Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa nr.

5
la Hotrrea Guvernului
Republicii Moldova
nr.643 din 27 mai 2003
Structurile de primire turistic cu funciuni de cazare i servire a mesei
din municipiul, raionul __________
Nr.
d/o

Localitate (municipiu,
ora, comun,
sat)

Tip structur (cazare sau


servire a mesei

Denumire structur

Adresa
amplasrii structurii

T
e
l
e
f
o
n

F
a
x

E-mail

Nr.
spaiilor
de
cazare

Nr.
ConNr. anga- For- Propri- Cod
AdClasilocuductor
jailor
ma etarul fis- resa jurificat
rilor (nume, pre- (pentru
de
denu- cal
dic
anterior
nume)
activipro- mirea
(da/nu)
tatea
pri- agenrespec- etatului
tiv
te
economic
sau
numele
persoanei
fizice)
10
11
12
13
14
15
16
17