Sunteți pe pagina 1din 3

Gr 1511

I. ntrebri gril (20 pct):


1. Care dintre compuii de mai jos au caracter acid?
a) AlCl3
b) BF3
c) HCl
d) NH3

e) NaOH

2. Despre reaciile redox afirmaia(iile) corect este:


a) implic transfer de protoni
b) implic transfer de electroni
c) implic transfer de neutroni
d) implic modificri de numere de oxidare
e) nici o afirmaie corect
3. Reacia de precipitare poate fi scris:
a) AX + BY AY+ BX
b) A+X- + B+Y- AY+ B+Xc) A+ + Y- AY
d) AY A+ + Ye) nici un rspuns corect
4. Care dintre urmtoarele specii pot funciona drept ageni complexani:
a) acidul etilendiaminotetraacetic
b) EDTA
c) hidrazina (NH2-NH2)
d) acidul salicilic
e) nici un rspuns corect
5. Afirmaiile corecte referitoare la pigmentul rou din snge sunt:
a) conine Fe2+
b) conine Fe3+
c) este responsabil de transportul O2
d) este responsabil de transportul CO2
e) este responsabil de transportul CO
6. Care sunt afirmaiile corecte referitoare la reaciile de precipitare:
a) sunt utilizate in depoluare
b) stau la baza biosintezei osului
c) au loc cu schimbarea strii de oxidare
d) au loc la temperaturi nalte
e) nici un rspuns corect
7. Care dintre aplicaiile urmtoare nu sunt caracteristice complexonometriei:
a) determinarea duritii totale a apei
b) determinarea acidului acetic din oet
c) determinarea ionului de Mg2+
d) determinarea Ni2+
e) nici un rspuns corect

8. Afirmaiile corecte legate de glucide sunt:


a) majoritatea au un gust dulceag
b) polizaharidele au formula brut Cn(H2O)n
c) monozaharidele au formula brut Cn(H2O)n-1
d) prin policondensare formeaz proteine
e) celuloza este un glucid.
II. Identificai produii de reacie si egalai reaciile chimice (10 pct):
4x Ag + 2y H2S + 1z O2 = 2a Ag2S + 2b H2O
3x CuS + 8y HNO3= 3a CuSO4+ 8b NO + 4c H2O
2x MnO4- + 1y H2C2O4 +14 z H+ = 1a Mn2+ + 2b CO2 + 8c H2O
III. Subiecte de sinteza (10 pct)
1. Scriei reacia de sintez a acidului acetil salicilic (substana activ din aspirin).
2. Definii termenii: reactiv de titrare (titrant); agent oxidant; solubilitate; constanta de
solubilitate.
Definitii
Prin punct de echivalenta se ntelege momentul n care analitul s-a
consumat n totalitate reactionnd cu cantitatea echivalenta de solutie de
titrant (fara ca titrantul sa se acumuleze n sistem).
Prin titrant se ntelege orice solutie de concentratie exacta sau
aproximativa cu factor de corectie determinat, care este utilizata pentru
determinarea cantitativa a unui analit dintr-o solutie necunoscuta prin
procedeul de titrare.
Prin titrat se ntelege orice solutie care este supusa procedeului de titrare
n vederea determinarii cantitative a unui (unor) analit din solutie.
Prin titrare se ntelege operatia de adaugare treptata a reactivului de
titrare si masurarea volumului de titrant adaugat pentru a atinge punctul de
echivalenta.
Prin factor de corectie, F, se ntelege un raport care arata de cte ori o
solutie este mai diluata sau mai concentrata dect solutia de concentratie
exacta si se exprima matematic prin relatia:
F= Tr/Tt = Cr/Ct = Vt/Vr, n care
Tr, Cr, Vr reprezinta titrul, concentratia normala respectiv volumul real
Tt, Ct, Vt reprezinta titrul, concentratia normala respectiv volumul teoretic
Prin solutie etalon se ntelege solutia obtinuta pornind de la substante etalon
prin dizolvarea cantitativa a masei corespunzatoare n balonul cotat
corespunzator. Mai mult, pentru ca solutia sa poata fi considerata etalon,
aceasta nu trebuie sa sufere nici o transformare n timp.
Echivalentul gram al unui element (substanta) cantitatea dintr-un
element (substanta) exprimata n grame care, dupa caz, reactioneaza sau
nlocuieste 1 g de hidrogen sau 8 g de oxigen.
Precipitarea este o reactie chimica ce se desfasoara in solutie si care
duce la formarea unui compus solid;

Solubilizarea (dizolvarea) este procesul fizic sau chimic prin care o


substanta solida trece in solutie;
Solubilitatea reprezinta o masura a cantitatii maxime de substanta ce se
poate dizolva intr-un volum de apa, in conditii date (in special
temperatura, tarie ionica, pH, presiune, ); este o constanta fizica
caracteristica pentru fiecare substanta, in conditii date;
Solutie saturata solutia care contine cantitatea maxima de substanta
dizolvata (echivalentul solubilitatii), in conditii date; adaugarea unei
cantitati suplimentare de substanta in solutia saturata duce la depunerea
acestuia sub forma de precipitat (nu se dizolva);
Solutia suprasaturata este solutia care contine dizolvata o cantitate mai
mare dect cantitatea echivalenta solubilitatii;
Solutii concentrate / solutii diluate sunt solutiile care contin dizolvate
cantitati mari / mici de substanta; nu exista o regula conform careia
peste o anumita concentratie o solutie sa fie considerata concentrata.
Reactia redox = reactia chimica care decurge cu modificarea numarului
(starii) de oxidare adica are decurge cu transfer de electroni;
N.O. numarul de oxidare sau starea de oxidare (nlocuieste notiunea
de valenta) este numarul care reprezinta sarcina electrica (pozitiva sau
negativa), pe care o are specia participanta la reactia redox. Pentru
elementele chimice din compusii ionici, N.O. reprezinta sarcini electrice
intregi (numere naturale pozitive sau negative).
Oxidarea = procesul chimic care decurge cu cresterea numarului de
oxidare; procesul chimic care decurge cu cedare de electroni;
Reducerea = procesul chimic care decurge cu scaderea numarului de
oxidare; procesul chimic care decurge cu acceptare de electroni;
Agent oxidant = specie chimica care poate participa intr-o reactie
chimica functionnd ca un acceptor de electroni; specie chimica care
participa intr-o reactie chimica si se reduce (numarul de oxidare scade);
Agent reducator = specie chimica care poate participa intr-o reactie
chimica functionnd ca un donor de electroni; specie chimica care
participa intr-o reactie chimica si se oxideaza (numarul de oxidare
creste);
Electroliza este fenomenul ce se petrece la trecerea curentului electric
continuu prin solutia sau topitura unui electrolit; procesul de transport a
ionilor unui electrolit ce are loc la trecerea unui curent electric continuu
prin cei doi electrozi imersati in electrolit.
Electrolit = orice substanta care prin dizolvare sau topire se disociaza n
ioni, permi_nd trecerea curentului electric.
pH = cologaritmul concentratiei ionilor de hridoniu - lg[H3O]

S-ar putea să vă placă și