Sunteți pe pagina 1din 20

NORME de prevenire si stingere a incendiilor la

exploatarea constructiilor si instalatiilor din


industria usoara

Industria textila si confectii


Pentru maistri, sefi de echipa, sefi formativ de lucru.
Art. 1.14 Sefii formatiilor de lucru (maistri, ajutori de maistri, sefi de
echipa etc.) raspund la mentinerea in permanenta, in stare operativa a
organizarii autoapararii impotriva incendiilor pe locurile de munca precum
si respectarea obligatiilor ce le revin din Decretul 400/1981, avand in acest
scop urmatoarele obligatii principale:
a) verifica la intrarea in schimb urmatoarele :
- solutionarea problemelor de prevenire si stingere a incendiilor survenite
pe locul de munca in schimbul anterior, luand masuri pentru rezolvarea
operativa si completa a acestora.
- Prezenta personalului stabilit sa actioneze in caz de incendiu, luand
masuri de inlocuire acelor lipsa si de instruirea inlocuitorilor asupra
sarcinilor ce le revin;
- Existenta, evidenta si starea dispozitivelor si sistemelor, precum si a
mijloacelor de protectie impotriva incendiilor din dotarea sau inlocuirea
de munca, luand masuri pentru completarea, repararea sau inlocuirea
celor necorespunzatoare;
- Existenta documentelor de organizare a activitatii de prevenire si
stingere a incendiilor pe locurile de munca;
b) executa nemijlocit urmatoarele categorii de instructaje de prevenire si
stingere a incendiilor:
- instructajul specil pe locul de munca;
- instructajul periodic;
- instructajul pe schimb;
- instructajul special pentru executarea unor operatiuni periculoase;

c) executa cu personalul din subordine, exrcitii practice, periodice de


interventie in caz d eincendiu, avarii, accidente tehnice, calamitati
naturale sau catastrofe;
d) verifica in timpul lucrului respectarea normelor, masurilor si
sarcinilor de prevenire si stingere a incendiilor la locurile de munca pe
care le conduc si iau masuri pentru inlaturarea imediata a cauzelor de
incendiu si a altor neajunsuri pentru inlaturarea imediata a cauzelor de
incendiu si a altor neajunsuri, precum si a constatarilor stabilite de
pompierii din cadrul F.C.P. si a organelor de control, informand dupa
caaz seful ierarhic;
e) asigura supravegherea permanenta a respectarii normelor si a
indeplinirii masurilor stabilite pentru prevenirea si stingerea incendiilor
in timpul executarii unor lucrari cu foc deschis sau a altor operatiuni ori
interventii periculoase, la locurile de munca pe care le conduc sau
interzic acest gen de lucrari (inclusiv fumatul) daca nu se respecta in
totalitate prevederile normelor de prevenire si stingere a incendiilor sau
masurilor stabilite in acest scop;
f) asigura mentinerea permanenta in stare de utilizare a cailor de
evacuare in de acces in caz de incendiu si interzic dolosirea mijloacelor
de protectie impotriva incendiilor, in alte scopuri urmarind totodata
existenta materialelor de propaganda impotriva incendiilor;
g) verifica la terminarea programului de lucru ca s-au luat toate masurile
de prevenire si stingere a incendiilor specifice locului de munca;
h) asigura potrivit organizarii activitatii pe locul de munca; anuntarea
incendiilor, alarmarea personalului si conducerea operatiunilor de lucru
si stingere, precum si de evacuare a persoanelor si bunurilor;
i) indeplinesc in termen masurile si sarcinile ce le-au fost incredintate in
vederea prevenirii si stingerii incendiilor pe locurile de munca ce le
conduc;
j) cunosc, solicita si asigura existenta, evidenta si gestiunea mijloacelor
P.S.I din dotarea compartimentului pe care-l conduc;
k) permit desfasurarea activitatii locurilor de munca, numai dupa ce
acestea au fost asigurate pe toata durata de functionare cu mijloace
P.S.I, conform normelor in vigoare si supravegheaza utilizarea
corespunzatoare a acestora;

l)

propun conducerii unitatii necesarul mijloacelor P.S.I., in vederea


includerii acestora in planurile de aprovizionare;
m) iau masuri pentru pastrarea si mentinerea in stare de functionare a
mijloacelor P.S.I. din dotarea compartimentelor pe care le conduc,
conform instructiunilor furnizorului;
n) vegheaza la mentinerea amplasamentelor stabilite pentru mijloacele
P.S.I. si dispun indepartarea din preajma lor a tuturor obiectelor ce ar
putea impiedica imediata lor utilizare;
o) asigura instruirea personalului in subordine, in ceea ce priveste
utilizarea mijloacelor P.S.I. ;
p) interzic utilizarea mijloacelor P.S.I. in alte scopuri;
q) intervin operativ in cazul defectiunilor pe care le constata la
mijloacele P.S.I., din dotare, sesizand prompt organele competente in
vederea inlaturarii lor;
r)

asigura la locurile de munca pe care le conduc respectarea regulilor


de ordine interioara si disciplina a muncii si interzic intrarea la loucru a
persoanelor inapte sa-si indeplineasca corespunzator sarcinile de
serviciu;

s)propun si dupa caz iau masuri de sanctionare a persoanalului din


subordine ce se face vinovat de nerespectarea prezentelor norme in
conformitate cu legislatia in vigoare.
Art. 1.15 Toate persoanele incadrate in munca in unitatile din
subordinea Ministerului Industriei Usoare raspund de respectarea masurilor
de prevenire a incendiilor si a obligatiilor ce le revin din Decretul 400/1981
avand in acest scop urmatoarele obligatii generale :
a) cunoasterea si respectarea normelor de prevenire si stingere a
incendiilor (generale pentru unitate si specifice pentru locul de munca)
si a regulilor de prevenire si stingere a incendiilor prevazute in atributiile de
serviciu si in instructiunile de functionare si utilizare a instalatiilor,
aparatelor, dispozitivelor si a altor mijloace de protectie impotriva

incendiilor din dotarea locurilor de munca, precum si indeplinirea la termen


a masurilor si sarcinilor ce le-au fost incredintate.
b) participarea la instructajele si actiunile instructiv-educative
organizate in vederea prevenirii incendiilor si la exercitiile si aplicatiile de
stingere a incendiilor, precum si de evacuare a persoanelor si bunurilor.
c) anuntarea imediata a sefilor ierarhici despre existenta unor
imprejurari de natura sa provoace incendii;
d) respectarea in unitate a regulilor stabilite privind fumatul si
introducerea de tigari, chibrituri, brichete etc., in locurile in care sunt
interzise, precum si a regulilor referitoare la executarea unor operatiuni ori
lucrari la folosirea unor mijloace care pot provoca incendii (sudura, foc
deschis, modificari neautorizate sau improvizatii la instalatiile, utilajele si
aparatele tehnologice, electrice si de incalzire, scule necorespunzatoare
etc.);
e) indeplinirea sarcinilor stabilite atat in ceea ce priveste
supravegherea permanenta a locului de munca unde functioneaza instalatii
si utilaje care pot produce incendii, explozi, avarii ori alte accidente
tehnice, cat si a controlului periodic al functionarii acestora;
f) verificarea obligatorie a locurilor de munca la inceperea si
terminarea programului de lucru, in vederea depistarii si inlaturarii unor
eventuale pericole si cauze de incendiu; mentinerea permanenta a
curateniei si ordinii pe locurile de munca;
g) intretinerea in buna stare de utilizare a mijloacelor de prevenire si
stingere a incendiilor de la locul d emunca si neutilizarea acestora in alte
scopuri;
h) respectarea regulilor de ordine interioara si de disciplina a muncii;
i) anuntarea imediata a sefilor ierarhici si a pompierilor asupra
incendiilor izbucnite; participarea potrivit organizarii activitatii de
prevenire si stingere a incendiilor la locul de munca la stingerea
incendiilor si la evacuarea persoanelor si bunurilor, precum si la inlaturarea
incendiilor, calamitatilor naturale si a catastroafelor.

Art. 7.01 Ascutirea cutitelor masinilor de croit se va efectua astfel:


a) la masinile mobile de croit cutitele se vor ascuti la polizoarele
aferente atelierelor de intretinere;
b) la masinile fixe de croit, cutitele se vor ascuti numai dupa
indepartarea orcarui fel de material de pe masa masinii si dupa oprirea
instalatiei de absorbtie locala la un polizor a caror pietre vor fi protejate
cu o carcasa, pentru restrangerea actiunii scanteilor rezultate.
Art. 7.02 Electricienii de intretinere vor verifica saptamanal starea
tehnica a fiecarui fier de calcat electric(instalatia electrica, cordon, stecher
etc.).
Fierul electric se va aseza in timpul folosirii, numai pe suporturi
speciale, incombustibile.
Art. 7.03 Se interzice folosirea legaturilor provizorii si introducerea
conductoarelor electrice in prize, fara stechere.
Art. 7.04 La terminarea lucrului, maistrul sectiei va verifica daca
fiecare fier de calcat electric a fost scos din priza de alimentare cu energie
electrica, de catre muncitorul care il utilizeaza.
Art. 7.05 Solventii organici, care se folosesc la finisatul produselor se
vor pastra in sectie, numai in bidoane inchise (de maximum 0,250 l), care la
terminarea lucrului se vor depozita, goli si curata numai in locuri distantate
de foc.
Art. 7.06 Instalatiile electrice de fortza, montate sub pardoseala sau pe
pardoseala, vor fi protejate impotriva loviturilor mecanice.
Art. 7.07 Utilajele care in timpul functionarii produc electricitate
statica vor fi dotate cu legatura de descarcare la pamant, conform
prevederilor
art. 2.60.
Art. 7.08 Masinile, nstalatiile si aparatele specifice sectoarelor
industriale si tricotaje ca: vertomate, prese de calcat, masini de confectionat
perinite, prese de stantat, masini de caserat, tesaturi pe baza de emulsii
apoase, masini de peliculizat folii de polietilena, masini de depus pulbesri
temocolante, masini de taiat margini, masini de despicat tricot, masini de
preuscat ciorapi, uscatoare de tricot si fire etc., se vor exploata respectanduse urmatoarele reguli:

a) nu se va lucra cu masini care prezinta defectiuni electrice sau


mecanice, semnalate atunci cand apar conducatorului locului de munca
pentru a lua masuri de remediere;
b) se vor efectua curatenia pentru indepartarea scamelor din
interiorul si exteriorul utilajelor si ungerea, conform graficului, intocmit
in acest scop pentru starea respectiva;
c) se vor scoate de sub tensiune toate utilajele si instalatiile imediat
dupa terminarea lucrului;
d) se va curata cel putin odata pe luna tubulatura de evacuare a scamei
de la masini (acolo unde exista).
Art. 7.09 Radiantii de raze infrarosii de la masinile de peliculizat folii
de poetilena, nu se vor pune in functiune, fara ca banda transportoare sa fie
pusa in miscare.
Masinile se vor opri efectuandu-se:
- deconectarea radiantilor;
- deschiderea clapetelor de aerisire a tunelurilor, timp in care banda
transportoare va fi in miscare, pana la racirea tunelurilor.
Art. 7.10 Utilajele sau agregatele noi, sosite in sectiile de tricotajeconfectii, vor fi date in folosinta, numai daca sunt in perfecta stare de
functionare si numai dupa stabilirea sarcinilor de prevenire si stingere a
incendiilor specifice fiecaruia.
Art. 7.11 Conducatorul locului de munca va dispune curatarea
saptamanala a depunerilor de caprolactama din interiorul masinilor uscattermofixat.
Art. 7.12 Conducatorul locului de munca va dispune lunar demontarea
si curatarea tubulaturii de evacuare a gazelor arse, in masinile de uscattermofixat.
Art. 7.13 Conducatorul locului de munca va dispune curatarea sitelor
de protectie a rezistentelor electrice de la masinile de uscat-termofixat,
odata pe schimb si ori de cate ori este nevoie.
Art. 7.14 Parametrii de lucru ai masinilor de uscat-termofixat,
masinilor de uscat termic, aparatelor de vopsit sub presiune, ramelor de
imprimat si masinilor de curatat vor fi respectati cu strictete.
Art. 7.16 Masinile de scamosat vor fi prevazute cu detectoare de
corpuri straine.

Art. 7.17 Masinile de scamosat vor fi prevazute cu instalatii de captare


a electricitatii statice.
Art. 7.18 Compartimentul mecano-energetic va dispune curatarea
instalatiei de iluminat si de forta , aferenta utilajelor.
Art. 7.19 Instalatia de ventitlat va fi prevazuta cu clapete antifoc,
conform N.P.22.
Art. 7.20 Cand se lucreaza cu fire sintetice masinile de bobinat vor fi
prevazute cu instalatie de colectare a electricitatii statice (in functiune).
Art. 7.21 Conducatorul locului de munca va dispune o data pe schimb
indepartarea depunerilor de scama de sub masinile de scamosat, de bobinat
sau de sub alte masini, prin aspiratie sau cu ajutorul unui compresor,
deoarece inlaturarea cu mijloace obijnuite(matura, perii etc.) este dificila.
Art. 7.22 Infasurarile de fire de pe organele in miscare ale masinilor de
bobinat vor fi curtatate ori de cate ori este nevoie, de catre personalul care
deserveste utilajul.
Art. 7.23 Tablourile electrice ale masinilor de bobinat-tricotat vor fi
prevazute cu garnituri de etansare, iar capacele tablourilor vor fi bine
fixate.
Art. 7.24 Sistemul de iluminat local al masinii de tricotat va fi asigurat
astfel:
- cand se folosesc becuri de iluminat cu incandescenta cu globuri de
protectie;
- cand se folosesc corpuri fluorescente etansandu-se contactele
Art. 7.25 Compartimentul macano-energetic va dispune lunar
curatarea de scama a canalelor tehnologice de ventilatie, in sectiile de
productie.
Art. 7.26 In cazul ramelor de uscat-termofixat a caror temperatura se
ridica cu ajutorul arzatoarelor cu gaz metan, in fiecare schimb se va verifica
daca dispozitivele de aprindere automata a gazelor functioneaza normal.
Art. 7.27 Nu se vor depozita materii prime sau finite, in apropiere de
ramele de urscat-termofixat, ramele de imprimat, masinile de scamosat,
masini a caror exploatare este conditionata de temperaturi inalte sau
prezinta un grad ridicat de pericol.

Art. 7.28 Atelierele sabloane ale sectiilor de imprimat in care se


lucreaza cu substante chimice volatile, usor inflamabile, vor fi prevazute cu
corpuri de iluminat etanse la gaze si pulberi.
Art. 7.29 Petrolul folosit la obtinerea pastei de imprimat nu se va
depozita in atelierul de preparat paste, decat in cantitate necesara unui
schimb de lucru.
Art. 7.30. Reviziile saptamanale ale ramelor de imprimat vor avea in
vedere curatarea scamei si de sub banda de imprimat, de pe electro-magneti
etc.
Art. 7.31. Conducatorul locului de munca va dispune o data pe
schimb verificarea, respectiv punerea la punct a aparatelor de masura si
control a utilajelor, care lucreaza sub presiune sau la temperaturi
inalte(manometre, longometre).
Art 7.32. In jurul tuturor utilajelor, care lucreaza la temperaturi inalte
sau sub presiune se va mentine ordinea si curatenia.
Art. 7.33. Valturile cu garnituri prevazute cu acre ale masinilor de
scamosat vor fi ascutite, numai in atelierul mecanic.
Art. 7.34 La atelierele de confectionat sabloane ventilatia va functiona
permanent, pentru a se inlatura vaporii de acetona, rezultati din procesul
tehnologic.
Art. 7.35 Lichidele folosite la confectionarea sabloanelor (acetona,
tiner, toluen, lac) vor fi imediat indepartate, in cazul in care s-au imprastiat
pe pardoseala, fara a se utiliza ustensile dein fier.
Art. 7.36. Peretii luminosi ai uscatoarelor vor fi ignifugati.
Art. 7.37. In sectiile de apretura uscata se va depozita numai
cantitatea de material necesara unui schimb de lucru.
Art 7.38. Hidrofulsitul de sodiu si soda calcinata se vor depozita in
locuri special amenajate, ferite de umezeala.
Art. 7.39. Ventilatoarele care asigura circulatia aerului in ramele de
uscat-termofixat, in mansardele ramelor de imprimat si in masinile de
urscat termic vor fi pornite, numai dupa ce s-a verificat daca paletele
ventilatorului nu ating carcasa, deci nu produc scantei.
Art. 7.40 In cazul aparatelor de vopsit sub presiune tip Then, Tiess
etc., conducatorul locului de munca va dispune la inceputul fiecarui schimb

verificarea bunei functionari a manometrelor a caror limita de pericol va fi


vizibil marcata.
Se vor respecta cu strictete parametrii de lucru.
Muncitorul nu-si va parasi locul de munca, fara a lasa un inlocuitor
competent.
Art. 7.41 Conducatorul locului de munca va dispune racirea ramelor
de uscat-termofixat sub supraveghere dupa terminarea lucrului atat
inaintea zilelor de repaus, cat si in situatiile in care schimbul urmator nu
lucreaza.
Art. 7.42 Pe parcursul imprimarii cu coloranti pigmenti preparati pe
baza de gaz sau petrol, in sectiile de imprimerie se va asigura o ventilatie
corespunzatoare.

INSTALATII ELECTRICE DE FORTA SI ILUMINAT, CANALE SI


TUNELURI DE CALIBRURI ELECTRICE
2.01 Instalatiile elctrice de forta si iluminat normal si iluminat de
siguranta vor fi proiectate, executate, verificate si exploatate respectandu-se
prevederile normelor in vigoare (normative I-7, ID-17, PE-101, PE-107
etc.)
2.02 Instalatiile electrice de forta si iluminat vor fi executate numai de
catre unitati autorizate sau de personal calificat.
2.03 Buna functionare a instalatiilor electrice de forta si iluminat va fi
permanent asigurata prin efectuarea reviziilor obligatorii a utilajelor si a
aparatelor respective inainte de intrarea in functiune si remedierea
imediata a defectiunilor constatate.
2.04 In timpul exploatarii retelelor electrice, rezistenta izolatiei se va
verifica:
- in incaperile obijnuite o data pe an;
- in incaperile ce contin vapori si gaze toxice de 2 ori pe an;
2.05 Tablourile electrice releele, contactoarele etc, vor fi prevazute cu
carcase de protectie.

Sigurantele de la tablourile electrice vor fi in mod obligatoriu


dimensionate conform normelor in vigoare iar inlocuirea celor arse nu se
va aefectua cu lita, staniol etc.
2.06 Clemele sigurantelor lamelare nu se fixeaza pe lemn, careton sau
pe alte materiale combustibile.
2.07 Pentru a se evita supraincarcarea circuitelor:
- se interzice racordarea mai multor consumatori, decat cei prevazuti
pentru instalatia respectiva;
- se urmareste ca temperatura conductoarelor in sarcina sa nu
depaseasca temperatura admisa.
2.08 Instalatiile pentru iluminatul de siguranta (evacuare, garda,
marcarea hidrantilor, continuarea lucrului) vor fi mentinute permanet in
stare de functionare.
2.09 Sursele de energie pentru alimentarea iluminatului de siguranta
vor fi verificate periodic si intretinute, in conditii optime de fuctionare.
2.10 Reostatele de pornire sau de reglare a turatiei diferitelor masini
electrice vor fi protejate cu carcase metalice prevazute cu orificii de
racicre a caror intretinere impune:
- sa fie curatate de praf si scame cel putin o data pe saptaman;
- sa nu se depuna pe suprafata lor materiale combustibile (hartie,
carpe, lemn etc.);
- sa nu fie stropite cu lichide combustibile (benzina, petrol, alcool
etc.).
2.11 Instalatiile si aparatajele noi se vor conecta la reteaua electrica,
numai cu aprobarea organelor energetice autorizate.
2.12 Aparatele electrice portabile utilizabile numai cu stechere si
conductoare izolate cu cauciuc in stare perfecta vor fi supraveheate toata
perioada de timp cat se afla sub tensiune;
2.13 La terminarea lucrului, intregul utilaj electric se va scoate de sub
tensiune, cu exceptia instalatiei iluminatului de siguranta.
2.14 Pentru revizia, repararea sau inlocuirea diverselor elemente ale
instaliei electrice de forta si iluminat sau de curenti slabi, aflate in medii
explozive, se va intrerupe in prealabil curentul electric.

2.15 In activitatea de exploatare a instalatiilor electrice se interzic:


a) folosirea instalatiilor electrice si a consumatorilor de energie
electrica de orice fel, in stare de uzura, defectiune sau improvizatie;
b) suspendarea corpurilor de iluminat, direct de conductoarele de
alimentare;
c) agatarea, introducerea si adapostirea obiectelor si materialelor de
orice fel pe\in interiorul panourilor, niselor, tablourilor electrice etc.,
precum si in posturile de transformare sau distributie;
d) folosirea instalatiilor electrice cu grad de protectie
necorespunzatoare categoriei incaperii, locului sau spatiului in care sunt
folosite;
e) executarea lucrarilor de intretinere si reparatii de catre personal
necalificat si neautorizat;
f) alimentarea lampilor mobile portative, prin cordoane improvizate
sau uzate (dezizolate);
g) folosirea filtrelor de lumina (abajururi) improvizate din carton,
hartie sau alte materiale combustibile;
h) intrebuintarea radiatoarelor sau a reseurilor electrice (numai in
locuri speciale stabilite, care nu prezinta pericol de incendiu);
i) introducerea conductelor electrice fara fise direct in priza;
j) utilizarea consumatorilor de energie electrica (fier de calcat,
radiator, reseu, ciocan de lipit etc.), fara luarea masurilor necesare de
izolare, fata de elementele combustibile din incaperi;
k) asezarea materialelor combustibile (paranteze, hartie, lemne etc) pe
motoare electrice;
l) neizolarea capetelor conductoarelor electrice, in cazul demontarii
partiale a unei instalatii.
2.16 Acesul la tablourile generale de distributie permanent inchise
cu cheia va fi permis numai electricianului de serviciu si organelor de
control si verificare.
2.17 Tablourile de distributie se vor exploata respectandu-se o serie
de reguli si anume:
- sa se efectueze reglementar legaturile (in cazul tuturor tipurilor de
tablouri);

- sa se interzica legarea directa a diversilor consumatori (lampi de


iluminat, motoare electrice etc.) la bornele tabloului;
- sa se fixeze bine garniturile (in stare perfecta) la tablourile
capsulate;
- sa se interzica pastrarea materialelor si substantelor combustibile in
apropierea tablourilor;
- sa se evite blocarea tabloului cu diverse materialel;
- sa se curete perfect elementele tabloului si incaperea in care se afla
acesta (fara praf, scame etc.)
2.18 Toate echipamentele, utilajele, aparatele si instrumentele
electrice vor fi prevazute cu placi, pe care sunt inscrise caracteristicile si
chema de conexiune.
2.19 Instalatiile electrice de forta si iluminat sau de curenti slabi se
vor revizui periodic, pe baza de grafic, numai de catre personal calificat.
2.20 Instalatiile electrice montate in medii explozive se vor revizui
complet cel putin o data pe an conform graficului de revizie numai de
personalul calificat.
2.21 Conductele aeriene exterioare nu se vor monta pe copaci, ci
numai pe suporturi izolatoare.
2.22 Aparatele, tablourile de distributie si utilajele electrice, precum si
racordurile acestora vor avea gradul de protectie impotriva incendiilor si
exploziilor, corespunzatoare, categoriei de pericol de incendiu al
incaperilor in care se monteaza.
2.23 Motoarele si aparatele electrice nu se vor utiliza cu carcasele si
capacele demontate sau fara sa li se asigure racirea, printr-o buna circulatie
a aerului din jur.
2.24 Gradul de incalzire al lagarelor si carcaselor vor fi periodic
controlat pentri a nu se depasi temperaturile adminse.
2.25 Circuitele electrice din incaperile cu pericol de explozie vor
trebui ferite de deteriorari mecanice.
Ramificatia catre corpul de iluminat trebuie introdusa in tuburi de
protectie pana la corpul lampii, iar legaturile conductoarelor electrice la
lampa trebuie sa fie bine executate, perfect izolate si etansate.
2.26 Corpurile metalice ale aparatelor, utilajelor si masinilor electrice,
conductele, rezervoarele metalice si pompele folosite la instalatiile de

transport al combustibililor lichizi vor fi legate la pamant, iar sectiunea


conductoarelor de legare va fi cortezpunzatoare normelor in vigoare.
2.27 In cazul masinilor, aparatelor si utilajelor in care se maruntesc
materiale productoare de praf, combustibilii se vor lega la pamant in mod
opbligatoriu: carcasele protectoare ale corpurilor acesta, transmisiile si
arborii masinilor si conductelor prin care se transporta amestecuri de praf
aer.
2.28 Proiectarea, executia si verificarea instalatiilor de protectie prin
legare la pamant si prin legare la nul se vor efectua conform normelor in
vigoare.
2.29 Montarea, receptia, verificarea si intretinerea instalatiilor de
paratrasnete vor fi efectuate numai de catre personal specializat, conform
normelor in vigoare.
2.30 Instalatiile de paratrasnet vor fi controlate periodic, conform
unui grafic stabilit, urmarindu-se buna functionare a elementelor
componente (dispozitive de captare, conductoare de coborare, prize de
pamant etc.), precum si corecta lor legare la prizele de pamant.
2.31 Se va asigura controlul toturor canalelor, tunelurilor si puturilor
de cabluri, inclusiv a locurilor ascunse, in vederea mentinerii curateniei in
mod curent in toate aceste spatii.
2.32 Se interzice accesul cu foc deschis, in apropierea cablurilor sau
in spatii cu cabluri, luandu-se totodata masuri pentru protejarea acestora
impotriva efectului flacarilor, arcului electric, particulelor incandescente,
precum si a transmisiei de caldura.Se va avea permanent la indemana
mijloace necesare stingerii incendiilor si cutii metalice pentru colectarea si
evacuarea resturilor de materiale combustibile rezultate din lucru.
2.33 Cablurile de energie, comanda, control si AMC vor fi supuse
incercarilor periodice conform normativului PE 116.
2.34 Dupa orice scurtcircuit in reteaua de cabluri intreg traseul (de
cabluri) va fi imediat controlat pentru a se depista un eventual inceput de
incendiu.
2.35 Pentru a se evita pericolul de incendiu datorat incalzirii
exagerate a motoarelor electrice (a infasurarilor, a fierului rotorului sau
statorului) ca rezultat a functionarii in suprasarcina, al functionarii
motoarelor trifazice in 2 faze, al unor defecte mecanice (uzura a lagarelor,

gripari etc.) se va da o atentie deosebita respectarii instructiunilor de


exploatere date de furnizor, precum si efectuarii periodice a controalelor.
2.36 In cazul motoarelor electrice mari, se vor controla periodic
curentul absorbit de motor, temperatura aerului de racire la intrare si la
iesire, temperatura firului si a infasurarilor, iar in momentul in care
valoarea indicata de fabrica constructoare sau determinata prin incercari
va fi depasita se vor lua masuri pentru verificarea starii motorului si
depistarii cauzelor ce au provocat deficienta.
2.37 Pentru stingerea inceputului de incendiu la instalatiile electrice
de distributie cablul si sirur de cleme, relee, aparate etc. se vor scoate in
primul rand de sub tensiune atat instalatia cuprinsa de incendiu, cat si
instalatiile vecine periclitate, dupa care personalul de interventie asigurat cu
echipament de protectie condus si supravegheat de specialisti va actiona
cu stingatoare portative cu CO2 si praf, zapada carbonica sau alte substante
dielectrice.
Se interzice cu desavarsire folosirea apei si a spumei chimice.
2.38 Daca in timpul functionarii motoarelor electrice se observa o
incalzire exagerata a statorului sau a lagarelor, miros de ars, fum, flacari,
cerc de foc la colector etc., motorul va fi imediat deconectat de la retea si
orificiile de aer de racire vor fi inchise, pe cat posibil, etans.
Pentru stingere se vor utiliza stingatoare cu CO2 sau cu praf si CO2.
Nu se admite interventia cu jet compact de apa.
Totodata se va verifica aparatul de protectie si pornire a motorului in
cauza.
2.39 Pentru stingerea incendiilor la gospodaria de cabluri se va
interveni cu maxima promptitudine actionandu-se cand nu exista instalatii
fixe cu stingatoare portabile cu CO2 si praf, zapada carbonica sau alte
substante dielectrice ca nisip etc.
In cazul incendiilor in tuneluri, puturi sau poduri de cabluri se vor
inchide rapid intrarile de aer de ventilatie.
Daca focul a aprins mai multe randuri de cabluri, degajarea de gaze e
atat de abundenta, iar temperatura de incapere atat de mare, incat nu mai
este posibila interventia cu stingatoare portabile; stingerea se va efectua
prin interventie din exterior cu jet de apa sau prin inundarea cu
spuma.Cablurile care sunt in pericol de a fi cuprinse de flacari (incendiu)

vor fi scoase de sub tensiune.Pentru a intra in incaperi de cabluri cuprinse


de incendiu se va utiliza masti de gaze sau aparate autonome de respirat, iar
daca in incaperi mai sunt cabluri sub tensiune, se vor utiliza si cizme
electroizolante.
2.40 Dupa stingerea unui incendiu dintr-o incapere a caror cabluri
sunt izolate cu PVC condensatul (acid clorhidric) eventual format va fi
indepartat cat mai repede posibil de pe toate echipamentele si aparatele
prin spalare cu apa sau cu substante neutralizante si uscare perfecta.
STATII SI POSTURI DE TRANSFORMATOARE ELECTRICE,
PUNCTE DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA
2.41 Punctele de alimentare cu energie electrica si posturile de
transformare, se vor amplasa conform PE 101 pe cat posibil cat mai
aproape de centrul de greutate al consumatorului,
2.42 Se va acorda o deosebita atentie respectarii riguroase a
instructiunilor tehnice de exploatare a transformatoarelor, precum si
executarii periodice a controalelor deoarece pericolul de incendiu in cazul
transformatoarelor aflate sub tensiune consta in faptul ca uleiul
descompunandu-se la aparitia unui arc electric, permite aparitia unui gaz,
care in contact cu aerul im proportie de 8-40% este exploziv.
2.43 In incaperile statiilor si posturilor de transformare va trebui
asigurata in permanenta o curatenie perfecta interzicandu-se depozitarea
oricaror materiale sau obiecte, care nu au legatura directa cu exploatarea
instalatiilor respective.
2.44 Instalatia de ventilatie a incaperilor in care sunt montate instalatii
de distributie va trebui sa asigure o temperatura corespunzatoare aparatului
respectiv, astfel incat sa nu depaseasca valoarea maxima admisibila a
instalatiei de distributie respectiva, in functie de depasirea de temperatura.
2.45 Se vor controla periodic nivelul uleiului in straturile superioare ,
starea instalatiilor de ventilatie ( pompe de ulei , pompe de apa ,
ventilatoare de aer ) , starea de curatenie in general si in special a canalelor
de scurgere a uleiului , etanseitatea cuvei etc.

2.46 Periodic se vor efectua incercari ptr determinarea starii interne


infasurarilor , a uleiului etc.
2.47 Uleiul de transformator va trebui sa corespunda normelor interne
sau standardelor prevazute de consturctor in cartea tehnica.
2.48 Se va urmari, respectiv evacua periodic apa acumulata in cuvele
transformatoarelor, destinate colectatii uleiului.
2.49 Pericolul de incendiu in cazul instalatiilor de distributie (tensiune
medie) il constituie echipamentele care contin ulei sau izolatie combustibila
( intrerupatoare, transformatoare de masura), care pot provoca in anumite
situatii explozii, urmate de aprinderea substantelor combustibile.
2.50 Intrerupatoarele si transformatoarele de curent ale caror
caracteristici tehnice nu mai corespund conditiilor de functionare in regim
de scurtcircuit, ca urmare a dezvoltatii sistemului energetic nu vor fi
mentinute in functiune ci vor fi inlocuite cu echipamente corespunzatoare.
2.51 Infasurarile secundare ale transformatoarelor de tensiune vor fi
protejate impotriva scurtcircuitelor prin sigurante sau intrerupatoare
automate.
2.52 se interzice intreruperea circuitelor secundare ale
transformatoarelor de curent, cand instalatiile sunt in functiune.
2.53 Cablurile si conducetele instalatiilor de distributie de tip interior,
a cabinelor metalice de distributie montate in exterior, precum si a cutiilor
de cleme din statiile exterioare vor fi trecute dintr-o incapere in alta sau
spre exterior in canalele de cabluri, prin orificii etansate cu materiale
combustibile, conform prescriptiilor in rigoare.
2.54 In Cazul aparatelor cu ulei mult prevazute cu colectarea de ulei
sau praguri de retinere, se vor lua masuri pentru a se impiedica scurgerea
uleiului in canalele de cabluri.
2.55 Este interzis cu desavarsire accesul persoanelor straine in incinta
statiilor si posturilor de transformare electrice.Orice interventie control,
intretinere etc. se va efectua numai de catre personal de specialitate
autorizat.
2.56 Daca incendiul a cuprins transformatorul (indiferent de cauze
interioare sau exterioare) se va proceda in felul urmator:

- se va scoate transformatorul de sub tensiune;


- se va localiza incendiul si se va actiona in vederea stingerii
folosindu-se toate mijloacele disponiobile ca: stingatoare portabile si
carosabile cu CO2 si praf cu CO2 precum si tetraclorura de carbon.

MASURI IMPOTRIVA ACUMULARII ELECTRICITATII STATICE


2.57 In cazul exploatarii obiectivelor, care contin zone cu pericol de
explozie se vor lua in mod obligatoriu masuri cordonate impotriva
acumularii electricitatii statice, a descarcarilor electrice si a electrocutarilor.
2.58 In incaperile in care se fabrica, se utilizeaza sau se prelucreaza
alcool sintetic, cauciuc sintetic, cauciuc, fibre artificiale, rasini sintetice,
mase plastice, produse petroliere usoare sau grele etc. cu ajutorul
substantelor dielectrice cu conductibilitate joasa (gaze lichefiate, divinil,
butan, butilena, propan, propilena, hidrocarbuni lichide si gazoase, eteri
etc.) efectele electricitatii statice prezinta pericol maxim.
2.59 Cele mai mari (periculoase) potentiale electrice datorate
incarcarilor electrostatice se formeaza:
- la transportarea lichidelor cu conductibilitate joasa (benzina, petrol
lampat, carburanti etc.) conducte, cu o viteza care depaseste 0.7 m/s;
- la executarea operatiilor de umplere si racire, de repompare si
transvazare si mai ales de introducere a lichidelor in utilaje si rezervoare
prin jet liber;
- la iesirea prin ajutaj a gazelor comprimate, a gazelor lichefiate si
mai ales a gazelor care in fluxul lor contin un lichid fin pulverizat (vopsirea
prin sprituire si alte procese)
- la transportarea substantelor sub forma de pulbere si a prafului intrun amestec de aer sau gaz(uscare cu aer, transport pneumatic) la gazelor
impurificate cu praf sau la desprafuiri;
- la amestecarea substantelor in amestecatoare, la prelucrarea pe
valturi si calandre, la cauciucarea panzei etc.

- la functionarea transmisiilor cu curea si a transportoarelor executate


din cauciuc sau alte materiale rau conductoare de electricitate.
2.60 Comisia tehnica de prevenire si stingere a incendiilor are
obligatia sa depisteze utiljele, care, in timpul functionarii, produc
electricitate statica si se ia masuri pentru asigurarea descarcarii acesteia la
pamant.
Instalatiile de punere la pamant si, in gneral, toate echipamentele
electrice vor fi verificate periodic, conform reglementarilor in vigoare.
2.61 In interiorul cazanelor, cisternelor, rezervoarelor sau a altor
repiciente, care contin substante volatile, pot ramane vapori dupa golire, de
aceea se interzice spalarea acestor interioare cu apa sub forma de jet.
2.62 Nivelul produselor din rezervoarele nelegate la pamant nu se va
masura cu indicatoare de nivel de tip plutitor.
2.63 Produsele combustibile nu se vor omogeniza in rezervoare prin
agitare cu aer, cu gaze, sau cu dispozitive metalice.
2.64 Cisternele sau autocisternele care se incarca sau se descarca cu
produse inflamabile vor fi in prealabil legate la pamant.
2.65 In timpul incarcarii vasele metalice de mana, buteliile si
butoaiele pentru gaze lichefiate:
- vor fi asezate pe o placa metalica legata la pamant
- vor fi conectate prin mijlocirea unei legaturi (cablu) la recipientul
din care se face incarcarea.
2.66 Este interziza folosirea imbracamintei pe corp confectionata din
matase si fibre sintetice sau artificiale in locurile in care se acumuleaza
gaze inflamabile.
2.67 Recipientele continand produse volative care pot emana gaze
combustibile nu vor fi vopsite cu pistolul de pulverizare.
2.68 Pentru a se preveni patinarea curelelor de transmisie nu se va
folosi colofoniu (sacaz), ci dispozitive mecanice (glisiere, role de intindere,
etc.)
2,69 Se interzic depozitarea, transportarea si manipularea produselor
petroliere, in ambalaje de material plastic.

SISTEME SI INSTALATII DE INCALZIRE


2.70 La proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de incalzire
centrala (cu aburi, apa calda, aer cald) si locala (cu sobe, radiatoare etc.)
precum si a masinilor si aparatelor de gatit, se vor respecta prevederile
normelor de prevenire si stingere a incendiilor in vigoare (normative,
standarde, instructiuni de folosire etc.)
2.71 In incaperile in care exista pericol de explozie sau incendiu nu se
vor utiliza sisteme de incalzire cu foc deschis sau cu suprafete
incandescente.
2.72 Nu se admite utilizarea unor instalatii, sisteme, aparate, masini si
sobe, nestandardizate, neomologate sau improvizate.
2.73 Toate cazanele masinile sobele si aparatele cu foc deschis
folosite la incalzit sau gatit vor fi supravegheate in timpul comunicarii, iar
la terminarea programului de lucru vor fi oprite.
2.74 Se interzice folosirea sistemelor si instalatiilor de incalzire sau
de gatit in stare defecta.
2.75 Conducte de transport al agentului trermic ce depaseste
temperatura de 95grade vor fi introduse de catre masnoane metalice si
izolate cu azbest pe toata lungimea portiunilor ce se invecineaza cu
materiale combustibile astfel incat distanta de la izolatia termica pana la
materialele respective sa fie cel putin 10 cm.
2.76 Agentii termici (aburi, apa calda sau apa supraincalzita)necesare
instalatiilor cetrale de incalzire a cladirilor si incaperilor cu pericol de
explozie sau incendiu vor fi alesi in functie de temperatura de
autoaprindere a substantelor din cladirile respective, iar temperatura
suprafatelor exterioare a conductelor si corpurilor substantelor cu care pot
veni in contact.
2.77 De pe conductele si radiatoarele din sectiile in care exista
degajari de praf combustibil sau gaze combustibile depuneriule se vor
inlatura periodic, astfel incat suprafetele acestora sa fie mentinute
permanent netede.
2.78 Conductele de aburi sau de apa supra incalzita vor fi izolate
numai cu materiale incombustibile.

2.79 Pe radiatoare si pe conducte termice nu se vor depune vase cu


lichide inflamabile, imbracaminte sau alte materiale combustibile.
2.80 Conductele instalatiilor de incalzire, care trecv prin pereti sau
prin plansee executate din materiale combustibile se vor izola cu azbest sau
cu alte materiale izolatoare incombustibile pe toata lungimea portiunii de
trecer, astfel incat orice regim de fuctionare ar avea instalatiile, sa nu fie
posibila aprinderea materialelor combustibile
2.81 Se interzice trecerea conductelor pentru incalzire prin canale sau
prin spatii inchise, in care pot aparea vapori inflamabili sau gaze
combustibile.
2.82 Toate conductele si armaturile instalatiilor de incalzire centrala
vor fi vopsite in culorile standardizate.
2.83 Conductele aerotermele si bateriile de incalzire ale instalatiilor
de incalzire cu aer cald, vor fi curatate periodic, de depunerile de praf si
scame combustibile.
2.84 In apropierea prizelor de aer nu se vor permite existenta unor
susrse de gaze sau de praf combustibil, precum si executarea de lucrari cu
foc deschis.
2.85 In jurul bateriilor de incalzire sau aerotermelor nu se vor
depozita lichide inflamabile materiale combustibile si recipiente cu gaze
combustibile.

S-ar putea să vă placă și