Sunteți pe pagina 1din 181

PLANTE CE SE POT CULTIVA

PE BALCON $1 TERASA
4
GRUPA 3
Solu I tii ingenioase
Vase de flori, in corn bina I tii originale
Florile plan t at in bu toaie sau gdeji vechi
@ &ri o privelipe roman tici, in edita'.
b
PLANTARE c-
' ACCESOR~~
I
CI un recipient zincat
(cu diametru de 50 cm)
3e cere putma I tan tezie
Nu conteaxi ce fel de flori afege$, dad ele se potrivesc lntre ele ji sunt
adecvate vasului.
&
CONTINUTUL VASULUI 4
CI plasi pentru fl nfari
CI pi et r i ~
CI mugchi de turba (Sphagnum)
CI pHmlnt de flori
PIANTE:
CI 3 rlsaduri de gura-leului
CI 3 rasaduri de mac
Ci 1 r k ad lberis sempewirem
CI 6 rHsaduri de ciubotica
cucului
D 3 rgsaduri de varza
-mamentali
16 rkaduri de panreluJe
GURA-LEULUI
v)"-
fHy (An rirrhium majus)
MACUL
4
(Papaver
n udicaule)
2
Putmu Onvas un strat de 5 cm
de pie*. Acope$-l cu o
plaa de tAnMri, peste ar e
pamant pans la 3 nn de rnarginea
superioarg a refipientului.~ - '
1
Cu un ciocan ~i un cui gros
faceti I n fundul mipientului
clteva gZiuri pentru xurgere.
\
V A R ~ DE
BRUXELLES
(Brassica ofemcea)
(Prim ula)
ALYSSUM
(Lobularia maritima)
3
Plantafi gwta-leului ~i madi tn
formi de triunghi, la o dis-
tanta de 5-8 cm. Biitiitoriti bine
padntul . ,
4
La oarecare distan$% de
mijlocul recipientului, plantati
~beri mparvimns. i n jur se
pat e planta dubofica-cucului.
'1
nte Iantare curayati
,
CU gi j a ,Fclpientul pentru a
( preveni infecfiile. I
1
Aoa care sa x u w l a d urme I
se @esc hu- o gamPlaq@ de
soiuri pi culori.
Foile verzei decorative pot fi
de verde-lnchis, crem sau pur-
puriu.
Ciubo$ca cucului o avefi la
dispozifie i' n toate culorile.
Iberis sempervireas (sus)
are nurneroase flori albe, ropii
sau roz. Crqte p h 5 la cel
mult 30 de cm.
Plan@ cu rniros plzcut,
Alyssum crqte abundent, flo-
rile sale arPtoase acoper5
marginea vasului.
Tulpina cu multe flori a
- 1 u s o a t fi I
scundii sau l d d , in hncfie
de soi. 1
Macii au flori cu petale
diafane, de diferite nuanJe
pastelate, dispuse pe tije florale
foarte lungi.
vasul pe o suprafala care
wpoTt3 umiditatea, de pil&
ne ~ Z ml n t sau pe o 1-e.
kuportul nu esth pradic,
Plantati pe marginea
6
Udau bine plantele. PunGi
pentru cH la o udare mai
vasului rasadurile de varza
licheni Tntre ele pentru ca
substanfiali, apa se va
ornamental& iar i n spafiile
pamintul sa nu-$ piarda umidt
xurge din el.
libere panselufe $i Alyssum.
tatea. hezafi vasul tntr-un loc
Insorit.
1
Vase de Bori, in combina#i originafe
Alte sugestii pen rru plan tare
FLORI IN BUT01 ,I 1 -
Butoaiele, indiferent de
1
mlrimea lor, sunt foarte ar5- Rugina de pe recipientele d
toase ca vase de flori. fn vasul din metal nu dauneazi
I
mi c din imagine (dreapta) am plantelor. Daci v5 deran- I
aldtuit o minigr%dinZ de jeazi, indepirtati-o cu o
pr i ml vd din flori ieftine 9" perie de slrmi sau cu
,
3 rkaduri de narcise
3 rkaduri purpurii de
Primula juliae
3 rkaduri de Primula -
I ciubo~ica-cucului r qi e
--I I
nu se arund, deoarece ele pot
I
servi drept ghivece de flori.
Aerul lor rustic iese tn miden$%
pl ant kd tn ele flori simple, dar
viu colorate.
4 riisaduri de Prirnula -
I duboPca cucului (Prirnula
vulgaris)
R OA B ~ CU FLORI
0 roabg veche de lemn, piing
de flori (dreapta) amintqte dl
atmosfera de la ~a r l .
fn roabi, t n d p h d in ea rela-
tiv mult p h a n t , se pot planta
o mulGme de plante.
12 rkaduri de mqcate pendule
8 riisaduri de m-tl
1 &ad de cercelu8i (fuchsia)
Florile, mai ales pe cglduri
I
treb'uie udate zilnic in vasl
le cu flori, pamlntul seaca
repede. Turnati apa
aproape de tulpina.
Udarea prin pulverizarea
apei intr-o ploaie fin& se
executa numai pe timp de
seceta indelungata.
indepirtati cu regularitare li
florile ofilita, pentru r
a stimula cresterea noilor ,'
flori.
I
PLANTE CE SE POT CULTIVA PE BALCON $1
TERASA GRUPA 3
a
Mici gridini pen tru propria bucit;irie ' - '
Rojii ji mirodenii, com bina te
vaca' in luna ma par] rap 111 uuo2 rojii
-
@ ji plan te condim en tare, toamna : zw
le pu t e ~i recolta.
Rod copt la soare
Plantd risadurile in sol bogat in substan~e nutritive. P1asaP ghiveciuf
ornamental la un loc cu soare fi a p h t de v b t .
-
CONTINUTUL GHIVECIULUI P
PLANTE PERENE ROSII P M T E - ANUALE
Jalegul de grkWi (sus) Rogia (sus) dii rod bogat ~i
Crqte fnalt de 30-60 cm. Florile d n d este pl a nt a ~ Pn ghiveci,
albe sau rnov apar In iunie-iulie. cu wndijia d alegeji soiurile
Frunzele sunt foarte aromate. speciale numite rogii de balcon.
Se mai numqte si salvie. Udaji-le cu regularitate ~i din
Milghimnul Pnflorqte din iu- abundenp. Nu-i l%a5i nicio-
nie plnii In septembrie. DaG do- datii phl nt ul sa se usuce.
rifi CI-1 uscaji, frunzele-i piiroase
trebuie culese Pnainte de tnflorire.
Florile ro~i i sau galbene ale
d p a g u l u i (sus) sunt
comestibile.
PZtrmjelul nu suportZ apa
stiitiitoare. fn ciubiir se
plant& numai exemplarele
bine davoltate.
Busuiocul este o plant3 cu
aroma pliicutii. Sunt cunoscute
soiuri cu fiunze verzi ,si ropii.
PLANTARE $1 INCRIJIRE
,CCESORII
Cl ci ubi r sau ghiveci mare
(diametru 40 cm), cu
scurgere pe fundul vasului
Q pi ml nt de culturi,
contindnd deja tngri#mAnt
artificial cu dexompunere
l ent i
Cl pietricele
WNTE
Cl 1 risad de rogii de balcon
1
Awzafi mai intTi un drat de
I
Cl 1 rasad de pitrunjel drenare de cca. 5 cm, format
Q 1 risad de j al e~ de gr i di ni din pietricele, dupa care umplqi
Ll 1 r bad de busuioc vasul cu pamlnt.
Cl 1 risad de mighiran
Cl 4 rasaduri de cl l t una~i
2
Puneti Mm8nt tn ghiveci,
lasand un spatiu liber - neceMr
pentru udare - de 2-3 cm la perife-
ria superioara a vasului. Manta$
q i a Tn mijloc. - # 4
T . I
Ro9ii pi mirodenii, com binate
GRUPA 3
Nt e sugestii pen tru plan tare
FLORI $1 wogn
Ragiile din mijloc sunt "mconju-
rate de deri multiwlore (dreapd.
& & de ciucugoara de sr%mc&
Ro~ia este o planti care
toate plantde sunt plante an&.
necesiti multe substanfe
nutritive. Ca si dea rod
1 riisad de rqii de bacon
bogat ~i On ghiveci, solul ei
2 r%saduri de busuiw
trebuie fertilizat o data la
3 ~ d e p i r t n u l j e l
dous sapttirnani. Este indi-
2 &aduri de ci ucupd
cat2 procurarea unor
(Alyssum saxaide) ing+iminte speciale pentru
I l 2 conteinere cu lobelia
ro~ii sub formi de batoane
@l pum saxadel
sau de solufie nutritivi.
t
eG&aduridecr?iife
TRIO CU ROSII
Busuiocul ~i ro~iile se potrives
nu nurnai la gust, dar se tole-
rea6 foarte bine gi tn gluveci
(sthga). Albul crizantemelor
scoate bine In widen* con-
trastul dintre culoarea ro$ilor ~i
verdele fiunzelor de busuioc.
Plantele tinere trebuie apa-
8 1 rhad de ro~ii ornamentale rate de frig dar pi de razele
3 rhaduri de margarete solare intense. Acoperifi
(Chysanthemum maximum) fiecare risad cu o punga din
3 Gaduri de busuioc hartie sau material plastic.
Nu uitafi si executafi orificii
de aerisire pe aceste protec-
toare. Se pot confecjiona $i
RO~II IN CASCADA
apiritoare din folie perfo-
rati.
Planta9 florile fn q a fel, ca ele
sZ nu fie deranjate de ramurile
rqiilor bat e in jos din cauza
recoltei (dreapta) .
'
8 1 &ad de roii pendule
r-l
2 rhduri de pgtrunjel
1
2 Gaduri de busuioc
,
l 1 &ad de saschiu
(Vinca minor)
4 &aduri de criiite galbene
OIMP#%%!lWS~ L A . . . RO-P-02-10-002
L
Lad2 cu flori de vari
La& cu flori ce stducesc h culorile curcubeului reprezinti podoaba
pervazului, oferind o atmodera' vhtica' chiar f i h zdele noroase.
CONTINUTUL UZII DE FLORI
SALmALBASTRii
TRANDAFIR LA GHlVECI (Salvia hinacea)
(Rosa)
s- ' II
REGINA-NOopT
SANDER
(Mcoriana x
sanderae)
LOBELIA
~Incii
' / ( M i a eri-
nus)
C
b
PLANTARE
ACCESORII - -
O lada de flo'(85 x 20 x 20 un)
O pi m0nt de flori universal
O i naragmbnt chimic granular
PLANTE:
O 2 fire salvie albastri
O 2 fire regina-noptii Sander
Ci 4 fire lobelia pitice
O 2 fire ~Brciumireasa ,,Classicn 1
1 .
CI 1 f i r trandafir la ghiveci dc
1
Asigurati mrgerea apd din
2
Unga peretde din spate al
culoare roz lazi, apoi urnpleti lada cu lazii, la dirtante egale, plantqi
Ci 2 fire craife galbene @mint pentru flori. Amestecati salvie albastrB, iar la dreapta gi la
solul cu ingra~iirnint granular, stinga, regina-noptii Sander.
3
Puneti trandafirul roz la ghi- Afinafi rldacinile criiiplor ~i 1
veci i n centrul IBzii in asa fel 4 plantali-le i n arnbele pi * ale
ca locul altoirii sa fie la 2-3 crn sub trandafirului, in partea din fa@ a
nivelul solului. lazii.
cm'p MICI
(Tagetes panda)
/
PE MARGIN1 f~ FUNDAL PLANTE INTERMEDIARE
ry7r-
cel putin doui vincluri de
fixare din ofel ~i guruburi dl
7-8 cm. Accesoriile necesarc
pentru fixarea lazii pot f i
- w w
- . uq v
C%c i u mh a (sus) are Regina-nopgi Sander &us) . Trandafirul k ghiveci (sus)
flori de nuanje portocaliu-viu este populari~ datoritii florilor este unul dintre cele mai
sau maro-portocaliu, frunze infundibulare. Soiurile elegance elementele ale l ki i de
fnguste 8i llstari pendenti. Nicotiana x sanderae sunt flori ~i fnflorqte tot timpul Da d Pn lada de k r i qezaf~
scunde. verii. unele IOr@ altele ghima In colfurile din fata puneji cdte h golurile din fala lazii ~i din
D w q e l e dip sunt plante cufiori, exempla-rete ofitiie, o circiumsreasa aproape de 6 colturile din spate plantqi
Florile mh n t e violet, roz,
Salvia albastrg cu florile ei nepretenjioase. Hibrizii panda
albe sau albastre ale lobeliei purpurii, albastre sau albe sunt folosiG la urnplerea golu- lastarii sa-i aarne liber. plantele abundent.
pitice hfloresc phi5 la sosirea oferii o impresie dcoroasii in rilor dintre plantele a&niitoare
fnghepdui, hcepfind din iunie. del e fierbinfi de vad. ~i cele cu ndpinii erect&
Alte sugestii de plan tare
CASCADA COLORATA
Florile pestrije gi frunzigul
bogat a1 ~lantelor vor u m~ l e
" I
lada de flori (dreapta). fniim-
pul verii pot fi plantate in Ikile
de pe balcon gi numeroase
plante de cameri.
2 fire gornfrena
2 fire exacurn
2 fire eriofilum
1 fir catarantus
1 fir verbena
1 fir gaulteria
ARMONIA CULORILOR
Imaginea mugcatelor roz, rogii gi
mov va fi complets alaturi de lo-
belia pitid gi calceolaria ht;inga).
4 fire mugcati curgiitoare de
culoarea liliacului
4 fire mugcat; erects de
culoare roz
4 fire mugcati erects de
culoare rogie
4 fire calceolaria
4 fire lobelia penduli
U ,,Pendula Saphir"
rile deschise contraste&A cu
rigiditatea pervazului de piatrs
(dreapra). Dracena situati in
timpul verii in fundalul com-
pozi~iei de pe fereastrii oferg o
priveligte rnediteraneani.
4 fire mugcati roz
6 fire petunia (alb, roz,
albastru)
2 fire iederH
raiati regulat fllorik ofilitc
Jnele flori, precum
:randafirul la ghiwci, regi
la-nopfii Sander, salvia
albastra sau craijele pot fi
folosite ca flori tsiate la
buchete de varZ. Prin
scurtarea periodic2 a
plantelor din lazile de bal
con le puteti asigura o
lnflorire Tndelungati.
O IMP ABJIMP SRL
* a / i q i ~ s ~ z a ~ i . . . . 4 u n s u w a l a p 3 i ~ s n r
I PLANTARE
ACCESORII:
D butoi de stejar t i i at pe
jurnatate sau ci ubi r de lemn
D compost
5 parnl nt de fl ori
P nisip
CI granule de argi l i
Pomd fiuctl*fer cuftivat printre pfante anuale .
ofera' noi posibifita'p' de hfiwnusepe a gra'dinii
- PIERSIC PITIC
(Prun us persica)
PIANTE:
CI 1 puiet de piersic pitic
Ll 3 plante de frag
Ll 4 plante de cr aw
a2 plante de nierernbergia
L13 plante de gazania
'
P 2 plante de dalii scunde de
gradi ni
1
Borfora$i fundul vasului $
depunefi pe fund granule de
argili. Amestecati compost $i
parnBnt i n pr opai i egale.
2
Plantafi pomul udat abundmt
i n vasul umplut pe j u mMe cu
ptimant. Locul attoirii sa fie cu
cbliva centimetri deasupra solului.
cRh'J'E MAR1
(Tageres erecm)
-IA /
(Gazania)
DaG vara nu put qi s i hgrijiti
zilnic vasul cu plante, utilizag
un sistem automat de udam,
care asigura dozarea corespun-
,
zatoare a apei. In comeq se
gLesc mai multe asemenea sis-
I
Grupele de plante asemani- 1
toare cu cele prezentate aici
1
necesita, i n afar4 de adminis-
trarea de a@, ~i asigurarea din
abundenfe de substanfe nutri
tive. Din aprilie pana h iulie
fertilizati plantele din doui i n
doua siptamani cu ingr4@rnAnt
I confinut de fosfor. I
NIEREMBERGIA
(Nierernbergia
hippomania
var. violacea)
I FRAG DE GRADINA
! (Fragaria x ananassa)
3
De fiecare parte a pomului
plantali d t e un frag. Stolonii
plantelor vor deborda cu timpul
marginile vasului.
4
In partea posterioara a vasului
plantafi d t e doui craife de
fiecare parte a pomului. SBdifi
nierembergia i n f ap criilelor.
! PENTRU BORDURI
?.'Hierernbergia (sus) hflo-
rqt e in mai-septembrie.
Florile sunt de culoare albg sau
viol&, *mIzstarii debordeazii
margin& ciub~rului.
Gazania are flori rasii, roz,
galbene, dbe, a r h i i sau por-
k d. F b d e apar pe vrerne
hw k lmai-sepcembrie.
Piersicul pitic (sus) a t e
autofertil, cultivat fn ci&r
rikpkrege fngrijirea timp de
ani de zile cu fructele sale gus-
t om.
Fragul dezvoltii stoloni pe
care se coc fructele pilni toam-
na. 0 darP la trei ani rehnoiji
plantele prin marcote.
C&pk (sus) infloresc
toamna. Alegeg soiuri scunde
(max. 50 cm).
Daliile scwde de gdi n1
(40-60 cm) se @esc in mai
multe culori. Dac5 iarna pk-
tragi ciub&ul In locuin*,
toamna nu trebuie sii scoategi
plantele din sol.
5
Plantati gazaniile alaturi de
fragi, Tn partea din fata a vasu-
lui, aproape de margini, pentru a
le deborda i n expansiunea lor.
6
Sidqi daliile Tn stanga ~i dreap-
ta fragilor plantafi anterior.
Daci este necesar, completafi
pamantul din vas. Udati-l bine,
pentru a se sedimenta.
-- - - -3
A e n e a J J O ~ l n ~ u g t u y d
a [ - ! i a u ! $ u a w ' S O J O > ~ J ! Z s o u
- ! t u n 1 3 0 1 u n - J J U L a l - ! i e s e l d t u y
- e i u ! n , o l n e s ! w e 6
u ? a l a J a q n ! > ! t e a s e d e u l e !
. a s e o ~ s n 6 ! e w ! S ! l e u ! e t u
! J J O A a s e u r y a l a p n J 4 p o u r
p a , e u l . t u > s L a $ ! > a p a t e 4
- s ! p e l ! > ! t u p > u ? a l a p n J 4 ! ~ J ! J
' ! l e u ! e u a g , a p n y a q o A z a p
a s y s > ! s ~ a ! d a d e : , n d i u a d
( 2 ~ ~ 0 2 w ~ ~ u o ~ J B [ ~ ~ )
p ~ 3 d n w a p a l u e ~ d I
( , , ! ! ~ a A a n " u o u r ! y
s n . 1 1 ! 3 ) ! & - I a p u o d I
. a l a l
- O ! A a l ! J o b ! d 3 n p o ~ d ] ! q a s o a p
l s a j a u n . ( & u p s ) J o l a u J o j
e a l e q s J a n ! p e ~ n % ! s e a 1 3 a ~ a
' z o ~ a l a ~ e s h w ! 3 1 y ~ 0 3 p q
I . d s s S ! J I S ~ A ~ X ~ s n p h )
l a ~ n p e d . m y a p w o d 1
I
l u n s p u p p u n l e e q o 3 a J e s e o l
- s n % ! e m e a 3 ~ n p o ~ d ' ( E I ~ E ~ J ~ )
a u ! % e w ! u ! p ~ n p o l s o d ! S
l a j w ' ! J a j p m J j ! m o d ! S o ~ a u n ~
~ . I V J u ~ [ d ~ J J u a d . m s d n s .
a m
I
PLANTE CE SE POT CULTIVA
PE BALCON $1 TERASA
GRUPA
y 11 florilor
Gridini de legume in vas
Compozijia formati din plan te aspectuoase
fi comestibile este nu n umai frumoasi,
C
I
dar to toda t i $ foarte folositoare.
Combina+a dintre ditkritefe soiuri de legume pi flori de diverse forme, cdori pi
arome va' poate produce mdt e bucurii pi satisficF.
MA%&E DE G R A B ~ ~ ~
(Pisum sarivum convar. axiphium)
MANGOLD
(Beta vulgaris ssp. vulgaris
var. fla&cens ,VuIka?) 4
SALATX VERDE
(Lacruca sariva var.
capirara ,,Sioux?
SALATX DE FOI.
(Lacruca sariva var. crispa
,,Red Salad Bowl")'
I
ACCESORII:
Ociubar (6Ox60cm)
O suport (inilfime: 2 m)
I
O 4 guruburi de lemn, de 5 cm
lungime
O pami nt de flori universal
O ingrigamint cu degradare
I
PLANTE:
CI 4 plante de mazire de
qr l di ni crescute i n prealabil
!I O
plante de varzi .
1
AmostecGi in sol ingra@mdnt
2
Fixafi suportul de peretele
ornamentala chimic cu degradare lent2 pen- ciubarului cu ajutorul
I
. O 2 plante de mangold tru a asigura plantelor necesarul ~uruburilor de lemn. Umplefi
CI 1 planta de salati de ci pi j dnl de substanle nutritive. ciubarul cu pimdnt pin2 la 10 cm
O 1 salata de foi de margini.
O 5 plante de pansele
I
(Viola wirrrockiana)
In partea posterioara a
4
In mijlocul vasului plantafi
PLANTE DECORATIVE SALATE
ciubarului plantali mazirea, varza, iar pe cele doui laturi
LEGUME INALTE
pentru a se putea urca pe suport. ale sale, plantele de mangold.
-__---I - --
3
I I
inainte de plantare, risfirafi cu gri-
Cultivand legumele peno- j& ridac~nile.
nal, economisiti bani. Din
martie acestea se pot serna-
na Tn l l zi de sernanat sau
cofraje de oua, iar rnai tar-
ziu se pot repica Fn ghivece
de turbh. Dupa serngnare ~i
udare acoperifi sernanatura
I
cu o folie sau o placii de sti-
Frunze~e ~ucioase ale Frunzele de culoare cre~ Frunzele salatei de ciXpZ$ing
mangoldului (sus) confed o violete sau purpurii ale ve,, bus) sunt gofrate, crocante, h lmei ferestre, la l umi nl gi
not2 deosebitii cornpoziriei. decorative (sus) se pot folosi gi diferite nuanFe de rogu gi l l dur i . Bup5 aparifia pl8n-
Recolta~i fiunzele din exterior la irnpodobirea mPndrurilor. verde. u~el or Pndepgrtati
spre interior.
Salata de foi se poate cultiva dcoperirea. De la Cnceputul In fafa, la dreapta, plantafi
6
Dea lungul marginilor, Tnan-
M b e a de g%dinZ crqte Panselele sunt plante ce simplu in ciub5. Frunzele sale lui mai rlsadurile se pot d a t a de cap&*&, iar la stin- jurind ciubirul, plantafi
pe s ~por t ph5 la Pndilyirnea de infloresc indelungat, usor de r o~i i sunt rotunde ~i aspre. ~l anta I n vasele de afar& de fai. Nu le plantafi pansele, apoi udafi plantele abun-
1,8 rn sau gi mai rnult. CdegeG ingrijit, inviodnd prin culorile Da d nu culegefi frunzele, va addnc pentru ca miezul dent.
din vrerne p&We pentru ca lsr fragede ansarnblul vegetal. creste in hd~i r ne. r amhi la suprafat&.
h b e l e & nu se Inriireas~g. --
GrMnP de legume h vas
Alte suges tii pen tru plan tare
INGENIOS
Tubul de ceramid formed un
cadru neobignuit penuu legume
gi plante condimentare. Ampla-
safi in sol tuburile deschise la
cele do& extremidg, astfel aces-
tea vor constimi cadre solide.
CrZiiifele cu flori a d estom-
pe& rigiditatea marginilor gi
atrag privirile (dreapta).
1 pland de origanum
2 mbunchiuri de ceap5
peren5 pitid (chive)
a 1 pland de ardei gras
I
ROD BOGAT
Avantajul ciuberelor mari este
d fn eel se pot asocia multe
plante comestibile, intr-o g 6
din5 mkund. Fructele pier-
sicului pitic gi ale dpgunilor
sunt comestibile gi totodatz
apectuoae (dreapta).
1 altoi de piersic pitic
3 plante de ciipgun
0 3 plante de p2trunjel
3 plante de v d
1 pland de salatl
IMGRIJIRE
n perioada de dezvoltare a
rildicinii legumelor nou
plantate, menfineti solul uni-
fwm reavh. Udati numai
solul, evitsnd ca apa d
ajunga pe frunze, prevenind
astfel fainarea. Administrati
siptamanal plantelor
ingril~amant lichid, diluat i n
propwfie de 4:l.
VERDE PROASPAT
Vii puteiifi delecta cu forma
specifid a frunzelor de salad gi
cu nuangele de verde proaspPt
sau de rogu ale acestora.
CumpiIrati r hdur i produse 4n ,
prealabil sau sernhafi seminge
pentru &aduri (stdnga).
1 planti de salad roman5
(marul5) frunzele legurnelor cu
3 de salatg pentru foi
C'Mere rapidax de exem~lu a
3 plante de salad de dp5+5
salatelor. Dad recoltafi
legumele TnTntregime, plan-
tafi In locul lor alte soiuri. i n
cazul mangoldului ~i al salatei
de capi@nil recoltafi numai
frunzele exterioare. Frunzele
comestibile ale verzei decora-
tive se pot folosi ~i la ornarea
RO-P Q IMP ABAMP SRL
PLANTE CE SE POT CULTIVA
\
GRUPA 3
i
CONTINUTUL VASULUI
(Muscari armeniacum) %
(Viola wirrrbckiana) ,,GOLDHEART"
(Hedera helix ,Goldheart";
n - - r 7 -
- - -- -
f 1 -
Pnjurul arbqtifor longevivi, vqnic vem* pot fi plantate tot anul flori colorate.
D ciob de ceramid
D granule de lut pentru
C3 balon decorativ pentru
trandafir cu arac
1
Plantare: primgvara. Udafi
2
Pentru drenarea apei ~i
rasadurile. Punef~ un ciob de aerisirea pamlntului din vas,
ceramica pe fundul vasului, dea- depunefi un drat de 10 cmde
supra or~ficiului de scurgere. granule de lut pe fundul vasului.
CIUBO'J'ICA-CUCULLJI
I D 4 fire ciubofica-cucului
D 1 f i r de panselup
Puneli folie permeabil intre
4
Amestecafi pi3mdntul cu
stratul de drenaj $i pimintul Tngr&amant ~i umplefi vasul
ARBUSTI PLANTE CU BULB1 FLORI DE PRI UVAR~ ~ IL q3 de flori. pe jumitate. Plantali ci~rnirul h
r I
'"
spate, 'in mijloc, iar la margine
iedera.
DacBdori9 G avefi flori fru-
moase de la inceputul
primSverii, cumparafi rasaduri ,
crescute i n prealabil.
Deseori bulbii florilor de
primgvara plantafi toamna se
distrug fn timpul iernii.
I rn Plantele crescute ?n prealabil
Lr ar i i iederei (sus) acoped Muswii se pot procura Cump5raji in marrie nu sunt rezistente la tempera-
marginea vaselor. Soiurile alb- primgvara sub forms de r%a- ciubo$ca-cucului (sus) ce turi sGzute deoarece sunt
verzui 8i galben-verzui tole- duri la ghiveci (sus). urmeazi a fi plantar2 in g1-5- ~bi ~nui t e cu condifiile de sera,
re& soarele puternic. dins. Plantele ce infloresc mai ded trebuie protejate 'impotri-
devreme nu sunt foarte viabile va Tnghefului. La temperaturi
5
Tn partea opusi, imediat?n
6
In prim plan, in mijloc, plantati
de sub qC acoperifi plantele fafa cipirului, punefi narcisa panselup ~i ciubo$m-cdui.
Narcisa, fiind scunds este cu materiale usoare, precum ~ltivata in prealabil, iar In f ap Udafi abundent ~i infigefi ?n sol
q* poace fi tuns la ideals crescut2 in vas. Planta~i Alege~i panselutele in q a fe 'olie sau hertie de ziar. acesteia - musari. aracul pentru trandafir.
forma doritz k c e p h d Q prirnzvara narcisele cultivate in incat s5 se asortae la culoare -
primtima p W toamna. prealabil. cu celelalte plante.
i L
. a d u r n x ! e w
i u n s ' g l n 6 a ~ a p ' ! S ! J e i ! e l u
a ! ~ i g > u i l a 4 i s e a u e i u n s
i a q 6 u l e l a i u a i s ! z a ~ i n 1 a p
a p s e / \ . i a q 6 u i e l a ~ u a ~ s ! z a ~
a s e A ! i a 6 a l e ' y e p l e u
- l a ! e l a l a ~ u e l d ! i e s q p e a
( ~ 0 1 0 3 ! q O ! ~ J U J S )
~ s e o ! 3 g ~ d s a J r j p
. $ u a p u n q e a l a i u e l d ! i e p n ( E U E ~ V O J J J ! M v ~ o ! h ,
! o d e ' $ u g u r g < e ~ 6 u i w i n d a i n p s u e d p
n > n o u u ! p l n l o s ! i e > a i s a u r e ( s u a r ! ~ a d r u a s s n x n g )
' ! o u ! i e i u e l d a j n 3 ~ ! w 6 ! 3 1
- a ~ j l q ! ~ o l j I n 2 0 1 u ! p u g 3
. ( & q 3 s )
g s e o ! 3 ~ ~ d s I S a i n p s u e d
n 3 ~ e ~ u e l d a l s a a u $ k w ! U J
. ! J o ~ a s x a A l p n > d w ! ~ o u e a m a y
U J ~ e p o s e r j a ~ e o d 1 n 1 ! u 1 8 ! 3
e l m S n u I a p a J r j p
y e ! d - a p - p o v z
( , ~ a y 3 0 ~ & " v u q u
- ~ S J ! A s n m d r u n n ~ e d n u a ! 1
, e d e u l a A ! j ! J t n u a l a i u e p q n s
! i e 6 n q p y - a n p ! r a n u a $ u w
- q n s a p s o e p e u n a u a ~ a d
w u n y n e s g u ! d l n j a d
a p o J e w i e 6 a q n d a p a l a j a d
n e s a z u n J $ a d s n d a p s o u ! ! $
I n l e J j s ~ d n p g n x o u n 3 a ~
! + a t e o d y e o q g a . s e a : , y
. ~ o 1 a t u e l d e i e ) e ~ d n s a d a r
a J e u ! g J a p a u u r a s a l a l e n
- u a A a j e l n 6 a ~ ! i q & ! r a i
. ! p l a w I i e u n p e
' a ! e o l d y d n p n e s e l e a s
! u a l j o t e d ! ! i u a 6 e e l ! $ u a j e
-
a q p p o p n 2 e p u ~ p d a r r f P
p a y @ a p e l n u r p d a J r f 9 a
a l n l a s m d a p a J r f 6 a
PLANTE CE SE POT CULTIVA
L P I BALLON $1 ITRAs*
GRUPi
~i v ' i o b i $ n uit de aspecruos
La& de flori h trepte
a
Fforile de vari plan ta te unele
deasupra celorfafte creeazi o
Din treapta' in treap t i
Plantele la ciubir cultivate in ansambluri mixte se pun h
daca' sunt amplasate la niveluri &rite.
valoare mai bine
HLCESORII:
0 2 ISzi de 90 cm lungime
O 6 drgmi zi
0 cioburi de ceramid
0 pi mant de flori
R vermicutit
i
. I (
L.. .
gi
I.
MUSCATA:'
OBISNUITA: ~
(Pelargonium . :
- zonale)Il
. -
CONTINUTUL -11
LI PSC&YOAI ~ ,,EARLY
SUNRISE"
. .
(Coreopsis grandiflorn
,,Early Sunrise")
1
P I A M :
O 2 plante de
0 3 plante de
0 2 plante de
0 1 plantZi de
obignutti
O 2 plante de
lipsdnoaice
osteoyrerrnum
noSana
rnuycata
OSTEOSPERMUM 1
1
Amplasati L., &eflori una Tn
faTa celeilalte. bezafi lada din 2
Acoperifi mffkiib de s r ~ r g e ~
cu cioburi de ceramic&
I
iedera cu frunze
I dungate spate pe drHmizi stabile. Umpletl-le cu Mm8nt qi verrniculit, I
.
(Nolana napiformis)
INTERCALATE 1 TULPINI ERECTE PLANTE PENDULE
I I
Ghivecele de ceramic4 r i s ' dreapta plantafi lipsdnoaice. listarii s i poati cre~te plna la lada
turnate pot servi drept de la nivelul inferior.
suport stabil pentru ciu-
, bere, ahivece z i l i zi .
Deoarece se gisesc I n
I dimeniiuni diferite, puteji
amenaja simplu ~i repede
diferite niveluri de i ni l j i me.
I Folosiji treptele sdr i i pen-
L i p s ~ ~ ~ , ,,Early
Sunrise" (sus) cregte pin5 la
indjimea de 75 cm. Florile sale
galbene infloresc din iunie
pin5 in septembrie.
* Mqcata obignuid este
ifloarea clasid a balcoanelor.
,Florile de culoare albii, rogie gi
roz infloresc din mai p h s in
octombrie.
I t r u a sadi plantele la
i niveluri diferite.
Iedera (sus) acoped in scurt
[imp marginile ciub5rului cu
lktarii ssi lungi, eleganfi.
Exists o mare varierate de
soiuri, din care vii putegi alege
exemplarele dorire. In afar5 de
soiurile cu frunze uniform
verzi exist5 numeroase soiuri
cu frunze t5rcate.
Osteosperrnum (sus) i ~ i 1 Ghivecele $i l i zi l e sunt
revars5 toatii vara, Fad preget foarte aspertuoase cand
florile albe, roz sau violet-pal lastarii i ntrees grilajele,
precum florile liliacului. acoperi colfurile, se ur ci
pe balustrade zi inconjoari Plantali mugcata i n centrul
Frumuserea deplins a lazii dejo5. Pe ambele margini la al e doua extremititi ale
nolanei cu lsstari ugor thrhtori plantati la distanp de 15 cmc& o lasii inferioare. Udafi plantele
8i nenumiirate flori albastre se abundent.
revelead doar pe [imp cald gi
uscar.
Alte sugestii pen tru plan tare
I I ,X
GHIVECI DE CERAMIC^
Ghivecele de ceramic5 sunt ide-
ale pentru compozifiile florale
t&rate (dreapra).
2 plante de regina-nopfii
(Nicouna x sanderae)
0 3 plante de sporul-casei
(Impatiens wallerjana)
3 plante de ochiul-boului
(Callisreph us chinensis)
o 8 plante de lobelia pitid
(Lobelia erinus)
Cwnphf i mpr i tn f o d de
semicerc, cu spade plat. Amii
bwte fiumos suspendate pe
coloane, ziduri sau pdur i pe
rnai multe niveluri. Se pot
umple cu rnulte plante estivale
scunde saw a&dtoare. Co~ul
plantat cu begonii de diferite
culori are o aunosfed rustic2
(dreapm).
2 1 de begonii
(Begonia semperilo~ens)
O IMP AWMP
CULORI PASTELATE
Prin plantarea florilor in culori
pastelate pe doul niveluri
puteji obfine o casca& de flori
parhmate (stbga). Putefi obfine efecte
3 plante de mugcat5 obignuit:
diferite dacH din clnd in
(Pelargonium zonde)
cand rearezafi IHzile, de
2 plante de lobularia
exemplu pe cele din spate
(Lobularia marirjma)
le apzati in fafa.
2 plante de sporul-casei pitic
(Impa riens walleriana)
DacH plantafi in lazi de
1 plant; de pentas
perene ~i plante ve~nic
(Penras lanceolara)
wrzi, de exemplu iederii,
acestea pot riirnane plante
permanente. urnpieti
golurile cu plante cu flori
corespunzatoare sezonului,
astfel florile pestrife wor
Tnveseli compozif ia verde
I tot anul.
@L R(TPo2.10527 ISBN 078-WM60W
1
-
Aceasti la& de balcon atrage atenp'a prin florile in cdori intense
fi iEunzele cu fbrma' interesanti.
ACCESORII:
U I& de fkwi Uungime: 120 cm)
Cl p- &mt i nt de flori r
5 Ongr9bf;4mlnt granular cu
degmkce lent2
O fdi e de material plastic
tramparent&
!3 araci scum
CONTINUTUL &II
W E :
Q 3 plante de mugcata cu flori mari
P 2 plante de mwaaobi pi t &
I
- -
ma
P 2 plante de mqcat l penduh
1
Flmtare mai. Am- Udafi plentele uscab,
r qi e
@rn&ntul cu 3 pumni de 2 Tn funddl htr-un a
P 2 plante de rnugcata
TngrfigmBnt ~i depuneli-l On lad& uniform cele trei r n m allre
,Gv W f u l mt h "
Umplefi lada p&n$ la 5 cmde gur%. Md.
P 5 pl am delo$elia (Lo belia erin us
,,KristallpalastV)
.
MUSCATX ,,GREY
LADY PLYMOUTHn
(Pelargonium
-
graveolens 1
,Grey Lady
Plymouth")
m -
\
MQCATA OBISNUITA
(Pelargonium zonale) I P
Plantali la mijloc, in fati, ~i pe
o laturi a Lbii r nqt el e pen-
dule rosii, care in scurt timp vor
accrperi rnarginea Mi.
i n iulie sau august tiiiafi de
3
Printre ac&tra amplasag c h i
pe miqcate llstari slnltogi, muqt e obiyurite r o ~,
de aproximativ 10 cm, pen-
t r u butapi. Cu excepfia celor
doul frunze superioare,
indeplrtafi de pe ei
rnugurii, florile gi frunzigul.
Pentru Tnrldacinare infigefi
but a~i i la adlincimea de
3-5 cm intr-un arnestec for-
mat Yn propoqie egal l din
pl mant de flori gi nisip.
Umezifi moderat amestecul.
-
Acoperei vasul de tnrnulfire
cu folie transparent&, pen-
t r u a Tmpiedica evaprarea.
Plasafi vasul intr-un loc
luminos, dar nu la soare. Plantafi alaturi mu~catele
De indata ce apar noii 1%- ,Grey Lady Pymouth", de
' ari, tndepartafi acoperirea. asemenea in fafa. Completafi latu-
/ ra libera ~i spafiul intermediar ru
PLANTE DE BORDUR. ~ MUSCATE-TRANDAFIR INTERCALATE
Pe lbtarii de 60-90 cm
lungime ai mycat el or
pendule (sus) in mai-
octombrie infloresc flori de
culoare albii, rogie, roz sau
Soiul de mqcatii ,,Grey Lady
Plymouthn (sus) are frunze cu
parhm de trandafir gi mend.
Mugcata cu frunze crefe eman5
un parhm de liimaie, mugcata
mirositoare un parfum de
brazi, mugcata piIroasa un
parfum de mend, iar mugcata
cu miros de l h 9 i e un parhm
de Iam2ie gi mere.
Mq c a t a obi pnui ti i (sus) va
d e l e c t d in mai-octombrie cu
flori de culoare rogie, albH, roz,
portocalie, rogu-somon,
purpurie sau albastru-levibfid.
My c a t a cu f l or i mar i ban-
diflora) este preferat5 gi ca plar
ta de camern cu inflorire inde-
lungad. Florile de dimensiuni
rnari apar Pn mai-septembrie.
Petimp racoros acoperifi lada.
lnfigefi araci in sol. Seara 6-
intindeli o folie peste plante. Ziua
indepartati folia.
purpurie.
Culoarea albastru-lnchis a
lobeliei, inflorind in mai-
octombrie, contracared
nuanfele r qi i dominance.
I lobdii. Udafi.
Alte suges tii pen tru plan tare
Ansamblul floral dasic alb-rogu
este diversificat de verbena vio-
let2 (dreapra).
3 plante de muscat5 penduk
(Pelargonium pelmtum,
rasie)
, ,
3 plante de petunia (Petunia,
albii, roie gi crem)
1 plant5 de verbena
(VerbenaJ violet5)
Compozifia tradi~onak rqu-
alb-violet este ddtuitZ din
plante ce se pot cultiva pe bal-
con (dreapra).
1 rnqcad obignuid
(Pelargonium zonale, rogie)
1 petunie (Petunia surfinia,
roz-violaceu)
0 1 himenastema (Hymenos-
temma paludosA: d b ~ )
. 1 scevola
(Scaevola saligna, violet5)
O IMP AWMP SRL
Sirnetria rnuacatelor este rupta
de urzica indianii (stdnga).
1 mugcatii pendulg
(Pelargonium peltatum,
rogie)
1 mugcat5 obi~nuitii
(Pelargonium zonale, rogie)
2 petunii (Petunia surfinia,
alba gi violetz)
1 urzid indianz
(Plectranthus hu ticosus)
Examinafi regulat plantele
Data observafi pe frunze
sau flori pelicule cenu~ii sa
albe cauzate de fainare,
indepirtaji partile contam
Tiiprfi florile trecute pentrl
ca lada de flori s5 arate to1
deauna frumos. Astfel sti-
mulafi cresterea plantelor
rnpiedicati aparijia
Lunar, dimineafa devreme
stropifi plantele cu api
pentru a le spala de praf,
de poluiri $i de noxe care,
mai ales In orah se depun
pe frunze #i blocheaza ori-
ficiile xhimbului de gaze.
Nor parfrmat de flori
Ofera' o imagine ademenitoare florile mkunte de culori diferite,
CONTINUTUL VASULUI
TRANDAFIR CU
TULPINA INALTA
(Rosa ,,The Fairyn) \
a
I I
TRANDAFIR SCUND
kt? / DE STRAT
(Rosa ,,Regensberg) ,
8 &a
1
Umeziji bine ghiveciul de lut gi Umpleji ghivedd cu parnWt
2 acoperiti orificiul de scurgere deflori panti la tnSl~tme?a de
TRANDAFIR 4
L.r
cu ciobul de ceramic% DepuneJi un 10 cm de guril. Amestecaji @a&
SCUND DE STRAT
(Rosa ,,Sun flare")
TRANDAFIR-
TUFA PITIC
(Rosa ,,Orange Juwel")
4
Plantaji trandafirii-tufe pWd
pe ambele pioi ale vawlui, On
fati, astfel ca l ktari i & p a aar-
na peste rnarginea wul ui .
3
Plantati i n mijloc trandafirul cu
tulplnl Fnaltti. Aveji grija ca
planta sZi stea drept. in locuri cu
vant ariciti tulpina trandafirului.
TRANDAFIR CU
TULPINX INALTX TRANDAFIRI-TUFA PITICI TRANDAFIRI DE STRAT
Soiul ,,The Fairy" (sus) a
fost inirial un viguros trandafi~
acoperitor de sol, Ensa altoit pe
tulpin3 inalta este foarte
indrligit deoarece ramurile fin
at2rnZtoare sunt acoperite
toatli vara de buchete de flori
Envoalte, roz-deschis.
Soiul ,,Schneekiisschen"
(SUS) atinge Ind5imea de 30 cm,
florile mzrunte au petale albe
cu marginea roz-deschis ~i
aldtuiesc buchete.
Soiul ,,Sunflare" (sus)
apaqine categoriei de rrandafiri
scunzi datorid indrimii sale de
nurnai 40 cm. Florile invoalte,
galbene au parhm puternic.
Soiul ,,Regensberg" foarte
indesat ~i tufos, cu flori
stacojii. Are inPljimea de doar
35 cm gi t nf l oqt e abundent
toatl wa .
Soiul ,,Orange Juwel" are
flori invoalte, dese, roz-somon
si datorita inal5imii de 30 cm
poate fi crescut En ciublir.
I Tranddri-tuf2 pitici
Alte suges tii de plan tare
G R ~ I N ~ CU TRANDAFIRI
Trandafirii pot fi asociafi cu
arbugti vqnic verzi, pe I2n@
care culoarea acestora pare rnai
accentuati. Plantafi trandafiri
de culori diferite in vase de br -
mi variati gi qezayi plantele
una Ibg; cealald (dreapra).
3 trandafiri de culoare rogie,
albP si galbens
1 laur cu tulpina inalti
1 cismir
Trandafirii-tufa pitici se
dezvolta mai viguros ~i
Onflorex mai lndelungat
dad sunt CurSfafi regulat.
Taiati buchetele ofilite dea
supra primei formafiuni de
cinci frunzulife de sub flori.
CO$ CU +I FLORI
Tranddrii-tuG cu Ikarii
at hi t or i sunt ideali pentru
decorarea cosurilor de flori de
pe terase sau balcon ( st hga) .
Pentru acest scop sunt pouivifi
gi tranM~rii acoperitori de sol,
cu p& pkut , hd acqtia
necesid fiieri regulate.
1 trandafir-tuf5 scund sau un
t r a n a r acoperitor de sol ca
de exernplu ,Lovely Fairyn
DE~ORATII MXRUNTE
C cl'
I
Multi trandafiri pitici au flori
r nhnt e de culori vii, *or de
asociat. fn irnaginea prezentatz
florile crern ale trandafidui
scund de strat evidengias
nuanp roz a trandafirului-t&a
(dreapm).
1 trandafir de strat cu flori
crem
1 trandafir-t& scund roz-
deschis
1 trandafir-tuf5 scund rogu-
carmin
Q IMP ABflMP SRL RO-P-CL . .-. ISBN 978-
Trandafirii crexufi in
ghivece, i n special i n vase
de lut, se usca mai repede
pe timp de seceta.
Verificaji solul regulat ~i la
nevoie udafi plantele.
PLANTE CE SE POT CULTIVA
PE BALCON $1 TERASA GRUPA 3
Multe plan te aroma tice in loc restrins
Amfora' cu mirodenii
a
Din fiecare parte a acestui vas de
e
f
teraco t2 se pot cufege plan te
I r!
. '2
con dim en tare parfuma te.
Mdt e parfum uri fn acefaji foc PLANTARE -
, - , CCESORI ~- ~ -r
Amfora cu buzunare era destinata' la inceput cultivikii flagilor, dar vasul s-a dovedit
a de din ceramics
cu 9 orificii (buzunare)
a fi excelent Ppentru cultivarea plantelor condimentare cu o mare bogfie de arome.
de flori
CONTINUTUL AMFOREI LI dteva pietre
O Tngfi#mdnt cu degradare lentii
(granule)
O mqchi de turba
CIMBRQOR CU PARFUM
ROSMARIN PLANTE:
(Rosmarinus
O 1 planZa de Sales medicinal
DE LAM&E oficinali~ ,,Ictarinen
,,SILVER QUEEN"
O 1 planti3 de maghiran
O 2 plante de ceapi4
(Allium tuberowrn) de xurgere. Amesteca*
O 2 plante de cirnbnpr cu parfum
pamdntul cu Rgragmant ~i vasului. Diviza$ balotul r&d&il 1
de lamdie
b CIMBRISOR CU PARPVM plantelor prea voluminoase. . : : '
DE LAMAIE
/
primelor deschizaturi.
I
(Thymus x ciuiodorus)
MAGHIM
I
J
(Origan urn
JALQ MEDICINAL "
F majoranurn)
,,ICTARINEn
(Salvia officinalis ,Ictarinen)
1
Rantati i n deschizaturile supe-
rioare cimbriprul cu parfum
cu TULPINA ERECTA rLllNTE INTkwlEDIARE PWWTE DE B O R D U ~
,
udt or , gi plantati tn deschizituri de Ud i i "Silver Queen" iar In
I
ceapa (Alliurn tuberaurn) ~i cim- gura vasului rosmarinul. Apasa$
briprul cu parfum de IPrdie. plantele in sol.
I
T
I
J
Frunzele parfumate 8i florile Cibrigorul cu par& de &pa (AUium ruberosum) le condlmentare ce se
mirunte, comestibile ce l h %e bus) de forms intere- bus) acoped aspectuos x i n rnagazinele de
infloresc Pn mai-iunie ale sand cu frunze mikunte, marginile vasului. Florile sale ~cultura au deseori mai
msmarinului (sus) sunt verde-deschis eman5 un comestibile apar vara, sunt de
totodata i aspectuoase. parfim puternic de I h %e . culoare alba gi au un miros
Jalegul medicinal cu q o r de usturoi.
frunzele sale ornate de Pete Cimbrigorul cu parfum de M%hiranul crqte buiac. lea pamantului completati
galbene este o planti Ihi i i e ,,Silver Queen" varieta- Frunzele marunte verde-inchis
aspectuoasg, Pmpodobind orice tea verde-albui a speciei de bazi au un gust dulceag, condi-
vas cu flori. este inreresand cu plante verzi. mentat, caracteristic.
Alte luges t i pen tru pla
VAS MIC DE MIRODENII
htr-un vas de dimensiuni mici
se pot sup h t e condimentare
de budtkrie deosebite. Jalegul,
phunjelul gi busuiocul cu par-
h m de I hI i e form& un
ansamblu divers de frunze gi
gusturi pentru multe feluri de
bucate ( h p t a ) .
1 plant5 de jdeg
6 plante de pluunjel
2 plante de busuioc cu
parfiun de h % e
Mats gi fragii sunt gusM gi
aroma& totodatZI &d i o
imagine f n u n o d (dreaprd.
Fragii suculenfi gi frunzele
ondulate, uerde-intens, parfu-
mate ale mentei folosesc la
prqmwea de speci&t%fi
culinare de varZ deserturi gi
ceaiuri 6coritowe.
cB IMP AMMP SRC
Plantde cu flairi c o d & gi
condimentele g~tii dnwt PB
d n (sr%np). A.nmnblul br-
mar din d y e ~i capam+ se
poste &hi la pmpawea
&elor. Li se p0t r k. s~ me-
lent cimbriprul ~ j+ul
me d i d *
r 1 plant5 de jdq medicinal
.laarid
w 3 plante de cimbr*r
r 3 planre de d f e pieice
r 3 plame de tope*
Dezvoltarea corespunzitoare
necesiti udare abundenti ~i
fertilizare. Pe vrerne calda
vasele de cerarnici se usuci
repede, astfel plantele tre-
buie udate zilnic. Adaugati
din doui In doua siptamani
Ingri@mant lichid i n apa de
udare.
nvestite. Data avefi nevoie
e condirnente, taiaji pur Si
mplu frunzele sau ramurile.
iierea stimuleazi cregerea
iitoare a plantelor. Verificaji
ulat ca apa de udare sa
f i spalat pamantul din vas
lantele condimentare s i
u f i fost atacate de dsuni-
ori. Nu folositi i n niciun caz
PLANTE CE SE POT CULTIVA
PE BALCON $1 TERASA
GRUPA 3
CARTEA
12
*
Ghivecele cu plan te condimen tare sun t
odoabele frumoase i utile aft, mu&
plan te in ghiveci emanQnd arome exotice
PLANTARE
- -.
. XCESORU
I Plantele condimentare crescute in ghivece mari, pe ~hg"' fiunzele fi.umoase,
P ghiveci de argila (diametru:
au un gust fi zznp&m distins. 40 cm) cu orificii de scurgere I
-
CONTINUTUL GHIVECIULUI
-________I_
PE MARGINE IN MIlLOC PLANTE INTERMEDIARE
P&trunjelul (sus) se va planta
pe marginea ghiveciului. Soiurile
cu h z e drepte sunt mai pa&-
mate d d t cele cu frunze creje.
$ovarval are flori roz-deschis,
frunzele eman5 un miros plscut.
Este indicat penuu condimen-
tarea h u r i l o r ~i a sosurilor.
k r e En fiecare an.
!hhh medicin& ($a) are
tiunze dt oase verde-cenqiu i
flori albe sau mov. Se utili.Leaza la
condimentarea pastelor fiinoase.
Mk a d poate q t e chiar ~i 1
m indyke. Are o idloresen@
galben-venui, for ma^ din flori
mici. Seminde sale sunr de un
gust mai pregnant d d t fiunzele.
Rozmarind (sus) este o tufl
peren& Frunz.de sale aciculare
confin ulei aromat, &uia i se
datorea& aroma puternid de
mirodenie a planrei.
Busuiocul are frunze veni
sau bordo, cu parfum puternic
~i foarte p l h r . Ne fndnt 5 cu
ghirlanda sa de flori albe.
D cioburi de ghiveci
D suport
D pietrig sau perliti
D pimant de flori
D plantator
Cl scoaw de brad pentu ' '
acoperirea solului
PLANTE
D 1 r2sad de salvie medicinah
D 2 rasaduri de busuioc
D 1 rasad de rnirar . _, .
1;. .F$
Dl rasad de pvarv
D 1 rasad de rozrnarin
D 4 rasaduri de patrunjel
.+A
1 cu cioburi de ghiveci. lqezati
pe fundul ghiveciului un drat de
cca. 5 cmde pietri~ dur sau perliti.
Ghivecele de flori pot lSsa
Pete pe rnobila, pe piatra
sau pe lernn. Decolorarea
este cauzata de conden-
sarea apei sub ghiveci sau
I
suport. Puteji evita acest
inconvenient prin utilizarea
de picioruge sub suportul
2
Umple$i ghiveciul cu p2
de flori plna la 4 cmd@ bar
dura. Udati pBm&ntul cu grija.
ghiveciului. Aceste accesorii ' -
utile se gisesc in variate
' 5
S%rlltf b marginea
paWmjel$ govarv
Af te sugestii pen tru plan tare
MULTICOLOR $1 COME-
STIBIL
Folositi pentru decorarea mini-
gr8dinii he ghivece culorile minu-
nate ale plantelor condimentare.
Purpuriul verzii de Bruxelles,
comestibile, se impune, de exem-
plu in aranjarnentul ghiveciului
algturat (dreapta).
1 dpgjAn2 de van3 de
Brwelles
3 risaduri de pztrunjel
1 cap de salatl
2 r%aduri de dbenenele
Ghivecele cu plante condi-
mentare au nevoie de un
loc cilduros ~i insorit, pen-
tru ca plantele s i fie gus-
toase li parfurnate. E
important ca plantele s i
obti ni destula api. Nu
lasali pirnantul s i se usuce.
Udafi zilnic plantele, iar
data este foarte cald, chiar
de doui ori pe zi,
dimineafa ~i seara. 0 dati
pe sAptirnlnis5 fertilizati.
- 1
SALATAIN GHIVECI I
3 &aduri de lev5n5id
3 &aduri de rozmarin
Sidifi intr-un vas mare mai
multe feluri de condimente fru-
mos mirositoare. Plantele din
compozijia alkuratii (srhga), se
completeaz5 reciproc. Levan~ica
albastra, cu tulping d r e a p ~, se
a r m o 4 d cu $3 roz de roz-
marin.
i
Din acest ghiveci (dreapta)
putem culege tot sezonul, miro-
denii pentru salate. Frunzele
parhmate gi florile nu nwnai
ar%toase, dar gi comestibile,
transform5 orice salatti simp15
Pntr-o adevsrati delicatesi.
1 r%ad de panselu~g
1 rksad de pHtrunjel
2 capete de salati?
I Mirosul rnultor rnirodenii
alungi psduchii de plante.
Daci t ot u~i apar, faceti
plantelor un dus.
3 b i b i de snidling
1 rksad de govarv
2 r%aduri de gdbenea
Q IMP ABllMP SRL
PLANTE CE SE POT CULTIVA
, - 1
PE BALCON $1 TERASA ,, - ,II, ,, , GRUPA 3 1)
4, ,, 1 1 ,
Pentru terasi ji balcon
@
I Plan te agititoare I in vas
1
I
I
I
Plantefe @ja'tme $ cdori inense arad
I @ 1
fome firnos fn vase., cultivate dgmi de
plan te scunde de acompaniamen t.
Alte suges tii pen tru plan tare
SUPORT ODORANT I
Plantele agzjztoare cresdnd
deasupra florilor anuale multi-
colore ernan5 un parfurn dulce
(dreapra).
1 plant2 de trahelospermun-
(Trachelospermum
jasminoides)
3 fluturqi (Cosmos
bipinnarus)
2 petunii (Petunia)
2 garoafe (Dianthus chinesis)
TUATX y m
Plant& muale ~~ de
aremplu mnhet$ia, craw rapid
PARFUM $1 CULOARE
Planta~i intr-un vas mic shn-
gele-voinicului anual, care se
-
caf5r5 pe suporturi. Florile
anuale plantate sub suport
completead in mod fericit
ansamblul (dreapta).
O IMP ABJIMP SRL
3 plante de slngele-voinicului
(Lathyrus odoratus)
3 plante de regina-nop~ii
,,Sanderv (Nicoriana x
sanderae)
garoafe (Dianthus chinesis)
Puteti Trnpiedica crestera
buiacil a plantelor
agatifltoare prin reapzarei
I
regulat2 a 18starilor pe
suporturi. Culcati IMari i pe
barele suportului si fixati-i
cu rafie moale.
Pentru stimularea fnfloririi
ukeriaare Indeep&rta$i flo-
rile clernatisului dnd
petalele au dzut si nu a
rlrnas decat centrul alb a1
florii.
krtiliza$ plantele s8p-
t2rniinal cu TngrZ$irniint
lichid diluat fn apa de udat,
pentru ca plantele s;S dis-
pun3 de suficiente sub-
stante nutritive.
CARTEA
GRUPA 3 14
I
LadZ de flori de primZvar2
Nt e suges tii pen tru plan tare
POTOP DE FLORI
Puteti amenaia un ansamblu
TSiafi regulat florile trecute,
1 pentru ca plantele s i - ~i
floral aspectuos prin asocierea
plantelor davoldndu-se tufos,
cu flori albastru-aprins, galben
sau roz. In compozifia praen-
tatZ (dreapra) f i g u r d plante
cu fnflorire indelungatii.
I
rnenfinl rnult tirnp valoarea
decorativa. Taiafi ~i tulpinile
crescute excesiv ale panse-
lelor, pentru ca plantele s i
rarnina stufoase si s i inflo-
reasca mai bogat.
rn 4 plante de lobelia
rn 6 plante de nemesia
rn 3 $ante de brurnikele anuale
1
PLANTARE ETAJATX
Cultivafl lante de diferite
t d f i . P n ansamblul din
imagine (stg,g;t) se pot veda
jos, In fig topor* &, la
rnijloc n a r h gdbene fi Pn fim-
dal lalele ro~ii.
Plantele cu bulbi se trec rnai
repede ca cele anuale.
Transplantali exernplarele
cu florile trecute din lada
de flori intr-un colt rnai
indepartat a1gradinii, pen-
tru ca acolo frunzele sB se
poati usca. i n locurile
ramase libere, plantqi flori
pertrite anuale.
lama, @stra$i lada i n
locuinta Pntr-un Ioc rece,
erit de ger.
rn 11 bulbi de lalm
,,Mme Lefkbre"
rn 10 bulbi de narcise
rn 6 plante de t opoqi .
.L '
a t e neobknuiz deoarece
reprezind o tranzi~e de la
priiZvar3 spre w-3. Perioada
de tnflorire a plantelor anuale
I
dim lada de flori este primavara,
dar ea se pa t e prelungi p h 3 la
mijlocul verii. - a A
3
4 plante de pi&ord-c;crcoguluidG
@ 6 plante de topom+
rn 1 plant% de marpet 5 pitid
1 plantti de ciucupar%
oB IMP WI MP SRL
2
a

a
a
a
a

2
n
n

n
n
n

n

E
4

&

q

-
m

:=

s

L

a

:
=

F
.
3

E
r
n

4-
.
-

.
-

,

m

p
b
5

E

m
2
S

*

K

'L

8
-
4

<
-
-
%

g

m

2
-
8

;

.
;

6

Z
5
f
~
2
$
!

:"
@

n
m
u

* ~ n p u 0 3 p q a p a s e o n ~ 3 a d ~
a p q ~ o p o d J u n s ~ ~ ~ p u ~
a r r r o g u j n 3 i q p q n 3 q a u y d
8 - -
- P-. --A- -. - --.---
I PLANTARE
Bi j u terii le pnmaver.1
I
. KCESORII:
Avantajuf plantelor cultivate h vas este ci dupi Morire se pot hdep;iita qor.
1 o vas rezistent la ger
I
(diametru: 45 cm,
adlncime: 15-20 cm) - - - . - . -
3 pi et r i ~ sau buci fi de
ceramic3
CONTINUTUL VASULUI
3 pamant de flori, nisip
3 turba, fain5 de oase
NARCISA
1
(Narcissus)
(Tulipa)
'LANTE:
3 3 bulbi de lalea
3 3 bulbi de narcisa
2 3 bulbi de zambila
3 5 bulbi de chionodoxa
3 5 bulbi de muscari
3 5 bulbi de $ofran
1
Perioada adecvati3 de plantare: Plantali bulbii de lalele $1 nar-
septembrie. Depunefi Tn vas un 2 use la distanfe de 2-3 cm, la
' I
strat de pietriz, apoi pamdnt de addncirnea de 5 an ?n mijlocul
flori, nisip, turba ~i pufina Rina de Mqii posterioare a varului.
oase.
ZAMBIU . -
( ~ ~ c i n i h u s \
L
orien talis)
MUSCARI /
(Muscari
(Crocus)
T'
$OF-"
armeniacurn)
Zarnbilele plantafi-le imediat Plantali bulbii de chionodoxa
1
3 i n fala celrwlalti bulbi. Wrful 4 cu vdrful in sus, la addncimea
~NALT SEMI-~NALT SCUND
I hl bi l or 5% fie cu plain sub
de 3-5 cm, alaturi de lalele.
in zilele friguroase I pamdnt.
amplasati vasul in sera sau ,
intr-alt loc protejat. 1 .
Acoperiti florile cu un strat
de frunze sau muschi.
I-
Pe tulpinile inalte de chiar
60 cm ale narcisei (sus) se
dezvolta flori de culori intern,
crern, portocaliu, galben-caisj
2I b sau galben-biie.
Sofranul (sus) nu dep@qte
tndfimea de 15 cm. Are fl ori Muscarii, narcisele ~i
aspectuoase purpurii, albastru- ~of r ani i i n al doilea an nu
kvgntid, albe, eventual mai infloresc la fel de fru-
galbene sau bicolore. mos in vas. De aceea imed Plantali rnuxarii i n fata zam-
Acoperiti bulbii cu amestecul
pZmlnt. Udafi, acoperifi
I
Chiornodom se distinge p
ti latelele 'in fa@ bulbilor de chio-
vasul cu frunze uscate $i amplasati-1
f l ori stelate albasne, cu pete
afara. Ud a ~ in zilele fara ger.
albe. Crme p W la m a 15
cm.
Zambila (sus) se 1c~larc3
prin inflorescenye-ciotchine
ajunghd p$n2i la o indpime de
25 cm emanii un parfum
dulceag. Se @sgre ?n nuande
de alb, albastru, roz pi crem.
Weaua ate floarea dasid a
pr Wmi i ~i se gikqte b mai
mare &dr. Exisd miuri cu
bllorire timpusie pi t & & .
Mllsclrii au f l ori mkmte,
albastre sari albe, p&ta
Au ?n3ilgimea de 15-25 cm.
GRUP MIXT
Alte sugestii pen tru plan tare
Prin gruparea de vase cu plante
bulboase de diferite Indfirni gi
culori putegi crea buchete vii de
flori. fn imagine (dreapta) se
pot vedea In fap narciselor
lalele ~i rnuscari.
12 bulbi de muscari
10 bulbi de narcise
4 bulbi de Mele
timlnile de dupa plantare
solul sa fie permanent
reavan. Vlrfurile primilor
listari apar dupa aproxima-
tiv doua luni, cand puteti
deja plasa vasul la caldura
$i soare In grSdin5 $i puteti
uda plantele 'in mod obis-
nuit.
SXRBATOARE DE V A ~
fn martie plasagi tntr-un loc
d d gi luminos tuberculii plan-
tagi In turbP umeds ai begoniei.
DupP ce rkar, uansplanta$-i In
vas, iar In mai amplasag-i ah%.
Frunzele pi florile In culori
intense ale begoniei sunt dm-
potrivP aspectuoase (stihga).
Begoniile pendente gi cele cu
tulpinP erect5 prefed locurile
umbroase.
1 tubercul de begonie
MWLU MWL-
MaJ d m rn de p b t e cu
b&, idmh rn
creeiveg fmdsmna o irnpresie
ferm&twre, werneni nar-
d o r ,G&m H m a
(dreapta). Penttu ~~
venirii pridverii, plaade bd-
boase cu flori impresimmas:
I
sunt c$e mai potrivite.
m 12 bulbi de narcise ,Golden
Hcarmst"
Dupa inflorire fertilizafi din
doua in doua saptamlni cu
solutie nutritiva, plni la
Tngalbenirea frunzelor.
Plantele astfel, asimillnd
substante nutritive,
'inmagazineaza suficienta
energie pentru sezonul
urmator. Dupi aceasta nu
mai udati. Amplasati vasul
1 intr-un loc racoros $i uscat.
r Un dram de nostalge
PLANTARE
ACCESORII:
CI lad5 de fl ori
(lungirne: 90 crn)
Cl pami nt de fl ori de calitate
D granule de retenlie a apei
CI scoarfIi rniirunJit5
E
PLANTE:
C14 plante de nu-m5-uita
CI 1 miaandra ,,Allioni"
D 1 p&rZilu@
Q 2 plante de stahis "Silver
1
Umple# cu prlmAnt lada de
2
Plantali h fundal plantele cu
Carpet" flori @n5 la jumatate. tulpina ere& inicsandra
a 2 rnuscate curgatoare Amestecati Pnsol granule de .Al i bi " la mijlac, iar pe al e doui
aistale umezite, pentru ca solul Gi laturi plante de nu-mti-dta.
- r i ml nl mutt timp mavin.
"in cauza ud4rjir lada de
1 flwT hi ne foafiehgna.
IX&-O la ~mb~I em@w p
supnmIrS,*dnm&I; &
1 iodicat 0s ~ ~ h h r n ~ ~ t ~ a % ~
3
Afanali ridirina p2lrtilufei $
4
Plantali cele douZI stahisin
plantati-o Onclinat,aproape de f at i lbii, la dregpta de
marginea din fa@ a Ibii. pSralu@. FUNDAL PLANTE INTERMEDIAMI
- , -
P'
K.' ',, - - -. 6 - 2
rairrte de plantase, exarni-
a6 W de flori. Gizile Mugrcata aughere us), Nu-d-uita bus) f or med
e v o h d prin fnsnzele sale prin florile sale dbastre,
iedera, rnasched marginea ficoroase hdal ul .
1 likii. Pe Ihtarii atilrnltori
infloresc abundent toatii vara
flori albe, roz, ro~ii ~i violete. Micsandrele ,,AIlionim
I
cu flori galbene ~i portodii
ernan3 prirnzvara ~i vara un
parfurn adernenitor discret.
simple sau Pnvoalte formeaz.5
covor vegetal.
Stahisul ,,Silver Carpet" este
plantelar ii s solului.
Schimba~i suporturile me-
talice uzate cu altele mi.
o apari~ie elegant2 datorits
5
Plantati mu~catele curgatoare
6
Mulciji solul cu un strat de
la margine, astfel 'lncdt si aproximativ 2,5 cmde scoaqa
umple marginea ~i colfurile din maruntit& pentru a evita
fala ale lazii. deshidratarea acestuia. Udati
lastarilor tPrltori arginriu- abundent.
catifelat.
.
, , ' , < $ Afte sugestii pen tru plan tare
TREI CULORI
Dedesubtul florilor in culori
pale (dreapra) se &qte
culoarea I&ii cu flori. Floridor
in tonaliGfi de alb, roz gi albas-
tru li se ponivqte bine lemnul
cenqiu.
3 m w t e cu flori mari
2 mugcate parfumate
6 azalee de g & d ~ ~
8 lob& albastru-lndnjs
2 plante de lobularia
(ci ucqod)
Combinaria floral2 rogu-galben
(dreapm) se r e f l d gi In cdo-
rile Ibii neobignuite de flori.
P&t&d florile h ghlvecele de
material plastic, compozi~a se
poate oridnd rewnfigura.
Q IMP ABllMP SRL
In pimantul uscat plantele
pier. Dac3 lenga lada de flori
montafi o instalatie de udarei
prin picurare, nu rnai este
n
FRUNZE ARGINTII I
nevoie de udarea
anevoioas3. Orificiile de
picurare trebuie situate la
distante de 30 crn, astfel se
poate asigura o administrare
uniform3 cu ap5.
Leviingica gi cerastium ( s t h e )
atrag privirile ca un magnet.
Priveli~tii i se ada* i w p12-
cut parfum.
1 mugcad parfumat5 . .
._ db3 cu flori mari -1
3 plante de diascia
0 2 plante de Iwbgi d
2 plante de cerastium
1 plant3 de iarba-osului
2 plante de nepeta
(iarba-mats) ,,3
fndeptirtafi sistematic florile
ofilite ~i frunzele fngalbenite.
Plantati noi flori in locul
celor trecute.
Flori frumoase, abundente se
dezvolB numai in sol cu sub- "1
stante nutritive corespunz3-
toare.
Solutia cea rnai simp13 este sa
fnfigeti batoane de fertilizare
fn sol, care prin diluare cedea- ,
z3 treptat substanlele nutri-
' -
tive.
I
@
. ~riidinii min usculii la nivelul ochilor
-
r-
Co;; suspenda t cu flori parfuma te
Fforife ji frunzele colorate ji parfumate
ale plan telor revigoreazi simprile ji vi
I
aju t i s i vi refaxaji.
m
i
:

U

'
-

s

t
i
;

-

p

.
"
m

'
s
.

j
g

-
5

g

A

a

4
4

8

1
s

.
2

.
S

K

'
-
5
;

e
*
,
i

-

$

a
a
g
g

!3

2

g

,
y

p

.
g

2

*

3

s
>
a
T
l

"
"
1

$
9

I

Nt e sugestii pen tru plan tare
PLANTE CONDIMENTARE
Plantele condimentare cultivate
in cogul suspendat (dreapta)
sunt parhmate ,si gustoase.
Amplasafi cogul in apropierea
budtzriei, pentru a-1 avea la
indem&nP in timp ce giititi.
2 ~l a nt e de cimbrigor cu
parfum de
1 planta de jaleg
1 plant5 de rozmarin
1 plant8 de tulbaghia
(Tulbaghia violacea)
2 plante de usturoi
BUCHET ~NFLORITOR
Acest ansamblu (dreapta)
ernanl un parfum proasplt, iar
culorile sale minunate produc o
irnpresie foarte pl i kud Tiiiaji
imediat florile trecute, pentru a
stirnula aparitia altora noi.
2 plante de profife de
gr%dinP
8 plante de garoafe scunde
(Dim thus arenarius)
2 plante de mentii
1 pland de vanilie
1 pland de mu,scatl
parfumat5
O IMP ABIIMP SRL
COMPOZIVE DE AROME
f n acest cog ( shga) conviepiesc
arrnonios plante fnu-o corn-
pozijie neobignuid. Amalgamd
de parfumuri cuprinde de la aro-
ma dulcea@ a mentei cu miros
de mere piWi la parhul q o r al
garoafelor o scalP lar@
3 ~l ant e de garofip de @din1
1 cimbrigor cu parfiun de
h % e
1 planti de brumSde anuale
1 plantii de mentii cu parfum
Deoarece co~ul suspendat
trebuie udat zilnic (in zilele
fierbinti chiar de dous ori
:
pe zi), substanfele nutritive
'
vitale se scurg repede din !
padnt . Administrati
plantelor din dou3 'ln doui
4
dptamani ingr3ramant
lichid pentru a se dezvolta
frumos. Pulverizati apa ~i
I,
I
pe frunzele si muschiul de
t urbi de la marginea coy-
I Iui.
trecute si indepirtafi las-
tarii prea lungi, pentru a
pastra forma sferica a co~u
RO-P-02-10010 ISBN 978-963-86092-4.1
I
PLANTE CE SE POT CULTIVA
PE BALCON $1 TERASA
GRUPA 3
I
Decora I tie verde
Plan te de sezon de iarni fn vas de lemn
I
I
Plan ta~i pen tru iarni, dnd nu
avem flori) plan te aspectuoase
in vase de lemn.
Plante de sezon de iarna' in vas de lemn
Alte sugestii pen tru plan tare
CASCADX VERDE
I
ledera frumoaB atarnhnd peste
marginile vasului din pi atri I
aduce culoarea verdegn cenudul
iernii (dreapta). CumpBrafi
neaparat un soi rezistent la ger.
Avefi gri j i ca vasul de piatra si
dispun3 de orificii de scurgere,
deoarece numai astfel plantela
pot ierna bine.
1 p suporturi (ndnga). Atenfie:
bacele sunt toxice!
1 2 plante de chiparos
(Chamaecyparis lawsoniana
,Elwoodin)
1 planta de pircanta
(Pyrcantha ,,Navahou)
I
tn vase tmltrr cornul =at3 minu-
nat pi iarna (dreapta). AspmSul
vasului este cornpletat de varza
ornamental3 si paml el e de
1 planta de corn
(Cornus serkea)
3 plante de van&
ornamental2
(Brassica oleraEea)
3 plante de pansele de
grading (Viola witfrackiai
O IMP ABJIMP SRL
osebit de 1 rece
protejafi de inghef plantele
tinere cu saci de iuta sau
folii de izolare. hfigurafi
complet vasele $i plantele,
fnsi ziua indepirtafi
acoperirea.
I I
Asterneti pe sol un strat de
material organic, de exem-
plu scoarfa rnarun$itZi de
copac, compost sau frunzis
epirtaji de pe plante si
ierburi stratul gros si umed
de zapada pentru a evita
ruperea acestora.
SBN 97WBMW62-8-1
Alte sugestii pen tru plan tare
CULORILE CURCUBEULUI
Realizari in cop o compozifie
muticolori (dreapta).
1 riidicinii de fuxia cu
creptere vertical;
1 ridzcinii de panseluti
3 r2dPcini de clopojei albqtri
6 ridiicini de slibinogi in
culorile alb ~i roSu
3 rzdicini de verbena ,,Blazen
6 containere de lobelia
,,Cascade mix"
2 ridicini de dentiti
I
PESTRITE
fmpodobiSi cqul cu plante
avbd frunze dense pi colorate
(dreap ta).
G ridicini de fuxie adrnati
6 ridiicini de sllbinogi de
gddini (Impatiens Neu-Guinea)
3 riidiicini de nalbii de miitase
(Abutilon) cu frunzip pestri~
3 containere de iederg
,,Saggitifolia"
5 riidgcini de silnic rotund
,,Variegatan (Glechoma heder-
acea ,,VariegataW)
O IMP ABIIMP SRL
COf GALBEN-AURIU
I I!
Se poate realiza o frumoasi
compozi~ie floral2 din plante
galben-auriu ,si albastru de
viorea (sthga).
deoarece este e x p din toate
parfile curer$ilor de zrer. Din
acest motiv este recornandat c
vara florile din cog sii fts udatr
zilnic o daa, p timp de
canicula chiar de doua ori.
Udatul se efectus-d seara $
dimineata, astfel apa nu se va
wapora prea repede.
SP va evita udatul cu apa In
jurul prtinzului, deoarece pic&
turlle de api vor funcfiona ca
lem'la convergent3 atdgtind
lui galben de origine asiatid
3 ridicini de brumirea
3 riisaduri de panselu@ de
culoare viorea
3 containere de ieded cu
frunze alb-pestrite
5 containere de lobelia cu
flori albastre ,,Cambrige Blue" - '
1 ddicini? de mycat2 lung2 ; , .
cu flori albe pi cregtere vertical$ '
I
PLANTE CE SE POT CULTIVA PE
BALCON $1 TERASX
Pascadi de flori
_C -' -
Pfante sidite in vas de piatri
Florile ce cresc revksindu-se peste
marginea vasului de piatra' ofera'
o privelipte pitoreasca'.
1 PLANTARE -
. .CCESORII:
D vas din piatra sau beton
(aproximativ 60 x 25 crn)
D cioburi de ceramicl
Ll pi mi nt de flori
O fngr3pim8nt cu degradare
I O cultivator manual sau
plantator
LANTE:
J 1 plant3 de vinerifa
O 1 planta de scevola
O 1 planta de disodia
D 2 ~ l a n t e de nierembergia
TOPORMI i DISODLA
(Viola hederacea) (-&@&$ I
SCFYOLA
(Scaevola)
3
Tn rnijloc plantali vineriw, ?n
4
htr-un capaZal vasului plantag
ap fel incdt 52 rljmlna loc pen- xevola, iar in celilalt captit
tru extinderea celorlalte plante. plant@i cEirodia.
PLANTE PBNDENTE I N T E U E D W
Vasele de piatr5 sunt foarte
pamant ~i flori sunt ~i mai
dificil de deplasat. Punefi
vasul pe o bucata de covor
vechi, astfel tl putefi trage
mai usor la noul siiu loc. I n
comerj se gasesc rnici supor-
turi cu rofi, pe care vasele
se pot deplasa mai simplu.
5
Ca planti4 i n w a r z i plan-
6
l!&@ plant& din was cu mj@Q
tali in fundal plantele de ~labIapap&n&&nd@%iw
iiarambagia, iar tntre ele, In fafa, scurge prin orificiile de scurgere.
,e dou% planta de topoteiii.
Scwala ) dispune de
fl ori &, xe ~i 1hm-i
dm@, de d puyin 1 m.
~&w bogat din mai @a
?n sctombrie.
Vinerip (sw] se
prinrr-un fhdf &
v&p&d p M la cula
br odui . I d o r e s c m $ ~
apar ?n ip& gi mai. Crepe ea
plant% acapericoare desol, &-
bor&d m q i d e wului. 0
f i u m d floare d vide&
o ~&~ t ot din
imi ~n &3aKmbrie. Florile
Topoqii au fl ori mhnt e,
parhat e, & culoare alb-
viola. fi fl orcsc din mai p a
Pn =ma&*.
Alte suges tii pen tru plan tare
TNO DE FUCSII W
Fucsia are soiuri pendente gi
erecte deopouivg (dreapta).
Bine fertilhe, fnflorek
deosebit de bogat. Amplasafi-le
Pn penurnbd.
2 plante de fucsia erect2
(Fuchsia ,General Monkm
gi ,Joy Patmore")
AMESTEC FESTM'f!
2 plante de gura-leului
gal kg (h tirrhinum majus)
6 2 plante de salvie albastd
(Salvia tgrinacea)
2 plante de godefia tn cdori
vii de alb si roz (Godetia
grandinom)
2 plante de garoaf5 roz-fnchis
(Dian rhus chinensis)
0 1 plant5 de lobelia pitid
(Lobelia erinus)
SUCULENTE SPLENDIDE
Uzile cu flori dupi prima
tnflorire I n rnasi vor ~BpBti
repede un aer nelngrijit:
flwile se ofilesc, petalele
cad. Din acest rnotiv inde
pirtati regulat, cel pufin o
data pe siptgrn8nB, parfile
trecute, vestejite. Nu uita$:
prin curifire stirnulafi cea
de-a doua inflorire. Ferti-
lizafi plantele siptZrn8nal,
i n tirno ce le udati.
~i cazi i l ~l n (~edum gurium
,FddagIutn)
1 plant5 de iarbn-gra&
,Weihenstephm Galan
(Sedum Bor&rm
,,Weihenstephane &Mn)
I
I
1 plant2 de iark-grad cauca-
aian5 ,Variegatum" (Sedum
spurium ,,Variegatumfl)
I
I lnainte de venirea iernii,
cand o data cu prirnele
1 hghefuri Tnflorirea ia
sfaryit, lazile trebuie cur&
late. TBiafi parfile vegetale
de deasupra solului. Dad
sunt sinatoase, pot
f i tocate ~i cornpostate.
Scoatefi pirnantul si
radacinile din vas 5i corn-
postafi-le. Curafafi lizile ~i
iarna pastrafi-le tntr-un loc
1 protejat.
l IMPAMMP SRL
At e sugestii de plan tare
LADX DE FLORI DE
PRIMXVARA
Acest ansarnblu de flori cres-
cute in prealabil trebuie prote- ra$i fundu415zii pentru a
jat contra inghefului (dreapta). &$he orifkii de xurgere,
4 plante de zambila roz pen'tru a ri dki ni l e
2 plante de zambilH alba plantelor s i nu puwezeasci"
(Hyacinth us orien &is) dupa o u&re mai abunder
7 plante de pi dupa albg tP wu o plaaie mai mare.
(Bellis perennis)
4 plante de ciubogica-cucului
alba
1 plant3 de ciubopica-cucului
roz (Primula vulgaris)
PARFUM DE v A R ~
Vasele rustice plantate cu flori
albe $i roz coloreazii ~i inmires-
me& balconul ~i terasa (dreap-
ta).
12 plante de micsandra
(Matthiola incana)
4 plante de petunie purpuriu-
violet (Petunia grandiflora)
3 plante de g a r o h roz
(Dianth us chinesis)
O IMP AB/IMP SRL
HRANA PENTRU ALBINE
Compozifia alb-roz-albastru
este mult tndriigid de albine
(srdnga).
2 plante de salvia albastd
,Porcelainn (Salvia kinacea
,,Porcelainn)
1 pland de salvia albastd
(Salvia firinacea)
2 plante de sporul-casei
(Ipatiens walleriana)
1 land de verbena ~endul a
0 data pe saptamana ferti- '
lizati florile lazii de balcon ,
cu o solufie nutritiva cu
'
continut de fosfor diluata 1
'In apa de udat.
Udafi florile cel putin o
data pe zi. In cazul lazilor
dotate cu rezervor de ap5
este suficient sa umplefi cu
ap8 rezervorul din trei i n
trei zile.
a ~ u y n 3 n s a ~ u ~ l d n 3 s q
~ \ n 9 i u m a u i q ~ u o d n s
L-
. A
Y
Plante exotice iubito PLANTARE
- I !
Sucdentefe suntpfante aspectuoase, cu forme interesante. fngrqirea for at e e m '
de s i m~ f i 0 vas de ceramica (0 50 cm) I
1
CONTINUTUL VASULUI
IARBA-GRA~~~
ROZALBUI
(Sedum alboroseum)
u
-
KALANHOE
(Kalanchoci tome-,.
0 pietre mici si mari I
CI Lamant de jlori
0 frunzi~ tocat
0 nisip grosier
Plante:
0 1 iarbg-grad roz-albui
01 1 plant3 gr ad
CI1 iarba-graa japoneza
CI 1 iarba-arad de Csmciatca
CI 1 echeveria ,,Derenbergn strat de drenaj de 5 cm.
1
Alegeli un vas cu adancimea
de cel outin 20 cm. Drev%zut cu
Fm$i un amst$ $n~~.o.$
2 de nkip, dauA~&J@/~M
& flori $ o pane cb fFund?@ijm?-?-
Umpleti doua treimi din vis.
3
Udati pamdntul. Plantati iarba- In partea dreapta ~i stfing3
grass rozalbui la mijlocul 4 plantali dt e o specie de i a M-
3arfii posterioare a vasului, iar grasii tlirtlutoare. Preqi solul bine
alanta grad in faJa acesteia, la in jurul radacinilor.
jreapta.
JARBX-~RAsii JAPONEZA
(Sedum cauricola)
TULPINI ERECTE CQVOR VEGETAL INTERMEDLARE
rmeaza pui. Taiafi de pe
Manta grad [sus) crepte e I a f b a - p 5 de Camdatca Echeveria ,Derenberg" Majoritatea piantelor sucu-
aspectuos. Frunzele enoas e, (sw) are flori galbene 5i rowte (sus) "y dezvoltri florile i ente trebuie iernate Mr-un
I I
v mi au borduri brun-ruginiu. de frunze lucioafe verde-fnchis. portocalii Pn aprilie-iunie.
lor Inchls. Cfiteva specii nece-
Puneyi-o la iernat in locuin~ri, fnfl orep Pn iulie-septernbrie. Punegi-o la iernat ht r-un loc
i i t a racoare: tineti-le b red
Intr-un loc lurninos ~i cald. Iarba-grass japone& lurninos, la temperaturi
gau In grains de iarnl
I da - gr a s i roz-albui cu Inflorqte Pn iunie-iulie. Florile cuprinse Intre 5-1 0 "C.
~racoroasa. Amplasaji celelalte
plante in locuir@ impreuna
1: 40-50 m are flori alb-venui purpurii w dezvoltg deasupn Kalanhoe are frunze argintii '
Lu plantele de apanament.
9n septernbrie. Soiul , Medie frunzelor albastru-cenqiu cu catifelate ornate de o bordurri
fntr-un loc cald fi lurninos.
variegatan are frunze verde- borduri rogcate. Pune~- o la brun-ruginiu. Punefi-o la -
giflbui. iernat fn locuin& ierna~ tn bcuiny5.
1
5
Plantali echeveria 6 Fms@ipImtintul in jurul
, ~ n ~ in partea din fa@ radkinilor. Acoperiti suprafafa
I vasului. iar kalanhoe in partea solului cu pietris fin. Amplasati
;tdn& ram& libera. , . ; ,, . . - vasul tntr-un loc cu soare.
-h.w!,mr.
Alte sugestii pen tru plan tare
U A A
VARIETATE FLORA^
Plantele suculente arat5 bine in
vase zincate. Kalanhoe rosie,
compacts ~i floarea de piatd Putregaiul r Mki ni i se
coloreazi compozi~ia in nuante poate evita prin udarea
intense (dreapta). plantelor cu api statuti la
numai zile dupi plantare.
1 plant2 de iarbl-grass Udafi nurnai i n perioada dt
(Sedum morganian um) crqtere. ht r e doui udi ri
2 plante de floare de piatd lisafi solul s i se usuce.
(Portulaca grandiflora)
1 pland dewkalanhoe .
(Kalanchoe blossfeldiana)
GHIVECI CU MIRODENII
fn ghiveciul de mirodenii de
dimensiuni rnici se evidenfiazi
bine frunzele plantelor sucu-
lente (dreapta).
4 plante de urechelniP
(Sempervivum)
1 plants de iarbg-gras2
siberians (Sedum pluricaule
,,SachalinV)
1 plant5 de echeveria
(Echeveria agavoides)
Q IMP AWIMP SRL
FRUNZE CU DESENE
I
Printre suculente sunt rnulte
plante de forrne neobignuite. h
imaginea dsturad ghiveciul
esteLlocuit de o sGecur2toare
veche (s&ga).
1 plants de pleiospilos
(Pleiospilos bolusii)
1 ghiveci cu specii de litops
1 pland de aloe
(Aloe brevifolia)
1 pland de echeveria
(Echeveria shaviana)
Suculentele necesita pqine
ingr-inte. Fertilizafi nu-
]
mai o datZ, la pse sipta-
mi ni dupi plantare, cu pu-
fine granule de Tngri$1m6nt
cu degradare lenti. Dupi
aceasta fertilizafi de doui
ori pe an, prirnevara $i vara.
Punefi la iernat echeveria
Tntr-un loc lurninos, la tern-
I I
peratura de aproxirnativ
10 "C. Trnpodobifi locuinfa
t oat i iarna cu kalanhoe ri
pl anti grad.
RO-P-02-10033 ISBN 876-
/
PLANTE CE SE POT CULTIVA
PE BALCON $1 TERASX
GRUPA 3
I
I Flori pi ni la soslrea toamn ei
a
Ladi de flori la urn bri I
Cul t i vh d ff ori ce prefer um bra in
locurile adecvate, puteji infiumuseja fi
I
Lada' de flori fa umbra' GRUPA3 2,
Alte suges tii de plan tare
I
CULORI PUTERNICE
Plantafi ffi u-o lad8 begonia cu
tuberculi cu flori mari 8i bego-
nia curgiltolue. Compozifia din
imagine are caracter rustic
(dreapra). Flode de culori vii
a q privirile toat& vara.
I
2 fire begonia cu t u b a d cu
flori rogi I
a 2 fire &qpnia cu tubmdi cxl
flori dbe
a 1 f i rl wgoni a~oarecu
flori &kne
I
UdAnd ~i fertilizand plantele
regulat vefi dispune de plant
longwive. Adaugand sub-
stanfe nutritive la apa de
udat, veli efectua printr-o sin
gilr3 rrli~care arnbele operafii
3 fire hi bri zi & spod-msei
@prim Neu-Guinea)
a 4 fire creasta-cmqului mgie
sau p o d e (Wosia
mistat% ,Plumosan)
O IMPABAMP SRL
FRUNZE VAUTB
Compozifia din imagine este
decoratid dat ori d M o r de
culori i forme variate (srhga).
Plant* crinul de t d fn
e n m gi 13q.i iedera s8 se
reverse peste me n i l e IGi.
1 fir crin de toarnn8 ,,Auream
2 plante de hutuinia
,Variegatan
dteva fire de urzid moar d
2 fire de ieded cu h z e
patrip
In locuri umbroase plantele
pot f i atacate de fainare.
Semnele contarninarii sunt
aparifia unui strat alb-cenu$u
pe frunze, ~i totodata ingal-
benirea ~i ofilirea frunzelor.
Tiiati frunzele contaminate ~i
udaf i plantele doar i n orele
dirninetii, astfel frunzisul
putandu-se usca i n tirnpul zile
I I
Toarnna adunafi tuberculii
begonillor ~i pastrafi-i pana
prirnavara In turba, i n locuri
Tntunecate ~i ferite de ger.
I i
C
PLANTE CE SE POT CULTIVA
PE BALCON $1 TERASA GRUPA 3
v
Frum usete I ciasica'
3-r
n
i
1
"'R ",,16LwFq
-.
06 I?-, '&*I brd fiY# -
Suportul cu flori color at^ .,., . ,,a
decorem" cu o pad cromatici
.'i
vie vecinita tea in tririi.
PLANTARE
. -
ACCESORII: , .
Adernm'p' oaspe/;ii cu vase decddre j pLate perene P de
mri, In dori d e .
suport elegant de fl ori
O pi et r i ~ +-
Ci pi m$nt de flori
, . ' ! 8
CI i ngragi ml nt granular
CI stropitoare
O rumegus de scoar$?i -
CONTINUTUL VASULUI
PLANTE:
0 1 fi r de echinacea
1 fire de alstroemeria aporturile mri se pot muta
1 2
Puneg pe fundul vasului ~ 6 %
O 1 fire de gerbera
-!. - , greu, de aceea inainte de cmde pietrii pentru a ac~peri
O 9 fire de brumirele
- '
pbntare punefi vasele Fn locul orificiul de scurgere, apoi umpleti
m - -
CI 2 fire de lantana , _, * - 1 8
definitiv MU alezali-le pe suport vasul cu p?idnt fertilizat.
x ' - mh- '
rulant.
-~-k-%
GERBERA /A
3
Plantafi mai intai plantelc mh2 4 &ez@i gerhera Tn centru ~i
Tnalte, alstroemeria li echi- umplei partea anteri ~ari a
PLANTE CU TULPINA
PLAWEINTERMEDIARE PLANTE ATARNXTOARE I
I
nacea, la distanp de 15 cmTntre vasului EU grupuri de cite trel fire
ele, i n partea posterioar2 a vasului. de brumarele.
~ u p o r t u ~ plantat cu flori I n -
frumoase este decorativ 1 I
t oat i vara. Dacg alegeji
flori cu perioada de
inflorire scud, puneji-le i n
vas cu ghived cu tot.
'Jmplefi spatiul dintre
ghivece cu pi ml nt sau
I I
mughi. Dupi ofilire florile
pot fi usor hlocuite.
Pecele doui margini ale vasu- UdaJi plantele abundent.
lui punefi lantana astfel ca 12s- La nevoie umpleli vasul cu
tarii acesteia sa poata atarna
JZ
6
pamfint ~i mulciti-1 cu un strat gros
lui. . . de scoaqi maruntiti. . -
-.
- - . 0 ' - < , a . .is 4
(&&!La@ bra
c * w e &d mh
s+& En general ar e
cuttivatit ca plant5 anuals. rni nunad adecvagfj
suporturilor suspendata
I n f l o w &dent & &
p&g fn ocrombrie. PuneG
planra l a iernat Pnloc lumix@#l
s i ficoros (10-12 OC). 77 I- I -
Infl orescenple brumihlelor
albe, roz-somon, rogii $ mov
f o r r n d covor tndesat.
I
Suport de flori elegant
CARTEA
GRUPA3 25
I r a - 4 L.: T- V-VTF *
Alte sugestii de plan tare; . ; : : ; ck$!lL . I
CULORI DE VAR;~
I
Compozi9e In nuan~e de gal-
ben (dteapta).
,, 1 fir de lipsdnoaie
2 fire de titonia
' q 4 fire de veuicea
" 4 fire de cr&Fe pitice gi
scunde
1 fir de dalie rogie
Ll-
Plantele crescute in vase de
piatr3 sau teracoti se usuca
repede, astfel pe vreme
calda ~i uscata trebuie
udate regulat. h acest scop
sunt foarte utile sistemele
de udat automate.
NUANTE FINE
Plantele roz sunt ba ne decora-
tive Pn vase elegante.
Compozi~ia preferii penumbra
de sub arbori (srhga).
4 fire de petunia rse
(Petunia multiflora) Suporturile de fiori plate
4 fire de balsaminri sunt foarte decorative, ins5
(Impatiens walleriana) 'in ele e prea pufin loc pen-
tru pgmbnt, de aceea pot fi
folosite doar pentru plante
anuale cu radgcina superfi-
ciala. Si in aceste vase solul
~ u C I R E M U L T ~ C O L . ~ ~
-
-: 1
se usci mai repede decbt in
vasele mai adbnci. Pastrafi
plantele umede pentru a
Vasele inalte sunt ideale pentru stimula o 5nflorire bogata ~i
plantele athngtoare (dreapta). indelungati.
1 fir de urzid indianri
(Plectranrh us coleoides
,,Marginatus")
2 fire petunia
(Petunia grandiflora)
1 fir brahicome
(Brachycome iberidifoha)
1 ghiveci de margarete
(&ran them um fiutescens)
2 fire mu9cat5
(Pelargoniurn wnale)
Q IMP ABllMP SRL
* , e s . r a ~ a d p i ~ ~ ~ o 3 a p
a u i p ~ 3 o ~ J E J O I O ~ n 1 ~ i q n 3
n . n , .
i g a ~ i y 3 a ~ u q d u i p r j ' ~ l " u a ~
. . . , *
Alte suges tii de plan tare
Compozi5ia de mai jos este
compusii din plante de balcon
ce infloresc abundent (dreapta).
3 fire de regina-nopgii Sander
de culoare roz
(Nicotiana x sanderae)
2 rnugcate rogii
(Pelargonium zonale)
2 fire de lobelia pitid
(Lo belia erin us)
2 fire de verbena atkniitoare
(Verbena tenera)
fn compozifia bicolorii in fafa
reginei-nopgii Sander se deshid
flori albastre gi mov (sthga).
3 fire de regina-nopgii Sander
de culoare albii
(Nicoriana x sanderae)
2 fire de lobelia pitid
(Lobelia erinus)
i puhlef a~basiru
(Ageratum houstonianum)
1 fir de verbenii at hi t oar e
Sporul-casei hibrid atrage
atenGa prin abundep sa de flori
(dreapta). Plantele ce form&
buchete mari prefeA penurn-
bra, dar pot fi crescure gi Pn
ghiveci.
12 fire de sporul-casei hibrid
de culoare rogie
(Impatiens Neu-Guinea)
2 fire de urzid indianz
(Plectran rh us coleoides
,,Marginatus")
Q IMP ABIIMP SRL
Cultivafi tot timpul anului
plante veznic verzi, care in
general sunt rezistente la
ger, toleread conditiile de
viafa urbane ~i pot fi asoci-
ate cu plantele crescute pe
terasa.,
fnlocuifi cu plante noi
plantele ofilite, astfel
putefi admira flori de culori
~i forme variate.
I 4,
Boga'tie floral; in bitaia soarel ui - -
PLANTARE
I
ACCESORII.
O 1 ghiveci voluminos de
ceramica
O 2 ghivece de ceramicti de
marime medie
CI 1 bol mare de ceramic5
Ci g5leati
O pamant de flori universal
Cl Pngr5sambnt cu degradare
lent3
Florile viiratice plantate $n gghivece coloreaza"pitoresc terasa fi colful de
odihni din grhf ht
CONTINUTUL GHIVECELOR
RUDBECHIA --*
(Rudbeckia hirra)
PLANTE:
, Cl 2 rudbechia
I Cl 3 albastrele
1 LI 4 lipscanoaie
O2 fluturei
+ .
1
Alegeti vase care se potrivesc
cu stilul terasei. Folosifi
g hivece confeqionate din acela~i
material.
2
inainte de plantare, hmui*
pentru 15-20 de minute gh5vic
cek In apa. Amestecali Tn paman-
tul de flori ?ngr&#mant chimic,
apoi depune~i-l Tn ghivece.
C ~ C I U ~ E
,,CLASSIC"
(Zinnia angusrifolia
I
,,Classicn)
Cr
----.. noru DE PAIE ,,BIKINI>"
(Helichrysurn bractearurn i
3
Tn ghiveciul eel mare plantafi
4
fn ghivecele Ite marime medb
3 plante de aMstrels In spate plantali r6te 2 plante de tip.
$ 2 plante de rudbachia i n fala. sc2inwie $ cate o planGi de f b
tumi.
TULPINI ERECTE PLANTE SCUNDE INTERMEDIARE
I
de culoare intensa sunt galben- :bmk dh I W ~ I ~
auriu.
I
Flutureii, flori anuale, sunt ELI I ~I ~L 8~ ?I @ m p W ~
frumogi gra~ie combinauei $3 p~ Q ~ % ~ P Z paw- co
fermedtoare dintre castaniu gi maZ:dride mi ~&l % & e ~ ~ m -
nuange de galben. Florile
Rudbechia (sus) are tulpini
erecte puternice, flori galben-
auriu cu centrul brun-inchis.
Floarea de pai (sus) are
rnulte soiuri. Soiul ,,Bikiniw are
Endilfirnea de 30 cm. Florile sale
se usucs foarte bine.
Pe tulpinile drepte ale
albhrelelor se dezvolta flori
gragioase, albastru-azur, care se
potrivesc bine cu florile
galben-aprins.
Soiul ,,Classicn a1&ciumiX-
reselor are inalgimea de 25-30
crn pi pe tulpinile sale cresc
nenurnzrate flori simple,
portocaliu-aprins.
1f3 3 plante de di~iudresa.
resati al ul Tnjurul tulpinilar.
acoperii aproape complet
frunzele pgroase.
Pfante iubitoare de fumina' In vas
Alte sugestii pen tru plan tare
CULORI R~~COROASE 7
Florile anuale albastre, de
culoarea IevkGcii $i purpurii se
pot aranja de rninune $i intr-un
3
vas simplu (dreapra).
6 plante de verben5
(Verbena)
6 plante de verbens pendent5
(Verbena renera)
2 plante de salvie albastra
(Salvia hrinacea)
Acest ansamblu galben-porto-
caliu buiac, dar sirnplu de Pngri-
jit, inflorqte toad vara (sr;inga).
2 plante de floarea-soarelui
(Helian th us ann us)
I plant5 de criiiiife
(Tagetes erecta)
2 plante de lobularia
(Lobularia maritima)
2 plante de sanvitalia
(Sanvitalia procum bens)
Plantele iubitoare de luminii
pot 6 plantate gi fn la& Futefi
aldtui o compozifie aspec-
tuoasz din Murite flori anuale
(dreapral.
2 plante de salvie albastrz
(Salvia hinacea)
8 plante de drcium?irese
(Zinnia elegans)
6 plante de brurnhl e (Phlox
dnunmondii)
2 plante de Timofda
(ThymophyUa rendoba)
Q IMP ABflMP SRL
~NGRI JI RF
-
Sprijiniti plantele cu inflo-
rescenp grea, de exemplu
floarea-soarelui sau rud-
beckia. Fixafi-le de tutori
din plastic sau bambus lax,
cu rafie sau cu un alt mate-
rial de legat.
3
Cur5jind plantele ~i inde-
partsnd florile trecute sis-
tematic stimulafi formarea
bobocilor noi. Multe flori
anuale se pot folosi $i ca
flori tiiate. Se poate evita
formarea petelor de apa
sub ghivece daci punefi
sub ele farfurii-suport.
Astfel, Rd n d economie de
spa, plantele se pot uda
mai putin. Dupa o or i vi r-
safi apa acurnulata i n
suporturi.
, IPLAMTE CE SE POT CULTIVA
- PE BALCON 51 TERASA
--
".- GRUPA 3
Pen tru zilele fierbin I ti
Vas de lemn f . culori reci
Compozijiia in cdorile albastru, I
roz ji mov are efecr racoritor in
zilele foarte calde,
Elegant2 I in c u h i reci - - PLANTARE -
p- - Obfiflefi compozi@ nparte fi grapoase p h tiad Pn ciubiir flori m-z;
! femecitoare, in cdori pu ternice,
CONTINUTUL VASULUI O pamtant de flori
O scmda copac tocatS
C31 IngrZgSmant cu
3 &-5-- %%?f dmompunerelantit
VERBENA
(Verbena)
/
PLANTE CU TULPINA
DREAPTA
Florile fn forma de clopot ale
d&u# (sus) c ~ s c in mai-
iunie tn drf d adpinilor h a t e
de 40-60 un, deasupra
rozetelor formate din frunze
verde-albhtrui. Se gkesc
diferite combina@ de culori
p r a m albastru-alb, ropu-
galben sau roz-alb.
PCEINTE:
O 2 fire de s&lki&
1
L I Z fire de cildaru@
1
AEegM un uubar mare, d ciubi%rul cu p&mW &
. CIOCmBERZE] O 1 f i r de ciocul-berzei rncap& toate planteta. Vops&i
(Geranium cinereurn, 1 fir de n e w partea ext-arioaril cu voprea spe- prt ea superioaaa vasului.
i / Dt f i r d e v wb n a dalii, durabilh pentru Imn.
I
\ NEPETA
(Nepeta racemosa)
I
Frunzele argintii, pbloase
ale spdkioasei (sus) asigurii
un hndal neutru florilor de
culori intense.
Ciocul-benei este planta
grsdinilor alpine care, datorits
davoltarii athnstoare ce
f o r me d covor, poate fi
plantat5 pi fn c i u b .
I I
CiubiSrele mari sunt foarte
grele d a d sunt umplute cu
@m$nt. Plantafi Tn vase
doar cand acestea sunt
agerate Tn lacul lor definitiv
sau ag?zali-le pe suport cu
roti, p m ~ u a putea fi I 1-
mutate la nevoie. In centru plantafi doua U-
rn
4
Plantad c i wl - b e d #i napeta
we, iar i n spatele acestora de o parte ~i alta a ddi r u-
sp&!hcioasa. Daca este necesar gelor. Tasati @mtintul 'in jurul
afanafi qor balotul radhcinii. plantelor.
:armecul nepetei (sus) este
asiaurat de florile albastru- I
"
lavandg pi frunzele arornate I Pentru esigurat-ea scurgerii
verde-cenqiu ale frunzelor. apei pi a aerisirii, nu punqi
ciubarul de lemn direct pe Plantafi verbena strans de
I
6
Udafi plantele abundent ca
I pSm$nt, ci a~ezali-l pe partea din fa@ a vasului, ca pamdntul shse depunh. Pentru
Pe lktarii de 30-50 rn fi de lemn sau caramizi ~astarii sa poata attirna din ciubar. phstrarea umidita$i solului mulciti
lungime ale verbenei infloresc . L cu scoarfa de copac maruntiti.
t o a f l o e d o ,
/ P purpurii, albastre sau mov.
Vas de lemn in culori reci GRUPA 3
Alte suges tii de plan tare
CULORI CE SE
ARMONIZEAZA;
Amenajati un bol decorativ din rentru pastrarea um~a~tZfii
flori Tn nuante de albastru, pur- uniforme a solului ~i asigu-
puriu, roz ~i albastru-lavanda rarea dezvoltarii corespun-
(dreapta). Micsandrele cu par- zstoare a plantelor, udav
fumul lor fi n asigura fundalul regulat. Folositi o stropi-
florilor minunate de cineraria. toare cu rozet: pentru
a 3 fire de cineraria
(Senecio cruentus)
a 3 fire de micsandra
(Matthiola incana)
-
VRAJAPLORALA
I Puteti amenaia com~ozitii deco-
rative gi din Gante chltivate i n
ghivece diferite (stanga).
VECHI, DAR PROASPAT
Transformati lada veche de flori
intr-o grading proaspats de varl
(dreapta).
a 2 fire de brahicome albastra
(Brachycome miltifida)
a 1 fir de salvie albastra
(Salvia farinacea)
1 fir de iedera caucazian:
(Hedera colchica)
a 2 fire de verbena (Verbena)
a 2 fire de spalacioasa
(Senecio bicolor)
a 1 fir de sp:l:cioasii
(Senecio bicolor)
a 3 fire de j al e~ de camp
(Salvia nemorosa)
a 1 fir de ciocul-berzei
(Geranium dalmaticum)
a 3 fire de verbena
(Verbena)
C
evitarea udiirii exagerate a
solului. Udafi seara f:rl a
stropi frunzele, astfel evi-
taji arderea frunzelor gi
rsspfindirea bolilor.
O IMP ABllMP SRL
Fertilizaji regulat. Folosind
Tngrwrnfint cu dexom-
punere lent:, care asiguri
uniform gi timp indelungat
substanfele nutritive nece-
sare solului, nu va trebui s i
fertilizati foarte des. Pnde-
pgrtafi florile ofilite stimu-
land astfel dezvoltarea
noilor boboci.
PLANTE CE SE POT CULTIVA
PE BALCON $1 TERASA
\
GRUPA 3
Sol u I tii bizare
Plante sridite in trunchi de copac
9 trundu' de copac cu i.--nul scobit j;i
I
m care cresc flori reprezin ti un ornament 1
decora tiv neobijn uit.
-
Tmctu'ul de copac cu miezul scobit va deveni atra'a gragra& da&
este plan tat cu flori decorative de vari.
I
ACCESORII:
O trunchi de copac
I
O ciocan
a dalta
O pamant de flori
I
O ingrdgdrnant granular cu
descornpunere lent5
O stropitoare
ABUTILON
(Abutilon) PIANTE:
O 1 f i r de abutilon
Cl 1 f i r de lipscinoaie
0 1 fi r de stelufd
' \ TOPORA$I O 1 f i r de urzicd galbend
(Viola cornura) Cl 3 fire de t opor a~i
CONTINUTUL TRUNCHIULUI I- a
d
Bh
L I P S ~ O A I E -
,,MOONBEAMn
*
(Coreopsis
verticillata 1
Mtadg partea interioarl a
2
Umpkti azlnchiul cu p&rn%mt
imnchiului cu ajutorul ciocanu- de flori amesteeat cu un pumn
lui $i a dallii. Asigurati xurgerea de ingra$imant granular cu
apei. descompunere lenta.
uRzIcii -
GALBENA
lastrum
(Lam '
galeobdolon)
\
S T E L ~ A
(Aster dumosus)
3
LaTnceput puneli plantele
4
Langa abutilon plantali lip-
inalte cu tulpina dreapta: abu- schai e. Puneli stelufa in
tilon tn fundalul vasului, in mijloc. partea opusa in aSa fel ca aceasta
Tasali solul i n jurul plantei. sa poati creste peste marginea
vasului.
PLANTE CU TULPINA
DW& PMTE AT~NXTOARE P M T E INTERBdEDW 1
I
Putefi fabrica un vas deco-
SQiup (sus) atinge
t& vam Florile dbe, fdlfimea de 20-50 an, are
I
gabae, p o d i i +i qii se f l ori albe, ra, rqii #i albastre
d d d Pntre fiunzele ,si ?nfloqte abundent din
adkI at e, verdedeschis. august phd f n octombrie.
rativ pentru flori dintr-o
I/
poqiune corespunzdtoare a
unui trunchi gros de copac.
Fixafi pe partea de jos a
trunchiului plasi de sarmd
ii umplefi trunchiul cu
,,amant. Puneli pietre sau
bucdti de lemn sub trunchi
I I
3entru a asigura scurgerea
~pei . Plantali Tn vas flori
:olorate anuale sau perene.
&@dite, lnfloresc
Indelunga,~ $ reprezindi o tq%
veselP toat5 v m. Pot fi
h&iG In culori variate,
speciile monocolore pot fi albe
sau mov, f n d e x i d ~i vari ets~i
bicolore sau chiar tricolore.
e i n fala, ?n mijloc plantali urzici Umpleji golurile dintre plante
) gdbeni aproape de margine, 6 cumporagi. TasaJi solul, apoi
astfel ca lujerii sa poata atarna pe udati abundent.
~eretii trunchiului.
"
U h gdbed are lujeri
cm lungi, at%miitori. Florile
galbene q a r pe I*ii drepfi
ei mai-funie.
-
L & . 7 : h , - > , __- I
P h t e szdite fn trunchi de copac
CARTEA
GRUPA3 31
F? a
-
P
i
Ht e suges tii de plan tare
1 DOUA NIVELURI
I
fn ramurile laterale scobite ale
trunchiului plantapi plante cu
flori si frunze de forme diferite
1
5 fire de nolana
I (Nolana napiformis)
3 fire de n&turei
(Gomphrena globosa)
1 fir de ciucqoarg purpurie
(Lobularia maritima)
1 fir de iederg
(Hedera helix)
I
Trunchi de copac cu kri@ 6
ieded care prefer2 umbra.
Florile colorate ale cercelqului
hveselesc wmpozi$a (st&&.
1 fir de cercelq (Fuchsia)
a 1 fir de ferigZ
(Polysrichum s e t i km)
a 2 fire de glecoma
(Glechoma hederacea)
1 fir de iededi ,,Ingobertn
(Hedera h& ,Ineobert")
" "
7 .
SUPOWT IDEAL'
Buturugile bZ&e pot fi
folosite GI supon ideal penuu
boluri sau ciubere mari (dreap- :
ta). In compozitia din imagine .-
sunt plantate urechelnifl pur- '
purie gi ochii-,soricelului cu flo&:'
albe.
1 1
4 fire de ochii pricelului
(Saxltiaga panicdata)
5 fire de urechelnip
.Purpurriesen (Sempe~~vum
,Purpurriesen)
8 IMP AB/IMP SRL
Datorita microorganismelor
din sol ~i rhdicinii
plantelor, cu tirnpul
trunchiul de copac poate
putrezi ~i 'lgi va pierde sta-
bilitatea. Astfel, Tnaintea
fiecarei plantlri verificaji
regulat partea interioara a
trunchiului ca acesta s i nu
fie putred ~i porfiunile inte-
rioare sti nu-i fie moi.
Scoarp groasa ~i fibrele
viguroase izoleazti Trnpotri-
va gerului, astfel unele
plante perene pot ierna Tn
tunchiul de copac. Plantele
sensibile la ger, precurn
abutilonul, toarnna trebuie
transplantate Tn vase ~i
puse la iernat i n casa, Tn
locuri lurninoase. Scoateti $i
cornpostati florile anuale.
m S T q s $ p m a s 1 4 3 w p u n ' C @
a l h ~ o m a 3 " s p J a p a p ~ "
p ! o s : a n o z p o p r j p m q a
. ! J O ~ $ I J ~ ! ! m q P V A E p u n
n 3 l m a 1 0 s ! n u n ! p p p u q ! q
p u m p ~ a r a l s a 1 0 s I S W V . ! ! u I a u
a p q w ! T s 7 p u a ~ s ! ~ ~ a ~ s a
! 9 a m @ n m ~ a s a p n u r a r a x
( s n s ) u u a I . p u a r 3 u o n a u o r p s "
a r e * m d & q
. e w e ! a p ! n l n s n e d a ~
~ n d w ~ u ? a l a l u e l d ! i e z ! ( ! g
- l a 4 n u ! t J e J a l a ~ u e l d ! j e p n
. a s e o 3 a u n l u i n e s a s e o u ! w n l
' a s e o J o 3 e J ! J n J o ( u i ' e s e 3 u i
I e u J a ! e l u n d a s a l a l e 3 S n y y
. a l e l e d a s ' ! J e w ! e w a ) a n ! y 6
u ! ! ! 2 e $ n q ! $ e l u e l d a ~ ! S
e ! l o $ ! i e u e d a p u g ' ! J e $ s g ! ! o u
~ e d e p u n . g u a ~ e d s u e ~ $
a g o $ n 3 a l a s a n ! y 6 ! i y a d o 3 e
! 5 ! a J a w e > e l n l e ~ a d
- u a l e l ' g s e s u ! ' s o u ! w n l : , o l
u n - J $ u ? a l a s e n ! i e z a t v y n p
- e s y n ~ l u a d 1 0 s n : , a 3 a n ! y 6
u i ! ! t e ~ n q ! i e $ u e l d ! 5 a J e o ! J
- a $ u ! a l a z u n y ! i e u e d a p u l
. w : , 0 1 . x o J d e a p ! L g n q
( U u a y u a ~ 3 U O A a u q t p S u
w m e q a d w n ! u o B n p J )
u N i M 3 N i M 3 N O A m Q H 3 S U
I I
' x i a p A w 0 3 $ u p t w $ p ~ G w a p u w n d . w 1 a p l e j p u n - l g u !
a J m a 9 6 ~ 1 . 1 3 g W 3 n u a P a ! & Z C 1
m m p p s & m e . a d e ' ~ ~ W U I i n 1 a p a l n u e ~ 6 ! n [ n s e n i n p u n 4 a d
~ o l l ~ w 4 "
~ ~ u P ! W W ~ e p % m s ~ ! W i n d ' ! l o l l a p ~ I ! Z P I ! i & a ~ n 3
T
~ 4 a P a P J ! J 1 1 3
n l m w f i ! $ W ~ O ~ V Z . ! e w : ~ u t ~ e I . p . p *
" a Y l Q M l a q H s "
a ! e d a p a ~ e o l $ a p J ! J r
-
m r - q * , . * l = P x ' l m a p J U 1 C
- r - %
% 1 ? 0 1 3 & l ! ? ~ a p J ! 4 1 C
4 . L N V - k
W P ~ J ~
x a l d w 3 & U ~ W @ Q J ~ U ~ 0
~ l m d
I
P J a p ! z J " 2 ~ ' " ! ~ W C
q ! G r e a p a l n u e ~ 6 t
a w ! f j u n l
0 8 J P ! J O & v W l C
: l l M Q s 3 3 , 3 , b
I 3 N V l N V l c
CARTEA
GRUPA3 32
I Compozifie rosie-ar~in tie
Alte sugestii de plan tare
8 , , 8 8 8 8
~NGRI JI RE
-
Mu~catele sunt foarte
recunoscatoare ingrijirii
corespunzhtoare. Rupefi
Cog CU FLORI
Plantele rqii gi argintii arad
frumos In locuri umbroase
(dreapta).
2 fire sporul-casei roau
(Impatiens wderiana)
2 fire begonia (Begonia
semperflorens)
3 fire u n i d - mo d rogie
(Lamium maculaturn
,Bacon Silver")
3 fire de ieded cu frunze
db-pesttit (Hedera helix
,,Glacier ")
regulat florile ofilite de la
baza tijei florale. Chiar ~i
soiurile ce se autocuraJ5,
cu flori marunte, sunt mai
decorative daca le Tndepar-
tafi.piflile ofilite.
I
Bucurad-d de ultimde zile i%d
inghej s&d pe balcon sau
terasii dzturi de compozifia de
culori frumoase de toamn?i
(shga).
2 fire de Cdocefalus
(Calocephalus brownii)
2 fire de sp?ilgcioad (Senecl'o
bicolor ,,DiamantW
,Silverdust")
2 fire de v d ornamentalii
,-
:sic~ olemca)
Frunzele argintii devin
verzi datorita fertilizarii
exagerate cu substanle
nutritive. Plantelor prezen-
tate adaugafi-le la 10-14
zile fngr3~grnhnt lichid, cu
continut de fosfor ce stimu-
laza Tnflorirea, iar pentru
frhnarea dezvoltarii frun-
FLORI CARE ADO^ 7
LUMINA I, .
I
ziyului, cu continut redus
de azot.
Toatii vara pu*
'-a
axne '.v
poziGa rogu-argineiu, plantaxil ./k
in c i u b ~, qezad fntr-un IOC 1-
ferit de vht , expus la soare
(dreapta).
2 fire pelin cu frunzig ar '--'
(Arremisia)
4 fire gura-leului
(Anrirrhin urn majus)
2 fire garofife rqii (Dianrh1.c
plumarius ,Davidn)
Q IMP W M P SRL
PLANTE CE SE POT CVLTIVA . " "I
I
PE BALCON 51 TERASA GRUPA 3 ,
IJentru cef cu gustun raffnate
Plan te condimen tare in vas de lemn
Prin tre plan tele cultivate pe terasa',
compozijia in cdori sclipitoare ji cu aroma' 1
pican ta' produce un efect surpriniitor.
CUtLI
GRUPA 3 33
Alte sugestii pen tru plan tare
SALATE
Amestecul de da t e cu iz condi-
mentat este aspectuos gi gustos.
Dupg recoltare, phntafi o ald
combina$e de plante (dreapra).
2 ~l ant e de cicoare
1
(Cicohorium intybus var.
~l i osunl )
2 plante de papadie
( Tmacum oficinde)
Iiiptud (Lactuca sau'va var.
. .
crjspa)
eruca (Eruca sativa)
MIC RAI AL CQNDIMEN-
TELOR
Amplasaji in apropierea ~ i i de
la budtikie vasul cu plante
condimentare aromate (st$nga).
1 planti de pkrunjel penrru
frund (Petroselinurn
crispum)
1 pland de govh (Origanun:
J4. e )
1 planti de cimbrigor
(Thymus vul pi s)
1 planti de m+ran
(Majorana horrensis)
f n aceasd lad5 de lemn sunt
plantate rozmarin, cicoare gi
usturoi. Iedera asi@ cadrul
de cdoare ver& (dreapta).
2 plante de usturoi (RLEum.-
sa r i m )
6 plante de ceapl vhgtg
timpurie (Allium cepa)
1 pland de rownarin
(Rosrnarinus officinalis)
3 plante de cicoare (Cicho-
rium intybus var. fbliosum)
2 plante de iederii (Hedera
helix)
Q IMP AWlMP SRL
~NGRIJIRE
- . .- -
Pentru ca vasul plantat c,
condimente sh vZ aprovizio-
neze tirnp de siptarnani i n
sir cu frunze ~i fructe gus-
toase, fertilizati o data pe
lung cu solutie nutritiv.5
(jumitate de dozi). in urma
fertilizirii excesive plantele
sunt atacate rnai usor de boli
~i diunitori, iar gustul lor se
estompeazi.
Remltati ststernatic frunzele
I
coriandrului, a cepei perene
~i a cepei chinezegi. Prin
Gieri succesiw asigurali
cregerea noilor I5stari verzi,
proaspqi $i fragezi, ca
plantele SZI r i mhi com-
I pack $i SZInatoase, totodata
evitati Tnfloririle nedorite.
PLANTE CE SE POT CULTIVP
PE BALCON $1 T ERAS~
- v
hor i rojii, galbene ji albastre
Culori de fond r"n tr-un vas
. u o q e q a p a j u e l d
n e s ! ~ o y n ~ j u a d
j u e w e f g ~ 6 u i j e p n a p e d e
u ? ! i a u n d l e u g w g j d ~ s ! o d e
' g n ! y J j n u a ! t n l o s ! i e 6 n g p e
a l e j u e l d g d n p ! u g w g j
- d y s g p e l ' g d e g j l n w ! e u
g y s a 3 a u j y j e n s 2 u e ! J n x n
! e w g y o n z a p a s a l a j u e l c
$ e > n 3 ' & e l n b a c d e p f
I , , ,
- w a x e n y j o d w l a ! j x i o ~ d
e l n 6 ! s e g p o j a u g l r e a 3 y
. a h n J a p a 6 ! l l g 3 n , ! ! z q
e a u ! 6 l e w a p m e x y J e ! z a p
a ! S . r g y n 3 a l a j u e l d ! i ! ~ a d o 3 y
. ! $ ! h e a p a l ! l n p e s p l
' I 1 d e ! a w ~ d a ~ e j u e l d
I '
g d n p a p a l ! z a l a w ! ~ d u l
' ~ p z ~ 3 ) e ! u e z e % a p a x y
( s n p 4 y d o h s n r p m ; ~ )
! ! # o r a l y o & a p a r y 2
( u n p y w u
S " ? J = . w O Z ) ? F q a
p n ! d e ~ q 0 1 J P a q E
: F f e j U Y P T 7
PLANTE CE SE POT CULTIVA
A
PE BALCON $1 TERASA
\
GRUPA 3
fn douii Iiii puse una in tr-dta
I sepot i er~apl maecu6d6i
ce fnff oresc prima'vara.
- e ! l o $ l e ~ g d e a u
! i e v g d a p u j ' y ~ o r u l d w ! p a d
s a l e ! e w J e p ' ! a l ! z ~ n d l u ! $ u b
' J O l ! J O l $
e a ~ a d n J l a g s e p u g q n a ' e p e l
u j a l d y u u j s n q w e q a p a i a q
' a l e 1
- a u ! w a n ! q J l n u ! ! i n l o s l e p n
a p e d e u ? ! l e n l ! p ' q J e s g J
n e ! ! q l n q a 3 e d n a . u g A e a J
t u e q s u o , l n l o s ! i a u ! i u a ~
a d a p p e r q a p a l ! r n u r e J
e v g d a p u l ! I a j n d g ~ e n e u r ! ~ d
a p a p l e : , ! e w a l a l ! z u
' ( & u p s ) a l p a s a d a w p o s a
p r r e ~ d n : , m a ! 5 ~ o d u r ~
1 t l S d W I M V d N I 6
( Z U E . ~ ~ O J U . ! A X
a l m d a p s q d p
( V ~ P E P V J d )
m p t ~ - w f i o q 0 ! 3 a p ~ ; l u e l d I - - -
- - Aroma' , din regiunile suace
1
O r l dl ci nl de dafin
O r l di ci nl de patrunjel
I perjoacie de plantwr~: mi. Pe
I
1 fundul vasului din m,aterial
plastic efectuatj un orificiu de
scurgere a apei, peste care agezali
' '
un ciob de figll.
WJ r : I
.-,-I- 1:- ,,c-,- ,fl-,, 6 , -,, nLCESORII:
Q coz impletit (0 70-80 cm)
I
aroma' caracteristica' preparatelor meditemaae. I Q vas din material plastic
2
UmplM vasul cu amestec de
nisip ~i pZim%nt p6na la 3 cmde
gura vasului. Apzati plantele i n
vas.
4'
n spate, la stinga de dafin,
plantaji phtrunjelul do frunra,
iar la dreapta salvia medim& (dis-
3
Cu o or- ..Ante de plantare
udafi piantele. Dafnul se va
planta ?n centrul vasului. Presafi
bine solul la radscina plantelor. tanja intre rsdticini: 30 cm);
.
7, . .y .(
.u exceptia pItrunjelului ae
.runze, toate plantele din
cos sunt plante perene.
Dacl aj i folosit t ot pl trun-
jelul, i n locul rlmas liber
puteli planta busuioc din
., 1
rlsad. Din acest motiv,
8 Dafinul este un arblwL Florile ~ o v M u i (.us) d i LC J.LIVIE;I (JUJ), ue tineti cdteva zile coy1 intr-
nic verde. Exemplarele mai culoare roz infloresc in i ul i i - violet, infloresc in
un loc umbros, pentru ca
bl t dne tnfloresc h mai, apoi septembrie. h t a r i i depQ~.\c die. Soiul ,,Icatrinen are llstarii busuiocului obfinut
dez v ol ~ fructele tip b a d rapid marginea cogului, dc
un gust q o r condimentat p i i~ lleascl. Din
1
frunze dt oase, aspr5. t .+ime..: +.=+
P2trunjelul de h me are
F
frunze cu suprafafa nete&, d
aroma l or este mult mai
. .
doza prescnsa.
Plantele tiratoare se vor planta
in fafe: la stinga p%4rful, iar la
lreapta rozmarinul. Plantafi
mbele plante pufin ot
L-. - = A x : - . *,. --,
6
&eza$ co$ul intr-un loc insorit
~i udafi cu grije plantele. in
primele zile umbrifi pufin co5ul.
a unui c
CARTEA
! Cos condimen tar mediteranean GRUPA3 38
Afte sugestii pen tru plan tare
LKMAIOARA (CIMBRISOR)
DE TREI FELURI
Data sunt adepfii preparatelor
mediteraneene, cultivafi
neaparat l i ml i oari (dreapta) i n
locuri insorite pe balcon, terasi
sau i n gradina.
1 radacina de lamlioarl
(Thymus villosus)
a 1 radacina de cimbru cu
aroma de lamdie (Thymus x
citriodorus ,,Silver Queen 3
1 radacina lamlioarl de
gradins (Thymus vulgaris)
CONDIMENTE IN GHIVECI
Plantele condimentare, cresclnd
i n forme variate, sunt ar5toase
Impreuna (dreapta).
1 ridacing de rozmarin
t l r l t or (Rosmarinus officinalis
,, Repanda ")
1 radScin5 de salvie
medicinal5 cu frunze de culoare
rosie (Salvia officinalis
,, Purpurascens")
1 radicina de maghiran
(Origanum majorana)
a 1 radacina de ceapa
chinezeasca (Allium tuberosum)
O IMP ABllMP SRL
IARBX $1 CONDIMENTE
Meiul plantat ca fundal, spre
toamna se coloreazi In ro~u-pur-
puriu (stlnga).
1 r i dl ci ni de mei (Panicum
virgatum)
a 1 r5di ci ni de patrunjel
(Petroselinum crispum)
a 1 radgcini de ~ov l r f
(Origanum vulgare)
a 1 radacina de rozmarin t l r l t o
(Rosmarinus officinalis
,, Repanda")
fn locurlie lnsorlre, lngrijite
corespunzitor, din plantelc
condimentare ale cogului
putefi obtine mulfi Iistari.
De fiecare data taiafi Ins5
numai dj i va listari. Este
de preferat culegerea
superioare a lastarilor,
pentru c i astfel plantele
se dezvolti mai stufos. De
pe plantele bine dezvoltatc
putefi recolta mai mulfi
lastari pe care ti putem
congela sau usca.
___._ plante condimenta-
re necesitl condlfii speclale
de mdi u.
Din mai pl ni i n octombrie
tineti co~ul In locuri insorite
calde, iar pentru iernat
duceti-l Tn locuinfi, fntr-un
loc rlcoros ~i luminos la o
temperatura de 10-1 5C.
Tn astfel de condifii udafi
plantele mai moderat.
Solul nu trebuie sa fie
permanent umed dar
nu-l lisati nici sa se
usuce i n totalitate.
PLANTE CE SE POT CULTIVA
PF BALCON $1 TERASA
GRI I D A 2
Vara ji toamna sunt cele mai frumoase .
r-rburi ./ ornamen tale fn ghiveci
I
- - .
.'
fn efectuf de ex;beranf~ fi natuiaeje a!
acestui ansam blu de plan te rolul principa.
# $1
este dejinut de diferitele specii de iarbi. . 4
Frum usete I sdbatici
Compozi$a a1ca"tuid.i din pfante cu iron' pi specii de
iarba' h&ti ochii pe bafcon pi terasa' deopotrivii.
CONTINUTUL VASULUI .
"
LANTANA 3
(Lantana camara)
f
COLILIE
/
(Sripa pennara)
PLANTE ~NALTE
I r l Q 0 ~ ~ sfnw
(sus) apar Pn iulie-septembrie.
Planta p e ~ ~ viguroad poate
c r e p p%na la fndfimea de
80 un.
fhdqari cel ul ui fnflorqte
en imieaqwt. Planta per&
tMb$ma de 30-80 cm
slFen-mghiWL
- -
(Agerarum housronianum)
Pe adpinile gra@aee de
40 cm ale ~~ (sus) apar Pn
mai-iunie inflorescenv-spic
alungindu-se p W la 20 cm.
Mhunchiurile de fiunze
0 IWidqii (sus) au flori
albasuu-intens ce apar din i uk
p&n& la primele fnghepri. fn
vas plantaji soiuri scunde (de
cel mult 30 cm).
9CCESORII:
2 cioburi de ceramic5 sau
CI 1 ghiveci de ceramica a?.--
(0 40 cm)
LI 1 ghiveci de cerarnica
(0 25 cm)
CI @mint de flori
P ingrwmint complex
verde-cenqiu ~i inflorescen~ele-
spic roz ale penktumului
hpodobesc g&ha fn august-
octombrie. La noi peniseturn
Lantana, cu.florile sale fn
tonalidri d d e de galben,
portodiu ~i rqu, se i n t q r d
bine ?n ansamblu. fnflorqte Pn
mai-ocrombrie.
..-..-A. . . A I L
granulat
1
Plantare: mijlocul lui mai. In
2
Urnple$i vasele cu pimlnt,
PLANTE:
fundul vasului amenajafi un lisand un spafiu liber de 7,5 CP
P 1 planta de peniseium
strat de drenaj de 2.5-5 cm din sub margini. Amestecafi In solul
,
de coada~~~nce-
ciohuri de ceramicl sau cocotaa$e fiecsrui ghiveci at e o mlnide
lului
de argili. Tngr8$imlnt granular.
1 3 plante de pdulgt
1 1 plant3 de splinujI
3 2 plante de lantana
2 2 plante de colilie
I
3
Planta$ peniseturn in ghiveciul Plantafi coadagaricelului Cn
cel mai mic. RBsfirafi-i 4 mijlocul vawlui mijlociu ~i
rldacinile $1 presafi solul, dupa ce pufulcfli la marginile acestuia pen
I-aji depus Tn vas. tru ca mai tarziu s2i poatS deborda
vasul.
mente mobile, pe care ciu- SBdifi tn centrul vaurlui cel mai Plantali cdlilia api&ape;mde . '
berele se pot deplasa reped mare Minufa. Pecele doa 6splinuM,nrpanivmrpate~ .-
~i usor. laturi, aproap de margini, plan- acesteia. Comple~li p3m@ntk!i
t$i llavtana. vaselor $i udaji abundef~tplaWIle, . I
. a $ n u ! u p u p a l s a d n o u
u ! p ! i e p n ' $ e x n a u e o 4 a $ s a
l n l o s p e a . a n ! y l $ n u a i u e ~ s
- q n s $ e p n a p e d e u ? l i e 6
- n g p e ! u g u p x d p s p n o p u ?
g n o p u ! p J e ! ' 3 ! u l ! z a l u e l d
a p l n l q u e s u e ! i e p n y d e
g $ l n u ! e w p q s a 3 a u a l a ~ u e l d
$ g $ e n 3 ' a l ! J n q J a ! 3 s a ~ 3 ! J e w
U I a 1 e 1 m 1 d a r o [ o r , y n m a p o v
! e w $ u n r a l a ~ u e l d l p n : n 3 1 5 n r l u a r , U J m p n r n r , % p a
a u ! % u r ! o p a j o ! J O E a p e p g
X L V M f l d W d B L W ' I d
a m m i d n a u a d . i i ~ s a 3 n s .
a ~ w
J u n s ( n l d m i s 3 s a s a / i ~ B u j . , a s : r e g n i 3 n . a p
a
PLANTARE
C1 vas de lut fn forma de amfora
cu 12 orificii (0 60 cm)
CI cioburi de ceramica
CI plantator
CI pamant de flori universal
CI compost
. Frumusetea compo&$eiprezentate se datoreazi noitijii brmelor, culorifor,
: p h u r i f o r gi aromelor.
COMJOZI'JIA AMFOREI
7 -
. -
MENTX CU PAR-
FUM DE CITRICE
J
(Mentha x piperim
var. cirrata)
PLANTE:
C14 fire menta verde
C1 4 fire
Mentha piperats var. citrata
1
Alegefi o amfor& cu orificii
C1 2 fire menti piperats Puneti cioburi de ghiveci peste
CI 2 fire menti aeafh orificiile de scurgere a apei.
CI 1 fir Mentha suaveolens var.
variegata
2
PregZLtiti un amestec din patru
p8rfi de parnant ~i o parte de
compost. Umpleti ciuMrul cu acest
amestec.
MENTX CREATA
(Mentha spicara
var. crispa) - ' 4
( ENTX PIPERATA
(Mentha x piperita
var. piperita)
MENTX VERDE
(Mentha spicara)
-
3
In cele patru orificii inferioare In cele patru orificii superioarl
plantati mnt i i d. Afana* 4 plantati Mnh. piprata var.
radkinile, apoi umplqi golurile citrata; Tn orificiile din mijloc poneti
din jur cu pZLrnd.nt. dt e un fir de mnthpiperas.
I
CU TULPINA DREAPTA PLANTE SCUNDE PLANTE INTERMEDIARE
tubm @3rawsmde* cu
4u~W slkdmilbr snrb
LW tkq!l mm psate ma-
Ml @'&@Ria gi w dmmina
oetekb @l&rs1. PentPtr
(sus) are frunzele rotunde, de
culoarea bronzului, cu pa&m
reconfortant de l hbi e.
Menta creajii (sus) este
varietatea selec5ionat3 a mentei
veni. Frunzele verde-inchis, cu
nervuri adbnci au marginea fin
incregt3.
are parhm condimentat,
frunzele ovoide cu vbf d
ascuGt sunt de culoare
verde-viu, rogu sau mov,
in funqie de soi. Frunzele
proaspete sunt folosite la
condimentarea sosurilor ~i
desermrilor. Din frunze
uscate se face ceai.
T&i@ riso~li ce les din
ciubar $ ciupiJi ~$rfun"le I&*
tarilor, ca plantele fie
dese ~i compacte. 5
Plantali menta creafa M c m -
6
Ud@ plantele abundent, cu
lalte doua orificii mijlocii, iar grija. DUN sedimentare,
mentha suereolem var. variegata reumpleli vasul cu NmPnt.
Mat 2 swveolens var.
yaclYaClegzta sau menta cu
parhm de mere are frunze cu
margifie albg sau crem, ~i
parfiun pl~c*,& b
-
Menta verde are frunze de
un verde-viu, fin incre~ite, cu
parhm de ments sau l hai e.
in centrul vasului.
I
a p l e : , ! e w a l a > a l a p e o ! ~ a d
U J y q u n ! i ! ! i a u ! u r ! p
I n u n 3 u i a l e o s a l e a p u n 3 0 1
( = = F
. S V A a ! * d x a l p v w )
y e r a d ! d p u a w a p a q 0
( + P
m d w ~ d ! ~ q w ~ a p q . I
( 2 m u u a d d a d
m 1 8 0 0 Y 3 " U " ? ~ ~ d
% 1 - p n m m a p J y I .
i * & y j j 7 j 1 .
. '
I * .
- 1
. ~ w - a ! ~ u d z u j a ~ h o g q 1 9 u n 0 s . ! e u r - a g ! ~ d r ! t q ~ s a r o p q
a p t m x x g ~ u j a % u ! ~ e $ p u a q @ a a 1 a p s ! l o g n 3 % o u u r a p w a s 1 0 s
a u q m w n 3 a z u n y a l e I a p l a A a p l o ~ u a d m e a ~ s a p w o q q * g
s ! u S a ~ a l s a j g s a d ~ n z o % o a
' S E A U E E J l Z A n p 5
n n u a d p l a a p ! a m c ' a u ~ ~ ' c
. a x m n p ! S a q @ N O H n 5 l v s a p u j a p ~ a ~ 3 ! u S a n ! a ~ u e l d e p ! l ! d
< a p l a ~ r o ~ m u n - r . u r o j e l u e ! m A . ! n u a ~ - n n s e q p p n l a ~ n
! 9 ~ & n e - a ! u n ! u ~ m a p u n q r ! n 3 J a j ! u o > u n a l s a ( s n s ) ~ q # l
' p i ~ i d n s a p ~ o l ! u p ~ p l
p w ~ o j ! u n a r e 1 ! p ! w n ! J e ~ d ! s v
. a l e p m
! l o i n 3 n a ! S a l u n l p 1 u n s a l p o l d
. a ! u n ! U I t u y d ~ w ! n l
1 n 3 o [ [ ! w e l a p l u a p u n q r ! a ~ b ~ o g u ~
' - 0 9
. x e w a p r ! a w ! i @ u j ~ % U ! I E ' a p ~ a ~
3 ! u b ~ ' J O I ! I O U U ~ I s n q J r ? ( s n s )
Alte sugestii de plan tare
Rozmarinul ruginiu infloregte in
rnai-iunie, iar cirnbrigorul de
d mp in mai-octombrie
(dreapra).
1 jneapk (Pinus mugo ,,Mops")
1 rozrnarin ruginiu
(Andromeda polifolia
,Nikko")
1 rogoz pestri~ (Carex
morrowii ,,Variegatan)
2 cirnbrisori de &p
(Thymus serrpylllum ,,Minorn;
I BONSAI DECORATIV
Nici una dintre compozi5iile de
plante in vase nu poate concura
cu un arbore pitic, cu formii
frumoasl. Acest ienupiir de
Virginia, inconjurat de rnqchi,
a t e o miniaturs a celui Pndnit
in naturl (schga). Grldinarii
'incepltori pot cultiva cu succes
ienupir, deoarece este rezistent
gi nu necesitl ingrijire special&
I
1 ienupk de Virginia
Quaiperus virginiaiaa)
Acest vas contine plante Pn
diferite nuante de verde.
I
1 chamecipwis
(Chamae-is obtuse I
,,Nana ~Giilis")
1 euonymus @uanymus
brcunei ,Gracilis")
1 armeria (Armeria b
juniperifblia)
I cimbalaria (Cymbalaria
m uralis) I
Ca o minigridini japonezi
s l ri mi nl decorativi, tr@-
bule Imgrijita regulat. Inde-
Nrtafi frunzele ingllbenite
#i ofilite, #i tiiati ramurile
uxate. Ciupifi cu mIna sau
cu foarfeca florile vqtejite
ale rododendronului.
La plantarea mu~hiului
stelat in var, avefi griji
de ridicinile rododen-
dronului, dmr ece acestea
crex foarte aproape de
suprafati. Verificafi perio-
dic urniditatea solului
muqchiului stelat. PInl la
inridicinarea plantei,
menfineti solul uniform
umed.
W-02-10-062 ISBN 978-963-86092-8-1 O IMP AMMP SRL
r
PLANTE CE SE POT CULTIVA
PE BALCON 51 TERASA
t
GRUPA 3
Plicu te privirii, u tile organism ul ui
1
I
I
n te medicinale in vas ceramic
0
Plan tele medicinale ujor de Ink rl L --.
ate fn vase ceramice, sun t nu n umai
F afnectuoase, dar i gustoase.
k+
Aspect frumos, gust specitic
Plantefe medicinale cultivate h vas sepot totdeauna culege q o r ~i au spagu
suticien t pen tru a crqte abunden t.
CONTINUTUL VASULUI
MUSETEL MEDICINAL
MENTX VERDE
(Menrha spiam)
IARBA-PETEI
(Tanacerum parrhenium)
. Posmarin us o ficinalis)
.
' ROINITA
(Melissa officinalis)
TULPIN;~ ERECT^ PLANTE BUIACE PLANTE INTERCALATE
Rommdnul (sus) fnflorqte
din martie p M Pn iunie. In
timpul iernii fineri ?n
aceasd plant5 vqnic verde.
Mqepl ul medicinal
Pnflorqte din mai p2nP Pn
august. Florile sale uscate pot
servi la prepararea de ceaiuri
calmante +i ttllm&iuitoare.
Roinip medicinal5 (sus) se
extinde repede si atinge
fndgimea de 1 m. Frunzele sale
au un parfum de 1Pmiiie.
Poate fi utilizad pentru pre-
pararea bluturilor reci, a ceaiu-
rilor fierbingi ~i deserturilor,
dar este aspectuoass ~i fn
buchete de flori.
Menta verde (sus) este folo-
sitP En Anglia pentru prepara-
rea sosurilor de mend.
Ceaiului Ei confed un gust
proaspst de mend.
Din florile ~i fiumele verde
g b u i ale ierbii-fetei se poate
prepara ceai cantra migrenei,
cu dect calmanr.
PLANTARE
ACCE30811
O vas de cerarnica (0 50 crn)
O granule de polistiren
Ll folie permeabila
Cl Mm8nt de flori
5 compost
O Tngragirn%nt organic
complex
O roaba
O xoa@ de copac mirunfit3
PLANTE
O 1 pl ant i de rnuptel
medicinal
Q 1 planta de rozmarin
5 1 plant2 de mentii verde
CI 1 plant3 de iarba-fetei
';I 1 plant2 de roinifa
1
Pentru ca vasul sa nu fie prea
2
Amestecafi trei pa@ de
greu, depuneti pe fundul lui parnant de flori cuo park de
boabele de polistiren Ihtr-un strat compost, la care adaugafi o m&i
gros de 7,s crn. Plasali peste strat o de Sngra~am8nt de grajd. Umplefi
folie. vasul.
3
Repartizati plantele uniform in Plantati romarinul la dreapta,
vas. Plantali mu~ejelul in 4 llnga rnuselel. Anterior rasfi-
partea anterioara si in rnijlocul rali-i radicina. Plantati menta in
vasului. fata mu~eJelului, la stinga.
5
Plantafi roinip i n fala, la
6
Presa$i bine parn6ntul. Ud&
dreapta, iar iarba-fetei la o dis- plantele, lasati p&m&nt~l sa se
tanp mai mare, la stlnga. sedimenteze. &ternefi peste el I
scoaaa de copac maruntit&.
Alte sugestii pen tru plan tare
CEA@ MARE DE CEAI
Cqca cu plante medicinale
poate fi un cadou inedit (dreap-
ra). Soiurile de mentl au un
De tndata ce plantele se
inradacineaza in vasele de
efect rzcoritor, iar frunzele pig-
mentate ale cimbrigorului au
miros a l h2i e.
recoltarea. Astfel plantele
1 pland de mentl verde
vor fi mai aspectuoase, mai
(Men tha spicara)
1 plant5 de mend piperad ma de tufa. Culegeti frunzele
(Mentha piperita var. piperita)
~i flprile tn zile uscate, pe cat
a 1 plant5 de cimbrigor cu
posibil, dimineafa.
miros de I kbi e (Thymus x
cirriodorus ,&gentus")
CEAINIC PARFUMAT
Ceainicul uzat pot semi ca exce-
lent vas de flori ( srhp) . Florile
gi k l e plantei agastache pot
fi folosite in ceai sau 2n salat5,
conferind acestora un gust dis-
cret gi q o r dulceag de anason.
inlocuirea plantelor medici-
nale recoltate se poate efec-
tua prin cuttivarea de noi
plante oblinute prin butalire.
1 plant5 de agastache Taiati Iistari cu lungimea de
(Agastache m'sata)
7-12 cmde pe roini$3, roz-
marin sau menti. inmuiali-le
intr-un preparat hormonal
COMPOZI ~E PARFUMAT~
stimulator de inradscinare ~i
plantali-le intr-un amestec
din perlit ~i sol fara turba.
Mugcatele parfumate cu florile
Plasati vasul intr-un loc lumi-
lor aspectuoase gi f u z e l e deo-
sebite p a r h e a d caaiurile ~i
dulciurile, arMnd deosebit de
estetic, plantate in vase identice.
1 plant5 de mu9cad (Pelago-
nium crispurn) cu frunz.2
crea~ii gi rniros de l h %e
1 plant5 de rnqcad (Pelarg-
nium graveolens) cu miros de
trandafiri gi scor~igoar5
1 plant5 de rnqcad
(Pelargonium tomen tosum)
cu fiunze piiroase
B IMP AWIMP SRL RQP-02-10-W5
D lad% de flori (lungirne: 1 m)
O granule grosiere de argila
O folie permeabill
cu degradare lent5
O 2 plante de ruii
D2 &ante de papucii-
1
P e r i i a de plantare lncepend Pe fundul l2zii depunefi uo
doarnnei
cu mijlocul lunii mai. Curmfi 2 strat de 5 crn de granule
1
fl 4 piante de hibrizi pitici de
lada de balcon. Daci a mai fost grosiwe de argil2. Decupati la
sporul-casei folositi, controlati-i orificiile de mirimea potrivita folia perrneaM21
D 1 planta din hibridul
xurgere. ~i cl pt qi t i cu ea lada.
,Lanaiw de sporul-casei
I
';12 planta de dyssodia I a 1
I 1 olanta de sanvitalia I
C_
ten uil&
1
I
r n T A L I A -
,
(San viralia
procum bens)
0-
ldener Fleck")
"
I
lncorporafi p&tnhului de fk..
4
In partea din spate, Tn mijloc,
.
ingr2~2mint cu degradare lent2. plantati doi ruji, la dreapta ~i
FUNDALUL LA MIJLOC
Umplefi lada lasand un spafiu de 5 la sthnga cdte o plant2 de papudC ;
cmintre nivelul pirnhtului gi mar- doamnei.
ginea superioari a lizii. Ave$ griji
ca folia GI nu se deplaseze.
I
-
- L w=
-!
Alituri de sanvitalia plantgi
Rujiii (m) - plante anuale - Sporul-casei (sus) are fl ori
hfloresc din iulle phi^ h OC- de culoare al b?i 4 roz ~;i rogie.
tombrie. Varietatea ,,Marma-
lade" de culoare galben-ausiu se
W$i phi i la 50-60 an, avhd
o u q r e h formit de t & Hibridul ,,L9naim d
Planta pqmcii-doamnd sporuluieei t n f l o r v h
I nf l oqt c fn mai-octombrie gi eulori aprinae de qu-carmin,
are o M+z de 40 em. deasupra M o r sale verde-
Trebuie &d de p U @ &t. bchis.
Dyssodia (sus) i nf l orqt e
fntre iulie pi octombrie, a v k d
o Inafime de numai 15 cm.
Planta in f o r d de d, cu
l ht ar i upr atilrnatori,
I nf l orqt e abundent. - - ---
( I I
CARTEA
Flori galbene in lad; GRUPA3 44
Alte sugestii pen tru plan tare
COMPOZITIE GALBENA
-
Sub crGfe s t r a uqt e o mare de
flori galbene (dreapta).
3 crste (Tagetes erecta
,,Doubloon")
1 plants de asterisc
(Asteriscus rnaritirnus)
1 plant2 de lotus (Lotus
maculatus)
2 plante de papucii-doamnei
(Calceolaria in tegrifolia)
1 tulpinz de gZlbQoad
(Lysirnachia congestifolia)
CULORI TOMNATICE
Crizantema de gadin3 (tuf'ani-
ca) cu flori abundente rogii pi
aurii evod nuanpele toamnei
1
( sbga) . Pe balcon sau pe
teras1, aceastZ plantZ Pnflorind
'
Pndelungat, se cultiva de obicei
mk' # t n p p .
d
3 crizanterne de @ding
(Dendranthema
grandiflorum)
GALBEN-AURIU SI ALB
fn aceasd lads cu flori pendente
pi abundente de Sanviralia
pmumbens plantate de jur-
Irnprejur, gazania alb-galbui din
mijloc produce Pn fap medalio-
nului de baltH (Melampodium
paludosum) un efect cromatic
deosebit de agreabil.
2 plante de Sanvitalia
procurn bens
3 plante de Melampodium
Vara nu lasafi plantele din
I
lada de flori de pe balcon
s i se usuce. Cu cat se dez-
volta mai frurnos, cu atat
necesitatea lor de apa
creste. La aproxirnativ gase
siqttarnlni dupa plantare st
irnpune inceperea fertili-
zirii aptamanale cu solufii
nutritive adaugate in apa
de udat.
plrfile ofilite, stirnulend
astfel infloririle succesive ~i
impiediclnd forrnarea
rnicozelor. Vara scurtafi de
rnai multe ori lastarii florii
I-1
Sanvitalia procumbens,
pentru ca frurnoasa planta
pendant2 sa infloreasci
I pang toamna.
paludosum
3 plante de gazania (Gazania) - -
O IMP ABIIMP SRL RO-P-02-10-048
* a p ~ 3 m i a u n a u r o p r e \ - n p q p ~ o q a p
J O \ ~ J O U ~ ~ J O J E ~ l m u 0 1 ~ 2 r d u n . . E W
i f a m q i q o u a i a s n u n u f o a p
Ffori pe postament halt PLANTARE .
I
-
-
nCCESORIIf -
- - L
Po vazefe de piatri vofuminoase pi indte, pfantefe ce se pot dt i v a pe b h n
D vaza mare de pi atri
se dmofta' p i.nfloresc viguros pi din ababuanpi. a budt i de cerarnica
D pamant de flori
CONTINUTUL VAZEI DE PI AT^
CI ingra$lmlnt cu degradare
lenta
BALSAMINA ,,SUPER E ~ W '
(Impatiens walleriana
,,Super Elfin")
PLANTE:
G! 1 pl antl de balsamid pitici
CI 1 planta de mu ~ a t a obi~nuit5
0 2 plante de mwat 5 pendent&
de difcrite culori
1
FWbada de plantare: luna
2
Apzafi pe fundul MIU~L
I pl anti de verbena pendenta mai. Arnplasati vaza la locul bucstile da cerarnM. Arne
B 1 planta de cercelq pendent Gu definitiv. Aveti grija ca pe cati plmentul cu i ngrl gl mi nt~
fundul enesteh 4 existe orificii de artificial. Umple9 mza @ra&
xurgwe a apei. aproape de margini.
(Pelargonium zonale
,,Kardinal")
MU SCAT^ PENDENTA"
,,SUMMER SHOWERS"
(Pelargonium pelrarum
,Summer Showers")
1- r - ,,MEXIKANERIN"
(Pelargonium peltarum
,Mexikanerinm)
\
CERCELUS ,,MARINKA"
(Fuchsia ,Marinkan)
VERBENA (SPORIS)
,,KLEOPATRA"
(Verbena tenera ,,Kleopatran)
Pentru locurile din umbrh
alegqi plante iubitoare de 3
Mat i plantele pentru ca balo- Plantafi la stinga, Tn spate,
tul & radacini s l nu fie uscat. 4 bakamina, la dreapta de
'Iantafi i n mijlocul vazei cele dou.3 aceasta mu#catr oQI$muitii. Pma$
pamentul i n jurul r8dMnilor.
I
PLANTE PENDENTE MUSCATA PENDENTA CU TULPINA ERECTA
umbra, de exemplu begonia cu
tuberculi (Begonia), care are ~i
varietag pendente aspec-
tuoase, begonia cu fnflorire
continua (Begonia semperflo-
rens), cercelu~ pendent
(Fuchsia), floarea de abutilon
(Abutilon megapotamicum),
balsamina pi t i d sau hibrida
(Impaciens walleriana;
Mqcata pendend (sus)
se remard prin frunze
asem5niitoare frunzigului
iederii. Lungirnea Iktarilor,
rarnifichdu-se puternic,
poate atinge un 1,5 rn. Florile
sale simple sau invoalte, albe,
roz sau ropii, uneori bicolore
apar din rnai pan5 Pn
octornbrie.
Impatiens Neu-Guinea).
Cercelqul pendent (sus)
infloreste din rnai pSn5 in
octornbrie in culorile alb,
roz ~i rogu.
Verbena pendend se
davolt5 extrern de viguros,
avhnd flori abundente h
culorile alb, rogu sau albastru.
Se poate cultiva in c i u b ~ ,
arnpolng sau I&.
Mqcata obignuid (sus) are
inflorescenje urnbelate cornpuse
din flori simple sau Pnvoalte, de
culoare alb9, roz, rogu de
somon, portocalie sau rogie.
Balsamina piti& inflorqte
neobosid din mai p h 5 in
octornbrie. Florile sale sunt de
diverse culori, fiind simple sau
invoalte.
Caracterul ornamental verde-
alb al frunzelor se poate accen-
tua prin glecoma cu frunae tar-
-
cate (Glechoma hederacea
,,VariegataV), iederi obignuit5
5
Plantafi Tnstenga, Tnfala, ver- Tasati bino pamintul Tnjurul
(Hedera helix ,,Ingobefin) gi bena pendent& iar la dreapta 6 plantelor 9 umplqi adinci-
I .
urz1d-moart8 (Lamiom macu- acesteia cercehrgd pendent, pu$n turile cu pamint. In final udafi
,,Beacon Silver"). indinat spre marginea va2Li. plantele cu un jet slab de a*.
. g u ! p g ~ 6
u l n o u u ! p a l - ! i e $ u e l d a ~ ! S
a l a ~ u e l d ! i e ! p $ e J e A g u ! J d ' I n $
- u g u e d a m s n a s ! I g s ! i e s g l
n u ! S ' u ! i n d a l - ! i e p n . 3 , f ; 1 - 8
a p e ~ n $ e l a d w a x e l ' s o u
- ! u r n 1 3 0 1 e l a l - ! i a u ! l . a ! 3 o l [ ! u
a u ! q u a p a l a ~ ! q 6 u ? e u n
a $ ! : , e u n a l - ! i e $ u e l d a t ] y a z
- u n q ! S a l ! J o y a l - ! i e u e d a p u j
. s e A u ! p a l a j u e l d ! j a $ e o 3 s
' e u u e o l . ) e u l a ! e l a u n d . a ! ~ q u r o 3 3 0 u ~
p q d a ! p ! u ! p 4 & u n p p y a i b r
- O P E ! " p O q - p ! ' P O ' ( ~ V J S )
! n ~ n o q - m p ! ~ o a p , a p u t u o l
1 5 p w a p o D ~ y a d s a ~ ' s n p , j a
- o p a p y u g m < a s e o $ v ~ % a l a z
- u n g p q o u ! 4 a n q d I s e n u r n u n
( , a q o x a ] ~ " ~ a ~ 1 o . u ' R A
q m w o d d y ~ . j a q u m a ? g q )
e ! % ~ a q u r a ~ a ! u a p a ~ u e ~ d 9
( B E - E m n v g )
e m u e l a p a ~ u e ~ d
. e u g w n 3 ! 5 ~ o 2 n a d n ~
$ o d a s ~ o l a ~ e 3 S n w a l a z u n y
! f e [ ! l 7 n l a q n e - s a 3 J O I ~
- 0 1 4 a l a z u n q ! 5 e ! ! ~ 3 ! $ e w a $ s ! s
! i e u g d a p u d p e p ~ o l a $ u e l d
e a ~ ! ~ o l 4 u ? e l n w ! g s ! i a - + n d = a n ! $
- p $ n u ! ! b l o s $ e p n a p e d e u l
! i e n [ ! p ! u g u g $ d g s n q e d - ! a ~ $
e l g $ e p 0 ' a n ! $ ! q n u a i u e ~ s
- q n s a y n u ' a l i d a 3 x a g ~ g 4
' R ! s a > a u a ~ e x u a z a ~ d a l a x u e l d
Compozitie I parfuma t i
Vasul plan tat dens cu flori Indnta' privirea pe orice fef de mas&
CONTINUTUL VASULUI
b
HIBRID DE
L-'- LINARITA
(Linaria biparrira,
I
GERBERA DE GR~SDINA
AMESTEC ,PANDORA
PASTELL"
(Gerbera jamesomi'
,,Pandora Pastell" arnestec)
LAVENDER PINK"
(Dianthus caryophyllus
"Lillipot Lavender Pink")
,,SORBET
LAVENDER ICE"
(Viola cornura
,,Sorbet Lavender Ice")
ACCESORII:
O t avi de ceramic2 (0 40 cm)
O suport
O folie permeabili
O pietris
O pimant de flori
O granule de i ngr sembt cu
degradare l enti -
U muvhi de turba
PLANTE CARACTERISTICE PLANTE PARFUMATE PLANTE DE B O R D U ~
PLANTE
CI 5 plante de linarits
CI 1 pl anti de gerbera
CI 2 plante de garoafe
CI 2 plante de pansele
1
Perioada de plantare: din
primavari pi ni in toarnni.
AlegeJi un vas potrivit mesei pi
florilor. hgrijiji-vi $ de un suport.
plasarea ~nui suport dln
material plastic sub var.
6
ET mlufie optima este Gi
am@mTi o da@ cu vwul
gi un suport care ra se
ma&ze la coloare ri rnate-
2
Pu* pe fundul vasului o %lie
perrneabill ~i o man& de
pietrip. Arnestecati plm&ntul cu
ingraSirnAnt mjteral ~i depunei-l
Pnvas. r. 4
9
Linarip (sus) infloregte in Garoak de gr&dinii scundii Panselele inflorbc 111 mai-
iulie-septembrie. Florile pastel, (sus) este o plant5 anual5 de septembrie (sus). Mijlocul
inalte de 20-30 cm, sunt strat sau de ghiveci foarte alb-galben a1florilor violete ale
asemkItoare gurii-leului. popuad. Soiurile seriei soiului "Lavender Ice" este
Gerbera este o plant% de ,,Lillipotn au o indilfime de ornat de un desen negru. - Plantali in faJa doui garoafe;
6
UdaJi plantele abu~ndent, dar
griidin5 gi de apartament culti- numai 20 cm jii o constitujie . Panselele pot fi tdocuite ) Isnga margine, pe ceIe doua cu griji, dupi care acopriii
vat5 in ghiveci, foarte indrQitI. deosebit de compacts. cu nierembergia argentinianz laturi ale gwberei plantaJi drept spafiile dintre acestea cu mu*i de
Florile Pnalte de numai 20-25 cm Garoafa poate fi inlocuid (Nierembergia hippomanica tmrdura cae o pansea. . turM.
ale seriei .Pandoran sunt de cu trandafirul pitic alb, galben, var. violacea) de forms gi
culori diverse. roz sau rogu. culoare asems~t oare.
I Vas de flori pe mas; GRUPA~ 46
- -
Alte sugestii de plan tare
PARFUM DULCE 7
AIbip Pmpreunl cu garoala
form& un buchet de mass cu
un parfum fermestor (dreapta).
2 plante de albigii mirositoare
albg (Lobularia maririma
,,Snow Crystals)
1 plants de albi$% mirositoare
violets (hbuiaria maritima
,,Orientdische Nachte")
2 plante de g a r o h chine-
zeasd (Dianthus chinensis)
Pe masl lung5 sau ow&, l da
de flori, echi l i bhd prin fru-
musere formele mobiiei, arad
PnchtZtor. Deosebit de ele-
gante sunt fndeosebi l&de din
por5elan sau lut ars, fn care se
potrivesc excelent panselele
( k p m) .
a 3 plante de pansele Wola
wiuodriana ,Rally Lilac Cap")
Acest vas original hmnjoarii ca
un inel bara parasolarului (s&-
A. Pht e l e iubitoare de
WM pot @i condifii favora-
bile h &de fierbinfi de d in
hurile ferite de Mtaia soarelui.
a 4 p h t e de begonia roz vqnic
Pnfloritowe (Begonia semper-
florens)
4 plante de IobeIia violet-
dbsuui pi t i d (Lobeha
erinwJ
-
- ~ ~, , ,
.. ~
..-:xil:,. .' JtlPl.i;,-- .i-.
,'#I, i.11 ,,,I;? , ,d,,,
~ertiiizarea plantelor se
poate efectua ln mod simplu
prin utilizarea bat oa~l or
fettilhanto. Pentru un vas cu
un diarnetru de 30 cm folasiti
doua batoane. Infueti-le
complet ln pi3mAnt IAnga
marginea vasului, dupa care
udati plantele. Repetati
operatia dupi doui luni.
2
htrs~ineji cu grija tavile cu
flori, deoarece ele sunt Tn
permanenla In fala ochilor.
indepirtati florile panselelor
$i garoafelor scunde de
indata ce s-au trecut. Astfel
mentineti aspectul estetic a1
florilor $i totodata le stimu-
lati lnfiorirea. Mentineti solul
uniform reavan. Este impor-
tant controlul de zi cu zi al
plantelor, deoarece soarele
le usud repede solul.
. a ~ p l n w a p ! a ! l 0 4
e i e ~ e ~ d n s a d ! S ! $ l o ) u l l o d e a j
- s a x ! 5 l o l ! u a ! n J n q a l a i u ! l u a s
e ! i t y d l u l r j n ! q o d o a p l a d
a l a l e l u ! u e I S l n l u g ~ ' a J p l n u r
a p ! a ! l o + e p n p u ~ ~ e ! 4 3 p o a u n
l e d e a m ' i P y ! u a ! m n q p q e ~ 6 a p
! e t u $ 5 , a i - ! i e ~ n i g l u i ' > s a J g $ u l
a s n u a l ! u p p p e J p u g : , w e d
. $ u ~ u i g d ! $ a m d ! e u a ! o ~ a u
e p r e 2 u i ! b a l a i u e l d ! 5 e l o . 1 $
u o , a ! e o l d g d n a . ~ o l a l u e l d
e z e q e l a ~ n 3 g 4 a l a u e o l ! q
e ~ d s ~ o d a w a p u n q e a l ! a l d
. a $ e p n a y g s ! n l n l a q n ! >
e p ~ e o ! ~ a s a d e w e d u ! p
a l a u e l d ! t E : , ' ) u a l e ! 1 ~ p n
' ~ a l l u p g p p ~ r u n ! u ! p ! n l
- n l m e a u n ! z o J a l a W e e y n a e
n q u a e l w e a p u u $ a ! u n n 3
a l - b e p n ' a n e 4 4 [ u p g p p ~ $ 3 1 . 1 1
( s ! [ B J ~ U I E ! J E / ' I B ~ U I ~ )
E ~ E ~ E ~ U I ! ~ a p p e s p I
( E U I ! I ! R U I e ! . r e l n q o 7 )
I
e , r e o S n m p a p p n p e s p p
( w n a s o ~ u r n ~ a ~ d r l w
u r n ~ a ~ d g a q a p ! J n p e q J p
( e ~ d e a ~ p ) m n ~ a ~ d q a q
! S e p e l e q u r p ' e ~ e o S n 3 n ! ~
u ! p a s n d u r o 3 I ! ! ! J ~ u ! a p n [ d u r ! s
~ o l ! ! l ! z o d u r o 3 a p e J o 3 a p p u o j
p a j o p e j e l u a ~ e d e a l e l ! n a p q 7
( s ! ~ e g [ n n q n r u p d ) ! n l n 3 n 3
- w ! l o q n ! > a p ! J n p e q J 0 I
( " a l d ~ n d
~ n o [ a i \ " e u e . y 2 o r ] ] ! M
E [ o ! ~ , , a l d ~ n d n o l l a ^ "
a i n l a s u e d a p ! J n p e s t ? J E
* ( & U ~ I S ) ! J O I ~ ~ a l ! J a j ! p
a p ! n 1 n 3 n 3 - w ! i o q n ! 3 ! S p d m d
a i n l a s m d a r e o a p n l p a s w s m e u l
p ~ p l l J i $ P O U T U E l ! S O [ O j T f
a ~ e o d F J I E ! ~ a p S o 3 1 n A ! l e J o 3 a a
y x v A W I a a a a S o : ,
PLANTE CE SE POT CULTIVA
PE BALCON $1 TERASA
A
GRUPA 3
G&GEi bulbi
Vraji de primivari
Plan tare sub arbujtii ce infloresc
*
prima'vara, florife mirun te pestrite ofera'
. P . . I
Mir ornamental cu flori
ACCESORII:
O ciubilr (0 40-50 cm)
O cioburi de ceramid
'3 sol de flori universal
3 Tngr WMnt cu
descompunere lenta
CL plantator
L
Vara, dupi Morirea din primivam", plan tafi h~ j d rnkzlui ornamental flori
anuale vesele.
CONTINUTUL CIUBXRULUI
,,GOLDEN HORNET"
(Malw
,Golden Hornetn)
PLANTE:
CI 1 mar ornamental
O 2 ghivece de lalele
,DON QUICH
(Tulips ,Don
Quichote")
prefoflate Qs plMltim: apiifii.
2
Af&na$i dtrlgi m&ecejl.l
O 2 plante de nu-ma-uita un pwnn de Ingr&&n&nt cu
7 3 parSlufe umezig ciubarul. Acoper@i or i f i ul deSC6mp~1~5e~e knt i . Punefi
3 1 plant5 de ochii-pricelului de xuqm a apei cu un ciob. amestctul i n dub&.
In spate phntati RPinrO arm-
4
PuneJi lahaua in fata mgrului.
mental, la dreapta un fir de in stanga plantaJi d t e o nu-
nu-M-uita, iar i n fa@ o p&r1Iu$3. mi-uita $ o p&&Jufa, Fnfata c6ta-o
Scoatqi laleaua din ghiveci.
I
pir&l@ ~i d i o r ~ e k r k t i .
PLANTE ~NALTE PLANTE SEMI~NALTE - PLANTE SCUNDE
1 Noaptea acoperifi plantele
impotriva Vnghejului cu
material fesut des, dar nu
greu. Rezistenp fafa de ger I
a plantelor f or pt e fn sere I
este mai mica decdt cea a
M a ornamental (sus)
'
atinge indfimea de 3 m, iar in
grsdins chiar gi 5 m. h t a r i i
soiului ,,Golden Hornet" se
r&firs vertical. Din florile albe
1 se dezvolts grupuri de d t e
patru fructe rotunde, cu
diametrul de 3 crn.
Laleaua ,Don Quichote"
(sus) atinge indfimea de
40-50 cm gi deseori se v h d
preforfate. La plantare pot fi
folosite ~i alte soiuri rogii de
lalele forpte cu inflorire drzie.
PZrduple (sus) au indgimea
de doar 20 cm, florile sferice
infloresc din martie p h s in
mai.
Ochii-~oricelului are flori
albe ca dpada, ce infloresc din
mai phi5 in iunie gi prefers
locurile dcoroase,
semiumbroase. Dups inflorire
se planteazi in grsdins.
I 1 plantelor crescute I n gra-
b
dins. Pe vrerne calda, d a d
bate soarele Tndepartafi
materialul de acoperire, 1
deoarece sub acesta tem- Tasati fin sdul la radacini ~i
G
Udali cu grija dar abundent
peratura crest@ foarte urnpieti ciubirul cu pamlnt plantele, ca solul sB se
pAna la 2 cmde borduri. sedimenteze ~i sa se lipeasci
I
de radacini. Floarea de nu-m6-uita
inaltH de 15-40 cm are flori
albastru-azuriu.
. e a u e l d
! & p n g s ! $ q n n N - r g s m
u l n e s I e ~ e 6 u l a e u J a ! e l
s n p a ! n q a J a z e 3 s a x u l g s u l
' l a 6 e l a u a y z a J s e n u l ! Z a e a
- U ~ ~ ~ S U ~ J J y q e o d ' 1 n 6 u n l
e - a p l u e J e J n q l n a a u e q o n
- z a p a a e o d a s a p u n X I u n
- ~ a u ! ' g u ! p y 6 u l 1 - ! $ e a u e l d
! J J p q n p u ! p l e a u a w e u l o
I n J w ! l a z e o x e u u e o l
- ! $ e a u e l d a l ! J
a o d ! ! q l n q e u w e o l - 6 w a a ~
a s a l a z u n J 4 a : , g u e d ! J n a e J a s
u l a ( a ( a ( e 1 ! $ m g ( ! i ' ! ! u ! p ~ J 6
l e s o J q u r n ! u r a s 3 0 1 u n - q u l
! n l n l a ~ ! ~ o i - ! ! q m ! l e ~ u e l d
' e y n - g u r - n u a p e a J e o l 4
! t a l a f n l g ~ g d ! i e a s o d u r o ~
- a l e n u e a a u e l d J O ~
1 n x 1 U ? ! i e a u e l d ! f a s e n u ! p
g l e n g u r y d a p a l a a u e l d @ ! ~ 6
n : , ! i a i e o : , s a r ! l o l ) u l g d q
. p n r , s a ~ r , a ~ d
s a q e o ~ u L y r o g n r , ! ! . r a p - a d a m
m u o d e ! p b ~ p q n s ! i e ~ u e ~ d a p J
- O D a l u a p u n q a F a u n l e a ~ a u ! i q o
n n u a d - ( E J ~ B J ~ ) a ~ a ~ g u r p d
g u n a ~ d u r j g u ! d q u j a s s e q p
! S a q p p o v q q n p 1 s a 3 e u ~
- i . z n p i z . . . i f i d p s V ( 2 ~ ~ 0 1 0 3 t u n m e 3
Piramidi florala' m ul ticol ori
Cultivafi pe cofoanefe balconulu' fi terasei plan te ca' mtoareanuale fi ilori
vktice jn cculoi vesele.
A -
CONTINUTUL CIUBXRULUI r
phunbergia data)
LIPSCANOAIE
,,FARLY SUNRISE"
(Coreopsis gma!hlora
,,Early Sunrise")
NIEREMBERGIA '
(Nierembergia hippomanica var. 4
violacea)
PLANTE CXTARATOARE
I nf l omj e l e plate, rotunde,
in culori pastelate ale d-
p~celului (sus) se f or med
intre iunie gi august. Frunze
verde-cenqiu.
Inflorescenple galbene in
formii de cuib ale lips&oaiei
apar fn intervalul dintre iunie
gi septhbrie. ,Early Sunrise"
I atinge indjimea de 40 a.
Cm' JE SCUNDE
(Tageres parula x)
PLANTE INTERMEDIARE
* Tunbergia (sus) este o
plant3 c5pr5toare cu crqtere
rapids, ale drei flori portocalii
apar din abundenjii din iunie
phi i In octombrie. Florile se
evi dened pregnant pe
fundalul format de fiunzele
cordiforme verde-lnchis ale
plantei.
* Dinue fiunz.de duunt e,
verde-hchis ale ni erembw
(SUS) apar la lumina zilei h u e
iunie gi septembrie flori violet-
aprins, h form3 de q d .
Cdpl e, fnflorind din mai
Pn octombrie, se @esc In
comerj In multe soiuri de
diferite culori: galben,
portocaliu, brun-rogcat.
PLANTARE
ACCESORII:
O ciublr mare din lernn
O ci ri mi zi
R borrna~i nl
Cl pl mdnt de flori
D granule de Tngrigimdnt cu
degradare lenta
Ci scoaai rnirunfita de arbore
PLANTE:
Y
Ci 1 plante de tunbergia
Cl 2 plante de coada-
1
Alegeti un ciubar cu pereii
2
Agezafi algturi de o coloanl
~oricelului solizi. Risturnafi-l zi perforafi dteva ciramizi. Plasafi pe
Ci 1 planGi de lipxanoaie pe fundul vasului doua orificii de acestea ciubirul, aproape de
Cl4 plante de craije scurgere a apei. coloanl. Astfel apa se poate scurge
Cl 2 plante de nierembergia mai uyor.
ver deqi o coEoMl v o l u mr
noasii sau un stalp de
beton, TnfS~urafi pe acestea
a pl ad de s%rmi sau
Ontindefi la 10-20 cm cdte
un cablu. Fi xqi suporturile
la 5 cm de vas, ca plantele
fi se poat i a g i g cu
yur i nf i . In ciubiirul solitar,
r a supor? se pot utiliza k J e
de barnbus qezate Tn f or mi
de cort sau un spalier di n
gipci subjiri, fixat Tn vas,
respeaiv l dngi acesta.
3
Arnestecafi pamdntul de flori
4
PlantaJi i n partea posterioara a
cu fngragmdnt ~i umplefi ciublrului cele doul plante de
dubarul cu amestecul obinut pdni coadaqoricelulu~i. Plantafi tipa+
la rnargini. Plantafi tunkrgia Tn noaiele in mijloc, i n fafa plantei
fafa coloanei. c3llritoare.
. - .
stsnga cozilor~oricelului. Plantafi menfinerea umiditlfi agernqi pe
niemnbergia in mijlocul p5qii plmsnt un strat de xoarfa de
. ( m d v a r p ) r a ~ u e l d e u ! d p
p r u u a 3 3 1 ! i ! n s a d - q p p n p
- n p s e s ! ! t o $ & ! ! r n S g - m a 1
a p p a a p d s a d p a p ! p o r u
- d s e ~ q e o p o d o a s a ~ o ~ ! d p s
- p m y o ~ d - a p ~ a n a ~ a z u n g ! d 2 0 3
' ! n m a @ s a I j o p n r , q p p u e ~ ~ ~
. C m d v )
~ s a ~ ! n o d a s ! I a 3 a ~ u a d o x
a p a ~ u e l d p p o s e a s g p g ,
s a p ' w n p u i ~ e u n q t u
Paravan de flori GRUPA 3 51
pen tru pla
. ,-.
La finele lunii mai, plantafi
fasolea decorativa intr-un \
volurninos. Plasafi i n vas ur
& suport de cel pufin 2,5 m. Planta
anuala cu o constitufie vigu-
roasa, crescdnd vertiginos Tn
inalfirne, este ornats de flori
rogii. Asigura o recolts suficienta
pentru doui rnese (dreapta).
!,
L .
, . 5-7 serninfe de fasole
(Phaseolus coccineus'
- - .
POTOP DE FLOWI
Floarea-pasiunii, de culoare
al bastra, dezvolti f runze de o
forma rninunata intre iunie $i
septernbrie (st8nga). i n
odornbrie, adapostifi-o tn - 54
deoarece este o pl anti sensibilil
la tnghef. Punefia la iernat la o
temperaturs de 10 "C, udaf i-o Ingra$lmSntul cu degradare
cu m8suri. l entl administrat la plantare
i$i produce efectul timp de
3 plante de floarea-pz lii Zase sSpt3rnbni. Dups
'
aceasta, adrninistrafi plante-
lor sipt5mdnal solutii nutri-
tive i u arnestecafi in parndnt
granule de ingrlgsrnant cu
degradare lent;. Astfel, pe
o durati de Inca gase Gip-
tsrnbni plantele nu mai tre-
buie fertilizate.
Hameiul ornamental (dftmpfa)
este o plana anuala. Fwfilfi-o
Tn locuin$& din luna martie,
Tncepand din rnai, p4antafi-o
afarl. aici, fn xurtg vreme, $i
forrneaiG un ffunziq dens $i se
dezvolta pSni la o tniI$ime de
cel mutt 3 rn. Florile-i wrzi apar
din iulie pbna i n august.
3 plante de harnei ornamental
(Humulus scandens)
Q IMP ABllMP SRL
-TI ?I 7
PLANTE CE SE POT CULTlVA
'
PE BALCON $1 TERASA GRUPA :
Ansam blu vesel de CL
Plante anuale in vas ceramlc
toati vara infrumuse~eazaw ca prin b me c
terasa, umplhd-o de via$ i culoare.
cARcIUM~~RESE
,,OLD MEXICO" 1
(Zinnia
angustifblia C
,,Old Mexico")
Compozitii f florale vesele
Pl at e &tie cu idorire 2adelung;zti pot fi cultivate pi h vase, dd&d-ra'
rnic dreptunghiular,
piha' toamna prin abundenp lor de Aori.
CONTINUTUL VASELOR : dreptunghiulare, cu
lungimea de 30 crn
CZ bucw de scoaq3 de arbore
sau de ceramic3
2 granule de fngrcigrnint cu
degradare l ena
slantare: b luna rnai. ?nmuiati Amestecati in mabi pamant (
PLANTE:
1 in api vasele ceramice. 2 de flori cu granule de
CZ 2 plante de j al q
Arnenajati pe fundul lor un strat TngrB$%rnant. Umpleli vasele cu
Q 2 de c~rciurnarese
de drenaj din bwZ$i de scoaqi de acest amestec, pin3 la cafiva cen-
CI 3 plante de f l ut ura~l
copac sau de ceramic& tirnetri sub margine.
[
' MUSCATA-
DRACULUI I
(Dianthus chinensis "Telstar-Mixn)
C13 plante de garoafe
chinezegti
Cl 1 plant3 de rnqcata-d~acului
Jalegul (sus) Pnflorqte din
rnai p2na in septernbrie. Florile
soiului ,,Victorian au o culoare
albastru-profund.
Fluturagii ,Sensation-
Prachtmischungn abundii in
flori albe, roz-palid ~i roz-
inchis din iulie p%na in
octornbrie. fndilfirnea plantei
poate atinge 80 crn.
PLANTE I NALTE PLANTE SEMI-INALTE PLANTE SCUNDE I
Rujii galbeni anuali (sus)
infloresc din iulie phi i in
octornbrie. Soiul ,,Marmaladew
a t e stufos, cu flori galbene
aurii si o inidtime de 60 crn.
Mupta-dracului se @qte
in corneq in amestecuri de cu-
lori alb, roz, rap gi violet. fnflo-
rqte in iunie- octornbrie. fnd5i-
mea plantei este de 40-60 crn.
Garoafa c h i n d (sus)
inflorqte din rnai p8nZ in sep-
ternbrie. Amestecul ,Telstar-
Mix" contine flori de culoare
rogie, roz, albz, precurn ~i flori
cu margini albe. Are indilfirnea
de 20-30 cm.
f&ci-le ,Old Mexico"
dispun de flori portocalii, cu v&f
galben, avhd indFirnea de 40 crn.
r
(Scabiosa
arropurpurea)
GAROAFX CHI NEZEAS~ ,TELSTAR-MIXyy
C
1 1 planta de ruji galbeni
m
i n vasul din stanga, plant*
4
Plantali Tn vasul mare i n diago-
jalegii (20 cm). in fa*, la o dis- nal i trei exemplare de flutu-
tang de plantare identi& plantali. rqi. h fafa lor, tot i n diagonal5
plantati garoaf& chinezqti.
, subap%&-fax
1 L 1 S d Y Y W d W I O
t
( = ! f E u r U ~ ~ V J J ? ~ )
! n p a j - d a p a ~ r r e l d
( x W = q J = 3 )
w g r a i 3 a p a u y d
' p e w ~ d a ~ n d q o
a u q d ! i q d u m 3 - a r o l m ! q ! . I O U
a P I z Y J q Y Y m I I v 3
' u o p a l p w p u ~ u l t r a m m y
3 4 a s a e u n u ! n r p o ~ a s m y
. ( w d m p ] d u r p ~ p w s o m
- n y a q - J 1 4 a 3 ~ ~ 1 ~ l a a s t a q
a u r q p x . ~ 1 ; 8 3 p w p p a l - . e r n % ! S
e ~ a q r a s r r ~ p ~ e w r o j p ~ q u r e s q
F " " " " Z
n h a - a n a o n a
( , M I P A u a ~ ~ 0 3 m s r a u
~ p 3 d = & L C )
a p m d p 9 .
( X e r e m a m v E Y t )
e m u q a p a ~ d .
( * . ~ 0 7 3 t ; l f ~ T P * @ 3 )
a l a ~ q * .
( 9 - ? n w ) m @ s a w 1
( & u p s ) e a r p y r d
m u p q X I 1 5 r o ~ p n p ~ s
n ~ a m t t e u n p x a u r ~ o j a n u a p !
~ n q m a p u o u a p e a r a p o q r
n m n v L W ~ I
q ~ 3 n y d r n m a p ~ y d I
z o r 3 n ! d r r j e p u e n a p a ~ u e l d z .
u . 9 1 . S
3 p ! d n ~ e p u m a p a u e l d z
n h r 3 n ! d r y e p u e n a p ~ 1 m 1 d I
' l e 3 S n
@ m y n 3 a 1 - f i p d m e ! 5 a p u ! d p u
a l - f i ! o ~ n i n t \ ~ . u o ~ a p I n l e n s
y ! - f i m w ~ d ' e u r e I . ( m d w . r p )
e u u m o l g ~ d J u a p u n q e s s a r
- O U U J a m y ! i e a u y d . a s e ~
U E a p n l p u n n u a d s a ~ d x a p o w
r q $ m n l s o j n e p n ! d n r y e p m ~
m - v a m J a a n m n n i o n
1 a r t ^ m y d ~ J J u a d . m s a 2 n s .
PLANTE CE SE POT CULTIVA
PE BALCON $1 TERASA
I
in ciu blir si in ghiveci
Culuva$ plant& de mlqtini ln vas,
I
ask1 acestea pot fi ampfasate 3i pe
- - -
. , > - ? 8 a p m ~ f i ~ u l E l . ~ s n f a n e - a ! u n ! u g a ~ h o ~ u ~
. t . ,
u a q p ! I O U n ~ e ~ u t q j ' u 5 ' 1 a p e a u r f l p u ~ a % ~ e
. ~ o l a $ u e l d e a u ~ ! i l g u ~ a l e o d m p d m m - F J O ~ ! ~
a p a ! L u t q u g a l a s e ~ ! i e ! u e ~ v I ~ J O U U J a p a p u o d . p a u r n ! d s o u ! u n ~ : , o ~
. J ! W l n p a n ! q 6 u ~ ' ! J O G a u r a = a p p ! m a u s v s o p a . ~ s & n e ! S a ! l n ! ~ J I U J l e d e u n - J I U J ' 3 , 9 1 u ! l n d l a 3 a p p n 1
W W W ~ U J % ~ 4 w ( ! l ! i ~ u e l d
m u r n q n : ,
U e q r ! n l n ! o s a @ a q p a l ! l o l + ~
- e ~ a d r u a ~ o e l o - ! l a u ! l ! l t $ u ! n : , o l
u e ~ e a ~ p ~ o s p ~ a j a ~ d ' l a q u ~ e l - p u r e ! a p a ! b a ~ o ~ d p ! s a ~ a u u j o - f l m n p < e u u r e o ~ - a ~ n ! p ! u m
S ! D J ' n ! ~ n d ~ n d - l a l o ! a ! l o g n : , J V ' E U P ~ I U I a p [ n j o s l n u e
! S x u ! u r n l p l n u r p ! s a 3 a ~
d n u q d . a ! . r q u r a ~ d a s u l e q d I O I g l ~ o d n s ( s n s ) t p a n a ! ~ ~ - p d e u g m l s e s p ~ a f a ~ d ! S U I 1 l n u
! p a ~ b ~ o u u j ( s n s ) e ! ~ \ r u p p l a n a f u p s e l e q d a ~ b ~ : , ( s n s ) m a d ! = )
e g l e l a l a x e e a ~ ! l [ n w u ?
g z e a z n e : , a 3 e a a : , ' a b a z l e > u ?
a s e d e ' l l n ~ u ! e w g z e a l n p
a j e o s e l e a l a u n d x a p e a
. ! z a d J J O ! a l l y n u r l a 3 a l e o s
e l s n d x a a ! 4 g s l p u l l a p s e
l e J n a e ! u ! u I n x l ! i e l e u a u r y
. y d e n > l - ! $ a l d u n
! i ! p u a ! u g s a a u r ! 3 u g p e - y l 6 n 3 $ 0 3 u n y l q d n 3 ! i ! l a n u !
w 3 5 e l 3 0 3 u l ! i m u e l d . 3 ! u I n l g q n ! ) a ! p , n ) ! # n $ d y ~
e ! l a p a $ u o d a p e l u e l d
. ! n ~ n f o m 3 - y n l o p @
a u ! 6 ~ e w e l c u e d I n J g q n ! , ! i a l d u r n a p s u e i d o a l p 3 a ~ e 3 q 4 u ! ! S m
' ~ g q n p u ? a l ! ~ d o : , $ e s e l d u r y - u e l d ' $ u @ w g d n 3 a l - i j a l d w n ' p n l o ~
- m a d ! : , a p g i u e l d o ! $ q ~ n o p g ~ s g d n 3 ! i ! ~ a n u b . a ! l o j
- u q d l e g ~ 6 r u $ 0 3 e a l ! a ~ ~ l e u ~ n 3 a l e w I n J g q n ! : , ! i ! h $ d ~ 3
( t ! . u w ! @ s m ~ @ 7 )
M n u n
p m a t I S u o v q a d , m p x a a a a m
- . ' p , l z u n a p p p d ~ s t . 3 ~ 3 p i q 3 v q U . W 3 ~ . T Z l 3 7 ? [ ? & ? U # ? ? ~ ~ I I a p a l a t w l J
MLASTINA MICA
Pe Rrilajul balconului se poate
- ,
agzga un lac rniniatural @reap-
ta). Cultivasi plantele in sol de
mlqtinii.
1 plant2 de IirnbarigP
(Alisma plan tagoaqua tica)
1 plants de mirnulus
(Mirn dus ringens)
1 plants de piciorul-cocogului
fRnnnnculuq linpua)
I
, -
-- - - -. . - -. -- . . . .
0--,
1 plant2 de hutuinia
(Houttuynia cordat:)
ASOCIERE FRUMOASA
Alegsti plante c or qund-
toare gradului de umiditat~.
Plantele specifice malului
apelor prefera solul rewan,
dar nu tolereaza apa stag-
nant3 la radacini. Plantele
de ml qti rd suporta urnidi-
tatea durabila, dar numai
apa cu o adOncime de cel
1 mutt 10 cm.
AlZturi de pantele de rnlqting
din vas, cultivapi plante origi-
nare pe rnalul apelor (sthga).
6 plante de sdnjenel
(Iris ~seudacorus)
3 plante de rnirnulus
(Mirn dus lureus)
2 plante de op2gel
(Lychnis flos-cuculi)
4 elante de nu-rn2-uita
, CurnpiWnd nufed. nu
,A alegefi d d t soiuri pitice,
care suporti4 ap& nu prea
adand (20-40 crnj. 0 vari-
etate corapunz&toare este
(M~OSO cis palustris)
nufarul pRic (Nymphaea
tcrtragona), wiurile I
.Madame Laydeker" cu
LAC MINIATURAL flori rqii, ,IndianaN variind
de la portocaliu la rqu,
Un lac miniatural intr-un vas cu
diametrul de un metru (dreapra).
I plants de ciperus
(Cyperus longus)
2 plante de papurz
(Typha minima)
1 plant2 de stinjenel
(Iris laevigara ,,Albax)
3 plante de pontederia
Pon tederia cordata)
1 plants de nufir (Nymphaea
x ,,Indianan)
O IMP ABIIMP SRl
,Graziellan portocaliu $i
Laydekeri Lilacea" roz.
PLANTARE 51 ~NGRIJIRE
se datoreaza" plantelor de balcon ti plan tefor
I -
ACCESORII:
pcteaie bI t i $ndn- s e h hmi mWhd
a lad& de flori (lungirne:
1,2 m, latime: 30 on)
C3 bormqinB
D pietr$
O p%m8nt de fl ori
C;l 'lngragrnint granular cu
degradare lenta
I
I
D plantator
O minugi
1
D xoa@ de copac rni run$i ti
2
Wanet i un strat de pietri),
dupi4 care umpleti lada cu
a 1 pl ant i cerceii-doamnei potrivttB locului de amplaare. @mi nt de f h i . Administrati, dac
D 3 plante de dW2ruge Efectuqi pe f wdul k i i orificii de este necesar, tngr&#dnt mineral.
P 1 plans de wrcelu$ %urgere.
O 2 plante de dragaicil.
D 2 plante de balsamini4
D ~ G A I ~ sau
SANZIENE
(Galiurn odoraturn)
J
BALSAMINA
INVOALTA sau
SALCIOARA
(Impa riens walleriana)
R
/
7
CERCELUSI PENDENTI
(Fuchsia)
Plantati ldnga marginea poste Plantafi aproape de marginea
rioara a larii cerceii-doamnd. 4 anterioarg a llzii cercelu~ul,
Lastdnqa ei plantati o dldBru~Z, pentru ca planta sa poata atdrna
TARATOARE PLANTE INTERCALATE
- .
iar pe celdalte doua la dreapta mai tdrziu peste bordura vasului.
acesteia.
p. 7
Pentru a evita put rez~w '
lazii de flori, nu o amplasafi
direct pe podea sau pavaj.
Punefi-o pe o banca Tnalti,
sau montafi pe fundul ei ' in
crucig 2-4 sipci. Daca taiafi
gipcile oblic, din fa$B nu vor
f i vizibile. Un alt avantaj al I b - I lorile wrdi f orme roz-alb
ale cerceilor-doamnei apar in
piraguri lungi Pnrnai gi iunie,
frunz$ului gra~ios
Cedugii (sus) hfloresc
f?id preger, l a umbd, din rnai
phi 5 In octombrie. Florile, de
cele rnai multe or i bicolore, au
o palet5 lar@ de nuanp de
culori: alb, roz, ropu, purpuri u
g i violet. Hi bri zi i si i penduli
sunt ideali in ampolne, vase
h d t e sau Pn dubere Inalte.
miniaturali p i i nf l orqt e din
mai p Wi & octombrie.
Dr3gaica inflorefte in
aprilie-mai. Deasupra salbelor
sale de frunze verde-deschis
sunt dispuse inflorescenje
formate din flori mh n t e ,
albe, umbeliforme.
5
Plantei dr&able Tn cele
6
Udati abundent solul, apoi
do& colturi din fat2 ale Iazii, acoperisi-l cu xoam de c o w
iar balsminele la marginea ante maruntits (folosifi manuti).
rioars, intre celelalte plante. I
. a l n z p a l e l a b a n a l ! D g d
e j ! ~ 6 n 3 ! j e u e d a p u j . a z u n y
! S e u n p e $ o d a s l u g n
n 3 a w a J h a d ' ! J O ~ J B q n s a $ e
- n y s a l ! z e l u j ' ! z a d ! J O e n o p
a p a l a ~ u e l d ! i e p n ' ! & ! q ~ a ! j
a l a l ! z u j q e u ? ! ~ n $ e ~ a d
- u a l J o u n 1 n z e 3 u ~ s a l e ! e w
' ! P Y l n p r u t p e a J ! $ a u ! i u a w
t T 4 W P H )
& u s a d p a p a ! a p a ~ u e ~ d z
P u ! ~ a J - x ! l y u r n ! J i % J b r )
a p a l u e l d
t ~ . P ~ 0 1 @ = s ? ! l l x y d )
s ? ! m a p P ~ l d 1
( a n u 3 0 3 t ? 1 0 ! h ,
a ~ a s u e d a p a 1 7 d p e
PLANTE CE SE POT CULTNA
PE BALCON $1 TERAS~ GRUPA :
Am bian I t i vie
Ansam blu de flori rojii
Florile in n uanje pregnan te de roju
produc o privelijte fermeca'toare in balcon
i pe t e r d I
Compozitie de vari scin teietoare F-
in i-1 b
PLANTARE
ACCESORII:
I
O vas de plantare din ciment
sau piatra
(aprox.: 60 x 35 x 25 cm)
O bud$ de ceramic3
CI p&m&nt de flori
El Tngr&amPnt ur degradare
l ent i
0 compost p l ' .
*$.;
PLANTEd . -
O 1 plant3 de pelin alb Alege# un vas i n armonie cu
2
Qrl&ilk de seurgece rn
O 2 r nl qcat eobi ~ui t e - - 1 florile rogii. Cele mai potrivite importante. put %$ h uas
O 2 pietunii . $ sunt vasele in nuanpalbe sau bucgfi de ceramic&, apoi
a 2 p8r&lufe cenqii. cu Nmdnt. Amesteeafi
0 1 mugata pendent3 ?ngr&@m&nt fn ppam&vt> "
I
d flori de varaY h nuanp dk mp cu pl at e cu fkm
ansambfu fforsrl rx ~ t i p n ' v ~
zonale
,,Americana
Cherry Redn) a
FLORI MAEU
,,ROTER
4
enfie la culori! Culoare Lang3 peretele posterior al / i n colfurile posterioare plantafi I
r o~i e are diferite nuante, 3 vlwlui, ?n m i j pant ai peli- Lf CD o rnqcatr obinuitti, iar i n
INTERMEDIARE
unele calde, altele reci nu1 alb, la addncrmea la care fusese cele din faja petuniile. lnainte de
1
(cu iriz3ri albastrii). i n ghiveci. Presaji piimantul i n plantare afana$i cu grij8 ri3dScinile.
Pentru a combina armonios jurul radlcinii. I
diferite flori ro~i i , comparaji
plantele inainte de a le
Muple (sus) Pnfloresc
phd din mai, mai tPrziu Pe c&t posibil, udati
fiind mascate de petunii. plantele dimineap, pentru
ca solul s3 r3mana reav3n si
Petunia este acoperitg din in perioada cea mai Alaturi de petunii, langa mar- Udaji bine. A~ternefi pe sol un
mai p h g in octombrie de fierbinte a zilei, iar frunzele ginea din fq3, plantafi cdte o strat de compost, care dozeaza
nenumiirate flori. Hi bri zi i de s3 se poat3 usca pan3 la p&alup. in fala, plantai In mijloc lent plantelor wbstanfele nutri-
,,Grandifloran au o Pndyime de
I
doar 30 cm. Florile sale mari
au form5 de pdnie.
~ - - L
TRAUM"
(Petunia
pmfiflora I
e
i ~ o c e r Tramn)
MUSCATA /
PENDENTA ,,BAROCK" m
(Pelargonium pelraturn "Barock")
TULPINA ERECTA PLANTE PENDENTE
a Mqcata pendend (sus)
se remarc5 pr i n lkmi ce
a&n% cu grayie peste marginea
vasului. f ncephd din mai,
d a d piiqile ofilite sunt
continuu hdepkat e gi
este fertilizad sistematic,
i nf l orqt e neobosit pang l a
venirea primelor geruri.
a M w t a obqnuid (sus)
I
fnfl orqte toat5 vara cu mare
abundenp. Florile cu o t ent i
sclipitoare se Pnaljg dintre
Fiunze catifelate, pe tije drepte.
Frunzele cenqiu-argintiu ale
pelinului alb produc un
fundal dcoros. f nZ15imea
miului ,Lambrook Silver" a t e
de doar 50 an.
&& A
. 27 , . %
y q e j s g u g w g ~ g s I n s e r \
e > g r ! ~ 6 ! t a r \ v . ! $ ! l a ~ d o p g j
a 6 ~ n > s a $ e o d a s e d e l a j l w
. u w a l a p p d ! t n e s a ~ l a ! d
e v a > e q n s ! $ e s e l d w e ' m u e u I
! n w ! J O B n 3 g e S g u r r
1 - < b ; f r . .
: . - A , ,
I
. ( m d m r p ) ! $ 3 u n j a p s n o u
n > a l a l u e l d ! t e p n ' $ ! 2 1 ? 4 s
e l . g d e u l a l d e o u o a p s w a m
t
( X i 3 @ U O Z ~ m ! ~ ~ & l a d )
o - ! $ e ! n w u l ! 5 a q x n g z u g d a l m u e q o a 1 e 3 h - i ~
o n e s q e q u n - J Z U ! g > ! u e 6 ~ o
i
( T ! J @ Y J ~ ~ ~ J X ~ 9 % )
e y a i e w ! i ! l a r \ u l . $ s o d w o > p r a q m n r , ! S o l ! ! u o S a q
a p ! p i e 1 6 a p l u g ~ g b g ~ 6 u l
G O I - ! ~ " E T I Y ~ Q )
a p p p e J v a q a u a q a s 3
m n ! d W P z
' ! u g w g ~ d g s a m z n ! l e w ! x o ~ d e
I
e d n p $ v a p l e z ! l ! v y a ! n q
. ! a w a l e n e s m p u m p q
- a ~ $ n u ~ n l o s ' ~ u q a r e p e ~ b a p
e n l q U T e S m a p p $ 3 ~ w ! e e p ! d e ~
I
n a ~ u g u 1 & ~ 6 u l e ! a p $ e l $ e a n w ~ o ~ s u z n e l ! q ! s o d m y
- s ! u ! w p e ! i e a ~ e w e l d e l p e a ' ( a d z u p ) ! ! J O B a p 3 0 1 a 3 a h ! +
e a n q u r ! r p s ! S e a n ! ~ ~
I
\
' .
i ~ 3 ~ H 3 ~ ~ ~ N I ~ 3 ,
I
I
PLANTE CE SE POT CULTIVA
PE BALCON 51 TERASA
GRUPA 3
Lulofl reci in phlvece susDendate
In acest ghiveci suspendat florile roz
frunzele cenujii cr eed o fiumoasa'
imaein e de ansam blu.
"f -: 3.
- a-
. -
- .
- - - -
- . -
- -~ -
- . - -
~ ~
- - ,
. - .- -
- . - -
. .
- .
- -
) PLANTARE - -
- -. - . - -
~ = I - -
-. .
- 8 . ~
- -
- - -
- -
I
Flori ji fiunze in cufor~ estompate
ACCESORII:
CI ghiveci suspendat (0 40 cm)
P pi mi fnt de flori
Acest ghiveci suspendat cu flori de nuan,te roz se potrivqte bine
c f ~ i f o r moderne fi zidwilor dbe.
CI ?ngri4$imdnt complex i n
granule
0 grubber de man3
CONTINUTUL AMPOLNEI
BACSAMINA PITICS
JW 3 UR- ,,BELIZZY VI OLET
PURASCENS" (Impatiens wallerianr
(Wvia otscinalis \ ,Belizzy Violettn)
,,Purpurascensn)
I
O borma5in&, ciocan
CI cifrlig de plafon cu diblu
special
I PLANTE:
Amesteofi i n pbrnsnt W ih- 1
2 guri de fngrsrsymdnt complex
granulat. Plantele vor necesita o
noua fertilizare doar dupi doua
dptamdni.
1 R 1 planti4 de j al e~
1
Plantare: mijlocul lui mai.
CI 1 pl ant i de balsamini AfSnati pimantul de floai gi
I
R 1 pl ant i de verbena umpleti cu el vasul curtitat, pan% la
pendul i 2 cmde gura acestuia.
CI 1 planta de floare de pai
\
FLORI-DEPAI
,,SILBERWOLKE"
Yelichlysum periolare
,,Silbennrolke")
VERBENA
PENDULA
(Verbena x)
In partea dreaptl, in fundal, 4 in fa@, la stdnga, plantali
plantafi balsamina, avdnd grip verbena, astfel ca llstarii sa-i 3-
de lastarii sli carno~i. Alaturi, la atdrne peste marginea vasului.
stdnga, plantafi jale~ul. La dreapta verbinei plantafi florile
de pai.
PLANTE CU FLORI FRUNZE CENUSII FRUNZE ROSIATICE
i n magarinele de speciali-
tate se gssesc vase suspen-
date cu rezervor de api4.
I n acestea este montat, ca
strat intermediar, un fund
dublu pe care se af l l un t ub
de umplere ~i rnai multe ori- I
ficii. I n aceste gauri trebuie
introduse fitiluri, care
absorb continuu apa din
rezervor ~i o transport5 spre
I
pi mantul uscat. Ghivecele
suspendate sau IHzile cu
rezewor nu necesita o
I!
udare zi l ni d. Este suficient
a urnple rezeworul prin
tubul de urnplere i n fiecare
doua sau a treia zi. I
Jalegul (sus) are mai multe
soiuri de diferite culori.
,Purpurescensn are frunze de o
nuan52 purpuriu-pal, ,,Ictarine
se distinge prin frunze verde-
@beniu, iar ,Tricolor" prin
frunze db-pestrij.
Iresine (Iresine herbsrii) are
de asemenea frunze q i i , pi o
indrime de 20-40 cm.
Verbtma pendul; (sus) este
un hibrid de Verbena renera.
fnfl oqt e in perioada cuprinsa
intre iunie ~i octombrie.
I Balsamina pitid Pnflorqte
din mai p h % i n octombrie.
1 biltimea seriei , , ~e ~i z r y ~ cu
Helidupurn petiolare
,,SilberwoIke" (sus) este ruda
florilor de pai, dar florile sale
marunte, g b u i sunt
neinsemnate. Frunzele arginrii
situate pe 15stari larg extingi
sunt foarte aspectuoase.
0 altii posibilitate: senecio,
cu frunze de asemenea cenupii
pi tulpini erecte.
5
Presafi bine p&mi%tul fn jurul
6
Faceti o gaura h h u t potrivit.
fiecarei radi3rini.Uda~i abun- Bateti i n perete diblul nr clo-
dent plantele. La nevoie, cample- canul 81in~urubafi clrligul. Aga)a$i
crqtere tufoas2 nu depqepte
1 20an.
' a s l o ! A ! m e "
- m u a p n e u l o l u n s [ < u ! a ~ y u ! d u
! " I " P ! J 9 " 1 a I e J a l Q P - = O J - q @
a E J o l d ' ( a b ~ p ) ~ w ? d o a -
- 1 a j o - n u u d 1 6 f i u a p u a d ! n l q
n 3 a w ~ d u r ~ n o p a u f i q o m o d
a s ! ' O H a p e a p r a d e a u a u i a m 0
I 1
I ' I CARTEA
Flori pahmat e In vas GRUPA3 59
IN COS
Alte sugestii de plan tare
Acest cof de &mg este ciiptqit
cu mugchi, In mijlocul lui fiind
plantate micsandre, lncadrate
pe margini cu &gufe ciu-
cqoare miirunte (dreapta).
5 fire de micsandra
(varietatea Marrhiola incana
,,Zwerg-Pyramiden")
5 fire de ciucu~oar~
(Lobularia maritima)
-
Florile plantate in vase,
ingrijite corespunzlltor
tnfloresc toata vara. In caz
ca una dintre flori
inceteaza in~ocuiti-o s~ cu inf atti loreasca, plant3 7
I
TRIO PMUMAT
Compozi* din imagine este
amenajatii din micsandre,
garoafe gi ducugoare, trei feluri
de plante ce se potrivesc la
culoare gi hiiljirne (dreapta).
3 garoafe ,Liliputn (Dianthus
caryophyllus)
3 micsandre (Matrhiola
incana)
3 ciuqoare (Lobularia
maritima)
Numeroase plante se pre-
tea23 pentru flori aiate, dc
galben-vioi (srhga). exemplu fluturqii, micsan-
dra sau garoafele, ~i - 2i
3 fire de mqefel revarsa parfumul placut ~i
(Chamomilla recutita) 'In cas3. Taiati florile dimi-
neata devreme, alegand
fire cu boboci. Schimbati
zilnic apa florilor sau adiu-
gafi in ap2 o substant2 con
servant&
- a / i ~ i ~ i . ~ d . . . e u n e a p J O J U J ~ ~ E J J a E A y ' m ~ n 3 i s
- . I
n ~ a ~ i ~ y p , , . i ~ o j n 3 a p p o ~ u i p n e s n d r u o l
n e s p i l o s u ~ p r u ~ o f a p a i f i z o d u r o ~ . .
0
PIan tare divers;
ACCESORII:
O lad3 de flori cu o lungime
de 80 un
N~anp ricoroasi a fkrmeca'torului ansam bl u de flori de v d este
temperata' de culoarea albi a jalqului.
CONTINUTUL Lb1 1 DE FLORI
O perie, Mi par e
O granule grosiere de argili
O folie permeabili
O pamint de flori
C1 granule de hgri gmdnt
artificial
BRUMARELE
ANUALE
STERNENZAUBER"
(Phlox drummondii
,,Sternenzaubern) 6 C2$tu~ili fundul liid cus
LI 3 b~ante de brumireke ' l i ncepand cu mijlocul lui mai. 4 folie permeahill gl a~t er neg I
.Blue Beauty"
O 1 planti de brumirele
.Sternenzaubern
CurSvji lada de flori, degajafi peste ea un strat de 5 cm de
orificiile de scurgere. granule grosiere de argill.
O 1 planta de garoafi chinezeaxi
m
/ - . -
>a
G AROMA
CHINEZEA~CA SPORUGCASEI PITIC
,,PINK CHARM" B R I M~ E L E WA L E ,,ACCENT VIOLETn
(Dianthus chinensis ,,BLUE BEAUTY" (Impatiens walleriana
,,Pink Charm") (Phlox drummondii ,,Blue Beauty") ,,Accent Violetn)
3
Amestecaji pi ml nt ul de
flori cu i ngr i @ml nt artifi-
al e~ul i n fundal,
4-Pn mijloc. La stinga plantali
CULOARE ARGINTIE NUANTE DE ROSU FLORI VIOLET
La amenajarea lazii de flori cia1 cu degradare l enti . o sclnteiuji, garoafa chineze-
aveti i n vedere urmitoarele: Umpleti lada M n i la 5 cm ascS, iar la rnargine o pl ant i
accentele dominante ale de borduri. de sporul-casei pitic.
compozijiei florale pot f i
date de plantele mai inalte,
de exemplu, de plantele cu
t ul pi ni erecti, de plantele
ci t i ri t oare dirijate vertical,
respectiv de plantele pen-
dente. Efectul accentelor
poate f i sporit prin alegerea
unor culori inedite. Puteti
plasa planta cea mai aspec-
tuoasi fie la mijloc, fie i n
mod asirnetric la extremi-
tatea lizii. Produce o prive- -
Jdqul (sus) fnfl orqte din
mai p h s h octombrie. Infl o-
rescenfele albe ale soiului ,Por-
celain" hfloresc pe tije ce pot
atinge ~i Inafimea de 40 cm.
fn acest ansamblu jalqul se
evi dent i d pr i n culoarea
fl ori i deosebitii de celelalte
fl ori pi prin forma sa ri gi d
vercidP.
Sporul-asei pitic (sus)
fnfl orqte din mai p h H in
octombrie. ,,Accent Violet"
face pane din seria ,,Accentn.
Seria are fl ori mari, in d o u k c i
~i una de nuanfe, cu PnHljimi
de 15-20 cm.
Garoafkle chinezgti ,,Pink
Charm" au fl ori rozdeschis
din rnai p h i Pnseptembrie.
BmPrele anuale ,Blue
Beauty" (sus) au o fnid5ime de
15-20 cm pi flori violet-albiistrui
din iulie pl na i n septernbrie.
Seria ,,Beautyn se gike~te in gase
nuanpe.
BrumWe anuale
,,SternenzauberV au petdele
aspectuoase dispuse f n forms
de stea.
l i ~t e deosebit de frumoasa
L a dreapta j al eyl ui plantali Bitgtorifi usor pi ml nt ul
arnplasarea unui rdnd de
mai rnulte l i zi cu aceleia~i
k e ~ e doui varietati de
din l adi . Plasaji lada de
flori, dar cu aranjamente
brumirele, i n faja lor o pl ant i flori la locul definitiv, udati cu
de sporul-casei pitic ~i i nci o griji, dar temeinic.
brumirea.
CARTEA
Flori violet In lad; GRUPA~ 60
FORME DIVERSE
Alte sugestii de plan tare
Bacopa gra~ioasii, cu flori albe
pendente del i mi t ed evident
florile de pai ce se i nal ~s pe ver-
ticals (dreapta).
4 plante de floare de pai
galbene (Helichrysum
bracteatum ,,Golden Beauty")
1 plants de bacopa splendi&
(Bacopa speciosa
,,Snowflake")
Yolbura abasu?i nord-afiicanz
a t I Pn&tiXor In fap tutunului
o mme n d m4u ,Sander3' (shga}.
,
e 4 plante de tutun ornamental
rogu ,Sanderm (Nicouana x
smderae ,,Domino Red")
e 2 plante de verbena penddH
(Verbena tenera ,,OpheliaW)
2 plante de lobelia pi t i d dbP
(Lobeha erinus ,,SchneeballW)
1 plant5 de v o l b d albasuti
nord-&icanZ (Convoh.ulu?i
sabacius)
Tunbergia aripat2 atrage
privirea prin Istarii s f aplecati
gi Mmr i (dreapm).
2 plante de floare de pai cu
fmnze verde-galkn, rotunde
(Helichrysum petioIare
2 altoi de"~andafiii de parc
(Lantana camam x)
&e 1 pland de c&5e mari,
respectiv de cGipe scunde
(Tagetes erecta; T. patula)
DupB plantare, timp de
cdteva zile protejafi r3sa-
durile de razele soarelui.
In perioadele de soare
intens acoperiti lejer plan-
tele cu hlrtie de ziar fixata
de marginea lazii cu clrlige
de rufe. Prin aceasti meto-
d i putefi proteja plantele ~i
contra temperaturilor joase
din timpul nopfii.
Plantafiile dense necesiti
multa api. Cu cat plantele
sunt mai expansive, cu atdt
au nevoie de mai rnulti
api. h zilele fierbinti udati
~i dimineafa $i seara. 0
data pe dptirn8n3 adau-
gati apei de udat solufii
nutritive de stimulare a
infloririi.
PLANTE CE SE POT CULTIVA
PE BALCON 51 TERASA
CARTEA
" 61
0
Flori pestrite, fiunze fiumoase
Compozitie I cu arbust in vas
*
Toma , frunzele colorate ji boabele
coapte b c ji mai decorativ vasul cu flori.
4 :, -
I
!
1
*
Podoabi durabila' 'I PLANTARE
nCCESORII.
Vasd aspectuos cu arbqti pi plmte perene ofera' o privelipte
I O var din piatrti sau cirnent [?
fi-umoasa' timp hdelungat. ..- /
(0 1 m)
CI pi et ri ~ de marime mijlocie
f.i pi et ri ~ rnarunt
CI parnant de flori
Q compost
Q scoarfa marunjitli de copac
CONTINUTUL VASULUI
-ac
PiANTE:
0 1 plant3 de Cotoneaster
divaricatus
5 1 planta de rnolid alb
Q 3 plante de crizantema de
gr2idina
CI 1 plant5 de Aster dumosus x
5 1 planta & Aster ericoides
CI 1 plant5 de coljuna$i mari
CI 3 plante de Cotoneaster
dammeri
1
Al-i un var de Rori cu ori-
ficii de scurgere sau perforafi
vasul. Agternei in vas un strat de
5 de pietri~ de drenaj.
2
Amestecati pamdm,. ,e fir
cu compost maturizat granu-
lar. Umplei vasul cu pimant de
plantare @nti la margini.
v
(Pica glaua ,,Laurinm)
(Aster ericoides) -3
ik-
(Tropaeolum majus) '
4
Hami tdh$ mgi nea din
fati a vsrsultli al e re1 plant1
de
marginile. Mul ~l arbugti cu frunzi~ ctizi-
tor ~i multe specii de conifere
au gi variante pitice. Acestea 1
I cresc lent ~i nu prea Tnalt,
,
fiind excelante 5i pentru culti-
varea i n ghiveci sau ladti.
~
Sunt foarte aspertuqi I
arbustii cu frunzig autumnal 1
I
a m de
august p&ng h noiembrie.
0 B%made (Comneasm
dammeri) sunt plante acoperi-
toare de sol fbarte apreciate
(sus). Idloresc din rnai p& Zn
iunie, florile lor sunt de culoare
albii, iar iiuctele rqii ~i luci-
toare.
Co4uuqii d iidloresr: de
vara p8.d manma. Florile au
culori intense &&ire.
B k m d e (Coroneasm
diwYanam] din imagine (sus)
sunr p h t e la c;~l.e prin
ameliorare s-a objinut o t u l p i ~
haltit, Asdd seval orkad S i
rnai bine IiXmrii En f o r d de
evantai 6 6uaele rag, lucioase.
Molidnl alb de form& conid
asociat cu ala plante este foarre
v.
Steluple. Asrer dummus x
^ d o q t e abundent din
empervirens) ~i coniferele cu
orme variate. Cweji ajutarul 1
septembrie p& In octornbrie, rasadul de coltunagi. Udati gi mul-
&nd o plant?i peren5 citi plantele cu scoargi de copac
Ascer ericoides este la rnarunfita.
grafi od ca ~i floarea-miresei.
a m n w a p u ! d a p g ~ w l d 1
( w d t a . r p ) ! a u w l e o l a l ! r o u r o = )
~ J E J u v ~ J J u a d . r i ~ s 9 3 z .
PLANTE CE SE POT CULTIVA
PE BALCON 51 TERASA GRUPA 3
Balcon de
myW@
toamna cu dalii
VZpu teji delecta de primivaa p h i
@
toamna cu minunata priveli~te a florilor
I . 8 - . - - - ~ ---- - - - - -. . . - -
---:- - - -
PLANTARE
. . - .
Toamna' gdben-auriu
m
ACCESORII:
O 5 ciublre volurninoase
CI plrnAnt de flori
Ci solufie nut ri t i vl
Plantefe prezentate mai jos creeazi o ,,cortinin eleganta' pi colorata' pi
lmpodobesc balconul de la mijlocul verii p h i toamna.
PLANTE PE BALCON
RUDBECHlA
(Rudbeckia rriloba)
PLANTE:
I21 pl ant l de dalie-cactus
O 1 plant3 de dalie-pompon
I
C3 1 pl ant l de rudbechia
O 1 plant3 de rniscantus
CI 1 pl ant l de iarba-albl
ylLIErPOMPON
pompon)
I
1
Fomre: din martie plantag tn ? n f i m Tn ciubere dt e un
fiecare ciubAr cate un tubercul 2 tutore. Acoperiji tuberculii cu
de dalie. indepartafi parfile uscate un stat de pamBnt de 5 cm.
sau mucegiite ale radacinii tube- Amplasafi vasele intr-un loc lumi-
rizate. nos.
In aprilie, cumparati rudbechia
la ghiveci ~i plantati-o Pntr-un 3'
ciubir rezistent la ger. Nu plantali
alituri alte plante. Amplasati
ciubirul pe balcon.
4
Tot in aprilie plantali intr-un
alt ciubar un miscantus , si o
planti de iarM-albl. Dupa udare,
amplasati vasul pe balcon.
DALII PERENE f NALTE IERBURI ORNAMENTALE
Mi~cantus (sus) este o iarbg
ornamental5 cu hd~i me a de
1-2,7 m, are flori in forma de
evantai, toamna frunzele i se
coloreaG in galben.
Iarba-dbii atinge 0,5-1 m pi
are frunze in form5 de trestie,
dungate in alb. Inflorepte in
iunie-iulie. Florile se Pnalj5 cu
1-2 m deasupra frunzelor.
Rudbechia (sus) Pnflorqte
in iulie-septembrie. Sprijinipi
din timp tulpinile sale inalte
de 1-1,4 m.
Daliilecact~~ (sus) au flori
mari, puternic Invoalte, cu
F
etale cu v2rful &wit.
n d f i e a lor variaz5 Pntre
80-120 cm. fnfloresc din iulie
pWi in octombrie.
5
Dupa mijlocul lui ma1plantag
daliils forfate alsturi de rud-
k h i a . La inceput protejaji-le de
razele solare directe.
6
Vara Udgji $i fertilizali plant!
o data la doua dptam8ni.
Toamna scoateli din sol tuberculii
de dalie ~i , dupa uscare, pastrati-i
Poate fi Pnlocuitii cu
floarea-soarelui perens (specii
de Helian thus), stelu~e (Aster
novae-angliae) sau brumkele
(Phlox paniculara).
Daliile-pompon au petale
foarte fin e uc i t e 8i se inclin9
In dikrire direcfii.
L
Balcon de toamna' cu dnEi &
Nt e suges tii pen tru pl,
CULORI AUTUMNACE
Multe crizanteme de g&Z au
Bori de c ul we ragu de bmcat 6
4bz.n-auriu (dteapta).
o 2 cr knt eme wmhalte gi
2 crizanteme xmde
(hhh pa04
2 pl ate de i d& (liedem
helix)
1 plan6 de pemetia
(Pernetqa muuonat;l)
1 plan6 de iarM-neagri?
(Calluna dgzr i )
ARBUSTI PESTRITI
Arbu~tii cu frunze Pn culori
titrate sau cu bace rosii Pnfru-
rnusepxzi balconul (stings).
1 pland hibridz de blrcoace
cu fructe r o~i i (Cotoneaster x
watereri)
1 pland de kiwi cu frunze
I galbene (Actinidia chin ensis
1 ,Weikim)
1 plants de stelugs (Aster
ericoides)
1 pland de iarbz-grasg
I
I 1. ,
-...- (Sedum spectabife ,,RosenteUern)
WcaN cu ma
h d dqpt de man.&
tkrk Ptnpmhbit de mica
rn puepk g i J'bii tdmpd.
a 8 plaate ale eria subGre, dbe,
rax 9i pquri i &kiw +I
o 2 plante de crizanteme
m d e (Dendranthema
~ d i A 0 n t t n )
1 plana de ieded (Hedm
helhr)
1 planti de pemetia
( P w n m muautnad
I
B
' @lhlPAB~lMp SRL
i
t
an tare
PLANTE CE SE BOT CULTIVA
PE BALf QN $1 TRAS&
GRUPA 3
A
Culori sclipitoare
* Ladi rojie de vari
m
m
Culoarea ro$e pura' a trage
a
aten~ia fii conkri o noti
de veselie Ikii de flori.
I
1 PLANTARE
,CCEX)RII:
CI l adi de flori (jardiniere) cu
lungimea de 100 cm
Cl perie, bej i ~oare
CI buciiji de ceramici
Cl p h a n t de flori
D granule de ingr2)imiint cu
degradare l ent i
Cl plantator
D suporturi solide de jardiniere
Plarile ro$Iproduc o impresie de vitalitate, indiferent cu ce alte
culari smt d a t e .
CONTINUTUL L ~ I I
PLANTE:
Q 2 plante de begonia
C;I 2 plante de bahamina pi t i ci
C13 plante de scevola
curgatoare
4 2 plante de lobularia
1
Plantare: mijlocul lui mai.
2
Cu o or i -minte de plan-,
Curif@i jardinierde. Degajag extragefi plantele din g h f ~ .
orifidile de scurgere a apei. Faceti hmuiati timp de cinci minute bale
o proM privind amplasarea flo- tul radkinii intr-o galeat3 cu apl.
rilor.
'L L
3
Acoperifi orifidile de scurgere Plantafi ?n fundal, i n stanga )i
cu budt i de ceramic& Umpleti 4 In dreapta cAte o m i e , iar
lada cu pamint Amestecati in la mijloc balmineke pitiice. Avefi
I
SCEVOLA DE NOUA
CALEDONIE
(ScaevoIa saligna)
LOBULARIA s_au
CIUCU$OARA
(Lobularia maritima)
&CCENT BURGUNDY
(Impatiens wtdadm &.x=
ROSU-PORTOCALIU MOLET-ALB~TRIU ALB
I
pamAnt o ndna de ingri$idnt grija de IHstarii subjiri.
cbimic.
Scevda curgitoare este o
plantA foarte rezistenti, cu
o constitufie viguroasi, cu
listari pendenfi predispu~i
si4 se extinda intr-o f or mi
de evantai. Controlaji
plantele regulat ca scevola
s i nu domine lobularia, mai
firava. Ti i aj i imediat cu
foarfecele listarii care aca-
pareazi spajiul lobulariei.
Puneji i n vazi listarii cu
floare t i i af i.
I
Scevola cu@toare (sus) are
15stari ce cresc p h i l a
lungimea de I m, pe a r e
florile apar Pntre mai ~i
octombrie.
Scevola poate fi Mo c u i ~
cu floarea de brahicome
(Brachycorne iberiditblla), de
asemenea pendent& dar cu o
constitugie mai Fragilg.
Ihlmakw pitid (sus) * d o -
r qt e an d p M Pnortorn-
brie. Florile seriei de plante cu
calie scundg ,,Accentn au o
In5ifime de doar 15-20 cm.
Cumph.Fi r kadur i de
begod ?R m d e produ-
cqi rk&& persllurel. Saiusile
cu C niifdme mijlacie
pa?Ldd%%m.
Lobahria (sus) Pnfloreste
. .
din iunie pi ng in octombrie.
Florile sale form& un covor
-
5
in fafa, la distante egale, plan- Instalafi suporturile ~i fixati pe
tati cate o floare de scevola, 6 acestea jardinierele. Udafi
iar intre acestea doua plante de plantele cu un jet usor de api. La
floral robust ~i parfurnat.
Plantafi lobularia tn fafii.
In loc de lobularia, put*
alege lobelia pi t i d (Lobelia
erinus ,,Schneeballn), pl ane de
asemenea cu fl ori mkmt e, dar
inceput, protejati-le de radiatiile
- -7
- n
mai lung5 g i mai lax%
l a r d s a @ u u a p u a d a u a q
- $ a l a p m m ! S n ! [ m n s - n 4 0 ~
m p b p ! a p a l s a J a a p d s < E J E A
' ~ 0 4 ~ 0 4 a p $ n u ! i u o >
n > a r \ ! j ! q n u ! ! i n l o s l e u p u g $
- d g s $ e p n a p ! a d e ! i e 6 n e p e
' e l s e a l e e d n a . ! u g w g $
- d g s a s e f - n q e d a p a w a J r \
~ o l a l u e l d a l ! i g l ! s a ~ a u
a > e i s ! l e s g $ u a l a ~ e p e ~ 6 a p
n 3 p l ~ g ~ ~ f g ~ 6 ~ l . a A ! y J $ n u
a i u e p q n s a p y . u J o J ! u n
I
! 5 g l u a p u n q e a J e A $ s ! u ! w p e
o g j ! s a > a u ! z g l u l a $ e r \ ! l
- i n > a s a p a l ! J o I d - a J e z ! l ! u a j
I
Compozitie I fiumoasa' fn doua' culori
C -
PLANTARE - -
-
-
iCCESORII:
1 c o ~ de sdrml (0 45 cm)
d cdrlig
galeati
I muphi de t urbi
U pimdnt de flori
O 'ingrl$3mbnt cu degradare
l entl
nenumhtele flori m h t e fi hnziful plantelor componente.
CONTINUTUL COSULUI SUSPENDAT
A
MUSCATX PENDENTA
,,MRS. BANKS"
(Pelargonium pelrarum
,Mrs. Banks")
I
DALIE PI TI^
(Dahlia) a&
4
J
PLANTE:
O 3 plante de lobelia pi ti ci
Q 3 plante de mu~cat l
pendent3
O 3 plante de lobularia
O 1 plants de brahicome
O 5 plante de pansele
7 1 pl anti de dalie pitici
1
Perioada de plantare: mai.
Cumplrati un cosde sdrma ~i o
pungai mare cu mushi deturbai.
Punefi mugchiul Tntr-o g8leaC.3cu
a@.
2
C&pt@fi laturile $i fundul
cogului cu mugchi, astfel ca
primle verzi si fie h exterior.
Umpleti co~ul cu un amestec de
@mint ingrwmfint de grajd.
LOBuLARM
,SNOW CXYSTALS"
(Lobularia maririma
,Snow crystals")
PALAST"
(Lobelia erinus
,Kristallpalastn)
3
Tnjumitatea portaImrit s
coguluj plonta$ fmi
pith. Intmd-i ~ ~ Y R ~ L bf Tn
co$ din dad, qmi Wmjum$i-la n!
mlychi.
TULPINA EWCTX P m PEMDANTE BLdWTE INTERMEDUU
I
I Penhu dpryi rea cqului
,
I
I
suspendat se pot folosi in
I
lot: de mug@ de t urbi foi
'
de f ibri de cocos sau alte
fibroasi, disponibile On
tusire On locurile necesare
Deep MwS cu p mmauce
de ad- hdk+ii bke ornate de nerqiuni vio Plantati brahicomele Tn spate,
6
Plantati dalia pi ti d ldngi mar-
pra, lar pmselele print- ginea din stanga, diametral
expansiv5 se re- prin le wrc4toare. Presafi opuG brahicomei. Pulverizati
infloresxnte tip capi d atent plantele cu spa.
dbastre sau violete, ~i prin
rsmuri pdmrr.
.-,'i d & L ----.
L a c - --
- . - - -
- r -
CARTEA
iRUPA3 64
Alte sugestii pen tru plan tare
ORNAMENT AGREABIL
Toarnna, ducepi in locuinfi iedera
cu frunze pestrite (dreapta).
2 plante de iederii cu frunze
pestrite (Hedera helix
,,Goldchildn)
1 plant5 de nemtigor cu flori
rnari (Delphinium
gran diflorum)
2 plante de ochiul-boului
(Callisreph us chinensis)
2 plante pendente de lobelia
pi t i d (Lobelia erinus
,Richardiin)
IUBITOARE DE SOARE
Cogul de flori destinat locuriior
insorite este ornat de jalqi cu
flori albastre, lantana cu flori
albe si lobelia cu flori albastru-
alb (irlinga).
2 plante de jalq
(Salvia binacea)
Vara, udafi abundent
pi r nl nt ul din coy, deoarece
se usuc3 repede. Stropiti cu
un jet u p r de apZi Tntregul
vas, astfel ca plantele nu
curnva s3 nu se rupi .
Arnplasafi sub coy un vas
say un suport, care s i
retin6 apa de prisos.
2 plante de lantana (Lantana
camara ,,Schneewittchenn) lneori plantele trebuie
1 plant5 de lobelia pi t i d completate pe rnarginile
(Lobelia erinus ,Riviera Blue coyului, pentru ca florile
Splash") s i - i orneze uniform toate
piflile. f ndoi ~i slrrna
DUO BICOLOR
7
coyului, plantali floarea i n
interior $i presati pirnbntul.
i ndrepta~i firele de sl rrni
I
Dou5 plante identice in ciubere
yi udafi noile plante.
arat5 frurnos pe cele dou5 laturi
ale unei qi . Margaretele se
a r m o n d excelent cu kc i u-
miiresele cu flori albe, r nhnt e 8i
frunze inguste, ca si cu lobelia cu
flori albastre (dreapra).
2 plante de margarete-arbusti-
forme (Argyran rhemum
hurescens)
4 plante de &ciurnkese
(Zinnia angusrif-olia
,Star White")
2 plante de lobelia pitid
(Lobelia erinus ,,Kriitallpalast")
0 IMP AMMP SRL
* E J ~ \ O S U ~ n . a u i % m i o
E J ~ . J O , m i m ~ a 3 a p p s ~ ~ U J s a p
n
a m u ~ / d a ~ ~ s ~ q p r S a u a q p s a l i ~ o \ d
'LANTARE
-.
rCCESORII:
I plantator
I granule de argila
d pamant pentru flori
Cl nisip
Cl ingrasarnant cu
descompunere lenta
8 , l L * *
Spaii soiwi deoseb~te decoreaza lo modcurhs acest v .
BULBI:
Cl 3 bulbi de lalele Kaufmann
C l 5 bulbi de narcise
C13 bulbi de zambile
1
Pumefi in was un strat de 3 crn
Cl 6 bulbi de narcise pitice de granule de argila, apoi
Cl 6 bulbi de muscari amestecul de sol dc flori ~i nisip.
Cl 5 bulbi de branduse de
primavara
2
Adriugafi ingra~amant cu
descompunere lenta ~i ameste-
cati bine solul.
ana x)
(Narcissus x)
Faceti economii
Dupa ce toate plantele au
Snflorit, scoateti bulbii din
vas $i transplantati-i i n gr i -
I - I
(Crocus vernus ssp.
I
dins, la penumbra, ca frun-
zele sB se poat i retrage, $i
plantele sa tnfloreasci $i
anul urmitor.
I
vern us) (i
3
Plantafi in grupuri, in fundal,
4
Zambilafe agezafi-le la mijloc,
bulbii lalelelor Kaufmann $i ai strdns una IBnga cealalti ~i
nalrdselor. apasqi-le i n sol cu vsrful Tn sus.
PLANTE f NUT, PLANTE SCUND, DE TALIE MIJLOCIE
, I
Narcisa (sus) inflorepe In
hnqi e de specie In mmtie-
rnai, are flori neobipnuite,
deseori bicolore, parhrnate.
- (/Sus) are flori in
diferite culori stducitoare, ce
Infloresc In aprilie-mai.
Inflorescen5ele wmpacte
emani un parfurnat dulceag.
Narcisa pitid (sus) are rnai
rndte flori rnici pe o singud
tulpins. Multe soiuri inflores
deja in februarie-martie. , ,
Primavara puneti vasul Tn
r5sadniI3 sau sera, ca
plantele s l infloreasci
devreme. Udati florile
regulat, pe vreme calda cu In prim planul vasului plantati ~mpl ef i vasul cu pamant de
soare scoatefi-le tn aer liber, narcise pitice, muscari ~i br&n- 6 flori ~i udafi-I abundent. larna
Apzafi bulbii la a&ncimea puneti vasul la loc rece, ferit de
frigului. de aprox. 5 crn. ger.
' I
Muscari are inflorescengele I
rotunde, forrnate din flori
albastre cu rnarginea al bl
di npd, care apar intre douE
patru frunze de erbiforrne
I
I
MeauaKaufinann este o
k. specie sdbatid, tirnpurie, cu
frunze cu dungi ro~u-rnaroniu
~i flori albe stelate.
Brhdupa de primiivarii are
flori phtecoase albe sau rnov,
i dor qt e In martie-aprilie.
ATRACTIE ROSIE
Penuu ac~asd cornpodfie plaa-
mfi bulbii toamna, admirhd
apoi florile prirn1- (heapra].
Iernati plantele h garaj sau fn
cass la loc htunecos pi rece,
asigurhdu-le umidimte
uniformit
15 bulbi de ldele (Tulipa
greigi' ,,Ro&ippchenn)
15 rnuscari (Muscari
armeniacum)
CAUTEA
GRUPA 3 65
Puneti vasul la iernat In
garaj, protejat de ger, i n
casi la loc Intunecos ~i rece
sau acoperit cu ramuri de
brad i n risadniti. Udafi
uneori solul, pentru a nu
se usca.
I
Primavara inliturafi stratul
de proteqie. UdaP regulat
plantele ~i , daca acestea au
listirit, fertilizali solul.
Udati florile ~i Pncontinu-
are, iar lunar administrafi-
le solufie nutritivi. Dupi
inflorire lisafi frunzele s i
se usuce, ca bulbii s i inflo-
reasca ~i anul urmitor.
Putefi eventual planta flo-
rile i n gridini.
ISBN 978-963-86092-8-1 O IMP AMMP SRL
.
-

c
.

3

i
g

g
X
F
'
g

0
,

E

3

L
h
.
L

0

E

.4
=
.
.
s

-

:
j
!
?

.
-

w

$

"
i
i
i

.
-

1
.
5
%

$

-

m

J
;
~
B
$

,
,
,
z

p
g

CIUBAR PESTRIT
Al te sugestii de plan tare
- -
Un hird&i de spdat vechi
poate fi vasul ideal al unor fru-
rnoase flori pestrije de varl
(dreapra). Plantaji petunia la
marginea vasului, sZ se poate
extinde linigtit.
4 crsje galbene sau portocalii
( Twt es patula)
4 &cium3rese
(Zinnia elegans)
4 petunii (Petunia)
GAROAFE f~ VAS DE PLATR~~
fn vasul rustic de piatd se
potrivesc florile scunde de varri.
Pe 18n@ cuigoare inflorqte
mu9chiul (dreapta). Ocrotiji
plantele de soarele puternic de
la miaul zilei.
4 fire de rnugchi
(spedi SelagineUa)
d t e 3 fire de garofite ro~ii
9i roz (Dianthus chinensis)
Q IMP AWIMP SRL
2
LEGUME $1 FLORI
Lada de lernn in care se cultivZ
dalie pitid in culori puternice
~i petunii, precurn gi gustoase
tomate coctail pentru amatorii
de legume evod aunosfera grl-
dinilor rustice (shga).
2 dalii pitice (Dahlia)
I
2 petunii , I '
(Petunia grandiffom) --
2 fire tomate coctail
u
Toate tipurik- de dovleac
necesita multe substanfe
nutritive, astfel plantate ?r
vas necesita fertilizare re-
gulat. Pentru dezvoltarea
ideala a plantelor, este
optima fertilizarea ap-
t3ml nal i cu fngr@&nAnt
lichid ~i udarea abundenta
La gatirea bucatelor pot f i
folosite nu doar fructele ci
~i florile dovlecilor.
I
Fixafi de suport exem-
plarele Tnalte de floarea-
soarelui, tn special pe bal-
coanele cu curent. Legafi
planta de gril5 sau de arac
lung, invelit cu material
I
plastic. Nu ti i afi florile
dupe Tnflorire, deoarece
seminfele reprezinti hran,
pentru pasari.
PLANTE CE SE POT CULTIVA
A
PE BALCON $1 TERASA
\
GRUPA 3
Plan te pen tr u griidin a dpi ni
Jgiieab de pia tri cu flori
CARTEA
6 7 4
= - . . - - - -
m ~ 1 0 r i A . -&-- de pr i mk r i - . . - I I s I
FFW--- - T i .--
r y 11 PLANTARE
O jgheab de piatra sau din
D compost sau sol calcaros
O f planffi de lithadora
culara pi %erne$ pe fundului aces- de flori $ cmporml pi de pu~i - l
1 plant& de ochii-~ficeldui uia un &mi$ & drwaj, fn jgheab.
,,HEAVENLY BLUE"
(Lithodom &&sa
,Heavenly Blue")
CIUBO'J'ICA-CUCULUI
(Saxifiaga arendsii x) (Prim ula vulgaris)
Plantati g&&i$a awcazbl la
mijloc. Daca este necesar, rbfi-
iar in fap ei lithdora. PresaJi
pamintul in jurul tulpinii.
Erica de culoarea &nii (sus) Gb&i p caucazianii este o Ochii-goricelului ,&endsn
are o in5l5ime de 20-50 cm. plant5 peren% (sus) consacrat5 (sus) cregte in strat compacr gi
Este foarte aspectuoasa prin gradinilor alpine. Soiul ,,Corn- inflorqte din aprilie phi i in
frunzele sale aciculare, vegnic pinkie" are flori roz din aprilie mai. Florile sale d r u n t e sunt
verzi, gi inflorescenrele compuse plna fn mai, acoperind frunzele de culoare albs, roz gi rogie.
i
Udqi Wns plantde. AcowQf
din flori albe, roz sau rogii. Soiul verde-cenugiu ale plantei. CiuboGca-cucului inflorqte suprafa$a piimSmului cu
,,Springwood White" inflore~ce Lithodora este un arbust in culori multiple. Florile de
abundent de la mijlocul lui pitic. Soiul ,,Heavenly Blue" tonalit5gi sclipitoare produc un
februarie p2n6 la mijlocul lui dispune de flori marunre de efect viu al5turi de frunzele
mai, aviind flori albe gi marunre. culoare albastru-intens. verde-inchis.
Alte sugestii pen tru plan tare
Plantele pentru griidina
alpins sunt sensibile la
umezeali excesivi. Tnainte
d t fiecare udare controlaji
ptimantul ~i nu udati de dt
daci este ma t . UdaJi
dimineata astfel ca apa a
nu atinga frunzele.
PLANTARE CIRCULAR.^
fn jgheaburiIe masive de piatri
arati minunat florile gratioase.
Pietrugul cu flori albe infloreste
din mai p k 9 In iulie gi se asor-
t e d bine cu garofijele parh-
mate, cu frunze cenugii gi flori
roz, cu Pnflorire Indelungat~
(dreapta).
1 planti de pietrug (Arenaria
rnontana)
2 plante de garofip chin-ti
(Dianthus chinensis x)
I
""""
La idlorirea hde l unpd a lim-
b& veynic verzi p a
araperki se pot adguga flori de
I
e 1 p l ma de limbuparl V@C
m d e (Iberis ~ ~ e m p e h s )
colplrile umbroase (Qeapa&
1 plantii de cerceluf (M)
cu tulpini h a l d (Fuchsh It)
*
Q IMP ABllMP SRL RO-P-02-10-061 lSB)u
De$ plantele gridinii
alpine necesiti mai putini
ingrijire de dt plantele de
balcon, lndepirtaji sistema-
tic florile uscate ~i stirnulati
cre$terea compacti
a plantelor prin tiieri
moderate. Prin fertilizare
cu ?ngri$im$nt cu azot
asigurati o inflorire abun-
denti, plantele pistrandu-
$i talia mici, f i r i o dez-
I
voltare buiacs a frunzelor.
, -
PLANTE CE SE POT CULTIVA I ' " ,
PE BALCON 51 TERASA
L -- GRUPA - --- 3
Flori cu inflorire tirzie
Vas cu atmosferi de toamni
Amenajaji compozijii din plan te perene,
a.
-
cu fnflorire tinie, ce evoca' o minunata'
I I , I - , , ir; I "
CARTEA
Vas cu atmosferz de toamnii GRUPA~ 68
At e sugestii de plan tare
i
R o p d japonez galben-verde
reprezind o culoare interesand
2n csmpozi6a de altfel roa
(' *).
1 &ad de crizanteme de
grkkrd @a h t h e m a
&ram&onun)
1 r bddeci aamen
(Cyckmen persjcm)
2 &uri de iarbzi-n+
d")
0 IMP r n MP SRL
Cultivate ?n vas, de rnulte
ori nici ~l antel c de altfel
ALB SI ARGINTIU
1'
se wuci, deoarece din solul
inghetat nu-$ vor putea
suplirnenta urniditatea
necesarl. Udafi plantele i n
zilele cu temperaturi rnai
ridicate, ca solul s i devini
usor urned.
Culori de toamnl ce se
a s o r t d in vas decorativ
de l ut (s&ga).
3 &aduri de crizanteme de
g&%ni (Dendranrhema
grandiflorum)
1 &ad de spdIcioas3
bicolo6 (Senecio bicolor)
1 &ad de iarbs-neagrii
(Callma vulgaris)
1 r&ad de i e d d
(Hedera hefix)
acestea nu sunt rezistente
la inghef. Protejati aceste
plante fn caz de ger:
+
noaptea acoperifi-le cu
folie de plastic sau ziare.
rate prirnlvara -3i plantate
Ir?ngl plantele care au ier-
nat - au fost crescute in
sere, si, din acest rnotiv,
I
Legume cul tf vate pe suport
PLANTARE
I
Ornamentele compow'fiei de mai jos sunt Iegumele gustoase, fiunzele aromate
si florile comestibile.
CONTINUTUL L ~ I I
CASTRAVETE
(Cucumis sarivus)
C ~ E PITICE
,,LEMON GEM"
(Tageres ten uifolia
,,Lemon Gem") a
------!
I
I
CIMBRISOR / ,
(Thymus x citriodorus)
lungime
Q suport
masin2 de g2urit ~i burghiu
rnic
D 4 zuruburi de lernn
Q pZimAnt de flori universal
a compost
BUSUIOC
,,DARK OPAL"
(Ocim um basilicum
/ ,,Dark Opal")
PLANTE:
O 2 plante de castraveti
O 1 plan-ta de busuioc
O 2 plante de cimbri~or
O 3 plante de condurqi
Cl 2 plante de craite pitice
- CONDURA$I
(Tropaeolum
majus)
PLANTE CU TULPINA DREAPTX PLANTX AGXTXTOARE PLANTE INTERMEDIARE
1 I
Frunzele rogcat-maronii ale
busuiocului ,,Dark Opal" (sus)
au gust aromat 8i sunt folosite
la condimentarea a numeroase
bucate.
CrGfek pitice sunt plante
I anuale, frunzele fin penate gi
floriie de culori vii sunt
comestibile. Se folosesc la
diferite salate.
Castravetele (sus) este
plant5 ag555toare viguroas5.
Roadele lunguie>e, verde-
inchis ce se dezvold din floriie
galbene se r n a t u r e ~ i n cca.
60 de zile. Recoltari castraveyii
inainte s l se ingdbeneasd. Pot
fi consmagi cruzi sau In form5
de salad.
Cburipml (sus) este
Pn d wt datorid frunzelor
aromate. Este folosit la
decorarea pi condimentarea
ddciurilor.
Frunzele rotunde ~i florile
condmapdui sunt comestibile
gi au gust puternic
condimentar.
Afanafi ridacinile castravefilor htre catrawti, Tn centrul Igzii,
~i plantafi-i fnclinat lnspre 4 punqi busuior Plantati cirn-
gratii, la distanJa de briprul langi rnarginea din fa@a
50 cm, tn partea din spate a lazii. l5zii.
$Qufn;prm #lei4 wit
z-tihCk~u pt 3iklma
f hd%~ffi e~.df&&Im ,
Ltaw@e, R II$r@ gu&~l arn~
j Lm &cle*.mMice B e @
'
P1aMaf.i d u m# i In colt ~i Tn T@ d u l fnj uul r%dkcinilat
rnijlocul Hqii din fat&. in 6 lJda$i plsntele cu un jet fin cia
spateb fiecarui fir & cirnbri~or ap5. La nevaie, adaugaji padint.
plantar1 cdte wh fir de crgije.
. I o z e a p $ n z e > s ~ n u ! i u o >
n > I U ~ U J ~ ~ ~ J ~ U ? n > ! u e w g I
- d e s 2 - 1 e l a l e z ! l ! u a 4 ! Z > ! u
- I ! Z a l e p n a ! n q a J $ u o z a s u ! l d
u ~ ' a l a ) a A e J I s e : , n l d u r a x a a p
e : , ' a A ! q J $ n u a i u e ~ s q n s a q n u
g s a : , a u a : , a l a I u e l d ' a a e > s n
a l ! ~ o l 4 1 e l n 6 a ~ ! i a 6 a l n ~
. ! i e $ ! s a > a u e d n p a J e j u a w
- ! p u o : , a l a ~ u e l d ! i e ! e ~ J e u ! l n >
I z n n ~ ~ u a d . n n u ! ~ u o > a s a p : ,
a ! n q a J I a $ e $ u a z a ~ d ~ o l a $ u e l d
a l a p e o l ! f a l a z u n y ' a l ! J o l j
' 1 e 6 a l
a p g w J g s n e s y e o p ' a ! + e J
n 3 v o d n s a p ~ a ! a l ! - ! i e 6 a l
' a ~ e i e 3 a s g s d a q ! n l a $ a A e q
- s e > ! ! J e $ s g l p u g 3 . ! a $ u e l d
l n l o s y u l ! z ! 1 e 3 ! g ! ~ a ~ ' p d e
@ d ? n u r n u ! p s o ~ ~ a d ) l a m
p ! u n J 3 @ p u y d T ! b w w
a p l a ( u r u q d a p p w ~ d 1 a
( p l . P 4 ~ d
x ~ p q y ) p u a u r a p p m l d 1
( Z ? l n u 3 m
Y - 5 ) B ! J 3 3 ! P
& E U J a p = a h ! + f i d a w
a $ n l o s m p q w p d ~ s p l o s
a l - ! ~ = ! P a j I S a p l m ~ d 3 I U P
f l q q ~ a p m ! . I O U n u e ~ d
@ . a n d m y a l n x a m a l ! ! & o ~
@ w ' ( r n d w ? 3 P " S P P
m u n d y u g ' p p 3 0 1 U ~ - J J U I
p m r i z a s t : ~ u r u ~ m d d l
u o 3 ! ~ 1 a d m X 7 a l e u r o l $ a m i d