Sunteți pe pagina 1din 2

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare desfăşoară pe data de 18 februarie 2016, ora 15.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Columna 115, licitaţia „cu strigare” privind comercializarea următoarelor active:

Tehnică de calcul

№ lotului

Denumirea

Cantitatea

Prețul inițial,

(buc.)

lei/unitate

1

Fujitsu Siemens Amilo M3438G

1

2,161.78

2

IntelCore2DuaprocesorE6850DualCore3.00GHZ2048MB

1

6,551.21

2*160GbMonitorSE198WEP19

3

Server Dell PowerEdge 6650

2

108,690.90

4

Server HP DL320 R02

1

8,917.43

5

Server HP DL320 R02

1

12,308.41

6

Server HP DL360 G4

1

19,509.17

7

Server HP DL380 R03

2

43,731.29

8

Server HP XW 5000

1

6,994.54

9

Xerox WorkCentre5645

1

49,359.38

10

Cisco 851-k9 router sdmd

1

1,330.25

11

CISCO 881G-G-K9

7

7,626.40

12

Cisco 881 G-G-K9

1

8,112.98

13

Cisco 851-k9 ethernet SOHO

2

1,821.66

14

Cisco 881 G-K9

1

9,659.16

15

CISCO 851 K9 ROUTER SDM-D

1

1,543.67

16

Cisco 851-k9 Ethernet SOHO

1

1,600.20

17

CISCO 851 K9 ROUTER SDM-D

1

1,543.67

18

Cisco 851-K9 Ethernet SOH

2

1,821.66

19

Cisco 881 G-G-K9

2

8,112.98

20

Acer Veriton x2631G/Acer Led V6,V206HQLab

113

4,714.50

21

Swich 24 port. ST3124

3

550.00

22

Comutator 8 port SF 1000-08

191

560.40

23

Comutator 16 port SF 1000-16

5

962.40

24

Cisco 881-K9

7

5,870.00

25

Cisco 881-K9

1

3,169.80

26

Cisco 881-K9

2

6,339.60

27

Cisco 881-K9

36

5,870.00

28

Cisco 881-K9

46

3,169.80

 

NB Lenovo12.5 Core i5-4300U

   

29

4/500Gb.Case,Mouse,Keyboard

1

12,546.73

30

Acer Veriton x2631G/Acer Led V6,V206HQLab

8

4,714.14

31

Cisco 851-K9 Router SDMD

1

1,543.67

32

CISCO851-K9ETHERNET SOHO

3

1,393.03

33

CISCO 881G-G-K9

10

9,235.76

34

Acer Veriton x2631G/Acer Led V6,V206HQLab

57

4,714.50

35

Acer Veriton x2631G/Acer Led V6,V206HQLab

36

4,714.14

36

Acer Veriton x2631G/Acer Led V6,V206HQLab

2

4,203.32

37

Acer Veriton x2631G/Acer Led V6,V206HQLab

6

4,714.00

38

Printer Epson LX-350

13

1,820.92

39

Dulap tehnic 19"9 Toten, 660*450mm raft orizontal, set de fixare

5

718.2

40

APC Back-UPS RS 650VA ,BX650CI-

142

1,157.13

RS,USB,Tel,230V

41

TP-LINK TL-PS310U,single USB2.0,print server

1

460.28

Pentru a participa la licitaţie participanţii sunt obligaţi:

1. Să achite acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului pentru care se va solicita participarea la licitaţie şi 50 lei taxa de participare la licitaţie, la următoarele conturi:

2805900498000043 – taxa de participare la licitaţie,

2805900498000044 acont pentru participare la licitarea lotului,

BIC (codul Băncii): BECOMD2X.

NOTĂ: Este necesar, ca la efectuarea plăţilor să fie distinct şi amplu comunicată informaţia despre plătitorul de mijloace băneşti.

2. Să prezinte pînă pe data de 17 februarie 2016, ora 16.00, la adresa mun. Chişinău, str. Columna 115, anticamera:

cererea de participare la licitaţie (care se întocmeşte la bancă conform modelului);

– documentul de plată care confirmă depunerea acontului/aconturilor şi taxei de participare la

licitaţie, la conturile sus-indicate;

– copiile actelor care certifică identitatea (buletinul de identitate; certificatul de înregistrare şi

extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al reprezentantului); – documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitaţie din numele şi pe contul persoanei fizice/juridice, de a licita pentru lotul expus la licitaţie, de a semna procesele-verbale ale licitaţiei, contractele de vînzare-cumpărare, actele de predare-primire, şi anume:

procura autentificată notarial;

hotărîrea organului de decizie a persoanei juridice, autentificată notarial, privind participarea

companiei la licitaţia respectivă, cu indicarea persoanei ce o va reprezenta, datele de identificare

şi împuternicirile acesteia. Informaţii suplimentare, inclusiv despre posibilitatea de a lua cunoştinţă cu activele expuse spre comercializare pot fi obţinute la tel.: 022-218-046; 022-218-047.