Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT

GUVERNUL ROMNIEI
HOTRRE
pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale i a regulamentelor-cadru de organizare i
funcionare a serviciilor sociale
n temeiul art.108 din Constituia Romniei, republicat, al art.34 din Legea asistenei sociale
nr.292/2011,

Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.


Art.1 Se aprob Nomenclatorul serviciilor sociale, precum i regulamentele-cadru de organizare i
funcionare a serviciilor sociale, prevzute n anexa 1 - 5 la prezenta hotrre.
Art.2 (1) Serviciile sociale, n funcie de specificul activitii/activitilor derulate i nevoile
particulare ale diferitelor categorii de beneficiari, se organizeaz n forme sau structuri diverse,
clasificate pe categorii i tipuri de servicii sociale prevzute n Nomenclatorul serviciilor sociale,
reglementat prin prezenta hotrre.
(2) Nomenclatorul

serviciilor sociale, denumit n continuare Nomenclator, reprezint un

instrument utilizat de Ministerul Muncii, Familiei, Proteciei Sociale i Persoanelor Vrstnice i de


furnizorii publici i privai de servicii sociale n scopul:
a) realizrii atribuiilor privind nregistrarea furnizorilor de servicii sociale i a serviciilor sociale
acreditate n Registrul electronic unic al serviciilor sociale;
b) realizrii atribuiilor de monitorizare i raportare statistic n domeniul serviciilor sociale.
Art.3 (1) Pentru realizarea atribuiilor prevzute la art.2 alin.(2), Nomenclatorul stabilete un sistem
propriu de codificare pe categorii de servicii sociale.
(2) n scopul utilizrii unei terminologii unitare, codificarea serviciilor sociale din Nomenclator
este corelat cu Clasificarea activitilor din economia naional CAEN REV.2, aprobat prin Ordin al
preedintelui Institutului Naional de Statistic nr.337/2007.

(3) Nomenclatorul este structurat dup cum urmeaz :


a) Codul serviciului social compus clasa CAEN, un acronim de identificare a categoriei de
servicii sociale i identificarea, prin cifre romane, a tipului de serviciu social;
b) Categoriile de servicii sociale organizate n centre de servicii sociale i tipurile de centre
aferente fiecrei categorii;
c) Serviciile/activiti principale, corespunztoare fiecrei categorii, respectiv fiecrui tip de
centru de servicii sociale;
d) Regulamentul de organizare i funcionare aplicabil fiecrui tip de centru de servicii
sociale;
(4) Tipurile de servicii sociale, prevzute la alin.(3) lit. b), care definesc diversele forme de
organizare ale acestora din cadrul fiecrei categorii de servicii sociale, sunt prezentate n Nomenclator
cu titlu de exemplificare.
Art.4 (1) Regulamentul de organizare i funcionare este un document propriu serviciului social care
conine cel puin urmtoarele: identificarea serviciului social, potrivit Nomenclatorului, scopul acestuia,
cadrul legal de nfiinare, organizare i funcionare, principiile care stau la baza acordrii serviciilor,
funciile i activitile principale, condiii de accesare, drepturi i obligaii ale persoanelor beneficiare,
structura organizatoric, numrul de posturi i categoriile de personal.
(2) Regulamentul cadru de organizare i funcionare al serviciului social cu cazare este prevzut
n anexa nr.2 la prezenta hotrre.
(3) Regulamentul cadru de organizare i funcionare al serviciului social de zi este prevzut n
anexa nr.3 la prezenta hotrre.
(4) Regulamentul cadru de organizare i funcionare al serviciului social furnizat la domiciliu
este prevzut n anexa nr.4 la prezenta hotrre.
(5) Regulamentul cadru de organizare i funcionare al serviciului social furnizat n comunitate
este prevzut n anexa nr.5 la prezenta hotrre.
(6) Fiecare dintre tipurile de servicii sociale prevzute n Nomenclator se ncadreaz ntr-unul
din cele patru regulamente-cadru prevzute la alin.(2) (5).
Art.5 - (1) Furnizorii publici i privai de servicii sociale au obligaia de a elabora, pentru fiecare tip de
serviciu social aflat n administrare, regulamente proprii de organizare i funcionare, pe care le aprob
prin hotrre/decizie a organului de conducere prevzut de lege.

(2) Elaborarea regulamentelor proprii de organizare i funcionare, se realizeaz cu respectarea


modelului-cadru al regulamentului aplicabil, a legislaiei specifice, conveniilor internaionale ratificate
prin lege i a celorlalte acte internaionale n materie la care Romnia este parte, precum i a
standardelor minime de calitate aplicabile.
(3) Furnizorilor privai de servicii sociale nu li se aplic prevederile din Regulament referitoare
la condiiile de angajare a personalului, stabilirea funciilor de conducere i a celor administrative.
Art.6 - Anexele 1 - 5 fac parte integrant din prezenta hotrre.
Art.7 - (1) Furnizorii de servicii sociale, publici i privai, au obligaia s revizuiasc regulamentele
proprii de organizare i funcionare n termen de 90 zile de la data intrrii n vigoare a prezentei hotrri.
(2) n aplicarea prevederilor prezentei hotrri, Ministerul Muncii, Familiei, Proteciei Sociale i
Persoanelor Vrstnice poate emite instruciuni.
Art.8 - La data intrrii n vigoare a prezentei hotrri se abrog:
a) Anexele 1 i 2 din Hotrrea Guvernului nr.539 din 9 iunie 2005 pentru aprobarea
Nomenclatorului instituiilor de asisten social i a structurii orientative de personal, a
Regulamentului-cadru de organizare i funcionare a instituiilor de asisten social, precum i a
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 68/2003 privind
serviciile sociale cu modificrile i completrile ulterioare, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 535 din 23 iunie 2005;
b) Hotrrea Guvernului

nr.329/2003 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare i

funcionare a instituiilor de protecie special a persoanelor cu handicap, publicat n Monitorul


Oficial al Romniei, Partea I, nr.228 din 4 aprilie 2003.
c) Hotrrea Guvernului nr.1438/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare i
funcionare a serviciilor de prevenire a separrii copilului de familia sa, precum i a celor de
protecie special a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea prinilor si, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 872 din 24 septembrie 2004.
d) Art.4 i Anexa nr.4 din Hotrrea Guvernului nr.23/2010 privind aprobarea standardelor de cost
pentru serviciile sociale, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.25 din 13
ianuarie 2010.
Prim Ministru
Victor - Viorel PONTA

Anexa nr.1

NOMENCLATORUL SERVICIILOR SOCIALE


CATEGORII DE SERVICII
REGULAMENT DE
COD
SOCIALE
ORGANIZARE I
2
NR.
SERVICII/ACTIVITI
SERVICIU
ORGANIZARE CA
FUNCIONARE
CRT.
PRINCIPALE
SOCIAL
CENTRE DE SERVICII
APLICABIL
SOCIALE1
SERVICII SOCIALE CU CAZARE
Centre rezideniale de ngrijire i asisten medico-social pentru persoane vrstnice, bolnavi cronici n faz terminal
ROF serviciu social cu
I. Centre rezideniale medico
Asisten i ngrijire medical
cazare
1
8710 CRMS-I
sociale
ROF serviciu social cu
II. Centre rezideniale de
ngrijire personal
cazare
2
8710 CRMS-II
ngrijiri paliative
Supraveghere
Consiliere psihologic i suport
emoional
Cazare pe perioad nedeterminat
Mas (inclusiv preparare hran cald,
dup caz)
Curenie
Alte activiti, dup caz: recuperare
medical, socializare, activiti
administrative
Centre rezideniale de recuperare/reabilitare social i dezintoxicare pentru persoane cu diferite adicii (droguri, alcool, alte
substane toxice)
ROF serviciu social cu
I. Centre rezideniale de
3
8720 CR-AD - I
Recuperare/reintegrare psiho-social
reabilitare social pentru adicii
cazare
4

8720 CR-AD - II

8730 CR -V - I

8730 CR -V - II

8730 CR -V - III

II. Centre rezideniale de tip


comunitate terapeutic

ngrijire personal

Supraveghere
Asisten i ngrijire medical, alta dect
cea spitaliceasc
Cazare pe perioad nedeterminat
Mas (inclusiv preparare hran cald,
dup caz)
Curenie
Alte activiti, dup caz: terapie
ocupaional, consiliere vocaional,
socializare, paz, activiti
administrative, etc.
Centre rezideniale de ngrijire i asisten pentru persoane vrstnice
I. Cmine pentru persoane
vrstnice
ngrijire personal
II. Centre de tip respiro/ centre
de criz
Supraveghere
ngrijiri medicale curente asigurate de
III. Locuine protejate
asistente medicale
Cazare pe perioad nedeterminat
Mas (inclusiv preparare hran cald,
dup caz)

ROF serviciu social cu


cazare

ROF serviciu social cu


cazare
ROF serviciu social cu
cazare
ROF serviciu social cu
cazare

Serviciile sociale se organizeaz n forme/structuri diverse, n funcie de specificul activitii/activitilor derulate i de


nevoile particulare ale fiecrei de categorii de beneficiari (art.27 alin.(2) din Legea nr.292/2011)
2
Serviciile sociale reprezint activitatea sau ansamblul de activiti realizate pentru a rspunde nevoilor sociale, precum i
celor speciale, individuale, familiale sau de grup, n vederea depirii situaiilor de dificultate, prevenirii i combaterii
riscului de excluziune social, promovrii incluziunii sociale i creterii calitii vieii. (art.27 alin.(1) din Legea nr.292/2011)

Curenie
Socializare i activiti culturale
Alte activiti, dup caz: asisten
medical asigurat de medic geriatru,
internist sau medic de familie, terapii de
recuperare fizic/ psihic/mintal, terapie
ocupaional, menaj, paz, alte activiti
administrative, etc)
Centre rezideniale pentru persoane adulte cu dizabiliti
8

8790 CR -D I

I. Centre de ngrijire i asisten

8790 CR -D II

II. Centre de recuperare i


reabilitare

Evaluare

8790 CR -D III

III. Centre de integrare prin


terapie ocupaional

Planificare activiti / servicii

8790 CR -D IV

IV. Centre de pregtire pentru o


via independent

ngrijire personal

8790 CR -D - V

V. Centre de servicii
comunitare i formare

Asisten pentru sntate

13

8790 CR -D VI

VI. Centre respiro/centre de


criz

Recuperare/reabilitare funcional

14

8790 CR -D - VII

VII. Locuine protejate

10
11
12

15

8790CR C I

16

8790CR C II

17

8790CR C III

18

8790CR C IV

19

8790SF C

Informare

Socializare i activiti culturale

Integrare/reintegrare social
Cazare
Alimentaie
Reabilitare i adaptare a ambientului:
mici amenajri, reparaii i altele
asemenea
Alte activiti, dup caz (terapii de
recuperare fizic/ psihic/mintal, terapie
ocupaional, psihopedagogie,
logopedie, terapii complementare i alte
asemenea)
Centre rezideniale pentru copii n sistemul de protecie special
I. Centre rezideniale pentru
copilul separat temporar sau
definitiv de prinii si (centre
ngrijire personal
de plasament, case de tip
familial, apartamente, etc)
II. Centre de primire n regim
Educare
de urgen
III. Adposturi de noapte pentru
copiii strzii
IV. Centre de orientare,
supraveghere i sprijinire a
reintegrrii sociale a copilului
care a svrit fapte penale i
nu rspunde penal
Servicii pentru copilul aflat n
plasament la
rude/familii/persoane, precum
i la asistent maternal

ROF serviciu social cu


cazare
ROF serviciu social cu
cazare
ROF serviciu social cu
cazare
ROF serviciu social cu
cazare
ROF serviciu social cu
cazare
ROF serviciu social cu
cazare
ROF serviciu social cu
cazare

ROF serviciu social cu


cazare

Dezvoltare abiliti de via


independent

ROF serviciu social cu


cazare
ROF serviciu social cu
cazare

Consiliere psiho-social i suport


emoional

ROF serviciu social cu


cazare

Supraveghere

ROF serviciu social la


domiciliu

Reintegrare familial i comunitar


Socializare i activiti culturale
Cazare pe perioada prevzut n msura
de protecie
Mas (inclusiv preparare hran cald,

dup caz)
Curenie
Alte activiti, dup caz : ngrijiri
medicale curente asigurate de asistente
medicale, inserie / reinserie social,
terapie ocupaional, consiliere i
informare, orientare vocaional,
consiliere juridic, paz, menaj, alte
activiti administrative etc)
Centre rezideniale de ngrijire i asisten pentru mam i copil
20

8790CR MC - I

I. Centre maternale

ngrijire personal

21

8790CR MC II

II. Centre pentru gravide n


dificultate

Educare

ROF serviciu social cu


cazare
ROF serviciu social cu
cazare

Consiliere psiho-social i suport


emoional
Supraveghere
Reintegrare familial i comunitar
Educaie n puericultur
Socializare i activiti culturale
Cazare pe perioada prevzut n msura
de protecie
Mas (inclusiv preparare hran cald,
dup caz)
Alte activiti, dup caz : ngrijiri
medicale curente asigurate de asistente
medicale, inserie / reinserie social,
terapie ocupaional, consiliere i
informare, orientare vocaional,
consiliere juridic, curenie,
paz,menaj, alte activiti administrative,
etc)
Centre rezideniale pentru tineri n dificultate
22
23

24
25

8790CRT - I

ROF serviciu social cu

I. Centre multifuncionale

cazare
Consiliere i informare
ROF serviciu social cu
Consiliere
psihologic
i
suport
8790CRT- II
II. Centre de tranzit
cazare
emoional
Educare
Socializare i activiti culturale
Integrare familial i comunitar
Dezvoltare abiliti de via
independent
Orientare vocaional
Cazare pe perioad determinat sau
cazare pe timp de noapte
Mas (inclusiv preparare hran cald,
dup caz)
Menaj
Curenie
Alte activiti, dup caz : ngrijiri
medicale curente asigurate de asistente
medicale, inserie / reinserie social,
terapie ocupaional, consiliere juridic,
alte activiti administrative, etc)
Centre rezideniale de ngrijire i asisten pentru victimele violenei n familie (domestice)
ROF serviciu social cu
I. Centre de primire n regim
Consiliere psihologic i suport
8790CR -VD - I
de urgen
cazare
emoional
8790CR -VD - II II. Centre de recuperare
ROF serviciu social cu
Supraveghere

26

8790CR -VD III

27

8790CR -PFA I

28

8790CR -PFA -II

29
30

cazare
ROF serviciu social cu
cazare

III. Locuine protejate

Consiliere juridic
Educare
Reintegrare familial i comunitar
Cazare pe perioad determinat sau
cazare pe timp de noapte
Mas (inclusiv preparare hran cald,
dup caz)
Menaj
Curenie
Alte activiti, dup caz: ngrijiri
medicale curente asigurate de asistente
medicale, inserie / reinserie social,
terapie ocupaional, consiliere i
informare, orientare vocaional, paz,
alte activiti administrative, etc)
Centre rezideniale de ngrijire i asisten pentru persoanele fr adpost
I. Centre rezideniale de
ROF serviciu social cu
asisten i
ngrijire personal
reintegrare/reintegrare social
cazare
pentru persoanele fr adpost
II. Adposturi de noapte

Supraveghere

ROF serviciu social cu


cazare

Consiliere psihologic i suport


emoional
Consiliere i informare
Reintegrare familial i comunitar
Cazare pe perioad determinat sau
cazare pe timp de noapte
Mas (inclusiv preparare hran cald,
dup caz)
Menaj
Curenie
Alte activiti, dup caz : ngrijiri
medicale curente asigurate de asistente
medicale, inserie / reinserie social,
orientare vocaional, consiliere
juridic, paz, alte activiti
administrative, etc)
Centre rezideniale de ngrijire i asisten pentru persoane victime ale traficului de persoane
ROF serviciu social cu
8790CR - VTP I. Centre de asisten i
Consiliere psihologic i suport
I
protecie a victimelor
emoional
cazare
8790CR VTP II

II. Locuine protejate

Consiliere i informare
Educare
ngrijire personal
Supraveghere
Socializare i activiti culturale
Reintegrare familial i comunitar
Cazare pe perioad determinat
Mas (inclusiv preparare hran cald,
dup caz)
Menaj
Curenie

ROF serviciu social cu


cazare

31

32

33
34

35

36

37

Alte activiti, dup caz : ngrijiri


medicale curente asigurate de asistente
medicale, inserie / reinserie social,
orientare vocaional, consiliere juridic,
paz, alte activiti administrative, etc)
Centre rezideniale de ngrijire i asisten pentru alte categorii de persoane n situaie de dependen
I. Centre rezideniale de
ROF serviciu social cu
ngrijire i asisten persoane
8790CR PD I
ngrijire personal
dependente (bolnavi cronici,
cazare
bolnavi n faz terminal, etc)
II. Centre rezideniale
recuperare/reabilitare persoane
ROF serviciu social cu
8790CR PD - II dependente (altele dect
Supraveghere
cazare
persoanele vrstnice i
persoanele cu dizabiliti)
ngrijiri medicale curente asigurate de
asistente medical
Cazare pe perioad nedeterminat
Mas (inclusiv preparare hran cald,
dup caz)
Curenie
Socializare i activiti culturale
Alte activiti, dup caz: sisten
medical asigurat de medic geriatru,
internist sau medic de familie, terapii de
recuperare fizic/ psihic/mintal, terapie
ocupaional, menaj, paz, alte activiti
administrative, etc)
SERVICII SOCIALE FR CAZARE
Centre de zi pentru persoane vrstnice
I. Centre de zi de asisten i
8810CZ -V - I
Consiliere psihosocial i informare
ROF serviciu social de zi
recuperare
II. Centre de zi de socializare i
8810CZ -V - II
petrecere a timpului liber (tip
Consiliere juridic
ROF serviciu social de zi
club)
Socializare i petrecere a timpului liber
Terapii de recuperare i relaxare
Organizare i implicare n activiti
comunitare i culturale
Asisten i suport pentru familia
persoanei vrstnice
Suport pentru realizarea activitilor
administrative i gestiunea bunurilor
Alte activiti, dup caz: linie telefonic
de urgen, orientare vocaional, aciuni
caritabile: acordare de alimente, ajutoare
materiale i financiare, terapii de
relaxare, activiti culturale, activiti
administrative, etc
Servicii de ngrijire la domiciliu pentru persoane vrstnice, persoane cu dizabiliti, persoane aflate n situaie de dependen
ROF serviciu social la
I. Uniti de ngrijire la
Ajutor pentru realizarea activitilor de
8810ID - I
domiciliu
baz ale vieii zilnice (ABVZ)
domiciliu
II. ngrijiri personale la
ROF serviciu social la
domiciliu (acordate de
Ajutor pentru realizarea activitilor
8810ID - II
ngrijitori persoane, asisteni
instrumentale ale vieii zilnice (AIVZ)
domiciliu
personali profesioniti)
III. Servicii la domiciliu
ROF serviciu social la
8810ID - III
destinate persoanelor adulte cu
Consiliere familial
domiciliu
dizabiliti prin echipa mobil

Integrare social i participare

38

8899 CZ D I

39

8899 CZ D II

40

8899 CZ D
III

I.

Informare
Evaluare
ngrijire personal
Alte activiti, dup caz: terapii de
recuperare, ngrijiri medicale, activiti
de amenajare i adaptare mediu ambiant,
etc.
Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati
Centre de zi
Informare

II. Centre de servicii de


recuperare neuromotorie de
tip ambulatoriu
III. Servicii de asisten i
suport

Evaluare
Recuperare/reabilitare funcional
Integrare/reintegrare social

ROF serviciu social de zi

ROF serviciu social n


comunitate
ROF serviciu social n
comunitate
ROF serviciu social n
comunitate

Asisten medical
Servicii de suport
ngrijire personal
Integrare social i participare
Hrana
Reabilitare i ambientului: mici
amenajri, reparaii i altele
asemenea
Asisten medical
41
42
43

44

Centre de zi pentru copii ( copii n familie, copii separai sau n risc de separare de prini)
Consiliere psihosocial i suport
8891CZ -C - I
I. Cree
ROF serviciu social de zi
emoional
II. Centre de zi pentru copii
8891CZ -C - II
aflai n situaie de risc de
Supraveghere
ROF serviciu social de zi
separare de prini
III. Centre de zi de recuperare
8891CZ -C III
ngrijire
ROF serviciu social de zi
pentru copii cu dizabiliti
IV. Centre de zi pentru
pregtirea i sprijinirea
8891CZ -C - IV
Educare i dezvoltare timpurie;
ROF serviciu social de zi
integrrii sau reintegrrii
copilului n familie

45

8891CZ -C - V

46

8891CZ -C - VI

47

8891CZ -C - VII

V. Centre de zi de coordonare
i informare pentru copiii strzii
VI. Centre de zi pentru
dezvoltarea deprinderilor de
via independent
VII. Centre de zi pentru
orientarea, supravegherea i
sprijinirea reintegrrii sociale a
copilului care svrete fapte
penale i nu rspunde penal

Asisten i recuperare medical, dup


caz

ROF serviciu social de zi

Alte terapii de recuperare

ROF serviciu social de zi

Suport pentru dezvoltarea abilitilor


pentru via independent

ROF serviciu social de zi

Socializare i petrecere a timpului liber


Reintegrare familial i comunitar
Consiliere juridic, dup caz
Orientare vocaional
Contientizare i sensibilizare a
populaiei
Alte activiti : mas i preparare hran
cald, menaj-gospodrie, alte activiti

administrative, etc

48

8899CZ F - I

49

8899CZ F - II

50

8899CZ VD - I

51

8899CZ VD - II

52

8899CZ -VD - III

Centre de zi pentru familie cu copii


I. Centre de zi pentru consiliere
Consiliere psiho-social pentru familie i
i sprijin pentru prini i copii
copil
II. Centre de zi pentru
monitorizare, asisten i sprijin
Supraveghere
al femeii gravide predispus si abandoneze copilul
Informare
Consiliere familial
Consiliere juridic
Educaie n puericultur
Reintegrare familial
Educaie extracurricular;
Socializare i reinserie social
Suport emoional
Alte activiti: administrative etc
Centre de zi victimele violenei n familie i agresori
I. Centre de consiliere pentru
prevenirea i combaterea
Consiliere psihosocial
violenei n familie
II. Centre de informare i
Informare
sensibilizare a populaiei
III. Centre de asisten destinate
agresorilor

Consiliere juridic

ROF serviciu social de zi

ROF serviciu social de zi

ROF serviciu social de zi


ROF serviciu social de zi
ROF serviciu social de zi

Linie telefonic de urgen


Educaie
Mediere familial
Orientare vocaional
Alte activiti: administrative, etc
Centre de zi pentru persoane toxico-dependente pentru persoane cu diferite adicii (droguri, alcool, alte substane toxice, etc.)
53

8899CZ AD - I

54

8899CZ AD - II

55

8899CZ -AD - III

56

8899CZ -AD IV

57

8899CZ VTP - I

58

8899CZ VTP II

I. Centre de zi pentru prevenire,


evaluare i consiliere antidrog

Consiliere psiho-social

II. Centre de zi de integrarereintegrare social

Informare

III. Centre de zi pentru


asisten integrat a adiciilor
IV. Centre de zi pentru
reducerea riscurilor asociate
consumului de droguri

ROF serviciu social de zi

Consiliere familial

ROF serviciu social de zi


ROF serviciu social de zi
ROF serviciu social de zi

Consiliere vocaional
Terapie ocupaional
Educare i socializare
Grup de suport
Linie telefonic de urgen
Alte activiti, dup caz: Servicii
medicale de baz, testarea prezenei
drogurilor, consultaii i tratamente
psihiatrice, schimb de seringi, mas,
paz, activiti administrative, etc
Centre de zi pentru victimele traficului de persoane
I. Centre de zi pentru informare
i consiliere
Consiliere psiho-social
II. Centre de zi pentru
integrare/reintegrare social
Informare

10

ROF serviciu social de zi


ROF serviciu social de zi

59
60

61

62

Consiliere juridic
Suport emoional
Consiliere vocaional
Terapie ocupaional
Linie telefonic de urgen
Alte activiti, dup caz: consultaii i
tratamente psihiatrice, mas, paz,
activiti administrative etc
Centre de zi pentru persoanele fr adpost
I. Centre de zi pentru informare
8899CZ PFA - I
ROF serviciu social de zi
i consiliere
Consiliere psiho-social;
8899CZ PFA II. Centre de zi pentru
ROF serviciu social de zi
II
integrare/reintegrare social
Informare
Consiliere juridic
Suport emoional
Consiliere vocaional
Terapie ocupaional
Linie telefonic de urgen
Identificare, evaluare, management de
caz
Asisten medical de urgen
Alte activiti, dup caz: consultaii i
tratamente psihiatrice, mas cald,
distribuie hran i buturi nealcoolice,
distribuie haine/pturi-saci de dormit,
spltorie i usctorie, activiti
administrative, etc
Centre de primire i cazare pentru solicitanii de azil i persoane care au primit o form protecie n Romnia
Centre de primire i cazare
pentru solicitanii de azil i
8899 CPCSA
Consiliere psiho-social;
ROF serviciu social de zi
persoane care au primit o form
protecie n Romnia
Informare
Consiliere i suport juridic
Educare
Adaptare cultural
Suport emoional
Consiliere vocaional
Cazare pe perioad determinat
Consiliere vocaional
Mas
Alte activiti : asisten medical
primar, facilitarea accesului la un loc de
munc, menaj, paz, alte activiti
administrative, etc
Centre de zi pentru asisten i suport pentru alte persoane aflate n situaii de nevoie
I. Centre de zi pentru victime
8899CZ PN I
Consiliere psiho-social;
ROF serviciu social de zi
ale dezastrelor naturale

63

8899CZ PN - II

II. Centre de suport pentru


situaii de urgen/de criz

Informare

ROF serviciu social de zi

64

8899CZ -PN - III

III. Centre de zi de consiliere i


informare

Consiliere i suport juridic

ROF serviciu social de zi

65

8899CZ -PN - IV

IV. Centre de zi de
integrare/reintegrare social

Suport emoional

ROF serviciu social de zi

66

8899CZ PN - V

V. Servicii de asisten
comunitar

Consiliere spiritual/religioas

ROF serviciu social n


comunitate

11

Cazare temporar
Alte activiti : informare, evaluare i
elaborare plan de intervenie,
integrare/reintegrare social, asisten
medical primar, orientare vocaional,
reintegrare colar, transport, mas,
distribuire alimente, hran rece, ajutoare
materiale, spltorie, usctorie,
curenie, alte activiti administrative,
etc
Servicii de intervenie n strad pentru persoane fr adpost, persoane cu diferite adicii, victime ale violenei n familiei, victime
ale dezastrelor naturale, etc.
ROF serviciu social n
Identificare i monitorizare persoane
67
8899 SIS - I
I. Echip mobil
comunitate
care triesc n strad
68

8899 SIS - II

69

8899 CPDH - I

70

8899 CPDH - II

ROF serviciu social n

II. Ambulana social

comunitate
Asisten medical de urgen
Evaluri medicale i sociale periodice
Transport persoane greu deplasabile fr
aparintori i fr venituri la serviciile
de evaluare complex sau la uniti
medicale i centre de zi
Informare
Acordare alimente i buturi calde,
pturi i mbrcminte
Alte activiti specifice categoriei de
beneficiari
Centre de preparare i distribuire a hranei pentru persoane n risc de srcie
I. Cantine sociale
ROF serviciu social de zi
Preparare i servire a mesei calde;
ROF serviciu social n
II. Servicii mobile de acordare a Pregtire i distribuire a hranei calde i
hranei (masa pe roi)
comunitate
reci
Curenie
Alte activiti, dup caz: gospodrie
proprie pentru aprovizionare cu
produsele necesare preparrii meselor
calde i reci, comercializare produse
alimentare , n condiiile legii

12

S-ar putea să vă placă și