Sunteți pe pagina 1din 1

1.6.

3 Partea economica
Partea sau functia economica a cadastrului general este aceea care evidentiaza
valoarea economica a bunurilor imobiliare (a imobilelor). Scopul stabilirii valorii economice
a imobilelor este legat nemijlocit de evaluarea in mod echitabil a obligatiilor fiscale (in
principal a impozitelor si taxelor asupra imobilelor).
Pentru terenurile agricole valoarea economica se stabileste cu ajutorul bonitarii
cadastrale. Prin bonitarea cadastrala a terenurilor agricole se stabileste de fapt gradul de
fertilitate, potentialul productiv al solului si in final, venitul net cadastral la unitatea de
suprafata.
Lucrarile de bonitare cadastrala (denumite si de apreciere economica) a terenurilor
agricole se executa numai pe baza studiilor de cartare pedologica a acestor terenuri.
Bonitarea cadastrala a constructiilor se executa pe bza datelor privind structura
constructiei (de rezistenta), materialul de constructie de baza, destinatie, etc.
Normele tehnice de continut si documentatiile specifice pentru lucrarile de bonitare
cadastrala a terenurilor agricole ca si pentru bonitarea cadastrala a constructiilor se emit
de catre ministerele care tuteleaza aceste activitati.