Sunteți pe pagina 1din 28
UNIVERSITATEA PETROL SI GAZE PLOIESTI FACULTATEA DE TEHNOLOGIA PETROL SPECIALIZAREA:INGII PROIECT DE AN “TNPP” LUI SI PETROCHIMIE ERIA SIPROTECTIA MEDIULUI PROIECTAREA TEHNOLOGICA A UNEIINSTALATI DE HIDROFINARE A UNUI AMESTEC DE BENZINE DE DA SI CX COORDONATOR PROIE! GHITA DANUTA STUDENT:NEAGU ANA MARIA GRUPA 3165 ANIV DATE DE PROIECTARE %benzina | Sppm | Nppm | Cifta | DO, ©, | Ar, | P+N=| Divan | He/mp | ToC DA+CC Brom, | %gr eer | Sgr 100-x Nm'/m* 8/100 g x i felive/life 53447 | 1600 2/35 17/27 |2 | 22 9 | 13 758 | 870000 | 260 365 1 Densitatea materiei prime,736 kg/m’. 2.Compozitia gazelor cu hidrogen in alimentarea reactorului, Semol:Hy=84,C,=10,Cy iCetn Ces, 43.Presiunea,4Sbar. 4.Temperatura in vasul separator,°C:Tys=0 S.Diferenta de temperatura maxima admisibila:AT-20. 6.Caldura de reactie pentru Sulf,keal/N*m* hidrogen consumat: AH, =576. ‘7.Caldura de reactie pentru hidrocarburi,kcal/N*m* hidrogen consumat:AHy =1327 8.Consumul de hidrogen pentru reactiile sulfului, N*m* hidrogen consumat/kg$:CCH,=0.82. 9.Consumul de hidrogen pentru reactile hidrocarburilor: (CCH :DO=0.41 N*mPhidrogen consumat/kgDO transformata 0=0.205 N*m’hidrogen consumav/kgO transformata 10.Curba PRF a materie prime: Yevol TC a Ww 0 30 5 50 0,664 90 10 @ 0.6800 20 2 0.6988 30 95 0.7160 40 106 10,7300 108 30 7 O7ai2 60 128 0.7495 70 140 0.7578 123 80 151 0,7670 90 162 07758 95: im 0,7828 100 180 0.7875 148 DATE CINETICE L Pentru reactia de desulfurare: k= 4.1 107 OMT Kot? 2 Pentru reactia de deazotare: ke =7.6- 108 8987 of 3.Pentru reactia de hidrogenate: k= 5.0 107 9° gn CUPRINS: 1 Proiectarea tehnologica a unei instalatii de hidrofinare a unui amestec de benzina de DA si cx. 2.Datele de proiectare 3.Continutul proiectului 4.Notiuni teoretice. 4.1 Consideratii generale 4.2 Catalizatori 4.3 Hidrofinarea benzinelor 4.4 Reactii specifice pentru procesul de hidrofinare 4.5 Factorii procesului de hidrofinare 4.6 Realizarea industriala a procesului de hidrofinare 5.Curbele caracteristice materiei prime S.leurba PRF S.2curba Yemedii-densitate ‘S.3curba Yemedii-masa molara 5.4eurba VE(Edmister-Oxamoto) 6.Modelul matematic al reactorului de hidrofinare: 6.1 Elaborarea modetului 6.2.Determinarea paramettilor cinetici 63 Solutionarea modelului matematic. 7, Estimarea sarcinilor termice ale aparatelor de schimb de caldura din instalatia de hidrofinare 8.Determinarea diametrului si inaltimii reactorului de hidrofinare, 9. Masuri de protectia mediului 10Bibliografie. 4.NOTIUNI TEORETICE 4.1.Consideratii generale Prin hidrofinare si hidrocracare se inteleg procesele de tratare cu hidrogen a fractiunilor petroliere pe catalizatori monofunctionali- sulfuri sau oxizi metalici, prin care se urmareste liminarea compusilor heteroatomici (compusi cu sulf, azot sau oxigen), a hidrocarburilor nesaturate si partial a aromaticelor din fractiunile petroliere, in scopul purificarii materiei prime. Hidrofinarea a aparut din necesitatea desulfurarii distilatelor atmosferice pentru respectarea normelor impuse produselor finale sau in cazul, benzinelor pentru ale face apte pentru alimentarea reformarii catalitice in scopul protejarii catalizatorilor platinici. Prin hidrofinarea fracjiunilor petroliere se imbunatatesc: culoarea, mirosul, scade conjinutul de gume si creste stabilitatea la depozitarea acestora [3] 4.2.Catalizatori In procesele de hidrofinare sunt utilizati catalizatori monofunctionali, avand functie ‘metalica, constituiti din sulfuri sau oxizi ale unor metale tranzitionale, depuse pe suport de oxid de aluminiu. Catalizatorii sunt formati mn general, din doua elemente active care se promoteaza reciproc, ei pot fi:Co-Mo; Ni-W, Ni-Mo. Cel mai folosit catalizator este cel de tip Co- Mo cu un continut de oxid de cobal de 2-5% si oxid de molibden de 10-15%. Catalizatorul de tip Co-Ni este folosit pentru reactiile de hidrosulfurare ce au loc in procesul de hidorfinare, cel de tip Ni-Mo pentru reactiile de denitrificare, iar cel de tip Ni-W pentru saturarea hidrocarburilor poliaromatice. Pierderea activitatit catalizatorilor poate fi accidentala sau se poate datora depunerii cocsului.(1] 4.3.Hidrofinarea benzinelor In cele mai multe cazurijhidrofinarea benzinelor urmareste utilizarea lor pentru alimentarea reformarii catalitice.In acest scop,in afara limitelor de distilare impuse,benzinele trebuie sa satisfaca urmatoarele conditii de puritate: Sulf,ppm Cp=0,65keal/kg-°C or de caracterizare)=12 G,__108 fr.gr. benzina= 2+ & G 1202637 G,_11sisa7 G ~ 1202647 375 °C =0,904% fr.gr. gaze= =0,096% 19 6.3,SOLUTIONAREA MODELULUI MATEMATIC Implica determinarea profilurilor de concentratie si temperature din reactor. Demonstratie doar pentru reactia de desulfurare: dT (AH) (rs) GC, MM: 57 Problema care apare in acest moment este variatia temperaturiiConform datelor de intrare,aceasta nu tebuie sa depaseasca temperatura admisa 385°C.Cand se atinge aceasta temperatura se face injectie de hidrogen in instalatia pentru racirea instantanee. 20 REACTIA DE DESULFURARE kee 10? ey (65 keal/ kg °C 108750 kg/h Fr. mol de hidrocarburi nesaturate: Cot — Coe, . 27=2 (aH,) (CAH, VG (eg, ~ 6g) 10% + (AH y Gy (Caeno ~Cnny ) Gyles eg) 108750: (1600-2)10* (CAH ,) = 21635 Tkeal/kes. par, + AMIGO ey a 2163157-108750, ZGSBT 108750_ 300: 12026517-0,65 0°98 Treapta Cs = 1600 - 10 *kgS/kg benzina To= 365°C Cs = 1400 - 10° kgS/kg benzina T =Ty#RS(1600-1400) - 10% =365 + 30092,83(1600 ~ 1400) - 10°=371,02° C Cs= 1200: 10° kgS/kg benzina ‘T= 371,02 + 30092,83 (1400-1200) - 10 = 377,04" C Cs = 935 - 10° kgS/kg benzina ‘T =377,04+ 30092,83 (1200 935) - 10% = 385° C Treapta It Cs, = 935 - 10 *kgS/kg benzina To = 365°C Cs=700- 10% T= 365 + 30092,83 (935 ~ 700) - 10° = 372,07" C Cs = 500+ 10 kgS/kg benzina 21 ‘T= 372,07 + 30092,83 (700 ~ 550) - 10° = 378,09" C Cs = 285 - 10* keS/kg benzina ‘T= 378,09 + 30092,83(500 - 285) - 10% = 385°C Treapta It Cs. 285 - 10° kgS/kg benzina Ty = 365°C Cs = 120- 10 *kgS/kg benzina T= 365 + 30092,83 (285 — 120) 10° = 369,97" C Cs = 90+ 10 kgS/kg benzina T= 369,97 + 30092,83 ( 120-90) - 10° = 370,87" C Cs = 50- 10 * kgS/kg benzina T= 370,87 + 30092,83 (90 - 50) - 10% = 372,07" C C5= 25: 10° kgS/kg ben: ‘T = 372,07 + 30092,83 (50 — 25) - 10° =372,8"C C5 = 10: 10 kgS/kg benzina ‘T =372,8 + 30092,83 (25 — 10) - 10° = 373,25" C Cs =5- 10 kgS/kg benzina ‘T= 3723,25 + 30092,83 (10 ~5)- 10° =373.4° C Cs =2- 10* kgS/kg benzina T= 3734 + 30092,83 (5-2). 10° = 373,49" C Constanta de echilibru in reactia de desulfurare: Kee dil 107 108019877 ei Trepte ‘CsP10%kgs/ | TCC) Th) Kes(kg/m™*h) | (-1,)= Ks ts) Kg benzina) cstl0 1600E-6 365 638 15379.92 24.61 0.0410 Treapta 1 1400 E-6 371.02 644.02 16556.83 23.18 0.0431 1200E-6 | 377.04 650.04 17799.49_| 21.36 0.0468 935 E-6 385 658 19547.12 18.28 0.0547 3SEG 365 638 1537992 | 14.38 0.0695 Treapta 2 700 E-6 372.07 645.07 16768.78 174 0.0852, 500 E-6 378.09 651.09 1802311 9.02 O.LLL 285 E-6 385_ 658 19547.12 5.57 0.179. 285 E-6 365. 638 15379.92 438 0.228 120 E-6 369.97 642.97 16326.99 1.96 0.510 90E-6 370.87 643.87 16526.72 149) 0.671 ‘Treapta 3 SO0E-6 372.07 645.07 16768.78 0.838 119 25E-6 372.8 645.8 16917.32 0.423 2.36 10E-6 373.25 646.25 1700937 [0.170 588 3E6 3734 6464 17040.13 | 0.085 11.76 2E6 373.49 646.49 1705861 | 0.034 29.41 Cs*10%(kgS/kg benzina) oy 23 REACTIA DE HIDROGENARE (CAH, Meg, ~ by) 108 G, + CAM y Neuse ~Cuw Gs AH) = ‘ > GCs ~ En) (AH)-G, T=1, Ge, me ~ ena) py Mn) Ge Ge, (Atty) = 4723211 600-2) 10 * 108750+32512(01 12- 0008108750 5954 9. .41/kgHt, 10875@0,112-0,008) 32512-108750_ in0263e7-065- 7° Treapta 1 Cry = 0.08 T = 365+ 452201 12-0,08) =379,47°C Cony =0,075= T = 37947 + 452.29(0,08- 0,075) =38173°C Cyuny =0,068= T = 38173+ 45229(0,075-0,068) = 385°C Treapta 2 Cra = 0,068 T=365C Chany ~0.05 = T = 365+ 45220,068- 0,05) -37392°C Chany =0.035= T = 37314 + 4522910,05 - 0,035) = 37992" C Chip =01024= T = 379924 452,29(0,035- 0,024 = 385°C Treapta 3 Chao = 0,024 T=365°C Cay =0.01=9 T = 365+ 45229(0,024-0,01) =37133 009=> T = 37133+ +452.2%(0,01- 0,009 = 371.78 008 7= T = 37178 +.452240,009-0,0087) = 37129 00859 T = 3792+ 452.290,0087--0,0085 = 372 0083 T = 372+ 45229(0,0085-0,0083 = 3721 008 => T = 3721 + 452,29(0,0083- 0,008) = 37224 Constanta de echilibru pentru reactia de hidrogenare: ky =5:0-108 eke mth 24 Trepte Gaara PTC) TK) Katkgim™b) | Gr)=ku*en | Mt) O12 365 GR 5919.49 C298 T3E3 Treaptal [0.08 379.47 652.47 8011.66 640.93 1568-3 ‘0.075 38173 654.73 3389.31 629.19 1598-3 0.068 385 658 8962.46 609.45 1.648 3 0.068 365 638 5919.49 402.53 248E -3 Treapta2 [0.05 373.14 646.14 7029.89 35149 2.856 -3 (0.035 379.29 652.29 7982.21 279.38 3.58E 3 0.024 385 658 3962.46 215.99 4.658 -3 0.024 365 638 5919.49 142,067 7.039E 3 0.01 371.33 644.33, 6168.76 67.99 TATE 3 (0.009 371.78 644.78 6832.89 61.49 16.26E -3 ‘Treapta 3 0.0087 FT 644.92 6852.96 59.62 16.77 3 0.0085 372 645 6864.44 58.35 11.13E-3 ‘0.0083, 3721 645.1 6878.82 57.094 T7S1E-3 (0.008 372.24 645.27 6903.32 55.23 18.106 -3 (C) 360 365 370 375 380 385 0.12 ot i 0,08 2 0.06 B 0.04 ° 7.Estimarea sarcinilor termice ale aparatelor de schimb de caldura din instalatia de hidrofinare Alimentare in reactor I= 50°C s!9=0,7405 €g=0 fractia masica de % vaporizat Cp=0,65 keallkg:°C Gy =108750 kg/h G,=11515,47 kg/h C, -(1-30) Q-= 11515,47- 0,65-(50-30)=149701,1 1keal/h Qy=Go: Lege I +(-eg) I'LL Wwk T=[02,964-1,332- dys'*)-t+(0,003074-0,001154- djs'*)-] -entalpiile componentilor in faza vapori, respectiv in faza lichida 332. 0,7405)-30+(0,003074-0,001154- 0,7405)-30"]=61,33 kik T',=(532,17-210,61+ ds!)+(1,8213-0,45638- dys"®)-t+(0,0023447-0,00059037- dis!) 1*,=(532,17-210,61- 0,7405)+(1,8213-0,45638- 0,7405)-50+(0,0023447-0,00059037 0,7405)-50*=455,15 kJ/kg (Qy=108750: [0- 455,154(1-0)-104,43-61,33]=4687125 keal/h Quosobie= Qot Qy=4687125+149701,1 1=4836826,1 1 keal/h 2)t= 365° C djs!°=0,7405 eg=0 CpH0,65 kealfag-°C Gy =108750 kesh G,211515,47 kghh Qe=Ge C, (t-30) = 11515,47 0,65-(365- Qu=Gy [eg Ty +(1-eg)- TLL] T=1(2,964-1,332+ dis')-t+(0,003074-0,001154- dis!*)-C] “,=[(2,964- 1,332: 0,7405)-365+(0,003074-0,001 154: 0,7405)-365°]=1017,53 KIkg 2507493,593keal/h 26 (2,964-1,332- 0,7405)-30+(0,003074-0,001154- 0,7405)-30"]=61,33 kI/kg ‘=(532,17-210,61- dys'S)+(1,8213-0,45638- d)s"*)+t+(0,0023447-0,00059037- dys!S)- P65 =(532,17-210,61- 0,7405)+(1,8213-0,45638- 0,7405)-365+(0,0023447-0,00059037. 0,7405)-365"=1171,44 ki/kg Q=Gy: [eg KHC-eg) PL) Qy=108750- [0- 1171,44+(1-0)- 1017,53-61,33]=103986750 keal/h Quosordie= Qh+ Qe=103986750+2507493,593=106494243,6kcal/h 3)Bfluent reactor Reactia de desulfurare: 1=100°C, teereprezinta temperatura a iesire din reactor te=373,49°C Cp=0,65kealékg:" ee: Gy =108750 kg/h 1515,47 kgfh QeGy C, (tert) = 11515,47-0,65-(373,49-100)=2047087,83keal/h Qu=Gy (I Leg T'v.(l-eg) Tu) 1 =(532,17-210,61- dis!) 4(1,8213-0,45638- dis!")-ta-+(0,0023447-0,00059037- dis!*)-ta? 532,17-210,61- 0,7405)+(1,8213-0,45638: 0,7405)-373,49+(0,0023447-0,00059037. 0,7405)-373,49"=1196,32 K/kg. '=543,62 kiikg (2,964-1,332- 0,7405)-1004+(0,003074-0,001 154- 0,7405)-100"]=219,96 kiikg (Qp=108750: (1196 32-[0-543,62+(1-0)-219,96] }=106179150 keal/h Qusesi= Qo Q,=10617915042047087,83=108226237, 8kealmh Reactia de hidrogenare: 1=100°C, te-reprezinta temperatura la iesire din reactor te=372,24°C Cp=0,65kealhkg:°C exe Gy =108750 kyfh 2 G,=11515,47 kgih QeGe C, (tert) = Qu=Gy- (I y-Leg Tys(l-eg) TD) 1=(532,17-210,61- dis!)+(1,8213-0,45638- dis'*)-t,-+(0,0023447-0,00059037- dys!)-tec” P74, =(532,17-210,61- 0,7405)+(1,8213-0,45638- 0,7405)-372,24+(0,0023447-0,00059037. 1515,47-0,65-(372,24-100)=2037731,5tkcal/h 0,7405)-372,247=1 192,69 kI/kg 1! =(532,17-210,61- 0,7405)+(1,8213-0,45638- 0,7405)- 100+(0,0023447-0,00059037 0,7405)-100°=543,62 Kiikg 1", ==[(2,964-1,332- 0,7405)- 100+{(0,003074-0,001 154- 0,7405)- 1007]=219,96 kI/kg (5108750: (1192,69-[0-543,62+(1-0)-219,96]}=105784387,5 keal/h Queso Qo+ Qy=105784387,5+203773 1,51=107822119keal/h Din grafice curbelor %émedii-densitate si %medii-masa moleculara se citesc d.”” si My si se intocmeste urmatorul tabel: % vaporizat dis ol 0 70,6649 | 88 10 6848_| 92 30 50 70 90 dis!®= dy?"*0,9952+0,00806 Pe egzev: Penna rape dis! din tabelul de mai sus Prenem= 0,7405 kg/m? ev- reprezinta fractia volumica de produs vaporizat eg- reprezinta fractia masica de produs vaporizat, Gy =108750kg/h F,=2041,75kmoli/h sirespectiv 45 atm 28