Sunteți pe pagina 1din 8

CLASA a V-a

COMPETENE GENERALE, COMPETENE SPECIFICE


1. CG 1. Identificarea unor date i relaii matematice i corelarea lor n funcie de
contextul n care au fost definite
1.1.
Identificarea caracteristicilor numerelor naturale i a formei de scriere a unui
numr natural n contexte variate
1.2.
Identificarea n limbajul cotidian sau n enunuri matematice a unor noiuni
specifice teoriei mulimilor
1.3.
Identificarea n limbajul cotidian sau n probleme a fraciilor ordinare i a
fraciilor zecimale
1.4.
Identificarea unor elemente de geometrie i a unor uniti de msur n diferite
contexte
2. CG 2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse
n enunuri matematice
2.1.
Utilizarea operaiilor aritmetice i a proprietilor acestora n calcule cu numere
naturale
2.2.
Evidenierea, prin exemple, a relaiilor de apartenen sau de incluziune
2.3.
Reprezentarea pe axa numerelor a fraciilor ordinare i a fraciilor zecimale
2.4.
Caracterizarea prin descriere i desen a unei configuraii geometrice date
3. CG 3. Utilizarea algoritmilor i conceptelor matematice pentru caracterizarea local
sau global a unei situaii concrete
3.1.
Selectarea i utilizarea de algoritmi pentru efectuarea operaiilor cu numere
naturale i pentru divizibilitatea cu 10, 2 i 5
3.2.
Selectarea i utilizarea unor modaliti adecvate de reprezentare a mulimilor i
a operaiilor cu mulimi
3.3.
Alegerea formei de reprezentare a unui numr raional pozitiv i utilizarea de
algoritmi pentru optimizarea calculului cu fracii zecimale
3.4.
Determinarea perimetrelor, a ariilor (ptrat, dreptunghi) i a volumelor (cub,
paralelipiped dreptunghic) i exprimarea acestora n uniti de msur corespunztoare
4. CG 4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei
situaii concrete i a algoritmilor de prelucrare a acestora
4.1.
Exprimarea, n rezolvarea sau compunerea unor probleme, a soluiilor unor
ecuaii de tipul: x a = b; a x = b ; x a = b (a 0, a divizor al lui b); x : a = b (a 0); a
: x = b (x 0, b divizor al lui a) i a unor inecuaii de tipul: x a b (, <, >); x a b (,
<, >), unde a este divizor al lui b; x : a b (, <, >), cu a 0, unde a i b sunt numere
naturale
4.2.
Exprimarea n limbaj matematic a unor situaii concrete ce se pot descrie
utiliznd mulimile
4.3.
Exprimarea, n rezolvarea sau compunerea unor probleme, a soluiilor unor
ecuaii de tipul: x a = b; a x = b; x a = b (a 0); x : a = b (a 0); a : x = b (x0) i a
unor inecuaii de tipul: x a b ( , <, >); x a b (, <, >); x : a b (, <, >),cu a 0,
unde a i b sunt numere naturale sau fracii zecimale finite

CLASA a V-a
1
4.4.
Transpunerea n limbaj specific geometriei a unor probleme practice referitoare
la perimetre, arii, volume, utiliznd transformarea convenabil a unitilor de msur
5. CG 5. Analiza i interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaii problem
5.1.
Deducerea unor proprieti ale operaiilor cu numere naturale pentru a estima
sau pentru a verifica validitatea unor calcule
5.2.
Interpretarea unor contexte uzuale i/sau matematice utiliznd limbajul
mulimilor
5.3.
Interpretarea matematic a unor probleme practice prin utilizarea operaiilor cu
fracii zecimale i a ordinii efecturii operaiilor
5.4.
Interpretarea unei configuraii geometrice n sensul recunoaterii elementelor ei
i a relaionrii cu unitile de msur studiate
6. CG 6. Modelarea matematic a unor contexte problematice variate, prin integrarea
cunotinelor din diferite domenii
6.1.
Transpunerea unei situaii-problem n limbaj matematic, rezolvarea problemei
obinute (utiliznd ecuaii, inecuaii, organizarea datelor) i interpretarea rezultatului
6.2.
Transpunerea unei situaii-problem n limbaj matematic utiliznd mulimi,
relaii i operaii cu mulimi
6.3.
Transpunerea unei situaii-problem n limbaj matematic, rezolvarea problemei
obinute (utiliznd ecuaii sau inecuaii) i interpretarea rezultatului
6.4.
Analizarea i interpretarea rezultatelor obinute prin rezolvarea unor probleme
practice cu referire la figurile geometrice i la unitile de msur studiate

CLASA a V-a
1

ACTIVITI DE NVARE
1.1.1. Exerciii de scriere i de citire a numerelor naturale n sistemul de numeraie zecimal
1.1.2. Determinarea unui numr natural pe baza unor condiii impuse cifrelor sale
1.1.3. Exerciii de reprezentare a numerelor naturale pe axa numerelor
1.1.4. Exerciii de scriere a unui numr natural ca produs de dou sau de mai multe numere
naturale i deducerea relaiei de divizibilitate
1.1.5. Exerciii de identificare a numrului de uniti, zeci, sute, mii etc. ale unui numr
natural
1.1.6. Exerciii de scriere a numerelor naturale care s evidenieze cifrele unitilor, zecilor,
miilor ... (reprezentri de tipul 762 = 7 100 + 6 10 + 2 )
1.1.7. Exerciii de scriere a unui numr natural n form convenional (de tipul ab = 10a
+b)
1.1.8. Calculul puterii cu exponent natural a unui numr natural prin nmulire repetat
1.1.9. Exerciii de scriere a unui numr natural folosind puterile lui 10
1.1.10. Exerciii de identificare a divizorilor i a multiplilor unui numr natural folosind
produsul a dou numere naturale
1.2.
1.2.1. Exerciii de scriere a mulimilor (prin enumerarea elementelor sau prin enunarea
proprietii comune a elementelor) i de reprezentare a acestora (prin scrierea simbolic
matematic sau prin utilizarea diagramelor Venn-Euler)
1.2.2. Exerciii de identificare/recunoatere a mulimilor finite, respectiv infinite (, *)
1.3.
1.3.1. Exerciii de scriere i de citire a unei fracii ordinare
1.3.2. Exerciii de citire i de scriere a fraciilor zecimale finite (cu un numr finit de
zecimale nenule)
1.3.3. Utilizarea unor reprezentri grafice variate pentru ilustrarea fraciilor echiunitare,
subunitare, supraunitare
1.3.4. Exerciii de scriere a fraciilor echiunitare, subunitare i supraunitare n forme
echivalente
1.3.5. Exerciii de scoatere a ntregilor dintr-o fracie supraunitar i respectiv de introducere
a ntregilor n fracie
1.3.6. Verificarea echivalenei a dou fracii prin diferite reprezentri grafice
1.3.7. Exerciii de scriere ca fracie zecimal a unei fracii ordinare cu numitorul o putere a
lui 10
1.3.8. Exerciii de reprezentare ca fracie zecimal a unei fracii ordinare cu numitorul un
produs de puteri ale lui 2 i 5
1.3.9. Exerciii de scriere a unei fracii zecimale finite ca:
sum dintre un numr natural i un numr zecimal subunitar
un produs dintre un numr zecimal i o putere a lui 10
un ct dintre un numr zecimal i o putere a lui 10

CLASA a V-a
1
1.3.10. Scrierea unei fracii zecimale subunitare, cu dou zecimale nenule, sub form de
procent: p%, unde p este numr natural
1.4.
1.4.1. Observarea unor segmente pe modele fizice/desene
1.4.2. Exerciii de descriere i de identificare a unor elemente ale figurilor geometrice: laturi,
unghiuri sau diagonale
1.4.3. Exerciii de descriere i de identificare a cubului/ paralelipipedului dreptunghic;
recunoaterea cubului ca un paralelipiped dreptunghic particular
1.4.4. Exerciii de evideniere a elementelor cubului /paralelipipedului dreptunghic: vrfuri,
muchii, fee
2.
2.1.
2.1.1. Exerciii de adunare/scdere a numerelor naturale
2.1.2. Exerciii de nmulire a numerelor naturale
2.1.3. Exerciii i probleme de aplicare a mpririi cu rest
2.1.4. Exerciii de respectare a ordinii efecturii operaiilor n paranteze rotunde i/sau
ptrate
2.1.5. Exerciii de calcul a unor expresii numerice care conin paranteze (rotunde, ptrate i
acolade), cu respectarea ordinii efecturii operaiilor
2.1.6. Exerciii de utilizare a factorului comun
2.2.
2.2.1. Exerciii de stabilire a apartenenei unui element la o mulime; utilizarea simbolului de
apartenen
2.2.2. Exerciii de stabilire a incluziunii i respectiv a egalitii ntre dou mulimi; utilizarea
simbolurilor matematice de incluziune i de egalitate
2.2.3. Exerciii de identificare i de reprezentare a submulimilor unei mulimi date
(evideniindu-se, ca submulimi, mulimea vid i mulimea nsi)
2.3.
2.3.1. Exerciii de reprezentare pe axa numerelor a fraciilor ordinare
2.3.2. Exerciii de reprezentare pe axa numerelor a fraciilor zecimale finite folosind
aproximarea acestora
2.3.3. Exerciii de aproximare prin lips sau prin adaos a fraciilor zecimale
2.3.4. Exerciii de comparare a dou fracii zecimale finite (folosind eventual aproximarea
acestora)
2.3.5. Exerciii de ordonare a mai multor fracii zecimale finite
2.3.6. Exerciii de comparare a fraciilor ordinare prin aducere la acelai numitor sau la
acelai numrtor
2.3.7. Exerciii de comparare i de ordonare a fraciilor zecimale
2.4.
2.4.1. Exerciii de desfurare a paralelipipedului dreptunghic i a cubului (modele din
carton)
2.4.2. Exerciii de desenare a unor figuri pe o reea de ptrate
2.4.3. Caracterizarea prin descriere i desen a feelor cubului/paralelipipedului dreptunghic
2.4.4. Analizarea unor exemple de figuri cu sau fr ax de simetrie

CLASA a V-a
1
3.
3.1.
3.1.1. Exerciii de evideniere i de aplicare a proprietilor adunrii numerelor naturale
3.1.2. Exerciii de evideniere i de aplicare a proprietilor nmulirii numerelor naturale
3.1.3. Exerciii de utilizare a distributivitii nmulirii fa de adunarea/scderea numerelor
naturale
3.1.4. Utilizarea algoritmului mpririi, cu restul egal cu zero, n cazul n care dempritul i
mpritorul au una sau mai multe cifre
3.1.5. Utilizarea algoritmului mpririi, cu restul diferit de zero, n cazul n care dempritul
i mpritorul au una sau mai multe cifre
3.1.6. Exerciii de selectare a numerelor divizibile cu 2, 5, 10 dintr-o mulime de numere dat
3.1.7. Caracterizarea noiunii de divizor folosind mprirea cu rest
3.2.
3.2.1. Exerciii de identificare i de scriere a unor submulimi ale unei mulimi date de
numere naturale (exemple: submulimea multiplilor unui numr natural dat submulimea
divizorilor unui numr natural dat; submulimea soluiilor unor ecuaii sau inecuaii)
3.3.
a
3.3.1. Exerciii de determinare a fraciei
(a < b, b 0) din numrul natural n, multiplu al
b
numrului b (utiliznd metoda reducerii la unitate sau formula de calcul (n : b) - a )
3.3.2. Exerciii de definire a unui numr raional ca mulime a fraciilor echivalente cu o
fracie dat
3.3.3. Exerciii de transformare a unei fracii zecimale cu un numr finit de zecimale ntr-o
fracie ordinar
3.3.4. Exerciii de transformare a fraciilor periodice n fracii ordinare
3.3.5. Exerciii de transformare a fraciilor ordinare n fracii zecimale (finite sau periodice)
3.3.6. Utilizarea proprietilor adunrii n exerciii cu fracii zecimale finite
3.3.7. Exerciii de mprire a unei fracii zecimale la 10, 100, 1000,...
3.3.8. Exerciii de aplicare a algoritmului de mprire a unei fracii zecimale la un numr
natural
3.3.9. Exerciii de aplicare a algoritmului de mprire a dou fracii zecimale finite
3.3.10. Exerciii care s evidenieze avantajele folosirii proprietilor operaiilor cu fracii
zecimale
3.3.11. Scrierea unui procent sub forma unei fracii ordinare sau a unei fracii zecimale
3.3.12. Exerciii de determinare a mediei aritmetice a dou sau a mai multor numere naturale
sau fracii zecimale finite
3.4.
3.4.1. Exerciii de msurare sau de estimare a lungimilor unor segmente (care s reprezinte
laturi ale unor figuri geometrice plane), prin alegerea celei mai potrivite uniti de msur
pentru un context dat
3.4.2. Exerciii de calculare a perimetrului unor figuri geometrice
3.4.3. Exerciii de transformare a unitilor standard de msur pentru lungime
3.4.4. Exerciii de transformare a unitilor standard de msur pentru arie

CLASA a V-a
1
3.4.5. Determinarea volumului unui cub sau a unui paralelipiped dreptunghic utiliznd
reeaua de cuburi cu lungimea muchiei egal cu 1 i deducerea formulei de calcul
3.4.6. Exerciii de determinare i de estimare a capacitii (unor vase)
4.
4.1.
4.1.1. Determinarea unui termen al adunrii/scderii dintr-o egalitate sau o inegalitate prin
ncercri, prin proba operaiei respective sau prin metoda mersului invers
4.1.2. Introducerea noiunilor de ecuaie i de inecuaie pornind de la urmtoarele tipuri de
relaii: x a = b ; a x = b ; x - a = b , cu a 0 , a divizor al lui b; x : a = b , cu a 0 ; a : x
= b , cu x 0, b divizor al lui a; x a b ( , <, > ); x - a b ( , <, > ), cu a divizor al lui b;
x : a b (,<,> ), cu a 0
4.1.3. Analizarea textului unei probleme n vederea identificrii operaiilor aritmetice
utilizate n rezolvare
4.1.4. Formularea unor probleme pe baza unor scheme, modele sau reguli i soluionarea
acestora prin utilizarea unor tehnici variate
4.1.5. Rezolvarea unor probleme cu text cu ajutorul ecuaiilor sau al inecuaiilor
4.1.6. Redactarea rezolvrii problemelor, cu argumentarea etapelor de rezolvare
4.2.
4.2.1. Reprezentarea numerelor naturale ca ir, cu identificarea regulii sale de formare i cu
evidenierea caracterului su infinit
4.2.2. Exerciii de utilizare a simbolurilor specifice operaiilor de reuniune i de intersecie a
mulimilor n contexte variate
4.3.
4.3.1. Analizarea textului unei probleme n vederea identificrii unei ecuaii care poate fi
utilizat n rezolvare
4.3.2. Rezolvarea i verificarea soluiilor unor ecuaii de tipurile: x a = b ; a x = b ; x - a
= b ( a 0); x : a = b ( a 0); a : x = b ( x 0), unde a i b sunt numere naturale sau
fracii zecimale finite
4.3.3. Rezolvarea unor probleme practice folosind ecuaii/inecuaii
4.3.4. Verificarea corectitudinii rezolvrii unei ecuaii prin nlocuirea soluiei n
4.3.5. ecuaie/inecuaie
4.3.6. Redactarea rezolvrii unei ecuaii/inecuaii, cu argumentarea etapelor de rezolvare
4.3.7. Rezolvarea de problem n care se utilizeaz media aritmetic a 2 fracii zecimale finite
4.4.
4.4.1. Activiti care s pun n eviden necesitatea unui etalon pentru efectuarea unor
msurtori
4.4.2. Activiti care evideniaz exprimarea, ca rezultat al unei msurri, a volumului
corpurilor n uniti standard (metrul cub, cu multiplii i submultiplii lui) sau uniti
nestandard, pornind de la volumul cubului de muchie 1
4.4.3. Exerciii de transformare a unitilor standard de msur a volumului/capacitii
4.4.4. Exerciii de msurare i de estimare a masei (corpurilor fizice) n uniti standard
4.4.5. Exerciii n care intervin transformri ale unitilor de msur pentru mas
4.4.6. Exerciii n care intervin transformri ale unitilor de msur pentru timp
4.4.7. Exerciii n care intervin transformri monetare

CLASA a V-a
1
5.
5.1.
5.1.1. Identificarea, pe baza estimrii, a rezultatelor unor calcule cu numere naturale dintr-o
list de rspunsuri
5.1.2. Exerciii care pun n eviden avantajele folosirii proprietii operaiilor cu numere
naturale n contexte matematice i practice
5.1.3. Exerciii de evideniere a avantajelor utilizrii factorului comun n contexte variate
5.2.
5.2.1. Exerciii de descriere a mulimilor (prin enumerarea elementelor sau prin enunarea
5.2.2. proprietii comune a elementelor) i de reprezentare a acestora (prin scrierea
simbolic matematic sau prin utilizarea diagramelor Venn-Euler)
5.2.3. Deducerea unor consecine care decurg dintr-un set de ipoteze sau dintr-o estimare
5.2.4. Exerciii de utilizare a termenilor i, sau, nu n contexte uzuale sau matematice
5.3.
5.3.1. Exerciii i probleme de aplicare a mpririi cu rest n contexte practice
5.3.2. Analizarea unor scheme, modele sau algoritmi pentru rezolvarea unor probleme
practice care implic utilizarea operaiilor cu fracii zecimale i ordinea efecturii operaiilor
5.3.3. Exerciii care s evidenieze avantajele folosirii proprietii operaiilor cu fracii
zecimale
5.4.
5.4.1. Activiti care evideniaz exprimarea, ca rezultat al unei msurri, a lungimii
segmentelor n uniti standard (metru cu multiplii i submultiplii lui) sau uniti nestandard
5.4.2. Activiti care evideniaz exprimarea, ca rezultat al unei msurtori, a ariei
suprafeelor n unitile standard (metru ptrat cu multiplii i submultiplii lui) sau uniti
nestandard, pornind de la aria ptratului de latur 1
6.
6.1.
6.1.1. Formularea unor probleme pe baza unor scheme, modele sau reguli i soluionarea
acestora prin utilizarea unor tehnici variate
6.1.2. Exerciii de transcriere a unei situaii-problem n limbaj matematic nlocuind
numerele necunoscute (numere naturale) cu simboluri
6.1.3. Formularea unei probleme pornind de la o ecuaie /inecuaie dat
6.1.4. Formularea unei probleme pornind de la un enun parial, discutnd diferite variante de
dezvoltare a formulrii date
6.1.5. Utilizarea unor metode diferite n rezolvarea unei probleme cu numere naturale i
interpretarea rezultatului
6.1.6. Rezolvarea unor probleme practice utiliznd ecuaii i inecuaii
6.1.7. Transpunerea informaiilor dintr-o problem n limbajul matematic al ecuaiilor,
rezolvarea acestora i interpretarea rezultatului
6.2.
6.2.1. Determinarea unor mulimi care verific anumite condiii legate de apartenen,
6.2.2. incluziune, reuniune sau intersecie
6.2.3. Utilizarea exprimrilor cuprins ntre, cel mult egal, cel puin egal n contexte
variate

CLASA a V-a
1
6.2.4. Utilizarea, n contexte variate, a unor mulimi infinite de numere naturale (mulimea
multiplilor unui numr natural, mulimea numerelor pare, mulimea numerelor impare,
mulimea termenilor unui ir care respect o regul dat)
6.2.5. Exerciii de utilizare a simbolurilor specifice operaiilor cu mulimi n contexte
practice
6.3.
6.3.1. Exerciii de transcriere a unei situaii-problem n limbaj matematic nlocuind
numerele necunoscute (fracionare i zecimale) cu simboluri
6.3.2. Formularea unei probleme pornind de la o ecuaie /inecuaie dat
6.3.3. Formularea unei probleme pornind de la un enun parial, discutnd diferite variante de
dezvoltare a formulrii date
6.3.4. Utilizarea unor metode diferite n rezolvarea unei probleme i interpretarea rezultatului
6.3.5. Transpunerea informaiilor dintr-o problem n limbajul matematic al ecuaiilor,
rezolvarea acestora i interpretarea rezultatului
6.3.6. Exerciii de argumentare a demersului de rezolvare a unei probleme utiliznd ecuaii
sau inecuaii
6.4.
6.4.1. Determinarea ariei unei suprafee poligonale utiliznd reeaua de ptrate unitare
6.4.2. Exerciii de msurare i de estimare a ariilor unor suprafee plane din mediul
nconjurtor i interpretarea rezultatelor
6.4.3. Compararea capaciti unor vase/volumelor unor corpuri fizice, exprimate n uniti
msur standard diferite i interpretarea rezultatelor
6.4.4. Compararea lungimilor unor segmente exprimate n uniti msur standard diferite i
interpretarea rezultatelor
6.4.5. Compararea ariilor unor suprafee exprimate n uniti msur standard diferite i
interpretarea rezultatelor
6.4.6. Compararea maselor unor corpuri fizice exprimate n uniti msur standard diferite
i interpretarea rezultatelor
6.4.7. Analizarea unor exemple de simetrie i de translaie din cotidian
6.4.8. Analizarea unor exemple de figuri cu sau fr ax de simetrie