterx watereri) 1 pland de kiwi cu frunze galbene (Actinidia chinensis ,Weikim) 1 plants de stelugs (Aster ericoides) 1 pland de iarbz-grasg (Sedum spectabife ,,RosenteUern)

I
1

1. -..WcaN cu ma
,

d dqpt de man.& tkrk Ptnpmhbit de mica rn p u e p k g i J'bii tdmpd. a 8 plaate ale eria subGre, dbe, r a x 9i pqurii &kiw + I h
o 2 plante de crizanteme m d e (Dendranthema
~diA0nttn)

1 plana de ieded (Hedm helhr) 1planti de pemetia

( P w n m muautnad
I

B
'
t

@lhlPAB~lMp SRL

PLANTE CE SE BOT CULTIVA PE BALfQN $1 TRAS&

GRUPA 3

Ladi rojie de vari

Culori sclipitoare

Culoarea ro$e pura' a trage aten~ia fiiconkri o noti de veselie Ikii de flori.

I
1

PLANTARE
,CCEX)RII:

Plarile ro$Iproduc o impresie de vitalitate, indiferent cu ce alte culari s m t d a t e .

CI l a d i de flori (jardiniere) cu
lungimea de 100 cm

CONTINUTUL L ~ I I

Cl perie, beji~oare CI buciiji de ceramici Cl p h a n t de flori


D granule de ingr2)imiint cu
degradare l e n t i

Cl plantator
D suporturi solide de jardiniere
PLANTE: Plantare: mijlocul lui mai. Curif@i jardinierde. Degajag orifidile de scurgere a apei. Faceti o proM privind amplasarea florilor. Cu o o r i -minte de plan-, extragefi plantele din g h f ~ . hmuiati timp de cinci minute bale tul radkinii intr-o galeat3 cu apl.

Q 2 plante de begonia
C;I 2 plante de bahamina pitici

C13 plante de scevola


curgatoare

4 2 plante de lobularia

SCEVOLA DE NOUA CALEDONIE


(ScaevoIa saligna)

LOBULARIA s_au CIUCU$OARA (Lobularia maritima)

&CCENT BURGUNDY (Impatiens wtdadm & . x =

'L L
Scevda curgitoare este o plantA foarte rezistenti, cu o constitufie viguroasi, cu listari pendenfi predispu~i si4 se extinda intr-o f o r m i de evantai. Controlaji plantele regulat ca scevola s i nu domine lobularia, mai firava. Tiiaji imediat cu foarfecele listarii care acapareazi spajiul lobulariei. Puneji i n vazi listarii cu floare tiiaf i.

ROSU-PORTOCALIU

MOLET-ALB~TRIU

ALB

Acoperifi orifidile de scurgere cu budti de ceramic& Umpleti lada cu pamint Amestecati in pamAnt o ndna de ingri$idnt cbimic.

Plantafi ?nfundal, in stanga )i In dreapta cAte o m i e , iar la mijloc balmineke pitiice. Avefi grija de IHstarii subjiri.

Ihlmakw pitid (sus) * d o rqte dp M P n ortornbrie. Florile seriei de plante cu calie scundg ,,Accentn au o In5ifime de doar 15-20 cm. Cumph.Fi r k a d u r i de begod ?R m d e producqi rk&& persllurel. Saiusile cu C niifdme mijlacie

a n

Scevola cu@toare (sus) are 15stari ce cresc p h i la lungimea de I m , pe a r e florile apar Pntre mai ~i octombrie. Scevola poate fi M o c u i ~ cu floarea de brahicome (Brachycorne iberiditblla), de asemenea pendent& dar c u o pa?Ldd%%m. constitugie mai Fragilg.

Lobahria (sus) . . Pnfloreste din iunie p i n g in octombrie.


un covor Florile sale form& floral robust ~i parfurnat. Plantafi lobularia t n fafii. In loc de lobularia, put* alege lobelia pitid (Lobelia erinus ,,Schneeballn), p l a n e de asemenea cu flori m k m t e , dar mai lung5 g i mai lax%

in fafa, la distante egale, plantati cate o floare de scevola, iar intre acestea doua plante de

Instalafi suporturile ~i fixati pe acestea jardinierele. Udafi plantele cu un jet usor de api. La inceput, protejati-lede radiatiile

- n

-7

l a r d s a@ uuapuad auaq

-$ alapmm !S n![mns-n40~ mpbp! a p alsaJa a p d s <EJEA

' ~ 0 4 ~ 0ap 4 $nu!iuo> n> ar\!j!qnu !!inlos leupug$ -dgs $epn ap !ade !ie6nepe 'elseale edna .!ugwg$ -dgs asef-nqed ap awaJr\ ~olalueld al!igl!sa~au a>eis!les g$uala~epe~6ap n3 p l ~ g ~ ~ f.aA!yJ$nu g ~ 6 ~ l aiuepqns ap y.uJoJ!un !5 gluapunqe aJeA$s!u!wpe o gj!sa>au !zgl u l a$er\!l -in> asap al!JoId -aJez!l!uaj

I
I

Compozitie fiumoasa' fn doua' culori


I

PLANTARE
-

C- -

nenumhtele flori m h t e fi hnziful plantelor componente.

CONTINUTUL COSULUI SUSPENDAT


MUSCATX PENDENTA
,,MRS. BANKS"

A
I

iCCESORII: 1 c o de ~ sdrml (045 cm) d cdrlig galeati I muphi de turbi U pimdnt de flori O 'ingrl$3mbnt cu degradare lentl
PLANTE:

(Pelargonium pelrarum ,Mrs. Banks")


DALIE PI

O 3 plante de lobelia pitici


Q 3 plante de mu~catl pendent3 O 3 plante de lobularia O 1 plants de brahicome O 5 plante de pansele 7 1 planti de dalie pitici

TI^

(Dahlia)

a&

4
J

pungai mare cu mushi de turbai. Punefi mugchiul Tntr-o g8leaC.3cu a@.

C&pt@fi laturile $i fundul 1Cumplrati un cos de sdrma ~io 2 cogului mugchi, astfel ca primle verzi si fie h exterior.
cu

Perioada de plantare: mai.

Umpleti co~ul cu un amestec de @mint ingrwmfint de grajd.

LOBuLARM ,SNOW CXYSTALS"


(Lobularia maririma
,Snow crystals") PALAST"

(Lobelia erinus ,Kristallpalastn)


T n jumitatea portaImrit s coguluj plonta$ fmi pith. Intmd-i ~ ~ Y b fT nR co$din dad,qmi Wmjum$i-lan ! mlychi.

TULPINAEWCTX

m PEMDANTE

BLdWTE INTERMEDUU

I
I

Penhu dpryirea cqului suspendat se pot folosi in lot:de mug@ de turbi foi de f ibri de cocos sau alte fibroasi, disponibile O n

, I'

tusire O n locurile necesare

Deep MwS cu p mmauce de a d - hdk+ii bke

ornate de nerqiuni vio

expansiv5 se reprin infloresxnte tip capid dbastre sau violete, ~i prin rsmuri pdmrr.
. - ,d 'i

Plantati brahicomele T n spate, pra, lar pmselele printle wrc4toare. Presafi

Plantati dalia pitid ldngi marginea din stanga, diametral opuG brahicomei. Pulverizati atent plantele cu spa.

&

L ----.

-.

CARTEA

iRUPA3

64

Alte sugestii pen tru plan tare


ORNAMENT AGREABIL
Toarnna, ducepi in locuinfi iedera cu frunze pestrite (dreapta). 2 plante de iederii cu frunze pestrite (Hedera helix ,,Goldchildn) 1 plant5 de nemtigor cu flori rnari (Delphinium gran diflorum) 2 plante de ochiul-boului (Callisreph us chinensis) 2 plante pendente de lobelia pitid (Lobelia erinus ,Richardiin)
Vara, udafi abundent pirnlntul din coy, deoarece s e usuc3 repede. Stropiti cu un jet u p r de apZi Tntregul vas, astfel ca plantele nu curnva s3 nu se rupi. Arnplasafi sub coy un vas say un suport, care s i retin6 apa de prisos.

IUBITOARE DE SOARE
Cogul de flori destinat locuriior insorite este ornat de jalqi cu flori albastre, lantana cu flori albe si lobelia cu flori albastrualb (irlinga). 2 plante de jalq (Salvia binacea) 2 plante de lantana (Lantana camara ,,Schneewittchenn) 1 plant5 de lobelia pitid (Lobelia erinus ,Riviera Blue Splash")

DUO BICOLOR
Dou5 plante identice in ciubere arat5 frurnos pe cele dou5 laturi ale unei q i . Margaretele se a r m o n d excelent cu k c i u miiresele cu flori albe, r n h n t e 8i frunze inguste, ca si cu lobelia cu flori albastre (dreapra). 2 plante de margarete-arbustiforme (Argyran rhemum hurescens) 4 plante de &ciurnkese (Zinnia angusrif-olia ,Star White") 2 plante de lobelia pitid (Lobelia erinus ,,Kriitallpalast")
0 IMP AMMP SRL

lneori plantele trebuie completate pe rnarginile coyului, pentru ca florile s i - i orneze uniform toate piflile. fndoi~i slrrna coyului, plantali floarea in presati pirnbntul. interior $i indrepta~i firele de slrrni yi udafi noile plante.

*EJ~\OSU~ aui%mi o EJ~.JO ,mim~a3 ap p s UJ~ sap ~ a m u ~ /ad ~ ~ s rS ~auaqps q p ali~o\d


n

'LANTARE
-.

Spaii

soiwi deoseb~te decoreaza lo modcurhs acest v .

l L * *

rCCESORII: I plantator I granule de argila d pamant pentru flori Cl nisip Cl ingrasarnant cu descompunere lenta BULBI: Cl 3 bulbi de lalele Kaufmann C l 5 bulbi de narcise C13 bulbi de zambile Cl 6 bulbi de narcise pitice Cl 6 bulbi de muscari Cl 5 bulbi de branduse de primavara

ana x )

Pumefi in w a s un strat de 3 crn de granule de argila, apoi amestecul de sol dc flori ~i nisip.

Adriugafi ingra~amant cu 2 descompunere lenta amestecati bine solul.


~i

(Narcissusx)

(Crocus vernus ssp. vern us)

(i

PLANTE f NUT,

PLANTE SCUND,

DE TALIE MIJLOCIE

I ,I
'I
I

I- I
Faceti economii
Dupa ce toate plantele au Snflorit, scoateti bulbii din transplantati-i i n g r i vas $i dins, la penumbra, ca frunzele s B se poati retrage, $i plantele sa tnfloreasci $i anul urmitor.

Plantafi in grupuri, in fundal, bulbii lalelelor Kaufmann $i ai nalrdselor.

Zambilafe agezafi-le la mijloc, strdns una IBnga cealalti ~i apasqi-le in sol cu vsrful Tn sus.

Narcisa (sus) inflorepe In h n q i e de specie In mmtiernai, are flori neobipnuite, deseori bicolore, parhrnate.
M e a u a Kaufinann este o specie sdbatid, tirnpurie, cu frunze cu dungi ro~u-rnaroniu ~i flori albe stelate.

(/Sus) are flori in diferite culori stducitoare, ce Infloresc In aprilie-mai. Inflorescen5ele wmpacte emani un parfurnat dulceag.

Narcisa pitid (sus) are rnai rndte flori rnici pe o singud tulpins. Multe soiuri inflores deja in februarie-martie. , , Muscari are inflorescengele rotunde, forrnate din flori albastre cu rnarginea a l b l d i n p d , care apar intre douE patru frunze de erbiforrne

Primavara puneti vasul T n r5sadniI3 sau sera, ca plantele s l infloreasci devreme. Udati florile regulat, pe vreme calda cu soare scoatefi-le tn aer liber, frigului.

k.

Brhdupa de primiivarii are flori phtecoase albe sau rnov, i d o r q t e In martie-aprilie.

In prim planul vasului plantati narcise pitice, muscari ~i br&nApzafi bulbii la a&ncimea de aprox. 5 crn.

~mplefi vasul cu pamant de flori ~i udafi-I abundent. larna puneti vasul la loc rece, ferit de ger.

CAUTEA

GRUPA 3

65

Puneti vasul la iernat In garaj, protejat de ger, i n casi la loc Intunecos ~i rece sau acoperit cu ramuri de brad in risadniti. Udafi uneori solul, pentru a nu se usca.

ATRACTIE ROSIE
Penuu ac~asd cornpodfie plaa-

Primavara inliturafi stratul de proteqie. UdaP regulat daca , acestea au plantele ~ i listirit, fertilizali solul. Udati florile ~i P n continuare, iar lunar administrafile solufie nutritivi. Dupi inflorire lisafi frunzele s i se usuce, ca bulbii s i infloreasca ~i anul urmitor. Putefi eventual planta florile in gridini.

mfi bulbii toamna, admirhd apoi florile prirn1(heapra]. Iernati plantele hgaraj sau fn
cass la loc htunecos p i rece,

asigurhdu-le umidimte
uniformit

15 bulbi de ldele (Tulipa greigi' ,Ro&ippchenn) 15 rnuscari (Muscari armeniacum)

O IMP AMMP SRL

ISBN 978-963-86092-8-1

3 ig
gXF'g
0 E

.c .

3 .s :j!?
.4=.

Lh.L

0,

.-

J ; ~ B $

$ m

1.5% -

.w "iii

,,,z

pg

Alte sugestii de plan tare


CIUBAR PESTRIT
-

Un hird&i de spdat vechi poate fi vasul ideal al unor frurnoase flori pestrije de varl (dreapra). Plantaji petunia la marginea vasului, sZ se poate extinde linigtit.

4 crsje galbene sau portocalii


( T w t e s patula)

4 &cium3rese
(Zinnia elegans)

4 petunii (Petunia)

2
LEGUME $1 FLORI
Lada de lernn in care se cultivZ dalie pitid in culori puternice ~ipetunii, precurn gi gustoase tomate coctail pentru amatorii de legume evod aunosfera grldinilor rustice (shga).
2 dalii pitice (Dahlia) 2 petunii ,I (Petunia grandiffom) -2 fire tomate coctail
I

Toate tipurik- de dovleac necesita multe substanfe nutritive, astfel plantate ?r vas necesita fertilizare regulat. Pentru dezvoltarea ideala a plantelor, este optima fertilizarea a p t3mlnali cu fngr@&nAnt lichid ~i udarea abundenta La gatirea bucatelor pot f i folosite nu doar fructele ci ~i florile dovlecilor.

'

GAROAFE f~ VAS DE PLATR~~


fn vasul rustic de piatd se potrivesc florile scunde de varri. Pe 18n@ cuigoare inflorqte mu9chiul (dreapta). Ocrotiji plantele de soarele puternic de la miaul zilei.

4 fire de rnugchi
(spedi SelagineUa) d t e 3 fire de garofite ro~ii 9i roz (Dianthus chinensis)

Fixafi de suport exemplarele Tnalte de floareasoarelui, tn special pe balcoanele cu curent. Legafi planta de gril5 sau de arac lung, invelit cu material plastic. Nu tiiafi florile dupe Tnflorire, deoarece seminfele reprezinti hran, pentru pasari.

Q IMP AWIMP SRL

PLANTE C ES E POT CULTIVA P E BALCON $1 TERASA

CARTEA

GRUPA 3

Plan te pen tru griidina dpini

6 7 4

Jgiieab de pia tri cu flori

m ~ 1 0 rd ieprimkri
A.
& -

F F W -

.--

r y

- .

. -

I s

11

. .-

PLANTARE
O jgheab de piatra sau din

D compost sau sol calcaros

Of

planffi de lithadora 1 plant& de ochii-~ficeldui

culara pi %erne$ pe fundului aces- de flori $ cmporml pi d e p u ~ i - l uia un &mi$ & drwaj, fn jgheab.

,,HEAVENLY BLUE" (Lithodom &&sa ,Heavenly Blue")

(Saxifiaga arendsii x)

CIUBO'J'ICA-CUCULUI (Primula vulgaris)


Plantatig&&i$a awcazbl la mijloc. Daca este necesar, rbfiiar in fap ei lithdora. PresaJi pamintul in jurul tulpinii.

Erica de culoarea &nii (sus) are o in5l5ime de 20-50 cm. Este foarte aspectuoasa prin frunzele sale aciculare, vegnic verzi, gi inflorescenrele compuse din flori albe, roz sau rogii. Soiul ,,Springwood White" inflore~ce abundent de la mijlocul lui februarie p2n6 la mijlocul lui mai, aviind flori albe gi marunre.

Gb&ip caucazianii este o plant5 peren%(sus) consacrat5 gradinilor alpine. Soiul ,,Cornpinkie" are flori roz din aprilie plna fn mai, acoperind frunzele verde-cenugiu ale plantei. Lithodora este un arbust pitic. Soiul ,,Heavenly Blue" dispune de flori marunre de culoare albastru-intens.

Ochii-goricelului ,&endsn (sus) cregte in strat compacr gi inflorqte din aprilie p h i i in mai. Florile sale d r u n t e sunt de culoare albs, roz gi rogie. CiuboGca-cuculuiinflorqte in culori multiple. Florile de tonalit5gi sclipitoare produc un efect viu al5turi de frunzele verde-inchis.

Udqi Wns plantde. AcowQf suprafa$a piimSmului cu

Alte sugestii pen tru plan tare


PLANTARE CIRCULAR.^
fn jgheaburiIe masive de piatri arati minunat florile gratioase. Pietrugul cu flori albe infloreste din mai p k 9 In iulie gi se asort e d bine cu garofijele parhmate, cu frunze cenugii gi flori roz, cu Pnflorire Indelungat~
(dreapta).

1 planti de pietrug (Arenaria rnontana) 2 plante de garofip chin-ti (Dianthuschinensis x)

Plantele pentru griidina alpins sunt sensibile la umezeali excesivi. Tnainte d t fiecare udare controlaji ptimantul ~i nu udati d e d t daci este m a t . UdaJi dimineata astfel ca apa a nu atinga frunzele.

I
I

" " " "


b& veynic verzi p a araperki se pot adguga flori de

La idlorirea h d e l u n p d a lim-

e 1 p l m a de limbuparl V @ C m d e (Iberis ~ ~ e m p e h s )

De$ plantele gridinii alpine necesiti mai putini ingrijire d e d t plantele de balcon, lndepirtaji sistematic florile uscate ~i stirnulati cre$terea compacti a plantelor prin tiieri moderate. Prin fertilizare cu ?ngri$im$nt cu azot asigurati o inflorire abundenti, plantele pistrandu$i talia mici, f i r i o dezvoltare buiacs a frunzelor.

colplrile umbroase (Qeapa&


1 plantii de cerceluf (M) cu tulpini h a l d (FuchshIt)
Q IMP ABllMP SRL
RO-P-02-10-061

*
lSB)u

, -

PLANTE CE S E POT CULTIVA PE BALCON 51 TERASA

'",

GRUPA - --3

Flori cu inflorire tirzie

Vas cu atmosferi de toamni

Amenajaji compozijii din plan te perene, a. cu fnflorire tinie, ce evoca' o minunata'

,I

- ,, ir;

I "

CARTEA

Vas cu atmosferz de toamnii

GRUPA~

68

A t e sugestii de plan tare


R o p d japonez galben-verde
reprezind o culoare interesand 2n csmpozi6a de altfel roa
( * ') .

Cultivate ?nvas, de rnulte ori nici ~lantelc de altfel

1 &ad de crizanteme de grkkrd @ a h t h e m a &ram&onun) 1r b d d e c i a a m e n 2 &uri

(Cyckmen persjcm) de iarbzi-n+

d")

ALB SI ARGINTIU

1'
+

se wuci, deoarece din solul


inghetat nu-$ vor putea suplirnenta urniditatea necesarl. Udafi plantele in zilele cu temperaturi rnai ridicate, ca solul s i devini usor urned.

Culori de toamnl ce se a s o r t di n vas decorativ de lut (s&ga). 3 &aduri de crizanteme de g&%ni (Dendranrhema

grandiflorum) 1 &ad de spdIcioas3 bicolo6 (Senecio bicolor)


1 &ad de iarbs-neagrii

(Callma vulgaris)
1 r&ad de i e d d

(Hedera hefix)

rate prirnlvara -3i plantate Ir?nglplantele care au iernat - au fost crescute in sere, si, din acest rnotiv, acestea nu sunt rezistente la inghef. Protejati aceste plante fn caz de ger: noaptea acoperifi-le cu folie de plastic sau ziare.

0IMP r n M P SRL

Legume cul tfvate pe suport


Ornamentele compow'fiei de mai jos sunt Iegumele gustoase, fiunzele aromate si florile comestibile.

PLANTARE

CONTINUTUL L ~ I I

lungime

Q suport
masin2 de g2urit ~i burghiu rnic D 4 zuruburi de lernn Q pZimAnt de flori universal compost

CASTRAVETE
(Cucumis sarivus)

a
BUSUIOC ,,DARK OPAL" (Ocim um basilicum / ,,Dark Opal")

PLANTE:

C ~ PITICE E ,,LEMON GEM" (Tageres ten uifolia ,,Lemon Gem")

O 2 plante de castraveti O 1 plan-ta de busuioc O 2 plante de cimbri~or O 3 plante de condurqi Cl2 plante de craite pitice

CIMBRISOR / , (Thymus x citriodorus)

- CONDURA$I (Tropaeolum
majus)

PLANTE CU TULPINA DREAPTX

PLANTX AGXTXTOARE

PLANTE INTERMEDIARE

1I
$Qufn;prm #lei4wit

Afanafi ridacinile castravefilor htre catrawti, T n centrul Igzii, ~iplantafi-i fnclinat lnspre punqi busuior Plantati cirngratii, la distanJa de briprul langi rnarginea din fa@ a 50 cm, tn partea din spate a lazii. l5zii.

z-tihCk~u p t3 i k l m a f hd%~ffie~.df&&Im , Ltaw@e,R II$r@ g u & ~arn~ l j Lm &cle*.mMice B e @

'

Frunzele rogcat-maronii ale

busuiocului ,,Dark Opal" (sus)


au gust aromat 8i sunt folosite la condimentarea a numeroase bucate. CrGfek pitice sunt plante anuale, frunzele fin penate gi floriie de culori vii sunt comestibile. Se folosesc la diferite salate.

Castravetele (sus) este plant5 ag555toare viguroas5. Roadele lunguie>e,verdeinchis ce se dezvold din floriie galbene se r n a t u r e in ~ cca. 60 de zile. Recoltari castraveyii inainte s l se ingdbeneasd. Pot fi consmagi cruzi sau In form5 de salad.

Cburipml (sus) este P n d w t datorid frunzelor aromate. Este folosit la decorarea pi condimentarea ddciurilor.
Frunzele rotunde ~i florile

condmapdui sunt comestibile gi au gust puternic


condimentar.

P1aMaf.id u m # i In colt ~i T n rnijlocul Hqiidin fat&.in spateb fiecarui fir & cirnbri~or plantar1cdte w h fir de crgije.

d u l fn juul r%dkcinilat lJda$iplsntele cu un jet fin cia ap5. La nevaie, adaugaji padint.

6T@

@d?n urn u!pso~~ad) lam p!unJ3@ puyd T ! b w w ap la(uruqd ap pw~d 1a (pl.P4~d x~pqy) puaur ap pmld 1 (Z?lnu3m

.Ioze ap $nze>s~nu!iuo> n> I U ~ U J ~ ~ ~n> J ~ !uewgI U ? -des 2-1 el alez!l!ua4 !Z >!u -I!Z alepn a!nqaJ$ uozas u!ld u~'ala)aAeJIse:, nlduraxa ap e:, 'aA!qJ$nu aiue~sqns aqnu gsa:,au a : , alaIueld 'aae>sn al!~ol4 1eln6a~ !ia6aln~ .!ie$!sa>au ednp aJejuaw -!puo:, ala~ueld !ie!e~ Jeu!ln> zn n ~ ~ u .nnu!~uo> ad asap:, a!nqaJI a$e$uaza~d ~ola$ueld alapeol !f alazuny 'al!Jolj

Y 5 )

B ! J 3 3 ! P
fidaw

&EUJ

ap =ah!+

'1e6al ap gwJgs nes y e o p 'a!+eJ n3 vodns ap ~a!al!-!ie6al 'a~eie3 as gs d a q !nla$aAeq -se> !!Je$sgl pug3 .!a$ueld lnlos yul!z !1e3!g!~a~ 'pde

a$nlos m p q w p d ~ plos s al-!~=!Paj IS a p l m ~ 3 dI U P flqq ~ a p !.IOU m nue~d @.and m y alnxam al!!&o~ @w '(rndw? 3P"S PP mun dy u g ' p p 301 U~-JJUI pm rizast: ~ u r u ~ m d d l uo3!~1admX7 aleurol $amid