Sunteți pe pagina 1din 1

Recapitulare algebr i analiz matematic

Problema 1. Fie vectorii r1 x1i y1 j z1k i r2 x2i y2 j z2k . Utiliznd notaia r12 r2 r1 i
r13 r3 r1 s se determine expresia produsului vectorial r12 r13 (se va dezvolta determinantul
fr a se realiza nmulirea parantezelor). Cunoscnd faptul c aria triunghiului generat de vectorii
1
r12 i r13 este egal cu A r12 r13 s se deseneze vectorii r1 , r2 , r3 , r12 , r13 i s se calculeze
2
aria triunghiului pentru cazurile:
a) r1 0i 0 j 0k , r2 0i 4 j 0k , r3 4i 0 j 0k ,
b) r1 2i 1j 0k , r2 2i 4 j 0k , r3 4i 3j 0k ,
c) r1 2i 2 j 2k , r2 4i 6 j 4k , r3 4i 4 j 6k (aici nu se cere desenul).
Problema 2. Fie vectorii A Ax i Ay j Az k , B Bx i By j Bz k , C C x i C y j C z k . S se

calculeze volumul paralelipipedului generat de cei trei vectori inndu-se cont de faptul c acesta
este egal cu modulul produsului lor mixt. Date numerice: A 4i j 0k [m], B i 4 j 0k [m],
C i j 4k [m].
Rspuns: 60 m3
Problema 3. S se calculeze produsul scalar de produse vectoriale W A B C D . Indiciu:
Se va ine cont de proprietile i modul de definire ale produselor: mixt i dublu vectorial.
Problema 4. Fie r xi yj zk vectorul de poziie asociat punctului de coordonate (x, y, z) i

lungimea acestuia: r x 2 y 2 z 2 . S se calculeze sau s se demonstreze

a) grad r 2 Indiciu: Formula pentru gradient de funcie compus (vezi cursul sau seminarul).
b) div r 3 Indiciu: Formula pentru divergen.
c) rot r 0 Indiciu: Formula pentru rotor.
r
d) div 3 Indiciu: Operatorul aplicat unui produs de funcii (vezi cursul sau seminarul).
r
r
e) rot 3
r
f) rot A r 2 A Indiciu: Operatorul aplicat unui produs de funcii. Produs dublu
vectorial.