Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa nr.

14

Model 2016 ITL 014


mputernicit.., CNP ..................., B.I./C.I./A.I.
serie nr. .., jude .................. loc. ........................... cod potal .......................
sector ...., str. ....................................................... nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap ....
tel. ............................ fax ............................., adres de e-mail
Contribuabilul .., Codul de identificare fiscal
..................., jude .................. loc. ........................... cod potal ....................... sector ....,
str. ............................................ nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel. ..............................
fax ............................., adres de e-mail , nregistrat la
registrul comerului ...................... la nr. ........................... ., cont IBAN
.., deschis la

ROMNIA

Stema unitii
administrativ-teritoriale

Comuna/Oraul/Municipiul/sectorul
Denumirea organului fiscal local

Codul de identificare fiscal...........


Adres/Cont IBAN/tel/fax
Nr. rol nominal unic

Nr........../data elib./200..

Nr. i data nregistrrii la organul fiscal local /.

Declaraie fiscal
pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclam i publicitate n cazul contribuabililor
persoane juridice
depus pentru anul 20.
Subsemnatul n temeiul prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificrile i completrile ulterioare declar c, (denumire contribuabil)
., avem n derulare urmtoarele contracte de publicitate:
Nr.
crt.
(0)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

L. S.

Beneficiar

Contract nr.
din data

Data intrrii
n vigoare

(1)

(2)

(3)

Director P.J.,

(prenumele, numele i semntura)

Valoarea serviciilor de
reclam i publicitate
fr TVA
(4)

ef compartiment contabil,

(prenumele, numele i semntura)

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,


Prenume i nume ., CNP ..B.I./A.I./C.I. serie . nr. ..
Semntura contribuabil _____________
Data _____/_____/_____ sau
Nr. i data confirmrii de primire:
___________________________________

DECIZIE DE IMPUNERE
pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclam i publicitate pentru
anul 20
n conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare i a Legii
nr. 207/2015 privind Codul de procedur fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare se stabilesc urmtoarele obligaii
de plat fa de bugetul local al comunei/oraului/municipiului/sectorului .:

Cota %

Tax datorat
(lei)

Termenele de plat

(5)

(6) = (4) x (5)

(7)

Pentru neachitarea impozitelor/taxelor pn la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaz


organului fiscal local, ncepnd cu ziua urmtoare scadenei, accesorii n cuantum de ...1..% pe lun
sau fracie de lun de ntrziere pn la data plii. Accesoriile reprezint crean e fiscale de plat n
sarcina contribuabilului.
Prezentul titlu de crean devine titlu executoriu n condiiile legii.
mpotriva msurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaie, care se depune n termen de 45
zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
Coductorul organului fiscal local,
.........................................................
(prenume, nume i tampil)

ntocmit azi data ........................


....................................................
(funcia, prenume i nume)

S-ar putea să vă placă și