Sunteți pe pagina 1din 13
INVESTITIILE Student: Ferencz Elod

INVESTITIILE

INVESTITIILE Student: Ferencz Elod

Student:

Ferencz Elod

DEFINITIA:

DEFINITIA:  Investitiile sunt o categorie de cheltuieli care angajeaza cel mai mult viitorul, în sensul

Investitiile sunt o categorie de cheltuieli care angajeaza cel mai mult viitorul, în sensul ca de ele depind cresterea si perfectionarea potentialului productiv al unei întreprinderi (prin extindere si modernizare), aparitia de noi capacitati de productie într-o ramura sau alta a economiei. În acelasi timp, se fac importante cheltuieli de investitie pt. dezvoltarea bazei materiale a activitatii social-culturale, precum si pentru construirea de locuinte

În orice economie, investitiile fac legatura dintre prezent si viitor, între generatii. Acumularea de capital

În orice economie, investitiile fac legatura dintre prezent si viitor, între generatii. Acumularea de capital fix, productiv si neproductiv , construirea de cladiri de

locuit, scoli, teatre etc. asigura

premisele ridicarii standardului de viata a

populatiei: locuri de munca,

ridicarea gradului de cultura, de pregatire profesionala si

destindere pentru tineret etc.

 Notiunea de investitie, într -o acceptiune larga, este sinonima cu: alocare, plasare, dotare, iar

Notiunea de investitie, într-o acceptiune larga, este sinonima cu: alocare, plasare, dotare, iar

într-un sens mai restrâns (financiar-contabil) reprezinta o cheltuiala facultativa pentru obtinerea de bunuri materiale cu valoare mare si durata de folosinta îndelungata.

CONCEPTUL DE INVESTITIE - STRUCTURA INVESTITIEI

CONCEPTUL DE INVESTITIE - STRUCTURA INVESTITIEI Acceptiunea cea mai des întâlnita pentru definirea investitiei este

Acceptiunea cea mai des întâlnita pentru definirea investitiei este aceea de cheltuiala sau plasament de sume banesti la un moment initial, pentru a obtine efecte ulterioare.

Un prim aspect în definirea investitiei se refera la faptul

ca acestea sunt opuse consumului imediat, care

înseamna distrugerea unei parti din valoarea creata, în

fapt, distrugerea de avutie, investitia urmarind tocmai

contrariul.

P. MOSSE STABILESTE PATRU ELEMENTE ESENTIALE

PENTRU O INVESTITIE

STABILESTE PATRU ELEMENTE ESENTIALE PENTRU O INVESTITIE  1. Subiectul , reprezentat de cel care investeste

1.Subiectul, reprezentat de cel care investeste

(persoana fizica sau juridica).

2.Obiectul, reprezentând lucrul, întreprinderea, firma, utilajul etc.; modul în care se concretizeaza investitia.

3.Costul, reprezentând efortul suplimentar, cert, actual, consumat pentru obtinerea acelui obiect

concret.

4. Efectele valorice, rezultate prin realizarea investitiei, care se obtine în viitor si reprezinta în

realitate o speranta mai mult sau mai putin certa.

CLASIFICAREA INVESTITIEI:

CLASIFICAREA INVESTITIEI:
CLASIFICAREA INVESTITIEI:

DUPA NOTIUNEA TEHNOLOGICE:

DUPA NOTIUNEA TEHNOLOGICE: a) investitii de lucrari constructii-montaj care constau în executarea constructiilor

a) investitii de lucrari constructii-montaj care

constau în executarea constructiilor considerate mijloace fixe pentru realizarea productiei, dar si în montajul utilajelor;

b) investitiile pentru cumpararea utilajelor necesare

realizarii productiei; c) investitii pentru lucrari geologice;

d) investitii pentru studii, cercetari, proiectari si

pregatirea personalului, precum si alte investitii necesare acoperirii unor cheltuieli speciale aparute

odata cu realizarea obiectivului de investitie.

DUPA ROLUL LOR:

DUPA ROLUL LOR: a) investitii care se materializeaza si se gasesc în capitalul fix si circulant

a) investitii care se materializeaza si se gasesc în

capitalul fix si circulant al firmei, cum ar fi investitiile corporatiilor care cuprind teren si mijloace financiare;

b) investitii care nu se materializeaza si nu maresc

valoarea capitalului fix si circulant, care pot fi:

- investitii necorporale care cuprind cheltuieli de

constituire, de cercetare, dezvoltare-proiectare si

alte imobilizari necorporale;

- investitii financiare care cuprind titluri de

participare si alte titluri de valoare.

DUPA SURSA DE FINANTARE:

DUPA SURSA DE FINANTARE: a) investitii realizate din surse proprii: amortizarea, capitalizarea profiturilor, atragerea

a) investitii realizate din surse proprii:

amortizarea, capitalizarea profiturilor, atragerea economiilor altor persoane prin emiterea de

actiuni noi sau prin mobilizarea resurselor;

b) investitii realizate din surse atrase sau

împrumutate, prin intermediul unor credite

interne sau externe.

DUPA RISCUL ASOCIAT PROIECTELOR DE INVESTITII:

DUPA RISCUL ASOCIAT PROIECTELOR DE INVESTITII: a) cu risc minim sau 0 (plasament în obligatiuni); b)

a) cu risc minim sau 0 (plasament în

obligatiuni);

b) cu risc redus (investitii de înlocuire);

c) cu risc mediu (investitii de modernizare);

d) cu risc ridicat si foarte ridicat (investitii de

dezvoltare sau cercetare-dezvoltare).

DUPA MODUL DE REALIZARE A LUCRARII:

DUPA MODUL DE REALIZARE A LUCRARII: a) investitii în antrepriza: lucrarile sunt realizate de o firma

a) investitii în antrepriza: lucrarile sunt

realizate de o firma specializata si nu de agentii economici în cauza;

b) investitii în regie: lucrari mai putin

specializate sunt realizate cu forte pregatite de

agentii economici.

Multumesc pentru atentie!

Multumesc pentru atentie!