Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa nr.

ROMNIA
JUDETUL ILFOV

Model 2016 ITL 005

COMUNA GRUIU

Nr nreg.........../data

...........................................................................................................
Codul de nregistrare fiscal: 5026273

..

Adresa de pot electronic a organului fiscal: contact@primariagruiu.ro


Nr. i data nregistrrii n Registrul de eviden a mijloacelor de transport
supuse nmatriculrii/nregistrrii,

Numrul de rol
nominal unic

DECLARAIE FISCAL:
PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT AFLATE N PROPRIETATEA
persoanelor fizice (PF)
persoanelor juridice (PJ)

Anexa nr. 5
Subsemnatul
Contribuabilul PF/
mputernicit (PJ) .., legitimat
prin B.I./C.I./A.I. serie nr. .., CNP , jude .................. loc. ........................... cod
potal ....................... sector ...., str. ....................................................... nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap ....
tel. ............................ fax ............................., adres de e-mail . ,
Contribuabilul (PJ) ., Codul de identificare fiscal .................., jude ..................
loc. ........................... cod potal ....................... sector ...., str. ............................................ nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap ....
tel. ................................ fax ............................., adres de e-mail , nregistrat la registrul
comerului ...................... la nr. ........................... ., cont IBAN .., deschis la

n temeiul prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare declar c am
dobndit prin vnzare-cumprare/achiziionare prin contract de leasing urmtoarele mijloace de transport:
mijloace de transport cu traciune mecanic supuse nmatriculrii
Nr.
crt.

Marca i tipul

Data
dobndirii

Serie asiu

Serie motor

Capacitate
cilindric

Anul
fabricaiei

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri i autoturisme cu capacitatea cilindric de pn la 1600 cm 3, inclusiv


1.
2.
3.
Motociclete, tricicluri i cvadricicluri cu capacitatea cilindric peste 1600 cm 3
1.
2.
3.
Autoturisme cu capacitatea cilindric ntre 1601 cm3 i 2000 cm3, inclusiv
1.
2.
3.
Autoturisme cu capacitatea cilindric ntre 2001 cm3 i 2600 cm3, inclusiv
1.
2.
3.
Autoturisme cu capacitatea cilindric ntre 2601 cm3 i 3000 cm3, inclusiv
1.
2.
3.
Autoturisme cu capacitatea cilindric de peste 3.001 cm3
1.
2.
3.
Autobuze, autocare, microbuze
1.
2.
3.
Alte autovehicule cu masa total maxim autorizat de pn la 12 tone inclusiv
1.
2.
3.
Tractoare nmatriculate
1.
2.
3.
Motociclete, motorete, scutere i atae
1.
2.
3.

n cazul n care contribuabilul a dobndit un ata care circul la una din motocicletele declarate se precizeaz data dobndirii
ataului i motocicleta de care este ataat n cele ce urmeaz:
n cazul n care vreunul din mijloacele de transport de mai sus este hibrid se face precizarea n cele ce urmeaz:
n cazul n care vreunul din mijloacele de transport de mai sus este exclusiv electric se face precizarea n cele ce urmeaz:
remorci, semiremorci sau rulote supuse nmatriculrii
Nr.
crt.

Marca i tipul

Data dobndirii

Serie asiu

Masa total

Anul
fabricaiei

1.
2.
3.
4.
5.

Vehicule supuse nregistrrii


Nr.
crt.

Marca i tipul

Data
dobndirii

Serie asiu

Serie motor

Capacitate
cilindric

Anul
fabricaiei

Vehicule nregistrate cu capacitate cilindric mai mic de 4800 cm3


1.
2.
3.
Vehicule nregistrate cu capacitate cilindric peste 4800 cm3
1.
2.
3.
Vehicule fr capacitate cilindric evideniat
1.
X
2.
X
3.
X
Beneficiez de scutire/reducere de la plata impozitului pe mijloacele de transport, n calitate de ................................ conform documentelor
anexate ...............................................................
Sunt de acord ca actele administrative fiscale s-mi fie comunicate exclusiv la adresa de po t electronic.
Anexez la prezenta declaraie copii ale documentelor, certificate de conformitate cu originalul, conform art. 64 alin. (5) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedur fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, dup cum urmeaz:
1.. 2.
3.. 4..
5.. 6..
Prin semnarea prezentei am luat la cunotin ca declararea necorespunztoare a adevrului se pedepsete conform legii penale, cele declarate
fiind corecte i complete.
Data ............................................
Prenumele i numele

Subsemnatul,

(numele, prenumele i semntura)

Nr. legitimaie

L.S.

Semntura

juridice
Seciune rezervat organului fiscal:

cazul

persoanelor

S-ar putea să vă placă și