Sunteți pe pagina 1din 9

Cazuri practica

Cazul A
Nr.
Nevoia
Problema
crt. fundamental
1. Nevoia de a respi-r Dificultate n a resra si de a avea o pira. Anxietate
bun circulaie
tahipnee, dispnee
convulsiv.

Sursa de
Gradul de
dificultate
dependen
Invadarea alveolelor pulmonare, a
interstiiului pulmonar i a arborelui bronic cu lichid plasmatic
total dependent
necoagulabil.
Expir prelungit.

2.

Anxietate, dificultate n alimentaie,


sindrom clinic paroxistic.

3.

Nevoia de a se ali- Alteraarea nutriiei.


menta i de a se Disfagia, anxietate,
hidrata
cefalee, anorexie,
scderea n greutate.

Nevoia de a
elimina

dependent

Alterarea eliminrii. Deshidratare


Transpiraii, vrs- Deficit de volum
turi, oligurie, albu- lichidic, anxietate
minurie
dependent

Nr.
crt.

Nevoia
fundamental

Problema

33

Sursa de
dificultate

Gradul de
dependen

4.

5.

6.

Nevoia de a se
Mobilitate neadecmica i de a avea vat. Incapacitatea
o bun postur
de a se mica.
Anxietate, instabilitate.
Nevoia de a
dormi i de a se
odihni

Agitaie permanent, cefalee


anxietate, hipertermie

dependent

Alterarea nevoii de
a dormi i odihni,
agitaie, insomnie,
convulsii, cefalee

Inadaptarea la
boal, dispnee
convulsii.
Invadarea alveolelor pulmonare.
dependent
Edem.
Nevoia de a se
Dificultate n aces- Slbiciune, obombrca i dezbr- te dou probleme. seal, mobilitate
ca
Anxietate, dispnee instabil, ameeal, agitaie
dependent

7.

Nevoia de a-i
menine temperatura corpului n
limite normale

8.

Nevoia de a fi curat i de a-i pstra tegumentele


i mucoasele integre

Hipertermie 39 40C. Cefalee,


Anxietate, frisoane,
oboseal

Ptrunderea lichidului de edem n


spaiul interstiial,
n spaiile perivas dependent
culare

Alterarea tegument- Dificultate n a se


telor i mucoaselor mica
Gur uscat.
Deshidratare
Fa cianotic.
Somnolen
dependent
Tegumente slab co- Anxietate
lorate.
9. Nevoia de a evita Posibile complica- Nerespectarea
pericole
ii: insuficien
regimului i trataventricular.
mentului. NecuBoli renale.
noatere mijloaceBoli vasculare.
lor de prevenire
dependent
a crizei.
Nr.
Nevoia
Problema
Sursa de
Gradul de
crt. fundamental
dificultate
dependen

34

10.

Nevoia de a comunica

Comunicare altera- Neadaptarea la sit. Anxietate,


tuaie, deshidratasomnolen, astenie, re. Starea general
cefalee.
alterat.
dependent

11.

Nevoia de a acio- Dificultate n a ac- Neacceptarea bona dup credin iona dup credin lii. Frica de moari valori
i valori. Stare ge- te. Agitaie contineral alterat.
nu.
dependent

12.

Nevoia de a se
realiza

Dificultate n vederea realizrii.


Sentiment de neputin.

Neadaptarea la un
nou mod de via.
Perturbarea activitii.
dependent

13.

Nevoia de a se
recrea

Neputina de a se
recrea fiind ntr-o
continu agitaie

Izolare n spital.
Neacceptarea
situaiei.
dependent

14.

Nevoia de a nv- Necunoaterea


a
bolii i efectele ei

Lipsa educaiei
sanitare.
dependent

Cazul B

35

Nr.
Nevoia
Problema
crt.
fundamental
1. Nevoia de a res- Dificultate n a respira i de a avea o pira. Anxietate
bun circulaie
Tahipnee
Dispnee
Convulsiv

2.

3.

Sursa de
Gradul de
dificultate
dependen
Invadarea alveolelor pulmonare, a
interstiiului pulmonar i a arborelui bronic cu litotal dependent
chid plasmatic,
necoagulabil.
Expir prelungit.
Nevoia de a se
Alterarea nutriiei. Anxietate, dificulalimenta i hidra- disfagia, anxietate, tate n alimentare
ta
cefalee, anorexie, Sindrom clinic
scderea n greuta- paroxistic.
te
dependent
Nevoia de a elimi- Alterarea eliminrii
na
Transpiraii, vrsturi, oligurie, albuminurie.

Deshidratare
Deficit de volum
lichidic
Anxietate
dependent

4.

Nevoia de a se
mica i de a
avea o bun postur

Mobilitate neadec- Agitaie permavat. Incapacitatea nent, cefalee.


de a se mica.
Anxietate, hiper-termie.
Anxietate, instabilitate.
dependent

5.

Nevoia de a dormi i de a se
odihni

Alterarea somnului
i odihnei.
Agitaie, insomnii.
Cefalee, convulsii.

Nr.
crt.

Nevoia
fundamental

Problema

36

Inadaptarea la
boal. Dispnee,
convulsii.
Invadarea alveolelor pulmonare.
dependent
Edem.
Sursa de
dificultate

Gradul de
dependen

6.

Nevoia de a se
Dificultate n acesmbrca i dezbr- te dou probleme.
ca
Anxietate
Dispnee

Slbiciune , oboseal. Mobilitate


instabil.
Ameeal, agitaie
dependent

7.

8.

9.

10.

11.

Nr.
crt.

Nevoia de a-i
menine temperatura corpului n
limite normale

Nevoia de a fi curat i de a-i pstra tegumentele i


mucoasele integre

Hipertermie 39,6 40C.


Cefalee
Anxietate
Frisoane
Oboseal

Ptrunderea lichidului de edem n


spaiul interstiial,
n spaiile perivasculare.

Alterarea tegument- Dificultate n a se


telor i mucoaselor mica.
Gur uscat
Deshidratare
Fa cianotic
Anxietate
Tegumente slab co- Somnolen
lorate.

dependent

dependent

Nevoia de a evita Posibile complicapericole


ii: insuficien
ventricular
Boli renale
Boli vasculare

Nerespectarea regimului i tratamentului.


Necunoaterea
mijloacelor de
prevenire a crizei
i declanarea ei.

Nevoia de a comunica

Neadaptarea la
situaie.
Dezhidratare. Stare general altera dependent
t.
Neacceptarea bolii.
Frica de moarte.
Agitaie continu.
dependent

Comunicare alterat.
Anxietate
Somnolen
Astenie, cefalee.
Nevoia de a acti- Dificultate n a acona dup credin iona dup credin
i valori
i valori.
Stare general alterat.
Nevoia
fundamental

Problema

37

Sursa de
dificultate

dependent

Gradul de
dependen

12.

Nevoia de a se
realiza

Dificultate n vederea realizrii.


Sentiment de neputin.

Neadaptarea la
noul mod de via
Perturbarea activitii.
dependent

13.

Nevoia de a se
recreea

Neputina de a se
recrea fiind ntr-o
continu agitaie.

Izolarea n spital.
Neacceptarea situaiei.
dependent

14.

Nevoia de a
nva

Necunoatere bolii Lipsa educaiei


i efectele ei.
sanitare.

dependent

Cazul C

38

Nr.
Nevoia
Problema
crt.
fundamental
1. Nevoia de a se
Dificultate n a resalimenta i a avea pira.
o bun circulaie Anxietate
Tahipnee
Dispnee
Convulsiv

Sursa de
dificultate
Invadarea alveolelor pulmonare,
a interstiiului
pulmonar i a arborelui bronic
cu lichid plasmatic, necoagulabil.
Expir prelungit.

2.

Anxietate, dificul-tt
tate n alimentare.
Sidrom clinic paroxistic.

3.

4.

5.

Nr.
crt.

Nevoia de a se
Alterarea nutriiei.
alimenta i hidra- Disfagia
ta
Anxiatate
Cefalee
Anorexie, scderea
n greutate.

Gradul de
dependen

dependent

dependent

Nevoia de a elimi- Alterarea eliminrii. Deshidratare


na
Transpiraii
Deficit de volum
Vrsturi
lichidic.
Oligurie
Anxietate
Albuminurie

dependent

Nevoia de a se
Mobilitate neadecmica i de a avea vat.
o bun postur
Incapacitatea de a
se mica.
Anxietate, instabilitate.

Agitaie permanent.
Cefalee.
Anxietate
Hipertermie

dependent

Nevoia de a dormi i de a se
odihni

Inadaptare la boal. Dispnee.


Convulsii
Invadarea alveole dependent
lor pulmonare.
Edem.
Sursa de
Gradul de
dificultate
dependen

Nevoia
fundamental

Alterare somnului
i odihnei.
Agitaie, insomnii.
Cefalee, convulsii.
Problema

39

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Nr.
crt.

Nevoia de a se
Dificultate n acesmbrca i dezbr- te dou probleme.
ca
Anxietate
Dispnee

Slbiciune
Oboseal
Mobilitate instabil, ameeal
Agitaie

dependent

Nevoia de a-i
Menine temperatura corpului n
limite normale

Hipertermie 39,6 - Ptrunderea lichi40C


dului de edem n
Cefalee
spaiul interstiial
Anxietate
i spaiile perivas dependent
Frisoane
culare.
Oboseal
Nevoia de a fi
Alterarea tegument- Dificultate n a se
curat i de a-i
telor i mucoaselor mica.
pstra tegument- Gur uscat
Deshidratare
tele i mucoasele Fa cianotic
Anxietate
dependent
integere
Tegumente slab co- Somnolen
lorate.
Nevoia de a evita Posibile complicapericole
ii: insuficien
ventricular,
Boli vasculare
Boli renale
Nevoia de a comunica

Comunicare alterat.
Anxietate
Somnolen
Astenie
Cefalee
Nevoia de a acio- Dificultate n a
na dup credin aciona dup crei valori
din i valori.
Stare general alterat.
Nevoia
fundamental

Problema

40

Nerespectarea regimului i tratamentului.


Nerecunoaterea
mijloacelor de
prevenire a crizei.
Neadaptarea la situaie
Deshidratare.
Stare general alterat.

dependent

dependent

Neacceptarea bolii.
Frica de moarte.
Agitaie continu.
dependent
Sursa de
dificultate

Gradul de
dependen

12.

13.

Nevoia de a se
realiza

Nevoia de a se
recreea

Dificultate n vederea realizrii.


Sentiment de neputin.

Neadaptarea la
noul mod de via.
Perturbarea
activitii.

Neputina de a se
recrea fiind ntr-o
agitaie continu.

Izolare n spital
Neacceptarea situaiei.

dependent

dependent
14.

Nevoia de a nv- Necunoaterea bo- Lipsa educaiei


a
lii i efectele ei.
Sanitare.
dependent

41