Sunteți pe pagina 1din 1

1.

4 Destinatiile terenurilor
1.4.1 Gruparea terenurilor conform legii
Conform Art.1 din legea 18/1991, republicata, terenurile de orice fel, indiferent de
destinatie, de titlul pe baza caruia sunt detinute sau de domeniul public ori privat din care
fac parte, constituie fondul funciar al Romaniei.
Conform Art.2 din legea 18/1991, republicata, sunt cinci criterii dupa care s-au
impartit terenurile.
1. Terenurile cu destinatie agricola (TDA), care sunt:
a) terenurile agricole productive si anume: terenurile arabile , viile, livezile, pepinierele viticole, pepinierele pomicole, plantatiile de hamei, plantatiile de duzi,
pasunile, fanetele, serele, solariile, orezariile, capsunariile, rasadnitele si alte
asemenea, cele cu vegetatie forestiera - daca nu fac parte din amenajamentele
silvice - pasunile impadurite, terenurile ocupate cu constructii si instalatii
agrozootehnice, amenajarile piscicole si de imbunatatiri funciare, drumurile
tehnologice si de exploatare agricola, platformele si spatiile de depozitare care
servesc nevoilor productiei agricole;
b) terenurile neproductive , dar care pot fi amenajate si folosite pentru productia
agricola.
2. Terenurile cu destinatie forestiera (TDF), care sunt: terenurile impadurite sau cele
care servesc nevoilor de cultura, productie sau administratie silvica, terenurile destinate
impaduririlor, precum si cele neproductive: stancarii, abrupturi, bolovanisuri, rape, ravene,
torenti-daca sunt cuprinse in amenajarile silvice.
3. Terenurile aflate permanent sub ape (TDH), care sunt:albiile minore ale cursurilor
de ape, cuvetele lacurilor la nivelele maxime de retentie, fundul apelor maritime interioare
si al marii teritoriale.
4. Terenurile din intravilan (TDI), sunt terenurile aferente localitatilor urbane si rurale
pe care sunt amplasate constructiile, alte amenajari ale localitatilor, inclusiv terenurile
agricole si forestiere, deci tot ce este cuprins in delimitarea administrativ-teritoriala.
5. Terenurile cu destinatie speciala (TDS), sunt cele folosite pentru transporturi
rutiere, feroviare, navale si aeriene cu constructiile si instalatiile aferente, constructii si
instalatii hidrotehnice, termice, nucleare, de transport al energiei electrice, termice si al
gazelor naturale, de telecomunicatii, pentru exploatarile miniere si petroliere, cariere si
halde de orice fel, pentru nevoile de aparare, plajele, rezervatiile, monumentele naturii,
ansamblurile si siturile arheologice si istorice si alte asemenea.